Apologetică: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(ortografie)
 
(Nu s-au afișat 28 de versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}} {{În curs}}
+
{{Teologie}}'''Apologetica''' (gr. απολογία și lat. ''apologeticum'' = apărare, justificare, răspuns) este o ramură a teologiei sistematice care încearcă dovedirea existenței lui [[Dumnezeu]] prin probe raționale sau argumente logice. Creație a [[Scolastică|scolasticii]], apologetica a fost introdusă în învățământul ortodox sub influența teologiei apusene, care a conceput două domenii diferite de cunoaştere : raţională şi teologică de unde şi separarea netă între filozofie, teologie, ştiinţă şi credinţă, raţionalism şi metafizică, logică şi [[spiritualitate]]. [[Anselm de Canterbury]] (1033—1109), «părintele scolasticii», care defineşte teologia ca fiind «fides quaerens intellectum» (credinţa care caută inteligibilitatea ei) foloseşte argumentul «ontologic» pentru a demonstra a priori acordul dintre raţiune şi credinţă (''In Proslogium'').
'''Apologetica''' (gr. απολογία și lat. ''apologeticum'' = apărare, justificare, răspuns) este o ramură a teologiei sistematice care încearcă dovedirea existenței lui [[Dumnezeu]] prin probe raționale sau argumente logice. Creație a [[Scolastică|scolasticii]], apologetica a fost introdusă în învățământul ortodox sub influența teologiei apusene, care a conceput două domenii diferite de cunoaştere : raţională şi teologică de unde şi separarea netă între filozofie, teologie, ştiinţă şi credinţă, raţionalism şi metafizică, logică şi [[spiritualitate]]. [[Anselm de Canterbury]] (1033—1109), «părintele scolasticii», care defineşte teologia ca fiind «fides quaerens intellectum» (credinţa care caută inteligibilitatea ei) foloseşte argumentul «ontologic» pentru a demonstra a priori acordul dintre raţiune şi credinţă (''In Proslogium'').
 
  
Atât în perioada [[apologeţi]]lor (părinţi din sec. II, care au luat apărarea creştinismului în disputa acestuia cu iudaismul şi păgânismul, ca, de pildă, [[Iustin Martirul]]), cit şi în cea [[patristică]], adevărul despre existenţa lui Dumnezeu nu se poate stabili pe baza aşa-ziselor argumente raţionale. Dumnezeu se dovedeşte în şi prin manifestările Sale, mai ales prin întruparea [[Logos]]ului, care constituie revelaţia plenară a lui Dumnezeu. O abordare conceptuală a misterului lui Dumnezeu este exclusă. Desigur, cunoaşterea raţională nu este eliminată, dar ea are limitele, parţialitatea şi ambiguităţile ei. Raţiunea inteligentă (gr. ''dianoia''), prin faptul că obiectivează lumea, oare devine centrul ei, rămâne «în afara» lui Dumnezeu. [[Gnoseologie|Gnoseologia]] părinţilor de tendinţă intelectualistă ([[Clement Alexandrinul]], [[Origen]], [[Evagrie]]) insistă asupra experierii directe a lui Dumnezeu, care este centrul oricărei cunoaşteri. Cunoaşterea în sens biblic se face cu mintea (gr. ''nous'') în mediul întâlnirii personale sau unirii cu Dumnezeu. În general, pentru [[Ortodoxie]], contemplaţia (gr. ''theoria'') nu se poate separa de experienţa nemijlocită, după cum vederea intelectului nu se separă de simţirea inimii. Se pare că separarea între logică şi teologie, între deducţia raţională şi experienţa mistică, stă la baza conflictului dintre [[Grigorie Palama]] şi [[Varlaam de Calabria]]. Pentru Varlaam, spiritul nu poate ajunge adevărul dumnezeiesc, dar trage concluzii apodictice din premise revelate printr-un proces logic, intelectual. Pentru Grigorie Palama, Dumnezeu nu e cunoscut prin acest proces logic, ci printr-o cunoaştere directă, care presupune purificare şi participare. O atitudine existenţială în folosirea intelectului este absolut necesară. Oricum, demonstrarea raţională a misterului lui Dumnezeu este de-a dreptul de neconceput pentru spiritul [[tradiţie]]i răsăritene, pentru care cunoaşterea lui Dumnezeu nu este un simplu exerciţiu intelectual, ci mai degrabă o experienţă spirituală profundă. În fond, cunoaşterea teologică este un act de transcendere spirituală şi de unire nemijlocită cu personalitatea lui Dumnezeu.
+
Atât în perioada [[apologeţi]]lor (părinţi din sec. II, care au luat apărarea creştinismului în disputa acestuia cu iudaismul şi păgânismul, ca, de pildă, [[Iustin Martirul]]), cit şi în cea [[patristică]], adevărul despre existenţa lui Dumnezeu nu se poate stabili pe baza aşa-ziselor argumente raţionale. Dumnezeu se dovedeşte în şi prin manifestările Sale, mai ales prin întruparea [[Logos]]ului, care constituie revelaţia plenară a lui Dumnezeu. O abordare conceptuală a misterului lui Dumnezeu este exclusă. Desigur, cunoaşterea raţională nu este eliminată, dar ea are limitele, parţialitatea şi ambiguităţile ei. Raţiunea inteligentă (gr. ''dianoia''), prin faptul că obiectivează lumea, oare devine centrul ei, rămâne «în afara» lui Dumnezeu. Gnoseologia părinţilor de tendinţă intelectualistă ([[Clement Alexandrinul]], [[Origen]], [[Evagrie]]) insistă asupra experienței directe a lui Dumnezeu, care este centrul oricărei cunoaşteri. Cunoaşterea în sens biblic se face cu mintea (gr. ''nous'') în mediul întâlnirii personale sau unirii cu Dumnezeu. În general, pentru [[Introducere în Creştinismul Ortodox|ortodoxie]], contemplaţia (gr. ''theoria'') nu se poate separa de experienţa nemijlocită, după cum vederea intelectului nu se separă de simţirea inimii. Se pare că separarea între logică şi teologie, între deducţia raţională şi experienţa mistică, stă la baza conflictului dintre [[Grigorie Palama]] şi [[Varlaam de Calabria]]. Pentru Varlaam, spiritul nu poate ajunge adevărul dumnezeiesc, dar trage concluzii apodictice din premise revelate printr-un proces logic, intelectual. Pentru Grigorie Palama, Dumnezeu nu e cunoscut prin acest proces logic, ci printr-o cunoaştere directă, care presupune purificare şi participare. O atitudine existenţială în folosirea intelectului este absolut necesară. Oricum, demonstrarea raţională a misterului lui Dumnezeu este de-a dreptul de neconceput pentru spiritul [[tradiţie]]i răsăritene, pentru care cunoaşterea lui Dumnezeu nu este un simplu exerciţiu intelectual, ci mai degrabă o experienţă spirituală profundă. În fond, cunoaşterea teologică este un act de transcendere spirituală şi de unire nemijlocită cu personalitatea lui Dumnezeu.
  
