Biserica Ortodoxă a Chinei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(propunere de traducere de pe orthodoxwiki.org)
 
m
 
(Nu s-au afișat 11 versiuni intermediare efectuate de alți 5 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{OrtodoxiaînChina}}
 +
'''Biserica Ortodoxă Chineză''' era o Biserică Ortodoxă  [[Autonomie|autonomă]] din China. Înainte de Revoluţia Culturală, numărul membrilor săi era estimat la douăzeci de mii.
  
The '''Chinese Orthodox Church''' was an [[autonomy|autonomous]] Orthodox church in China. Before the Cultural Revolution it is estimated as having twenty thousand members.
+
==Începuturile creştinismului chinez==
 +
[[Creştinism]]ul a fost pentru prima dată introdus în China prin intermediul unei misiuni a [[Biserica Asiriană a Răsăritului|Bisericii Asiriene a Răsăritului]], în anul 635, eveniment înregistrat pe Stela [[nestorianism|nestoriană]] din Xi'an.
  
==The beginnings of Chinese Christianity==
+
[[Biserica Ortodoxă|Ortodoxia]] a apărut în China din Siberia, în anul 1685. În acel an, Împăratul Kangxi a relocat locuitorii oraşelor ruseşti de graniţă pe care le înglobase în China. [[Maxim Leontiev]], un [[preot]] care a mers cu el, a sfințit prima [[biserică]] ortodoxă din Beijing. În primul secol şi jumătate de prezenţă ortodoxă în China, Biserica nu a atras mulţi credincioși. Se spune că în 1860 nu erau mai mult de 200 de ortodocşi în Beijing, inclusiv descendenţii ruşilor naturalizaţi.
[[Christianity]] was first introduced to China via an [[Assyrian Church of the East|Assyrian]] mission in in 635, and is commemorated in the [[Nestorianism|Nestorian]] Stele of Xi'an.
 
  
[[Orthodoxy]] arrived in China, via Siberia, in 1685. In that year, the Kangxi Emperor resettled the inhabitants of the [[Russia]]n border towns he had captured in China. [[Maxim Leontiev]], a [[priest]] who went with them, dedicated the first Orthodox church in Beijing. In the first century-and-a-half of its presence in China, the church did not attract a large following. It is said that in 1860 there were not more than 200 Orthodox in Beijing, including the descendants of the naturalized Russians.
+
Cu toate acestea, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Biserica Ortodoxă a făcut eforturi susţinute. [[Misiunea Spirituală a Bisericii Ruse]] din Beijing a fost binecuvântată cu un cler evlavios și învățat. S-au făcut numeroase traduceri de materiale religioase în chineză.
  
In the second half of the 19th century, however, the Orthodox Church made bigger strides. The [[Spiritual Mission of the Russian Orthodox Church]] in Beijing was blessed with scholarly and religious clergy. Numerous translations into Chinese of religious publications were made.
+
Misiunea a publicat patru volume de cercetări în domeniul sinologiei în anii 1850 şi 1860. Doi [[cler]]ici au devenit binecunoscuţi studenţior în domeniu, Părintele [[Yakiuf Bichurin]], şi [[arhimandrit]]ul [[Palladius]], care a realizat şi un dicţionar foarte valoros.
  
The mission published four volumes of research in Chinese studies in the 1850s and 60s. Two clerics became well-known for scholarship in the subject, Father [[Yakiuf Bichurin]], and the [[Archimandrite]] [[Palladius]], who also compiled a "very valuable" dictionary.
+
Răscoala boxerilor în 1898-1900, o revoltă anti-occidentală şi anti-misionară din China a generat atacuri violente asupra convertiţilor la creştinism. Şi ortodocşii chinezi au fost tăiaţi cu sabia; în  fiecare an, în luna iunie, se face pomenirea celor 222 de chinezi martirizați, împreună cu Părintele [[Mitrofan]], în anul 1900 în timpul răscoalei, aşa cum putem vedea în [[icoană|icoana]] [[Sfinţii Mucenici ai Chinei|Sfinţilor Mucenici ai Chinei]]. În ciuda revoltei, după 1902 existau 32 de biserici ortodoxe în China, cu aproape 6000 de aderenţi. De asemenea, Biserica administra mai multe şcoli şi orfelinate.
  
