Arhangheli: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Înţelesurile numelor arhanghelilor: +imag.)
 
(Nu s-au afișat 34 de versiuni intermediare efectuate de alți 11 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
[[Fișier:Synaxis of the Archangels.jpg|thumb|right|230px|[[Sobor]]ul [[Sfinţi]]lor Arhangheli]]
 +
'''Arhanghelii''' sunt numiți marii purtători de vești bune, ei fiind cei care au vestit-o lumii pe cea mai mare și mai slăvită dintre acestea. Slujirea lor (după cum spune Sfântul [[Dionisie Areopagitul]]) constă în descoperirile făcute [[prooroc|profeților]], cunoașterea și înțelegerea voii lui Dumnezeu pe care o primesc de la [[îngeri]]i celor mai înalte Cete și pe care le vestesc celor mai mici, anume [[Îngeri]]i, iar prin aceștia, oamenilor. Sfântul [[Grigorie Dialogul]] spune că arhanghelii îi întăresc pe oameni în credință, luminându-le mințile cu lumina înțelegerii [[Evanghelie]]i și descoperindu-le adâncile taine ale credinței.
  
[[Image:Synaxis of the Archangels.jpg|right|frame|[[Sobor]]ul [[Sfinţi]]lor Arhangheli]]
+
==Cine sunt ei?==
 
{{Îngeri}}
 
{{Îngeri}}
The '''Archangels''' are called the great heralds of good news, announcing the great and most glorious. Their service (as St. [[Dionysius the Areopagite]] says) consists in revealing prophecies, knowledge, and understanding of God's will which they receive from the higher orders of [[angels]] and announce to the lower order, i.e., the [[angels]], and through them, to men. St. [[Gregory the Dialogist]] says that the archangels strengthen people in the holy faith, enlightening their minds with the light of knowledge of the holy [[Gospel]] and revealing the mysteries of devout faith.
+
După cum se arată în toată cartea Sfântului [[Prooroc]] [[Iezechiel]] (se poate face o comparație și cu Cartea [[Apocalipsa Sf. Ioan Teologul|Apocalipsei]]), cei dintâi patru arhangheli ([[Mihail (Arhanghelul)|Mihail]], [[Gavriil (Arhanghelul)|Gavriil]], [[Rafail (Arhanghelul)|Rafail]] și [[Uriil (Arhanghelul)|Uriil]]) sunt cei ce stau în cele patru colțuri ale Marelui Tron al lui Dumnezeu (''Ma'aseh Merkabah''). Împreună cu ele stau cele patru făpturi cu șase aripi (''Ayyot''), cei patru [[Heruvim|Heruvimi]] - cei cu ochi mulți, cu patru aripi, patru brațe și patru fețe, precum și cele patru Roți (''Ophannim'') cele cu ochi mulți sau Vânturile (Duhurile) de furtună (''Galgallim''), pe care creștinii, (după exemplul marelui [[Apostolul Pavel|Pavel]] apostolul și al ilustrului său [[ucenic]], sfântul [[Dionisie Areopagitul]]) le numesc [[Tronurile (îngeri)|Tronuri]]. Acești patru arhangheli sunt cei care au păzit cele patru armate ale poporului lui [[Israel]] în sălbăticie: la Nord, la Sud, la Răsărit și la Apus. Ei sunt îngerii celor patru vânturi, după cuvântul [[Sfânta Scriptură|Scripturii]] care zice : "[Tu ești] Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc" ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=103#5 Psalm 103, 5]).
  
