Biserica Ortodoxă a Cehiei și Slovaciei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(propunere de traducere de pe orthodoxwiki.org)
 
(+imagine)
 
(Nu s-au afișat 24 de versiuni intermediare efectuate de alți 6 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{biserică|
 
+
name=Biserica Ortodoxă a Ținuturilor Cehiei și Slovaciei[[File:Czechslovakia logo.gif|center]]|
{{church|
+
founder=Sfinții [[Chiril și Metodie]]|
name=Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia|
 
founder=Ss. [[Cyril and Methodius]]|
 
 
independence=1951, 1998 |
 
independence=1951, 1998 |
recognition=1951 by [[Church of Russia|Moscow]], 1998 by [[Church of Constantinople|Constantinople]] |
+
recognition=1951 de către [[Biserica Ortodoxă Rusă|Moscova]], 1998 de către [[Biserica Ortodoxă a Constantinopolului|Constantinopol]] |
primate=[[Christopher (Pulets) of Prague|Metr. Christopher]]|
+
primate=[[Hristofor (Pulets) de Praga|Mitropolitul Hristofor]]|
hq=Prešov, Slovakia|
+
hq=Prešov, Slovacia|
territory=Czech Republic and Slovakia|
+
territory=Republica Cehă și Slovacia|
 
possessions=—|
 
possessions=—|
language=[[Church Slavonic]]|
+
language=[[slavonă]]|
music=[[Prostopinije]]/Choral|
+
music=[[Prostopinije]]/Corală|
calendar=[[Julian Calendar|Julian]], [[Revised Julian Calendar|Revised Julian]]|
+
calendar=[[Calendarul Iulian|Iulian]], [[Calendarul Iulian îndreptat|Iulian îndreptat]]|
 
population=71,000|
 
population=71,000|
website=[http://www.pravoslav.gts.cz/ Church of Czech Lands and Slovakia]
+
website=[http://www.pravoslav.gts.cz/ Biserica Ortodoxă Ținuturilor a Cehiei și Slovaciei]
 
}}
 
}}
  
The '''Church of the Czech Lands and Slovakia''' is a [[autocephaly|self-governing body]] of the Orthodox Christian church that territorially covers the countries of the Czech Republic and the Republic of Slovakia. The [[primate]] is His Beatitude, Metropolitan [[Christopher (Pulets) of Prague|Christopher of Prague]] and the Czech Lands and Slovakia, who was elected on [[May 2]], 2006.  
+
'''Biserica Ortodoxă a Ținuturilor Cehiei și Slovaciei''' este comunitatea creștină ortodoxă de pe teritoriul Republicii Cehe și al Republicii Slovacia, cu statutul de Biserică [[autocefalie|autocefală]]. Întâistătătorul său este Prea Fericitul [[Hristofor (Pulets) De Praga|Hristofor]] de Praga și al Ținuturilor Cehiei și Slovaciei, ales la [[2 mai]] 2006.
 +
 
 +
==Istoric==
 +
Biserica Cehiei și a Slovaciei are atât o istorie străveche cât și una foarte modernă. Biserica zilelor noastre se găsește în spațiul Moraviei, unde  Sfinții frați [[Chiril și Metodie]] și-au început misiunea printre slavi, introducând rânduiala liturgică și canonică a [[Biserica Ortodoxă|Bisericii Ortodoxe]], tradusă în [[slavonă]]. Pentru a reuși aceasta, ei au dezvoltat primul alfabet slav. Realizările lor au fost distruse după ce Metodius a murit în 885, iar Papa [[Ștefan V al Romei|Ștefan V]] i-a obligat pe toți discipolii fraților să părăsească teritoriile care astăzi constituie Republica Cehă. Ortodoxia a supraviețuit în Slovacia datorită apropierii și influenței Rusiei Kievene până la unirea cu Roma instituită de curtea vieneză.
  
