Biserica Ortodoxă a Estoniei (Patriarhia Ecumenică): Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
  
[[Image:Tallinn.jpg|right|350px|thumb|Biserici în Tallinn, capitala Estoniei]]
+
[[Image:Tallinn.jpg|right|350px|thumb|Biserici în Tallinn, capitalaEstoniei]]
 
{{numele bisericii|
 
{{numele bisericii|
 
nume=Biserica Apostolică Ortodoxă Estoniană|
 
nume=Biserica Apostolică Ortodoxă Estoniană|
Linia 30: Linia 30:
 
În secolele XVIII şi XIX, Estonia a făcut parte din Imperiul Ţarist Rus, fiind cucerită de Ţarul [[Petru cel Mare]]. Un mare număr de estonieni, în special ţărani, s-au convertit la ortodoxie în speranţa obţinerii de pământ. S-au construi numeroase biserici ortodoxe. În 1850 a fost înfiinţată Eparhia de Riga (în Lituania) de către [[Biserica Rusiei]] şi mulţi credincioşi estonieni au fost incluşi în aceasta. Spre sfârşitul secolului XIX, s-a produs un val de rusificare, acceptat de ierarhia rusă dar nu şi de clerul estonian local. Catedrala Sfântul[[Alexander Nevsky]]  din Tallinn şi Mănăstirea Adormirii Pühtitsa [[Stavropigial|Stavropegic]] (Kuremäe) din estul Estoniei au fost construite în această perioadă.
 
În secolele XVIII şi XIX, Estonia a făcut parte din Imperiul Ţarist Rus, fiind cucerită de Ţarul [[Petru cel Mare]]. Un mare număr de estonieni, în special ţărani, s-au convertit la ortodoxie în speranţa obţinerii de pământ. S-au construi numeroase biserici ortodoxe. În 1850 a fost înfiinţată Eparhia de Riga (în Lituania) de către [[Biserica Rusiei]] şi mulţi credincioşi estonieni au fost incluşi în aceasta. Spre sfârşitul secolului XIX, s-a produs un val de rusificare, acceptat de ierarhia rusă dar nu şi de clerul estonian local. Catedrala Sfântul[[Alexander Nevsky]]  din Tallinn şi Mănăstirea Adormirii Pühtitsa [[Stavropigial|Stavropegic]] (Kuremäe) din estul Estoniei au fost construite în această perioadă.
  
În 1917 a fost hirotonit primul estonian, Platon (Paul Kulbusch), ca Episcop de Riga şi Vicar de Tallinn. Doi ani mai târziu, bolşevicii l-au omorât pe Platon şi pe [[diacon|diaconul]] său din motive politice. 81 de ani mai târziu, în anul 2000, Episcopul Platon a fost [[proclamat sfânt]] de către Patriarhia Ecumenică şi de Rusia, fiind comemorat în [[14 ianuarie]].
+
În 1917 a fost hirotonit primul estonian, Platon (Paul Kulbusch), ca Episcop de Riga şi Vicar de Tallin. Doi ani mai târziu, bolşevicii l-au omorât pe Platon şi pe [[diacon|diaconul]] său din motive politice. 81 de ani mai târziu, în anul 2000, Episcopul Platon a fost [[proclamat sfânt]] de către Patriarhia Ecumenică şi de Rusia, fiind comemorat în [[14 ianuarie]].
  
 
După proclamarea Republicii Estonia în 1918, Patriarhul Bisericii Ortoxe Ruse, Sfântul [[Tihon din Moscow|Tihon]],, în 1920 a recunoscut Biserica Ortodoxă a Estoniei (OCE) ca fiind independentă. Arhiepiscopul Aleksander Paulus a fost ales şi hirotonit ca şef al bisericii estoniene. În 1923 Arhiepiscopul Aleksander s-a îndreptat către Patriarhia Ecumenică pentru a primi recunoaşterea canonică. În acelaşi an, OCE a fost subordonată canonic către Patriarhul Constantinopolului şi a câştigat o [[autonomie]]extinsă.
 
