Alexandru al Alexandriei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(casetă succesiune)
(traducere)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
Cel întru [[sfânt|sfinţi]] părintele nostru '''Alexandru al Alexandriei''' a fost Papă-Patriarh al Alexandriei şi întâistătător al [[Biserica Ortodoxă a Alexandriei|Bisericii Alexandriei]] la începutul secolului al IV-lea. În tumpul păstoriei sale, a trebuit să se confrunte cu mai multe probleme care preocupau Biserica după eliberarea acesteia de persecuţia împăraţilor romani, între care răspândirea [[arianism]]ului şi stabilirea datei Paştilor. A fost conducătorul celor ce s-au împotrivit [[erezie]]i arianismului la [[Sinodul I Ecumenic|Sinodul de la Niceea]]. [[Prăznuire]]a lui se face pe  [[29 mai]].
Our father among the [[saint]]s '''Alexandru al Alexandriei''' was the Pope of Alexandria and leader of the [[Church of Alexandria]] during the early part of the fourth century. During his reign he had to deal with major issues that confronted the Church as it gained its freedom from Roman persecutions, including the rise of [[Arianism]] and the dating of Pascha. He was a leader of the opposition to the [[erezie]] of Arianism at the [[Sinodul I Ecumenic|First Ecumenical Council]]. He is remembered on [[29 mai]].
 
  
 
==Viaţa==
 
==Viaţa==
Little is known of Alexander’s early life. He is thought to have been born about the year 250, probably in Alexandria. As a [[priest]] he experienced the persecutions of Christians under the emperors Galerius and Maximinus. Upon the repose of Achillas of Alexandria in 313, he came to lead the Church of Alexandria as the thirteenth Pope in succession since the Apostle Mark.  
+
Se ştiu puţine lucruri despre tinereţea lui Alexandru. Se crede că s-a născut în jurul anului 250, probabil la Alexandria. Ca [[preot]], a cunoscut [[persecuţii împotriva creştinilor|persecuţiile]] din vremea împăraţilor Galeriu şi Maximin. După adormirea papei [[Ahila al Alexandriei]], a ajuns conducătorul Bisericii Alexandriei, fiind al nouăsprezecelea în ordinea succesiunii, începând de la Sfântul [[Apostolul Marcu|Apostol Marcu]].
  
Alexander was faced with three significant issues upon his elevation. These were  the dating of Pascha, the efforts of [[Meletius of Lycopolis]] to undermine him, and Arianism.
+
Încă de la urcarea lui pe tronul alexandrin, Alexandru a trebuit să se confrunte cu trei probleme semnificative: stabilirea datei Paştilor, eforturile lui [[Meletie de Lycopolis]] de a-i submina autoritatea şi arianismul.
  
A schismatic sect, led by Erescentius, disputed the timing of the date for [[Pascha]]. While the controversy was not fully settled until the decision of the First Ecumenical Council, Alexander prepared a special treatise that defused the issue until the Council decision in which he cited the earlier statements of [[Dionysius of Alexandria|Dionysius]] on the matter.
+
O sectă schismatică, condusă de un anume Erescentius, contesta modul în care se făcuse datarea [[Sfintele Paşti|Paştilor]]. Controversa nu a fost tranşată până la [[Sinodul I Ecumenic|Primul Sinod Ecumenic]], însă mai înainte de sinod Alexandru a redactat un tratat în care amâna tranşarea problemei până la reunirea Sinodului, tratat în care cita declaraţiile precedente ale răposatului patriarh [[Dionisie al Alexandriei]] (248-265) asupra acestei chestiuni.
  
