Biserica Ortodoxă a Cehiei și Slovaciei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(propunere de traducere de pe orthodoxwiki.org)
 
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
  
{{church|
+
{{biserică|
name=Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia|
+
nume=Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei|
founder=Ss. [[Cyril and Methodius]]|
+
fondator=Sfinţii [[Cyril şi Methodius]]|
independence=1951, 1998 |
+
independenţa=1951, 1998 |
recognition=1951 by [[Church of Russia|Moscow]], 1998 by [[Church of Constantinople|Constantinople]] |
+
recunoaştere=1951 de către [[Biserica Rusiei|Moscova]], 1998 de către [[Patriarhia Ecumenică|Constantinopol]] |
primate=[[Christopher (Pulets) of Prague|Metr. Christopher]]|
+
patriarh=[[Christopher (Pulets) din Praga|Mitropolitul Christopher]]|
 
hq=Prešov, Slovakia|
 
hq=Prešov, Slovakia|
territory=Czech Republic and Slovakia|
+
teritoriu=Republica Cehă şi Slovacia|
possessions=—|
+
posesiuni=—|
language=[[Church Slavonic]]|
+
limba=[[slavona veche]]|
music=[[Prostopinije]]/Choral|
+
muzică=[[Prostopinije]]/Corală|
calendar=[[Julian Calendar|Julian]], [[Revised Julian Calendar|Revised Julian]]|
+
calendar=[[Calendar Iulian|Iulian]], [[Calendar Iulian Revizuit|Iulian Revizuit]]|
population=71,000|
+
populaţia=71,000|
website=[http://www.pravoslav.gts.cz/ Church of Czech Lands and Slovakia]
+
website=[http://www.pravoslav.gts.cz/ Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei]
 
}}
 
}}
  
The '''Church of the Czech Lands and Slovakia''' is a [[autocephaly|self-governing body]] of the Orthodox Christian church that territorially covers the countries of the Czech Republic and the Republic of Slovakia. The [[primate]] is His Beatitude, Metropolitan [[Christopher (Pulets) of Prague|Christopher of Prague]] and the Czech Lands and Slovakia, who was elected on [[May 2]], 2006.  
+
'''Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei''' este o biserică [[autocefalie|auto-guvenată]] componentă a Bisericii Ortodoxe care acoperă teritoriul Republicii Cehe şi a Republii Slovacia. Patriarhul este Fericitul =[[Christopher (Pulets) din Praga|Mitropolitul Christopher]] de Praga şi de Cehia şi Slovacia, care a fost ales în [[2 Mai]] 2006.
  
==History==
+
==Istorie==
The Church of the Czech Lands and Slovakia presents both an ancient history as well as a very modern history. The present day church occupies the land of Moravia, where the brothers Ss. [[Cyril and Methodius]] began their mission to the Slavs, introducing the liturgical and canonical order of the [[Orthodox Church]], translated into the [[Church Slavonic]] language. In doing this they developed the first Slavic alphabet. This mission was destroyed after Methodius died in 885, as Pope [[Stephen V of Rome]] forced all disciples of the brothers to leave the countryside which is now the Czech Republic. The Orthodox order survived in present day Slovakia due to its nearness and influence to Kievan Russia until the union with Rome was instituted by the Viennese Court.
+
Biserica Cehiei şi a Slovaciei are atât o istorie străveche cât şi una foarte modernă. Biserica zilelor noastre se găseşte în spaţiul Moraviei, unde fraţii Sfinţii [[Chiril şi Metodie]] şi-au început misiunea printre slavi, introducând ordinea liturgică şi canonică a [[Biserica Ortodoxă|Bisericii Ortodoxe]], tradusă în [[slavona veche]]. Pentru a reuşii aceasta ei au dezvoltat primul alfabet slav. Realizările lor au fost distruse după ce Metodius a murit în 885, iar Papa [[Ştefan al ciccelea al Romei]] i-a obligat pe toţi discipolii fraţilor să părăsească teritoriile care astăzi constituie Republica Cehă. Ortodoxia a supravieţuit în Slovacia datorită apropierii şi influenţei Rusiei Kievene până la unirea cu Roma instituită de curtea vieneză.
  