==History==
+
După ce restricțiile impuse Ortodoxiei au fost îndepărtate la sfârșitul Primului Război Mondial, mulți oameni au părăsit [[Biserica Romano-Catolică]]. Mulți au privit spre [[Biserica Ortodoxă Sârbă|Biserica Ortodoxă a Serbiei]], pentru că fuseseră parte din aceasta în timpurile anterioare războiului. Printre cei care căutau Biserica Ortodoxă era și un preot Romano Catolic, Matthias Pavlik, care era interesat de ortodoxie de mulți ani. Biserica Serbiei a consimțit să-l [[Hirotonie|hirotonească]] pe Părintele Matthias ca [[episcop]] al Bisericii Ortodoxe cu numele de [[Gorazd (Pavlik) de Praga|Gorazd]].
The Church of the Czech Lands and Slovakia presents both an ancient history as well as a very modern history. The present day church occupies the land of Moravia, where the brothers Ss. [[Cyril and Methodius]] began their mission to the Slavs, introducing the liturgical and canonical order of the [[Orthodox Church]], translated into the [[Church Slavonic]] language. In doing this they developed the first Slavic alphabet. This mission was destroyed after Methodius died in 885, as Pope [[Stephen V of Rome]] forced all disciples of the brothers to leave the countryside which is now the Czech Republic. The Orthodox order survived in present day Slovakia due to its nearness and influence to Kievan Russia until the union with Rome was instituted by the Viennese Court.
 
  
After the legal restraints to Orthodoxy were removed with the end of World War I, many people left the [[Roman Catholic Church]]. Many looked to the [[Church of Serbia|Serbian Orthodox Church]] as parts of the Serbian church had been within the pre-war union. Among those seeking the Orthodox church was a Roman Catholic priest, Matthias Pavlik, who had been interested in Orthodox Christianity for years. The [[Church of Serbia]] thus consented to [[consecration of a bishop|consecrate]] Fr. Matthias as a bishop of the Orthodox Church with the name [[Gorazd (Pavlik) of Prague|Gorazd]].
+
În [[25 septembrie]], [[Arhimandrit]]ul Gorazd a fost hirotonit ca Episcop de Moravia și Silezia la Catedrala Sfântului Arhanghel Mihail din Belgrad, Yugoslavia, de către [[Patriarh|Patriarhul]] [[Dimitrie al Serbiei]]. Episcopul Gorazd Pavlik este considerat succesor al Arhiepiscopului Metodius al Moraviei și poartă numele discipolului și succesorului Sfântului Metodie, Episcopul Gorazd.
  
On [[September 25]], 1921, Archimandrite Gorazd was consecrated [[Bishop]] of Moravia and Silesia at the Cathedral of the Holy Archangel Michael in Belgrade, Yugoslavia, by [[Patriarch]] Dimitri of Serbia. Bp. Gorazd (Pavlik) is considered to be in the succession from Archbishop Methodius of Moravia and bears the name of one of St. Methodius's disciples and successor, Bp. Gorazd.
+
În calitatea de conducător al ortodocșilor din noua Cehoslovacie, Episcopul Gorazd a așezat fundația Bisericii Ortodoxe în întreaga Boemie, Moravie și în Slovacia. În Boemia, el a supravegheat construcția a unsprezece biserici și două capele. De asemenea, el a publicat cărțile esențiale ale slujbelor bisericii care erau traduse în limba cehă. El a oferit sprijinul său acelora din Slovacia și Rusia Subcarpatică care atunci erau în componența Cehoslovaciei, și care doreau să se reîntoarcă la credința lor tradițională ortodoxă din [[Uniatism|unire]]. În acest fel, în perioada interbelică, Episcopul Gorazd a construit mica Biserică a Cehiei care în timpul celui de Al Doilea Război Mondial va arăta cât de strâns legată era de națiunea cehă.
  
As the Orthodox leader in the new nation of Czechoslovakia, Bp. Gorazd laid the foundations of the Orthodox Church throughout Bohemia, Moravia, and into Slovakia. In Bohemia, he oversaw the building of eleven churches and two chapels. He also published the essential books for the conduct of church services that were translated in the Czech language. He provided aid to those in Slovakia and Subcarpathian Russia which then were part of Czechoslovakia, and who wanted to return to their ancestral Orthodox faith from the [[Unia]]. Thus, in the interbellum period, Bp. Gorazd built the small Czech church that during World War II would show how firmly it was connected to the Czech nation.
+
Când Hitler și naziștii au mărșăluit prin Europa, apăsătoare dominație a coborât peste toate națiunile din zonă. Cehoslovacia nu făcea excepție, suferind sub administrația acolitului lui Hitler, Reichsprotector Reinhard Heydrich. După atacul din [[27 mai]] 1942 asupra mașinii lui Heydrich în apropierea Catedralei [[Catedrala Sfinții Chiril și Metodie (Praga, Cehia)|Sfinților Chiril și Metodie]] din Praga, patrioții cehii sau refugiat în [[cripta]] catedralei înainte de a-și continua evadarea. Ei au fost ajutați de [[laic|mirenii]] credincioși din Biserică, care l-au informat de aceasta pe episcopul Gorazd. Oricum, prezența lor a fost descoperită de naziști, și în  data de [[18 iunie]] aceștia i-au atacat în ascunzătoarea lor, omorându-i. [[preot|Preoții]] ortodocși, laicii și episcopul Gorazd au fost arestați și executați de un pluton de execuție în data de [[4 septembrie]] 1942.
  