 
==Discuție despre întrebuințarea termenului==
 
==Discuție despre întrebuințarea termenului==
The word "apologetics" is used eight times in the New Testament <ref> Acts 22:1; 25:16; I Cor. 9:3, II Cor. 7:11, Phil 1:7, II Tim. 4:16 and I Pet 3: 15 </ref> The verse most commonly associated as the basis of this:
+
Cuvântul „apărare” este folosit de opt ori în [[Noul Testament]] <ref> Fapte 22:1; 25:16; I Cor. 9:3, II Cor. 7:11, Fil 1:7, II Tim. 4:16 si I Petru 3:15 </ref> Versul cel mai adesea reprezentat ca fiind de baza este următorul:
  
: ''" ... but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence"'' (I Peter 3:15)
+
:''"pe Hristos, să-L sfinţiţi în inimile voastre şi să fiţi gata totdeauna să răspundeţi oricui vă cere socoteală despre nădejdea voastră, Dar cu blândeţe şi cu frică..."''- <small> ''Sursa:'' '''I Petru 3:15-16''' </small>
  
The Apostles and early Christians preached Christ crucified and resurrected as a veritable fact, and were not in need of any scientific and philosophical structures and dialectical subtleties. And preachers themselves, in the name of Christ, performed miracles through their faith. At first, Christianity was accepted only through faith, and only later did faith itself become an object of reflection. Appearing in a Judeo-pagan world, Christianity, in defending itself from attach, was forced to disclose the delusions of the pagans and Hebrews. It was necessary to prove to the pagans that the Christian God is the true God; and to the Hebrews that Christ is the Messiah promised by the prophets. In answer to the persecutions of the governing powers, the Christians had to refute defamation and prove that they not only were not injurious to the government, but on the contrary, were very useful, in consequence of the high moral basis of the new teaching. This explains the character of early Christian Apologetics, <ref> [Note: Excerpt from ''Orthodox Apologetic Theology'' by Ivan M. Andreyev, [[St. Herman of Alaska Brotherhood]], 1995, p. 51-65] </ref>
+
[[Apostol]]ii și primii creștini au propovăduit pe Hristos răstignit și [[Învierea Domnului|Înviat]] ca fapt adevărat, și nu aveau nevoie de contexte științifice sau filozofice sau de subtilități dialectice. De asemenea cei care predicau, prin credința lor făceau și minuni în numele lui Hristos. La început, creștinismul a fost primit numai prin credință, iar mai apoi credința în sine a devenit și un obiect de reflecție. Făcându-și apariția într-o lume Iudeo-păgâna, creștinismul a fost nevoit să se apere de atacuri și astfel a făcut cunoscute iluziile păgânilor și cele ale iudeilor.  Era necesar să se dovedească păgânilor că Dumnezeul creștin este Dumnezeul adevărat, și să se dovedească iudeilor că Hristos este Mesia Cel promis de [[proroc]]i. Ca răspuns la persecuțiile aduse de puterile de la guvernare, creștinii au trebuit să combată defăimările și să dovedească nu numai că ei nu erau un pericol pentru guvern, ci dimpotrivă, că ei erau chiar foarte de folos datorită înaltei valori a noilor învățături.  Acestea exprimă de fapt şi caracteristicile apologeticii de la începutul Creștinismului. <ref> [Note: Extras din ''Orthodox Apologetic Theology'' by Ivan M. Andreyev, [[St. Herman of Alaska Brotherhood]], 1995, p. 51-65] </ref>
  