Alexander inherited the challenge to the ruling bishop of Alexandria by his subordinate Meletius, Bishop of Lycopolis, who had also challenged Achillas before him. Being among those who required strict repentance, Meletius and his sect questioned the reception of lapsed Christians on return to the Church during the persecutions. In addition to formally complaining to the court of Emperor [[Constantine the Great|Constantine I]], to no effect, Meletius had begun to consecrate bishops of his own in territories outside that under his authority without Alexander’s agreement. Meletius appeared also to have established an alliance with Arius. The controversy and alliance with [[Arius]] ended at the Council at Nicea at which Alexander allowed Meletius to return to Alexandria church without authority to consecrate bishops.
+
Alexandru a moştenit totodată şi contestările venite din partea unuia dinter episcopii săi sufragani, Meletie de Lycopolis, care îl contestase şi pe Ahila înaintea lui. Meletie era de partea celor care cereau o pocăinţă foarte strictă, iar el şi adepţii lui puneau în discuţie deciziile lui cu privire la reprimirea creştinilor care se lepădaseră de credinţă în vremea persecuţiilor. Pe lângă faptul că s-a plâns fără succes la curtea împăratului [[Constantin cel Mare|Constantin I]], Meetie a început să hirotonească el însuşi episcopi în afara teritoriilor aflate sub jurisdicţia sa şi fără acordul lui Alexandru. Se pare că Meletie intrase şi într-un fel de alianţă cu [[Arie (eretic)|Arie]]. Atât controversa cât şi acordul cu Arie au luat sfârşit la Sonodul de la Niceea, unde Alexandru i-a îngăduit lui Meletie să se întoarcă în Biserica din Alexandria, dar fără dreptul de a hirotoni episcopi.
  
Alexander’s greatest challenge was Arius himself. Alexander’s position had been compromised by the actions of his predecessor, Achillas, who had not only allowed Arius to return to the church, but had also assigned him the oldest church in Alexandria. In this position Achillas gave Arius the ability to exert great influence on the Christian community in Alexandria. Arius drew increasing support in Alexandria, to the point that Alexander called local two meetings of his priests and deacons to limit Arius’ actions. In neither meeting were firm conclusions reach that could stem the spread of Arius’ beliefs. In 320, Alexander called a [[synod]] of the church in Alexandria that agreed on a condemnation of Arius.
+
Cea mai mare provocare cu care a trebuit să se confrunte Alexandru a fost Arie însuşi. Poziţia lui Alexandru fusese compromisă de acţiunile predecesorului său, Ahila, care nu numai că îi îngăduise lui Arie să se întoarcă în bisercă, ci îi dăduse în grijă cea mai veche biserică din Alexandria. Din această poziţie, Ahila îi dăduse lui Arie posibilitatea de a exercita o şi mai mare influenţă asupra comunităţii creştine din Alexandria. Arie câştiga din ce în ce mai mulţi susţinători în Alexandria, situaţia devenind într-atât de gravă încât Alexandru a fost nevoit să convoace două întâlniri cu preoţii şi diaconii săi pentru a încerca să limiteze acţiunile lui Arie. La nici una din aceste întâlniri nu s-a ajuns la o concluzie fermă care să-o permită să pună capăt răspândirii învăţăturilor lui Arie. În anul 320, Alexandru a convocat un [[sinod]] al Bisericii din Alexandria care s-a pus de acord asupra condamnării lui Arie.
 +
În ciuda condamnării, Arie a continuat să-şi răspândească învăţătura în Mareotis (Egiptul de Nord) şi în Libia. Alexandru a convocat în 321 un sinod al diocezei Alexandriei, la care au participat peste o sută de clerici. La sinod, Arie şi-a argumentat poziţia potrivit căreia Fiul n-ar fi fost coetern cu Tatăl şi n-ar fi fost din aceeaşi Substanţă. Sinodul a ascultat îngrozit ultima afirmaţie a lui Arie şi a pronunţat împotriva acestuia o [[anatema|anatemă]] care nu putea fi ridicată decât dacă acesta renunţa la ideile lui.
  
Not withstanding this condemnation, Arius continued to spread his belief into Mareotis and Libya. In 321, Alexander convened a council of the Alexandria diocese that included over one hundred participants. At the council Arius argued his position that the Son was not co-eternal with the Father and that the Son was not similar to the Father in substance. The last statement was received in horror and the assembled council went on to place Arius under [[anathema]] until he recanted his positions.  
+
După aceea, Arie a plecat în Palestina împreună cu un grup de prieteni, iar de acolo a continuat să-şi răspândească erezia. Alexandru a scris atunci o mărturisire de credinţă pe care a trimis-o tuturor episcopilor creştini, cerându-le să se ralieze poziţiei lui. Disputa în jurul arianismului s-a agravat, iar problema a devenit în scurtă vreme atât de serioasă încât i-a atras atenţia şi împăratului Constantin I. Constantin le-a scris lui Alexandru şi lui Arie cerându-le să pună capăt disputei. Alexandru a rămas pe poziţii, iar un alt sinod general al diocezei sale a reafirmat excomunicarea lui Arie. Arie i s-a plâns atunci pe cale oficială împăratului de modul în care era tratat de către Alexandru. Constantin i-a cerut lui Arie să-şi prezinte cazul înaintea unui sinod bisericesc general care urma să fie reunit la [[Niceea]], în Asia Mică, pe [[14 iunie]] 325.
  