As Hitler and his Nazis swept through Europe, a harsh rule descended on each nation. Czechoslovakia was no different as it suffered under the rule of Hitler's heir apparent, Reichsprotector Reinhard Heydrich. After the [[May 27]], 1942, assassination attack on Heydrich's car near the [[Ss. Cyril and Methodius Cathedral (Prague, Czech Republic)|Ss. Cyril and Methodius Cathedral]] in Prague, Czech patriots took refuge in the [[crypt]] of the cathedral before continuing their escape. They were aided by senior church [[laity|laymen]], who kept Bp. Gorazd informed. However, their presence was discovered by the Nazis, and on [[June 18]] the Nazis attacked their hiding place in the cathedral, killing them. The Orthodox [[priest]]s, laymen, and Bp. Gorazd were arrested and killed by firing squads on [[September 4]], 1942.  
+
Ca represalii, naziștii au interzis Biserica Ortodoxă în Boemia și Moravia. Bisericile și capelele au fost închise, și au fost organizate arestări masive ale populației cehe, inclusiv în satul Lidice, ai cărui locuitori au fost cu toții fie uciși, fie trimiși în lagărele de muncă forțată. Întreaga Biserică Ortodoxă a căzut sub persecuțiile naziștilor și a fost decimată. Un număr de 256 de preoți și laici au fost executați, iar viața Bisericii a încetat.
  
In reprisal the Nazis forbade the church to operate in Bohemia and Moravia. Churches and chapels were closed, and a rounding up of Czechs was conducted, including the whole village of Lidice, whose inhabitants were either killed or sent to forced labor camps. For the Orthodox the whole church fell under the Nazi persecution and was decimated. A total of 256 Orthodox priests and laymen were executed, and church life came to a stop.  
+
După al Doilea Război Mondial, Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia a început să se reorganizeze, dar fără iubitul său episcop. În data de [[9 decembrie]] 1951, Patriarhul Moscovei a acordat [[autocefalie|autocefalia]] Bisericii Ortodoxe a Cehoslovaciei, dar această acțiune nu a fost recunoscută de [[Biserica Ortodoxă a Constantinopolului|Constantinopol]], care consideră Biserica Cehoslovacă drept [[autonomie|autonomă]] sub autoritatea sa. Patriarhul Constantinopolului a acordat ulterior un [[tomos]] de [[autocefalie]] în data de [[27 august]] 1998.
  
After World War II the Orthodox Church in Czechoslovakia began its recovery without its beloved bishop. On [[December 9]], 1951, the Patriarch of Moscow granted [[autocephaly]] to the Orthodox Church of Czechoslovakia, though this action was not recognized by Constantinople, which regarded the Czechoslovakian church as being [[autonomy|autonomous]] under its authority.  The Patriarch of Constantinople later granted a [[tomos]] of [[autocephaly]] on [[August 27]], 1998.
+
[[Mucenic]]ia episcopului Gorazd a fost recunoscută de [[Biserica Ortodoxă a Serbiei]] în [[4 mai]] 1961, care l-a proclamat pe Gorazd ca [[Mucenic|Nou Mucenic]]. După aceea, pe [[24 august]] 1987, el a fost [[canonizare|canonizat]] și la Catedrala Sfântul Gorazd din Olomouc, Moravia.
  
The [[martyr]]dom of Bp. Gorazd was recognized by the Serbian Orthodox Church on [[May 4]], 1961, which glorified Gorazd as a [[New Martyr]]. Subsequently, on [[August 24]], 1987, he was [[glorification|glorified]] at the Cathedral of St. Gorazd in Olomouc, Moravia.
+
==Administrația==
 +
După ce Republicile Cehă și Slovacă s-au separat în republici independente, viața Bisericii a continuat în fiecare țară sub forma a două entități legale separate: în Republica Cehă, ca '''Biserica Ortodoxă din Ținuturile Cehiei''' iar în Republica Slovacă sub numele de '''Biserica Ortodoxă din Slovacia''', dar unitatea canonică a fost menținută sub numele de '''Biserica Ortodoxă din Ținuturile Cehiei și Slovaciei'''. Biserica este acum organizată în patru [[eparhie| eparhii]], împărțite în două centre administrative:  pentru Republica Cehă, Sinodul Mitropolitan cu sediul la Praga, iar pentru Republica Slovacia Sinodul Mitropolitan din Presov. Sub autoritatea [[Sinod]]ului din Praga se găsesc eparhiile de Praga și Olomouc-Brno, în timp ce eparhiile de Presov și Michalovce se gasesc sub jurisdicția sinodului din Slovacia.
  