După proclamarea Republicii Estonia în 1918, Patriarhul Bisericii Ortoxe Ruse, Sfântul [[Tihon din Moscow|Tihon]],, în 1920 a recunoscut Biserica Ortodoxă a Estoniei (OCE) ca fiind independentă. Arhiepiscopul Aleksander Paulus a fost ales şi hirotonit ca şef al bisericii estoniene. În 1923 Arhiepiscopul Aleksander s-a îndreptat către Patriarhia Ecumenică pentru a primi recunoaşterea canonică. În acelaşi an, OCE a fost subordonată canonic către Patriarhul Constantinopolului şi a câştigat o [[autonomie]]extinsă.
 
Before 1941, one fifth of the total Estonian population (who had been mostly Lutheran since the 16th century occupation of Estonia by Sweden) were Orthodox Christians under the Patriarchy of Constantinople.  There were 158 parishes in Estonia and 183 clerics in the Estonian church.  There was also a Chair of Orthodoxy in the Faculty of Theology at the University of Tartu. There was a [[monastery]] in Petseri, two convents in Narva and Kuremäe, a priory in Tallinn and a [[seminary]] in Petseri. The ancient monastery in Petseri (Pechory, which used to belong to the Estonian Republic, now belongs to Russia) was preserved from the mass church destructions that occurred in Soviet Russia.
 
  
In 1940, Estonia was occupied by the Soviet Union, whose government undertook a general programme of the dissolution of all ecclesiastical independence within its territory. From 1942 to 1944, however, autonomy under Constantinople was temporarily revived. In 1945, a representative of the Moscow Patriarchate dismissed the members of the OCE synod who had remained in Estonia and established a new organisation, the Diocesan Council.  Orthodox believers in occupied Estonia were thus subordinated to being a diocese within the Russian Orthodox Church.
+
Înainte de 1941, o cincime din totalul populaţiei estoniene (care fusese în cea mai mare parte luterană începând de la ocupaţia Estoniei de către Suedia în sec XVI) era creştină ortodoxă sub autoritatea Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol. Existau 158 de parohii şi 183 de clerici în biserica estoniană. Exista şi o catedra de ortodoxie la Facultatea de Teologie a Universităţii Tartu. Exista şi o [[mănăstire]] în Petseri, două schituri în Narva şi Kuremäe, o egumenie în Tallin şi un [[seminar]] în Petseri. Străvechea mănăstire din Petseri (Pechory, care aparţinea Estoniei şi care aparţine acum Rusiei) a fost ferită de distrugerile în masă de biserici care au avut loc în Rusia Sovietică.
  
Just before the second Soviet occupation in 1944 and the dissolution of the Estonian synod, the [[primate]] of the church, Metropolitan Aleksander, went into exile along with 21 clergymen and about 8,000 Orthodox believers. The Orthodox Church of Estonia in Exile with its synod in Sweden continued its activity according to the canonical statutes, until the restoration of Estonian independence in 1991. Before he died in 1953, Metr. Aleksandr established his community as an [[exarchate]] under Constantinople.  Most of the other bishops and clergy who remained behind were deported to Siberia.  In 1958, a new synod was established in exile, and the church organized from Sweden.
+
În 1940, Rusia a fost ocupată de Uniunea Sovietică, al cărei guvern a început un program general de dizolvarea oricărei independenţe ecleziastice în teritoriul său. Din 1942 pânî în 1944, totuşi, autonomia sub Patriarhia Ecumenică a fost reînfiinţată. În 1945, un reprezentant al Patriarhiei Moscovei a destituit membrii sinodului OCE care au rămas în Estonia şi au înfiinţat o nouă organizaţie, Sinodul Diocezan. Credincioşii ortodocşi din Estonia ocupată au fost astfel subordonaţi unei eparhii a Bisericii Ortodoxe Ruse.
  
