Ambrozie al Milanului: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(From Mara: Can someone confirm translation, etc?)
Linia 2: Linia 2:
  
 
[[Image:Ambroseofmilan.jpg|right|thumb|Sfântul Ambrozie, mozaic în biserica "San Ambrogio", Milano]]
 
[[Image:Ambroseofmilan.jpg|right|thumb|Sfântul Ambrozie, mozaic în biserica "San Ambrogio", Milano]]
Our father among the [[saint]]s '''Ambrose of Milan''' came to be [[bishop]] of Milan as the only competent candidate to succeed Auxentius, a bishop of [[Arianism|Arian]] persuasion, in 374. A [[catechumen]] and trained as a lawyer, he learned his [[theology]] through intense study of subject as he was successively [[baptism|baptized]] and then [[Consecration of a bishop|consecrated]] as Bishop of Milan. He held to the [[First Council of Nicaea|Nicene]] belief and through the eloquence of his arguments he persuaded Emperor Gratian to the [[Nicene Creed|Nicene confession]]. Later, he persuaded Gratian to convene a local council, in 381, at Aquileia that deposed the Arian bishops Palladius and Secundianus from their episcopal offices and thus strengthened the Orthodox position in the West. Ambrose zealously combatted imperial court attempts at favoritism to the parties of Arians, the "old" religion, and the [[Judaism|Jews]], particularly opposing the favors from Emperor Valentinian who supported the Arians. In defending the Orthodox position he has often been compared to St. [[Hilary of Poitiers]]. He was known for his [[sermon]]s which greatly influenced the [[conversion]] of [[Augustine of Hippo]]. His [[feast day]] is celebrated on [[December 7]].
+
Părintele nostru întru sfinți Ambrozie al Milanului a fost ales episcop de Milano, fiind singurul candidat în măsură să-i urmeze lui Auxentius, episcop arian, în anul 374. Catehumen, de formație avocat, a învățat teologia în urma unui studiu intens, fiind botezat si apoi hirotonit episcop al Milanului. A susținut crezul sinodului de la Niceea și prin elocvența argumentelor sale l-a convins pe împăratul Grațian de mărturisirea de credință a acestui sinod. Mai târziu l-a convins pe Gratian să convoace un sinod local în anul 381, la Aquileia, care i-a destituit pe episcopii ariani Palladius și Secundianus, întărind astfel poziția ortodoxă în vest. Ambrozie a combătut cu zel încercările curții imperiale de favoritism pentru arieni, ”vechea” religie, și pentru iudei, opunându-se în special favorurilor din partea împăratului Valentinian pentru arieni. Apărând poziția ortodoxiei, a fost comparat adesea cu Sfântul Hillary din Poitiers. A fost cunoscut pentru predicile sale care au influențat mult convertirea fericitului Augustin din Hippo. Pomenirea se face în ziua de 7 decembrie.
  
 
==Viaţa==
 
==Viaţa==
Ambrose was born a citizen of Rome in Trier, Germany, between 337 and 340. His family were Christians. His father was prefect of Gallia Narbonensis, his mother a woman of intellect. He was educated in Rome a for a career following that of his father. As his education in literature, law, and rhetoric progressed he was placed by praetor Anicius Probus on the council of Ligura and Emilia and then made consular prefect with headquarters in Milan. In this position he established himself as an excellent administrator.
+
Ambrozie s-a născut ca cetățean roman în Germania la Trier, între anii 337 și 340, din familie de creștini. Tatăl său era prefect de Galileea Narbonensis iar mama sa era o femeie inteligentă. A primit o aleasă educație la Roma, urmându-l pe tatăl său în carieră. După aprofundarea studiilor în literatură, drept și retorică, a fost ales de pretorul Anicius Probus în consiliul din Lingura și Emilia și apoi prefect consular cu sediul la Milano. În această poziție a dat dovadă de o foarte bună administrare.
 