After the legal restraints to Orthodoxy were removed with the end of World War I, many people left the [[Roman Catholic Church]]. Many looked to the [[Church of Serbia|Serbian Orthodox Church]] as parts of the Serbian church had been within the pre-war union. Among those seeking the Orthodox church was a Roman Catholic priest, Matthias Pavlik, who had been interested in Orthodox Christianity for years. The [[Church of Serbia]] thus consented to [[consecration of a bishop|consecrate]] Fr. Matthias as a bishop of the Orthodox Church with the name [[Gorazd (Pavlik) of Prague|Gorazd]].
+
După ce restricţiile impuse Ortodoxiei au fost îndepărtate la sfârşitul Primului Război Mondial, mulţi oameni au părăsit [[Biserica Romano Catolică]]. Mulţi au privit spre [[Biserica Serbiei|Biserica Ortodoxă a Serbiei]] pentru că fuseseră parte din aceasta în timpurile anterioare războiului. Printre cei care căutau Biserica Ortodoxă era şi un preot Romano Catolic, Matthias Pavlik, care era interesat de ortodoxie de mulţi ani. [[Biserica Serbiei]] a consimţit să-l [[hirotonirea unui episcop|hirotonească]] pe Părintele Matthias ca episcop al Bisericii Ortodoxe cu numele de [[Gorazd (Pavlik) de Praga|Gorazd]].
  
On [[September 25]], 1921, Archimandrite Gorazd was consecrated [[Bishop]] of Moravia and Silesia at the Cathedral of the Holy Archangel Michael in Belgrade, Yugoslavia, by [[Patriarch]] Dimitri of Serbia. Bp. Gorazd (Pavlik) is considered to be in the succession from Archbishop Methodius of Moravia and bears the name of one of St. Methodius's disciples and successor, Bp. Gorazd.
+
În [[25 Septembrie]], Arhimandritul Gorazd a fost hirotonit ca [[Episcop]] de Moravia şi Silezia la Catedrala Sfântului Arhanghel Mihail din Belgrad, Yugoslavia, de către [[Patriarh|Patriarhul]] Dimitrie al Serbiei. Episcopul Gorazd (Pavlik) este considerat succesor al Arhiepiscopului Metodius al Moraviei şi poartă numele discipolului şi succesorului Sfântului Metodie, Episcopul Gorazd.
  
As the Orthodox leader in the new nation of Czechoslovakia, Bp. Gorazd laid the foundations of the Orthodox Church throughout Bohemia, Moravia, and into Slovakia. In Bohemia, he oversaw the building of eleven churches and two chapels. He also published the essential books for the conduct of church services that were translated in the Czech language. He provided aid to those in Slovakia and Subcarpathian Russia which then were part of Czechoslovakia, and who wanted to return to their ancestral Orthodox faith from the [[Unia]]. Thus, in the interbellum period, Bp. Gorazd built the small Czech church that during World War II would show how firmly it was connected to the Czech nation.
+
Ca lider al ortodocşilor din noua ţară a Cehoslovaciei, Episcopul Gorazd a aşezat fundaţia Bisericii Ortodoxe în întreaga Boemie, Moravie şi în Slovacia. În Boemia, el a supravegheat construcţia a unsprezece biserici şi două capele. De asemenea, el a publicat cărţile esenţiale ale slujbelor bisericii care erau traduse în limba cehă. El a oferit sprijinul său acelora din Slovacia şi Rusia Subcarpaticăcare atunci erau în componenţa Cehoslovaciei, şi care doreau să se reîntoarcă la credinţa lor tradiţională ortodoxă din [[unirea cu Roma|unire]]. În acest fel, în perioada interbelică, Episcopul Gorazd a construit mica biserică a Cehiei care în timpul celui de Al Doilea Război Mondial va arăta cât de strâns legată era de naţiunea cehă.
  
