Asa

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 1 iulie 2011 11:15, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: '''Asa''' a fost un rege al Iudei<ref>2Regi15.9</ref> timp de 41 de ani<ref>2Regi15.10, 2Cron14.1</ref> El ,,a făcut ce este bine şi plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului său"<re...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Asa a fost un rege al Iudei[1] timp de 41 de ani[2] El ,,a făcut ce este bine şi plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului său"[3], a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David, inima sa ,,a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui" [4]beneficiind de odihnă (pace) timp de zece ani.[5]El a luptat împotriva idolatriei şi a scos din ţară pe sodomiţi.


Domnia

Domnul i -a dat odihnă din toate părţile[6] aşa că ţara a avut odihnă (pace-[7]) zece ani.[8]

Combaterea idolatriei şi întoarcerea la credinţă

Asa a făcut ce este bine şi plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului său. A îndepărtat altarele dumnezeilor străini şi înălţimile, a sfărâmat stîlpii idoleşti şi a tăiat Astarteele. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul, Dumnezeul părinţilor săi, şi să împlinească legea şi poruncile. A îndepărtat din toate cetăţile lui Iuda înălţimile şi stîlpii închinaţi soarelui.[9] El ,,a îndepărtat toţi idolii pe care-i făcuseră părinţii lui. Şi chiar pe mama sa, Maaca, n-a mai lăsat -o să fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a sfărîmat idolul, şi l-a ars în pârâul Chedron. Dar înălţimile n-au perit, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui. El a pus în Casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său şi de el însuşi: argint, aur şi vase.[10] A scos din ţară pe sodomiţi,[11] Întărit de un cuvânt al lui Dumnezeu care-i spunea că dacă vor urma pe Dumnezeu faptele lor vor avea o răsplată, Asa îndepărtează idolii şi face legământ cu poporul să caute pe Dumnezeu. Legământul este întărit cu hotărârea de a pedepsi cu moartea pe cei ce ,,nu caută pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie".[12]

El a zidit cetăţi întărite.

Războiul cu etiopienii

Asa, având o armată de 300 000 de oameni care purtau scut şi suliţă, şi două sute optzeci de mii din Beniamin, care purtau scut şi trăgeau cu arcul, toţi oameni viteji, l-a înfrânt pe Zerah, etiopianul, care avea o oştire de un milion de oameni şi trei sute de care în valea Ţefata, lângă Mareşa. ,,Asa, cu poporul care era cu el, i-a urmărit până la Gherar, şi Etiopienii au căzut fără să-şi poată scăpa viaţa, căci au fost nimiciţi de Domnul şi de oştirea Lui. Asa şi poporul lui au făcut o pradă mare; au bătut toate cetăţile din împrejurimile Gherarului, căci groaza Domnului căzuse peste ele, şi au jefuit toate cetăţile, a căror pradă era mare. Au lovit şi corturile turmelor, şi au luat cu ei o mare mulţime de oi şi de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim."[13]

Conflictul cu Baeşa

,,Între Asa şi Baeşa, împăratul lui Israel, a fost război în tot timpul vieţii lor./Baeşa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda; şi a întărit Rama, ca să împiedice pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă şi să intre./Asa a luat tot argintul şi tot aurul care rămăseseră în vistieriile Casei Domnului şi vistieriile casei împăratului, şi le -a pus în mâinile slujitorilor lui, pe care i-a trimes la Ben-Hadad, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Împăratul Asa a trimes să -i spună:/,,Să fie un legămînt între mine şi tine, cum a fost între tatăl meu şi tatăl tău. Iată, îţi trimet un dar în argint şi în aur. Du-te, rupe legământul tău cu Baeşa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.``/Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimes pe căpeteniile oştirii lui împotriva cetăţilor lui Israel, şi au pustiit Iionul, Dan, Abel-Bet-Maaca, tot Chinerotul, şi toată ţara lui Neftali./Când a auzit Baeşa lucrul acesta, a încetat să mai întărească Rama, şi s-a întors la Tirţa. /Împăratul Asa a chemat pe tot Iuda, fără să lase la o parte pe cineva, şi au ridicat pietrele şi lemnul pe care-l întrebuinţa Baeşa la întărirea Ramei; şi împăratul Asa le -a întrebuinţat la întărirea Ghebei lui Beniamin şi Miţpei."[14] Proorocul Hanaani îl mustră că a căutat ajutor la sirieni în loc să se bazeze pe Dumnezeu, care-l ajutase în lupta cu etiopienii şi obţinuse victoria asupra lor. Proorocul adaugă:,,Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun (n.r- nesăbuit) în privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.``/Asa s-a mâniat pe văzător, şi l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în acelaşi timp Asa a apăsat şi pe unii din popor.[15]

Bătrâneţea şi moartea

La bătrâneţe, a fost bolnav de picioare.[16]aşa încât avea mari dureri iar in timpul bolii lui, n-a căutat la Domnul, ci a întrebat pe doctori.[17] Asa a fost ,,îngropat în mormântul pe care şi-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care -l umpluseră cu mirodenii, şi mirosuri pregătite după meşteşugul celui ce pregăteşte mirul, şi au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii."[18] Şi în locul lui a domnit fiul său Iosafat.[19]

Note

 1. 2Regi15.9
 2. 2Regi15.10, 2Cron14.1
 3. 2Cron14.2
 4. 3Regi15.11
 5. 2Cron14.1,
 6. 2Cron14.6,7
 7. 2Cron14.5
 8. 2Cron14.1
 9. 2Cron14.3-5
 10. 3Regi15.12-15
 11. 3Regi15.12
 12. 2Cron, cap 15
 13. 2Cron, 14.9-15
 14. 3Regi15.16-22
 15. 2Cron16.9-10
 16. 3Regi15.23, 2Cron16.12
 17. 2Cron16.12
 18. 2Cron16.14
 19. 3Regi15.24

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
 3. English Standard Version Bible, 1971.