Apostolul Pavel: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (en, cat)
(finalizare traducere)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
  
[[Image:Apostle Paul.JPG|right|frame|Sf. Pavel]]
+
[[Image:Apostle Paul.JPG|right|frame|Sfântul Apostol Pavel]]
The holy, glorious, all-laudable '''Apostle Paul''' was not one of the Twelve [[Apostol]]i.  Paul was the "Apostle to the Gentiles" (Romans 11:13, Galatians 2:8, 1 Timothy 2:7), being [[convert]]ed while on the road to Damascus by [[Iisus Hristos]] Himself. The Church remembers St. Paul together with St. Peter on [[29 iunie]].
+
Sfântul, măritul şi mult lăudatul '''Apostol Pavel''' nu a fost unul din cei Doisprezece [[Apostol]]i.  Pavel este numit "Apostolul Neamurilor" (Romani 11:13, Galateni 2:8, 1 Timotei 2:7), fiind [[convertire|convertit]] pe drumul Damascului de Însuşi [[Iisus Hristos]]. Biserica îl comemorează pe Sfântul Pavel înpreună cu Sfântul Petr în [[29 Iunie]].
  
 
==Viaţa==
 
==Viaţa==
Named Saul at his birth in the city of Tarsus, the holy apostle was a son of the tribe of Benjamin.   Saul became a Pharisee under Gamaliel, one of the chief Jewish Rabbis (Masters/Teachers) of the day. After his study under the great Rabbi, Saul became one of the chief persecutors of Christians.  Present at the stoning of St. [[Apostolul Ştefan (Întâiul-mucenic)|Ştefan]] ([[Faptele Apostolilor]] 7: 58), Saul later found himself blinded by Jesus himself on the road to Damascus (Acts 9:1-22). Sought out by the [[Apostolul Anania]], Saul immediately repented and Anania baptized him. Saul, soon after his conversion called Paul, was later named and numbered among the [[Apostol]]i. The extent of Paul's preaching as he spread the [[Gospel]] went far and wide from Arabia to Spain, to both Jews and Gentiles. He was called the "Apostle to the Gentiles." Paul spent his new life in suffering and labor for Christ, establishing and organizing churches everywhere. He reached such a state of perfection that he was able to say to the Church at Galatia: "not I, but Christ lives in me" ([[Galatians]] 2:20).  Like the [[Apostolul Varnava]], Paul studied under Gamaliel.
+
Născut în Tars şi numit Saul la naştere, sfântul apostol era din tribul lui Beniamin. Saul devine un fariseu sub Gamaliel, unul din Rabinii şefi ai iudeilor din zilele acelea. După studiile îndrumate de Marele Rabin, Saul devine unul din capii persecuţiilor împotriva creştinilor. Prezent la lapidarea Sfântului [[Apostolul Ştefan (Întâiul-mucenic)|Apostol Ştefan Întâiul-mucenic]] ([[Faptele Apostolilor|Fapte]] 7:58), Pavel este el însuşi orbit de Iisus Hristos Însuşi pe drumul Damascului (Fapte 9:1-22). Aflat de [[Apostolul Anania]], în urma unei vedenii dumnezeieşti, Saul îşi regretă faptele şi este botezat de Anania. Curând după convertire, Saul îşi schimbă numele în Pavel iar mai târziu a fost inclus în ceata [[Apostoli]]lor. Pavel a propovăduit [[Evanghelie|Evanghelia]] pe o zonă foarte întinsă, din Arabia până în Spania, atât la evrei cât şi la păgâni. Pavel şi-a petrecut viaţa de creştin în suferinţă şi lucrând pentru Hristos, înfiinţând şi organizând biserici pretutindeni. A atins o aşa stare de îmbunătăţire încât spune Bisericii din Galatia: "nu eu, ci Hristos trăieşte în mine " ([[Galateni]] 2:20).
  
The account of Paul's [[missionary]] journeys and the letters he wrote to the Churches he founded form an important part of the [[Noul Testament]]. St. Paul was made a [[mucenic]] with the [[Apostolul Petru]] under [[Nero]] by beheading.
+
Descrierea călătoriilor [[misiune|misionare]] ale lui Pavel şi epistolele lui către Biserici formează o parte importantă a [[Noul Testament|Noului Testament]]. Sfântul Pavel a fost [[martir]]izat împreună cu [[Apostolul Petru]] sub [[Nero]] prin decapitare.  
  
