Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Fortunat se numără printre Cei Șaptezeci de Apostoli. El este pomenit de Biserică în 15 iunie împreună cu Ahaic și cu Ștefanas, iar în 4 ianuarie împreună cu Cei Șaptezeci. Cei Șaptezeci de Apostoli au fost aleși de Iisus Hristos și trimiși să propovăduiască (Luca 10,1-24).

Sfântul Fortunat este menționat de către Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către Corinteni (I Corinteni 16,17): Mă bucur de venirea lui Ștefanas, a lui Fortunat și a lui Ahaic, pentru că aceștia au împlinit lipsa voastră. Primește mucenicia fiind omorât cu sabia.

Imnografie

Tropar (glasul al 3-lea):

Apostole Sfinte, Fortunat, din cei Șaptezeci, roagă pe milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 4-lea):

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Fortunat, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos: Mântuiește pe cei ce cu credință cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

Iconografie

  • Erminia lui Dionisie din Furna (ed. rom. a editurii Sophia, București, 2000, p. 151) precizează că Sfântul Apostol Fortunat trebuie zugrăvit ca un bătrân (episcop), având barbă rotundă, purtând în mână o hârtie (pergament) înfășurată, semn al apostoliei sale, al învățăturii pe care Apostolii au răspândit-o în întreaga lume.

Articole înrudite

SursaApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedeu) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.