Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 3 februarie 2011 12:17, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: ==Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor== ===Un păcat strigător la cer=== Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor este un păcat<ref>Exod22.22, Ier7.6-7, Zah7.10, Exod23...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor

Un păcat strigător la cer

Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor este un păcat[1] strigător la cer.[2] Dacă aceştia strigă la Dumnezeu după ajutor, Acesta le va auzi strigătele, Se va mânia şi îi va pedepsi pe asupritori.[3]. Asuprirea acestor categorii se manifestă prin nepăsare[4], zălogirea vacii sau hainei văduvei [5], atingerea (încălcarea) drepturilor acestora[6], mutarea hotarelor.[7], ucidere.[8]

Dreptul orfanului, văduvei, străinului

Legea ebraică prevedea că acea parte care rămânea după primul seceriş ,cules de măslini , ori cules de vie [9] să revină orfanului, văduvei, străinului. Zeciuiala din venit, scoasă în anul al 3-lea, revenea orfanilor, văduvelor, străinilor şi leviţilor.[10] Străinul trebuia să aibă şi el parte, alături de stăpân, slugi şi simbriaşi, la ce ieşea de la sine din pământ de ziua Sabatului[11] Străinul trebuie iubit ca pe sine, la fel ca pe ceilalţi, căci el trăieşte aceeaşi experienţă pe care au trăit-o şi evreii în Egipt.[12]La sărbatori trebuie să se bucure şi străinul, văduva, orfanul, levitul.[13]

Dumnezeu şi credincioşii, apărătorii orfanilor, văduvelor şi străinilor

Dumnezeu este apărătorul orfanilor, văduvelor, cărora le face dreptate [14](14), însă orfanii şi văduvele celor răi nu sunt ajutaţi de Dumnezeu[15] Credincioşii adevăraţi ajută pe orfani, văduve şi străini.[16]Astfel Iov a împărţit din pâinea sa orfanilor, a scăpat pe orfanul lipsit de sprijin, pe care din tinereţe i-a crescut ca un tată, a sprijinit pe văduvă de când era mic, i- a umplut de bucurie inima [17], a găzduit pe străin şi călător.[18] Apostolul Iacov arată:,,Cucernicia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl, aceasta este: să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim pe noi fără de pată din partea lumii.[19]Iisus spune că cel care primeşte pe străin, pe El îl primeşte şi că de acest lucru va ţine cont la Judecată.[20]

Asuprirea săracilor

Păcatul asupririi săracilor

Asuprirea săracilor este un păcat[21] care se traduce prin indiferenţă [22], cererea de camătă [23], zălogirea nemiloasă[24], primirea de daruri în natură de la ei [25], părtinirea la judecată [26], atingerea dreptului săracului la judecată [27], jefuirea [28], uciderea[29] Asuprirea săracului în numele dreptăţii este un fapt de care nu trebuie să ne mirăm, avertizează Eclesiastul.[30] Zaheu, mai-marele vameşilor rămâne un model de bogat nedrept care devine vrednic de a fi numit ,,fiul lui Avraam”, căci el renunţă la jumătate din avere în favoarea săracilor, şi este dispus să întoarcă împătrit celor nedreptăţiţi de el; prin gestul său, el aduce mântuirea nu numai pentru el, ci pentru toată casa lui.[31]

Măsuri pentru protejarea săracilor

Legea ebraică prevedea ca unele roade să fie lăsate săracului, şi anume rodul pământului din anul al 7-lea, când nu este lucrat, regula aplicându-se şi viei şi măslinilor.[32]; apoi spicele rămase de pe urma secerătorilor[33] strugurii rămaşi după cules şi boabele căzute din ei, împreună cu străinii,[34]), ceea ce iese de pe colţul nesecerat lăsat special(împreună cu străinii,[35]). În general, cel înfometat putea să mănânce struguri, dar fără să ia în vas, şi să culeagă spice, dar fără să pună secera în holde.[36]