[[Image:AlexeyII.jpg|right|thumb|125px|Patr. [[Alexei II (Ridiger) of Moscow|Alexei II of Moscow]]]]
+
Chiar înainte de a doua ocupaţie sovietică din 1944 şi dizolvarea sinodului estonian, patriarhul bisericii, Mitropolitul Aleksander, a mers în exil împreună cu 21 de clerici şi aproximativ 8000 de credincioşi ortodocşi.Biserica Ortodoxă a Estoniei în Exil cu sinodul în Suedia şi-a continuat activitatea în conformitate cu statutul canonic, până la restaurarea independenţei în 1991. Înainte de a muri, în 1953, Mitropolitul Aleksander şi-a transformat comunitatea în [[exarhat]]al Patriarhiei Ecumenice. Cei mai mulţi episcopi şi clerici care au rămas au fost deportaţi în Siberia. În 1958, a fost ales un nou sinod în exil, şi biserica s-a organizat în Suedia.
[[Image:Ecum. Patriarch Bartholomew.jpg|thumb|125px|left|Patr. [[Bartholomew I (Archontonis) of Constantinople|Bartholomew I of Constantinople]]]]
 
Following the breakup of the Soviet Union, divisions within the Orthodox community in Estonia arose between those who wished to remain under Russian authority and those who wished to return to the jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate, with the dispute often taking place along ethnic lines, many Russians having immigrated to Estonia during the Soviet occupation.  Lengthy negotiations between the two patriarchates failed to produce any agreement.
 
  
In 1993, the synod of the Orthodox Church of Estonia in Exile was re-registered as the legal successor of the autonomous Orthodox Church of Estonia, and on [[February 20]], 1996, Ecumenical Patriarch [[Bartholomew I (Archontonis) of Constantinople|Bartholomew I]] renewed the [[tomos]] granted to the OCE in 1923, restoring its canonical subordination to the Ecumenical Patriarchate. This action brought immediate protest from Patriarch [[Alexei II (Ridiger) of Moscow|Alexei II]] of the Moscow Patriarchate, which regarded the Estonian church as being part of its territory, and the Patriarch of Moscow temporarily removed the name of the Ecumenical Patriarch from the [[diptychs]].
+
[[Image:AlexeyII.jpg|right|thumb|125px|Patriarhul [[Alexei II (Ridiger) al Moscovei|Alexei II al Moscovei]]]]
 +
[[Image:Ecum. Patriarch Bartholomew.jpg|thumb|125px|left|Patriarhul Ecumenic [[Bartholomeu I (Archontonis) din Constantinopol|Bartholomeu I din Constantinopol]]]].
 +
După destrămarea Uniunii Sovietice, au apărut divergenţe în sânul comunităţii ortodoxe din Estonia între cei care doreau să rămână sub autoritatea Rusiei şi cei care doreau să se reîntoarcă sub jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice, generând dispute, de multe ori cu tentă etnică, deoarece mulţi ruşi emigraseră în Estonia în timpul ocupaţiei sovietice. Negocieri îndelungate între cele două patriarhii nu au dat nici un rezultat.
  
[[Image:Stefanos of Tallinn.jpg|125px|right|thumb|Metr. [[Stephanos (Charalambides) of Tallinn|Stephanos (Charalambides)]]]]
+
În 1993, sinodul Bisericii Ortodoxe din Estonia în Exil a fost recunoscut oficial ca succesor legal al Bisericii autonome Ortodoxe a Estoniei, şi în [[20 februarie]] 1996, Patriarhul Ecumenic [[Bartholomeu I (Archontonis) al Constantinopolului|Bartholomew I]] a reînnoit [[tomos|tomosul]] acordat OCE în 1923, restaurând coordonarea canonică sub Patriarhia Ecumenică. Această acţiune a adus imediat proteste din partea Patriarhului [[Alexei II (Ridiger) al Moscovei|Alexei II]] al Patriarhiei Moscovei, care privea biserica estoniană ca parte a teritoriului său, iar Patriarhul Moscovei a scos temporar numele Patriarhului Ecumenic de pe [[diptic|diptice]].
An agreement was reached in which local congregations could choose which jurisdiction to follow.  The Orthodox community in Estonia, which accounts for about 14% of the total population, remains divided, with the majority of faithful (mostly ethnic Russians) remaining under Moscow. As of a government report of November 2003, about 20,000 believers (mostly ethnic Estonians) in 60 parishes are part of the autonomous church, with 150,000 faithful in 31 parishes, along with the monastic community of Pukhitsa, paying allegiance to Moscow.
 