+
În disputa dintre susținătorii sinodului de la Niceea și cei ai lui Arian privind alegerea viitorului episcop al Milanului după moartea arianului Auxentius în 374, un discurs al lui Ambrozie ținut în mijlocul crizei a lăsat să se ințeleagă că el ar fi singurul candidat capabil de a fi episcop al Milanului. Fiind numai catehumen, a fost repede botezat și în câteva zile instalat ca nou episcop al Milanului. A inceput să invețe repede teologia cu preotul Simplician din Roma. După ce și-a aranjat viața personală : și-a împărțit banii la săraci și a avut grijă de familia sa, s-a dedicat apoi bisericii.
In the contention between the Nicene and Arian parties for the succession to the vacant [[see]] of Milan after the death of the Arian Auxentius in 374, an address that Ambrose delivered in the midst of the crisis led to his acclamation as the only competent candidate for the position of bishop of Milan. While he was only a catechumen, he was quickly baptized and then within days installed as the new bishop of Milan. He quickly began studying theological under Simplician, a [[presbyter]] of Rome. After settling his personal life, dividing his money among the poor and arranging for the care of his family, and he, then, devoted himself to the work of the church.
+
Noul episcop al Milanului a început să urmeze repede învățăturile sinodului de la Niceea în biserică, fiind în contradicție cu arienii. În curtea imperială Ambrozie s-a bucurat de susținerea lui Grațian, care era fiul lui Valentinian I, dar argumentele lui Ambrozie nu l-au putut întoarce pe cel mai tânăr fiu, Valentinian, de la calea ariană. Întețindu-se divergențele religioase, conducătorul arienilor, Palladius și Secundianus, au propus lui Grațian să convoace un sinod general. Considerându-l un motiv întemeiat, Grațian a fost de acord, dar Ambrozie întrevăzând consecințe nefavorabile l-a convins pe împărat să limiteze sinodul la doar o întâlnire cu episcopii din vest.
 
+
Sinodul a fost convocat la Aquileia în anul 381 cu 32 de episcopi prezenți și prezidat de Ambrozie. Sinodul i-a cerut lui Palladius să-și apere convingerile, însă acesta a refuzat menționând că întâlnirea nu a reprezentat biserica și nu a fost obiectivă. Atunci sinodul a votat să-i demită pe Palladius și pe Secundius din scaunul episcopal. Dar lupta împotriva arienilor s-a intensificat în anul 384, când Valentinian, mama sa Iustina și mulți clerici si laici care au aderat la credința ariană i-au cerut episcopului Ambrozie să li se dea două biserici din Milano și din suburbiile sale. Ambrozie a refuzat, iar când a fost chemat în fața consiliului să răspundă pentru purtarea sa a fost însoțit de o mulțime de oameni a cărui zel a intimidat atât de mult oamenii lui Valentinian, încât lui Ambrozie i s-a permis să plece fără să dea bisericile. Prefectul orașului a cerut însă insistent să utilizeze o biserică din  suburbii. Pentru că Ambrozie nu ceda cu nici un chip, oamenii împăratului au început să prepare bisericile pentru împărat, dar s-au retras când au văzut puterea fermității lui Ambrozie, mai ales când a spus: ”Daca mă vreți pe mine, sunt gata să mă supun: duceți-mă la închisoare sau la moarte. Nu voi opune rezistență, dar nu voi trăda niciodata biserica lui Hristos. Nu voi chema oamenii sa mă salveze. Mai degrabă voi muri la picioarele altarului decât să-l abandonez. Nu voi încuraja furia poporului, dar numai Dumnezeu o poate domoli.” Totuși curajul lui Ambrozie nu a fost încercat la un asemenea nivel.
Soon, the new bishop of Milan began to follow the cause of the Nicenes within the church in arguments with the Arians. In the imperial court Ambrose enjoyed the support of Gratian who was the son of Valentinian I, but Ambrose's arguments could not bring the younger son Valentinian from the Arian side. As the religious arguments progressed, the leaders of the Arians, Palladius and Secundianus, proposed to Gratian to call a general council. Sensing that this was a reasonable request, Gratian agreed, but Ambrose foreseeing adverse consequences, convinced the Emperor to limit the council to a meeting only of the Western bishops.
+
Când membrii ”vechii religii a statului” au încercat să obțină aprobare de la împăratul Valentinian al II-lea să restaureze altarul Victoriei pe vechiul loc în senatul roman pentru a susține preotesele Vestalis și a celebra în mod regulat riturile păgâne, Ambrozie a prezentat energic contra-argumente pentru a arăta absurditatea și ipocrizia cererilor lor, constatând că este de datoria conducătorului creștinilor să elimine riturile păgâne.
 
