Arhiepiscopia Creștină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (External links: fr)
m
 
(Nu s-au afișat 14 versiuni intermediare efectuate de alți 7 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
[[Image:Antiochian local synod.jpg|right|thumb|350px|'''Sinodul Local al Arhiepiscopiei Antiohiene'''<br>de la stânga la dreapta:  Episcopul [[Marcu (Maymon) de Toledo|Marcu]], Episcopul [[Vasile (Essey) de Wichita|Vasile]], Episcopul [[Anton (Khouri) de Miami|Anton]], Mitropolitul [[Filip (Saliba) de New York|Filip]], Episcopul [[Iosif (Al-Zehlaoui) de Los Angeles|Iosif]], Episcopul [[Toma (Joseph) de Charleston şi Oakland|Toma]], Episcopul [[Alexandru (Mufarrij) de Ottawa|Alexandru]]]]{{Eparhie|
 +
nume=Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană Auto-guvernată a Americii de Nord|
 +
jurisdicţie=[[Biserica Antiohiei]]|
 +
tip=Arhiepiscopie auto-guvernată|
 +
întemeiere=1924|
 +
episcop=[[Filip (Saliba) de New York|Mitropolitul Filip]]|
 +
scaun=New York|
 +
reşedinţă=Englewood, New Jersey|
 +
teritoriu=Statele Unite şi Canada|
 +
limbă=engleză, arabă, spaniolă|
 +
cântare=[[cântarea bizantină]], [[cântarea rusă]]|
 +
calendar=[[Calendarul Iulian Revizuit|Iulian Revizuit]]|
 +
populaţie=între 51,000 şi 380,000|
 +
website=[http://www.antiochian.org/ Antiochian Archdiocese]
 +
}}{{ortodoxiaînamerica}}
 +
'''Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord''' este singura jurisdicţie a [[Biserica Antiohiei|Bisericii Antiohiei]] din SUA şi Canada cu jurisdicţie exclusivă asupra credincioşilor ortodocşi antiohieni din aceste ţări. [[Întâistătător]]ul actual este Prea Fericitul [[Filip (Saliba) de New York|Filip (Saliba)]], Arhiepiscop de New York şi Mitropolit al întregii Americi de Nord.
 +
 +
==Istoria Arhiepiscopiei==
 +
[[Image:Raphael of Brooklyn.jpg|left|thumb|150px|Sf. [[Rafael de Brooklyn]]]]''Articol principal: [[Istoria ortodoxiei antiohiene în America]]''
  
[[Image:Antiochian local synod.jpg|right|thumb|350px|'''The Local Synod of the Antiochian Archdiocese'''<br>L to R:  Bp. [[Mark (Maymon) of Toledo|Mark]], Bp. [[Basil (Essey) of Wichita|Basil]], Bp. [[Antoun (Khouri) of Miami|Antoun]], Metr. [[Philip (Saliba) of New York|Philip]], Bp. [[Joseph (Al-Zehlaoui) of Los Angeles|Joseph]], Bp. [[Thomas (Joseph) of Charleston and Oakland|Thomas]], Bp. [[Alexander (Mufarrij) of Ottawa|Alexander]]]]
+
Primul episcop ortodox hirotonit în America de Nord, [[Rafael de Brooklyn|Sfântul Rafael Hawaweeny]], a fost hirotonit de către [[Biserica Ortodoxă Rusă]] din America pentru a-i păstori pe credincioşii arabi din SUA şi Canada.  Arhiepiscopia Antiohiană îşi are rădăcinile în activitatea sa Iniţial, el a venit în America ca [[arhimandrit]] în 1895 la cererea membrilor Societăţii Voluntare a Sirienilor Ortodocşi, un grup filantropic de faţadă al cărui scop principal era să menţină legăturile dintre ortodocşii arabi care trăiau în Statele Unite. Astfel, el a venit în Statele Unite şi a fost primit, canonic, sub [[omofor]]ul episcopului [[Nicolae (Ziorov) al Aleutinelor]], exarh al [[Biserica Ortodoxă Rusă|Bisericii Ruse]] în America în acea vreme.
The '''Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America''' is the sole jurisdiction of the [[Church of Antioch]] in the USA and Canada with exclusive jurisdiction over the Antiochian Orthodox faithful in those countriesIts current primate is the Most Reverend [[Philip (Saliba) of New York|Philip (Saliba)]], Archbishop of New York and Metropolitan of all North America.
 
 
 
__TOC__
 
{{diocese|
 
name= The Self-Ruled Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America|
 
jurisdiction=[[Church of Antioch|Antioch]]|
 
type=Self-ruled Archdiocese|
 
founded=1924|
 
bishop=[[Philip (Saliba) of New York|Metr. Philip]]|
 
see=New York|
 
hq=Englewood, New Jersey|
 
territory=United States and Canada|
 
language=English, Arabic, Spanish|
 
music=[[Byzantine Chant]], [[Russian Chant]]|
 
calendar=[[Revised Julian Calendar|Revised Julian]]|
 
population=51,000 to 380,000|
 
website=[http://www.antiochian.org/ Antiochian Archdiocese]
 
}}
 
== History of the Archdiocese ==
 
[[Image:Raphael of Brooklyn.jpg|left|thumb|150px|St. [[Raphael of Brooklyn]]]]
 
''Main Article: [[History of Antiochian Orthodoxy in America]]''
 