==Which angels?==
+
Rabinii din vechime au legat întotdeauna pe cei șapte arhangheli cu cele șapte planete cunoscute (Soarele, Luna, Marte, Mercur, Jupiter, Venus și Saturn; iar [[Sfinţii Părinţi]] au gândit și învățat întotdeauna că Dumnezeu guvernează Universul cu ajutorul Oștilor Cerești. Există trei liste cu numele celor șapte arhangheli (ireductibile una la cealaltă). Prima vine din [[Cartea lui Enoh]] (acceptată drept carte canonică de [[Biserica Etiopiei (Orientală)|Biserica Ortodoxă Etiopiană]], aceasta fiind ea însăși reprezentativă pentru poziția [[Biserici Orientale Ortodoxe|Comuniunii Bisericilor Orientale]]). A doua listă provine din [[Sfânta Tradiţie|Tradiţia]] Bisericii Ortodoxe (calcedoniană) și coincide, din motive necunoscute, cu cea recunoscută de [[Gnosticism|gnostici]], o străveche [[erezie]]). În sfârșit, cea de a treia ne vine de la mari Părinți ai Bisericii precum Sfântul Dionisie Areopagitul sau Sfântul [[Grigorie Teologul]]. În toate aceste liste, numele primilor patru arhangheli sunt aceleași: Mihail, Gavriil, Rafail și Uriil. Următoarele trei nume sunt, în funcție de lista folosită, astfel:
As it is shown in the Book of the Holy [[Prophet Ezekiel]] throughout (compare with the [[Book of Revelation]]), the first four archangels ([[Archangel Michael|Michael]], [[Archangel Gabriel|Gabriel]], [[Archangel Raphael|Raphel]], [[Archangel Uriel|Uriel]]) are the ones that stand in the four corners of The Great Throne of God (the ''Ma'aseh Merkabah''). Together with them stand the four six-winged Living Creatures (''Ayyot''), the four many-eyed [[Cherubim]]—having four arms, four wings and four faces each—and the four many-eyed Wheels (''Ophannim'') or Storm-Winds (''Galgallim''), which Christians, (according to the example of the Great [[Apostle Paul]] and that of his illustrious [[disciple]], St. Dionysius the Areopagite) call [[Thrones]]. These four archangels are the ones that protected the four camps of the people of [[Israel]] in the wilderness: to the North, to the South, to the East and to the West. They are the angels of the four winds, according to the [[Scripture]] that says: "[You] Who maketh his angels spirits [literally, winds]; his ministers a flaming fire" ([[Psalms]] 104:4, KJV).
 
  
The ancient rabbis always connected the seven archangels with the seven then known planets: the Sun, the Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, and Saturn; and the [[Church Fathers]] have always thought and taught that God rules this Universe through his Celestial Armies.  There are three (irreducible) lists of these seven archangels.  One comes from the [[Book of Enoch]], (which is accepted as [[canonical]] by the [[Church of Ethiopia|Ethiopian Orthodox Church]], itself representative of the [[Oriental Orthodox]] churches). The second is from the [[tradition]] of the Chalcedonian [[Orthodox Church]] (which, interestingly enough, coincides with that of the [[Gnosticism|Gnostics]], an ancient [[heresy]]). Finally, the third comes from such great Church Fathers as Sts. Dionysius the Areopagite and Gregory the Theologian.
+
#După [[Cartea lui Enoh]] (tradiția iudaică și cea orientală ortodoxă): Raguil; Sarachiil sau Saraqail; (Je)Re(h)miil sau (Je)Ra(h)miil;
All of these three different lists, however, agree on the names of the first four archangels: Michael, Gabriel, Raphael, Uriel. The remaining three are given as follows:
+
#După tradiția ortodoxă răsăriteană: Varahiil; Salatiil; (Je)Gudiil sau (Je)Hudiil;
 +
#După tradiția occidentală: (H)Anail sau (H)Aniil; Jophiil sau Cassiil; Zedekiil sau Sachiil.
  
#From the [[Book of Enoch]] (Jewish, as well as Oriental Orthodox tradition): Raguel; Sarakiel or Saraqael; (Je)Re(h)miel or (Je)Ra(h)miel;
+
Explicația și traducerea tuturor numelor se găsește mai jos. Însă tradiția orientală și ea răsăriteană ortodoxă au în comun numele încă unui arhanghel, anume cel de-al șaselea, numit Selafiil (Salatiil sau Sarachiil). De asemenea, este important de remarcat că ultimii trei arhangheli din tradiția răsăriteană reprezintă cele trei forme sau tipuri de rugăciune: de laudă, de cerere și de mulțumire. De asemeni, Zadkiel sau (S/)Zedekiel este unul din purtătorii de stindard (împreună cu Zophiel/Jophiel) care îl urmează îndeaproape pe Arhanghelul Mihail atunci când acesta intră în luptă, în fruntea oștilor cerești.
#From the Eastern Orthodox tradition: Barachiel; Salathiel; (Je)Gudiel or (Je)hudiel;
 
#From the Western tradition: (H)anael or (H)aniel; Jophiel or Cassiel; Zedekiel or Sachiel.  
 