The Boxer Rebellion of 1898-1900, an anti-Western and anti-missionary uprising in China, saw violent attacks on Chinese converts to Christianity. The Orthodox Chinese were among those put to the sword, and in June every year the 222 Chinese Orthodox, including Father [[Mitrophan]], who died for their faith in 1900 are commemorated during the upheavals as remembered on the [[icon]] of the [[Holy Martyrs of China]]. In spite of the uprising, by 1902 there were 32 Orthodox churches in China with close to 6,000 adherents. The church also ran schools and orphanages.
+
În 1949, 106 biserici ortodoxe erau încă deschise în China. În general, enoriașii acestor biserici erau ruşi refugiaţi, iar chinezii erau în jur de 10000 de persoane. Revoluţia culturală a distrus tânăra Biserică Ortodoxă aproape complet.
  
By 1949, 106 Orthodox churches were operated in China. In general, the parishioners of these churches were Russian refugees, and the ethnic Chinese population was about 10,000 persons. The Cultural Revolution destroyed the young Chinese Orthodox Church almost totally.
+
===Conducătorii misiunii ruse===
 +
*Părintele [[Maxim Leontiev]], 1685-1712.
 +
*Arhimandritul [[Ambrozie (Umatov)]], 1755-1771.
 +
*Arhimandritul [[Peter (Kamensky)]], 1820-1830.
 +
*Arhimandritul [[Policarp (Tougarinov)]], 1840-1849.
 +
*Arhimandritul [[Ioakim (Bichorin)]], 1806-1821.
 +
*Părintele [[Daniel Sivilov]], 1820-1830.
 +
*Părintele [[Avacum Chestnoy]], 1830-1840.
 +
*Arhimandritul [[Palladie (Kaffarov)]], 1849-1859 şi 1864-1878.
 +
*Arhimandritul [[Gurie (Karpov)]], 1858-1864.
 +
*Părintele [[Flavian]], 1878-1884.
 +
*Arhimandritul [[Amfilohie (Lutovinov)]], 1883-1896.
 +
*Mitropolitul [[Inochentie (Figurovsky) din Beijing|Inochentie (Figurovsky) al Beijingului şi a toată China]].  Arhimandritul (1897-1901), Episcop de Beijing (1902-1921), Arhiepiscop al Beijingului şi a toată China (1922-1928), Mitropolit 1928-1931.
 +
*Arhiepiscopul [[Simon (Vinogradov)]], 1928-1933.
 +
*Arhiepiscopul [[Victor (Svjatin) de Beijing]].  Episcop de Shanghai (1928-1933), Episcop al Beijingului şi a toată China 1933-1938, Arhiepiscop (1938-1956).
 +
*Sfântul [[Ioan Maximovici]], Episcop de Shanghai 1934-~1946, Arhiepiscop ~1946-1949.
  
===Leaders of the Russian Mission===
+
===Episcopi ai Bisericii Ortodoxe Autonome a Chinei===
*Father [[Maxim Leontieff]], 1685-1712.
+
*PS [[Vasile (Shuan) de Beijing|Vasile (Shuan)]] al Beijingului şi a toată China, 1956-1962.
*Archimandrite [[Ambrose (Umatoff)]], 1755-1771.
+
*PS [[Simeon (Du) de Shanghai|Simeon (Du)]] de Shanghai, 1951-anii '60.
*Archimandrite [[Peter (Kamensky)]], 1820-1830.
 
*Archimandrite [[Policarp (Tougarinoff)]], 1840-1849.
 
*Archimandrite [[Ioakinf (Bichorin)]], 1806-1821.
 
*Father [[Daniel Siviloff]], 1820-1830.
 
*Father [[Avvakum Chestnoy]], 1830-1840.
 
*Archimandrite [[Pallady (Kaffaroff)]], 1849-1859 and 1864-1878.
 
*Archimandrite [[Gury (Karpoff)]], 1858-1864.
 
*Father [[Flavian]], 1878-1884.
 
