Biserica Ortodoxă Ucraineană din SUA: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} {{diocese|name=The Ukrainian Orthodox Church of the USA|jurisdiction=Constantinople|type=Archdiocese|founded=1923, 1929, 1996|bishop=[[C...)
 
m
 
(Nu s-au afișat 11 versiuni intermediare efectuate de alți 5 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Eparhie|
 +
nume=Biserica Ortodoxă Ucraineană din SUA|
 +
jurisdicţie=[[Biserica din Constantinopol|Constantinopol]]|
 +
tip=Arhiepiscopie|
 +
întemeiere=1923, 1929, 1996|
 +
episcop=[[Antonie (Scharba) de Hierapolis|Mitropolitul Antonie]]|
 +
scaun=Irinoupolis|
 +
reşedinţă=South Bound Brook, New Jersey|
 +
teritoriu=Statele Unite|
 +
limbă=ucraineană, [[slavona veche]], engleză|
 +
cântare=[[cântarea kieveană]] & [[cântarea galiciană]]|
 +
calendar=[[Calendar Iulian Calendar|Iulian]]|
 +
populaţie=''necunoscută''|
 +
website=[http://www.uocofusa.org/ UOC-USA]}}
  
{{diocese|name=The Ukrainian Orthodox Church of the USA|jurisdiction=[[Church of Constantinople|Constantinople]]|type=Archdiocese|founded=1923, 1929, 1996|bishop=[[Constantine (Bahan) of Irinoupolis|Metr. Constantine]]|see=Irinoupolis|hq=South Bound Brook, New Jersey|territory=United States|language=Ukrainian, [[Church Slavonic]], English|music=[[Kievan Chant]] & [[Galician Chant]]|calendar=[[Julian Calendar|Julian]]|population=''unknown''|website=[http://www.uocofusa.org/ UOC-USA]}}
+
'''Biserica Ortodoxă Ucraineană din SUA''' ('''BOU din SUA''') este o [[jurisdicţie]] a [[Patriarhia Ecumenică|Patriarhiei Ecumenice]] din Statele Unite. Constă din trei [[eparhie| eparhii]], păstorite de trei [[episcop]]i eparhiali, incluzând aproape 105 [[parohie|parohii]] şi misiuni. [[Întâistătător]]ul actual este Prea Fericitul [[Mitropolit]] [[Antonie (Scharba) de Hierapolis]] (care a urmat în 2012 mitropolitului [[Constantin (Buggan) de Irinoupolis]]).
 +
[[Image:UOC of USA (3).jpg|left|300px|Episcopi: Arhiepiscopul Antonie de Hierapolis; Mitropolitul Constantin de Irinoupolis; Arhiepiscopul Vsevolod de Scopelos]]
  
The '''Ukrainian Orthodox Church of the USA''' ('''UOC of USA''') is a [[jurisdiction]] of the [[Ecumenical Patriarchate]] in the United States. It consists of three eparchies ([[diocese]]s), ruled by three diocesan [[bishop]]s, including about 105 [[parish]]es and missions.  Its current [[primate]] is His Beatitude, [[Metropolitan]] [[Constantine (Bahan) of Irinoupolis]].[[Image:UOC of USA (3).jpg|left|thumb|Bishops: Abp. Antony of Hierapolis; Metr. Constantine of Irinoupolis; Abp. Vsevolod of Scopelos]]
+
==Istorie==
 +
În secolul XIX şi începutul secolului XX, un număr mare de emigranţi ucraineni ortodocşi şi ucraineni [[Biserica Greco-Catolică|uniţi]] au sosit în Statele Unite, mulţi din cea de a doua categorie convertindu-se la ortodoxie. În jurul anului 1915, un grup de parohii s-a organizat într-o jurisdicţie Ortodoxă Ucraineană independentă în America de Nord, găsind păstorire la un episcop [[Biserica Antiohiei|antiohian]] aflat în deplasare, Mitropolitul [[Germanos (Shehadi) de Zahle]], a cărei conducere era dorită în special de către ucrainenii care fuseseră membri ai [[OCA|Mitropoliei Rusiei]] dar care îl considerau pe ierarhul lor de atunci [[Alexander (Nemolovski) de Brussels|Alexander (Nemolovski)]], ca fiind un [[rusificare|rusificator]]"anti-ucrainean", care nici măcar nu consideră că ucrainenii sunt un popor separat şi care afirma că "ucrainenii nu sunt un popor separat sau o naţiune, ci doar un partid politic rusesc". [http://www.archdiocese.ca/moreUOCCformation.pdf]  
  
==History==
+
În cele din urmă a fost trimisă o petiţie în 1923 către nou formata [[Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană |Biserică Ortodoxă Autocefală Ucraineană]] (BOAU), o jurisdicţie formată imediat după proclamarea independenţei Ucrainei în 1918, dar care nu avea parte de recunoaştere din partea curentului principal al ortodoxiei.
In the 19th and early 20th centuries, large numbers of Ukrainian Orthodox and Ukrainian [[Uniate]] immigrants came to the United States, with many of the latter group converting to Orthodoxy after their immigration.  Around 1915, a number of parishes organized themselves into an independent Ukrainian Orthodox jurisdiction in North America, finding guidance in a visiting [[Church of Antioch|Antiochian]] hierarch, Metr. [[Germanos (Shehadi) of Zahle]], whose leadership was sought out particularly by Ukrainians who had been under the [[OCA|Russian Metropolia]], but regarded its hierarch of the time, [[Alexander (Nemolovsky) of Brussels|Alexander (Nemolovsky)]], as being an "anti-Ukrainian" [[Russification|Russifier]], who did not even regard Ukrainians as a separate ethnicity, but rather that "the Ukrainians are not a separate people nor a nation but only one of the Russian political parties."[http://www.archdiocese.ca/moreUOCCformation.pdf] 
 
