Atanasie Athonitul: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(format:in curs; ma ocup eu de traducere)
(traducere; + imnografie, iconografie, cateva legaturi externe ro)
Linia 1: Linia 1:
{{În curs}}
+
[[Image:Athanasius of Athos.jpg|thumb|right|150px|Sfântul Atanasie Athonitul cu [[Maica Domnului]]]]
{{Traducere EN}}
+
Preacuviosul Părintele nostru '''At(h)anasie Atonitul''' (Greek: Αθανάσιος ο Αθωνίτης) sau '''Atanasie din Trapezunt''' a fost un [[monah]] care a întemeiat comunitatea monastică de la [[Muntele Athos]], care a devenit mai apoi cel mai mare centru al [[monahism]]ului ortodox. [[Prăznuire]]a lui se face pe [[5 iulie]].
[[Image:Athanasius of Athos.jpg|thumb|right|150px|Sf Atanasie Atonitul]]
 
Preacuviosul Părintele nostru '''Atanasie Atonitul''' (Greek: Αθανάσιος ο Αθωνίτης) sau '''Atanasie din Trapezunt''' a fost un [[monah]] care a întemeiat comunitatea monastică de la [[Muntele Athos]], care a devenit mai apoi cel mai mare centru al [[monahism]]ului ortodox. [[Prăznuirea]] lui se face pe [[5 iulie]].
 
  
 
==Viaţa==
 
==Viaţa==
Born Abraham in Trebizond about the year 920, he was orphaned at an early age and was raised by a pious nun. After the death of his adoptive mother, Abraham was taken to Constantinople, to the court of the emperor Romanus the Elder. There, he was enrolled as a student under the renowned rhetorician Athanasius. Soon, he attained the mastery of skill of his teacher, and he himself became an instructor of youths. During his time in Constantinople, Abraham met St. Michael Maleinus, [[egumen]] of Kyminas Monastery. Abraham told St. Michael about his life and revealed to him his desire to become a monk. Michael recognizing in Abraham the Holy Spirit taught him much in questions of salvation. During their spiritual talks Michael was visited by his nephew, [[Nichifor II Focas|Nichifor Foca]], a military officer who was to be a future emperor. Nicephorus became impressed with Abraham's spirit, and for all his life Nikephoros regarded Abraham with reverent respect and love.  
+
Sfântul Atanasie s-a născut în Trapezunt în preajma anului 920, primind la botez numele de Avraam (Avramie). Rămas orfan din copilărie, a fost crescut de o [[călugăr|monahie]] evlavioasă. După moartea mamei lui, Avraam a fost dus la [[Constantinopol]], la curtea împăratului Roman ce Bătrân. Acolo afost dat la învăţătură la şcoala lui Atanasie, un renumit profesor de retorică. În scurt timp, priceperea lui a ajuns să o egaleze pe cea a maestrului său, astfel că tânarul Avraam a devenit la rândul său profesor. În timpul şederii sale la Constantinopol, l-a cunoscut pe Sfântul Mihail Malein ([[12 iulie]]), [[egumen]]ul unei mănăstiri de pe muntele Kyminas. Avraam i-a povestit Sf. Mihail despre viaţa lui şi i-a descoperit dorinţa lui de a intra în [[monahism]]. Mihail a înţeles atunci că Duhul Sfânt îl învăţase multe despre mântuire pe tânărul Avraam. În timpul unora dintre convorbirile lor duhovniceşti, Sf. Mihail a primit şi vizita lui  [[Nichifor II Focas|Nichifor Foca]], un ofiţer din armata imperială care avea să devină mai târziu împărat. Nichifor a fost profund impresionat de înţelepciunea lui Avraam şi l-a privit toată viaţa cu evlavie şi cu dragoste.  
  