+
În același fel Ambrozie fost ferm cu împăratul când îi favoriza pe evrei, scoțând în evidență faptul că împăratul a favorizat reconstrucția sinagogii distrusă de o mulțime de oameni, multe case ale bogaților și biserici dărâmate de turbulenți rămânând neconstruite încă. Totuși, Ambrozie nu s-a dat în lături de la pedepsirea celor responsabili în mod direct de distrugerea sinagogii.
This synod was convened at Aquileia in 381 with 32 bishops present. With Ambrose presiding, the council called upon Palladius to defend his opinions. Citing that the meeting was not representative of the church and was biased, Palladius refused. The [[synod]] then voted to depose both Palladius and Secundianus from their episcopal offices. But, the fight against the Arians intensified when, in 384, Valentinian, his mother Justina, and many among the [[clergy]] and the [[laity]] who professed the Arian faith requested of Ambrose, as bishop, the use of two churches in Milan and its suburbs. Ambrose refused and when called before the council to answer for his behavior, he was accompanied by a crowd of people whose zeal so over overawed Valentinian's ministers that Ambrose was allowed to leave the meeting without having to surrender the churches. The prefect of the city followed up with further persuasive requests for use of a church in the suburbs. Since Ambrose was still being obstinate, the officers of the household began to take action to prepare the churches for the emperor, but backed off upon seeing the strength of Ambrose's firm stand, particularly when he stated, "If you demand my person, I am ready to submit: carry me to prison or to death. I will not resist, but I will never betray the church of [[Christ]]. I will not call upon the people to succour me. I will die at the foot of the altar rather than desert it. The tumult of people I will not encourage, but God alone can appease it." However, circumstances never actually tried Ambrose's courage to this degree.  
+
Deși era susținut mult de popor datorită popularității și respectului pe care il acordau, Ambrozie a fost de asemenea aproape de cei săraci și a introdus reforme populare în ordinea și celebrarea cultului public religios. A vorbit de asemenea despre persoanele publice din acel timp, lucru care a provocat aplauzele poporului dar și batjocura curții imperiale. Deși curtea imperială era adesea nemulțumită de opiniile sale religioase și de comportamentul său, a respectat talentul său politic și la nevoie i-a cerut ajutorul pe care el l-a oferit cu generozitate. Astfel, când Magnus Maximus a luat puterea fraudulos în Gaul și voia să meargă în Italia, Valentinian i-a cerut lui Ambrozie să meargă în Gaul și să-l convingă să renunțe. Ziua lui Ambrozie a fost plină de succes, însă în a doua încercare de împăcare Ambrozie nu a avut același succes, sfatul său nefiind ascultat; astfel Maximus a intrat în Italia și a cucerit Milano. În timp ce Iustina și fiul său au fugit, Ambrozie a rămas în Milano și i-a ajutat pe cei care au suferit de pe urma invaziei.
 