  
Eventually, a petition was sent in 1923 to the newly formed [[Ukrainian Autocephalous Orthodox Church]] (UAOC), a jurisdiction formed in the aftermath of Ukrainian independence in 1918, but which has never enjoyed canonical recognition in mainstream Orthodoxy.
+
BOAU l-a trimis pe Mitropolitul John (Teodorovich) în 1924 să păstorească o eparhie americano-canadiană, ajungând în mijlocul disputelor privind validitatea [[hirotonirea unui episcop|hirotonirii]] lui, datorită faptului că el fusese hirotonit de episcopi BOAU, care nu erau recunoscuţi de către curentul principal al ortodoxiei. John a avut un mare succes în organizarea parohiilor, datorită talentului său formidabil în administraţie şi datorită insistenţelor sale în folosirea limbii ucrainene (în loc de [[slavona veche]] sau engleză) în liturgică tot atât de mult ca şi celelalte simboluri culturale ucrainene. Ca urmare a independenţei Ucrainei, sentimentele naţionaliste au devenit mai puternice, la fel şi accentuarea identităţii ucrainene, lucruri bine primite de cei aflaţi sub păstorirea părintelui John.
  
The UAOC sent Metr. John (Teodorovich) in 1924 to head an American-Canadian diocese, arriving amid questions about the validity of his [[consecration of a bishop|consecration]], given that he had been [[ordination|ordained]] by UAOC bishops, whose consecrations were unrecognized by the mainstream of the Orthodox Church.  John had great success in organizing parishes, due to his considerable administrative skill and his insistence on the liturgical use of Ukrainian (rather than [[Church Slavonic]] or English) as well as other Ukrainian cultural identifiers. In the aftermath of Ukrainian independence, nationalist feelings ran strong, and so an emphasis on Ukrainian identity was welcome to those who gathered under John.
+
În aceeaşi perioadă în care s-a format Biserica Ortodoxă Ucraineană a Americii, o asociaţie de parohii ale foştilor [[Biserica Greco-Catolică|uniţi]] se afla în dispută cu Vaticanul pe tema dreptului de proprietate pe bunurile parohiilor şi pe tema întăririi [[celibatul preoţilor|celibatului preoţilor]].În [[9 aprilie]] 1929, în Allentown, Pennsylvania, la Catedrala Sfânta Maria a Bisericii Catolice Ucrainene s-a ţinut o adunare de către 15 [[cleric|clerici]] şi 24 [[laic|laici]], în cursul căreia cei prezenţi au căzut de acord să formeze o eparhie a Creştinilor Ortodocşi Ucraineni, cu toate că, spre deosebire de cei care se afiliaseră ei înşişi la BOAU, doreau să fie parte a unei autorităţi canonice recunoscute.  
  
Around the same time the [[Ukrainian Orthodox Church of America]] formed, an organization of former [[Uniate]] parishes who had disputed with the Vatican over the issue of parish property ownership and enforced [[clerical celibacy]]. On [[April 9]], 1929, a meeting of 15 [[clergy]] and 24 [[laity]] was held in Allentown, Pennsylvania, at St. Mary's Ukrainian Catholic Church, in which those attending agreed to form a diocese of Ukrainian Orthodox Christians, though unlike those who had affiliated themselves with the UAOC, they wished to be part of a recognized canonical authority.{{orthodoxyinamerica}}
+
O altă adunare s-a ţinut în New York City, doi ani mai târziu, în care Părintele [[Joseph (Zuk) de New Jersei|Joseph (Zuk)]] a fost nominalizat ca episcop. El a fost hirotonit în Septembrie 1932 pentru a deveni episcop al acestui nou grup, devenind un [[episcop vicar|vicar]] al Arhiepiscopului [[Aftimios Ofiesh]], Întâistătătorul [[Bisericii Catolice Ortodoxe Americane]] (o încercare timpurie de creare a unei biserici autocefale în America a [[OCA|Mitropoliei Ruse]]). Episcopul Joseph a murit doar doi ani mai târziu, totuşi, iar în 1937, datorită eforturilor succesorului lui Joseph, [[Bogdan (Spilka) de Evkarpia|Bogdan (Spilka)]], eparhia a fost primită în [[Biserica Ortodoxă a Constantinopolului]] de către Arhiepiscopul [[Atenagora I (Spirou) al Constantinopolului|Atenagora (Spirou)]] (ulterior devenit întâistătător al [[Arhiepiscopiei Ortodoxe Greceşti a Americii]]), care l-a hirotonit pe Bogdan în New York City. Episcopul Bogdan păstorea la un moment dat peste 45 de parohii, iniţial având succes în atragerea de parohii ale BOAU din America, datorită vederilor sale mult mai moderate.
  