  
The first Orthodox bishop consecrated in North America, [[Raphael of Brooklyn|St. Raphael Hawaweeny]], was consecrated by the [[Church of Russia|Russian Orthodox Church]] in America to care for the Orthodox Arab faithful in the USA and Canada.  The Antiochian Archdiocese in North America traces its genesis to his ministry. His initial arrival in America was not to serve in the episcopacy, however, but he came as an [[archimandrite]] in 1895 at the request of members of the Syrian Orthodox Benevolent Society, an ostensibly philanthropic group whose primary purpose was to maintain ties between Orthodox Arabs living in America.  He thus came to the US and was canonically received under the [[omophorion]] of Bishop [[Nicholas (Ziorov) of the Aleutians]], the [[Church of Russia]]'s exarch in America at the time.
+
La sosirea în New York, Părintele Rafael a înfiinţat o parohie în Manhattanul de jos care, atunci, era centrul comunităţii emigranţilor sirieni. Din 1900, totuşi, 3,000 din aceşti imigranţi s-a mutat dincolo de râul East River, schimbând astfel centrul vieţii lor cu Brooklyn. De aceea, în 1902, parohia a cumpărat o biserică foarte mare pe Pacific Street. Biserica a primit hramul Sfântul [[Nicolae Făcătorul de minuni]], a fost renovată conform cerinţelor cultului ortodox şi apoi sfinţită în [[27 octombrie]] 1902, de către Sfântul [[Tihon de Moscova|Tihon din Moscova]]. Catedrala Sfântul Nicolae a fost mutată mai târziu pe strada State Street din Brooklyn şi este considerată astăzi catedrala mamă a Arhiepiscopiei.
  
Upon arriving in New York, Fr. Raphael established a parish in lower Manhattan, then the center of the Syrian immigrant community. By 1900, however some 3,000 of these immigrants had moved across the East River, shifting the center of their life to Brooklyn. Thus, in 1902, the parish purchased a larger church building in that borough on Pacific Street. The church was named for St. [[Nicholas the Wonderworker]], renovated for Orthodox worship, and then consecrated on [[October 27]], 1902, by St. [[Tikhon of Moscow]].  St. Nicholas Cathedral was later relocated to State Street in Brooklyn and is today considered the mother cathedral of the Archdiocese.
+
La cererea Sfântului Tikhon, Părintele Rafael a fost ales [[vicar]]ul său, a fost hirotonit la Catedrala Sfântul Nicolae ca episcop de Brooklyn şi şi-a întărit autoritatea pentru păstorirea creştinilor ortodocşi arabi din America. Nu mult timp după acestea, el a fondat revista ''Al-Kalimat'' (''Cuvântul''), a publicat cărţi de slujbă în arabă care au fost folosite în America, Orientul Mijlociu şi în întreaga diasporă a ortodocşilor arabi. Sfântul Rafael a adormit în Domnul la vârsta de 54 de ani în [[27 februarie]] 1915, după puţini dar fructuoşi ani de păstorire.  
  
At the request of St. Tikhon, Fr. Raphael was chosen as his [[auxiliary bishop]], consecrated at St. Nicholas Cathedral as Bishop of Brooklyn and given more authority for his care of Arabic Orthodox Christians in America. Not long after, he founded ''Al-Kalimat'' (''The Word'') magazine, published service books in Arabic which were used in America, the Middle East, and throughout the Arabic Orthodox diaspora.  St. Raphael fell asleep in the [[Lord]] at the age of 54 on [[February 27]], 1915, after short, but fruitful, years of service.  
+
[[Image:St Elias Ottawa.jpg|left|thumb|250px|Catedrala Ortodoxă Antiohiană Sfântul Ilie din Ottawa, Canada]]Cu toate acestea, după ce revoluţia bolşevică a aruncat Biserica Ortodoxă Rusă şi credincioşii ei de pretutindeni în haos, credincioşii ortodocşi arabi din America de Nord, cutremuraţi şi de moartea mult-iubitului lor ierarh, Sfântul Rafael, the Orthodox Arab faithful in North America, au hotărât să se supună canonic direct [[Biserica Antiohiei|Patriarhiei Antiohiei]]. Din cauza conflictelor interne, totuşi, credincioşii ortodocşi antiohieni din America de Nord s-au împărţit în două [[arhiepiscopie|arhiepiscopii]], de New York şi Toledo, cuprinzându-i, în general, pe cei loiali [[Biserica Antiohiei|Bisericii Antiohiei]] şi respectiv pe cei loiali [[Biserica Ortodoxă Rusă|Bisericii Rusiei]]. Această împărţire a ortodocşilor arabi a rezultat, în principal, din loialitatea împărţită a ierarhilor care s-au alăturat ei înşişi în acea perioadă unii la [[Biserica Ortodoxă din America|Mitropolia Rusă]], ceia care au fost implicaţi în formarea acum defunctei [[Biserica Catolică Ortodoxă Americană|Bisericii Catolice Ortodoxe Americane]] şi cei care au ales să se supună canonic direct [[Sfântul Sinod|Sfântului Sinod]] antiohian.
  