  
The explanation and translation of all of these names can be seen below, but the Oriental and Eastern traditions have one more archangel in common, namely the sixth, called Selaphiel. Likewise, it's worth noting that the last three archangels of the Eastern tradition represent the three forms, or types, of prayer: blessing, supplication and praise. Also, Zadkiel is one of two standard bearers (along with Zophiel) who follow directly behind the Archangel Michael as the head archangel enters battle.
+
==Înţelesurile numelor arhanghelilor==
 +
[[Fișier:Archangels.JPG|thumb|right|230px|Soborul Netrupeştilor Puteri, cu numele celor șapte arhangheli însemnate la fiecare, dimpreună cu un serafim (roşu) şi doi heruvimi (albastru închis), iar în centru - Domnul Hristos]]
 +
[[Fișier:Synaxis of the Holy Angels.JPG|thumb|Soborul Sfinților Arhangheli]]
 +
*[[Mihail (Arhanghelul)|Mihail]]: "Acela care este ca Dumnezeu" sau "Cine este cel care e ca Dumnezeu?" (Daniel [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=16&cap=10#13 10,13]; [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=16&cap=12 12,1]; Epistola Sfântului Apostol Iuda [http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/44/Iuda#9 v. 9]; Apocalipsa [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=4&cap=12#7-8 12,7-8]).
  
==Name meanings==
+
*[[Gavriil (Arhanghelul)|Gavriil]]: "Omul (puternic al) lui Dumnezeu" sau "Dumnezeu este puternic"("Puterea lui Dumnezeu") ( Daniel [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=16&cap=8#16 8,16]; [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=16&cap=9#21 9,21]; Luca [http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/48/Luca#19-26 1,19-26])Este numit și Djibril sau Jibril.  
*[[Archangel Michael|Michael]]: "Who is like unto God?" Dan. 10:13; 12:1; Jude v. 9; Rev. 12:7-8.
 
*[[Archangel Gabriel|Gabriel]] "The Powerful or Strong Man of God," "The Power or Strength of God" Dan. 8:16; 9:21; Luke 1:19-26.  Also called Djibril or Jibril.
 
*[[Archangel Raphael|Raphael]]: "The Healing of God" Tobit 3:17; 12:15. Also called Israfel.  
 
*[[Archangel Uriel|Uriel]]: "The Light or Fire of God" A.V. II Esdras 4:1.  Also called Sariel, Suriel, or Muriel.
 
*[[Archangel Selaphiel|Selaphiel]]: "The Command, Communicant or Prayer of God", since command and prayer represent the two forms, or types, of communication: the first one being descendant and the second ascendant. Also called Salathiel, Selathiel, Seraphiel, Sarakiel, Saraqael, Zarachiel, Zerachiel, or Zachariel.
 
*[[Archangel Jehudiel|Jehudiel]]: "The Glory, Laudation or Praise of God."  Also called Jegudiel or Gudiel.
 
*[[Archangel Barachiel|Barachiel]]:  "The Benediction or Blessings of God."  Also called Varachiel.
 
*[[Archangel Raguel|Raguel]]: "The Friend of God."  Also called Raziel[http://www.jewishencyclopedia.com/], which means "The Secrets of God." Not to be confused with Raphael.
 
*[[Archangel Jeremiel|Jeremiel]]:  "The Compassion, Exaltation or Mercy of God" R.V. II Esdras 4:36.  Also called Jeramiel, Jerahmiel, Jerehmiel, Ramiel, or Remiel.
 
*[[Archangel Anael|Anael]]: "The Grace or Joy of God."  Also called Aniel, Hanael, or Haniel.
 
*[[Archangel Jophiel|Jophiel]]: "The Beauty of God."  Also called Orifiel, Jouphiel, Zouphiel, Zophiel, Zophkiel, Zaphiel, Zaphkiel, Kaphziel, Cassiel, or Kepharel.
 
*[[Archnagel Zadkiel|Zadkiel]]:  "The Justice, Righteousness or Uprightness of God."  Also called Sachiel, Tzadkiel, Zadakiel, Zedekiel, or Zedekul.
 
