Biserica Sfântul Nicolae-Șelari (București): Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Surse: +categ.)
m (diacritice noi (cu virgulă))
Linia 1: Linia 1:
'''Biserica Sfântul Nicolae-Șelari''' datează din a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi este amplasată în Centrul vechi al Bucureştiului, pe strada Blănari nr.16. Este denumită astfel după numele meşteşugarilor care lucrau pielea (şelari) şi aveau prăvăliile în apropiere. La început, a fost din lemn, dar peste timp a fost zidită de trei ori, din temelie, în acelaşi loc. Biserica actuală fost reconstruită de regele Carol I, în 1868, şi păstrează pictura care a fost realizată de Gheorghe Tattarescu.   
+
'''Biserica Sfântul Nicolae-Șelari''' datează din a doua jumătate a secolului al XVII-lea și este amplasată în Centrul vechi al Bucureștiului, pe strada Blănari nr. 16. Este denumită astfel după numele meșteșugarilor care lucrau pielea (șelari) și aveau prăvăliile în apropiere. La început, a fost din lemn, dar peste timp a fost zidită de trei ori, din temelie, în același loc. Biserica actuală fost reconstruită de regele Carol I, în 1868, și păstrează pictura care a fost realizată de Gheorghe Tattarescu.   
 
 
  
 
==Ctitoria vornicului Șerban Cantacuzino==
 
==Ctitoria vornicului Șerban Cantacuzino==
  
Cea mai veche menţiune despre acest sfânt lăcaş se găseşte într-un document din 1677 (condica Mănăstirii Nucet), în care se vorbeşte despre „''mahalaua Sf. Nicolae-Şelari''”<ref>D. Papazoglu, „Istoria începutului oraşului Bucureşti astăzi capitala României şi reşedinţa I.S. Carol I de Hohenzollern, domnitorul românilor”, Tipografia Ion Weiss, Bucureşti 1870”, p. 295</ref>, ceea ce înseamnă că Biserica Sfântul Nicolae se afla în zona în care erau prăvăliile şi atelierele şelarilor. Nu există date privind anul în care a fost construită, dar tradiţia spune că era din lemn, se afla într-unul din cele trei târguri ale oraşului şi slujea în primul rând locuitorilor din imediata vecinătate, printre aceştia fiind şi meşteşugarii care lucrau pielea. Biserica nu a fost construită de şelari, dar mai târziu, când aceştia s-au constituit în breaslă, au luat-o în grijă pentru a se ocupa de întreţinerea ei.  
+
Cea mai veche mențiune despre acest sfânt lăcaș se găsește într-un document din 1677 (condica Mănăstirii Nucet), în care se vorbește despre „''mahalaua Sf. Nicolae-Șelari''”<ref>D. Papazoglu, „Istoria începutului orașului București astăzi capitala României și reședința I.S. Carol I de Hohenzollern, domnitorul românilor”, Tipografia Ion Weiss, București 1870, p. 295</ref>, ceea ce înseamnă că Biserica Sfântul Nicolae se afla în zona în care erau prăvăliile și atelierele șelarilor. Nu există date privind anul în care a fost construită, dar tradiția spune că era din lemn, se afla într-unul din cele trei târguri ale orașului și slujea în primul rând locuitorilor din imediata vecinătate, printre aceștia fiind și meșteșugarii care lucrau pielea. Biserica nu a fost construită de șelari, dar mai târziu, când aceștia s-au constituit în breaslă, au luat-o în grijă pentru a se ocupa de întreținerea ei.  
Biserica veche a fost dărâmată şi rezidită din piatră de vornicul Șerban Cantacuzino, împreună cu neguţătorii Apostol Lazăr şi Iorga starostele, după cum atestă vechea pisanie. Se pare că Apostol era unul dintre neguţătorii deosebit de bogaţi din vremea lui Constantin Brâncoveanu, fiind „zaraf”, echivalentul bancherului de astăzi. Din arhiva bisericii reiese că zidurile au fost construite din banii lui, iar după ce a murit, văduva lui s-a îngrijit de zugrăvirea sfântului lăcaş. Mai târziu, în 1750, biserica a fost închinată Mitropoliei de nepoata acestuia. Cu toate acestea, vornicul Cantacuzino este considerat principalul ctitor, deoarece el a vegheat peste timp asupra acestei biserici şi a contribuit cu bani şi cu o mulţime de odoare. Însă acesta nu a avut urmaşi care să se îngrijească de sfântul lăcaş, iar breasla şelarilor nu dispunea de suficiente mijloace pentru a o întreţine bine. Astfel, când biserica a avut nevoie de reparaţii radicale, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, lucrările s-au făcut cu ajutorul domnitorului Constantin Mavrocordat.   
+
Biserica veche a fost dărâmată și rezidită din piatră de vornicul Șerban Cantacuzino, împreună cu neguțătorii Apostol Lazăr și Iorga starostele, după cum atestă vechea pisanie. Se pare că Apostol era unul dintre neguțătorii deosebit de bogați din vremea lui [[Constantin Brâncoveanu]], fiind „zaraf”, echivalentul bancherului de astăzi. Din arhiva bisericii reiese că zidurile au fost construite din banii lui, iar după ce a murit, văduva lui s-a îngrijit de zugrăvirea sfântului lăcaș. Mai târziu, în 1750, biserica a fost închinată Mitropoliei de nepoata acestuia. Cu toate acestea, vornicul Cantacuzino este considerat principalul ctitor, deoarece el a vegheat peste timp asupra acestei biserici și a contribuit cu bani și cu o mulțime de odoare. Însă acesta nu a avut urmași care să se îngrijească de sfântul lăcaș, iar breasla șelarilor nu dispunea de suficiente mijloace pentru a o întreține bine. Astfel, când biserica a avut nevoie de reparații radicale, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, lucrările s-au făcut cu ajutorul domnitorului Constantin Mavrocordat.   
  