*Archimandrite [[Amfilochy (Loutovinoff)]], 1883-1896.
 
*Metropolitan [[Innocent (Figourovsky) of Beijing|Innocent (Figourovsky) of Beijing and All-China]].  Archimandrite 1897-1901, Bishop of Beijing 1902-1921, Archbishop of Beijing and All-China 1922-1928, Metropolitan 1928-1931.
 
*Archbishop [[Simon (Vinogradov)]], 1928-1933.
 
*Archbishop [[Victor (Svjatin) of Beijing]].  Bishop of Shanghai 1928-1933, Bishop of Beijing and All-China 1933-1938, Archbishop 1938-1956.
 
*Saint [[John Maximovitch]], Bishop of Shanghai 1934-~1946, Archbishop ~1946-1949.
 
  
===Episcopacy of the Autonomous Chinese Orthodox Church===
+
==Ortodoxia astăzi==
*Bishop [[Vasily (Shuan) of Beijing|Vasily (Shuan)]] of Beijing and All-China, 1956-1962.
+
Guvernul Republicii Populare Chineze a recunoscut oficial cinci comunităţi religioase: budismul, [[Biserica Romano-Catolică|catolicismul]], islamul, [[protestantism]]ul şi taoismul, dar nu şi creştinismul ortodox. Obstacolul politic major este teama guvernului că forţe politice externe – în acest caz, în principal din Rusia – pot ajunge să aibă influenţă în China.
*Bishop [[Symeon (Du) of Shanghai|Symeon (Du)]] of Shanghai, 1951-1960's.
 
  
==Orthodoxy Today==
+
Câteva comunităţi ortodoxe, cele mai multe formate din bătrâni, continuă să se reunească la Beijing şi în nord-estul Chinei (inclusiv Heilongjiang), pe cât se pare cu acordul tacit al guvernului. Până în 2005, exista un [[preot]]; totuşi, câţiva chinezi studiază în prezent în [[seminar]]ii ortodoxe din Rusia, cu intenţia de a deveni preoţi activi.
The government of the People's Republic of China extends official recognition to five religions communities: [[Buddhism]], [[Catholicism]], [[Islam]], [[Protestantism]], and [[Taoism]], but not to Orthodox Christianity. The major political obstacle is the government's fear that external political forces from outside nations — in this case, primarily Russia — could achieve influence within China.
 
  
Several Orthodox congregations, mainly of elderly individuals, continue to meet in Beijing and northeast China (including Heilongjiang), with, apparently, the tacit consent of the government. As of 2005 there was one priest; however, a number of Chinese nationals are currently studying in Orthodox [[seminary|seminaries]] in Russia, with the intent of returning to China to serve in [[priest]]ly ministry.
+
Două foste biserici ortodoxe din Shanghai erau folosite, până de curând, ca restaurante şi baruri de noapte.
  
Two former Orthodox churches in Shanghai, until recently, were being used as restaurants and nightclubs.
+
În acest timp, încă de la începutul secolului XXI, Biserica activează liber în Hong Kong (unde [[Biserica Ortodoxă a Constantinopolului|Patriarhia Ecumenică]] l-a trimis pe Mitropolitul [[Nikitas (Lulias) de Hong Kong|Nikitas]]) şi Taiwan (unde [[ieromonah]]ul [[Iona (Mourtos)]] conduce o biserică misionară) sub jurisdicţia [[Mitropolia Ortodoxă de Hong Kong şi Asia de Sud-Est|Mitropoliei Ortodoxe de Hong Kong şi Asia de Sud-Est]].
  
Meanwhile, as of the early 21st century, the church operates freely in Hong Kong (where the [[Ecumenical Patriarchate]] has sent Metr. [[Nikitas (Lulias) of Hong Kong|Nikitas (Lulias)]]) and Taiwan (where [[Hieromonk]] [[Jonah (Mourtos)]] leads a mission church) under the [[Orthodox Metropolitanate of Hong Kong and Southeast Asia]].
+
==Minorităţi naţionale ortodoxe în China==
 +
Cu toate că mulţi au adoptat lamaismul, care este curentul principal al budismului tibetan Mahayana, evenkii din Rusia şi din China sunt un popor tradiţional ortodox. Împreună cu verii lor eveni şi alte câteva triburi din Siberia sau China, aceștia sunt dintre puținele popoare din Asia care urmează nominal credinţa creştină ortodoxă, pe care au adoptat-o voluntar (nefiind obligaţi să facă acest lucru, cum se întâmplase în cazul altor popoare) în timpul expansiunii ruse în Siberia. De asemenea, există aproximativ 3000 de evenki în împrejurimile provinciei Heilongjiang.
  
