Apostolul Iacov (fiul lui Zevedeu): Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(ortografie)
m (leg. int.)
 
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
[[image:James Son of Zebedee.JPG|frame|right|Apostolul Iacov (fiul lui Zevedei)]]
+
[[Fișier:James Son of Zebedee.JPG|frame|right|Apostolul Iacov (fiul lui Zevedeu)]]
Sfântul '''Iacov, fiul lui Zevedei''', era din Betsaida Galileii, dintr-o familie de pescari şi a fost frate cu Sf. [[Apostolul Ioan|Apostol Ioan]], Cuvântătorul de Dumnezeu. A fost unul din cei doisprezece [[Apostoli]], chemat de Domnul la ucenicie „de la vânarea peştilor”. A fost supranumit '''Iacov cel Mare''', spre a-l deosebi de [[Apostolul Iacov (fiul lui Alfeu)]] și de Apostolul cu acelaşi nume dintre [[Apostoli#Cei_70_de_Apostoli|Cei Şaptezeci]], Sf. [[Iacov cel Drept]] (primul [[Listă a patriarhilor Ierusalimului|Episcop al Ierusalimului]]) supranumit ''Iacov cel Mic'' sau ''Iacov Fratele Domnului''.<br>  
+
Sfântul '''Iacov, fiul lui Zevedeu''', era din Betsaida Galileii, dintr-o familie de pescari și a fost frate cu Sf. [[Apostolul Ioan|Apostol Ioan]], Cuvântătorul de Dumnezeu. A fost unul din [[Apostol#Cei 12 Apostoli|Cei Doisprezece Apostoli]], chemat de Domnul la ucenicie „de la vânarea peștilor”. A fost supranumit '''Iacov cel Mare''', spre a-l deosebi de [[Apostolul Iacov (fiul lui Alfeu)]] și de Apostolul cu același nume dintre [[Apostol#Cei 70 de Apostoli|Cei Șaptezeci]], Sf. [[Iacov cel Drept]] (primul [[Listă a patriarhilor Ierusalimului|Episcop al Ierusalimului]]) supranumit ''Iacov cel Mic'' sau ''Iacov Fratele Domnului''. Sf. Iacov este primul [[mucenic]] dintre [[Apostol#Cei 12 Apostoli|Cei 12 Apostoli]], fiind ucis în anul 44, la ordinul lui Irod Agripa (Fapte 12-1;2).<br>  
Biserica îl [[prăznuire|pomeneşte]] pe Iacov al lui Zevedeu la [[30 aprilie]] şi la [[30 iunie]] (împreună cu ceilalţi Apostoli).
+
Biserica îl [[prăznuire|pomenește]] pe Iacov al lui Zevedeu la [[30 aprilie]] și la [[30 iunie]] (împreună cu ceilalți Apostoli).
  
==Viaţa==
+
==Viața==
La chemarea Domnului, cei doi fraţi au lăsat mrejele de pescari şi pe tatăl lor şi L-au urmat pe [[Hristos]]. Ei ştiau, ca foşti ucenici ai Botezătorului, că [[Iisus]] este Mesia-Hristos şi credeau în El, luând aminte la învăţăturile ce ieşeau în preacurata gura Lui şi fiind martori la minunile făcute de El. Şi atât îi iubea Domnul, încât unuia i-a dat spre rezemare pieptul Său, iar celuilalt i-a făgăduit paharul pe care El Însuşi l-a băut. Însă şi ei atât L-au iubit pe Domnul şi atâta râvna au arătat faţă de Dânsul, încât şi foc din cer au voit să pogoare peste cei ce nu credeau în El. Pe aceşti doi fraţi şi pe Petru, nicidecum nu-i lăsa Mântuitorul fără să le descopere mai mult decât celorlalţi Apostoli dumnezeieştile Lui taine, precum s-a petrecut pe Tabor, când a voit să-şi arate slava dumnezeirii Sale, iar, mai târziu, în Ghetsimani, când le-a descoperit, tot lor trei, taina cea adâncă a Crucii şi a smereniei Sale.  
+
La chemarea Domnului, cei doi frați au lăsat mrejele de pescari și pe tatăl lor și L-au urmat pe [[Hristos]]. Ei știau, ca foști ucenici ai Botezătorului, că [[Iisus]] este Mesia-Hristos și credeau în El, luând aminte la învățăturile ce ieșeau în preacurata gura Lui și fiind martori la minunile făcute de El. Şi atât îi iubea Domnul, încât unuia i-a dat spre rezemare pieptul Său, iar celuilalt i-a făgăduit paharul pe care El Însuși l-a băut. Însă și ei atât L-au iubit pe Domnul și atâta râvna au arătat față de Dânsul, încât și foc din cer au voit să pogoare peste cei ce nu credeau în El. Pe acești doi frați și pe Petru, nicidecum nu-i lăsa Mântuitorul fără să le descopere mai mult decât celorlalți Apostoli dumnezeieștile Lui taine, precum s-a petrecut pe Tabor, când a voit să-și arate slava dumnezeirii Sale, iar, mai târziu, în Ghetsimani, când le-a descoperit, tot lor trei, taina cea adâncă a Crucii și a smereniei Sale.  
  
