Arhiepiscopia Creștină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (External links: fr)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
  
[[Image:Antiochian local synod.jpg|right|thumb|350px|'''The Local Synod of the Antiochian Archdiocese'''<br>L to RBp. [[Mark (Maymon) of Toledo|Mark]], Bp. [[Basil (Essey) of Wichita|Basil]], Bp. [[Antoun (Khouri) of Miami|Antoun]], Metr. [[Philip (Saliba) of New York|Philip]], Bp. [[Joseph (Al-Zehlaoui) of Los Angeles|Joseph]], Bp. [[Thomas (Joseph) of Charleston and Oakland|Thomas]], Bp. [[Alexander (Mufarrij) of Ottawa|Alexander]]]]
+
[[Image:Antiochian local synod.jpg|right|thumb|350px|'''Sinodul Local al Arhiepiscopiei Antiohiene'''<br>de la stânga la dreaptaEpiscopul [[Marcu (Maymon) de Toledo|Marcu]], Episcopul [[Vasile (Essey) de Wichita|Vasile]], Episcopul [[Anton (Khouri) de Miami|Anton]], Mitropolitul [[Filip (Saliba) de New York|Filip]], Episcopul [[Iosif (Al-Zehlaoui) de Los Angeles|Iosif]], Episcopul [[Toma (Iosif) de Charleston şi Oakland|Toma]], Episcopul [[Alexandru (Mufarrij) de Ottawa|Alexandru]]]]
The '''Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America''' is the sole jurisdiction of the [[Church of Antioch]] in the USA and Canada with exclusive jurisdiction over the Antiochian Orthodox faithful in those countriesIts current primate is the Most Reverend [[Philip (Saliba) of New York|Philip (Saliba)]], Archbishop of New York and Metropolitan of all North America.
+
'''Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord''' este singura jurisdicţie a [[Biserica Antiohiei|Bisericii Antiohiei]] din SUA şi Canada cu jurisdicţie exclusivă asupra credincioşilor ortodocşi antiohieni din aceste ţări.  [[Întâistătător]]ul actual este Prea Fericitul [[Filip (Saliba) de New York|Filip (Saliba)]], Arhiepiscop de New York şi Mitropolit al întregiii Americi de Nord.
 
+
 
__TOC__
 
__TOC__
{{diocese|
+
{{Eparhie|
name= The Self-Ruled Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America|
+
Nume=Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană Auto-guvernată a Americii de Nord|
jurisdiction=[[Church of Antioch|Antioch]]|
+
jurisdicţie=[[Biserica Antiohiei|Antiohia]]|
type=Self-ruled Archdiocese|
+
felul=Arhiepiscopie Auto-guvernată|
founded=1924|
+
fondată în=1924|
bishop=[[Philip (Saliba) of New York|Metr. Philip]]|
+
Întâistătător=[[Filip (Saliba) de New York|Mitropolitul Filip]]|
see=New York|
+
vezi=New York|
hq=Englewood, New Jersey|
+
sediul central=Englewood, New Jersey|
territory=United States and Canada|
+
jurisdicţie=Statele Unite şi Canada|
language=English, Arabic, Spanish|
+
limba=engleză, arabă, spaniolă|
music=[[Byzantine Chant]], [[Russian Chant]]|
+
muzică=[[Cântarea Bizantină]], [[Cântarea Rusă]]|
calendar=[[Revised Julian Calendar|Revised Julian]]|
+
calendar=[[Calendarul Iulian revizuit|Iulian revizuit]]|
population=51,000 to 380,000|
+
populaţie=de la 51,000 până la 380,000|
 
website=[http://www.antiochian.org/ Antiochian Archdiocese]
 
website=[http://www.antiochian.org/ Antiochian Archdiocese]
 
}}
 
}}
== History of the Archdiocese ==
+
==Istoria Arhiepiscopiei==
[[Image:Raphael of Brooklyn.jpg|left|thumb|150px|St. [[Raphael of Brooklyn]]]]
+
[[Image:Raphael of Brooklyn.jpg|left|thumb|150px|St. [[Rafael de Brooklyn]]]]
''Main Article: [[History of Antiochian Orthodoxy in America]]''
+
''Articol principal: [[Istoria ortodoxiei antiohiene în America]]''
  