[[Image:St Elias Ottawa.jpg|left|thumb|250px|St. Elias Antiochian Orthodox Cathedral, Ottawa, Canada]]
+
Odată cu semnarea Articolelor de Reunificare de către Mitropolitul [[Filip (Saliba) de New York|Filip (Saliba)]] şi Mitropolitul [[Michael (Shaheen) de Toledo|Michael (Shaheen)]] în 1975, cele două arhiepiscopii ortodoxe antiohiene s-au unit sub numele de Arhiepiscopia Americii de Nord (acum cu sediul central în Englewood, New Jersey).  Mitropolitul Filip a devenit întâistătătorul arhiepiscopiei nou formate iar Mitropolitul Michael a devenit episcop vicar. De atunci, arhiepiscopia a cunoscut o creştere rapidă şi importantă prin [[convertire]]a multor protestanţi evanghelici&mdash;atât individual cât şi congregaţii întregi, în special prin includerea majorităţii membrilor Bisericii Ortodoxe Evanghelice în anii ‘80&mdash;şi, de asemenea, prin evanghelizarea în curs şi prin emigrarea arabilor ortodocşi din Orientul Mijlociu.
However, after the Bolshevik Revolution threw the Russian Orthodox Church and its faithful abroad into chaos, the Orthodox Arab faithful in North America, simultaneously shaken by the death of their beloved bishop St. Raphael, chose to come under the direct care of the [[Church of Antioch|Patriarchate of Antioch]]. Due to internal conflicts, however, the Antiochian Orthodox faithful in North America were divided between two [[archdiocese]]s, those of New York and Toledo, generally representing those who were loyal to the [[Church of Antioch]] and the [[Church of Russia]], respectively.  This division of the Arabic faithful resulted significantly from the division in loyalty to the bishops who aligned themselves at the time with the [[Orthodox Church in America|Russian Metropolia]], those who were involved with the formation of the now-defunct [[American Orthodox Catholic Church]], and those who chose to have canonical recourse directly to the [[Holy Synod]] of Antioch.
 
{{orthodoxyinamerica}}
 
With the signing of the Articles of Reunification by Metropolitan [[Philip (Saliba) of New York|Philip (Saliba)]] and Metropolitan [[Michael (Shaheen) of Toledo|Michael (Shaheen)]] in 1975, the two Antiochian Orthodox archdioceses were united as one Archdiocese of North America (now with its headquarters in Englewood, New Jersey).  Metropolitan Philip became the primate of the newly reunified archdiocese, and Metropolitan Michael became an auxiliary archbishop. Since then the Archdiocese has experienced rapid and significant growth through the [[conversion]] of a number of Evangelical Protestants&mdash;both individually and as congregations, especially with the reception of the majority of the [[Evangelical Orthodox Church]] in the 1980s&mdash;and also through ongoing evangelization and the immigration of Orthodox Arabs from the Middle East.
 
  
== The Archdiocese today ==
+
==Arhiepiscopia astăzi==
Its current primate is Metropolitan [[Philip (Saliba) of New York|Philip (Saliba)]], who has six other diocesan [[bishop]]s assisting him in caring for the nine [[diocese]]s of the growing Archdiocese, which is the third largest Orthodox Christian [[jurisdiction]] in North America, having 236 communities (38 of which are missions). Estimates of the number of faithful range from 51,320 to 84,000[http://hirr.hartsem.edu/research/quick_question17.html] to 380,000[http://www.electronicchurch.org/2002/NCC_members.htm] depending on the report and the counting method being used. The number of new Antiochian parishes in the decade between 1990 and 2000 rose by approximately 33%, and the primary membership growth in the Archdiocese has been from American converts.[http://hirr.hartsem.edu/research/tab2.pdf] From 2003 to 2005, an increase of 1,229 communicants was reported at the conventions, an increase of 2.5%.
+
Întâistătătorul actual este Mitropolitul [[Filip (Saliba) de New York|Filip (Saliba)]], care este asistat de alţi şase [[episcop]]i eparhiali în păstorirea celor nouă eparhii ale Arhiepiscopiei în creştere, care este cea de a treia cea mai largă [[jurisdicţie]] creştin-ortodoxă din America de Nord, având în componenţă 236 de comunităţi (din care 38 sunt misiuni). Estimările numărului credincioşilor se situează între 51,320 şi 84,000[http://hirr.hartsem.edu/research/quick_question17.html] până la 380,000[http://www.electronicchurch.org/2002/NCC_members.htm] în funcţie de raport şi de metoda de numărare. Numărul parohiilor antiohiene noi în deceniul dintre 1990 şi 2000 a crescut cu aproximativ 33% iar comunitatea principală a crescut prin convertirile americane.[http://hirr.hartsem.edu/research/tab2.pdf] Din 2003 până în 2005, a fost raportată o creştere cu 1,229 a numărului de credincioşi, ceea ce înseamnă o creştere de 2.5%.
  
The Archdiocese also includes the [[Western Rite Vicariate]], a group of about 16 [[parish]]es and 7 missions which worship according to the [[Western Rite]].
+
Arhiepiscopia mai include şi [[Vicariatul de Rit Apusean]], un grup de aproximativ 16 [[parohie|parohii]] şi şapte misiuni care practică cultul aferent [[Ortodoxia de Rit Apusean|Ritului Apusean]].
  