Îndemnuri de ajutorare a săracilor

Din moment ce totdeauna vor fi săraci în ţară[37], avem datoria de a lupta împotriva sărăciei[38], de a-i deschide mâna celui sărac şi celui lipsit,[39]Legea ebraică prevedea iertarea datoriile săracilor, la fiecare 7 ani[40] (de unde şi îndemnul de a-i împrumuta fără părere de rău în inimă, indiferent de cât de apropiat este anul iertării.[41]) şi de a-i elibera din sclavie, în anul al 7-lea, pe aceia dintre fraţi ajunşi sclavi din pricina sărăciei, eliberare care se recomanda a fi însoţită şi de daruri.[42] Apostolul Pavel îi îndeamnă pe hoţi să lucreze cu mâinile la ceva bun ca să aibă ce împărţi cu cel lipsit.[43]

Dumnezeu apără pe săraci şi pedepseşte pe asupritorii lor

Dumnezeu este apărătorul şi izbăvitorul săracilor[44] căci Dumnezeu i-a ales ,,pe cei săraci în ochii lumii acesteia, ca să -i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei”, precum spune apostolul Iacov[45]Dumnezeu îi va pedepsi pe cei asupritori şi înşelători care apasă pe cei săraci.[46] Uneori săracii îşi recuperează de la fiii celor răi lucrurile furate.[47]

Asuprirea năpăstuiţilor

Blestemat este cel ce îşi bate joc de cei cu deficienţe fizice, cum ar fi cei surzi[48] sau cei orbi.[49]
 1. Exod22.22, Ier7.6-7, Zah7.10, Exod23.9, Lev19.33, Deut1.16, Deut24.14, Ezec22.7,29, Mal3.5
 2. Exod22.22
 3. Exod22.22
 4. Is1.23, Ier5.28, Iov24.21, 22.9, 31.16
 5. Deu24.17, Iov24.3
 6. Deut24.17, Is10.1,2
 7. Prov23.10
 8. Ps94.6 ,Iov24.1-14
 9. Deut24.19-21
 10. Deut14.28-29, 26.12-13
 11. Lev25.6
 12. Lev19.34, Deut10.19
 13. Deut16.11,14
 14. Deut10.17-18, Ps10.14, Ps10.17-18, Ps68.5, Ps146.9, Ier49.11, Osea14.3, Prov15.25
 15. Is9.17
 16. Iov29.13 Iov31,16-23. 30-32, Is1.17, Iac1.27, Mat25.31-46
 17. Iov29.13, Iov31,17-18
 18. Iov 31.32
 19. Iac1.27
 20. Mat25.31-46
 21. Ezec22.29, Iov20.19, Ps10.10, Ps82.3-4, Is10.2, Zah7.10, Ezec18.10-13, Is3.14-15
 22. Ezec16.49
 23. Exod22.25
 24. Deut24.6, Deut24.12-13, Iov24.9
 25. Amos5.12
 26. Exod23.3, Lev19.15
 27. Exod23.6, Is32.7, Amos5.12
 28. Ps35.10
 29. Ps109.16 Iov24.14, Ps37.14
 30. Ecl5.8
 31. Lc19.8
 32. Exod23.11
 33. Lev23.22, Lev19.9
 34. Lev19.10, 23.22
 35. Lev23.22
 36. Deut23.24-25, Iov24.10
 37. Deut15.11, mat26.11, Mc14.7, Ioan 12.8
 38. Deut15.4
 39. Deut15.7-8
 40. Deut15.1-2
 41. Deut15.7-8
 42. Deut12.12-15
 43. Efes4.28
 44. Ps109.21-31, Ps12.5, Iov34.28, Ps35.10, Ps72.4,12, Ps109.31, Is11.4, Is26.6,1Sam2.8, Iov34.28, Amos2.6, 8.6
 45. Iac2.1-9
 46. Amos 8.1-14
 47. Iov20.10
 48. Lev19.14
 49. Lev19.14, Deut27.18