This word is first found in the [[Epistle]] of the Holy [[Apostle]] [[Apostle Peter|Peter]] in which he instructs,
+
Acest cuvânt (apărare) este găsit mai întâi în [[Epistola|Epistola]] Sfântului [[Apostol]] [[Apostolul Petru|Petru]] în care ne instruiește,
  
:''Sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear'' - <small> ''Source:'' '''I Peter 3:15''' </small>
+
: ''"Ci pe Domnul, pe Hristos, să-L sfinţiţi în inimile voastre şi să fiţi gata totdeauna să răspundeţi oricui vă cere socoteală despre nădejdea voastră,   Dar cu blândeţe şi cu frică"'' - <small> ''Sursa:'' '''I Petru 3:15-16''' </small>
  
In Orthodox theology, term [[Apologetics]] is used in regards to defending the true faith against atheists, pagans, Jews and others. This defense, however, is done in a manner that is loving and in order to ''bear good fruits'' and should not be polemical or obsessive in manner, which in many cases is considered detrimental to the Apostolic Faith.
+
În teologia ortodoxă termenul „apologetică” se foloseşte în contextul apărării dreptei credințe faţă de atei, păgâni, evrei și alții. Totuși, această apărare se face din dragoste pentru a aduce "roade bune" și nu trebuie făcuta într-o manieră polemică sau obsesivă care în multe cazuri este considerată a fi în detrimentul credinței apostolice.
  
The earliest apologists were the Church Fathers. There apologies cover a wide range of topics including the Divine origin of the Church, Christ's Nature, Scripture, the Theotokos, miracles, Christian social interaction and the function of doctrine.
+
Primii apologeți au fost [[Sfinţii Părinţi]]. Apologetica lor acoperă o gamă larga de subiecte precum originea divină a [[Biserica|Bisericii]], [[Hristologie|Natura lui Hristos]], [[Sfânta Scriptură]], [[Maica Domnului]], minuni, interacțiuni sociale creștine și menirea doctrinelor.
  
Orthodox Apologetics, however, has always tried to give an intellectual synthesis of both general and particular apologetic problems, using as a cornerstone the positive method of building the organically whole Christian worldview. The literature of Apologetics is unusually vast, diverse and almost boundless. But, from a strictly Orthodox point of view, a fully complete, whole and deeply absorbing textbook of Apologetics has not yet been prepared.
+
De menționat că apologeții ortodocși întotdeauna au încercat să ofere o sinteza intelectuală a problemelor generale, cât și a celor particulare folosind ca piatră de temelie concepția creștină despre întreaga lume. Scrierile din domeniul apologeticii sunt neobișnuit de vaste, diverse și aproape fără de sfârșit. Dar, din punct de vedere strict ortodox, nu s-a întocmit nici un manual absolut complet care să absoarbă în profunzime întreg domeniul.
  
== List of apologetic work ==
+
== Listă de lucrări apologetice==
 
===Apologeți din creștinismul timpuriu===
 
===Apologeți din creștinismul timpuriu===
 +
*[[Apostolul Cvadrat]] (Codrat)
 +
*[[Ariston din Pella]]
 +
*[[Tațian Sirianul]]
 +
*[[Aristide din Atena]]
 +
*[[Teofil al Antiohiei]]
 
*[[Iustin Martirul]]
 
*[[Iustin Martirul]]
 +
*[[Miltiade]]
 +
*[[Apolinarie de Hierapolis]]
 +
*[[Atenagora din Atena]]
 +
*[[Teofil al Antiohiei]]
 +
*[[Meliton de Sardes]]
 +
*[[Epistola către Diognet]]
 
*[[Tertulian]]
 
*[[Tertulian]]
*listă deschisă
+
*[[Minucius Felix]]
 +
*[[Lactanţiu]]
 +
*[[Origen]]
  
=== Early Church Fathers (various topics) ===
+
=== [[Sfinţii Părinţi]] (diferite subiecte) ===
The method adopted by the Church to resolve the vital differences of opinion concerning the meaning of the Scriptures was the ecumenical or universal councils, usually called and presided over by the Roman emperor. There were seven councils that were representative of the whole Christian Church and form the key "apologetics" for the Orthodox faith.
 
