Arhiepiscop

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 8 martie 2010 21:30, autor: Kamasarye (Discuție | contribuții) (leg. interne (pt scaunele episcopale vechi))
Salt la: navigare, căutare

Arhiepiscopul este episcopul unui scaun episcopal considerat de către Biserică fiind important, în principal pentru două motive:

 • vechimea acestui scaun episcopal (cum ar fi: Ierusalim, Antiohia, Roma, Alexandria, Constantinopol etc.),
 • pentru o poziţie de prestigiu a acestui scaun episcopal, poziţie câştigată în timp în istoria Bisericii: apărarea dreptei credinţe, găzduirea unui sinod important etc.

Un episcop este proclamat arhiepiscop (şi o episcopie este ridicată la rangul de arhiepiscopie) de Sfântul Sinod, şi instalat de o delegaţie a Sfântului Sinod în cadrul unei liturghii festive, fără vreo hirotonie sau hirotesie specială (nimic nu se mai poate adăuga harului episcopatului, cea mai înaltă treaptă a preoţiei).

Distincţii

Din punct de vedere sacramental, episcopul, arhiepiscopul, mitropolitul şi patriarhul sunt toţi egali, căci toţi sunt episcopi prin hirotonie şi suverani în eparhiile care le sunt încredinţate. Aceasta înseamnă în mod concret că, de pildă, patriarhul nu poate interveni direct în treburile interne ale eparhiei unui episcop eparhiot (ci doar poate să facă apel la Sfântul Sinod pentru cercetare).

Toţi ierarhii/arhiereii sunt episcopi ai unei cetăţi anume, ai unui scaun episcopal concret (ex.: N., episcop de Huşi), iar unii dintre ei sunt arhiepiscopi (pentru prestigiul scaunului respectiv, şi nu al lor propriu - ex.: N., arhiepiscop de Alba-Iulia), iar episcopia/eparhia lor desemnează teritoriul.

Unii dintre arhiepiscopi sunt mitropoliţi, sau patriarhi. Acestea sunt funcţiuni administrative, de organizare a Bisericii şi, iarăşi, nu semnifică un drept de intervenţie în celelalte "unităţi administrative" (eparhii) ale mitropoliei, respectiv patriarhiei.

Exemple

1. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române este:

 • episcop prin hirotonie (ca toţi ceilalţi episcopi);
 • arhiepiscop de Bucureşti (adică, cu alte cuvinte: episcop cu prestigiul şi titlul de arhiepiscop al scaunului episcopal Bucureşti);
 • mitropolit al Munteniei şi Dobrogei (responsabilitate administrativă a provinciei Munteniei, constituită în Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; mitropolitul este preşedintele sinodului mitropolitan);
 • patriarh al BOR (adică; primat, înainte-stătător sau întâi-stătător, preşedinte al Sfântului Sinod al BOR).

2. Mitropolitul Moldovei este:

 • episcop prin hirotonie (ca toţi ceilalţi episcopi);
 • arhiepiscop de Iaşi (adică, cu alte cuvinte: episcop cu prestigiul şi titlul de arhiepiscop al scaunului episcopal Iaşi);
 • mitropolit al Moldovei (preşedinte al sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei).

3. Arhiepiscopul Alba-Iuliei (sau: de Alba-Iulia) este:

 • episcop prin hirotonie (ca toţi ceilalţi episcopi);
 • arhiepiscop de Alba-Iulia (scaun episcopal ridicat în anul 1998 la rangul de arhiepiscopie pentru importanţa lui în istoria bisericească a românilor).

A se vedea şi