==Letters==
+
==Epistole ==
The Church has [[Canon (Bible)|canonized]] several of his [[Apostol (liturgică)|apostol]]i to the churches, including:
+
Biserica a inclus în [[Canon (Biblie)|canonul biblic]] câteva din [[epistolă|epistolele]] sale către biserici:
*[[Romans]]
+
*[[Romani]]
*[[I Corinthians|I]] & [[II Corinithians|II]] Corinthians
+
*[[I Corinteni|I]] & [[II Corinitteni|II]] Corinteni
*[[Galatians]]
+
*[[Galateni]]
*[[Ephesians]]
+
*[[Efeseni]]
*[[Philippians]]
+
*[[Filipeni]]
*[[Colossians]]
+
*[[Coloseni]]
*[[I Thessalonians|I]] & [[II Thessalonians|II]] Thessalonians
+
*[[I Tesaloniceni|I]] & [[II Tesaloniceni|II]] Tesaloniceni
*[[I Timothy|I]] & [[II Timothy|II]] Timothy
+
*[[I Timotei|I]] & [[II Timotei|II]] Timotei
*[[Titus]]
+
*[[Tit]]
*[[Book of Philemon|Philemon]]
+
*[[Cartea lui Filimon|Filimon]]
*[[Hebrews]]
+
*[[Evrei]]
  
Modern scholarship has contested the authenticity of several of these letters. Hebrews in particular, whose authorship was disputed even in the early church, was most likely not written by St. Paul.  However, the Church lectionary introduces readings from each of these epistles as "from the epistle of St. Paul to..." as the lessons and commentary by the Church Fathers edify the Faithful towards [[Salvation]].
+
Savanţii zilelor noastre au contestat autenticitatea câtorva astfel de epistole. În special Evrei, al cărei autor a fost disputat încă din vremea bisericii primare, este considerată ca având un alt autor. Cu toate acestea, rânduiala Bisericii prezintă aceste citiri din epistole ca "din epistola Sfântului Pavel către …" aşa cum lecţiile şi comentariile Părinţilor Bisericii îi edifică pe credincioşi privind [[Mântuirea]].  
  
==Feasts and Fasts==
+
==Sărbători şi posturi==
The life of St. Paul, his letters in particular, are celebrated in the Orthodox Church with annual feasts and fasts.  Being one of the four seasonal [[postul|posturi]], the fast of Sts. Peter & Paul is the summer fast that begins nine days after [[Pentecost]], and continues until their joint [[feast day]] of June 29.
+
Viaţa Sfântului Pavel, epistolele sale în particular, sunt sărbătorite anual prin zile de prăznuire şi prin [[post]]. Unul din cele patru posturi anuale, postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este un post de vară care începe la nouă zile după [[Pogorârea Sfântului Duh]] şi ţine până la prăznuirea lor în [[29 iunie]].
  
==Intercessions==
+
==Intermedieri==
St. Paul is the intercessor for, among others, voyagers by sea and homilists.
+
Sfântul Pavel este patronul şi cel care intervine, printre alţii, pentru călătorii pe mare şi pentru cei care propovăduiesc.
  
==Cântări==
+
==Imnuri==
[[Tropar]] ([[Tone]] 4)
+
[[Tropar]] ([[Glas]]ul 4)
:First-enthroned of the apostles,
 
:teachers of the universe:
 
:Entreat the Master of all
 
:to grant peace to the world,
 
:and to our souls great mercy!
 
  
[[Condac]] (Tone 2)
+
:Primul înscăunat dintre apostoli,
:O Lord, You have taken up to eternal rest
+
:dascălul lumii întregi:
:and to the enjoyment of Your blessings
+
:Imploră-l pe Stăpânul a toate
:the two divinely-inspired preachers, the leaders of the Apostles,
+
:Să dea lumii pacea Sa,
:for You have accepted their labors and deaths as a sweet-smelling sacrifice,
+
şi multă milă sufletelor noastre!
:for You alone know what lies in the hearts of men.
 
  
Condac (Tone 2)
+
[[Condac]] (Glasul 2)
:Today Christ the Rock glorifies with highest honor
 
:The rock of Faith and leader of the Apostles,
 
:Together with Paul and the company of the twelve,
 
:Whose memory we celebrate with eagerness of faith,
 
:Giving glory to the one who gave glory to them!
 
  
==Sursa==
+
:Domane, ai luat spre odihnă veşnică
*Sf. [[Nicolae (Velimirovici)]], ''[[Prologul de la Ohrida]]''
+
:şi pentru bucuria binecuvântărilor Tale
 +
:pe cei doi propovăduitori inspiraţi de Duhul Sfânt şi întâii între Apostoli,
 +
:pentru că ai bine primit osteneala lor ca şi moartea lor ca o ardere bine plăcută Ţie,
 +
:pentru că numai Tu vezi în inima omului.
 +
 
 +
[[Condac]] (Glasul 2)
 +
 
 +
:Astăzi Hristos Piatra primeşte cu mare slavă
 +
:Stânca Credinţei şi întâiul între,
 +
:Împreună cu Pavel şi cu cei Doisprezece,
 +
:A căroro pomenire o facem cu nerăbdarea credinţei,
 +
:Arătându-I slavă celui ce ne-a arătat slava!
 +
 
 +
==Izvor==
 +
*Sfântul [[Nicolae Velimirovici]], ''[[Prologul de la Ohrida]]''
  
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==
 +
*[http://www.crestinism-ortodox.ro/html/05/5e_viata_si_activitatea.html Viaţa şi activitatea Sfântului Apostol Pavel]
 +
*[http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament.php Noul Testament]
 +
 
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?FSID=101842 The Holy Glorious and All-Praised Leader of the Apostles, Paul] ([[OCA]])
 