As Hitler and his Nazis swept through Europe, a harsh rule descended on each nation. Czechoslovakia was no different as it suffered under the rule of Hitler's heir apparent, Reichsprotector Reinhard Heydrich. After the [[May 27]], 1942, assassination attack on Heydrich's car near the [[Ss. Cyril and Methodius Cathedral (Prague, Czech Republic)|Ss. Cyril and Methodius Cathedral]] in Prague, Czech patriots took refuge in the [[crypt]] of the cathedral before continuing their escape. They were aided by senior church [[laity|laymen]], who kept Bp. Gorazd informed. However, their presence was discovered by the Nazis, and on [[June 18]] the Nazis attacked their hiding place in the cathedral, killing them. The Orthodox [[priest]]s, laymen, and Bp. Gorazd were arrested and killed by firing squads on [[September 4]], 1942.  
+
Când Hitler şi naziştii lui au mărşăluit prin Europa, o dominaţie grea a coborât peste toate naţiunile. Cehoslovacia nu făcea opinie separată şi a suferit sub apăsarea acolitului lui Hitler, Reichsprotector Reinhard Heydrich. După atacul din [[27 Mai]] 1942 asupra maşinii lui Heydrich în apropierea Catedralei [[Catedrala Sfinţii Chiril şi Metodie|Sfinţilor Chiril şi Metodie]] din Praga, patrioţii cehii sau refugiat în [[cripta]] catedralei înainte de a-şi continua evadarea.Ei au fost ajutaţi de seniorul slujitorilor [[laic| laici]] din biserică, care l-a ţinut la curent pe episcopul Gorazd. Oricum, prezenţa lor a fost descoperită de nazişti, şi în [[18 Iunie]] naziştii au atacat ascunzătoarea lor, omorându-i. [[preot|Preoţii]] ortodocşi, laicii şi episcopul Gorazd au fost arestaţi şi executaţi de un pluton de execuţie în [[4 Septembrie]] 1942.
  
 
In reprisal the Nazis forbade the church to operate in Bohemia and Moravia.  Churches and chapels were closed, and a rounding up of Czechs was conducted, including the whole village of Lidice, whose inhabitants were either killed or sent to forced labor camps. For the Orthodox the whole church fell under the Nazi persecution and was decimated. A total of 256 Orthodox priests and laymen were executed, and church life came to a stop.  
 
In reprisal the Nazis forbade the church to operate in Bohemia and Moravia.  Churches and chapels were closed, and a rounding up of Czechs was conducted, including the whole village of Lidice, whose inhabitants were either killed or sent to forced labor camps. For the Orthodox the whole church fell under the Nazi persecution and was decimated. A total of 256 Orthodox priests and laymen were executed, and church life came to a stop.  

Versiunea de la data 17 noiembrie 2007 20:07

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


{{{name}}}
Întemeietor(i) {{{founder}}}
Autocefalie/Autonomie declarată {{{independence}}}
Autocefalie/Autonomie recunoscută {{{recognition}}}
Primatul actual {{{primate}}}
Sediu Prešov, Slovakia
Teritoriu principal {{{territory}}}
Posesiuni în afară {{{possessions}}}
Limbă liturgică {{{language}}}
Tradiție muzicală {{{music}}}
Calendar Iulian, Iulian Revizuit
Populație estimată {{{population}}}
Site oficial Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei

Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei este o biserică auto-guvenată componentă a Bisericii Ortodoxe care acoperă teritoriul Republicii Cehe şi a Republii Slovacia. Patriarhul este Fericitul =Mitropolitul Christopher de Praga şi de Cehia şi Slovacia, care a fost ales în 2 Mai 2006.

Istorie

Biserica Cehiei şi a Slovaciei are atât o istorie străveche cât şi una foarte modernă. Biserica zilelor noastre se găseşte în spaţiul Moraviei, unde fraţii Sfinţii Chiril şi Metodie şi-au început misiunea printre slavi, introducând ordinea liturgică şi canonică a Bisericii Ortodoxe, tradusă în slavona veche. Pentru a reuşii aceasta ei au dezvoltat primul alfabet slav. Realizările lor au fost distruse după ce Metodius a murit în 885, iar Papa Ştefan al ciccelea al Romei i-a obligat pe toţi discipolii fraţilor să părăsească teritoriile care astăzi constituie Republica Cehă. Ortodoxia a supravieţuit în Slovacia datorită apropierii şi influenţei Rusiei Kievene până la unirea cu Roma instituită de curtea vieneză.

După ce restricţiile impuse Ortodoxiei au fost îndepărtate la sfârşitul Primului Război Mondial, mulţi oameni au părăsit Biserica Romano Catolică. Mulţi au privit spre Biserica Ortodoxă a Serbiei pentru că fuseseră parte din aceasta în timpurile anterioare războiului. Printre cei care căutau Biserica Ortodoxă era şi un preot Romano Catolic, Matthias Pavlik, care era interesat de ortodoxie de mulţi ani. Biserica Serbiei a consimţit să-l hirotonească pe Părintele Matthias ca episcop al Bisericii Ortodoxe cu numele de Gorazd.

În 25 Septembrie, Arhimandritul Gorazd a fost hirotonit ca Episcop de Moravia şi Silezia la Catedrala Sfântului Arhanghel Mihail din Belgrad, Yugoslavia, de către Patriarhul Dimitrie al Serbiei. Episcopul Gorazd (Pavlik) este considerat succesor al Arhiepiscopului Metodius al Moraviei şi poartă numele discipolului şi succesorului Sfântului Metodie, Episcopul Gorazd.