[[Image:Antiochian bishops.jpg|left|thumb|250px|'''New bishops with the patriarch'''<br>Left to Right: Bp. [[Mark (Maymon) of Toledo|Mark]], Patr. [[Ignatius IV (Hazim) of Antioch|Ignatius IV]], Bp. [[Thomas (Joseph) of Charleston and Oakland|Thomas]], Bp. [[Alexander (Mufarrij) of Ottawa|Alexander]]]]
+
[[Image:Antiochian bishops.jpg|left|thumb|250px|'''Episcopii noi împreună cu patriarhul'''<br>De la stânga la dreapta: Ep. [[Marcu (Maymon) de Toledo|Marcu]], Patriarhul [[Ignatius al IV-lea (Hazim) de Antiohia|Ignatius al IV-lea]], Episcopul [[Toma (Joseph) de Charleston şi Oakland|Toma]], Episcopul [[Alexandru (Mufarrij) de Ottawa|Alexandru]]]]
On [[October 9]], 2003, the [[Holy Synod]] of the [[Church of Antioch]] granted the Archdiocese's request to be granted self-rule (as distinct from [[autonomy]], and though the words have the same literal meaning in English, they are distinct in Arabic) to allow it to better govern itself, improve and increase its outreach efforts, internally organize itself into several dioceses, and continue progress toward Orthodox administrative unity in the Americas.  Three new [[bishop]]s were consecrated in December of 2004 to assist in the governance of the reorganized Archdiocese.
+
În [[9 octombrie]] 2003, [[Sfântul Sinod]] al Bisericii Antiohiei a aprobat cererea Arhiepiscopiei de acordare a auto-guvernării (o formă distinctă de [[autonomie]] deşi aceste cuvinte au acelaşi înţeles literar în engleză ele sunt diferite în arabă) pentru a i se permite o mai bună guvernare proprie, pentru îmbunătăţirea şi sporirea eforturilor externe, pentru organizare proprie în eparhii şi pentru continuarea eforturilor pentru unitatea administrativă a ortodoxiei americane. Pentru a uşura guvernarea arhiepiscopiei reorganizate, în decembrie 2004 au fost hirotoniţi trei noi episcopi.
  
The Archdiocese also includes one [[monasticism|monastic]] community, [[St. Paul Skete (Grand Junction, Tennessee)]], a community for women. It does not run any of its own seminaries, but sends its seminarians to theological schools run by other [[jurisdiction]]s or overseas. The Archdiocese does run various non-seminary educational programs, however, including the [[St. Stephen's Course in Orthodox Theology]].
+
Arhiepiscopia mai conţine şi o comunitate [[monahism|monastică]], [[Schitul Sfântul Pavel (Grand Junction, Tennessee)]], comunitate de măicuţe. Nu are în subordine nici un seminar teologic, dar îi trimite pe seminarişti la şcolile teologice ale altor [[jurisdicţie|jurisdicţii]] sau peste ocean. În schimb, Arhiepiscopia derulează numeroase programe de educaţie, printre care se găseşte şi [[Cursul Sfântul Ştefan în Teologie Ortodoxă]].
  
The Antiochian Archdiocese is also a member of [[SCOBA]] and was formerly a member of the [[National Council of Churches]] (NCC), but on [[July 28]], 2005, its Archdiocesan Convention voted unanimously to withdraw fully from that organization, thus making it the first of the major Orthodox jurisdictions in the US to do so.
+
Arhiepiscopia Antiohiană este membru [[SCOBA]] şi este un fost membru al [[Consiliul Naţional al Bisericilor|Consiliul Naţional al Bisericilor]] (NCC), pentru că în [[28 iulie]] 2005, Convenţia Arhiepiscopiei a votat în unanimitate să se retragă deplin din acea organizaţie, făcând-o astfel să fie prima jurisdicţie ortodoxă majoră din SUA care face acest lucru.
  
Additionally, the 2005 convention voted another first for a major American Orthodox jurisdiction: to alter the assessment-based model of archdiocesan revenue to a [[tithing|tithe]] (10%) of each parish's income (excepting building funds), to be phased in at 8% in 2007 and then followed by 1% increases in 2008 and 2009, respectively. Of the Archdiocese's 236 communities, 31 are already tithing.  
+
De asemenea, în 2005 convenţia a mai realizat un precedent în cadrul jurisdicţiilor importante din SUA: a renunţat sistemul de contribuţii către arhiepiscopie bazate pe [[zeciuială]],  adică 10% din veniturile fiecărei parohii (cu excepţia fondurilor de construcţii), şi a coborât procentul contribuţiilor la 8% în 2007 urmat apoi de o creştere de 1% în 2008 şi respectiv 2009. Din cele 236 de comunităţi ale Arhiepiscopiei 31 doar mai aplică zeciuiala.  
  
===Membership figures===
+
===Componenţa în cifre===
According to the November 2007 issue of the ''Word'' magazine (p. 5)[http://www.antiochian.org/assets/word/NOV2007WORD.PDF], the following membership figures were reported at the 2007 Archdiocesan Convention:
+
În conformitate cu numărul din noiembrie 2007 al revistei ''Word'' (p. 5)[http://www.antiochian.org/assets/word/NOV2007WORD.PDF], au fost publicate următoarele cifre referitoare la membrii Convenţiei Arhiepiscopiei:
  
  
 
{| border="1" class="toccolours" cellpadding="4" cellspacing="0" style="clear:right; margin: 0 0 1em 1em; font-size:95%; text-align:left; border-collapse: collapse;"
 