Consumed with zeal for the monastic life, Abraham left everything behind and went to the Kyminas Monastery. There, he fell down at the feet of Igumen Michael and begged to be received into the monastic life. Fulfilling Abraham's request with joy, the igumen [[Tundere în monahism|tuns]] him with the name Athanasius. Later in 958, having left Kyminas in search of a solitary place, Athanasius came to a place called Melanos, at the very extremity of [[Mount Athos]], where he settled far from the other monastic dwellings. Here, he struggled, intending to leave after a year, when on the last day as he set to pray, a heavenly light suddenly shined upon him, filling him with an indescribable joy. All the thoughts of leaving dissipated and his eyes welled up, graced with tears. From that moment St. Athanasius received the gift of tenderness, and he became as strongly fond of the place of his solitude as he had formerly loathed it.
+
Aprins de râvnă pentru viaţa monahală, Avraam a lăsat toate şi a plecat la mănăstirea din Kyminas. Căzând la picioarele egumenului Mihail, s-a rugat să fie primit în viaţa monahală. Acesta l-a primit cu bucurie şi l-a [[Tundere în monahism|tuns]] în monahism, schimbându-i numele în Atanasie. Mai târziu, în anul 958, părăsind mănăstirea din Kyminas în căutarea unui loc mai însingurat, a ajuns la locul numit Melanos, la capătul [[Muntele Athos|Muntelui Athos]], unde s-a aşezat, departe de alte aşezări monahale. Şi-a propus să se nevoiască aici vreme de un an; dar în ultima zi a anului rânduit, atunci când a început să se roage, deasupra lui a strălucit o lumină de nedescris, umplându-l de bucurie negrăită. Orice gând de plecare s-a risipit, iar din ochii lui au început să curgă râuri de lacrimi binecuvântate. Din acea clipă, Sfântul Atanasie a primit darul blândeţii, şi a început să îndrăgească locul nevoinţelor sale pe cât îl urâse mai înainte.  
  
During this time Nicephorus Phocas, remembering his vow to become a monk, besought Athanasius to build a [[monastery]]. At first reluctant, Athanasius set about the building of the monastery. While having to defend the [[hermit]]s and [[skete]]s from raids by the [[Muslim]] Saracens, and incorporating already established sketes in his community, he built what would eventually become known as the [[Great Lavra (Athos)|Great Lavra]]. This monastery was dedicated in 963. The monastery is still in use today and is often referred to by people of the area simply as "Lavra", or "The Monastery". Three other monasteries were also founded during the lifetime of Athanasius, those of [[Iviron Monastery (Athos)|Iviron]], [[Esphigmenou Monastery (Athos)|Esphigmenou]], and [[Vatopedi Monastery (Athos)|Vatopedi]].
+
În acea vreme, Nichifor Foca, amintindu-şi că făgăduise să intre şi el în viaţa monahală, l-a îndemnat pe Atanasie să construiască o [[mănăstire]]. Deşi la început s-a împotrivit, Atanasie a început mai apoi să construiască mănăstirea. În timp ce se străduia să-i apere pe  [[pustnic]]ii  şi [[schit]]urile din jur de raidurile sarazinilor musulmani, a construit ceea ce avea să devină [[Mănăstirea Marea Lavră (Muntele Athos)|Mănăstirea Marea Lavră]] din Sfântul Munte, reunind schiturile existente într-o singură comunitate. Mănăstirea a fost sfinţită în anul 963. Mănăstirea există şi funcţionează până în zilele noastre. Alte trei mănăstiri au mai fost întemeiate pe Muntele Athos în vremea vieţii Sfântului Atanasie: [[Mănăstirea Iviron (Muntele Athos)|Iviron]], [[Mănăstirea Esfigmenu (Muntele Athos)|Esfigmenu]] şi [[Mănăstirea Vatopedi (Muntele Athos)|Vatopedi]].
  
Athanasius established at the monastery a cenobitic monastic Rule on the model of the old Palestinian monasteries. Divine services were served with all strictness, and no one was so bold as to talk during the services, nor to come late or leave the [[church]] without necessity. Yet, Athanasius met with considerable opposition from the hermits already at Mount Athos during the construction of his monasteries. They resented his intrusion and attempts to bring order and discipline to their lives.
+
Atanasie a stabilit în mânăstire o rânduiala de viaţă cenobitică (viaţa de obşte), pe baza modelului oferit de vechile mănăstiri din Palestina. Slujbele dumnezeieşti erau respectate cu tristeţe, nici unul dintre monahi neîndrăznind să vorbească în timpul slujbelor sau să întârzie la biserică decât în caz de mare nevoie. Cu toate acestea, Sfântul Atanasie a avut de înfruntat şi o considerabilă mişcare de opoziţie în încercarea sa de a pune ordine şi rânduială în vieţile monahilor de la Sfântul Munte.  
  
Upon the death of emperor Nicephorus in 969, the enemies of Athanasius prevailed, and he was forced to leave Athos for Cyprus. There he lived until the new emperor, John Tzimisces, resumed patronage of the Great [[Lavra]] and bestowed upon the monastery its first charter in 971.  
+
La moartea împăratului Nichifor, în 969, duşmanii lui au avut câştig de cauză, iar Sfântul Atanasie a fost nevoit să plece în Cipru. A trăit acolo până când noul împărat, Ioan Tzimiskis (969-976) a luat şi el sub ocrotire Marea Lavră şi a dat mănăstirii primul Statut de organizare (''Tragos'') în anul 971.
  