==Administration==
+
După moartea PreaFericitului Mitropolit [[Dorotheus (Filipp) de Praga|Dorotheus]] de Praga și a toată Cehoslovacia, [[arhiepiscop]]ul Nicolae din Presov fost ales mitropolit, iar sediul patriarhal a fost mutat de la Praga la Presov. Mitropolitul Nicolae a trecut la Domnul în data [[30 ianuarie]] 2006; locul său a fost luat de Arhiepiscopul Hristofor de Praga și al Ținuturilor Cehiei (ales [[2 mai]] 2006).
After the Czech and Slovak Republics separated into independent republics in 1993, activity continued in each country as separate legal entities: in the Czech Republic as the '''Orthodox Church in the Czech Lands''' and in the Slovak Republic as the '''Orthodox Church in Slovakia''', but canonical unity was maintained as the '''Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia'''. The church is now organized into four [[eparchy|eparchies]] divided into two administrative centers: the Metropolitan Council for the Czech Republic resident in Prague and the Metropolitan Council for the Slovak Republic in Presov. Under the Council in Prague are the eparchies of Prague and Olomouc-Brno, while the eparchies of Presov, and Michalovce are under the Council for Slovakia.  
 
  
After the repose of His Beatitude, [[Metropolitan]] [[Dorotheus (Filipp) of Prague|Dorotheus]] of Prague and All Czechoslovakia, [[Archbishop]] Nicholas of Presov was elected the new metropolitan, and the church's primatial see was moved from Prague to Presov. Metr. Nicholas reposed on [[January 30]], 2006, and was replaced by Archbishop Christopher of Prague and the Czech Lands (elected [[May 2]], 2006).
+
În Republica Cehă sunt 82 de [[parohie|parohii]], dintre care 51 în Boemia și 31 în Moravia și Silezia. În Republica Cehă sunt 69 de parohii în eparhia de Presov și 21 în eparhia de Michalovce. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Presov asigură educația viitorilor [[preot|preoți]] pentru ambele Biserici. Facultatea are și o secție detașată în Olomouc.
  
In the Czech Republic, there are 82 [[parish]]es, with 51 in Bohemia and 31 in Moravia and Silesia. In the Republic of Slovakia, there are 69 parishes in the [[eparchy]] of Presov and 21 in the eparchy of Michalovce. The Orthodox Theological Faculty of the University of Presov provides an education for future [[priest]]s of combined Church. The faculty maintains a detached branch in Olomouc.
+
Mănăstirea Sfântului Procopie din Sazava este situată în Most, și cea a Adormirii în Vilemov.
  
The Monastery of St. Procopius of Sazava is located in Most, and that of the Dormition in Vilemov.
+
==Sursa==
 +
*[[:en:Church_of_the_Czech_Lands_and_Slovakia]]
  
== External links ==
+
==Legături externe==
* [http://www.pravoslavnacirkev.cz/ Orthodox Church in the Czech Lands]
+
* [http://www.pravoslavnacirkev.cz/ Biserica Ortodoxă din teritoriile Cehe]
* [http://www.orthodox.sk/ Orthodox Church in Slovakia]
+
* [http://www.orthodox.sk/ Biserica Ortodoxă în Slovacia]
* [http://www.cnewa.org/ecc-bodypg-us.aspx?eccpageID=26&IndexView=toc Eastern Christian Churches: The Orthodox Church in Czech and Slovak Republics], a scholarly text by Ronald Roberson, CSP, a Roman Catholic priest and Eastern Christianity scholar
+
* [http://www.cnewa.org/ecc-bodypg-us.aspx?eccpageID=26&IndexView=toc Biserici Creștine Răsăritene: Biserica Ortodoxă din Republicile Cehă și Slovacă], un text de Ronald Roberson, CSP, preot Romano Catolic și specialist în creștinismul răsăritean.
  