  
*Nicea (325), to settle the Arian dispute
+
Metoda adoptată de Biserică pentru a rezolva diferenţele vitale de opinie în legătură cu sensul [[Sfânta Scriptură|Sfintei Scripturi]] au fost sinoadele ecumenice sau universale, care de obicei au fost convocate şi conduse de împăraţii romani.  Şapte sinoade ecumenice au fost reprezentate de întreaga Biserică Creştină, ele constituind cheia apologeticii credinţei Ortodoxe.
*Constantinople (381), to assert the personality of the Holy Spirit and the humanity of Christ
 
*Ephesus (431), to emphasize the unity of Christ's personality
 
*Chalcedon (451), to state the relationship between the two natures of Christ
 
*Constantinople (553), to deal with the Monophysite dispute
 
*Constantinople (680), to condemn the Monothelites
 
*Nicea (787), to deal with problems raised by the image controversy
 
  
The next list of important apologetic works relate to the writings by the early Church Fathers. The following list follows a chronological listing of these.
+
*[[Sinodul I Ecumenic|Niceea]] (325), spre a rezolva disputa [[arianism|ariană]]
 +
*[[Sinodul II Ecumenic|Constantinopol]] (381), pentru a afirma personalitatea [[Sfântul Duh|Sfântului Duh]] şi umanitatea lui [[Hristos]]
 +
*[[Sinodul III Ecumenic|Efes]] (431), pentru a scoate în evidenţă unitatea personalităţii lui Hristos
 +
*[[Sinodul IV Ecumenic|Calcedon]] (451), pentru a exprima relaţia dintre cele doua firi ale lui Hristos
 +
*[[Sinodul V Ecumenic|Constantinopol]] (553), pentru a se adresa disputa [[monofizism|monofizită]]
 +
*[[Sinodul VI Ecumenic|Constantinopol]] (680), pentru a se condamna [[monotelism|monotelismul]]
 +
*[[Sinodul VII Ecumenic|Niceea]] (787), pentru a se adresa probleme pricinuite de [[iconoclasm]]
  
* The [[Nicene Creed]]
+
Următoarea listă de importante lucrări apologetice sunt legate de scrierile [[Sfinţii Părinţi|Sfinţilor Părinţi]]. Vor fi enumerate în ordine cronologică:
* ''"The Fountain of Knowledge,"'' by St. John of Damascus (7th-century).
 
  
=== General topics ===
+
*[[Crezul|Crezul niceo-constantinopolitan]]
* Classical apologetics, ie. Proof in the existence of God (include Apologists like Augustine and Thomas Aquinas)
+
*''"Fântâna Cunoştinţei"'' de [[Ioan Damaschin|Sfântul Ioan Damaschin]] (secolul VII)
* the existence of the Holy Trinity.
 
* the relationship between the two natures of Christ / the Divine Nature of Christ / Monophysite.
 
* the humanity of Christ.
 
* the personality of the Holy Spirit.
 
* the Virgin Mary being honoured as "Theotokos" or "Panagia".
 
* the virginity of the Theotokos.
 
* the Theotokos and the saints as intercessors.
 
* the place of icons in orthodox worship
 
* and others ....
 
  
== Modern Apologies and Apologists ==
+
=== Subiecte generale ===
The most recent and most controversial '''apologetic''' is that of [[Ecumenism]] and will not directly be addressed in this section.
+
* Apologetică clasică, cum ar fi dovezi pentru existenţa lui [[Dumnezeu]] (include apologeţi precum [[Fericitul Augustin]] şi [[Toma de Aquina]])
 +
* existenţa [[Sfânta Treime|Sfintei Treimi]]
 +
* firea dumnezeiască a lui [[Hristos]]
 +
* firea umană a lui Hristos
 +
* relaţia dintre cele doua firi ale lui Hristos
 +
* Persoana [[Sfântul Duh|Sfântului Duh]]
 +
* [[Fecioara Maria]] fiind cinstită ca Născătoare de Dumnezeu şi Atotsfântă
 +
* Pururea fecioria Maicii Domnului
 +
* Maica Domnului şi Sfinţii ca mijlocitori
 +
* cinstirea sfintelor [[icoane]] în ortodoxie
  