The first Orthodox bishop consecrated in North America, [[Raphael of Brooklyn|St. Raphael Hawaweeny]], was consecrated by the [[Church of Russia|Russian Orthodox Church]] in America to care for the Orthodox Arab faithful in the USA and Canada.  The Antiochian Archdiocese in North America traces its genesis to his ministry.  His initial arrival in America was not to serve in the episcopacy, however, but he came as an [[archimandrite]] in 1895 at the request of members of the Syrian Orthodox Benevolent Society, an ostensibly philanthropic group whose primary purpose was to maintain ties between Orthodox Arabs living in America. He thus came to the US and was canonically received under the [[omophorion]] of Bishop [[Nicholas (Ziorov) of the Aleutians]], the [[Church of Russia]]'s exarch in America at the time.
+
Primul episcop ortodox hirotonit în America de Nord, [[Rafael de Brooklyn|Sfântul Rafael Hawaweeny]], a fost hirotonit de către [[Biserica Ortodoxă Rusă]] din America pentru a-i păstori pe credincioşii arabi din SUA şi Canada.  Arhiepiscopia Antiohiană îşi are rădăcinile în activitatea sa Iniţial, el a venit în America ca [[arhimandrit]] în 1895 la cererea membrilor Societăţii Voluntare a Sirienilor Ortodocşi, un grup filantropic ostensibly al cărui scop principal era să menţină legăturile dintre ortodocşii arabi care trăiau în Statele Unite. Astfel, el a venit în Statele Unite şi a fost primit, canonic, sub [[omofor]]ul episcopului [[Nicolae (Ziorov) al Aleutinelor]], exarh al [[Biserica Ortodoxă Rusă|Bisericii Ruse]] în America în acea vreme.
  
Upon arriving in New York, Fr. Raphael established a parish in lower Manhattan, then the center of the Syrian immigrant community. By 1900, however some 3,000 of these immigrants had moved across the East River, shifting the center of their life to Brooklyn. Thus, in 1902, the parish purchased a larger church building in that borough on Pacific Street. The church was named for St. [[Nicholas the Wonderworker]], renovated for Orthodox worship, and then consecrated on [[October 27]], 1902, by St. [[Tikhon of Moscow]]. St. Nicholas Cathedral was later relocated to State Street in Brooklyn and is today considered the mother cathedral of the Archdiocese.
+
La sosirea în New York, PărinteleRafael a înfiinţat o parohie în Manhattanul de jos care, atunci, era centrul comunităţii emigranţilor sirieni. Din 1900, totuşi,  3,000 din aceşti imigranţi s-a mutat dincolo de râul East River, schimbând astfel centrul vieţii lor cu Brooklyn. De aceea, în 1902, parohia a cumpărat o biserică foarte mare pe Pacific Street. Biserica a primit hramul Sfântul [[Nicolae Făcătorul de minuni]], a fost renovată coform cerinţelor ultului ortodox şi apoi sfinţită în [[27 octombrie]] 1902, de cătreSfântul [[Tikhon de Moscova]]. Catedrala Sfântul Nicolae a fost mutată mai târziu pe strada State Street din Brooklyn şi este considerată astăzi catedrala mamă a Arhiepiscopiei.
  