==Un sfânt lăcaş cu şcoală de cântăreţi==
+
==Un sfânt lăcaș cu școală de cântăreți==
  
În timpul marelui cutremur care s-a produs la 14 octombrie 1802, Biserica Sfântul Nicolae-Şelari s-a dărâmat din temelie, aşa cum s-a întâmplat atunci cu multe sfinte lăcaşuri vechi din Bucureşti. La scurt timp de la prăbuşire, au început lucrările de rezidire, pentru a doua oară, de data aceasta cu ajutorul obştesc, „prin osârdia lui Hagi Gheorghe Polizu, Nicolae Zaharia si Gheorghe Dumitru, oameni cu frică lui Dumnezeu şi râvnitori spre faceri de bine, mai vârtos la lăcaşuri Dumnezeieşti”, după cum menţionează arhiva bisericii.  
+
În timpul marelui cutremur care s-a produs la 14 octombrie 1802, Biserica Sfântul Nicolae-Șelari s-a dărâmat din temelie, așa cum s-a întâmplat atunci cu multe sfinte lăcașuri vechi din București. La scurt timp de la prăbușire, au început lucrările de rezidire, pentru a doua oară, de data aceasta cu ajutorul obștesc, „prin osârdia lui Hagi Gheorghe Polizu, Nicolae Zaharia si Gheorghe Dumitru, oameni cu frică lui Dumnezeu și râvnitori spre faceri de bine, mai vârtos la lăcașuri Dumnezeiești”, după cum menționează arhiva bisericii.  
Însă acţiunea de strângere de fonduri pentru refacerea sfântului lăcaş a fost îngreunată, din cauza unui incendiu devastator care s-a produs în partea centrală a oraşului, în ziua de 28 august 1804. Focul, care a pornit dintr-o spiţerie (farmacie), s-a extins cu repeziciune, din cauza vântului, şi a durat până seara, când a fost stins de ploaie. Au ars atunci sute de case, printre care şi cele ale enoriaşilor Bisericii Sfântul Nicolae-Şelari, precum şi prăvăliile (donate de-a lungul vremii de diferiţi credincioşi), care aduceau venituri importante. Cu toate acestea lucrările au fost finalizate în anul 1804. Biserica a fost construită atunci cu abside laterale, care lipseau la cea ctitorită de Şerban Cantacuzino, şi a fost zugrăvită de reputatul pictor Nicolae Polcovnicul.  
+
Însă acțiunea de strângere de fonduri pentru refacerea sfântului lăcaș a fost îngreunată, din cauza unui incendiu devastator care s-a produs în partea centrală a orașului, în ziua de 28 august 1804. Focul, care a pornit dintr-o spițerie (farmacie), s-a extins cu repeziciune, din cauza vântului, și a durat până seara, când a fost stins de ploaie. Au ars atunci sute de case, printre care și cele ale enoriașilor Bisericii Sfântul Nicolae-Șelari, precum și prăvăliile (donate de-a lungul vremii de diferiți credincioși), care aduceau venituri importante. Cu toate acestea lucrările au fost finalizate în anul 1804. Biserica a fost construită atunci cu abside laterale, care lipseau la cea ctitorită de Șerban Cantacuzino, și a fost zugrăvită de reputatul pictor Nicolae Polcovnicul.  
  