Another meeting took place in New York City two years later, at which Fr. [[Joseph (Zuk) of New Jersey|Joseph (Zuk)]] was nominated to become their bishop.  He was ordained in September of 1932 to be the bishop of the new group, becoming an [[auxiliary bishop|auxiliary]] of Archbishop [[Aftimios Ofiesh]], the primate of the [[American Orthodox Catholic Church]] (an early attempt at an autocephalous church in America by the [[OCA|Russian Metropolia]]). Bishop Joseph died only two years later, however, and in 1937, through the leadership of Joseph's successor, [[Bohdan (Spylka) of Evkarpia|Bohdan (Spylka)]], the diocese was received into the [[Ecumenical Patriarchate]] by Archbishop [[Athenagoras I (Spyrou) of Constantinople|Athenagoras (Spyrou)]] (then head of the [[Greek Orthodox Archdiocese of America]]), who ordained Bohdan in New York City.  Bp. Bohdan at one point had rule over around 45 parishes, also having some initial success in attracting parishes away from the UAOC in America, due to his more moderate views.
+
În timpul celui de al II-lea Război Mondial şi după aceea, Ortodoxia Ucraineană din America s-a schimbat radical, ca urmare a sosirii din Europa a unor episcopi care fuseseră în comuniune cu BOAU, cu [[Biserica Ortodoxă Autocefală a Bielorusiei]] (un alt grup nerecunoscut), sau cu [[Biserica Ortodoxă a Poloniei]] (pe atunci nerecunoscută de [[Biserica Ortodoxă Rusă|Moscova]], dar recunoscută de [[Biserica Ortodoxă a Constantinopolului |Constantinopol]]). Aceşti episcopi au avut tendinţa să prefere organizaţia Mitropolitului John în locul celei a Episcopului Bogdan, contribuind astfel la creşterea acesteia până la 80 de parohii, în timp ce ultima putea pretinde o creştere de doar două duzini (în orice caz, în ambele situaţii, multe din aceste parohii erau doar ceva mai mult decât o misiune sau o [[capelă]] familială).
  
During and after World War II, Ukrainian Orthodoxy in America changed radically, as a number of bishops came over from Europe who had been connected either with the UAOC, the [[Belarussian Autocephalous Orthodox Church]] (another unrecognized group), or the autocephalous [[Church of Poland]] (then unrecognized by [[Church of Russia|Moscow]], but recognized by [[Church of Constantinople|Constantinople]]). These bishops tended to prefer Metr. John's organization over that of Bp. Bohdan, contributing to the swelling of the former's ranks to around 80 parishes, while the latter could claim perhaps only around two dozen (in both cases, however, many of these parishes were little more than missions or house [[chapel]]s).
+
Serafim Surrenci notează:
 +
:Episcopul Bogdan, cu sprijinul grecilor pe care-l putea obţine de la greci, care era mai mult moral şi foarte puţin financiar, a continuat să să afle în competiţie cu organizaţia lui Teodorovici, acum cunoscută sub numele de "Mitropolia Ucraineană", dar era o bătălie pierdută. În plus faţă de nepriceperea Episcopului Bogdan la treburile administrative, moderaţia sa în diverse probleme ucraineni le-au considerat ca fiind împotriva sa. Episcopul Bogdan a reuşit în atragerea unor americani interesaţi în Ortodoxie şi mai ales în hirotonire. Episcopul Bogdan a hirotonit peste o duzină de nativi convertiţi fără să solicite nici un fel de pregătire teologică şi aşa cum era de aşteptat rezultatele au fost dezastruoase (o excepţie o constituie Părintele [[Dmitri (Roister) de Dallas|Dmitri Roister]] care mai târziu a intrat sub oblăduirea Mitropoliei Ruse şi a fost hirotonit episcop în 1969) (p. 113).
  
Serafim Surrency writes:
+
În 1942, când sub ocupaţia germană persecuţiile împotriva Bisericii din Ucraina s-au mai redus, au fost hirotoniţi acolo câţiva episcopi ai ortodocşii ucraineni. Unul dintre aceşti episcopi, [[Mstislav (Skripnik) de Kiev|Mstislav (Skripnik)]], a venit în America şi s-a alăturat jurisdicţiei BOAU, păstorind în Canada. După o vreme, totuşi, a venit în Statele Unite şi s-a alăturat grupării Episcopului Bogdan. El dorea unirea celor două jurisdicţii şi s-a străduit să-l convingă pe Mitropolitul John să accepte re-hirotonirea acestuia ca o condiţie a unirii.
:Bp Bogdan, with what backing the Greeks could give him, which was mostly moral and very little financial, continued to give some competition to the organization of Theodorovitch, now commonly called the "Ukrainian Metropolia," but it was a losing battle. In addition to the administrative ineptitude of Bp Bogdan, his very moderation in matters Ukrainian seemed to work against him. Bp Bogdan did succeed in attracting some Americans who were interested in Orthodoxy and most in ordination.  Bp Bogdan ordained over a dozen native converts to the Orthodox priesthood without requiring any theological education and as might be expected the results were disastrous (an exception was Fr. [[Dmitri (Royster) of Dallas|Dmitry Royster]] who later transferred his allegiance to the Russian Metropolia and was consecrated Bishop in 1969) (p. 113).
 