Athanasius died about the year 1000, during an accident. He was killed by falling masonry when the cupola of new construction on his church collapsed. After his death, Athanasius was [[glorification|glorified]] as a [[saint]].
+
===Adormirea şi Sfintele Moaşte===
 +
Sfântul Atanasie a trecut la Domnul în preajma anului 1000, într-un accident, fiind ucis sub dărâmături, atunci când cupola noii biserici s-a prăbuşit. Din pricina acestei morţi brutale, mulţi dintre duşmanii săi îl huleau, zicând că aceasta fusese pedeapsa lui Dumnezeu. Sfântul a fost înmormântat alături de biserica mănăstirii Marea Lavră (astăzi extinsă pentru a cuprinde mormântul Sfântului), ctitoria sa, în partea stângă a bisericii.
 +
 
 +
La scurtă vreme după adormirea sa, Atanasie a fost [[proslăvire|proslăvit]] ca [[sfânt]]. La un an de la moartea sa, pregătindu-se monahii de la Marea Lavră de hramul bisericii, închinată Născătoarei de Dumnezeu, Maica Domnului le-a vestit ea însăşi în vis monahilor că în acel an se cuvenea să-l cinstească mai întâi pe Sfântul Atanasie. Iar când patriarhul de atunci al Ierusalimului a vrut să scoată Sfintele Moaşte ale Cuviosului Atanasie şi să le aducă în biserică spre închinare, din mormântul său a ieşit foc, arătând astfel că sfântul nu voia ca [[moaşte|rămăşiţele]] sale pământeşti să fie cinstite ca ale unui sfânt, ci doar să fie pomenit în rugăciune.
 +
 
 +
Cu timpul, s-a construit un [[paraclis]], lipit de zidul bisericii mari a mănăstirii, deasupra mormântului Sfântului Atanasie, care există până azi, şi unde monahii şi pelerinii se pot închina după cuviinţă celui care a fost întemeietorul vieţii de obşte de la Sfântul Munte.
 +
 
 +
==Imnografie==
 +
[[Tropar]], [[glas]]ul al 3-lea:
 +
:De viaţa ta cea în trup s-au minunat cetele îngereşti; cum cu trupul  la luptele cele nevăzute ai ieşit, pururea mărite, şi ai rănit cetele drăceşti. Pentru care, Atanasie, Hristos ţi-a răsplătit cu bogate daruri. Drept aceea, părinte, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.
 +
 
 +
[[Condac]], glasul al 2-lea:
 +
:Jugul lui Hristos, Atanasie, şi crucea ta pe umeri ridicând, următor prea ales patimilor Lui te-ai făcut, şi părtaş măririi Lui celei dumnezeieşti, împărtăşindu-te şi desfătării fără de sfârşit.
 +
 
 +
==Iconografie==
 +
:Sfântul Atanasie Athonitul se zugrăveşte bătrân, pleşuv,  cu barbă ascuţită, înveşmântat după chipul sfinţilor cuvioşi. Poartă în mână un înscris care pe care [[Dionisie din Furna]] spune că se scrie astfel: „Nimic alta nu vatămă mai mult pe călugări şi bucură pe demoni decât a-şi ascunde gândurile, [că în inima celor blânzi odihneşte Domnul, iar sufletul răzvrătitor este scaun diavolului. (Dionisie din Furna, ''Erminia picturii bizantine'', Sophia, Bucureşti, 2000, pp. 158, 208).
  
 
==Surse==
 
==Surse==
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsLife.asp?FSID=101908  OCA: Venerable Athanasius the Founder of the Great Lavra and Coenobitic Monasticism on Mt. Athos]]
+
* [[:en:Athanasius of Athos]], după:
*[[Wikipedia:Athanasius_the_Athonite]]  
+
:*en: [http://ocafs.oca.org/FeastSaintsLife.asp?FSID=101908  OCA: Venerable Athanasius the Founder of the Great Lavra and Coenobitic Monasticism on Mt. Athos]]
*[http://www.answers.com/topic/athanasius-the-athonite-1 Athanasius the Athonite]
+
:*en: [[Wikipedia:Athanasius_the_Athonite]]  
 +
:* en: [http://www.answers.com/topic/athanasius-the-athonite-1 Athanasius the Athonite]
 +
 