*[[Satan|Lucifer/Satan]]:  "The Light-Bearer" or "The Morning-Star" Isaiah 14:12; "The Enemy" Jude 1:9, Revelation 12:9Other names for this ''fallen'' archangel (or his companions) are: Azael, Azazel, Azrael, Izrael, Izreel, or Uzziel; Camael, Camiel, Camniel, Cancel, Chamuel, Kemuel, Samael, Shemuel, Simiel, or Zamael; Samiaza; Satanael.
 
  
==See also==
+
*[[Rafail (Arhanghelul)|Rafail]]: "Dumnezeu vindecă" ("Vindecare de la Dumnezeu") (Tobit[http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=81&cap=3#17 3,17]; [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=81&cap=12 12,15]). Numit și Israfel.
 +
 
 +
*[[Uriel (Arhanghelul)|Uriil]]: "Lumina sau Focul lui Dumnezeu" (III Ezdra [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=24&cap=4 4,1]?). Numit și Sariil, Suriil sau Muriil.
 +
 
 +
*[[Selafiil (Arhanghelul)|Selafiil]]: "Porunca, Vestitorul sau Rugăciunea lui Dumnezeu", întrucât porunca și rugăciunea sunt cele două moduri de comunicare: una descendentă, cealaltă ascendentă. Mai este numit și Salatiil, Selatiil, Serafiil, Sarachiil, Saraqail, Zarachiil, Zerachiil, sau Zahariil.
 +
 
 +
*[[Gudiil (Arhanghelul)|Iehudiil]]: "Mărirea, Lauda sau Slăvirea lui Dumnezeu." Mai este numit și Gudiil sau Iegudiil.
 +
 +
*[[Varahiil (Arhanghelul)|Varahiil]]: "Binecuvântare sau Binecuvântări de la Dumnezeu". Numit și Barahiel sau Varahiel.
 +
 
 +
*[[Raguil (Arhanghelul)|Raguil]]: "Prieten al lui Dumnezeu"  Numit și Raziil [http://www.jewishencyclopedia.com/], care înseamnă "Secretele/tainele lui Dumnezeu. Nu este același cu Rafail.
 +
 
 +
*[[Ieremiil (Arhanghelul)|Ieremiil]]: "Îndurarea, Înălțarea sau Milostivirea lui Dumnezeu" (cf. III Ezdra [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=24&cap=4 4,36] ? ). Numit și Ieramiil, Ieremiel, Ramiel sau Remiel.
 +
*[[Anail (Arhanghelul)|Anail]]: "Harul sau Bucuria lui Dumnezeu". Numit și Aniel, Hanael sau Haniel.
 +
*[[Iofiil (Arhanghelul)|Iofiil]]: "Frumusețea lui Dumnezeu". Numit și Orifiel, Iufiel, Zufiel, Zofiil, Zofchiel, Zafiel, Zafchiel, Cafziel, Cassiel sau Kepharel.
 +
*[[Zedechiel (Arhanghelul)|Zedechiel]]: "Dreptatea, Îndreptarea sau Judecata lui Dumnezeu". Numit și Saxhiel, Tsadkiel, Zadakiel, Zadkiel, Zedekul.
 +
 +
===Îngerul căzut===
 +
*[[diavol|Lucifer/Satan]]: "Purtătorul de Lumină" sau "Steaua dimineții", după Isaia [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=14#12 14,12]; "Dușmanul" (Iuda [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=44#9 1,9], Apocalipsa [http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=4&cap=12#9 12,9]). Alte nume date acestui arhanghel ''căzut'' (sau celor care l-au urmat) sunt: Azael, Azazel, Azrael, Izrael, Izreel sau Uzziel; Camael, Camiel, Camniel, Cancel, Chamuel, Kemuel, Samael, Shemuel, Simiel, or Zamael; Samiaza; Satanael.
 +
 