  
In 1942, when persecution of the Church in Ukraine eased under the German occupation, a number of bishops were consecrated for the Ukrainian Orthodox there.  One of these bishops, [[Mstyslav (Skrypnyk) of Kiev|Mstyslav (Skrypnyk)]], came to America and joined the jurisdiction of the UAOC, serving in Canada. After some time, however, he came to the United States and joined Bp. Bohdan's group.  He desired the unity of the two jurisdictions and worked to convince Metr. John to accept re-consecration as a condition for union.
+
În [[27 august]] 1949, Mitropolitul John (Teodorovici) a fost re-hirotonit într-un cadru privat, aceasta punând capăt îndoielilor legate de hirotonirea sa iniţială şi atrăgând un anumit număr de parohii ale Episcopului Bogdan in turma sa. În ciuda faptului că devenise cea mai mare jurisdicţie ortodoxă ucraineană din Statele Unite în acel moment, eparhia încă nu era recunoscută ca fiind canonică de către celelalte Biserici Ortodoxe, iar însăşi ierarhii care îi re-hirotoniseră pe John (Mstislav (Skripnik) şi [[Christopher (Contogeorge) de Pentapolis|Christopher (Contogeorge)]], [[exarh]] al [[Biserica Ortodoxă din Alexandria|Patriarhiei Alexandriei]])) erau consideraţi dubioşi de către anumite persoane (ibid., 113).
  
On [[August 27]], 1949, Metr. John (Teodorovich) was re-consecrated privately, thus ending some of the questions regarding his previous consecration and attracting a number of the parishes of Bp. Bohdan into his flock. Despite becoming the largest Ukrainian Orthodox jurisdiction in the United States at this point, the diocese was still not recognized as canonical by the rest of the Orthodox Church, and the hierarchs who re-consecrated John (Mstyslav (Skrypnyk) and [[Christopher (Contogeorge) of Pentapolis|Christopher (Contogeorge)]], [[exarch]] for the [[Church of Alexandria|Patriarchate of Alexandria]])) were themselves considered dubious by some (ibid., 113).
+
În 1950, cele două jurisdicţii rivale au ţinut [[sinod|sinoade]] (în aceeaşi catedrală în New York) în care fiecare a aprobat unificarea, iar în [[13 octombrie]], un sinod unificat combinat s-a ţinut, ambele grupuri semnând pentru unire. Cu toate acestea, o parte din clericii şi parohiile din episcopia lui Bogdan nu erau convinşi de sinceritatea grupului BOAU şi l-au convins să rămână separat. Unirea a fost proclamată dar nu era completă, lipsindu-i sprijinul lui Bogdan şi al celor care ăl convinseseră să nu accepte unirea. În esenţă, Mstislav s-a întors sub jurisdicţia BOAU împreună cu o parte din parohiile lui Bogdan, în timp ce unirea era sărbătorită în [[14 octombrie]] de către participanţi.
  
In 1950, the two rival jurisdictions held [[sobor]]s (in the same cathedral in New York) at which unification was approved by both, and on [[October 13]], a combined unification sobor was held, with both groups signing onto union. A number of clergy and parishes under Bohdan were unconvinced of the sincerity of the UOAC group, however, and convinced him to reject the union.  Union was proclaimed, but it was not complete, lacking the support of Bohdan and those who had convinced him to remain separate. Mystyslav essentially returned to the UAOC jurisdiction, along with a number of Bohdan's parishes, while the union was celebrated on [[October 14]] by those who participated.
+
În 1958, la cea de-a douăzecea sărbătorire a hirotonirii lui Bogdan, ţinută în Allentown, sinodul ţinut atunci l-a ridicat la rangul de [[mitropolit]] şi a ales trei candidaţi la episcopie pentru hirotonire şi care să îl asiste (în Canada, Europa Vestică şi Anglia). Totuşi, Constantinopolul nu a recunoscut ridicarea în rang şi nici propunerile de hirotonire ale candidaţilor făcute atunci. După 1957, Bogdan a devenit din ce în ce mai puţin activ, în principal datorită vârstei înaintate, toate acestea în timp ce continua să piardă parohii în favoarea BOAU. El a decedat în [[1 noiembrie]] 1965 fără să lase vreun succesor.
  
In 1958, at the twentieth anniversary celebration in Allentown of the consecration of Bohdan, the sobor there raised him to the status of [[metropolitan]] and elected three candidates for consecration to to the episcopacy to assist him (in Canada, Western Europe, and England).  Constantinople did not, however, recognize the elevation or choose to consecrate the candidates elected there.  After 1957, Bohdan became less and less active, due mainly to advancing age, all the while continuing to lose parishes to the UAOC.  He died on [[November 1]], 1965, leaving no successor.
+
După moartea lui Bogdan, episcopatul grec din America de Nord a încercat să promoveze unirea între diferitele facţiuni ucrainene, dar nu a reuşit. În cele din urmă, Părintele [[Andrei (Kuschak) de Evkarpia|Andrei (Kuschak)]] a fost ales de şase parohii ale ucrainenilor Constantinopoliteni şi hirotonit ca episcop în [[28 ianuarie]] 1967 de către Arhiepiscopul [[Iakovos (Coucouzis) de America|Iakovos (Coucouzis)]] şi de către alţi episcopi ai Arhiepiscopiei Greceşti. Episcopul Andrei a păstorit apoi o duzină de parohii.
  
After the death of Bohdan, the Greek episcopacy resident in North America attempted to promote unity between the different Ukrainian factions, but met with failure.  Eventually, Fr. [[Andrei (Kuschak) of Evkarpia|Andrei (Kuschak)]] was elected by six parishes of the Constantinopolitan Ukrainians and consecrated to the episcopacy on [[January 28]], 1967, by Abp. [[Iakovos (Coucouzis) of America|Iakovos (Coucouzis)]] and other bishops of the Greek Archdiocese. Bp. Andrei then ruled about a dozen parishes.
+
Mitropolitul John a fost urmat în 1971 de către [[Mstislav (Skripnik) de Kiev|Mstislav (Skripnik)]], care slujise ca întâistătător al eparhiei până în 1990, când a fost ales patriarh al BOAU, fiind urmat de episcopul [[Vsevolod (Maidanski) deScopelos|Vsevolod (Maidanski)]] (în acelaşi an, [[Biserica Ortodoxă Ucraineană a Canadei]] a fost primită în Patriarhia Ecumenică). Mistislav a murit doar la trei ani după alegerea sa ca patriarh, fiind urmat de o mare divizare în Ucraina. Ortodoxia ucraineană din America, în general, a stat deoparte de aceste dispute.
  