Among the various works on Apologetics written in the 19th and 20th centuries, worthy of note are:  
+
== Apologetică modernă ==
 +
 
 +
Cel mai recent şi de asemenea şi cel mai controversat subiect de apologetică este [[Ecumenism]]ul; acest subiect nu va fi adresat în mod direct în această secţiune.
 +
 
 +
Dintre variatele lucrări de apologetică scrise în secolele XIX şi XX următoarele vor fi menţionate:
 
* Ulrici (1806-1884), God and Nature;  
 
* Ulrici (1806-1884), God and Nature;  
 
* F. Hettinger (1819-1890), Apology of Christianity; and  
 
* F. Hettinger (1819-1890), Apology of Christianity; and  
Linia 64: Linia 78:
 
* The (GOARCH) website has a list of ''Apologetics'', ''see [http://www.goarch.org/en/ourfaith/apologetics/ GOARCH Modern Apologetics]''
 
* The (GOARCH) website has a list of ''Apologetics'', ''see [http://www.goarch.org/en/ourfaith/apologetics/ GOARCH Modern Apologetics]''
  
=== The '''Da Vinci Code''' apologetics ===
+
=== Apologetică împotriva '''Codului lui Da Vinci''' ===
 
# [http://goarch.org/en/ourfaith/articles/article9583.asp The Da Vinci Code] by [[Frederica Matthewes-Green]] ([[GOARCH]])
 
# [http://goarch.org/en/ourfaith/articles/article9583.asp The Da Vinci Code] by [[Frederica Matthewes-Green]] ([[GOARCH]])
 
# [http://goarch.org/en/ourfaith/articles/article9576.asp The Da Vinci Code:Decoding the Agenda] by Rev. Fr. Theodore Stylianopoulos, Th.D. ([[GOARCH]])
 
# [http://goarch.org/en/ourfaith/articles/article9576.asp The Da Vinci Code:Decoding the Agenda] by Rev. Fr. Theodore Stylianopoulos, Th.D. ([[GOARCH]])
 
# [http://goarch.org/en/ourfaith/articles/article9555.asp The Da Vinci Code: The X-Files of Ancient Lies] by Rev. Frank Marangos, D.Min.,Ed.D. ([[GOARCH]])
 
# [http://goarch.org/en/ourfaith/articles/article9555.asp The Da Vinci Code: The X-Files of Ancient Lies] by Rev. Frank Marangos, D.Min.,Ed.D. ([[GOARCH]])
  
=== Russian apologetics ===
+
=== Apologetică rusească ===
Of the Orthodox Russian works in Apologetics, noteworthy are the classic work of:
+
Dintre lucrările ortodoxe ruseşti din domeniul apologeticii se vor menţiona operele clasice următoare:
  
 
* the Moscow Metropolitan, Macarius (Bulgakov), ''An Introduction to Orthodox Theology'' (6th edition, St. Petersburg, 1897);  
 
* the Moscow Metropolitan, Macarius (Bulgakov), ''An Introduction to Orthodox Theology'' (6th edition, St. Petersburg, 1897);  
 
* a remarkable two volume textbook for religious academies by Professor N. P. Rozhdestvensky, Christian Apologetics--A Course of Fundamental Theology, (2nd edition, St. Petersburg, 1893); and  
 
* a remarkable two volume textbook for religious academies by Professor N. P. Rozhdestvensky, Christian Apologetics--A Course of Fundamental Theology, (2nd edition, St. Petersburg, 1893); and  
* an original investigation of dogmatic theology from an apologetic point of view, by the Professor V. Rev. P. Y. Svetlov, Experiment of Apologetical Exposition of the Orthodox Christian Doctrine, Vol. I and Vol. II (Kiev, 1898).  
+
* a remarkable two volume textbook for religious academies by Professor N. P. Rozhdestvensky, Christian Apologetics--A Course of Fundamental Theology, (2nd edition, St. Petersburg, 1893); and
 +
*Protoiereu P. Svetlov, Învăţătura creştină în expunere apologetică, traducere de Icon. St. Serghie Bejan şi Constantin N. Tomescu, 2 volume, Chişinău, 1935-1936, V+648+116 pagini (I), IV+652 pagini (II).
  
These remarkable works have not lost their meaning even up to the present time.
+
Aceste lucrări remarcabile nu şi-au pierdut relevanţa nici până în zilele noastre.
  