+
În luptele pentru putere de la sfârșitul secolului al patrulea, Theodosius I, împărat al estului, a ajuns să aibă o posesiune incontestabilă a imperiului roman. Totuși, Ambrozie a pedepsit Theodosius pentru masacrul din Thessalonic, ordonându-i să se pocăiască precum David. De asemenea, el l-a încurajat pe Theodosius să promulge ”Decretele lui Theodosian” care reprezentau mai mult învățătura lui Ambrozie decât cea a lui Theodosius. După înfrângerea lui Eugenius, Ambrozie a cerut iertare celor care l-au susținut pe Eugenius. Ambrozie a trecut la Domnul pe data de  4 aprilie 397, la doi ani după moartea lui Theodosius. Succesorul lui Ambrozie ca episcop de Milano a fost Simplician.
When members of the "old state religion" tried to obtain approval from Emperor Valentinian II to restore the [[Altar]] of Victory to its old station in the Roman Senate, to properly support seven Vestal Virgins, and to make regular observances of other [[paganism|pagan]] rites, Ambrose vigorously presented counter-arguments to the absurdity and hypocrisy of their requests, noting that it was the duty of a Christian prince to suppress pagan rites.  
+
Ambrozie se numără printre cei mai mari conducători creștini din vest din acel timp: fericitul Augustin, sfântul Ieronim, sfântul Grigorie cel mare și sfântul Hilary din Poitiers. Ambrozie a fost cunoscut mai mult pentru talentul său administrativ datorat educației și experienței sale înainte de a fi episcop. Totuși, la fel ca Hilary, Ambrozie a venit din Alexandria și a fost în centrul problemelor de doctrină ale zilelor de-atunci, mai ales cele privind arianismul. Predicile sale au fost cunoscute și au avut influență asupra convertirii lui Augustin. Și-a dat silința să scrie imnuri, devenind astfel modele de imnuri simple pentru mai târziu. Ambrozie a fost recunoscut ca cel care a introdus cântarea antifonală în timpul căreia un cor alternează cu celălalt. Un lucru important este că Ambrozie l-a botezat pe Augustin, fiind binecunoscută convertirea sa.      
 
 
Equally, Ambrose held firm with the Emperor against any show of favoritism for the Jews, pointing out to the Emperor, when he was favoring rebuilding a synagogue that a mob had destroyed, the many houses of wealthy people and churches that had been destroyed by unruly mobs, with many then still not restored. Yet, Ambrose did not oppose punishing those who were directly responsible for destroying the synagogue.
 
 
 
While much of his support from the people came from his popularity and reverence paid to him, he also built upon these associations with the poor and with introduction of popular reforms in the order and manner of public worship. He also preached on the public characters of his time, in which the applause of the people was often mingled with derision of the imperial court. While the court was often displeased with his religious positions and his conduct, they respected his political talents and when the need arose, they solicited his aid which he generously granted. Thus, when Magnus Maximus usurped power in Gaul and was considering entering Italy, Valentinian asked Ambrose to go to Gaul and dissuade him from doing so. Ambrose's journey was successful. In a second try for mediation, Ambrose was not as successful as his advice was not followed, allowing Maximus to enter Italy and take Milan. While Justina and her son fled, Ambrose remained in Milan and attended to many of those who suffered from the invasion.
 
 
 
In the power struggles of the late fourth century, [[Theodosius the Great|Theodosius I]], emperor of the East, came to be in undisputed possession of the Roman empire. Yet, Ambrose chastised Theodosius for a massacre in Thessalonica, bidding him to emulate [[David]] in repentance. Also, he encouraged Theodosius in the enactment of the "Theodosian decrees" which were more characteristic of Ambrose agenda that that of Theodosius. After the defeat of Eugenius he asked for pardon of those who supported Eugenius. Ambrose passed away on [[April 4]], 397, two years after the death of Theodosius. Ambrose's successor as bishop of Milan was Simplician.
 
 
 
Ambrose is ranked with the great Western Christian leaders of the time: Augustine, St. [[Jerome]], St. [[Gregory the Great]], and St. [[Hilary of Poitiers]]. Ambrose was most known for his administrative talents, given his education and early experience before becoming a bishop. Yet, like Hilary he was an Alexandrian and was in the forefront in the doctrinal issues of the day, particularly those concerning Arianism. His sermons were famous and were influential in the conversion of Augustine. His endeavors in [[hymnography|hymn writing]] became models of hymns of dignified simplicity for future times. Ambrose is credited with introducing [[antiphonal chant]]ing wherein one choir alternates with another. Of particular note is that Ambrose baptized Augustine, his celebrated convert.
 