==Nominally Orthodox minorities in China==
+
Ortodoxia este și religia practicată de minoritatea rusă din China.
Although many of them have adopted Lamaism, which is the mainstream form of Tibetan Mahayana Buddhism, the Evenkis of both Russia and the People's Republic of China are a nominally Orthodox Christian people. Along with their Even cousins and a few other tribes in Siberia or in China, they are some of the only Asiatic peoples who nominally practice Orthodox Christianity, which they had voluntarily (as opposed to being coerced to do so) adopted during contacts from Russian expansion into Siberia. There are also around 3,000 Evenks in neighbouring Heilongjiang Province.
 
  
Orthodox Christianity is also practiced by the ethnic Russian minority in China.
+
{{biserici}}
  
{{churches}}
+
==Sursa==
  
==External links==
+
*[[:en:Church of China]]
*[http://www.orthodox.cn/index_en.html Orthodoxy in China]
+
 
*[http://prologue.orthodox.cn/ Chinese Orthodox Translation Page]
+
==Legături externe==
*http://www.chinese.orthodoxy.ru/main.htm
+
*[http://www.orthodox.cn/index_en.html Ortodoxia în China]
*http://www.saintjonah.org/services/chinese.htm
+
*[http://www.omhksea.org Siteul Mitropoliei de Hong Kong a Patriarhiei Ecumenice]
*http://www.usbaltic.org/Goble/Goble42.htm
+
*[http://prologue.orthodox.cn/ Pagină de traduceri chineze ortodoxe]
*http://www.orthodoxytoday.org/articles5/MayerChina.shtml
+
*[http://www.chinese.orthodoxy.ru/main.htm Pagină despre Ortodoxia chineză]
*http://washingtontimes.com/upi-breaking/20041027-035919-6014r.htm
+
*[http://www.saintjonah.org/services/chinese.htm Portal despre Ortodoxia chineză] - pagina de start în engleză
*http://www.cs.ust.hk/faculty/dimitris/metro/orth_china.html
+
*[http://www.orthodoxytoday.org/articles5/MayerChina.shtml Interviu al lui Jean-Francois Mayer cu Mitrofan Chin, webmaster orthodox.cn] - în limba engleză
*http://www.orthodox-christian-comment.co.uk/news-orthodoxy_in_china.htm
+
*[http://www.orthodox-christian-comment.co.uk/news-orthodoxy_in_china.htm Două articole despre ortodoxia chineză], în limba engleză.
*http://aggreen.net/autocephaly/russia.html
+
*[http://www.orthodoxinfo.com/ecumenism/bookrev_woerl.aspx Un articol despre Biserica Ortodoxă din America (OCA)], cu referiri la situația Bisericii din China (în limba engleză)
*http://www.orthodoxinfo.com/ecumenism/bookrev_woerl.aspx
+
*http://www.orthodoxnews.netfirms.com/134/Beijing.htm  
*http://www.orthodoxnews.netfirms.com/134/Beijing.htm
 
 
*http://www.stvladimiraami.org/clergyupdate.asp
 
*http://www.stvladimiraami.org/clergyupdate.asp
*http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/christ/east/occhi.html
+
*[http://philtar.ucsm.ac.uk/encyclopedia/christ/east/occhi.html Articol despre Biserica Ortodoxă a Chinei], în ''Overview of World Religions'' pe siteul St Martin's College, (Cumbria, Marea Britanie)
*http://www.orthodox-christian-comment.co.uk/news-orthodoxy_in_china.htm
 
*http://www.omhksea.org
 
 
*http://edu.sina.com.cn/en/2005-07-14/200933859.html
 
*http://edu.sina.com.cn/en/2005-07-14/200933859.html
===Further Reading===
 
* Dr. Kevin Baker. [http://www.mellenpress.com/mellenpress.cfm?bookid=6574&pc=9 A History of the Orthodox Church in China, Korea and Japan]. The Edwin Mellen Press, 2006.
 