{{churches}}
+
{{biserici}}
  
[[Category:Jurisdictions|Czech Lands and Slovakia]]
+
[[Categorie:Jurisdicții|Teritoriile Cehe și Slovacia]]
 +
[[Categorie:Ortodoxia în Cehia]]
 +
[[Categorie:Ortodoxia în Slovacia]]
 +
[[en:Church_of_the_Czech_Lands_and_Slovakia]]
 +
[[es:Iglesia Ortodoxa de Chequia y Eslovaquia]]
 +
[[fr:Église de Tchéquie et de Slovaquie]]
 +
[[ru:Чехословацкая православная церковь]]

Versiunea curentă din 24 iunie 2020 04:42

Biserica Ortodoxă a Ținuturilor Cehiei și Slovaciei
Czechslovakia logo.gif
Întemeietor(i) Sfinții Chiril și Metodie
Autocefalie/Autonomie declarată 1951, 1998
Autocefalie/Autonomie recunoscută 1951 de către Moscova, 1998 de către Constantinopol
Primatul actual Mitropolitul Hristofor
Sediu Prešov, Slovacia
Teritoriu principal Republica Cehă și Slovacia
Posesiuni în afară
Limbă liturgică slavonă
Tradiție muzicală Prostopinije/Corală
Calendar Iulian, Iulian îndreptat
Populație estimată 71,000
Site oficial Biserica Ortodoxă Ținuturilor a Cehiei și Slovaciei

Biserica Ortodoxă a Ținuturilor Cehiei și Slovaciei este comunitatea creștină ortodoxă de pe teritoriul Republicii Cehe și al Republicii Slovacia, cu statutul de Biserică autocefală. Întâistătătorul său este Prea Fericitul Hristofor de Praga și al Ținuturilor Cehiei și Slovaciei, ales la 2 mai 2006.

Istoric

Biserica Cehiei și a Slovaciei are atât o istorie străveche cât și una foarte modernă. Biserica zilelor noastre se găsește în spațiul Moraviei, unde Sfinții frați Chiril și Metodie și-au început misiunea printre slavi, introducând rânduiala liturgică și canonică a Bisericii Ortodoxe, tradusă în slavonă. Pentru a reuși aceasta, ei au dezvoltat primul alfabet slav. Realizările lor au fost distruse după ce Metodius a murit în 885, iar Papa Ștefan V i-a obligat pe toți discipolii fraților să părăsească teritoriile care astăzi constituie Republica Cehă. Ortodoxia a supraviețuit în Slovacia datorită apropierii și influenței Rusiei Kievene până la unirea cu Roma instituită de curtea vieneză.

După ce restricțiile impuse Ortodoxiei au fost îndepărtate la sfârșitul Primului Război Mondial, mulți oameni au părăsit Biserica Romano-Catolică. Mulți au privit spre Biserica Ortodoxă a Serbiei, pentru că fuseseră parte din aceasta în timpurile anterioare războiului. Printre cei care căutau Biserica Ortodoxă era și un preot Romano Catolic, Matthias Pavlik, care era interesat de ortodoxie de mulți ani. Biserica Serbiei a consimțit să-l hirotonească pe Părintele Matthias ca episcop al Bisericii Ortodoxe cu numele de Gorazd.

În 25 septembrie, Arhimandritul Gorazd a fost hirotonit ca Episcop de Moravia și Silezia la Catedrala Sfântului Arhanghel Mihail din Belgrad, Yugoslavia, de către Patriarhul Dimitrie al Serbiei. Episcopul Gorazd Pavlik este considerat succesor al Arhiepiscopului Metodius al Moraviei și poartă numele discipolului și succesorului Sfântului Metodie, Episcopul Gorazd.

În calitatea de conducător al ortodocșilor din noua Cehoslovacie, Episcopul Gorazd a așezat fundația Bisericii Ortodoxe în întreaga Boemie, Moravie și în Slovacia. În Boemia, el a supravegheat construcția a unsprezece biserici și două capele. De asemenea, el a publicat cărțile esențiale ale slujbelor bisericii care erau traduse în limba cehă. El a oferit sprijinul său acelora din Slovacia și Rusia Subcarpatică care atunci erau în componența Cehoslovaciei, și care doreau să se reîntoarcă la credința lor tradițională ortodoxă din unire. În acest fel, în perioada interbelică, Episcopul Gorazd a construit mica Biserică a Cehiei care în timpul celui de Al Doilea Război Mondial va arăta cât de strâns legată era de națiunea cehă.