Ceea ce o face renumită este faptul că aici a funcţionat, în 1817, o şcoală de cântăreţi condusă de vestitul psalt Petru Manuil Efesiul, care venise în Bucureşti cu doar un an în urmă, de la Constantinopol. Despre acesta, Mihail Gr. Posluşnicu scrie următoarele: „''Fiind adânc cunoscător al psaltichiei vechi şi noi, e primit cu mulţumire de cunoscătorii români şi instalat la biserica Sf. Neculai, unde predă psaltichia pe greceşte, după noua sistemă a mitropolitului Chrisant. Acesta, pentru ca să scutească pe elevii săi de osteneala scrierii notelor muzicale, pune pe argintarul Serafim Cristodulo să toarne caracterele psaltichiei, înfiinţând astfel o tipografie la 1820''”<ref>Mihail Gr. Posluşnicu, „Istoria musicei la români de la Renaştere până la epoca de consolidare a culturii artistice”, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1928, pp.20</ref>Aceasta a fost prima tipografie din Răsăritul ortodox care a imprimat cele dintâi cărţi cu notaţie muzicală psaltică, fiind condusă mai târziu de Anton Pann. Dealtfel, el s-a numărat printre primii elevi la şcoala lui Petru Efesiul, la care au mai învăţat Dionisie Fotino, Panait Unghiurlui, Macarie şi altii. Când afacerile tipografiei nu au mai mers bine, Petru Efesiul a fost nevoit să îşi vândă toată averea ca să o salveze, iar în cele din urmă a vândut atelierul Mitropoliei Bucureşti.  
+
Ceea ce o face renumită este faptul că aici a funcționat, în 1817, o școală de cântăreți condusă de vestitul psalt Petru Manuil Efesiul, care venise în București cu doar un an în urmă, de la Constantinopol. Despre acesta, Mihail Gr. Poslușnicu scrie următoarele: „''Fiind adânc cunoscător al psaltichiei vechi și noi, e primit cu mulțumire de cunoscătorii români și instalat la biserica Sf. Neculai, unde predă psaltichia pe grecește, după noua sistemă a mitropolitului Chrisant. Acesta, pentru ca să scutească pe elevii săi de osteneala scrierii notelor muzicale, pune pe argintarul Serafim Cristodulo să toarne caracterele psaltichiei, înființând astfel o tipografie la 1820''”<ref>Mihail Gr. Poslușnicu, „Istoria musicei la români de la Renaștere până la epoca de consolidare a culturii artistice”, Editura Cartea Românească, București, 1928, pp.20</ref>Aceasta a fost prima tipografie din Răsăritul ortodox care a imprimat cele dintâi cărți cu notație muzicală psaltică, fiind condusă mai târziu de Anton Pann. Dealtfel, el s-a numărat printre primii elevi la școala lui Petru Efesiul, la care au mai învățat Dionisie Fotino, Panait Unghiurlui, Macarie și altii. Când afacerile tipografiei nu au mai mers bine, Petru Efesiul a fost nevoit să își vândă toată averea ca să o salveze, iar în cele din urmă a vândut atelierul Mitropoliei București.  
Nici biserica nu a mai rezistat multă vreme, deoarece zidurile şi temelia erau slăbite din cauza cutremurelor, a incendiului din 1847 şi a infiltraţiilor de apă. O nouă calamitate naturală ar fi putut provoca dărâmarea sfântului lăcaş. În aceste condiţii, după aproape 60 de ani de la ridicarea ei, biserica a fost din nou dărâmată şi rezidită, pentru a treia oară.  
+
Nici biserica nu a mai rezistat multă vreme, deoarece zidurile și temelia erau slăbite din cauza cutremurelor, a incendiului din 1847 și a infiltrațiilor de apă. O nouă calamitate naturală ar fi putut provoca dărâmarea sfântului lăcaș. În aceste condiții, după aproape 60 de ani de la ridicarea ei, biserica a fost din nou dărâmată și rezidită, pentru a treia oară.  
  