  
In 1999, the church gained a resident hierarch (it had been under the Archbishop of [[Church of Finland|Finland]] as ''[[locum tenens]]''), Metropolitan [[Stephanos (Charalambides) of Tallinn|Stephanos (Charalambides)]], who had formerly been an [[auxiliary bishop]] under the Ecumenical Patriarchate's Metropolitan of France.
+
[[Image:Stefanos of Tallinn.jpg|125px|right|thumb|Metr. [[Stephanos (Charalambides) din Tallinn|Stephanos (Charalambides)]]]]
 +
S-a ajuns la o înţelegere în care comunităţile locale putaeu alege care jurisdicţie să o urmeze. Comunitatea ortodoxă a Estoniei, care ajunge la 14% din populaţie, a rămas divizată, cu majoritatea credincioşilor (cei mai mulţi etnici ruşi) sub asculatrea Moscovei. Conform unui raport guvernamental din noiembrie 2003, cam 20,000 de credincioşi (majoritatea etnici estonieni) din 60 de parohii fac parte din biserica autonomă, iar 150,000 de credincioşi din 31 de parohii împreună cu comunitatea monahală din Pukhitsa au rămas subordonaţi Moscovei.
  
{{churches}}
+
În 1999, biserica a câştigat un ierarh al locului (fusese sub autoritatea Arhiepiscopului [[Biserica din Finlanda|Finlandei]] ca ''[[locum tenens]]''), Metropolitul [[Stephanos (Charalambides) din Tallinn|Stephanos (Charalambides)]], care anterior fusese [[episcop vicar]] al Mitropoliei Franţei din Patriarhia Ecumenică.
  
==Sources==
+
{{biserici}}
 +
 
 +
==Izvoare==
 
*''Blackwell Dictionary of Eastern Christianity'', pp. 183-4
 
*''Blackwell Dictionary of Eastern Christianity'', pp. 183-4
*[http://www.cnewa.org/ecc-bodypg.aspx?eccpageID=33 The Estonian Apostolic Orthodox Church] by Ronald Roberson, a Roman Catholic priest and scholar
+
*[http://www.cnewa.org/ecc-bodypg.aspx?eccpageID=33 Biserica Apostolică Ortodoxă a Estoniei] de Ronald Roberson, preot şi şcolar Romano Catolic
  
==External links==
+
==Legături externe==
*[http://www.eoc.ee/ Estonian Orthodox Church - Official Site]
+
*[http://www.eoc.ee/ Biserica Ortodoxă a estoniei – Site oficial]
*[http://www.orthodoxa.org/ Orthodox Estonia]
+
*[http://www.orthodoxa.org/ Estonia Ortodoxă]
  
  
[[Category:Jurisdictions|Estonia]]
+
[[Category:Jurisdicţii|Estonia]]

Versiunea de la data 19 noiembrie 2007 14:14

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Biserici în Tallinn, capitalaEstoniei

Format:Numele bisericii Biserica din Estonia sau Biserica Apostolică Ortodoxă Estoniană (Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik) este o biserică ortodoxă autonomă al cărei patriarh este confirmat de către Patriarhia Ecumenică. Numele ei oficial în limba engleză este Biserica Ortodoxă Estoniană.

Patriarhul actual este Eminenţa Sa Stephanos, Mitropolit de Tallinn şi toată Estonia (ales în 1999).