(ISBN10: 0-7734-5886-7; ISBN13: 978-0-7734-5886-4; Pages:  288)
 
  
[[Category:Jurisdictions|China]]
+
===Lecturi suplimentare===
[[Category:Orthodoxy in China]]
+
* Dr. Kevin Baker. [http://www.mellenpress.com/mellenpress.cfm?bookid=6574&pc=9 O istorie a Bisericii Ortodoxe în China, Korea şi Japonia]. The Edwin Mellen Press, 2006 (în limba engleză).
 +
(ISBN10: 0-7734-5886-7; ISBN13: 978-0-7734-5886-4; 288 p.)
 +
 
 +
[[Category:Jurisdicții|China]]
 +
[[Category:Ortodoxia în China]]
 +
 
 +
[[en:Church of China]]
 +
[[fr:Église de Chine (Patriarcat de Moscou)]]

Versiunea curentă din 3 decembrie 2018 14:16

Acest articol face parte din seria
Ortodoxia în China
Istoria
Biserica Chinei
Misiunea Ortodoxă Rusă în China
Ortodoxia în China (cronologie)
Sfinți
Mitrofan Ji
Martirii Chinei
Ioan de Manchuria
Ioan Maximovici
Guri (Karpov)
Figuri majore
Iakinf (Bichurin) de Beijing
Paladie (Kafarov) de Beijing
Inochentie (Figurovski) de Beijing
Episcopi chinezi
Vasile (Shuan) de Beijing
Simeon (Du) de Shanghai
Preoți
Maxim Leontiev
Alexander (Du) Lifu
Elias Wen
Michael (Wang) Quansheng
Evangelos (Lu) Yaofu
Jonah (Mourtos)
Dionisie (Pozdniaev)
Dioceze
Dioceza Beijingului (istorică)
Dioceza Harbinului (istorică)
Dioceza Shanghaiului (istorică)
Dioceza Tianjinului (istorică)
OMHKSEA
Biserici istorice
Toți Sfinții Martiri ai Beijingului
Catedrala Sf. Sofia
Biserica Buna Vestire din Harbin
Catedrala Siguranței Păcătoșilor
Biserici existente, dar fără preot
Biserica Acoperământul Maicii Domnului
Biserica Sf. Nicolae
Parohia Sf. Serghie de Radonej
Maica Domnului 'Bucuria Tuturor celor Întristați'
Biserici active
Catedrala Sf. Luca
Biserica Sfânta Treime
Frăția Sinții Apostoli Petru și Pavel
Instituții
Frăția Ortodoxă a Tuturor Sfinților din China
Edit this box

Biserica Ortodoxă Chineză era o Biserică Ortodoxă autonomă din China. Înainte de Revoluţia Culturală, numărul membrilor săi era estimat la douăzeci de mii.

Începuturile creştinismului chinez

Creştinismul a fost pentru prima dată introdus în China prin intermediul unei misiuni a Bisericii Asiriene a Răsăritului, în anul 635, eveniment înregistrat pe Stela nestoriană din Xi'an.

Ortodoxia a apărut în China din Siberia, în anul 1685. În acel an, Împăratul Kangxi a relocat locuitorii oraşelor ruseşti de graniţă pe care le înglobase în China. Maxim Leontiev, un preot care a mers cu el, a sfințit prima biserică ortodoxă din Beijing. În primul secol şi jumătate de prezenţă ortodoxă în China, Biserica nu a atras mulţi credincioși. Se spune că în 1860 nu erau mai mult de 200 de ortodocşi în Beijing, inclusiv descendenţii ruşilor naturalizaţi.

Cu toate acestea, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Biserica Ortodoxă a făcut eforturi susţinute. Misiunea Spirituală a Bisericii Ruse din Beijing a fost binecuvântată cu un cler evlavios și învățat. S-au făcut numeroase traduceri de materiale religioase în chineză.