At the request of St. Tikhon, Fr. Raphael was chosen as his [[auxiliary bishop]], consecrated at St. Nicholas Cathedral as Bishop of Brooklyn and given more authority for his care of Arabic Orthodox Christians in America. Not long after, he founded ''Al-Kalimat'' (''The Word'') magazine, published service books in Arabic which were used in America, the Middle East, and throughout the Arabic Orthodox diaspora. St. Raphael fell asleep in the [[Lord]] at the age of 54 on [[February 27]], 1915, after short, but fruitful, years of service.  
+
La cererea Sfântului Tikhon, Părintele Rafael a fost ales [[vicar]]ul său, a fost hirotonit la Catedrala Sfântul Nicolae ca episcop de Brooklyn şi şi-a întărit autoritatea pentru păstorirea creştinilor ortodocşi arabi din America. Nu mult timp după acestea, el a fondat revista ''Al-Kalimat'' (''Cuvântul''), a publicat cărţi de slujbă în arabă care au fost folosite în America, Orientul Mijlociu şi în întreaga diasporă a ortodocşilor arabi. Sfântul Rafael a adormit în [[Domnul]] la vârsta de 54 de nai în [[27 februarie]] 1915, după puţini dar fructuoşi ani de păstorire.  
  
[[Image:St Elias Ottawa.jpg|left|thumb|250px|St. Elias Antiochian Orthodox Cathedral, Ottawa, Canada]]
+
[[Image:St Elias Ottawa.jpg|left|thumb|250px|Catedrala Ortodoxă Antiohiană Sfântul Ilie din Ottawa, Canada]]
 
However, after the Bolshevik Revolution threw the Russian Orthodox Church and its faithful abroad into chaos, the Orthodox Arab faithful in North America, simultaneously shaken by the death of their beloved bishop St. Raphael, chose to come under the direct care of the [[Church of Antioch|Patriarchate of Antioch]]. Due to internal conflicts, however, the Antiochian Orthodox faithful in North America were divided between two [[archdiocese]]s, those of New York and Toledo, generally representing those who were loyal to the [[Church of Antioch]] and the [[Church of Russia]], respectively.  This division of the Arabic faithful resulted significantly from the division in loyalty to the bishops who aligned themselves at the time with the [[Orthodox Church in America|Russian Metropolia]], those who were involved with the formation of the now-defunct [[American Orthodox Catholic Church]], and those who chose to have canonical recourse directly to the [[Holy Synod]] of Antioch.
 
However, after the Bolshevik Revolution threw the Russian Orthodox Church and its faithful abroad into chaos, the Orthodox Arab faithful in North America, simultaneously shaken by the death of their beloved bishop St. Raphael, chose to come under the direct care of the [[Church of Antioch|Patriarchate of Antioch]]. Due to internal conflicts, however, the Antiochian Orthodox faithful in North America were divided between two [[archdiocese]]s, those of New York and Toledo, generally representing those who were loyal to the [[Church of Antioch]] and the [[Church of Russia]], respectively.  This division of the Arabic faithful resulted significantly from the division in loyalty to the bishops who aligned themselves at the time with the [[Orthodox Church in America|Russian Metropolia]], those who were involved with the formation of the now-defunct [[American Orthodox Catholic Church]], and those who chose to have canonical recourse directly to the [[Holy Synod]] of Antioch.
 
{{orthodoxyinamerica}}
 
{{orthodoxyinamerica}}

Versiunea de la data 21 iulie 2008 09:08

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Sinodul Local al Arhiepiscopiei Antiohiene
de la stânga la dreapta: Episcopul Marcu, Episcopul Vasile, Episcopul Anton, Mitropolitul Filip, Episcopul Iosif, Episcopul Toma, Episcopul Alexandru

Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord este singura jurisdicţie a Bisericii Antiohiei din SUA şi Canada cu jurisdicţie exclusivă asupra credincioşilor ortodocşi antiohieni din aceste ţări. Întâistătătorul actual este Prea Fericitul Filip (Saliba), Arhiepiscop de New York şi Mitropolit al întregiii Americi de Nord.