 
==Rezidită a treia oară de Regele Carol I==
 
==Rezidită a treia oară de Regele Carol I==
  
În 1860, meşteşugari din breasla lumânărarilor, bumbăcarilor şi bărbierilor şi-au asumat reconstrucţia bisericii, însă după câţiva ani, lucrările au stagnat. Pentru a obţine banii necesari epitropii au vândut o parte din proprietăţile sfântului lăcaş,  însă nici aşa nu au reuşit să strângă toată suma de care aveau nevoie. În aceste condiţii, un ajutor semnificativ a fost oferit de Carol I, pe atunci domnitor al României, care a dăruit din caseta particulară suma de 10.000 de galbeni, aceşti bani fiind suficienţi pentru finalizarea lucrărilor.<ref>Petru Gârboviceanu „Biserici cu averi proprii”, seria a II-a: Note istorice şi anexe documentare, Editura Bucureşti: Atelierele Grafice „Socec & Co.”, 1910, p.91</ref>  
+
În 1860, meșteșugari din breasla lumânărarilor, bumbăcarilor și bărbierilor și-au asumat reconstrucția bisericii, însă după câțiva ani, lucrările au stagnat. Pentru a obține banii necesari epitropii au vândut o parte din proprietățile sfântului lăcaș,  însă nici așa nu au reușit să strângă toată suma de care aveau nevoie. În aceste condiții, un ajutor semnificativ a fost oferit de Carol I, pe atunci domnitor al României, care a dăruit din caseta particulară suma de 10.000 de galbeni, acești bani fiind suficienți pentru finalizarea lucrărilor.<ref>Petru Gârboviceanu „Biserici cu averi proprii”, seria a II-a: Note istorice și anexe documentare, Editura București: Atelierele Grafice „Socec & Co.”, 1910, p.91</ref>  
Despre ceilalţi donatori aflăm din placa de marmură care se găseşte la intrarea principală în biserică: „''La anul 1868 Domnitorul României Carol I, prin intermedierea Domnului I. C. Brătianu, ministru de interne şi adinterim la Finanţe, depuse însemnate sume din caseta sa pentru această frumoasă lucrare fiind curatorii bisericii, ajutători cu bani şi ostenitori Domnii: Vasile Constantin, Stamate Atanasiu, Ştefan Boscu şi Petrache Sachelarie, când mai veniră în ajutorul unei astfel de nobile şi întotdeauna lăudabile operaţiuni, persoanele notate aici Domnii Costache Stoianovici, Ion Constantin, Petre Enciulescu şi Ghiţă Radulian''”.  
+
Despre ceilalți donatori aflăm din placa de marmură care se găsește la intrarea principală în biserică: „''La anul 1868 Domnitorul României Carol I, prin intermedierea Domnului I. C. Brătianu, ministru de interne și adinterim la Finanțe, depuse însemnate sume din caseta sa pentru această frumoasă lucrare fiind curatorii bisericii, ajutători cu bani și ostenitori Domnii: Vasile Constantin, Stamate Atanasiu, Ștefan Boscu și Petrache Sachelarie, când mai veniră în ajutorul unei astfel de nobile și întotdeauna lăudabile operațiuni, persoanele notate aici Domnii Costache Stoianovici, Ion Constantin, Petre Enciulescu și Ghiță Radulian''”.  
Însă pentru tot ajutorul dat la construirea şi înfrumuseţarea bisericii actuale, Carol I a devenit principalul ctitor, alături de soţia sa, doamna Elisabeta. Pe lângă banii donaţi sfântului lăcaş, Carol I a dăruit şi o mare parte din piesele de mobilier, dintre care se păstrează până azi jilţul domnesc şi cel episcopal, ambele purtând însemne heraldice.  
+
Însă pentru tot ajutorul dat la construirea și înfrumusețarea bisericii actuale, Carol I a devenit principalul ctitor, alături de soția sa, doamna Elisabeta. Pe lângă banii donați sfântului lăcaș, Carol I a dăruit și o mare parte din piesele de mobilier, dintre care se păstrează până azi jilțul domnesc și cel episcopal, ambele purtând însemne heraldice.  
Biserica are plan triconc, cu turlă poligonală deasupra naosului şi turn-clopotniţă pe fostul pridvor, iar naosul, aflat în prelungirea pronaosului cu care formează un spaţiu unic, este încoronat cu turla Pantocrator.  
+
Biserica are plan triconc, cu turlă poligonală deasupra naosului și turn-clopotniță pe fostul pridvor, iar naosul, aflat în prelungirea pronaosului cu care formează un spațiu unic, este încoronat cu turla Pantocrator.  
Pictura sfântului lăcaş, care a fost a fost realizată în 1868 de Gheorghe Tattarescu, poate fi admirată şi astăzi.  
+
Pictura sfântului lăcaș, care a fost a fost realizată în 1868 de Gheorghe Tattarescu, poate fi admirată și astăzi.  
  