 +
==Legături externe==
 +
*ro: [http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiul/07-05-cv_atanasie_aton.html Cuviosul Atanasie Atonitul] (din Vieţile Sfinţilor pe luna iulie)
 +
*ro: [http://www.calendar-ortodox.ro/luna/iulie/iulie05.htm Sinaxar 5 iulie, Sf. Cuvios Atanasie Athonitul şi cei dimpreună cu dânsul, şase ucenici ai săi]
 +
*ro: Teodor Danalache, [http://www.crestinortodox.ro/pelerinaje/mormantul-sfantului-atanasie-athonitul-marea-lavra-121420.html Mormântul Sfântului Atanasie Athonitul – Marea Lavră].
 +
*ro: [http://www.youtube.com/watch?v=2WozqrI_rWY Sinaxar 5 iulie – Cuv. Atanasie Athonitul şi Cuv. Lampadie] (audio)
  
 
[[Categorie: Monahi]]
 
[[Categorie: Monahi]]
 
[[Categorie: Sfinţi]]
 
[[Categorie: Sfinţi]]
 
[[Categorie: Sfinţi greci]]
 
[[Categorie: Sfinţi greci]]
 +
 +
[[en:Athanasius of Athos]]

Versiunea de la data 4 martie 2011 19:51

Sfântul Atanasie Athonitul cu Maica Domnului

Preacuviosul Părintele nostru At(h)anasie Atonitul (Greek: Αθανάσιος ο Αθωνίτης) sau Atanasie din Trapezunt a fost un monah care a întemeiat comunitatea monastică de la Muntele Athos, care a devenit mai apoi cel mai mare centru al monahismului ortodox. Prăznuirea lui se face pe 5 iulie.

Viaţa

Sfântul Atanasie s-a născut în Trapezunt în preajma anului 920, primind la botez numele de Avraam (Avramie). Rămas orfan din copilărie, a fost crescut de o monahie evlavioasă. După moartea mamei lui, Avraam a fost dus la Constantinopol, la curtea împăratului Roman ce Bătrân. Acolo afost dat la învăţătură la şcoala lui Atanasie, un renumit profesor de retorică. În scurt timp, priceperea lui a ajuns să o egaleze pe cea a maestrului său, astfel că tânarul Avraam a devenit la rândul său profesor. În timpul şederii sale la Constantinopol, l-a cunoscut pe Sfântul Mihail Malein (12 iulie), egumenul unei mănăstiri de pe muntele Kyminas. Avraam i-a povestit Sf. Mihail despre viaţa lui şi i-a descoperit dorinţa lui de a intra în monahism. Mihail a înţeles atunci că Duhul Sfânt îl învăţase multe despre mântuire pe tânărul Avraam. În timpul unora dintre convorbirile lor duhovniceşti, Sf. Mihail a primit şi vizita lui Nichifor Foca, un ofiţer din armata imperială care avea să devină mai târziu împărat. Nichifor a fost profund impresionat de înţelepciunea lui Avraam şi l-a privit toată viaţa cu evlavie şi cu dragoste.

Aprins de râvnă pentru viaţa monahală, Avraam a lăsat toate şi a plecat la mănăstirea din Kyminas. Căzând la picioarele egumenului Mihail, s-a rugat să fie primit în viaţa monahală. Acesta l-a primit cu bucurie şi l-a tuns în monahism, schimbându-i numele în Atanasie. Mai târziu, în anul 958, părăsind mănăstirea din Kyminas în căutarea unui loc mai însingurat, a ajuns la locul numit Melanos, la capătul Muntelui Athos, unde s-a aşezat, departe de alte aşezări monahale. Şi-a propus să se nevoiască aici vreme de un an; dar în ultima zi a anului rânduit, atunci când a început să se roage, deasupra lui a strălucit o lumină de nedescris, umplându-l de bucurie negrăită. Orice gând de plecare s-a risipit, iar din ochii lui au început să curgă râuri de lacrimi binecuvântate. Din acea clipă, Sfântul Atanasie a primit darul blândeţii, şi a început să îndrăgească locul nevoinţelor sale pe cât îl urâse mai înainte.