Arius forthwith left for Palestine where he settled with friends and continued to spread his heresy. Alexander then wrote a confession of faith that he sent to all the bishops in Christendom asking them to endorse his position. The dispute over Arianism continued as a serious problem and soon brought the Emperor Constantine I into the fray. Constantine wrote to Alexander and Arius requesting they end their dispute. Alexander remained adamant about his position and at another general council of his diocese the excommunication of Arius was reaffirmed. Arius then formally complained to Constantine about his treatment by Alexander. Constantine directed Arius to plead his case before a general council of the church, to be convened at [[Nicea]] in Asia Minor on [[June 14]], 325.
+
După lungi dezbateri, sinodul a reafirmat anatema împotriva lui Arie. Sinodul l-a autorizat totodată pe Alexandru, la rugămintea acestuia, să-i îngăduie lui Meletie să-şi păstreze titlul episcopal, dar fără dreptul de a exercita nici un fel de autoritate episcopală. Sinodul i-a dat lui Alexandru dreptul de a calcula data Paştilor, cu îndatorirea de a-şi comunica apoi decizia întregii creştinătăţi. Sinodul a mai permis Bisericii din Egipt să-şi păstreze tradiţia privind celibatul clerului.
 
 
After lengthy discussion the council confirmed the anathema against Arius. The Council also authorized Alexander, with his urging, to allow Meletius to retain his episcopal title but without authority to exercise any episcopal powers. The council also gave Alexander the right to calculate the timing of Pascha with the duty of communicating his decision to all of Christendom. The council also allowed the Egyptian church to retain its traditions concerning celibacy of the clergy.
 
 
 
Alexander reposed five months after his return to Alexandria from Nicea, on [[April 17]], 326. He is said to have named his [[deacon]], [[Athanasius of Alexandria|Athanasius]], his successor as he was dying.  
 
 
 
In addition to the Orthodox Church, Alexander is venerated by the [[Oriental Orthodox|non-Chalcedonian]] and [[Roman Catholic Church]]es.
 
  
 +
Alexandru a răposat la cinci luni după întoarcerea lui de la Niceea la Alexandria, pe [[17 aprilie]] 326. Se spune că pe patul de moarte l-ar fi numit pe [[diacon]]ul său [[Atanasie al Alexandriei|Atanasie]] drept succesor.
 +
Sfântul Ierarh Alexandru al Alexandriei este cinstit în Biserica Ortodoxă, dar şi în Bisericile [[Biserici Orientale Ortodoxe|necalcedoniene]] şi în Biserica Romano-Catolică.
  
 
{{start box}}
 
{{start box}}
Linia 43: Linia 39:
 
[[Categorie: Părinţi niceeni şi post-niceeni]]
 
[[Categorie: Părinţi niceeni şi post-niceeni]]
 
[[Categorie: Patriarhi ai Alexandriei]]
 
[[Categorie: Patriarhi ai Alexandriei]]
 +
 +
[[en:Alexander of Alexandria]]

Versiunea de la data 4 octombrie 2011 15:23

Cel întru sfinţi părintele nostru Alexandru al Alexandriei a fost Papă-Patriarh al Alexandriei şi întâistătător al Bisericii Alexandriei la începutul secolului al IV-lea. În tumpul păstoriei sale, a trebuit să se confrunte cu mai multe probleme care preocupau Biserica după eliberarea acesteia de persecuţia împăraţilor romani, între care răspândirea arianismului şi stabilirea datei Paştilor. A fost conducătorul celor ce s-au împotrivit ereziei arianismului la Sinodul de la Niceea. Prăznuirea lui se face pe 29 mai.

