Biserici Orientale Ortodoxe

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Termenul """Ortodox Oriental""" se referă la bisericile de tradiţie Creştină Răsăriteană care ţin credinţa după doar primele trei Sinoade Ecumenice ale Bisericii Ortodoxe- sinoadele Întâi de la Niceea, Întâi de la Constantinopol şi de la Efes. Bisericile Ortodoxe Orientale resping definirile dogmatice ale sinodului de la Calcedon.

Astfel, în ciuda denumirilor asemănătoare, Bisericile Ortodoxe Orientale sunt deosebite de de bisericile cunoscute, de obicei, sub numele de „Ortodoxia Răsăriteană”.

Bisericile Ortodoxe Orientale s-au despărţit de celelate biserici Creştine în secolul al V-lea. Separarea a apărut în parte din refuzul bisericilor Ortodoxe Orientale de acceptare a dogmei Hristologice promulgate de Sinodul de la Calcedon, care spunea că Iisus Hristos are două naturi – una divină şi una umană, cu toate că acestea sunt inseparabile şi acţionează ca o singură ipostază. Pentru ierarhii care păstoreau Ortodoxia Orientală, aceasta era egal cu acceptarea nestorianismului. În replică, ei susţineau o formulă care accentua unitatea Întrupării dincolo de orice alte considerente. Bisericile Ortodoxe Orientale sunt deseori numite biserici Monofizite, deşi ele resping această etichetă, care este asociată cu Monofizismul Euticianist, folosind în schimb termenul de biserici „non-Calcedoniene” sau „Miafizite”. Creştinii Ortodocşi Orientali au anatemizat învăţăturile monofizite ale lui Euticie. Mai sunt cunoscute şi sub numele de “anti-Calcedoniene”.

În secolul XX, au fost deschise căi de dialog între Ortodoxia Orientală şi Ortodoxia Calcedoniană care susţin că de fapt cele două comunităţi împart o Hristologie comună, dar cu terminologie diferită. Totuşi, o comuniune deplină nu este încă restabilită. De asemenea, au convenit anumite declaraţii Hristologice comune cu Biserica Romano Catolică şi cu familia Ortodoxă Răsăriteană (Calcedoniană) (Patriarhia Ecumenică şi şi reprezentanţi oficiali ai altor Biserici Ortodoxe Răsăritene) [1].

Comuniunea Ortodoxă Orientală

Format:Biserici orientale

Comuniunea Ortodoxă Orientală este un grup de biserici din cadrul Ortodoxiei Răsăritenencare sunt în comuniune deplină între ele [2]. Comuniunea include:

Biserica Asiriană de Est

Biserica Asiriană de Est este uneori considerată o Biserică Ortodoxă Orientală, cu toate că nu este în comuniune cu bisericile Ortodoxe Orientale şi au o Hristologie Nestoriană sau asemănătoare Nestorianismului care diferă de dogma Sinodul de la Calcedon într-un mod total opus Miafiziţilor. Pe vremea controversei monofizite, asirienii erau deja separaţi de Biserica Ortodoxă prin Sinodul de la Efes.

External links