 +
==Iconografie==
 +
[[Dionisie din Furna]] arată Sfinţii Arhangheli, atunci când sunt reprezentaţi împreună, se zugrăvesc cu chip de oameni, tineri, „cu capul gol, cu părul strâns cu o panglică albă legată la ceafă”, în veşminte militare, purtând brâie de aur şi eventual şi mantii (militare), ţin în mâini arcuri, lăncii sau halebarde. <ref>Dionisie din Furna, ''Erminia picturii bizantine'', ed. Sophia, Bucureşti, 2000, p. 67.</ref> Pentru reprezentarea şi atributele individuale ale Sf. Arhangheli, a se vedea articolele dedicate fiecăruia. 
 +
 
 +
==Notă==
 +
<references />
 +
 
 +
==A se vedea și==
 
*[[Îngeri]]
 
*[[Îngeri]]
 +
*[[Mihail (Arhanghelul)]]
 +
*[[Gavriil (Arhanghelul)]]
 +
*[[Rafail (Arhanghelul)]]
 +
*[[Uriil (Arhanghelul)]]
 +
 +
==Surse==
 +
*[[:en:Archangels]]
  
==Sources==
+
În limba engleză:
 
*[http://www.sfaturiortodoxe.ro/orthodox/orthodox_advices_angels.htm The Holy Angels]
 
*[http://www.sfaturiortodoxe.ro/orthodox/orthodox_advices_angels.htm The Holy Angels]
 
*[http://www.wikipedia.org Wikipedia, the free Encyclopedia]
 
*[http://www.wikipedia.org Wikipedia, the free Encyclopedia]
Linia 41: Linia 63:
 
*[http://www.jewishencyclopedia.com Jewish Encyclopedia]
 
*[http://www.jewishencyclopedia.com Jewish Encyclopedia]
  
==External links==
+
==Legături externe==
*[http://www.comeandseeicons.com/groups/ati08.htm Icon of the Feast of the Archangels]
 
*[http://www.comeandseeicons.com/g/mib06.htm Icon of Archangel Gabriel]
 
*[http://www.comeandseeicons.com/m/inp18.htm Icon of Archangel Michael]
 
*[http://www.comeandseeicons.com/r/rsb12.htm Icon of Archangel Raphael]
 
  
 +
*[http://www.calendar-ortodox.ro/luna/noiembrie/noiembrie08.htm Sinaxar 8 noiembrie], pomenirea Sfinților Arhangheli Miihail, Gavriil și Rafail și a tuturor cereștilor puteri.
 +
* [http://www.credo.ro/proloage.php?data=0811&i=1 Proloagele, 8 noiembrie - despre sărbătoare ] și [http://www.credo.ro/proloage.php?data=0811&i=2 Proloagele, 8 noiembrie - despre minunile Sfinților Arhangheli], pe credo.ro
 +
*[http://paginiortodoxe2.tripod.com/predici_cleopa_sfinti/predica_sf_arhangheli.html Părintele Ilie Cleopa, Predică la Sf. Arhangheli] - despre cetele îngerești și despre Sfinții Arhangheli în special.
 +
*[http://laurentiudumitru.ro/blog/2006/11/13/cei-sapte-sfinti-arhangheli/ Cei șapte Sfinți Arhangheli] - o prezentare de Laurențiu Dumitru, după Sf. [[Nicolae (Velimirovici)]].
 +
* [http://www.bisericasfvineri.ro/soborul-sfintilor-arhangheli-mihail-si-gavriil/ Biserica Sf. Vineri: Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil] - despre credința cea rea a închinării la îngeri, despre dreapta credinţă şi vrednica cinstire a prăznuirii sfinţilor îngeri, despre cete, ierarhia și slujba sfinţilor îngeri, după Sf. Vasile cel Mare, Sf. Apostol Pavel, Sf. Dionisie Areopagitul, Sf. Maxim Mărturisitorul și Sf. Grigorie Dialogul
  
 +
[[Categorie:Arhangheli| ]]
 +
[[Categorie:Îngeri]]
  
[[Categorie:Sainţi]]
+
[[en:Archangel]]
[[Category:Sfinţi biblici]]
 

Versiunea curentă din 8 noiembrie 2018 05:07

Soborul Sfinţilor Arhangheli

Arhanghelii sunt numiți marii purtători de vești bune, ei fiind cei care au vestit-o lumii pe cea mai mare și mai slăvită dintre acestea. Slujirea lor (după cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul) constă în descoperirile făcute profeților, cunoașterea și înțelegerea voii lui Dumnezeu pe care o primesc de la îngerii celor mai înalte Cete și pe care le vestesc celor mai mici, anume Îngerii, iar prin aceștia, oamenilor. Sfântul Grigorie Dialogul spune că arhanghelii îi întăresc pe oameni în credință, luminându-le mințile cu lumina înțelegerii Evangheliei și descoperindu-le adâncile taine ale credinței.