 
==Biserica în prezent==  
 
==Biserica în prezent==  
Această biserică ctitorită de Carol I a rămas neclintită până astăzi, chiar dacă în timp a fost avariată grav de cutremure. Primele reparaţii s-au făcut în 1903, când a fost spălată pictura, iar următoarele au fost în perioada 1921-1925, după seismul din 1940, şi în 1971, când pictura a fost restaurată de Traian Dâncuşi. În urma distrugerilor provocate de cutremurul din 1977, biserica a fost restaurată între anii 1978 și 1985, după  proiectul arhitectului Gheorghe Naumescu. Mai târziu, între anii 1995 şi 1998, a fost consolidată după planurile arhitectului Clement Moldoveanu. Iar în 1999 a început restaurarea ştiinţifică a picturii lui Gheorghe Tăttărescu, de o echipă condusă de pictorul restaurator Ioan Darida. Atunci au fost îndepărtate numeroase straturi de repictare ce acopereau în bună parte pictura lui Gheoghe Tăttărescu şi au fost repuse în valoare compoziţiile acestuia, care fuseseră denaturate de intervenţiile ulterioare ce alterau opera originală.
+
Această biserică ctitorită de Carol I a rămas neclintită până astăzi, chiar dacă în timp a fost avariată grav de cutremure. Primele reparații s-au făcut în 1903, când a fost spălată pictura, iar următoarele au fost în perioada 1921-1925, după seismul din 1940, și în 1971, când pictura a fost restaurată de Traian Dâncuși. În urma distrugerilor provocate de cutremurul din 1977, biserica a fost restaurată între anii 1978 și 1985, după  proiectul arhitectului Gheorghe Naumescu. Mai târziu, între anii 1995 și 1998, a fost consolidată după planurile arhitectului Clement Moldoveanu. Iar în 1999 a început restaurarea științifică a picturii lui Gheorghe Tăttărescu, de o echipă condusă de pictorul restaurator Ioan Darida. Atunci au fost îndepărtate numeroase straturi de repictare ce acopereau în bună parte pictura lui Gheoghe Tăttărescu și au fost repuse în valoare compozițiile acestuia, care fuseseră denaturate de intervențiile ulterioare ce alterau opera originală.
  
Între odoarele de preţ care se păstrează astăzi în biserică se află o icoană a Sfântului Nicolae, care datează din 1664, din timpul primei biserici din lemn a şelarilor. Nu se cunoaşte originea ei, dar restauratorii Muzeului Naţional de Artă al României presupun că a fost adusă de călugări greci sau a fost lucrată de meşteri autohtoni. O altă icoană de valoare este cea a Sfântului Andrei, care aparţinea breslei lumânărarilor şi bumbăcarilor, ce îşi serbau patronul în această biserică, la 30 noiembrie.  
+
Între odoarele de preț care se păstrează astăzi în biserică se află o icoană a Sfântului Nicolae, care datează din 1664, din timpul primei biserici din lemn a șelarilor. Nu se cunoaște originea ei, dar restauratorii Muzeului Național de Artă al României presupun că a fost adusă de călugări greci sau a fost lucrată de meșteri autohtoni. O altă icoană de valoare este cea a Sfântului Andrei, care aparținea breslei lumânărarilor și bumbăcarilor, ce își serbau patronul în această biserică, la 30 noiembrie.  
Biserica Sfântul Nicolae-Şelari este inclusă în Lista monumentelor istorice, cu codul de clasificare B-II-m-B-18174.<ref>Institutul Național al Patrimoniului, Lista monumentelor istorice www.patrimoniu.gov.ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice</ref>.
+
Biserica Sfântul Nicolae-Șelari este inclusă în Lista monumentelor istorice, cu codul de clasificare B-II-m-B-18174.<ref>Institutul Național al Patrimoniului, Lista monumentelor istorice www.patrimoniu.gov.ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice</ref>.
  