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?FSID=101842 The Holy Glorious and All-Praised Leader of the Apostles, Paul] ([[OCA]])
*[http://goarch.org/en/chapel/saints.asp?contentid=103 Peter and Paul, the Holy Apostles] ([[Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din America]])
+
*[http://goarch.org/en/chapel/saints.asp?contentid=103 Peter and Paul, the Holy Apostles] ([[GOARCH]])
 
*[http://www.comeandseeicons.com/p/ppw02.htm Icon of the Conversion of the Apostle Paul]
 
*[http://www.comeandseeicons.com/p/ppw02.htm Icon of the Conversion of the Apostle Paul]
  
 
[[Categorie:Sfinţi biblici|Pavel]]
 
[[Categorie:Sfinţi biblici|Pavel]]
[[Categorie:Mucenici|Pavel]]
+
[[Categorie:Martiri|Pavel]]
 
[[Categorie:Sfinţi|Pavel]]
 
[[Categorie:Sfinţi|Pavel]]
  
 
[[el:Απόστολος Παύλος]]
 
[[el:Απόστολος Παύλος]]
 +
[[en:Apostle Paul]]

Versiunea de la data 25 martie 2008 06:06

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Sfântul Apostol Pavel

Sfântul, măritul şi mult lăudatul Apostol Pavel nu a fost unul din cei Doisprezece Apostoli. Pavel este numit "Apostolul Neamurilor" (Romani 11:13, Galateni 2:8, 1 Timotei 2:7), fiind convertit pe drumul Damascului de Însuşi Iisus Hristos. Biserica îl comemorează pe Sfântul Pavel înpreună cu Sfântul Petr în 29 Iunie.

Viaţa

Născut în Tars şi numit Saul la naştere, sfântul apostol era din tribul lui Beniamin. Saul devine un fariseu sub Gamaliel, unul din Rabinii şefi ai iudeilor din zilele acelea. După studiile îndrumate de Marele Rabin, Saul devine unul din capii persecuţiilor împotriva creştinilor. Prezent la lapidarea Sfântului Apostol Ştefan Întâiul-mucenic (Fapte 7:58), Pavel este el însuşi orbit de Iisus Hristos Însuşi pe drumul Damascului (Fapte 9:1-22). Aflat de Apostolul Anania, în urma unei vedenii dumnezeieşti, Saul îşi regretă faptele şi este botezat de Anania. Curând după convertire, Saul îşi schimbă numele în Pavel iar mai târziu a fost inclus în ceata Apostolilor. Pavel a propovăduit Evanghelia pe o zonă foarte întinsă, din Arabia până în Spania, atât la evrei cât şi la păgâni. Pavel şi-a petrecut viaţa de creştin în suferinţă şi lucrând pentru Hristos, înfiinţând şi organizând biserici pretutindeni. A atins o aşa stare de îmbunătăţire încât spune Bisericii din Galatia: "nu eu, ci Hristos trăieşte în mine " (Galateni 2:20).

Descrierea călătoriilor misionare ale lui Pavel şi epistolele lui către Biserici formează o parte importantă a Noului Testament. Sfântul Pavel a fost martirizat împreună cu Apostolul Petru sub Nero prin decapitare.

Epistole

Biserica a inclus în canonul biblic câteva din epistolele sale către biserici:

Savanţii zilelor noastre au contestat autenticitatea câtorva astfel de epistole. În special Evrei, al cărei autor a fost disputat încă din vremea bisericii primare, este considerată ca având un alt autor. Cu toate acestea, rânduiala Bisericii prezintă aceste citiri din epistole ca "din epistola Sfântului Pavel către …" aşa cum lecţiile şi comentariile Părinţilor Bisericii îi edifică pe credincioşi privind Mântuirea.

Sărbători şi posturi

Viaţa Sfântului Pavel, epistolele sale în particular, sunt sărbătorite anual prin zile de prăznuire şi prin post. Unul din cele patru posturi anuale, postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este un post de vară care începe la nouă zile după Pogorârea Sfântului Duh şi ţine până la prăznuirea lor în 29 iunie.

Intermedieri

Sfântul Pavel este patronul şi cel care intervine, printre alţii, pentru călătorii pe mare şi pentru cei care propovăduiesc.

Imnuri

Tropar (Glasul 4)

Primul înscăunat dintre apostoli,
dascălul lumii întregi:
Imploră-l pe Stăpânul a toate
Să dea lumii pacea Sa,

şi multă milă sufletelor noastre!

Condac (Glasul 2)

Domane, ai luat spre odihnă veşnică
şi pentru bucuria binecuvântărilor Tale
pe cei doi propovăduitori inspiraţi de Duhul Sfânt şi întâii între Apostoli,
pentru că ai bine primit osteneala lor ca şi moartea lor ca o ardere bine plăcută Ţie,
pentru că numai Tu vezi în inima omului.

Condac (Glasul 2)

Astăzi Hristos Piatra primeşte cu mare slavă
Stânca Credinţei şi întâiul între,
Împreună cu Pavel şi cu cei Doisprezece,
A căroro pomenire o facem cu nerăbdarea credinţei,
Arătându-I slavă celui ce ne-a arătat slava!

Izvor

Legături externe