Această biserică autonomă nu trebuie confundată cu biserica cu acelaşi nume care este un exarhat al Patriarhiei Moscovei.

Istorie

Misionari ortodocşi au activat printre estonieni în regiunile sud-estice, aproape de Pskov, din secolul X până în secolul XII. Prima menţiune a unei comunităţi ortodoxe în Estonia datează din 1030 în Tartu. În jurul anului 600 AD în partea estică a dealului Toome (Toomemägi), estonienii au ridicat o fortăreaţă numită Tarbatu. În 1030, prinţul kievean Jaroslav cel Înţelept, a demolat Tarbatu şi şi-a construit propriul fort în acest loc ca şi o catedrală închinată Sfântului Gheorghe Purtătorul de Biruinţă . Creştinii ortodocşi au fost ulterior expulzaţi din oraş de germani în 1472, care le-au omorât preotul Isidor împreună cu un anumit număr de credincioşi ortodocşi (grupul este comemorat în 8 ianuarie).

Se ştiu puţine despre istoria bisericii în timpul secolelor XVII şi XVIII, când mulţi credincioşi vechi au venit din Rusia pentru a scăpa de reformele liturgice ale Patriarhului Nikon de Moscova.

În secolele XVIII şi XIX, Estonia a făcut parte din Imperiul Ţarist Rus, fiind cucerită de Ţarul Petru cel Mare. Un mare număr de estonieni, în special ţărani, s-au convertit la ortodoxie în speranţa obţinerii de pământ. S-au construi numeroase biserici ortodoxe. În 1850 a fost înfiinţată Eparhia de Riga (în Lituania) de către Biserica Rusiei şi mulţi credincioşi estonieni au fost incluşi în aceasta. Spre sfârşitul secolului XIX, s-a produs un val de rusificare, acceptat de ierarhia rusă dar nu şi de clerul estonian local. Catedrala SfântulAlexander Nevsky din Tallinn şi Mănăstirea Adormirii Pühtitsa Stavropegic (Kuremäe) din estul Estoniei au fost construite în această perioadă.

În 1917 a fost hirotonit primul estonian, Platon (Paul Kulbusch), ca Episcop de Riga şi Vicar de Tallin. Doi ani mai târziu, bolşevicii l-au omorât pe Platon şi pe diaconul său din motive politice. 81 de ani mai târziu, în anul 2000, Episcopul Platon a fost proclamat sfânt de către Patriarhia Ecumenică şi de Rusia, fiind comemorat în 14 ianuarie.

După proclamarea Republicii Estonia în 1918, Patriarhul Bisericii Ortoxe Ruse, Sfântul Tihon,, în 1920 a recunoscut Biserica Ortodoxă a Estoniei (OCE) ca fiind independentă. Arhiepiscopul Aleksander Paulus a fost ales şi hirotonit ca şef al bisericii estoniene. În 1923 Arhiepiscopul Aleksander s-a îndreptat către Patriarhia Ecumenică pentru a primi recunoaşterea canonică. În acelaşi an, OCE a fost subordonată canonic către Patriarhul Constantinopolului şi a câştigat o autonomieextinsă.

Înainte de 1941, o cincime din totalul populaţiei estoniene (care fusese în cea mai mare parte luterană începând de la ocupaţia Estoniei de către Suedia în sec XVI) era creştină ortodoxă sub autoritatea Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol. Existau 158 de parohii şi 183 de clerici în biserica estoniană. Exista şi o catedra de ortodoxie la Facultatea de Teologie a Universităţii Tartu. Exista şi o mănăstire în Petseri, două schituri în Narva şi Kuremäe, o egumenie în Tallin şi un seminar în Petseri. Străvechea mănăstire din Petseri (Pechory, care aparţinea Estoniei şi care aparţine acum Rusiei) a fost ferită de distrugerile în masă de biserici care au avut loc în Rusia Sovietică.