  
 
==Scrieri==
 
==Scrieri==

Versiunea de la data 24 martie 2008 01:01

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Sfântul Ambrozie, mozaic în biserica "San Ambrogio", Milano

Părintele nostru întru sfinți Ambrozie al Milanului a fost ales episcop de Milano, fiind singurul candidat în măsură să-i urmeze lui Auxentius, episcop arian, în anul 374. Catehumen, de formație avocat, a învățat teologia în urma unui studiu intens, fiind botezat si apoi hirotonit episcop al Milanului. A susținut crezul sinodului de la Niceea și prin elocvența argumentelor sale l-a convins pe împăratul Grațian de mărturisirea de credință a acestui sinod. Mai târziu l-a convins pe Gratian să convoace un sinod local în anul 381, la Aquileia, care i-a destituit pe episcopii ariani Palladius și Secundianus, întărind astfel poziția ortodoxă în vest. Ambrozie a combătut cu zel încercările curții imperiale de favoritism pentru arieni, ”vechea” religie, și pentru iudei, opunându-se în special favorurilor din partea împăratului Valentinian pentru arieni. Apărând poziția ortodoxiei, a fost comparat adesea cu Sfântul Hillary din Poitiers. A fost cunoscut pentru predicile sale care au influențat mult convertirea fericitului Augustin din Hippo. Pomenirea se face în ziua de 7 decembrie.

Viaţa

Ambrozie s-a născut ca cetățean roman în Germania la Trier, între anii 337 și 340, din familie de creștini. Tatăl său era prefect de Galileea Narbonensis iar mama sa era o femeie inteligentă. A primit o aleasă educație la Roma, urmându-l pe tatăl său în carieră. După aprofundarea studiilor în literatură, drept și retorică, a fost ales de pretorul Anicius Probus în consiliul din Lingura și Emilia și apoi prefect consular cu sediul la Milano. În această poziție a dat dovadă de o foarte bună administrare. În disputa dintre susținătorii sinodului de la Niceea și cei ai lui Arian privind alegerea viitorului episcop al Milanului după moartea arianului Auxentius în 374, un discurs al lui Ambrozie ținut în mijlocul crizei a lăsat să se ințeleagă că el ar fi singurul candidat capabil de a fi episcop al Milanului. Fiind numai catehumen, a fost repede botezat și în câteva zile instalat ca nou episcop al Milanului. A inceput să invețe repede teologia cu preotul Simplician din Roma. După ce și-a aranjat viața personală : și-a împărțit banii la săraci și a avut grijă de familia sa, s-a dedicat apoi bisericii. Noul episcop al Milanului a început să urmeze repede învățăturile sinodului de la Niceea în biserică, fiind în contradicție cu arienii. În curtea imperială Ambrozie s-a bucurat de susținerea lui Grațian, care era fiul lui Valentinian I, dar argumentele lui Ambrozie nu l-au putut întoarce pe cel mai tânăr fiu, Valentinian, de la calea ariană. Întețindu-se divergențele religioase, conducătorul arienilor, Palladius și Secundianus, au propus lui Grațian să convoace un sinod general. Considerându-l un motiv întemeiat, Grațian a fost de acord, dar Ambrozie întrevăzând consecințe nefavorabile l-a convins pe împărat să limiteze sinodul la doar o întâlnire cu episcopii din vest. Sinodul a fost convocat la Aquileia în anul 381 cu 32 de episcopi prezenți și prezidat de Ambrozie. Sinodul i-a cerut lui Palladius să-și apere convingerile, însă acesta a refuzat menționând că întâlnirea nu a reprezentat biserica și nu a fost obiectivă. Atunci sinodul a votat să-i demită pe Palladius și pe Secundius din scaunul episcopal. Dar lupta împotriva arienilor s-a intensificat în anul 384, când Valentinian, mama sa Iustina și mulți clerici si laici care au aderat la credința ariană i-au cerut episcopului Ambrozie să li se dea două biserici din Milano și din suburbiile sale. Ambrozie a refuzat, iar când a fost chemat în fața consiliului să răspundă pentru purtarea sa a fost însoțit de o mulțime de oameni a cărui zel a intimidat atât de mult oamenii lui Valentinian, încât lui Ambrozie i s-a permis să plece fără să dea bisericile. Prefectul orașului a cerut însă insistent să utilizeze o biserică din suburbii. Pentru că Ambrozie nu ceda cu nici un chip, oamenii împăratului au început să prepare bisericile pentru împărat, dar s-au retras când au văzut puterea fermității lui Ambrozie, mai ales când a spus: ”Daca mă vreți pe mine, sunt gata să mă supun: duceți-mă la închisoare sau la moarte. Nu voi opune rezistență, dar nu voi trăda niciodata biserica lui Hristos. Nu voi chema oamenii sa mă salveze. Mai degrabă voi muri la picioarele altarului decât să-l abandonez. Nu voi încuraja furia poporului, dar numai Dumnezeu o poate domoli.” Totuși curajul lui Ambrozie nu a fost încercat la un asemenea nivel. Când membrii ”vechii religii a statului” au încercat să obțină aprobare de la împăratul Valentinian al II-lea să restaureze altarul Victoriei pe vechiul loc în senatul roman pentru a susține preotesele Vestalis și a celebra în mod regulat riturile păgâne, Ambrozie a prezentat energic contra-argumente pentru a arăta absurditatea și ipocrizia cererilor lor, constatând că este de datoria conducătorului creștinilor să elimine riturile păgâne. În același fel Ambrozie a fost ferm cu împăratul când îi favoriza pe evrei, scoțând în evidență faptul că împăratul a favorizat reconstrucția sinagogii distrusă de o mulțime de oameni, multe case ale bogaților și biserici dărâmate de turbulenți rămânând neconstruite încă. Totuși, Ambrozie nu s-a dat în lături de la pedepsirea celor responsabili în mod direct de distrugerea sinagogii. Deși era susținut mult de popor datorită popularității și respectului pe care il acordau, Ambrozie a fost de asemenea aproape de cei săraci și a introdus reforme populare în ordinea și celebrarea cultului public religios. A vorbit de asemenea despre persoanele publice din acel timp, lucru care a provocat aplauzele poporului dar și batjocura curții imperiale. Deși curtea imperială era adesea nemulțumită de opiniile sale religioase și de comportamentul său, a respectat talentul său politic și la nevoie i-a cerut ajutorul pe care el l-a oferit cu generozitate. Astfel, când Magnus Maximus a luat puterea fraudulos în Gaul și voia să meargă în Italia, Valentinian i-a cerut lui Ambrozie să meargă în Gaul și să-l convingă să renunțe. Ziua lui Ambrozie a fost plină de succes, însă în a doua încercare de împăcare Ambrozie nu a avut același succes, sfatul său nefiind ascultat; astfel Maximus a intrat în Italia și a cucerit Milano. În timp ce Iustina și fiul său au fugit, Ambrozie a rămas în Milano și i-a ajutat pe cei care au suferit de pe urma invaziei.