{| border="1" class="toccolours" cellpadding="4" cellspacing="0" style="clear:right; margin: 0 0 1em 1em; font-size:95%; text-align:left; border-collapse: collapse;"
 
|-
 
|-
| colspan="4" style="text-align:center; font-size:150%;" | Archdiocese membership figures (2007)
+
| colspan="4" style="text-align:center; font-size:150%;" |numărul membrilor Arhiepiscopiei (2007)
 
|- style="vertical-align: top;"
 
|- style="vertical-align: top;"
| '''Diocese'''
+
| '''Eparhie'''
| '''Parishes'''
+
| '''Parohii'''
| '''Baptized souls'''
+
| '''Suflete botezate'''
 
|-
 
|-
 
|- style="vertical-align: top;"
 
|- style="vertical-align: top;"
| [[Diocese of New York (Antiochian)|Archdiocesan District]]
+
| [[Eparhia de New York (Antiochian)|Districtul Arhiepiscopal]]
 
| 15  
 
| 15  
 
| 4639  
 
| 4639  
 
|- style="vertical-align: top;"
 
|- style="vertical-align: top;"
| [[Diocese of Ottawa (Antiochian)|Ottawa]]  
+
| [[Eparhia de Ottawa (Antiohiană)|Ottawa]]  
 
| 18  
 
| 18  
 
| 6617  
 
| 6617  
 
|- style="vertical-align: top;"
 
|- style="vertical-align: top;"
| [[Diocese of Charleston, Oakland and the Mid-Atlantic (Antiochian)|Charleston and Oakland]]
+
| [[Eparhia de Charleston, Oakland şi Atlanticul Mijlociu (Antiohian)|Charleston şi Oakland]]
 
| 29  
 
| 29  
 
| 5838
 
| 5838
 
|- style="vertical-align: top;"
 
|- style="vertical-align: top;"
| [[Diocese of Wichita and Mid-America (Antiochian)|Wichita]]  
+
| [[Eparhia de Wichita şi America de Mijloc (Antiohiană)|Wichita]]  
 
| 45
 
| 45
 
| 6976
 
| 6976
 
|- style="vertical-align: top;"
 
|- style="vertical-align: top;"
| [[Diocese of Toledo and the Midwest (Antiochian)|Toledo]]  
+
| [[Eparhia de Toledo şi Vestul Mijlociu (Antiohiană)|Toledo]]  
 
| 45
 
| 45
 
| 11145
 
| 11145
 
|- style="vertical-align: top;"
 
|- style="vertical-align: top;"
| [[Diocese of Eagle River and the Northwest (Antiochian)|Eagle River]]
+
| [[Eparhia de Eagle River şi Nord-Vest (Antiohiană)|Eagle River]]
 
| 20
 
| 20
 
| 2257
 
| 2257
 
|- style="vertical-align: top;"
 
|- style="vertical-align: top;"
| [[Diocese of Worcester and New England (Antiochian)|Worcester]]
+
| [[Eparhia de Worcester şi New England (Antiohiană)|Worcester]]
 
| 11
 
| 11
 
| 4547  
 
| 4547  
 
|- style="vertical-align: top;"
 
|- style="vertical-align: top;"
| [[Diocese of Miami and the Southeast (Antiochian)|Miami]]
+
| [[Eparhia de Miami şi Sud-Est (Antiohiană)|Miami]]
 
| 36
 
| 36
 
| 4055
 
| 4055
 
|- style="vertical-align: top;"
 
|- style="vertical-align: top;"
| [[Diocese of Los Angeles and the West (Antiochian)|Los Angeles]]
+
| [[Eparhia de Los Angeles şi de Vest (Antiohiană)|Los Angeles]]
 
| 33
 
| 33
 
| 8594  
 
| 8594  
Linia 103: Linia 97:
 
|}
 
|}
  
== The Episcopacy ==
+
==Episcopatul==
===Diocesan bishops===
+
===Episcopi eparhiali===
*Most Reverend [[Philip (Saliba) of New York|Philip (Saliba)]], Archbishop of New York and the Archdiocesan District, Metropolitan of All North America, ''[[Locum Tenens]]'' of the Diocese of Worcester and New England
+
*Înalt Prea-Sfinţitul [[Filip (Saliba) de New York|Filip (Saliba)]], Arhiepiscop de New York şi al districtului Arhiepiscopiei, Mitropolit al întregii Americi de Nord, ''[[Locum Tenens]]'' al Eparhiei de Worcester şi New England
*Right Reverend [[Antoun (Khouri) of Miami|Antoun (Khouri)]], Bishop of Miami and the Southeast
+
*Prea-Sfinţitul [[Antoun (Khouri) de Miami|Antoun (Khouri)]], Episcop de Miami şi Sud-Est
*Right Reverend [[Basil (Essey) of Wichita|Basil (Essey)]], Bishop of Wichita and Mid-America
+
*Prea-Sfinţitul [[Vasile (Essey) de Wichita|Vasile (Essey)]], Eparhia de Wichita şi America de Mijloc
*Right Reverend [[Joseph (Al-Zehlaoui) of Los Angeles|Joseph (Al-Zehlaoui)]], Bishop of Los Angeles and the West, ''Locum Tenens'' of the Diocese of Eagle River and the Northwest
+
*Prea-Sfinţitul [[Iosif (Al-Zehlaoui) de Los Angeles|Iosif (Al-Zehlaoui)]], Eparhia de Los Angeles şi de Vest, ''Locum Tenens'' al Eparhiei de Eagle River şi Nord-Vest
*Right Reverend [[Thomas (Joseph) of Charleston and Oakland|Thomas (Joseph)]], Bishop of Charleston, Oakland and the Mid-Atlantic
+
*Prea-Sfinţitul [[Toma (Joseph) de Charleston şi Oakland|Toma (Joseph)]], Eparhia de Charleston, Oakland şi Atlanticul de Mijloc
*Right Reverend [[Mark (Maymon) of Toledo|Mark (Maymon)]], Bishop of Toledo and the Midwest
+
*Prea-Sfinţitul [[Marcu (Maymon) de Toledo|Marcu (Maymon)]], Eparhia de Toledo şi Vestul Mijlociu
*Right Reverend [[Alexander (Mufarrij) of Ottawa|Alexander (Mufarrij)]], Bishop of Ottawa, Eastern Canada and Upstate New York
+
*Prea-Sfinţitul [[Alexandru (Mufarrij) de Ottawa|Alexandru (Mufarrij)]], Eparhia de Ottawa, Canada Estică şi partea de sus a statului New York
  