Tradiţia mărturiseşte că, după patima cea de bunăvoie, după [[Învierea Domnului|Învierea]] şi [[Înălţarea Domnului]] la cer, după primirea Sfântului Duh, Sfântul Apostol Iacov a fost în Spania şi în alte părţi şi, acolo, a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu şi că s-a întors la [[Ierusalim]], învăţând cu toată îndrăzneala că Iisus este adevăratul Mesia, Mântuitorul lumii.  
+
Tradiția mărturisește că, după patima cea de bunăvoie, după [[Învierea Domnului|Învierea]] și [[Înălțarea Domnului]] la cer, după primirea Sfântului Duh, Sfântul Apostol Iacov a fost în Spania și în alte părți și, acolo, a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și că s-a întors la [[Ierusalim]], învățând cu toată îndrăzneala că Iisus este adevăratul Mesia, Mântuitorul lumii.  
  
Aceasta văzând-o, păgânii s-au pornit cu mânie mare şi au îndemnat pe Irod Agripa (41-44) să ridice prigoană asupra Bisericii lui Hristos, iar pe Iacov să-l ucidă. Deci, Irod a pus mâna pe câţiva din fruntaşii Bisericii, ca să-i piardă şi a ucis pe Iacov, fratele lui Ioan, cu sabia, iar pe Petru l-au închis în temniţă. Şi, spune tradiţia, că, după tăiere, ucenicii Sfântului Iacov, luând trupul învăţătorului lor, după dumnezeiască povăţuire, l-au dus în Spania, unde şi până acum, la mormântul lui de la Compostella, săvârşesc minuni, întru slava lui Iisus Hristos Dumnezeu, Cel ce este slăvit împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, de toată făptura, în veci.
+
Aceasta văzând-o, păgânii s-au pornit cu mânie mare și au îndemnat pe Irod Agripa (41-44) să ridice prigoană asupra Bisericii lui Hristos, iar pe Iacov să-l ucidă. Deci, Irod a pus mâna pe câțiva din fruntașii Bisericii, ca să-i piardă și a ucis pe Iacov, fratele lui Ioan, cu sabia, iar pe Petru l-au închis în temniță. Şi, spune tradiția, că, după tăiere, ucenicii Sfântului Iacov, luând trupul învățătorului lor, după dumnezeiască povățuire, l-au dus în Spania, unde și până acum, la mormântul lui de la Compostella, săvârșesc minuni, întru slava lui Iisus Hristos Dumnezeu, Cel ce este slăvit împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, de toată făptura, în veci.
  
 
==Imnografie==
 
==Imnografie==
  
[[Tropar]] ([[Glas]] 8)<ref> Textele primelor două tropare sunt luate de [http://www.oca.org/FSTroparDay.asp?M=4&D=30 aici] şi traduse din limba engleză. Ultimul tropar şi condacul sunt redate după sinaxarul din ''Micul Ceaslov cu sinaxarul de peste an'', ed. ep. Râmnicului, f.l., f.a.</ref>
+
[[Tropar]] ([[Glas]] 8)<ref> Textele primelor două tropare sunt luate de [http://www.oca.org/FSTroparDay.asp?M=4&D=30 aici] și traduse din limba engleză. Ultimul tropar și condacul sunt redate după sinaxarul din ''Micul Ceaslov cu sinaxarul de peste an'', ed. ep. Râmnicului, f.l., f.a.</ref>
:Ca un ostaş al Domnului te-ai numărat în ceata apostolilor şi dimpreună cu fratele tău, Iacove, te-ai ţinut din toată inima aproape de Mântuitorul. Întrarmat cu puterea Duhului fiind, pe Acesta tuturor L-ai propovăduit şi de sabie te-ai săvârşit, pentru care-ţi şi cântăm ţie acestea.
+
:Ca un ostaș al Domnului te-ai numărat în ceata apostolilor și dimpreună cu fratele tău, Iacove, te-ai ținut din toată inima aproape de Mântuitorul. Întrarmat cu puterea Duhului fiind, pe Acesta tuturor L-ai propovăduit și de sabie te-ai săvârșit, pentru care-ți și cântăm ție acestea.
  