Also deserving attention are some other Russian textbooks. For instance, Father Augustine's, A Manual of Fundamental Theology; Professor V. Rev. D. A. Tichomirov's, A Course in Fundamental Theology, St. Petersburg, 1887; Professor V. Rev. Kudryavtsev's, Short Course of Lectures in Orthodox Theology, (2nd edition, Moscow, 1898); Piatnitsky's, Fundamental Theology; Eleonsky's, Brief Report on Fundamental Theology; Petropavlovsky's, In Defence of Christian Faith Against Unbelief and several other works.
+
De asemnea vor fi menţionate şi următoarele manuale ruseşti: Father Augustine's, A Manual of Fundamental Theology; Professor V. Rev. D. A. Tichomirov's, A Course in Fundamental Theology, St. Petersburg, 1887; Professor V. Rev. Kudryavtsev's, Short Course of Lectures in Orthodox Theology, (2nd edition, Moscow, 1898); Piatnitsky's, Fundamental Theology; Eleonsky's, Brief Report on Fundamental Theology; Petropavlovsky's, In Defence of Christian Faith Against Unbelief and several other works.
  
== Legături externe==
+
== Legături externe ==
  
'''Orthodox Apologetics:'''
+
'''Apologetică ortodoxă:'''
 
* [http://www.monachos.net/forum/showthread.php?p=57948 '''Monachos''' Orthodox apologetics thread]
 
* [http://www.monachos.net/forum/showthread.php?p=57948 '''Monachos''' Orthodox apologetics thread]
 
* [http://my.orthodoxcircle.com/groups/orthodox%20apologetics '''OrthodoXCircle''' apologetics site, started in 2006]
 
* [http://my.orthodoxcircle.com/groups/orthodox%20apologetics '''OrthodoXCircle''' apologetics site, started in 2006]
  
'''Interactive Apologetic'''
+
'''Apologetică interactivă:'''
 
* [http://www.nicenetruth.com/home/2008/01/debate-with-ref.html Jay Dyer debates reformed baptist Josh Brisby on the '''Nicene Truth'''], debatte commenced January 2008.
 
* [http://www.nicenetruth.com/home/2008/01/debate-with-ref.html Jay Dyer debates reformed baptist Josh Brisby on the '''Nicene Truth'''], debatte commenced January 2008.
  
Linia 93: Linia 108:
  
 
==Surse==
 
==Surse==
* Pr. Prof. Dr. Ion Bria, ''Dicţionar de teologie ortodoxă'', EIBM al BOR, București, 1981, art. ”Pronie”
+
* Pr. Prof. Dr. Ion Bria, ''Dicţionar de teologie ortodoxă'', EIBM al BOR, București, 1981, art. ”Apologetică”
* ''Orthodox Apologetic Theology'' by Ivan M. Andreyev, St. Herman of Alaska Brotherhood, 1995
+
* ''Orthodox Apologetic Theology'' by Ivan M. Andreyev, Publicată de Obştea [[Gherman din Alaska|Sfântului Gherman din Alaska]], 1995
  
== References ==
+
== Note ==
 
<references/>
 
<references/>
  

Versiunea curentă din 23 noiembrie 2013 15:55

Acest articol face parte din seria
TEOLOGIE
Teolog și Teologie
Teolog - Teologie
Teologie dogmatică
Hristologie - Soteriologie
Eclesiologie - Eshatologie
În jurul Sfintelor Scripturi
Studiul Noului Testament
Studiul Vechiului Testament
Arheologia biblică
Alte discipline
Patristică - Hagiografie - Spiritualitate
Liturgică - Imnografie - Iconografie
Iconologie - Drept canonic - Tipic
Apologetică
Editați această casetă

Apologetica (gr. απολογία și lat. apologeticum = apărare, justificare, răspuns) este o ramură a teologiei sistematice care încearcă dovedirea existenței lui Dumnezeu prin probe raționale sau argumente logice. Creație a scolasticii, apologetica a fost introdusă în învățământul ortodox sub influența teologiei apusene, care a conceput două domenii diferite de cunoaştere : raţională şi teologică de unde şi separarea netă între filozofie, teologie, ştiinţă şi credinţă, raţionalism şi metafizică, logică şi spiritualitate. Anselm de Canterbury (1033—1109), «părintele scolasticii», care defineşte teologia ca fiind «fides quaerens intellectum» (credinţa care caută inteligibilitatea ei) foloseşte argumentul «ontologic» pentru a demonstra a priori acordul dintre raţiune şi credinţă (In Proslogium).