===Primates===
+
===Întâistătători===
*New York Archdiocese (1924-1975)
+
*Arhiepiscopia de New York (1924-1975)
**Metropolitan [[Victor (Abo-Assaley) of New York|Victor (Abo-Assaley)]], 1924-1935
+
**Mitropolitul [[Victor (Abo-Assaley) de New York|Victor (Abo-Assaley)]], 1924-1935
**Metropolitan [[Anthony (Bashir) of New York|Anthony (Bashir)]], 1936-1966
+
**Mitropolitul [[Anthony (Bashir) de New York|Anthony (Bashir)]], 1936-1966
**Metropolitan [[Philip (Saliba) of New York|Philip (Saliba)]], 1966-1975
+
**Mitropolitul [[Filip (Saliba) de New York|Filip (Saliba)]], 1966-1975
  
*Toledo Archdiocese (1936-1975)
+
*Arhiepiscopia de Toledo (1936-1975)
**Metropolitan [[Samuel (David) of Toledo|Samuel (David)]], 1936-1958
+
**Mitropolitul [[Samuel (David) de Toledo|Samuel (David)]], 1936-1958
**Metropolitan [[Michael (Shaheen) of Toledo|Michael (Shaheen)]], 1958-1975
+
**Mitropolitul [[Michael (Shaheen) de Toledo|Michael (Shaheen)]], 1958-1975
  
*Archdiocese of North America (1975-present)
+
*Arhiepiscopia Americii de Nord (1975-prezent)
**Metropolitan [[Philip (Saliba) of New York|Philip (Saliba)]], 1975-present
+
**Mitropolitul [[Filip (Saliba) de New York|Filip (Saliba)]], 1975-prezent
  
===Former bishops===
+
===Episcopi retraşi===
*Right Reverend [[Demetri (Khoury) of Jableh|Demetri (Khoury)]], auxiliary bishop for Toledo, retired
+
*Prea-Sfinţitul [[Demetri (Khoury) de Jableh|Demetri (Khoury)]], episcop vicar de Toledo, retras
  
==Book==
+
==Carte==
 
*Corey, George S., ed. ''The First One Hundred Years: a Centennial Anthology Celebrating Antiochian Orthodoxy in North America'', Englewood, NJ: Antakya Press, 1995 (ISBN 0962419028)
 
*Corey, George S., ed. ''The First One Hundred Years: a Centennial Anthology Celebrating Antiochian Orthodoxy in North America'', Englewood, NJ: Antakya Press, 1995 (ISBN 0962419028)
  
== External links ==
+
==Legături externe==
 
[[Image:Antiochian logo.jpg|right|The Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America]]
 
[[Image:Antiochian logo.jpg|right|The Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America]]
 
*[http://www.antiochian.org/ Official Website of the Archdiocese]
 
*[http://www.antiochian.org/ Official Website of the Archdiocese]
Linia 138: Linia 132:
 
*[http://www.antiochian.org/668 History of the Archdiocese] (book excerpt)
 
*[http://www.antiochian.org/668 History of the Archdiocese] (book excerpt)
  
[[Categorie:Jurisdicţii]]
+
[[Categorie:Jurisdicții]]
 
[[Categorie:Eparhii]]
 
[[Categorie:Eparhii]]
[[Categorie:Antiochian Dioceses|North America]]
+
[[Categorie:Eparhii antiohiene|America de Nord]]
  
 
[[en:Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America]]
 
[[en:Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America]]
[[fr:Archidiocèse orthodoxe antiochien d'Amérique du Nord]]
+
[[fr:Archevêché orthodoxe antiochien d'Amérique du Nord]]

Versiunea curentă din 3 decembrie 2018 18:11

Sinodul Local al Arhiepiscopiei Antiohiene
de la stânga la dreapta: Episcopul Marcu, Episcopul Vasile, Episcopul Anton, Mitropolitul Filip, Episcopul Iosif, Episcopul Toma, Episcopul Alexandru
Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană Auto-guvernată a Americii de Nord
Jurisdicție Biserica Antiohiei
Tipul eparhiei Arhiepiscopie auto-guvernată
Întemeiere 1924
Episcop actual Mitropolitul Filip
Scaun New York
Reședință Englewood, New Jersey
Teritoriu canonic Statele Unite şi Canada
Limbă liturgică engleză, arabă, spaniolă
Tradiție muzicală cântarea bizantină, cântarea rusă
Calendar Iulian Revizuit
Număr de credincioși (estimat) între 51,000 şi 380,000
Site web oficial Antiochian Archdiocese
Acest articol face parte din seria
Ortodoxia în America
Orthodox us.gif
Istoric
Ortodoxia în America (cronologie)
Ortodoxia în America (bibliografie)
Reacția bizantină la autocefalia OCA
Adunarea din Ligonier
ROCOR şi OCA
Oameni
Sfinţi - Episcopi - Scriitori
Jurisdicţii
Antiohiană - Bulgară