 
Tropar (Glas 3)
 
Tropar (Glas 3)
:Fost-ai apostol ales al lui Hristos şi singur frate al preaiubitului [[Ioan Teologul|Teolog]]. Prealăudate Iacove, cere pentru noi cei ce-ţi cântăm ţie iertarea păcatelor noastre şi mare milă.
+
:Fost-ai apostol ales al lui Hristos și singur frate al preaiubitului [[Ioan Teologul|Teolog]]. Prealăudate Iacove, cere pentru noi cei ce-ți cântăm ție iertarea păcatelor noastre și mare milă.
  
 
Tropar, (Glas 3)
 
Tropar, (Glas 3)
:Apostole Sfinte Iacove, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.
+
:Apostole Sfinte Iacove, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.
  
 
[[Condac]] (Glas 2)
 
[[Condac]] (Glas 2)
:Glas dumnezeiesc auzind chemându-te pe tine, dragostea tatălui tău o ai trecut cu vederea şi ai alergat la Hristos, Iacove, cu fratele tău, mărite, cu care împreună te-ai învrednicit a vedea dumnezeiasca [[Schimbarea la Faţă|schimbare la faţă]] a Domnului.
+
:Glas dumnezeiesc auzind chemându-te pe tine, dragostea tatălui tău o ai trecut cu vederea și ai alergat la Hristos, Iacove, cu fratele tău, mărite, cu care împreună te-ai învrednicit a vedea dumnezeiasca [[Schimbarea la Față|schimbare la față]] a Domnului.
  
 
==Iconografie==
 
==Iconografie==
[[Dionisie din Furna]] arată că Sf. Ap. Iacov, fiul lui Zevedei se zugrăveşte ca un tânăr cu un început de  barbă. Poartă în mână un sul (o hârtie) înfăşurat(ă), ca propovăduitor al Evangheliei. Mai este zugrăvit în ceata apostolilor şi în mai multe imagini reprezentând scene din viaţa lui Hristos (la [[Schimbarea la Faţă]], în grădina Ghetsimani etc. <ref>Dionisie din Furna, ''Erminia picturii bizantine'', ed. Sophia, Bucureşti, 2000, pp. 104-110, 149, 204.</ref>
+
[[Dionisie din Furna]] arată că Sf. Ap. Iacov, fiul lui Zevedeu se zugrăvește ca un tânăr cu un început de  barbă. Poartă în mână un sul (o hârtie) înfășurat(ă), ca propovăduitor al Evangheliei. Mai este zugrăvit în ceata apostolilor și în mai multe imagini reprezentând scene din viața lui Hristos (la [[Schimbarea la Față]], în grădina Ghetsimani etc.) <ref>Dionisie din Furna, ''Erminia picturii bizantine'', ed. Sophia, București, 2000, pp. 104-110, 149, 204.</ref>
  
 
==Note==
 
==Note==
Linia 40: Linia 40:
  
 
{{Apostoli}}
 
{{Apostoli}}
 
+
{{DEFAULTSORT:Iacov, fiul lui Zevedeu}}
[[Categorie:Sfinţi din Noul Testament|Iacov, fiul lui Zevedei]]
+
[[Categorie:Sfinți din Noul Testament]]
[[Categorie:Apostoli|Iacov, fiul lui Zevedei]]
+
[[Categorie:Apostoli]]
[[Categorie:Mucenici|Iacov, fiul lui Zevedei]]
+
[[Categorie:Mucenici]]
  
 
[[en:Apostle James (son of Zebedee)]]
 
[[en:Apostle James (son of Zebedee)]]
 
[[fr:Apôtre Jacques (fils de Zébédée)]]
 
[[fr:Apôtre Jacques (fils de Zébédée)]]
 
[[ar:يعقوب بن زبدى]]
 
[[ar:يعقوب بن زبدى]]

Versiunea curentă din 30 aprilie 2019 05:57

Apostolul Iacov (fiul lui Zevedeu)

Sfântul Iacov, fiul lui Zevedeu, era din Betsaida Galileii, dintr-o familie de pescari și a fost frate cu Sf. Apostol Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu. A fost unul din Cei Doisprezece Apostoli, chemat de Domnul la ucenicie „de la vânarea peștilor”. A fost supranumit Iacov cel Mare, spre a-l deosebi de Apostolul Iacov (fiul lui Alfeu) și de Apostolul cu același nume dintre Cei Șaptezeci, Sf. Iacov cel Drept (primul Episcop al Ierusalimului) supranumit Iacov cel Mic sau Iacov Fratele Domnului. Sf. Iacov este primul mucenic dintre Cei 12 Apostoli, fiind ucis în anul 44, la ordinul lui Irod Agripa (Fapte 12-1;2).
Biserica îl pomenește pe Iacov al lui Zevedeu la 30 aprilie și la 30 iunie (împreună cu ceilalți Apostoli).