Cine sunt ei?

Acest articol face parte din seria
Îngeri
Îngeri și demoni
Înger | Diavol
Îngerul Domnului | Îngerul păzitor
Mihail | Gavriil | Rafail | Uriel
Lucifer
Cele nouă cete îngerești
Prima ierarhie: Serafimi | Heruvimi | Tronuri
A doua ierarhie: Puteri | Stăpâniri | Principate
A treia ierarhie: Virtuți | Arhangheli | Îngeri
Editați această casetă

După cum se arată în toată cartea Sfântului Prooroc Iezechiel (se poate face o comparație și cu Cartea Apocalipsei), cei dintâi patru arhangheli (Mihail, Gavriil, Rafail și Uriil) sunt cei ce stau în cele patru colțuri ale Marelui Tron al lui Dumnezeu (Ma'aseh Merkabah). Împreună cu ele stau cele patru făpturi cu șase aripi (Ayyot), cei patru Heruvimi - cei cu ochi mulți, cu patru aripi, patru brațe și patru fețe, precum și cele patru Roți (Ophannim) cele cu ochi mulți sau Vânturile (Duhurile) de furtună (Galgallim), pe care creștinii, (după exemplul marelui Pavel apostolul și al ilustrului său ucenic, sfântul Dionisie Areopagitul) le numesc Tronuri. Acești patru arhangheli sunt cei care au păzit cele patru armate ale poporului lui Israel în sălbăticie: la Nord, la Sud, la Răsărit și la Apus. Ei sunt îngerii celor patru vânturi, după cuvântul Scripturii care zice : "[Tu ești] Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc" (Psalm 103, 5).

Rabinii din vechime au legat întotdeauna pe cei șapte arhangheli cu cele șapte planete cunoscute (Soarele, Luna, Marte, Mercur, Jupiter, Venus și Saturn; iar Sfinţii Părinţi au gândit și învățat întotdeauna că Dumnezeu guvernează Universul cu ajutorul Oștilor Cerești. Există trei liste cu numele celor șapte arhangheli (ireductibile una la cealaltă). Prima vine din Cartea lui Enoh (acceptată drept carte canonică de Biserica Ortodoxă Etiopiană, aceasta fiind ea însăși reprezentativă pentru poziția Comuniunii Bisericilor Orientale). A doua listă provine din Tradiţia Bisericii Ortodoxe (calcedoniană) și coincide, din motive necunoscute, cu cea recunoscută de gnostici, o străveche erezie). În sfârșit, cea de a treia ne vine de la mari Părinți ai Bisericii precum Sfântul Dionisie Areopagitul sau Sfântul Grigorie Teologul. În toate aceste liste, numele primilor patru arhangheli sunt aceleași: Mihail, Gavriil, Rafail și Uriil. Următoarele trei nume sunt, în funcție de lista folosită, astfel:

 1. După Cartea lui Enoh (tradiția iudaică și cea orientală ortodoxă): Raguil; Sarachiil sau Saraqail; (Je)Re(h)miil sau (Je)Ra(h)miil;
 2. După tradiția ortodoxă răsăriteană: Varahiil; Salatiil; (Je)Gudiil sau (Je)Hudiil;
 3. După tradiția occidentală: (H)Anail sau (H)Aniil; Jophiil sau Cassiil; Zedekiil sau Sachiil.

Explicația și traducerea tuturor numelor se găsește mai jos. Însă tradiția orientală și ea răsăriteană ortodoxă au în comun numele încă unui arhanghel, anume cel de-al șaselea, numit Selafiil (Salatiil sau Sarachiil). De asemenea, este important de remarcat că ultimii trei arhangheli din tradiția răsăriteană reprezintă cele trei forme sau tipuri de rugăciune: de laudă, de cerere și de mulțumire. De asemeni, Zadkiel sau (S/)Zedekiel este unul din purtătorii de stindard (împreună cu Zophiel/Jophiel) care îl urmează îndeaproape pe Arhanghelul Mihail atunci când acesta intră în luptă, în fruntea oștilor cerești.

