Anastasia din Sirmium: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(traducere)
(traducere articol)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{îmbunătățire2|corectare finală}}
[[Fișier:Anastasia of Sirmium.jpg|right|thumb|Great Martyr Anastasia the Deliverer from Potions.]]
+
 
[[Mucenic|Marea muceniță]] '''Anastasia din Sirmium''', cunoscută și ca '''Anastasia Vindecătoarea''' sau '''Anastasia Izbăvitoarea de Otravă''',<ref>Cercetările hagiografice sugerează că sunt cel puțin patru sfinte numite Anastasia: două dintre ele primind moarte mucenicească în Roma în anii 250, una a primit moarte mucenicească în Sirmium din Pannonia (Serbia zilelor noastre) la sfârșitul secolului al III-lea sau începutul secolului al IV-lea, iar alta a fost o femeie patriciană în vremea lui [[Iustinian]]. Viețile și suprapunerile celor trei (sau poate două) mucenițe Anastasia au fost studiate în detaliu (de către Hippolyte Delahaye, Paul Devos și François Halkin); istoricul lor este suprapus...; cele trei mucenice, așa cum sunt ele identificate de obicei, sunt:
+
[[Fișier:Anastasia of Sirmium.jpg|right|thumb|Marea Muceniță Anastasia Izbăvitoarea de Otrăvuri.]]
 +
[[Mucenic|Marea muceniță]] '''Anastasia din Sirmium''', cunoscută și ca '''Anastasia Vindecătoarea''' sau '''Anastasia Izbăvitoarea de Otrăvuri''',<ref>Cercetările hagiografice sugerează că sunt cel puțin patru sfinte numite Anastasia: două dintre ele primind moarte mucenicească în Roma în anii 250, una a primit moarte mucenicească în Sirmium din Pannonia (Serbia zilelor noastre) la sfârșitul secolului al III-lea sau începutul secolului al IV-lea, iar alta a fost o femeie patriciană în vremea lui [[Iustinian]]. Viețile și suprapunerile celor trei (sau poate două) mucenițe Anastasia au fost studiate în detaliu (de către Hippolyte Delahaye, Paul Devos și François Halkin); istoricul lor este suprapus...; cele trei mucenițe, așa cum sunt ele identificate de obicei, sunt:
 
<br>
 
<br>
#'''[[12 octombrie]]''': [[Anastasia Romana]], muceniță fecioară în timpul lui Dioclețian și Valerian.
+
#'''[[12 octombrie]]''': [[Anastasia Romana]], muceniță fecioară din timpul lui Dioclețian și Valerian.
#'''[[28  octombrie|28]]'''/'''[[29 octombrie]]''' (de asemenea 12 octombrie, 25 decembrie): Anastasia "Fecioara", muceniță în vremea lui Dioclețian.
+
#'''[[28  octombrie|28]]'''/'''[[29 octombrie]]''' (de asemenea [[12 octombrie]], [[25 decembrie]]): Anastasia "Fecioara", muceniță în vremea lui Dioclețian.
#'''[[22 decembrie]]''': Anastasia din Sirmium, "Anastasia Vindecătoarea" sau ''Pharmakolytria'', "Izbăvitoarea de Otravă", văduvă și mucenică din Sirmium/Sirmio și cei împreună cu ea.<br>
+
#'''[[22 decembrie]]''': Anastasia din Sirmium, "Anastasia Vindecătoarea" sau ''Pharmakolytria'', "Izbăvitoarea de Otravă", văduvă și muceniță din Sirmium/Sirmio și cei împreună cu ea.<br>
 
::(Jane Baun. ''[http://books.google.ca/books?id=ycg3F3xH444C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false Povești dintr-un alt Bizanț: Călătorii cerești și comunități locale în apocrifele grecești medievale]'', Cambridge University Press, 2007, p. 117.)</ref> a primit cununa muceniciei în Sirmium (în prezent ''Sremska Mitrovica'' din Serbia) pe vremea împăratului [[Diocleţian]].<br/>
 
::(Jane Baun. ''[http://books.google.ca/books?id=ycg3F3xH444C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false Povești dintr-un alt Bizanț: Călătorii cerești și comunități locale în apocrifele grecești medievale]'', Cambridge University Press, 2007, p. 117.)</ref> a primit cununa muceniciei în Sirmium (în prezent ''Sremska Mitrovica'' din Serbia) pe vremea împăratului [[Diocleţian]].<br/>
 
[[Praznic|Prăznuirea]] sa în [[Biserica Ortodoxă]] se face la [[22 decembrie]].  
 
[[Praznic|Prăznuirea]] sa în [[Biserica Ortodoxă]] se face la [[22 decembrie]].  
  