În luptele pentru putere de la sfârșitul secolului al patrulea, Theodosius I, împărat al estului, a ajuns să aibă o posesiune incontestabilă a imperiului roman. Totuși, Ambrozie a pedepsit Theodosius pentru masacrul din Thessalonic, ordonându-i să se pocăiască precum David. De asemenea, el l-a încurajat pe Theodosius să promulge ”Decretele lui Theodosian” care reprezentau mai mult învățătura lui Ambrozie decât cea a lui Theodosius. După înfrângerea lui Eugenius, Ambrozie a cerut iertare celor care l-au susținut pe Eugenius. Ambrozie a trecut la Domnul pe data de 4 aprilie 397, la doi ani după moartea lui Theodosius. Succesorul lui Ambrozie ca episcop de Milano a fost Simplician.

Ambrozie se numără printre cei mai mari conducători creștini din vest din acel timp: fericitul Augustin, sfântul Ieronim, sfântul Grigorie cel mare și sfântul Hilary din Poitiers. Ambrozie a fost cunoscut mai mult pentru talentul său administrativ datorat educației și experienței sale înainte de a fi episcop. Totuși, la fel ca Hilary, Ambrozie a venit din Alexandria și a fost în centrul problemelor de doctrină ale zilelor de-atunci, mai ales cele privind arianismul. Predicile sale au fost cunoscute și au avut influență asupra convertirii lui Augustin. Și-a dat silința să scrie imnuri, devenind astfel modele de imnuri simple pentru mai târziu. Ambrozie a fost recunoscut ca cel care a introdus cântarea antifonală în timpul căreia un cor alternează cu celălalt. Un lucru important este că Ambrozie l-a botezat pe Augustin, fiind binecunoscută convertirea sa.