În acea vreme, Nichifor Foca, amintindu-şi că făgăduise să intre şi el în viaţa monahală, l-a îndemnat pe Atanasie să construiască o mănăstire. Deşi la început s-a împotrivit, Atanasie a început mai apoi să construiască mănăstirea. În timp ce se străduia să-i apere pe pustnicii şi schiturile din jur de raidurile sarazinilor musulmani, a construit ceea ce avea să devină Mănăstirea Marea Lavră din Sfântul Munte, reunind schiturile existente într-o singură comunitate. Mănăstirea a fost sfinţită în anul 963. Mănăstirea există şi funcţionează până în zilele noastre. Alte trei mănăstiri au mai fost întemeiate pe Muntele Athos în vremea vieţii Sfântului Atanasie: Iviron, Esfigmenu şi Vatopedi.

Atanasie a stabilit în mânăstire o rânduiala de viaţă cenobitică (viaţa de obşte), pe baza modelului oferit de vechile mănăstiri din Palestina. Slujbele dumnezeieşti erau respectate cu tristeţe, nici unul dintre monahi neîndrăznind să vorbească în timpul slujbelor sau să întârzie la biserică decât în caz de mare nevoie. Cu toate acestea, Sfântul Atanasie a avut de înfruntat şi o considerabilă mişcare de opoziţie în încercarea sa de a pune ordine şi rânduială în vieţile monahilor de la Sfântul Munte.

La moartea împăratului Nichifor, în 969, duşmanii lui au avut câştig de cauză, iar Sfântul Atanasie a fost nevoit să plece în Cipru. A trăit acolo până când noul împărat, Ioan Tzimiskis (969-976) a luat şi el sub ocrotire Marea Lavră şi a dat mănăstirii primul Statut de organizare (Tragos) în anul 971.

Adormirea şi Sfintele Moaşte

Sfântul Atanasie a trecut la Domnul în preajma anului 1000, într-un accident, fiind ucis sub dărâmături, atunci când cupola noii biserici s-a prăbuşit. Din pricina acestei morţi brutale, mulţi dintre duşmanii săi îl huleau, zicând că aceasta fusese pedeapsa lui Dumnezeu. Sfântul a fost înmormântat alături de biserica mănăstirii Marea Lavră (astăzi extinsă pentru a cuprinde mormântul Sfântului), ctitoria sa, în partea stângă a bisericii.

La scurtă vreme după adormirea sa, Atanasie a fost proslăvit ca sfânt. La un an de la moartea sa, pregătindu-se monahii de la Marea Lavră de hramul bisericii, închinată Născătoarei de Dumnezeu, Maica Domnului le-a vestit ea însăşi în vis monahilor că în acel an se cuvenea să-l cinstească mai întâi pe Sfântul Atanasie. Iar când patriarhul de atunci al Ierusalimului a vrut să scoată Sfintele Moaşte ale Cuviosului Atanasie şi să le aducă în biserică spre închinare, din mormântul său a ieşit foc, arătând astfel că sfântul nu voia ca rămăşiţele sale pământeşti să fie cinstite ca ale unui sfânt, ci doar să fie pomenit în rugăciune.

Cu timpul, s-a construit un paraclis, lipit de zidul bisericii mari a mănăstirii, deasupra mormântului Sfântului Atanasie, care există până azi, şi unde monahii şi pelerinii se pot închina după cuviinţă celui care a fost întemeietorul vieţii de obşte de la Sfântul Munte.

Imnografie

Tropar, glasul al 3-lea:

De viaţa ta cea în trup s-au minunat cetele îngereşti; cum cu trupul la luptele cele nevăzute ai ieşit, pururea mărite, şi ai rănit cetele drăceşti. Pentru care, Atanasie, Hristos ţi-a răsplătit cu bogate daruri. Drept aceea, părinte, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 2-lea:

Jugul lui Hristos, Atanasie, şi crucea ta pe umeri ridicând, următor prea ales patimilor Lui te-ai făcut, şi părtaş măririi Lui celei dumnezeieşti, împărtăşindu-te şi desfătării fără de sfârşit.

Iconografie

Sfântul Atanasie Athonitul se zugrăveşte bătrân, pleşuv, cu barbă ascuţită, înveşmântat după chipul sfinţilor cuvioşi. Poartă în mână un înscris care pe care Dionisie din Furna spune că se scrie astfel: „Nimic alta nu vatămă mai mult pe călugări şi bucură pe demoni decât a-şi ascunde gândurile, [că în inima celor blânzi odihneşte Domnul, iar sufletul răzvrătitor este scaun diavolului. (Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Sophia, Bucureşti, 2000, pp. 158, 208).

Surse

Legături externe