 
== Viața ==
 
== Viața ==
Anastasia was from Rome. She was the daughter of Praepextatus and Fausta and was beautiful in appearance, virtuous and from a wealthy family. Her mother instructed her in the faith of [[Christ]]. After her mother's death, she was given in marriage to a pagan named Publius Patricius. He subjected his wife to beatings and would keep her slaved in the house. She endured these torments for a short time since Publius drowned early in their marriage.
+
Anastasia s-a născut la Roma, ca fiica lui Praepextatus și Fausta și era plăcută la înfățișare, virtuoasă și de familie bogată. Mama sa a educat-o în credința [[Creștinism|creștină]]. După moartea mamei sale a fost măritată cu un păgân, Publius Patricius care o bătea și o ținea închisă în casă. Ea a îndurat aceste chinuri doar o perioadă scurtă de timp, până ce Publius a murit înecat la scurt timp după căsătoria lor.
  
As a young widow, she never remarried and secretely dedicated her time to the poor, those in prisons and served their needs daily. She would wash their wounds and especially console them during their anguish.
+
Văduvă de tânără, ea nu s-a recăsătorit și și-a dedicat viața celor săraci și celor închiși și slujirii lor zilnice. Ea le spăla rănile și, în mod special, în consola în chinurile prin care treceau.
  
Through her intercessions and prayers, she healed many from the effects of potions, poisons, spells and other harmful substances. This is how she received the honour of '''Deliverer of Potions'''. Her deeds and miracles spread throughout the area and her fame brought about her arrest under Diocletian's persecutions. She was tortured and endured many torments and was eventually put to death by fire in the year 290.
+
Prin mijlocirile și rugăciunile ei, ea a vindecat mulți oameni de efectele poțiunilor, otrăvurilor, vrăjilor sau altor substanțe vătămătoare. Astfel și-a primit renumele de '''Purtătoarea de Leacuri'''. Faptele și minunile ei s-au răspândit în întreaga zonă și faima ei a dus la arestarea ei în timpul persecuțiilor lui Dioclețian. A fost torturată și a îndurat multe chinuri, iar la sfârșit, a murit fiind arsă în foc în anul 290.
  
In the fifth century the relics of the saint were transferred to [[Constantinople]], where a church was built and dedicated to her. This was the church where St. [[Andrew the Fool-for-Christ]] was brought to be cured from his ''foolishness'', there St. Anastasia appeared to him in a dream and encouraged him to continue his ascetic feat.  
+
În secolul al V-lea, [[moaște]]le sfintei au fost transferate la [[Constantinopol]], unde a fost construită o biserică și dedicată ei. Aceasta este biserica Sfântul [[Andrei cel Nebun pentru Hristos]] a fost adus pentru a fi vindecat de ''nebunie'', și unde Sf. Anastasia i-a apărut în vis și l-a încurajat să-și continue nevoința ascetică.  
  
Later her head and one of her hands were transferred to the [[Monastery of St. Anastasia the Pharmokolitria, Chalkidiki]] of Greece.
+
Mai târziu, capul ei și una din mâini au fost transferate la [[Mănăstirea Sfânta Anastasia Vindecătoarea, Halkidiki]] din Grecia.
  
 
== Imnografie ==
 
== Imnografie ==
''[[Kontakion]]'' in the Second Tone
+
''[[Condac]]'' glasul al II-lea
When they that are found in trials and adversities flee unto thy church O Anastasia, they receive the august and wondrous gifts of divine grace which doth abide in thee; for at all times, O Saint of God, thou pourest forth streams of healings for the world.
+
Când se găsesc în încercări și necazuri, aleargă la biserica ta, O Anastasia, și acolo primesc darul măreț și minunat al harului divin care sălășluiește în tine; pentru că întotdeauna, Sfântă a lui Dumnezeu, tu izvorăști șuvoaie de vindecări lumii întregi.
  
;[[Kontakion]] in the Second Tone
+
;[[Condac]] glasul al II-lea
  
Those in temptations and afflictions hasten to your templeAnd are restored by the grace that dwells in you,For you ever pour forth healings for all the world,O great Martyr Anastasia!
+
Cei ce sunt întru ispite şi în necazuri, alergând la biserica ta, primesc cinstite tămăduiri din Dumnezeiescul har, care locuieşte întru tine, Sfântă Muceniţă Anastasia; că tu izvorăşti pururea lumii tămăduiri.
  
;Troparion in the Fourth Tone
+
;Tropar, glasul al IV-lea
  
Your lamb Anastasia, calls out to You, O Jesus, in a loud voice:"I love You, my Bridegroom, and in seeking You I endure suffering.In baptism I was crucified so that I might reign in You, and I died so that I might live with You.Accept me as a pure sacrifice,for I have offered myself in love."Through her prayers save our souls, since You are merciful.
+
Mieluşeaua Ta, Iisuse, Anastasia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.
  
;Troparion in the Fifth Tone
+
;Tropar, glasul al IV-lea
  
As a martyr you emulated the deeds of the martyrs,To whom you ministered,And, striving valiantly, you overcame the enemy.You are an abundant and overflowing source of graceFor all who come to you, O godly-minded Anastasia!
+
Ca o muceniță ai urmat faptele mucenicilor, cărora le-ai slujit, și, străduindu-te vitejește, ai înfânt inamicul. Ești izvor bogat și abundent al harului, pentru toți cei ce vin la tine, O de Dumnezeu înțelepțită Anastasia!
  