Atât în perioada apologeţilor (părinţi din sec. II, care au luat apărarea creştinismului în disputa acestuia cu iudaismul şi păgânismul, ca, de pildă, Iustin Martirul), cit şi în cea patristică, adevărul despre existenţa lui Dumnezeu nu se poate stabili pe baza aşa-ziselor argumente raţionale. Dumnezeu se dovedeşte în şi prin manifestările Sale, mai ales prin întruparea Logosului, care constituie revelaţia plenară a lui Dumnezeu. O abordare conceptuală a misterului lui Dumnezeu este exclusă. Desigur, cunoaşterea raţională nu este eliminată, dar ea are limitele, parţialitatea şi ambiguităţile ei. Raţiunea inteligentă (gr. dianoia), prin faptul că obiectivează lumea, oare devine centrul ei, rămâne «în afara» lui Dumnezeu. Gnoseologia părinţilor de tendinţă intelectualistă (Clement Alexandrinul, Origen, Evagrie) insistă asupra experienței directe a lui Dumnezeu, care este centrul oricărei cunoaşteri. Cunoaşterea în sens biblic se face cu mintea (gr. nous) în mediul întâlnirii personale sau unirii cu Dumnezeu. În general, pentru ortodoxie, contemplaţia (gr. theoria) nu se poate separa de experienţa nemijlocită, după cum vederea intelectului nu se separă de simţirea inimii. Se pare că separarea între logică şi teologie, între deducţia raţională şi experienţa mistică, stă la baza conflictului dintre Grigorie Palama şi Varlaam de Calabria. Pentru Varlaam, spiritul nu poate ajunge adevărul dumnezeiesc, dar trage concluzii apodictice din premise revelate printr-un proces logic, intelectual. Pentru Grigorie Palama, Dumnezeu nu e cunoscut prin acest proces logic, ci printr-o cunoaştere directă, care presupune purificare şi participare. O atitudine existenţială în folosirea intelectului este absolut necesară. Oricum, demonstrarea raţională a misterului lui Dumnezeu este de-a dreptul de neconceput pentru spiritul tradiţiei răsăritene, pentru care cunoaşterea lui Dumnezeu nu este un simplu exerciţiu intelectual, ci mai degrabă o experienţă spirituală profundă. În fond, cunoaşterea teologică este un act de transcendere spirituală şi de unire nemijlocită cu personalitatea lui Dumnezeu.

Discuție despre întrebuințarea termenului

Cuvântul „apărare” este folosit de opt ori în Noul Testament [1] Versul cel mai adesea reprezentat ca fiind de baza este următorul:

"pe Hristos, să-L sfinţiţi în inimile voastre şi să fiţi gata totdeauna să răspundeţi oricui vă cere socoteală despre nădejdea voastră, Dar cu blândeţe şi cu frică..."- Sursa: I Petru 3:15-16

Apostolii și primii creștini au propovăduit pe Hristos răstignit și Înviat ca fapt adevărat, și nu aveau nevoie de contexte științifice sau filozofice sau de subtilități dialectice. De asemenea cei care predicau, prin credința lor făceau și minuni în numele lui Hristos. La început, creștinismul a fost primit numai prin credință, iar mai apoi credința în sine a devenit și un obiect de reflecție. Făcându-și apariția într-o lume Iudeo-păgâna, creștinismul a fost nevoit să se apere de atacuri și astfel a făcut cunoscute iluziile păgânilor și cele ale iudeilor. Era necesar să se dovedească păgânilor că Dumnezeul creștin este Dumnezeul adevărat, și să se dovedească iudeilor că Hristos este Mesia Cel promis de proroci. Ca răspuns la persecuțiile aduse de puterile de la guvernare, creștinii au trebuit să combată defăimările și să dovedească nu numai că ei nu erau un pericol pentru guvern, ci dimpotrivă, că ei erau chiar foarte de folos datorită înaltei valori a noilor învățături. Acestea exprimă de fapt şi caracteristicile apologeticii de la începutul Creștinismului. [2]

Acest cuvânt (apărare) este găsit mai întâi în Epistola Sfântului Apostol Petru în care ne instruiește,

"Ci pe Domnul, pe Hristos, să-L sfinţiţi în inimile voastre şi să fiţi gata totdeauna să răspundeţi oricui vă cere socoteală despre nădejdea voastră,  Dar cu blândeţe şi cu frică" - Sursa: I Petru 3:15-16

În teologia ortodoxă termenul „apologetică” se foloseşte în contextul apărării dreptei credințe faţă de atei, păgâni, evrei și alții. Totuși, această apărare se face din dragoste pentru a aduce "roade bune" și nu trebuie făcuta într-o manieră polemică sau obsesivă care în multe cazuri este considerată a fi în detrimentul credinței apostolice.

Primii apologeți au fost Sfinţii Părinţi. Apologetica lor acoperă o gamă larga de subiecte precum originea divină a Bisericii, Natura lui Hristos, Sfânta Scriptură, Maica Domnului, minuni, interacțiuni sociale creștine și menirea doctrinelor.

De menționat că apologeții ortodocși întotdeauna au încercat să ofere o sinteza intelectuală a problemelor generale, cât și a celor particulare folosind ca piatră de temelie concepția creștină despre întreaga lume. Scrierile din domeniul apologeticii sunt neobișnuit de vaste, diverse și aproape fără de sfârșit. Dar, din punct de vedere strict ortodox, nu s-a întocmit nici un manual absolut complet care să absoarbă în profunzime întreg domeniul.