Metr. John was succeeded in 1971 by [[Mstyslav (Skrypnyk) of Kiev|Mstyslav (Skrypnyk)]], who served as head of the diocese until 1990, when he was elected as patriarch of the UAOC, being succeeded by Bp. [[Vsevolod (Maidansky) of Scopelos|Vsevolod (Maidansky)]].  (In the same year, the [[Ukrainian Orthodox Church of Canada]] was received into the Ecumenical Patriarchate.) Mystyslav died only three years after his election as patriarch, followed by enormous division in Ukraine.  Ukrainian Orthodoxy in America, however, generally stayed out of the disputes there.
+
În [[21 martie]] 1995, toţi ierarhii ucraineni din afara Ucrainei şi care nu erau încă sub ascultarea Patriarhiei Ecumenice au intrat sub ascultarea acesteia. În anul următor, în noiembrie, Biserica Ortodoxă Ucraineană din SUA (iniţial sub ascultarea BOAU) şi Biserica Ortodoxă Ucraineană a Americii (sub ascultarea Patriarhie Ecumenice din 1937) în sfârşit au fuzionat, cu Vsevolod devenind unul dintre episcopii eparhiali ai noii jurisdicţii.
  
On [[March 12]], 1995, all the Ukrainian hierarchs outside of Ukraine which had not yet done so were received into the Ecumenical Patriarchate. The following year, in November, the Ukrainian Orthodox Church in the USA (formerly under the UAOC) and the Ukrainian Orthodox Church of America (under Constantinople since 1937) were finally united, with Vsevolod becoming one of the new jurisdiction's diocesan bishops.
+
În acelaşi an în care a avut loc fuziunea, un [[tomos]] a fost emis de un mitropolit al BOAU înfiinţând o parohie în Clevaland, Ohio şi hirotonind un preot local cu titlul de Mitropolitul [[Stephan (Petrovich) de Toronto|Stephan (Petrovich)]]. În plus, în 1998 patru parohii ale jurisdicţiei unite (ai căror preoţi fuseseră [[suspendare|suspendaţi]]) au părăsit Constantinopolul şi au devenit componente ale altui grup Ortodox Ucrainean nerecunoscut, [[Biserica Ucrainei (Patriarhia Kievului)|Biserica Ortodoxă a Ucrainei (Patriarhia Kievului]]) (BOU-PK).
  
The same year as the unity was achieved, a [[tomos]] was issued by a metropolitan of the UAOC establishing a parish in Cleveland, Ohio, and ordaining a local priest with the title of Metropolitan [[Stephan (Petrovich) of Toronto|Stephan (Petrovich)]].  Additionally, in 1998 four parishes of the united jurisdiction (whose priests had been [[suspension|suspended]]) left Constantinople to become part of another unrecognized Ukrainian Orthodox group, the [[Church of Ukraine (Kiev Patriarchate)|Ukrainian Orthodox Church - Kiev Patriarchate]] (UOC-KP).
+
==Organizarea actuală==
 +
Biserica Ortodoxă Ucraineană din SUA este împărţită în trei [[eparhie|eparhii]]:
 +
*Eparhia Centrală (Florida, Georgia, Ohio, Upstate New York, Pennsylvania Vestică), păstorită de Mitropolitul Constantine de Irinoupolis (Parma, Ohio)
 +
*Eparhia Estică (Connecticut, Delaware, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania Estică, Rhode Island, Virginia), păstorită de Arhiepiscopul Antony de Hierapolis (New York, New York)
 +
*Eparhia Vestică (Arizona, California, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, Oregon, Washington, Wisconsin), păstorită de Arhiepiscopul Vsevolod de Scopelos (Chicago, Illinois)
  
==Current structure==
+
În total, există 105 parohii, două [[mănăstire|mănăstiri]], şi un seminar, [[Seminarul Teologic Ortodox Ucrainean Sfânta Sofia (South Bound Brook, New Jersey)|Seminarul Teologic Ortodox Ucrainean Sfânta Sofia]] în South Bound Brook, New Jersey. În afară de cei trei ierarhii, clerul este format din 106 [[preot|preoţi]] şi 15 [[diacon]]i. [http://uocofusa.org/diodirect/clergy_dir.shtml]  15 dintre parohii nu au preot în mod curent sau sunt slujite de cler în [[diaconat]]ul său. [http://uocofusa.org/directory/]
The Ukrainian Orthodox Church in the USA is divided into three [[eparchy|eparchies]]:
 
*Central Eparchy (Florida, Georgia, Ohio, Upstate New York, Western Pennsylvania), headed by Metr. Constantine of Irinoupolis (Parma, Ohio)
 
*Eastern Eparchy (Connecticut, Delaware, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Eastern Pennsylvania, Rhode Island, Virginia), headed by Abp. Antony of Hierapolis (New York, New York)
 
*Western Eparchy (Arizona, California, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, Oregon, Washington, Wisconsin), headed by Abp. Vsevolod of Scopelos (Chicago, Illinois)
 