Viața

La chemarea Domnului, cei doi frați au lăsat mrejele de pescari și pe tatăl lor și L-au urmat pe Hristos. Ei știau, ca foști ucenici ai Botezătorului, că Iisus este Mesia-Hristos și credeau în El, luând aminte la învățăturile ce ieșeau în preacurata gura Lui și fiind martori la minunile făcute de El. Şi atât îi iubea Domnul, încât unuia i-a dat spre rezemare pieptul Său, iar celuilalt i-a făgăduit paharul pe care El Însuși l-a băut. Însă și ei atât L-au iubit pe Domnul și atâta râvna au arătat față de Dânsul, încât și foc din cer au voit să pogoare peste cei ce nu credeau în El. Pe acești doi frați și pe Petru, nicidecum nu-i lăsa Mântuitorul fără să le descopere mai mult decât celorlalți Apostoli dumnezeieștile Lui taine, precum s-a petrecut pe Tabor, când a voit să-și arate slava dumnezeirii Sale, iar, mai târziu, în Ghetsimani, când le-a descoperit, tot lor trei, taina cea adâncă a Crucii și a smereniei Sale.

Tradiția mărturisește că, după patima cea de bunăvoie, după Învierea și Înălțarea Domnului la cer, după primirea Sfântului Duh, Sfântul Apostol Iacov a fost în Spania și în alte părți și, acolo, a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și că s-a întors la Ierusalim, învățând cu toată îndrăzneala că Iisus este adevăratul Mesia, Mântuitorul lumii.

Aceasta văzând-o, păgânii s-au pornit cu mânie mare și au îndemnat pe Irod Agripa (41-44) să ridice prigoană asupra Bisericii lui Hristos, iar pe Iacov să-l ucidă. Deci, Irod a pus mâna pe câțiva din fruntașii Bisericii, ca să-i piardă și a ucis pe Iacov, fratele lui Ioan, cu sabia, iar pe Petru l-au închis în temniță. Şi, spune tradiția, că, după tăiere, ucenicii Sfântului Iacov, luând trupul învățătorului lor, după dumnezeiască povățuire, l-au dus în Spania, unde și până acum, la mormântul lui de la Compostella, săvârșesc minuni, întru slava lui Iisus Hristos Dumnezeu, Cel ce este slăvit împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, de toată făptura, în veci.

Imnografie

Tropar (Glas 8)[1]

Ca un ostaș al Domnului te-ai numărat în ceata apostolilor și dimpreună cu fratele tău, Iacove, te-ai ținut din toată inima aproape de Mântuitorul. Întrarmat cu puterea Duhului fiind, pe Acesta tuturor L-ai propovăduit și de sabie te-ai săvârșit, pentru care-ți și cântăm ție acestea.

Tropar (Glas 3)

Fost-ai apostol ales al lui Hristos și singur frate al preaiubitului Teolog. Prealăudate Iacove, cere pentru noi cei ce-ți cântăm ție iertarea păcatelor noastre și mare milă.

Tropar, (Glas 3)

Apostole Sfinte Iacove, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac (Glas 2)

Glas dumnezeiesc auzind chemându-te pe tine, dragostea tatălui tău o ai trecut cu vederea și ai alergat la Hristos, Iacove, cu fratele tău, mărite, cu care împreună te-ai învrednicit a vedea dumnezeiasca schimbare la față a Domnului.

Iconografie

Dionisie din Furna arată că Sf. Ap. Iacov, fiul lui Zevedeu se zugrăvește ca un tânăr cu un început de barbă. Poartă în mână un sul (o hârtie) înfășurat(ă), ca propovăduitor al Evangheliei. Mai este zugrăvit în ceata apostolilor și în mai multe imagini reprezentând scene din viața lui Hristos (la Schimbarea la Față, în grădina Ghetsimani etc.) [2]

Note

  1. Textele primelor două tropare sunt luate de aici și traduse din limba engleză. Ultimul tropar și condacul sunt redate după sinaxarul din Micul Ceaslov cu sinaxarul de peste an, ed. ep. Râmnicului, f.l., f.a.
  2. Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, ed. Sophia, București, 2000, pp. 104-110, 149, 204.

Sursa

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedeu) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.