OCA - Română - a Moscovei
ROCOR - Sârbă
ale Patriarhiei Ecumenice:
Albaneză - Carpato-Rusă
Belarus - Greacă - Ucraineană:
Palestiniană/Iordaniană

Mănăstiri
Seminarii Teologice
Hristos Mântuitorul
Sfânta Cruce
Sfânta Treime
Sfântul Gherman
Sfântul Tihon
Sfântul Sava
Sfânta Sofia
Sfântul Vladimir
Organizaţii
AOI - EOCS - IOCC - OCEC
OCF - OCL - OCMC - OCLife
- OISM - OTSA - SCOBA
Grupuri
Biserica Catolică Ortodoxă Americană
Frăția Sfântului Moise cel Negru
Sfântul Ordin al MANS/CSB
Societatea preoților de mir Sfântul Vasile
Editaţi această casetă

Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord este singura jurisdicţie a Bisericii Antiohiei din SUA şi Canada cu jurisdicţie exclusivă asupra credincioşilor ortodocşi antiohieni din aceste ţări. Întâistătătorul actual este Prea Fericitul Filip (Saliba), Arhiepiscop de New York şi Mitropolit al întregii Americi de Nord.

Istoria Arhiepiscopiei

Articol principal: Istoria ortodoxiei antiohiene în America

Primul episcop ortodox hirotonit în America de Nord, Sfântul Rafael Hawaweeny, a fost hirotonit de către Biserica Ortodoxă Rusă din America pentru a-i păstori pe credincioşii arabi din SUA şi Canada. Arhiepiscopia Antiohiană îşi are rădăcinile în activitatea sa Iniţial, el a venit în America ca arhimandrit în 1895 la cererea membrilor Societăţii Voluntare a Sirienilor Ortodocşi, un grup filantropic de faţadă al cărui scop principal era să menţină legăturile dintre ortodocşii arabi care trăiau în Statele Unite. Astfel, el a venit în Statele Unite şi a fost primit, canonic, sub omoforul episcopului Nicolae (Ziorov) al Aleutinelor, exarh al Bisericii Ruse în America în acea vreme.

La sosirea în New York, Părintele Rafael a înfiinţat o parohie în Manhattanul de jos care, atunci, era centrul comunităţii emigranţilor sirieni. Din 1900, totuşi, 3,000 din aceşti imigranţi s-a mutat dincolo de râul East River, schimbând astfel centrul vieţii lor cu Brooklyn. De aceea, în 1902, parohia a cumpărat o biserică foarte mare pe Pacific Street. Biserica a primit hramul Sfântul Nicolae Făcătorul de minuni, a fost renovată conform cerinţelor cultului ortodox şi apoi sfinţită în 27 octombrie 1902, de către Sfântul Tihon din Moscova. Catedrala Sfântul Nicolae a fost mutată mai târziu pe strada State Street din Brooklyn şi este considerată astăzi catedrala mamă a Arhiepiscopiei.

La cererea Sfântului Tikhon, Părintele Rafael a fost ales vicarul său, a fost hirotonit la Catedrala Sfântul Nicolae ca episcop de Brooklyn şi şi-a întărit autoritatea pentru păstorirea creştinilor ortodocşi arabi din America. Nu mult timp după acestea, el a fondat revista Al-Kalimat (Cuvântul), a publicat cărţi de slujbă în arabă care au fost folosite în America, Orientul Mijlociu şi în întreaga diasporă a ortodocşilor arabi. Sfântul Rafael a adormit în Domnul la vârsta de 54 de ani în 27 februarie 1915, după puţini dar fructuoşi ani de păstorire.

Catedrala Ortodoxă Antiohiană Sfântul Ilie din Ottawa, Canada
Cu toate acestea, după ce revoluţia bolşevică a aruncat Biserica Ortodoxă Rusă şi credincioşii ei de pretutindeni în haos, credincioşii ortodocşi arabi din America de Nord, cutremuraţi şi de moartea mult-iubitului lor ierarh, Sfântul Rafael, the Orthodox Arab faithful in North America, au hotărât să se supună canonic direct Patriarhiei Antiohiei. Din cauza conflictelor interne, totuşi, credincioşii ortodocşi antiohieni din America de Nord s-au împărţit în două arhiepiscopii, de New York şi Toledo, cuprinzându-i, în general, pe cei loiali Bisericii Antiohiei şi respectiv pe cei loiali Bisericii Rusiei. Această împărţire a ortodocşilor arabi a rezultat, în principal, din loialitatea împărţită a ierarhilor care s-au alăturat ei înşişi în acea perioadă unii la Mitropolia Rusă, ceia care au fost implicaţi în formarea acum defunctei Bisericii Catolice Ortodoxe Americane şi cei care au ales să se supună canonic direct Sfântului Sinod antiohian.

Odată cu semnarea Articolelor de Reunificare de către Mitropolitul Filip (Saliba) şi Mitropolitul Michael (Shaheen) în 1975, cele două arhiepiscopii ortodoxe antiohiene s-au unit sub numele de Arhiepiscopia Americii de Nord (acum cu sediul central în Englewood, New Jersey). Mitropolitul Filip a devenit întâistătătorul arhiepiscopiei nou formate iar Mitropolitul Michael a devenit episcop vicar. De atunci, arhiepiscopia a cunoscut o creştere rapidă şi importantă prin convertirea multor protestanţi evanghelici—atât individual cât şi congregaţii întregi, în special prin includerea majorităţii membrilor Bisericii Ortodoxe Evanghelice în anii ‘80—şi, de asemenea, prin evanghelizarea în curs şi prin emigrarea arabilor ortodocşi din Orientul Mijlociu.