În 1940, Rusia a fost ocupată de Uniunea Sovietică, al cărei guvern a început un program general de dizolvarea oricărei independenţe ecleziastice în teritoriul său. Din 1942 pânî în 1944, totuşi, autonomia sub Patriarhia Ecumenică a fost reînfiinţată. În 1945, un reprezentant al Patriarhiei Moscovei a destituit membrii sinodului OCE care au rămas în Estonia şi au înfiinţat o nouă organizaţie, Sinodul Diocezan. Credincioşii ortodocşi din Estonia ocupată au fost astfel subordonaţi unei eparhii a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Chiar înainte de a doua ocupaţie sovietică din 1944 şi dizolvarea sinodului estonian, patriarhul bisericii, Mitropolitul Aleksander, a mers în exil împreună cu 21 de clerici şi aproximativ 8000 de credincioşi ortodocşi.Biserica Ortodoxă a Estoniei în Exil cu sinodul în Suedia şi-a continuat activitatea în conformitate cu statutul canonic, până la restaurarea independenţei în 1991. Înainte de a muri, în 1953, Mitropolitul Aleksander şi-a transformat comunitatea în exarhatal Patriarhiei Ecumenice. Cei mai mulţi episcopi şi clerici care au rămas au fost deportaţi în Siberia. În 1958, a fost ales un nou sinod în exil, şi biserica s-a organizat în Suedia.

.

După destrămarea Uniunii Sovietice, au apărut divergenţe în sânul comunităţii ortodoxe din Estonia între cei care doreau să rămână sub autoritatea Rusiei şi cei care doreau să se reîntoarcă sub jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice, generând dispute, de multe ori cu tentă etnică, deoarece mulţi ruşi emigraseră în Estonia în timpul ocupaţiei sovietice. Negocieri îndelungate între cele două patriarhii nu au dat nici un rezultat.

În 1993, sinodul Bisericii Ortodoxe din Estonia în Exil a fost recunoscut oficial ca succesor legal al Bisericii autonome Ortodoxe a Estoniei, şi în 20 februarie 1996, Patriarhul Ecumenic Bartholomew I a reînnoit tomosul acordat OCE în 1923, restaurând coordonarea canonică sub Patriarhia Ecumenică. Această acţiune a adus imediat proteste din partea Patriarhului Alexei II al Patriarhiei Moscovei, care privea biserica estoniană ca parte a teritoriului său, iar Patriarhul Moscovei a scos temporar numele Patriarhului Ecumenic de pe diptice.

S-a ajuns la o înţelegere în care comunităţile locale putaeu alege care jurisdicţie să o urmeze. Comunitatea ortodoxă a Estoniei, care ajunge la 14% din populaţie, a rămas divizată, cu majoritatea credincioşilor (cei mai mulţi etnici ruşi) sub asculatrea Moscovei. Conform unui raport guvernamental din noiembrie 2003, cam 20,000 de credincioşi (majoritatea etnici estonieni) din 60 de parohii fac parte din biserica autonomă, iar 150,000 de credincioşi din 31 de parohii împreună cu comunitatea monahală din Pukhitsa au rămas subordonaţi Moscovei.

În 1999, biserica a câştigat un ierarh al locului (fusese sub autoritatea Arhiepiscopului Finlandei ca locum tenens), Metropolitul Stephanos (Charalambides), care anterior fusese episcop vicar al Mitropoliei Franţei din Patriarhia Ecumenică.


Biserici Ortodoxe autocefale și autonome
Biserici autocefale
Cele patru Patriarhate vechi: Constantinopol | Alexandria | Antiohia | Ierusalim
Rusia | Serbia | România | Bulgaria | Georgia | Cipru | Grecia | Polonia | Albania | Cehia și Slovacia | OCA*
Biserici autonome
Sinai | Finlanda | Estonia* | Japonia* | China* | Ucraina*
Bisericile autocefale sau autonome desemnate cu un * nu sunt universal recunoscute în cadrul comuniunii ortodoxe.


Izvoare

Legături externe