Apostolul Iacov (fiul lui Zevedeu): Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (legături interne)
(Imnografie: de tradus)
Linia 9: Linia 9:
  
 
==Imnografie==
 
==Imnografie==
 +
{{Traducere EN}}
 
[[Tropar]] ([[Glas]] 8) [http://www.oca.org/FSTroparDay.asp?M=4&D=30]
 
[[Tropar]] ([[Glas]] 8) [http://www.oca.org/FSTroparDay.asp?M=4&D=30]
 
:As a soldier of the Lord you were ranked among the choir of apostles.
 
:As a soldier of the Lord you were ranked among the choir of apostles.

Versiunea de la data 29 decembrie 2010 09:02

Apostolul Iacov (fiul lui Zevedei)

Sfântul Iacov, fiul lui Zevedei, era din Betsaida Galileii, dintr-o familie de pescari şi a fost frate cu Sfântul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, şi era unul din cei doisprezece Apostoli, chemat de Domnul la ucenicie "de la vânarea peştilor". A fost numit Iacov cel Mare, spre a-l deosebi de Apostolul cu acelaşi nume, care a fost cel dintâi episcop al Ierusalimului şi care s-a numit Iacov cel Mic. Biserica îl pomeneşte pe Iacov al lui Zevedeu la 30 aprilie şi la 30 iunie (împreună cu ceilalţi Apostoli).

La chemarea Domnului, cei doi fraţi au lăsat mrejele de pescari şi pe tatăl lor şi L-au urmat pe Hristos. Ei ştiau, ca foşti ucenici ai Botezătorului, că Iisus este Mesia-Hristos şi credeau în El, luând aminte la învăţăturile ce ieşeau în preacurata gura Lui şi fiind martori la minunile făcute de El. Şi atât îi iubea Domnul, încât unuia i-a dat spre rezemare pieptul Său, iar celuilalt i-a făgăduit paharul pe care El Însuşi l-a băut. Însă şi ei atât L-au iubit pe Domnul şi atâta râvna au arătat faţă de Dânsul, încât şi foc din cer au voit să pogoare peste cei ce nu credeau în El. Pe aceşti doi fraţi şi pe Petru, nicidecum nu-i lăsa Mântuitorul fără să le descopere mai mult decât celorlalţi Apostoli dumnezeieştile Lui taine, precum s-a petrecut pe Tabor, când a voit să-şi arate slava dumnezeirii Sale, iar, mai târziu, în Ghetsimani, când le-a descoperit, tot lor trei, taina cea adâncă a Crucii şi a smereniei Sale.

Tradiţia mărturiseşte că, după patima cea de bunăvoie, după Învierea şi Înălţarea Domnului la cer, după primirea Sfântului Duh, Sfântul Apostol Iacov a fost în Spania şi în alte părţi şi, acolo, a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu şi că s-a întors la Ierusalim, învăţând cu toata îndrăzneala că Iisus este adevăratul Mesia, Mântuitorul lumii.

Aceasta văzând-o, păgânii s-au pornit cu mânie mare şi au îndemnat pe Irod Agripa (41-44) să ridice prigoană asupra Bisericii lui Hristos, iar pe Iacov să-l ucidă. Deci, Irod a pus mâna pe câţiva din fruntaşii Bisericii, ca să-i piardă şi a ucis pe Iacov, fratele lui Ioan, cu sabia, iar pe Petru l-au închis în temniţă. Şi, spune tradiţia, că, după tăiere, ucenicii Sfântului Iacov, luând trupul învăţătorului lor, după dumnezeiască povăţuire, l-au dus în Spania, unde şi până acum, la mormântul lui de la Compostella, săvârşesc minuni, întru slava lui Iisus Hristos Dumnezeu, Cel ce este slăvit împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, de toată făptura, în veci.

Imnografie

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Tropar (Glas 8) [1]
As a soldier of the Lord you were ranked among the choir of apostles.
Together with your brother, O James, you clung wholeheartedly to the Savior.
Armed with the power of the Spirit you preached him to all and were slain by the sword.
Therefore we sing your praises!

Tropar (Glas 3)

You were a chosen apostle of Christ
And the only brother of the beloved Theologian.
Most praised James, ask remission of sins and great mercy
For those who sing hymns to you.

Condac (Glas 2)

You heard the voice of God calling you
And turned away from the love of your father.
With your brother you hastened after Christ, O glorious James.
With him, you were counted worthy to behold the Lord's divine Transfiguration!

Surse

  • de menţionat sursele

Legături externe