 
==Note==
 
==Note==
Linia 33: Linia 32:
  
 
==Surse==
 
==Surse==
* „Istoria Bucureștiului din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre”, Constantin C. Giurescu, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1966
+
* „Istoria Bucureștiului din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre”, Constantin C. Giurescu, Editura pentru Literatură, București, 1966
* „Istoricul a 40 de biserici din România” vol I, preot Marin Dumitrescu, Tipografia “Vocea Învăţătorilor, Bucureşti, 1899, pp.127-130  
+
* „Istoricul a 40 de biserici din România” vol I, preot Marin Dumitrescu, Tipografia „Vocea Învățătorilor”, București, 1899, pp.127-130  
* „Istoria Bucurescilor”, G. I. Ionescu-Gion, Fundaţia Culturală Gheorghe Marin Speteanu, Editura Mavios-Clio, Bucureşti, 1899, p. 352
+
* „Istoria Bucurescilor”, G. I. Ionescu-Gion, Fundația Culturală Gheorghe Marin Speteanu, Editura Mavios-Clio, București, 1899, p. 352
* [http://sfnicolaeselari.ro Biserica Sfântul Nicolae-Şelari]  
+
* [http://sfnicolaeselari.ro Biserica Sfântul Nicolae-Șelari]  
* [http://ziarullumina.ro/vindecari-si-bucurii-de-la-sfantul-nicolae-78240.html Ioan Buşagă: „Vindecări şi bucurii de la Sfântul Nicolae”, 05 decembrie 2012 „Ziarullumina.ro”]
+
* [http://ziarullumina.ro/vindecari-si-bucurii-de-la-sfantul-nicolae-78240.html Ioan Bușagă: „Vindecări și bucurii de la Sfântul Nicolae”, 05 decembrie 2012 „Ziarullumina.ro”]
  
 
[[Categorie:Biserici din București|S]]
 
[[Categorie:Biserici din București|S]]

Versiunea de la data 25 februarie 2016 19:26

Biserica Sfântul Nicolae-Șelari datează din a doua jumătate a secolului al XVII-lea și este amplasată în Centrul vechi al Bucureștiului, pe strada Blănari nr. 16. Este denumită astfel după numele meșteșugarilor care lucrau pielea (șelari) și aveau prăvăliile în apropiere. La început, a fost din lemn, dar peste timp a fost zidită de trei ori, din temelie, în același loc. Biserica actuală fost reconstruită de regele Carol I, în 1868, și păstrează pictura care a fost realizată de Gheorghe Tattarescu.

Ctitoria vornicului Șerban Cantacuzino

Cea mai veche mențiune despre acest sfânt lăcaș se găsește într-un document din 1677 (condica Mănăstirii Nucet), în care se vorbește despre „mahalaua Sf. Nicolae-Șelari[1], ceea ce înseamnă că Biserica Sfântul Nicolae se afla în zona în care erau prăvăliile și atelierele șelarilor. Nu există date privind anul în care a fost construită, dar tradiția spune că era din lemn, se afla într-unul din cele trei târguri ale orașului și slujea în primul rând locuitorilor din imediata vecinătate, printre aceștia fiind și meșteșugarii care lucrau pielea. Biserica nu a fost construită de șelari, dar mai târziu, când aceștia s-au constituit în breaslă, au luat-o în grijă pentru a se ocupa de întreținerea ei. Biserica veche a fost dărâmată și rezidită din piatră de vornicul Șerban Cantacuzino, împreună cu neguțătorii Apostol Lazăr și Iorga starostele, după cum atestă vechea pisanie. Se pare că Apostol era unul dintre neguțătorii deosebit de bogați din vremea lui Constantin Brâncoveanu, fiind „zaraf”, echivalentul bancherului de astăzi. Din arhiva bisericii reiese că zidurile au fost construite din banii lui, iar după ce a murit, văduva lui s-a îngrijit de zugrăvirea sfântului lăcaș. Mai târziu, în 1750, biserica a fost închinată Mitropoliei de nepoata acestuia. Cu toate acestea, vornicul Cantacuzino este considerat principalul ctitor, deoarece el a vegheat peste timp asupra acestei biserici și a contribuit cu bani și cu o mulțime de odoare. Însă acesta nu a avut urmași care să se îngrijească de sfântul lăcaș, iar breasla șelarilor nu dispunea de suficiente mijloace pentru a o întreține bine. Astfel, când biserica a avut nevoie de reparații radicale, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, lucrările s-au făcut cu ajutorul domnitorului Constantin Mavrocordat.