Listă de lucrări apologetice

Apologeți din creștinismul timpuriu

Sfinţii Părinţi (diferite subiecte)

Metoda adoptată de Biserică pentru a rezolva diferenţele vitale de opinie în legătură cu sensul Sfintei Scripturi au fost sinoadele ecumenice sau universale, care de obicei au fost convocate şi conduse de împăraţii romani. Şapte sinoade ecumenice au fost reprezentate de întreaga Biserică Creştină, ele constituind cheia apologeticii credinţei Ortodoxe.

Următoarea listă de importante lucrări apologetice sunt legate de scrierile Sfinţilor Părinţi. Vor fi enumerate în ordine cronologică:

Subiecte generale

 • Apologetică clasică, cum ar fi dovezi pentru existenţa lui Dumnezeu (include apologeţi precum Fericitul Augustin şi Toma de Aquina)
 • existenţa Sfintei Treimi
 • firea dumnezeiască a lui Hristos
 • firea umană a lui Hristos
 • relaţia dintre cele doua firi ale lui Hristos
 • Persoana Sfântului Duh
 • Fecioara Maria fiind cinstită ca Născătoare de Dumnezeu şi Atotsfântă
 • Pururea fecioria Maicii Domnului
 • Maica Domnului şi Sfinţii ca mijlocitori
 • cinstirea sfintelor icoane în ortodoxie

Apologetică modernă

Cel mai recent şi de asemenea şi cel mai controversat subiect de apologetică este Ecumenismul; acest subiect nu va fi adresat în mod direct în această secţiune.

Dintre variatele lucrări de apologetică scrise în secolele XIX şi XX următoarele vor fi menţionate:

 • Ulrici (1806-1884), God and Nature;
 • F. Hettinger (1819-1890), Apology of Christianity; and
 • J. Ebrard (1818-1888), Apologetics.
 • The (GOARCH) website has a list of Apologetics, see GOARCH Modern Apologetics

Apologetică împotriva Codului lui Da Vinci

 1. The Da Vinci Code by Frederica Matthewes-Green (GOARCH)
 2. The Da Vinci Code:Decoding the Agenda by Rev. Fr. Theodore Stylianopoulos, Th.D. (GOARCH)
 3. The Da Vinci Code: The X-Files of Ancient Lies by Rev. Frank Marangos, D.Min.,Ed.D. (GOARCH)

Apologetică rusească

Dintre lucrările ortodoxe ruseşti din domeniul apologeticii se vor menţiona operele clasice următoare:

 • the Moscow Metropolitan, Macarius (Bulgakov), An Introduction to Orthodox Theology (6th edition, St. Petersburg, 1897);
 • a remarkable two volume textbook for religious academies by Professor N. P. Rozhdestvensky, Christian Apologetics--A Course of Fundamental Theology, (2nd edition, St. Petersburg, 1893); and
 • a remarkable two volume textbook for religious academies by Professor N. P. Rozhdestvensky, Christian Apologetics--A Course of Fundamental Theology, (2nd edition, St. Petersburg, 1893); and
 • Protoiereu P. Svetlov, Învăţătura creştină în expunere apologetică, traducere de Icon. St. Serghie Bejan şi Constantin N. Tomescu, 2 volume, Chişinău, 1935-1936, V+648+116 pagini (I), IV+652 pagini (II).

Aceste lucrări remarcabile nu şi-au pierdut relevanţa nici până în zilele noastre.

De asemnea vor fi menţionate şi următoarele manuale ruseşti: Father Augustine's, A Manual of Fundamental Theology; Professor V. Rev. D. A. Tichomirov's, A Course in Fundamental Theology, St. Petersburg, 1887; Professor V. Rev. Kudryavtsev's, Short Course of Lectures in Orthodox Theology, (2nd edition, Moscow, 1898); Piatnitsky's, Fundamental Theology; Eleonsky's, Brief Report on Fundamental Theology; Petropavlovsky's, In Defence of Christian Faith Against Unbelief and several other works.

Legături externe

Apologetică ortodoxă:

Apologetică interactivă:

A se vedea și

Surse

 • Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă, EIBM al BOR, București, 1981, art. ”Apologetică”
 • Orthodox Apologetic Theology by Ivan M. Andreyev, Publicată de Obştea Sfântului Gherman din Alaska, 1995

Note

 1. Fapte 22:1; 25:16; I Cor. 9:3, II Cor. 7:11, Fil 1:7, II Tim. 4:16 si I Petru 3:15
 2. [Note: Extras din Orthodox Apologetic Theology by Ivan M. Andreyev, St. Herman of Alaska Brotherhood, 1995, p. 51-65]