  
In total, there are about 105 parishes, two [[monastery|monasteries]], and one seminary, [[St. Sophia Ukrainian Orthodox Theological Seminary (South Bound Brook, New Jersey)|St. Sophia Ukrainian Orthodox Theological Seminary]] in South Bound Brook, New Jersey.  Besides the three hierarchs, the clergy consist of 106 [[priest]]s and 15 [[deacon]]s.[http://uocofusa.org/diodirect/clergy_dir.shtml]  15 of the parishes currently have either no pastor or are served by clergy in their [[deanery]].[http://uocofusa.org/directory/]
+
==Vezi şi==
 +
*[[Biserica Ortodoxă Ucraineană a Canadei]]
  
==See also==
+
==Izvoare==
*[[Ukrainian Orthodox Church of Canada]]
+
*Hewlett, Dn. Edward. [http://www.archdiocese.ca/moreUOCCformation.pdf ''Formarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene din Canada'']
 +
*Surrency, Arhimandrit Serafim. ''Căutarea Unităţii Bisericii Ortodoxe din America: O Istorie a Bisericii Ortodoxe din America de Nord în secolul XX''.  New York: Saints Boris and Gleb Press, 1973.
 +
*[http://www.cnewa.org/ecc-bodypg-us.aspx?eccpageID=42&IndexView=toc Biserici Creştine Răsăritene: Biserica Ortodoxă Ucraineană a Americii şi Diasporei], de Ronald Roberson, preot şi profesor Romano-Catolic
 +
*[http://uocofusa.org/history/ O schiţă a Istoriei Centrului Mitropoliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene din SUA] (site oficial)
  
==Sources==
+
==Legături externe==
*Hewlett, Dn. Edward. [http://www.archdiocese.ca/moreUOCCformation.pdf ''The Formation of the Ukrainian Orthodox Church of Canada'']
+
*[http://www.uocofusa.org/ Site oficial]
*Surrency, Archim. Serafim. ''The Quest for Orthodox Church Unity in America: A History of the Orthodox Church in North America in the Twentieth Century''.  New York: Saints Boris and Gleb Press, 1973.
 
*[http://www.cnewa.org/ecc-bodypg-us.aspx?eccpageID=42&IndexView=toc Eastern Christian Churches: The Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora], by Ronald Roberson, a Roman Catholic priest and scholar
 
*[http://uocofusa.org/history/ An Outline of the History of the Metropolia Center of the Ukrainian Orthodox Church of the USA] (official website)
 
  
==External link==
+
[[Categorie:Jurisdicții]]
*[http://www.uocofusa.org/ Official website]
+
[[Categorie:Eparhii]]
 +
[[Categorie:Eparhii ale Patriarhiei Ecumenice]]
  
[[Category:Jurisdictions]]
+
[[en:Ukrainian Orthodox Church in the USA]]
[[Category:Dioceses]]
 
[[Category:Ecumenical Patriarchate Dioceses]]
 

Versiunea curentă din 3 decembrie 2018 14:05

Biserica Ortodoxă Ucraineană din SUA
Jurisdicție Constantinopol
Tipul eparhiei Arhiepiscopie
Întemeiere 1923, 1929, 1996
Episcop actual Mitropolitul Antonie
Scaun Irinoupolis
Reședință South Bound Brook, New Jersey
Teritoriu canonic Statele Unite
Limbă liturgică ucraineană, slavona veche, engleză
Tradiție muzicală cântarea kieveană & cântarea galiciană
Calendar Iulian
Număr de credincioși (estimat) necunoscută
Site web oficial UOC-USA


Biserica Ortodoxă Ucraineană din SUA (BOU din SUA) este o jurisdicţie a Patriarhiei Ecumenice din Statele Unite. Constă din trei eparhii, păstorite de trei episcopi eparhiali, incluzând aproape 105 parohii şi misiuni. Întâistătătorul actual este Prea Fericitul Mitropolit Antonie (Scharba) de Hierapolis (care a urmat în 2012 mitropolitului Constantin (Buggan) de Irinoupolis).

Episcopi: Arhiepiscopul Antonie de Hierapolis; Mitropolitul Constantin de Irinoupolis; Arhiepiscopul Vsevolod de Scopelos

Istorie

În secolul XIX şi începutul secolului XX, un număr mare de emigranţi ucraineni ortodocşi şi ucraineni uniţi au sosit în Statele Unite, mulţi din cea de a doua categorie convertindu-se la ortodoxie. În jurul anului 1915, un grup de parohii s-a organizat într-o jurisdicţie Ortodoxă Ucraineană independentă în America de Nord, găsind păstorire la un episcop antiohian aflat în deplasare, Mitropolitul Germanos (Shehadi) de Zahle, a cărei conducere era dorită în special de către ucrainenii care fuseseră membri ai Mitropoliei Rusiei dar care îl considerau pe ierarhul lor de atunci Alexander (Nemolovski), ca fiind un rusificator"anti-ucrainean", care nici măcar nu consideră că ucrainenii sunt un popor separat şi care afirma că "ucrainenii nu sunt un popor separat sau o naţiune, ci doar un partid politic rusesc". [1]

În cele din urmă a fost trimisă o petiţie în 1923 către nou formata Biserică Ortodoxă Autocefală Ucraineană (BOAU), o jurisdicţie formată imediat după proclamarea independenţei Ucrainei în 1918, dar care nu avea parte de recunoaştere din partea curentului principal al ortodoxiei.