{{{nume}}}
Jurisdicție Statele Unite şi Canada
Tipul eparhiei {{{tip}}}
Întemeiere {{{întemeiere}}}
Episcop actual {{{episcop}}}
Scaun {{{scaun}}}
Reședință {{{reşedinţă}}}
Teritoriu canonic {{{teritoriu}}}
Limbă liturgică {{{limbă}}}
Tradiție muzicală {{{cântare}}}
Calendar Iulian revizuit
Număr de credincioși (estimat) de la 51,000 până la 380,000
Site web oficial Antiochian Archdiocese

Istoria Arhiepiscopiei

Articol principal: Istoria ortodoxiei antiohiene în America

Primul episcop ortodox hirotonit în America de Nord, Sfântul Rafael Hawaweeny, a fost hirotonit de către Biserica Ortodoxă Rusă din America pentru a-i păstori pe credincioşii arabi din SUA şi Canada. Arhiepiscopia Antiohiană îşi are rădăcinile în activitatea sa Iniţial, el a venit în America ca arhimandrit în 1895 la cererea membrilor Societăţii Voluntare a Sirienilor Ortodocşi, un grup filantropic ostensibly al cărui scop principal era să menţină legăturile dintre ortodocşii arabi care trăiau în Statele Unite. Astfel, el a venit în Statele Unite şi a fost primit, canonic, sub omoforul episcopului Nicolae (Ziorov) al Aleutinelor, exarh al Bisericii Ruse în America în acea vreme.

La sosirea în New York, PărinteleRafael a înfiinţat o parohie în Manhattanul de jos care, atunci, era centrul comunităţii emigranţilor sirieni. Din 1900, totuşi, 3,000 din aceşti imigranţi s-a mutat dincolo de râul East River, schimbând astfel centrul vieţii lor cu Brooklyn. De aceea, în 1902, parohia a cumpărat o biserică foarte mare pe Pacific Street. Biserica a primit hramul Sfântul Nicolae Făcătorul de minuni, a fost renovată coform cerinţelor ultului ortodox şi apoi sfinţită în 27 octombrie 1902, de cătreSfântul Tikhon de Moscova. Catedrala Sfântul Nicolae a fost mutată mai târziu pe strada State Street din Brooklyn şi este considerată astăzi catedrala mamă a Arhiepiscopiei.

La cererea Sfântului Tikhon, Părintele Rafael a fost ales vicarul său, a fost hirotonit la Catedrala Sfântul Nicolae ca episcop de Brooklyn şi şi-a întărit autoritatea pentru păstorirea creştinilor ortodocşi arabi din America. Nu mult timp după acestea, el a fondat revista Al-Kalimat (Cuvântul), a publicat cărţi de slujbă în arabă care au fost folosite în America, Orientul Mijlociu şi în întreaga diasporă a ortodocşilor arabi. Sfântul Rafael a adormit în Domnul la vârsta de 54 de nai în 27 februarie 1915, după puţini dar fructuoşi ani de păstorire.

Catedrala Ortodoxă Antiohiană Sfântul Ilie din Ottawa, Canada

However, after the Bolshevik Revolution threw the Russian Orthodox Church and its faithful abroad into chaos, the Orthodox Arab faithful in North America, simultaneously shaken by the death of their beloved bishop St. Raphael, chose to come under the direct care of the Patriarchate of Antioch. Due to internal conflicts, however, the Antiochian Orthodox faithful in North America were divided between two archdioceses, those of New York and Toledo, generally representing those who were loyal to the Church of Antioch and the Church of Russia, respectively. This division of the Arabic faithful resulted significantly from the division in loyalty to the bishops who aligned themselves at the time with the Russian Metropolia, those who were involved with the formation of the now-defunct American Orthodox Catholic Church, and those who chose to have canonical recourse directly to the Holy Synod of Antioch. Format:Orthodoxyinamerica With the signing of the Articles of Reunification by Metropolitan Philip (Saliba) and Metropolitan Michael (Shaheen) in 1975, the two Antiochian Orthodox archdioceses were united as one Archdiocese of North America (now with its headquarters in Englewood, New Jersey). Metropolitan Philip became the primate of the newly reunified archdiocese, and Metropolitan Michael became an auxiliary archbishop. Since then the Archdiocese has experienced rapid and significant growth through the conversion of a number of Evangelical Protestants—both individually and as congregations, especially with the reception of the majority of the Evangelical Orthodox Church in the 1980s—and also through ongoing evangelization and the immigration of Orthodox Arabs from the Middle East.