Un sfânt lăcaș cu școală de cântăreți

În timpul marelui cutremur care s-a produs la 14 octombrie 1802, Biserica Sfântul Nicolae-Șelari s-a dărâmat din temelie, așa cum s-a întâmplat atunci cu multe sfinte lăcașuri vechi din București. La scurt timp de la prăbușire, au început lucrările de rezidire, pentru a doua oară, de data aceasta cu ajutorul obștesc, „prin osârdia lui Hagi Gheorghe Polizu, Nicolae Zaharia si Gheorghe Dumitru, oameni cu frică lui Dumnezeu și râvnitori spre faceri de bine, mai vârtos la lăcașuri Dumnezeiești”, după cum menționează arhiva bisericii. Însă acțiunea de strângere de fonduri pentru refacerea sfântului lăcaș a fost îngreunată, din cauza unui incendiu devastator care s-a produs în partea centrală a orașului, în ziua de 28 august 1804. Focul, care a pornit dintr-o spițerie (farmacie), s-a extins cu repeziciune, din cauza vântului, și a durat până seara, când a fost stins de ploaie. Au ars atunci sute de case, printre care și cele ale enoriașilor Bisericii Sfântul Nicolae-Șelari, precum și prăvăliile (donate de-a lungul vremii de diferiți credincioși), care aduceau venituri importante. Cu toate acestea lucrările au fost finalizate în anul 1804. Biserica a fost construită atunci cu abside laterale, care lipseau la cea ctitorită de Șerban Cantacuzino, și a fost zugrăvită de reputatul pictor Nicolae Polcovnicul.

Ceea ce o face renumită este faptul că aici a funcționat, în 1817, o școală de cântăreți condusă de vestitul psalt Petru Manuil Efesiul, care venise în București cu doar un an în urmă, de la Constantinopol. Despre acesta, Mihail Gr. Poslușnicu scrie următoarele: „Fiind adânc cunoscător al psaltichiei vechi și noi, e primit cu mulțumire de cunoscătorii români și instalat la biserica Sf. Neculai, unde predă psaltichia pe grecește, după noua sistemă a mitropolitului Chrisant. Acesta, pentru ca să scutească pe elevii săi de osteneala scrierii notelor muzicale, pune pe argintarul Serafim Cristodulo să toarne caracterele psaltichiei, înființând astfel o tipografie la 1820[2]Aceasta a fost prima tipografie din Răsăritul ortodox care a imprimat cele dintâi cărți cu notație muzicală psaltică, fiind condusă mai târziu de Anton Pann. Dealtfel, el s-a numărat printre primii elevi la școala lui Petru Efesiul, la care au mai învățat Dionisie Fotino, Panait Unghiurlui, Macarie și altii. Când afacerile tipografiei nu au mai mers bine, Petru Efesiul a fost nevoit să își vândă toată averea ca să o salveze, iar în cele din urmă a vândut atelierul Mitropoliei București. Nici biserica nu a mai rezistat multă vreme, deoarece zidurile și temelia erau slăbite din cauza cutremurelor, a incendiului din 1847 și a infiltrațiilor de apă. O nouă calamitate naturală ar fi putut provoca dărâmarea sfântului lăcaș. În aceste condiții, după aproape 60 de ani de la ridicarea ei, biserica a fost din nou dărâmată și rezidită, pentru a treia oară.