Scrieri

In matters of exegesis he is, like Hilary, an Alexandrian. In dogma he follows Basil of Caesarea and other Greek authors, but nevertheless gives a distinctly Western cast to the speculations of which he treats. This is particularly manifest in the weightier emphasis which he lays upon human sin and divine grace, and in the place which he assigns to faith in the individual Christian life.

 • De fide ad Gratianum Augustum (On Faith, to Gratian Augustus)
 • De officiis (On the Offices of Ministers, an important ecclesiastical handbook)
 • De Spiritu Sancto (On the Holy Ghost)
 • De incarnationis Dominicae sacramento (On the Sacrament of the Incarnation of the Lord)
 • De mysteriis (On the Mysteries)
 • Expositio evangelii secundum Lucam (Commentary on the Gospel according to Luke)
 • Ethical works: De bono mortis (Death as a Good); De fuga saeculi (Flight From the World); De institutione virginis et sanctae Mariae virginitate perpetua ad Eusebium (On the Birth of the Virgin and the Perpetual Virginity of Mary); De Nabuthae (On Naboth); De paenitentia (On Repentance); De paradiso (On Paradise); De sacramentis (On the Sacraments); De viduis (On Widows); De virginibus (On Virgins); De virginitate (On Virginity); Exhortatio virginitatis (Exhortation to Virginity); De sacramento regenerationis sive de philosophia (On the Sacrament of Rebirth, or, On Philosophy [fragments])
 • Homiletic commentaries on the Old Testament: the Hexaemeron (Six Days of Creation); De Helia et ieiunio (On Elijah and Fasting); De Iacob et vita beata (On Jacob and the Happy Life); De Abraham; De Cain et Abel; De Ioseph (Joseph); De Isaac vel anima (On Isaac, or The Soul); De Noe (Noah); De interpellatione Iob et David (On the Prayer of Job and David); De patriarchis (On the Patriarchs); De Tobia (Tobit); Explanatio psalmorum (Explanation of the Psalms); Explanatio symboli (Commentary on the Symbol).
 • De obitu Theodosii; De obitu Valentiniani; De excessu fratris Satyri (funeral orations)
 • 91 letters
 • A collection of hymns
 • Fragments of sermons
 • Ambrosiaster or the "pseudo-Ambrose" is a brief commentary on Paul's Epistles, which was long attributed to Ambrose.


Sinaxar 7 decembrie

Cuviosul Părintele nostru Ambrozie era de loc din cetatea Romei. Era senator: bărbat destoinic la cuvânt, cântar şi cumpănă a dreptăţii. Nu dădea hotărârile după faţa oamenilor, ci cu nepărtinire şi cu dreptate. De aceea i s-a încredinţat stăpânirea întregii Italii, de către binecredincioşii împăraţi Constantin şi Constant, fiii marelui împărat Constantin. Nu era încă luminat cu dumnezeiescul Botez; era încă printre catehumeni, dar întru nimic nu era mai prejos în virtute şi în viaţă curată decât cei ce se împărtăşeau cu Sfintele Taine. Prin hotărârea împăratului Valentinian, Sfântul Ambrozie a fost ales episcop al Bisericii Milanului, la moartea episcopului acelei Biserici. Mai întâi a fost botezat, apoi a urcat toate treptele bisericeşti până a ajuns la cea mai de sus.

Ca episcop a învăţat pe popor drept şi bine dreapta credinţă; a păzit neatinsă Biserica de orice erezie; a stat alături de cei ce duceau război ereziilor lui Arie, Sabelie şi Eunomie; a scris multe şi felurite cărţi pentru dreapta credinţă; pe împăratul Teodosie, care venise în Milan, după ce săvârşise acea nelegiuita vărsare de sânge în Tesalonic, l-a oprit să intre în biserică; l-a făcut să-şi dea seama de nelegiuirea lui, l-a arătat cât de mare deosebire este între un preot şi un mirean, chiar împărat de-ar fi el, şi l-a sfătuit să nu mai îndrăznească să se apropie de cele dumnezeieşti cu atâta sfruntare şi obrăznicie. După ce a săvârşit fapte îmbunătăţite şi-a sfârşit viaţa, după o bună bătrâneţe.

Legături externe