Misiunea a publicat patru volume de cercetări în domeniul sinologiei în anii 1850 şi 1860. Doi clerici au devenit binecunoscuţi studenţior în domeniu, Părintele Yakiuf Bichurin, şi arhimandritul Palladius, care a realizat şi un dicţionar foarte valoros.

Răscoala boxerilor în 1898-1900, o revoltă anti-occidentală şi anti-misionară din China a generat atacuri violente asupra convertiţilor la creştinism. Şi ortodocşii chinezi au fost tăiaţi cu sabia; în fiecare an, în luna iunie, se face pomenirea celor 222 de chinezi martirizați, împreună cu Părintele Mitrofan, în anul 1900 în timpul răscoalei, aşa cum putem vedea în icoana Sfinţilor Mucenici ai Chinei. În ciuda revoltei, după 1902 existau 32 de biserici ortodoxe în China, cu aproape 6000 de aderenţi. De asemenea, Biserica administra mai multe şcoli şi orfelinate.

În 1949, 106 biserici ortodoxe erau încă deschise în China. În general, enoriașii acestor biserici erau ruşi refugiaţi, iar chinezii erau în jur de 10000 de persoane. Revoluţia culturală a distrus tânăra Biserică Ortodoxă aproape complet.

Conducătorii misiunii ruse

Episcopi ai Bisericii Ortodoxe Autonome a Chinei

Ortodoxia astăzi

Guvernul Republicii Populare Chineze a recunoscut oficial cinci comunităţi religioase: budismul, catolicismul, islamul, protestantismul şi taoismul, dar nu şi creştinismul ortodox. Obstacolul politic major este teama guvernului că forţe politice externe – în acest caz, în principal din Rusia – pot ajunge să aibă influenţă în China.

Câteva comunităţi ortodoxe, cele mai multe formate din bătrâni, continuă să se reunească la Beijing şi în nord-estul Chinei (inclusiv Heilongjiang), pe cât se pare cu acordul tacit al guvernului. Până în 2005, exista un preot; totuşi, câţiva chinezi studiază în prezent în seminarii ortodoxe din Rusia, cu intenţia de a deveni preoţi activi.

Două foste biserici ortodoxe din Shanghai erau folosite, până de curând, ca restaurante şi baruri de noapte.

În acest timp, încă de la începutul secolului XXI, Biserica activează liber în Hong Kong (unde Patriarhia Ecumenică l-a trimis pe Mitropolitul Nikitas) şi Taiwan (unde ieromonahul Iona (Mourtos) conduce o biserică misionară) sub jurisdicţia Mitropoliei Ortodoxe de Hong Kong şi Asia de Sud-Est.

Minorităţi naţionale ortodoxe în China

Cu toate că mulţi au adoptat lamaismul, care este curentul principal al budismului tibetan Mahayana, evenkii din Rusia şi din China sunt un popor tradiţional ortodox. Împreună cu verii lor eveni şi alte câteva triburi din Siberia sau China, aceștia sunt dintre puținele popoare din Asia care urmează nominal credinţa creştină ortodoxă, pe care au adoptat-o voluntar (nefiind obligaţi să facă acest lucru, cum se întâmplase în cazul altor popoare) în timpul expansiunii ruse în Siberia. De asemenea, există aproximativ 3000 de evenki în împrejurimile provinciei Heilongjiang.

Ortodoxia este și religia practicată de minoritatea rusă din China.


Biserici Ortodoxe autocefale și autonome
Biserici autocefale
Cele patru Patriarhate vechi: Constantinopol | Alexandria | Antiohia | Ierusalim
Rusia | Serbia | România | Bulgaria | Georgia | Cipru | Grecia | Polonia | Albania | Cehia și Slovacia | OCA*
Biserici autonome
Sinai | Finlanda | Estonia* | Japonia* | China* | Ucraina*
Bisericile autocefale sau autonome desemnate cu un * nu sunt universal recunoscute în cadrul comuniunii ortodoxe.


Sursa

Legături externe

Lecturi suplimentare

(ISBN10: 0-7734-5886-7; ISBN13: 978-0-7734-5886-4; 288 p.)