Ca lider al ortodocşilor din noua ţară a Cehoslovaciei, Episcopul Gorazd a aşezat fundaţia Bisericii Ortodoxe în întreaga Boemie, Moravie şi în Slovacia. În Boemia, el a supravegheat construcţia a unsprezece biserici şi două capele. De asemenea, el a publicat cărţile esenţiale ale slujbelor bisericii care erau traduse în limba cehă. El a oferit sprijinul său acelora din Slovacia şi Rusia Subcarpaticăcare atunci erau în componenţa Cehoslovaciei, şi care doreau să se reîntoarcă la credinţa lor tradiţională ortodoxă din unire. În acest fel, în perioada interbelică, Episcopul Gorazd a construit mica biserică a Cehiei care în timpul celui de Al Doilea Război Mondial va arăta cât de strâns legată era de naţiunea cehă.

Când Hitler şi naziştii lui au mărşăluit prin Europa, o dominaţie grea a coborât peste toate naţiunile. Cehoslovacia nu făcea opinie separată şi a suferit sub apăsarea acolitului lui Hitler, Reichsprotector Reinhard Heydrich. După atacul din 27 Mai 1942 asupra maşinii lui Heydrich în apropierea Catedralei Sfinţilor Chiril şi Metodie din Praga, patrioţii cehii sau refugiat în cripta catedralei înainte de a-şi continua evadarea.Ei au fost ajutaţi de seniorul slujitorilor laici din biserică, care l-a ţinut la curent pe episcopul Gorazd. Oricum, prezenţa lor a fost descoperită de nazişti, şi în 18 Iunie naziştii au atacat ascunzătoarea lor, omorându-i. Preoţii ortodocşi, laicii şi episcopul Gorazd au fost arestaţi şi executaţi de un pluton de execuţie în 4 Septembrie 1942.

In reprisal the Nazis forbade the church to operate in Bohemia and Moravia. Churches and chapels were closed, and a rounding up of Czechs was conducted, including the whole village of Lidice, whose inhabitants were either killed or sent to forced labor camps. For the Orthodox the whole church fell under the Nazi persecution and was decimated. A total of 256 Orthodox priests and laymen were executed, and church life came to a stop.

After World War II the Orthodox Church in Czechoslovakia began its recovery without its beloved bishop. On December 9, 1951, the Patriarch of Moscow granted autocephaly to the Orthodox Church of Czechoslovakia, though this action was not recognized by Constantinople, which regarded the Czechoslovakian church as being autonomous under its authority. The Patriarch of Constantinople later granted a tomos of autocephaly on August 27, 1998.

The martyrdom of Bp. Gorazd was recognized by the Serbian Orthodox Church on May 4, 1961, which glorified Gorazd as a New Martyr. Subsequently, on August 24, 1987, he was glorified at the Cathedral of St. Gorazd in Olomouc, Moravia.

Administration

After the Czech and Slovak Republics separated into independent republics in 1993, activity continued in each country as separate legal entities: in the Czech Republic as the Orthodox Church in the Czech Lands and in the Slovak Republic as the Orthodox Church in Slovakia, but canonical unity was maintained as the Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia. The church is now organized into four eparchies divided into two administrative centers: the Metropolitan Council for the Czech Republic resident in Prague and the Metropolitan Council for the Slovak Republic in Presov. Under the Council in Prague are the eparchies of Prague and Olomouc-Brno, while the eparchies of Presov, and Michalovce are under the Council for Slovakia.

After the repose of His Beatitude, Metropolitan Dorotheus of Prague and All Czechoslovakia, Archbishop Nicholas of Presov was elected the new metropolitan, and the church's primatial see was moved from Prague to Presov. Metr. Nicholas reposed on January 30, 2006, and was replaced by Archbishop Christopher of Prague and the Czech Lands (elected May 2, 2006).

In the Czech Republic, there are 82 parishes, with 51 in Bohemia and 31 in Moravia and Silesia. In the Republic of Slovakia, there are 69 parishes in the eparchy of Presov and 21 in the eparchy of Michalovce. The Orthodox Theological Faculty of the University of Presov provides an education for future priests of combined Church. The faculty maintains a detached branch in Olomouc.

The Monastery of St. Procopius of Sazava is located in Most, and that of the Dormition in Vilemov.

External links

Format:Churches