The Archdiocese today

Its current primate is Metropolitan Philip (Saliba), who has six other diocesan bishops assisting him in caring for the nine dioceses of the growing Archdiocese, which is the third largest Orthodox Christian jurisdiction in North America, having 236 communities (38 of which are missions). Estimates of the number of faithful range from 51,320 to 84,000[1] to 380,000[2] depending on the report and the counting method being used. The number of new Antiochian parishes in the decade between 1990 and 2000 rose by approximately 33%, and the primary membership growth in the Archdiocese has been from American converts.[3] From 2003 to 2005, an increase of 1,229 communicants was reported at the conventions, an increase of 2.5%.

The Archdiocese also includes the Western Rite Vicariate, a group of about 16 parishes and 7 missions which worship according to the Western Rite.

New bishops with the patriarch
Left to Right: Bp. Mark, Patr. Ignatius IV, Bp. Thomas, Bp. Alexander

On October 9, 2003, the Holy Synod of the Church of Antioch granted the Archdiocese's request to be granted self-rule (as distinct from autonomy, and though the words have the same literal meaning in English, they are distinct in Arabic) to allow it to better govern itself, improve and increase its outreach efforts, internally organize itself into several dioceses, and continue progress toward Orthodox administrative unity in the Americas. Three new bishops were consecrated in December of 2004 to assist in the governance of the reorganized Archdiocese.

The Archdiocese also includes one monastic community, St. Paul Skete (Grand Junction, Tennessee), a community for women. It does not run any of its own seminaries, but sends its seminarians to theological schools run by other jurisdictions or overseas. The Archdiocese does run various non-seminary educational programs, however, including the St. Stephen's Course in Orthodox Theology.

The Antiochian Archdiocese is also a member of SCOBA and was formerly a member of the National Council of Churches (NCC), but on July 28, 2005, its Archdiocesan Convention voted unanimously to withdraw fully from that organization, thus making it the first of the major Orthodox jurisdictions in the US to do so.

Additionally, the 2005 convention voted another first for a major American Orthodox jurisdiction: to alter the assessment-based model of archdiocesan revenue to a tithe (10%) of each parish's income (excepting building funds), to be phased in at 8% in 2007 and then followed by 1% increases in 2008 and 2009, respectively. Of the Archdiocese's 236 communities, 31 are already tithing.

Membership figures

According to the November 2007 issue of the Word magazine (p. 5)[4], the following membership figures were reported at the 2007 Archdiocesan Convention:


Archdiocese membership figures (2007)
Diocese Parishes Baptized souls
Archdiocesan District 15 4639
Ottawa 18 6617
Charleston and Oakland 29 5838
Wichita 45 6976
Toledo 45 11145
Eagle River 20 2257
Worcester 11 4547
Miami 36 4055
Los Angeles 33 8594
Total 252 54667

The Episcopacy

Diocesan bishops

  • Most Reverend Philip (Saliba), Archbishop of New York and the Archdiocesan District, Metropolitan of All North America, Locum Tenens of the Diocese of Worcester and New England
  • Right Reverend Antoun (Khouri), Bishop of Miami and the Southeast
  • Right Reverend Basil (Essey), Bishop of Wichita and Mid-America
  • Right Reverend Joseph (Al-Zehlaoui), Bishop of Los Angeles and the West, Locum Tenens of the Diocese of Eagle River and the Northwest
  • Right Reverend Thomas (Joseph), Bishop of Charleston, Oakland and the Mid-Atlantic
  • Right Reverend Mark (Maymon), Bishop of Toledo and the Midwest
  • Right Reverend Alexander (Mufarrij), Bishop of Ottawa, Eastern Canada and Upstate New York

Primates

  • Archdiocese of North America (1975-present)

Former bishops

Book

  • Corey, George S., ed. The First One Hundred Years: a Centennial Anthology Celebrating Antiochian Orthodoxy in North America, Englewood, NJ: Antakya Press, 1995 (ISBN 0962419028)

External links

The Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America