Rezidită a treia oară de Regele Carol I

În 1860, meșteșugari din breasla lumânărarilor, bumbăcarilor și bărbierilor și-au asumat reconstrucția bisericii, însă după câțiva ani, lucrările au stagnat. Pentru a obține banii necesari epitropii au vândut o parte din proprietățile sfântului lăcaș, însă nici așa nu au reușit să strângă toată suma de care aveau nevoie. În aceste condiții, un ajutor semnificativ a fost oferit de Carol I, pe atunci domnitor al României, care a dăruit din caseta particulară suma de 10.000 de galbeni, acești bani fiind suficienți pentru finalizarea lucrărilor.[3] Despre ceilalți donatori aflăm din placa de marmură care se găsește la intrarea principală în biserică: „La anul 1868 Domnitorul României Carol I, prin intermedierea Domnului I. C. Brătianu, ministru de interne și adinterim la Finanțe, depuse însemnate sume din caseta sa pentru această frumoasă lucrare fiind curatorii bisericii, ajutători cu bani și ostenitori Domnii: Vasile Constantin, Stamate Atanasiu, Ștefan Boscu și Petrache Sachelarie, când mai veniră în ajutorul unei astfel de nobile și întotdeauna lăudabile operațiuni, persoanele notate aici Domnii Costache Stoianovici, Ion Constantin, Petre Enciulescu și Ghiță Radulian”. Însă pentru tot ajutorul dat la construirea și înfrumusețarea bisericii actuale, Carol I a devenit principalul ctitor, alături de soția sa, doamna Elisabeta. Pe lângă banii donați sfântului lăcaș, Carol I a dăruit și o mare parte din piesele de mobilier, dintre care se păstrează până azi jilțul domnesc și cel episcopal, ambele purtând însemne heraldice. Biserica are plan triconc, cu turlă poligonală deasupra naosului și turn-clopotniță pe fostul pridvor, iar naosul, aflat în prelungirea pronaosului cu care formează un spațiu unic, este încoronat cu turla Pantocrator. Pictura sfântului lăcaș, care a fost a fost realizată în 1868 de Gheorghe Tattarescu, poate fi admirată și astăzi.

Biserica în prezent

Această biserică ctitorită de Carol I a rămas neclintită până astăzi, chiar dacă în timp a fost avariată grav de cutremure. Primele reparații s-au făcut în 1903, când a fost spălată pictura, iar următoarele au fost în perioada 1921-1925, după seismul din 1940, și în 1971, când pictura a fost restaurată de Traian Dâncuși. În urma distrugerilor provocate de cutremurul din 1977, biserica a fost restaurată între anii 1978 și 1985, după proiectul arhitectului Gheorghe Naumescu. Mai târziu, între anii 1995 și 1998, a fost consolidată după planurile arhitectului Clement Moldoveanu. Iar în 1999 a început restaurarea științifică a picturii lui Gheorghe Tăttărescu, de o echipă condusă de pictorul restaurator Ioan Darida. Atunci au fost îndepărtate numeroase straturi de repictare ce acopereau în bună parte pictura lui Gheoghe Tăttărescu și au fost repuse în valoare compozițiile acestuia, care fuseseră denaturate de intervențiile ulterioare ce alterau opera originală.

Între odoarele de preț care se păstrează astăzi în biserică se află o icoană a Sfântului Nicolae, care datează din 1664, din timpul primei biserici din lemn a șelarilor. Nu se cunoaște originea ei, dar restauratorii Muzeului Național de Artă al României presupun că a fost adusă de călugări greci sau a fost lucrată de meșteri autohtoni. O altă icoană de valoare este cea a Sfântului Andrei, care aparținea breslei lumânărarilor și bumbăcarilor, ce își serbau patronul în această biserică, la 30 noiembrie. Biserica Sfântul Nicolae-Șelari este inclusă în Lista monumentelor istorice, cu codul de clasificare B-II-m-B-18174.[4].

Note

  1. D. Papazoglu, „Istoria începutului orașului București astăzi capitala României și reședința I.S. Carol I de Hohenzollern, domnitorul românilor”, Tipografia Ion Weiss, București 1870, p. 295
  2. Mihail Gr. Poslușnicu, „Istoria musicei la români de la Renaștere până la epoca de consolidare a culturii artistice”, Editura Cartea Românească, București, 1928, pp.20
  3. Petru Gârboviceanu „Biserici cu averi proprii”, seria a II-a: Note istorice și anexe documentare, Editura București: Atelierele Grafice „Socec & Co.”, 1910, p.91
  4. Institutul Național al Patrimoniului, Lista monumentelor istorice www.patrimoniu.gov.ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice

Surse