Înţelesurile numelor arhanghelilor

Soborul Netrupeştilor Puteri, cu numele celor șapte arhangheli însemnate la fiecare, dimpreună cu un serafim (roşu) şi doi heruvimi (albastru închis), iar în centru - Domnul Hristos
Soborul Sfinților Arhangheli
 • Mihail: "Acela care este ca Dumnezeu" sau "Cine este cel care e ca Dumnezeu?" (Daniel 10,13; 12,1; Epistola Sfântului Apostol Iuda v. 9; Apocalipsa 12,7-8).
 • Gavriil: "Omul (puternic al) lui Dumnezeu" sau "Dumnezeu este puternic"("Puterea lui Dumnezeu") ( Daniel 8,16; 9,21; Luca 1,19-26). Este numit și Djibril sau Jibril.
 • Rafail: "Dumnezeu vindecă" ("Vindecare de la Dumnezeu") (Tobit3,17; 12,15). Numit și Israfel.
 • Uriil: "Lumina sau Focul lui Dumnezeu" (III Ezdra 4,1?). Numit și Sariil, Suriil sau Muriil.
 • Selafiil: "Porunca, Vestitorul sau Rugăciunea lui Dumnezeu", întrucât porunca și rugăciunea sunt cele două moduri de comunicare: una descendentă, cealaltă ascendentă. Mai este numit și Salatiil, Selatiil, Serafiil, Sarachiil, Saraqail, Zarachiil, Zerachiil, sau Zahariil.
 • Iehudiil: "Mărirea, Lauda sau Slăvirea lui Dumnezeu." Mai este numit și Gudiil sau Iegudiil.
 • Varahiil: "Binecuvântare sau Binecuvântări de la Dumnezeu". Numit și Barahiel sau Varahiel.
 • Raguil: "Prieten al lui Dumnezeu" Numit și Raziil [1], care înseamnă "Secretele/tainele lui Dumnezeu. Nu este același cu Rafail.
 • Ieremiil: "Îndurarea, Înălțarea sau Milostivirea lui Dumnezeu" (cf. III Ezdra 4,36 ? ). Numit și Ieramiil, Ieremiel, Ramiel sau Remiel.
 • Anail: "Harul sau Bucuria lui Dumnezeu". Numit și Aniel, Hanael sau Haniel.
 • Iofiil: "Frumusețea lui Dumnezeu". Numit și Orifiel, Iufiel, Zufiel, Zofiil, Zofchiel, Zafiel, Zafchiel, Cafziel, Cassiel sau Kepharel.
 • Zedechiel: "Dreptatea, Îndreptarea sau Judecata lui Dumnezeu". Numit și Saxhiel, Tsadkiel, Zadakiel, Zadkiel, Zedekul.

Îngerul căzut

 • Lucifer/Satan: "Purtătorul de Lumină" sau "Steaua dimineții", după Isaia 14,12; "Dușmanul" (Iuda 1,9, Apocalipsa 12,9). Alte nume date acestui arhanghel căzut (sau celor care l-au urmat) sunt: Azael, Azazel, Azrael, Izrael, Izreel sau Uzziel; Camael, Camiel, Camniel, Cancel, Chamuel, Kemuel, Samael, Shemuel, Simiel, or Zamael; Samiaza; Satanael.

Iconografie

Dionisie din Furna arată Sfinţii Arhangheli, atunci când sunt reprezentaţi împreună, se zugrăvesc cu chip de oameni, tineri, „cu capul gol, cu părul strâns cu o panglică albă legată la ceafă”, în veşminte militare, purtând brâie de aur şi eventual şi mantii (militare), ţin în mâini arcuri, lăncii sau halebarde. [1] Pentru reprezentarea şi atributele individuale ale Sf. Arhangheli, a se vedea articolele dedicate fiecăruia.

Notă

 1. Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, ed. Sophia, Bucureşti, 2000, p. 67.

A se vedea și

Surse

În limba engleză:

Legături externe