Când Hitler și naziștii au mărșăluit prin Europa, apăsătoare dominație a coborât peste toate națiunile din zonă. Cehoslovacia nu făcea excepție, suferind sub administrația acolitului lui Hitler, Reichsprotector Reinhard Heydrich. După atacul din 27 mai 1942 asupra mașinii lui Heydrich în apropierea Catedralei Sfinților Chiril și Metodie din Praga, patrioții cehii sau refugiat în cripta catedralei înainte de a-și continua evadarea. Ei au fost ajutați de mirenii credincioși din Biserică, care l-au informat de aceasta pe episcopul Gorazd. Oricum, prezența lor a fost descoperită de naziști, și în data de 18 iunie aceștia i-au atacat în ascunzătoarea lor, omorându-i. Preoții ortodocși, laicii și episcopul Gorazd au fost arestați și executați de un pluton de execuție în data de 4 septembrie 1942.

Ca represalii, naziștii au interzis Biserica Ortodoxă în Boemia și Moravia. Bisericile și capelele au fost închise, și au fost organizate arestări masive ale populației cehe, inclusiv în satul Lidice, ai cărui locuitori au fost cu toții fie uciși, fie trimiși în lagărele de muncă forțată. Întreaga Biserică Ortodoxă a căzut sub persecuțiile naziștilor și a fost decimată. Un număr de 256 de preoți și laici au fost executați, iar viața Bisericii a încetat.

După al Doilea Război Mondial, Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia a început să se reorganizeze, dar fără iubitul său episcop. În data de 9 decembrie 1951, Patriarhul Moscovei a acordat autocefalia Bisericii Ortodoxe a Cehoslovaciei, dar această acțiune nu a fost recunoscută de Constantinopol, care consideră Biserica Cehoslovacă drept autonomă sub autoritatea sa. Patriarhul Constantinopolului a acordat ulterior un tomos de autocefalie în data de 27 august 1998.

Mucenicia episcopului Gorazd a fost recunoscută de Biserica Ortodoxă a Serbiei în 4 mai 1961, care l-a proclamat pe Gorazd ca Nou Mucenic. După aceea, pe 24 august 1987, el a fost canonizat și la Catedrala Sfântul Gorazd din Olomouc, Moravia.

Administrația

După ce Republicile Cehă și Slovacă s-au separat în republici independente, viața Bisericii a continuat în fiecare țară sub forma a două entități legale separate: în Republica Cehă, ca Biserica Ortodoxă din Ținuturile Cehiei iar în Republica Slovacă sub numele de Biserica Ortodoxă din Slovacia, dar unitatea canonică a fost menținută sub numele de Biserica Ortodoxă din Ținuturile Cehiei și Slovaciei. Biserica este acum organizată în patru eparhii, împărțite în două centre administrative: pentru Republica Cehă, Sinodul Mitropolitan cu sediul la Praga, iar pentru Republica Slovacia Sinodul Mitropolitan din Presov. Sub autoritatea Sinodului din Praga se găsesc eparhiile de Praga și Olomouc-Brno, în timp ce eparhiile de Presov și Michalovce se gasesc sub jurisdicția sinodului din Slovacia.

După moartea PreaFericitului Mitropolit Dorotheus de Praga și a toată Cehoslovacia, arhiepiscopul Nicolae din Presov fost ales mitropolit, iar sediul patriarhal a fost mutat de la Praga la Presov. Mitropolitul Nicolae a trecut la Domnul în data 30 ianuarie 2006; locul său a fost luat de Arhiepiscopul Hristofor de Praga și al Ținuturilor Cehiei (ales 2 mai 2006).

În Republica Cehă sunt 82 de parohii, dintre care 51 în Boemia și 31 în Moravia și Silezia. În Republica Cehă sunt 69 de parohii în eparhia de Presov și 21 în eparhia de Michalovce. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Presov asigură educația viitorilor preoți pentru ambele Biserici. Facultatea are și o secție detașată în Olomouc.

Mănăstirea Sfântului Procopie din Sazava este situată în Most, și cea a Adormirii în Vilemov.

Sursa

Legături externe


Biserici Ortodoxe autocefale și autonome
Biserici autocefale
Cele patru Patriarhate vechi: Constantinopol | Alexandria | Antiohia | Ierusalim
Rusia | Serbia | România | Bulgaria | Georgia | Cipru | Grecia | Polonia | Albania | Cehia și Slovacia | OCA*
Biserici autonome
Sinai | Finlanda | Estonia* | Japonia* | China* | Ucraina*
Bisericile autocefale sau autonome desemnate cu un * nu sunt universal recunoscute în cadrul comuniunii ortodoxe.