BOAU l-a trimis pe Mitropolitul John (Teodorovich) în 1924 să păstorească o eparhie americano-canadiană, ajungând în mijlocul disputelor privind validitatea hirotonirii lui, datorită faptului că el fusese hirotonit de episcopi BOAU, care nu erau recunoscuţi de către curentul principal al ortodoxiei. John a avut un mare succes în organizarea parohiilor, datorită talentului său formidabil în administraţie şi datorită insistenţelor sale în folosirea limbii ucrainene (în loc de slavona veche sau engleză) în liturgică tot atât de mult ca şi celelalte simboluri culturale ucrainene. Ca urmare a independenţei Ucrainei, sentimentele naţionaliste au devenit mai puternice, la fel şi accentuarea identităţii ucrainene, lucruri bine primite de cei aflaţi sub păstorirea părintelui John.

În aceeaşi perioadă în care s-a format Biserica Ortodoxă Ucraineană a Americii, o asociaţie de parohii ale foştilor uniţi se afla în dispută cu Vaticanul pe tema dreptului de proprietate pe bunurile parohiilor şi pe tema întăririi celibatului preoţilor.În 9 aprilie 1929, în Allentown, Pennsylvania, la Catedrala Sfânta Maria a Bisericii Catolice Ucrainene s-a ţinut o adunare de către 15 clerici şi 24 laici, în cursul căreia cei prezenţi au căzut de acord să formeze o eparhie a Creştinilor Ortodocşi Ucraineni, cu toate că, spre deosebire de cei care se afiliaseră ei înşişi la BOAU, doreau să fie parte a unei autorităţi canonice recunoscute.

O altă adunare s-a ţinut în New York City, doi ani mai târziu, în care Părintele Joseph (Zuk) a fost nominalizat ca episcop. El a fost hirotonit în Septembrie 1932 pentru a deveni episcop al acestui nou grup, devenind un vicar al Arhiepiscopului Aftimios Ofiesh, Întâistătătorul Bisericii Catolice Ortodoxe Americane (o încercare timpurie de creare a unei biserici autocefale în America a Mitropoliei Ruse). Episcopul Joseph a murit doar doi ani mai târziu, totuşi, iar în 1937, datorită eforturilor succesorului lui Joseph, Bogdan (Spilka), eparhia a fost primită în Biserica Ortodoxă a Constantinopolului de către Arhiepiscopul Atenagora (Spirou) (ulterior devenit întâistătător al Arhiepiscopiei Ortodoxe Greceşti a Americii), care l-a hirotonit pe Bogdan în New York City. Episcopul Bogdan păstorea la un moment dat peste 45 de parohii, iniţial având succes în atragerea de parohii ale BOAU din America, datorită vederilor sale mult mai moderate.

În timpul celui de al II-lea Război Mondial şi după aceea, Ortodoxia Ucraineană din America s-a schimbat radical, ca urmare a sosirii din Europa a unor episcopi care fuseseră în comuniune cu BOAU, cu Biserica Ortodoxă Autocefală a Bielorusiei (un alt grup nerecunoscut), sau cu Biserica Ortodoxă a Poloniei (pe atunci nerecunoscută de Moscova, dar recunoscută de Constantinopol). Aceşti episcopi au avut tendinţa să prefere organizaţia Mitropolitului John în locul celei a Episcopului Bogdan, contribuind astfel la creşterea acesteia până la 80 de parohii, în timp ce ultima putea pretinde o creştere de doar două duzini (în orice caz, în ambele situaţii, multe din aceste parohii erau doar ceva mai mult decât o misiune sau o capelă familială).

Serafim Surrenci notează:

Episcopul Bogdan, cu sprijinul grecilor pe care-l putea obţine de la greci, care era mai mult moral şi foarte puţin financiar, a continuat să să afle în competiţie cu organizaţia lui Teodorovici, acum cunoscută sub numele de "Mitropolia Ucraineană", dar era o bătălie pierdută. În plus faţă de nepriceperea Episcopului Bogdan la treburile administrative, moderaţia sa în diverse probleme ucraineni le-au considerat ca fiind împotriva sa. Episcopul Bogdan a reuşit în atragerea unor americani interesaţi în Ortodoxie şi mai ales în hirotonire. Episcopul Bogdan a hirotonit peste o duzină de nativi convertiţi fără să solicite nici un fel de pregătire teologică şi aşa cum era de aşteptat rezultatele au fost dezastruoase (o excepţie o constituie Părintele Dmitri Roister care mai târziu a intrat sub oblăduirea Mitropoliei Ruse şi a fost hirotonit episcop în 1969) (p. 113).

În 1942, când sub ocupaţia germană persecuţiile împotriva Bisericii din Ucraina s-au mai redus, au fost hirotoniţi acolo câţiva episcopi ai ortodocşii ucraineni. Unul dintre aceşti episcopi, Mstislav (Skripnik), a venit în America şi s-a alăturat jurisdicţiei BOAU, păstorind în Canada. După o vreme, totuşi, a venit în Statele Unite şi s-a alăturat grupării Episcopului Bogdan. El dorea unirea celor două jurisdicţii şi s-a străduit să-l convingă pe Mitropolitul John să accepte re-hirotonirea acestuia ca o condiţie a unirii.