Arhiepiscopia astăzi

Întâistătătorul actual este Mitropolitul Filip (Saliba), care este asistat de alţi şase episcopi eparhiali în păstorirea celor nouă eparhii ale Arhiepiscopiei în creştere, care este cea de a treia cea mai largă jurisdicţie creştin-ortodoxă din America de Nord, având în componenţă 236 de comunităţi (din care 38 sunt misiuni). Estimările numărului credincioşilor se situează între 51,320 şi 84,000[1] până la 380,000[2] în funcţie de raport şi de metoda de numărare. Numărul parohiilor antiohiene noi în deceniul dintre 1990 şi 2000 a crescut cu aproximativ 33% iar comunitatea principală a crescut prin convertirile americane.[3] Din 2003 până în 2005, a fost raportată o creştere cu 1,229 a numărului de credincioşi, ceea ce înseamnă o creştere de 2.5%.

Arhiepiscopia mai include şi Vicariatul de Rit Apusean, un grup de aproximativ 16 parohii şi şapte misiuni care practică cultul aferent Ritului Apusean.

Episcopii noi împreună cu patriarhul
De la stânga la dreapta: Ep. Marcu, Patriarhul Ignatius al IV-lea, Episcopul Toma, Episcopul Alexandru

În 9 octombrie 2003, Sfântul Sinod al Bisericii Antiohiei a aprobat cererea Arhiepiscopiei de acordare a auto-guvernării (o formă distinctă de autonomie deşi aceste cuvinte au acelaşi înţeles literar în engleză ele sunt diferite în arabă) pentru a i se permite o mai bună guvernare proprie, pentru îmbunătăţirea şi sporirea eforturilor externe, pentru organizare proprie în eparhii şi pentru continuarea eforturilor pentru unitatea administrativă a ortodoxiei americane. Pentru a uşura guvernarea arhiepiscopiei reorganizate, în decembrie 2004 au fost hirotoniţi trei noi episcopi.

Arhiepiscopia mai conţine şi o comunitate monastică, Schitul Sfântul Pavel (Grand Junction, Tennessee), comunitate de măicuţe. Nu are în subordine nici un seminar teologic, dar îi trimite pe seminarişti la şcolile teologice ale altor jurisdicţii sau peste ocean. În schimb, Arhiepiscopia derulează numeroase programe de educaţie, printre care se găseşte şi Cursul Sfântul Ştefan în Teologie Ortodoxă.

Arhiepiscopia Antiohiană este membru SCOBA şi este un fost membru al Consiliul Naţional al Bisericilor (NCC), pentru că în 28 iulie 2005, Convenţia Arhiepiscopiei a votat în unanimitate să se retragă deplin din acea organizaţie, făcând-o astfel să fie prima jurisdicţie ortodoxă majoră din SUA care face acest lucru.

De asemenea, în 2005 convenţia a mai realizat un precedent în cadrul jurisdicţiilor importante din SUA: a renunţat sistemul de contribuţii către arhiepiscopie bazate pe zeciuială, adică 10% din veniturile fiecărei parohii (cu excepţia fondurilor de construcţii), şi a coborât procentul contribuţiilor la 8% în 2007 urmat apoi de o creştere de 1% în 2008 şi respectiv 2009. Din cele 236 de comunităţi ale Arhiepiscopiei 31 doar mai aplică zeciuiala.

Componenţa în cifre

În conformitate cu numărul din noiembrie 2007 al revistei Word (p. 5)[4], au fost publicate următoarele cifre referitoare la membrii Convenţiei Arhiepiscopiei:


numărul membrilor Arhiepiscopiei (2007)
Eparhie Parohii Suflete botezate
Districtul Arhiepiscopal 15 4639
Ottawa 18 6617
Charleston şi Oakland 29 5838
Wichita 45 6976
Toledo 45 11145
Eagle River 20 2257
Worcester 11 4547
Miami 36 4055
Los Angeles 33 8594
Total 252 54667

Episcopatul

Episcopi eparhiali

  • Înalt Prea-Sfinţitul Filip (Saliba), Arhiepiscop de New York şi al districtului Arhiepiscopiei, Mitropolit al întregii Americi de Nord, Locum Tenens al Eparhiei de Worcester şi New England
  • Prea-Sfinţitul Antoun (Khouri), Episcop de Miami şi Sud-Est
  • Prea-Sfinţitul Vasile (Essey), Eparhia de Wichita şi America de Mijloc
  • Prea-Sfinţitul Iosif (Al-Zehlaoui), Eparhia de Los Angeles şi de Vest, Locum Tenens al Eparhiei de Eagle River şi Nord-Vest
  • Prea-Sfinţitul Toma (Joseph), Eparhia de Charleston, Oakland şi Atlanticul de Mijloc
  • Prea-Sfinţitul Marcu (Maymon), Eparhia de Toledo şi Vestul Mijlociu
  • Prea-Sfinţitul Alexandru (Mufarrij), Eparhia de Ottawa, Canada Estică şi partea de sus a statului New York

Întâistătători

  • Arhiepiscopia Americii de Nord (1975-prezent)

Episcopi retraşi

Carte

  • Corey, George S., ed. The First One Hundred Years: a Centennial Anthology Celebrating Antiochian Orthodoxy in North America, Englewood, NJ: Antakya Press, 1995 (ISBN 0962419028)

Legături externe

The Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America