 
== Note ==
 
== Note ==

Versiunea de la data 2 septembrie 2019 05:38

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi și/sau aducându-l mai aproape de standardele de editare OrthodoxWiki.

De remediat: corectare finală
Marea Muceniță Anastasia Izbăvitoarea de Otrăvuri.

Marea muceniță Anastasia din Sirmium, cunoscută și ca Anastasia Vindecătoarea sau Anastasia Izbăvitoarea de Otrăvuri,[1] a primit cununa muceniciei în Sirmium (în prezent Sremska Mitrovica din Serbia) pe vremea împăratului Diocleţian.
Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face la 22 decembrie.

Viața

Anastasia s-a născut la Roma, ca fiica lui Praepextatus și Fausta și era plăcută la înfățișare, virtuoasă și de familie bogată. Mama sa a educat-o în credința creștină. După moartea mamei sale a fost măritată cu un păgân, Publius Patricius care o bătea și o ținea închisă în casă. Ea a îndurat aceste chinuri doar o perioadă scurtă de timp, până ce Publius a murit înecat la scurt timp după căsătoria lor.

Văduvă de tânără, ea nu s-a recăsătorit și și-a dedicat viața celor săraci și celor închiși și slujirii lor zilnice. Ea le spăla rănile și, în mod special, în consola în chinurile prin care treceau.

Prin mijlocirile și rugăciunile ei, ea a vindecat mulți oameni de efectele poțiunilor, otrăvurilor, vrăjilor sau altor substanțe vătămătoare. Astfel și-a primit renumele de Purtătoarea de Leacuri. Faptele și minunile ei s-au răspândit în întreaga zonă și faima ei a dus la arestarea ei în timpul persecuțiilor lui Dioclețian. A fost torturată și a îndurat multe chinuri, iar la sfârșit, a murit fiind arsă în foc în anul 290.

În secolul al V-lea, moaștele sfintei au fost transferate la Constantinopol, unde a fost construită o biserică și dedicată ei. Aceasta este biserica Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a fost adus pentru a fi vindecat de nebunie, și unde Sf. Anastasia i-a apărut în vis și l-a încurajat să-și continue nevoința ascetică.

Mai târziu, capul ei și una din mâini au fost transferate la Mănăstirea Sfânta Anastasia Vindecătoarea, Halkidiki din Grecia.

Imnografie

Condac glasul al II-lea Când se găsesc în încercări și necazuri, aleargă la biserica ta, O Anastasia, și acolo primesc darul măreț și minunat al harului divin care sălășluiește în tine; pentru că întotdeauna, Sfântă a lui Dumnezeu, tu izvorăști șuvoaie de vindecări lumii întregi.

Condac glasul al II-lea

Cei ce sunt întru ispite şi în necazuri, alergând la biserica ta, primesc cinstite tămăduiri din Dumnezeiescul har, care locuieşte întru tine, Sfântă Muceniţă Anastasia; că tu izvorăşti pururea lumii tămăduiri.

Tropar, glasul al IV-lea

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Anastasia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Tropar, glasul al IV-lea

Ca o muceniță ai urmat faptele mucenicilor, cărora le-ai slujit, și, străduindu-te vitejește, ai înfânt inamicul. Ești izvor bogat și abundent al harului, pentru toți cei ce vin la tine, O de Dumnezeu înțelepțită Anastasia!

Note

  1. Cercetările hagiografice sugerează că sunt cel puțin patru sfinte numite Anastasia: două dintre ele primind moarte mucenicească în Roma în anii 250, una a primit moarte mucenicească în Sirmium din Pannonia (Serbia zilelor noastre) la sfârșitul secolului al III-lea sau începutul secolului al IV-lea, iar alta a fost o femeie patriciană în vremea lui Iustinian. Viețile și suprapunerile celor trei (sau poate două) mucenițe Anastasia au fost studiate în detaliu (de către Hippolyte Delahaye, Paul Devos și François Halkin); istoricul lor este suprapus...; cele trei mucenițe, așa cum sunt ele identificate de obicei, sunt:
    1. 12 octombrie: Anastasia Romana, muceniță fecioară din timpul lui Dioclețian și Valerian.
    2. 28/29 octombrie (de asemenea 12 octombrie, 25 decembrie): Anastasia "Fecioara", muceniță în vremea lui Dioclețian.
    3. 22 decembrie: Anastasia din Sirmium, "Anastasia Vindecătoarea" sau Pharmakolytria, "Izbăvitoarea de Otravă", văduvă și muceniță din Sirmium/Sirmio și cei împreună cu ea.
    (Jane Baun. Povești dintr-un alt Bizanț: Călătorii cerești și comunități locale în apocrifele grecești medievale, Cambridge University Press, 2007, p. 117.)

A se vedea și