În 27 august 1949, Mitropolitul John (Teodorovici) a fost re-hirotonit într-un cadru privat, aceasta punând capăt îndoielilor legate de hirotonirea sa iniţială şi atrăgând un anumit număr de parohii ale Episcopului Bogdan in turma sa. În ciuda faptului că devenise cea mai mare jurisdicţie ortodoxă ucraineană din Statele Unite în acel moment, eparhia încă nu era recunoscută ca fiind canonică de către celelalte Biserici Ortodoxe, iar însăşi ierarhii care îi re-hirotoniseră pe John (Mstislav (Skripnik) şi Christopher (Contogeorge), exarh al Patriarhiei Alexandriei)) erau consideraţi dubioşi de către anumite persoane (ibid., 113).

În 1950, cele două jurisdicţii rivale au ţinut sinoade (în aceeaşi catedrală în New York) în care fiecare a aprobat unificarea, iar în 13 octombrie, un sinod unificat combinat s-a ţinut, ambele grupuri semnând pentru unire. Cu toate acestea, o parte din clericii şi parohiile din episcopia lui Bogdan nu erau convinşi de sinceritatea grupului BOAU şi l-au convins să rămână separat. Unirea a fost proclamată dar nu era completă, lipsindu-i sprijinul lui Bogdan şi al celor care ăl convinseseră să nu accepte unirea. În esenţă, Mstislav s-a întors sub jurisdicţia BOAU împreună cu o parte din parohiile lui Bogdan, în timp ce unirea era sărbătorită în 14 octombrie de către participanţi.

În 1958, la cea de-a douăzecea sărbătorire a hirotonirii lui Bogdan, ţinută în Allentown, sinodul ţinut atunci l-a ridicat la rangul de mitropolit şi a ales trei candidaţi la episcopie pentru hirotonire şi care să îl asiste (în Canada, Europa Vestică şi Anglia). Totuşi, Constantinopolul nu a recunoscut ridicarea în rang şi nici propunerile de hirotonire ale candidaţilor făcute atunci. După 1957, Bogdan a devenit din ce în ce mai puţin activ, în principal datorită vârstei înaintate, toate acestea în timp ce continua să piardă parohii în favoarea BOAU. El a decedat în 1 noiembrie 1965 fără să lase vreun succesor.

După moartea lui Bogdan, episcopatul grec din America de Nord a încercat să promoveze unirea între diferitele facţiuni ucrainene, dar nu a reuşit. În cele din urmă, Părintele Andrei (Kuschak) a fost ales de şase parohii ale ucrainenilor Constantinopoliteni şi hirotonit ca episcop în 28 ianuarie 1967 de către Arhiepiscopul Iakovos (Coucouzis) şi de către alţi episcopi ai Arhiepiscopiei Greceşti. Episcopul Andrei a păstorit apoi o duzină de parohii.

Mitropolitul John a fost urmat în 1971 de către Mstislav (Skripnik), care slujise ca întâistătător al eparhiei până în 1990, când a fost ales patriarh al BOAU, fiind urmat de episcopul Vsevolod (Maidanski) (în acelaşi an, Biserica Ortodoxă Ucraineană a Canadei a fost primită în Patriarhia Ecumenică). Mistislav a murit doar la trei ani după alegerea sa ca patriarh, fiind urmat de o mare divizare în Ucraina. Ortodoxia ucraineană din America, în general, a stat deoparte de aceste dispute.

În 21 martie 1995, toţi ierarhii ucraineni din afara Ucrainei şi care nu erau încă sub ascultarea Patriarhiei Ecumenice au intrat sub ascultarea acesteia. În anul următor, în noiembrie, Biserica Ortodoxă Ucraineană din SUA (iniţial sub ascultarea BOAU) şi Biserica Ortodoxă Ucraineană a Americii (sub ascultarea Patriarhie Ecumenice din 1937) în sfârşit au fuzionat, cu Vsevolod devenind unul dintre episcopii eparhiali ai noii jurisdicţii.

În acelaşi an în care a avut loc fuziunea, un tomos a fost emis de un mitropolit al BOAU înfiinţând o parohie în Clevaland, Ohio şi hirotonind un preot local cu titlul de Mitropolitul Stephan (Petrovich). În plus, în 1998 patru parohii ale jurisdicţiei unite (ai căror preoţi fuseseră suspendaţi) au părăsit Constantinopolul şi au devenit componente ale altui grup Ortodox Ucrainean nerecunoscut, Biserica Ortodoxă a Ucrainei (Patriarhia Kievului) (BOU-PK).

Organizarea actuală

Biserica Ortodoxă Ucraineană din SUA este împărţită în trei eparhii:

  • Eparhia Centrală (Florida, Georgia, Ohio, Upstate New York, Pennsylvania Vestică), păstorită de Mitropolitul Constantine de Irinoupolis (Parma, Ohio)
  • Eparhia Estică (Connecticut, Delaware, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania Estică, Rhode Island, Virginia), păstorită de Arhiepiscopul Antony de Hierapolis (New York, New York)
  • Eparhia Vestică (Arizona, California, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Nebraska, Oregon, Washington, Wisconsin), păstorită de Arhiepiscopul Vsevolod de Scopelos (Chicago, Illinois)

În total, există 105 parohii, două mănăstiri, şi un seminar, Seminarul Teologic Ortodox Ucrainean Sfânta Sofia în South Bound Brook, New Jersey. În afară de cei trei ierarhii, clerul este format din 106 preoţi şi 15 diaconi. [2] 15 dintre parohii nu au preot în mod curent sau sunt slujite de cler în diaconatul său. [3]

Vezi şi

Izvoare

Legături externe