Viaţa

Se ştiu puţine lucruri despre tinereţea lui Alexandru. Se crede că s-a născut în jurul anului 250, probabil la Alexandria. Ca preot, a cunoscut persecuţiile din vremea împăraţilor Galeriu şi Maximin. După adormirea papei Ahila al Alexandriei, a ajuns conducătorul Bisericii Alexandriei, fiind al nouăsprezecelea în ordinea succesiunii, începând de la Sfântul Apostol Marcu.

Încă de la urcarea lui pe tronul alexandrin, Alexandru a trebuit să se confrunte cu trei probleme semnificative: stabilirea datei Paştilor, eforturile lui Meletie de Lycopolis de a-i submina autoritatea şi arianismul.

O sectă schismatică, condusă de un anume Erescentius, contesta modul în care se făcuse datarea Paştilor. Controversa nu a fost tranşată până la Primul Sinod Ecumenic, însă mai înainte de sinod Alexandru a redactat un tratat în care amâna tranşarea problemei până la reunirea Sinodului, tratat în care cita declaraţiile precedente ale răposatului patriarh Dionisie al Alexandriei (248-265) asupra acestei chestiuni.

Alexandru a moştenit totodată şi contestările venite din partea unuia dinter episcopii săi sufragani, Meletie de Lycopolis, care îl contestase şi pe Ahila înaintea lui. Meletie era de partea celor care cereau o pocăinţă foarte strictă, iar el şi adepţii lui puneau în discuţie deciziile lui cu privire la reprimirea creştinilor care se lepădaseră de credinţă în vremea persecuţiilor. Pe lângă faptul că s-a plâns fără succes la curtea împăratului Constantin I, Meetie a început să hirotonească el însuşi episcopi în afara teritoriilor aflate sub jurisdicţia sa şi fără acordul lui Alexandru. Se pare că Meletie intrase şi într-un fel de alianţă cu Arie. Atât controversa cât şi acordul cu Arie au luat sfârşit la Sonodul de la Niceea, unde Alexandru i-a îngăduit lui Meletie să se întoarcă în Biserica din Alexandria, dar fără dreptul de a hirotoni episcopi.

Cea mai mare provocare cu care a trebuit să se confrunte Alexandru a fost Arie însuşi. Poziţia lui Alexandru fusese compromisă de acţiunile predecesorului său, Ahila, care nu numai că îi îngăduise lui Arie să se întoarcă în bisercă, ci îi dăduse în grijă cea mai veche biserică din Alexandria. Din această poziţie, Ahila îi dăduse lui Arie posibilitatea de a exercita o şi mai mare influenţă asupra comunităţii creştine din Alexandria. Arie câştiga din ce în ce mai mulţi susţinători în Alexandria, situaţia devenind într-atât de gravă încât Alexandru a fost nevoit să convoace două întâlniri cu preoţii şi diaconii săi pentru a încerca să limiteze acţiunile lui Arie. La nici una din aceste întâlniri nu s-a ajuns la o concluzie fermă care să-o permită să pună capăt răspândirii învăţăturilor lui Arie. În anul 320, Alexandru a convocat un sinod al Bisericii din Alexandria care s-a pus de acord asupra condamnării lui Arie. În ciuda condamnării, Arie a continuat să-şi răspândească învăţătura în Mareotis (Egiptul de Nord) şi în Libia. Alexandru a convocat în 321 un sinod al diocezei Alexandriei, la care au participat peste o sută de clerici. La sinod, Arie şi-a argumentat poziţia potrivit căreia Fiul n-ar fi fost coetern cu Tatăl şi n-ar fi fost din aceeaşi Substanţă. Sinodul a ascultat îngrozit ultima afirmaţie a lui Arie şi a pronunţat împotriva acestuia o anatemă care nu putea fi ridicată decât dacă acesta renunţa la ideile lui.

După aceea, Arie a plecat în Palestina împreună cu un grup de prieteni, iar de acolo a continuat să-şi răspândească erezia. Alexandru a scris atunci o mărturisire de credinţă pe care a trimis-o tuturor episcopilor creştini, cerându-le să se ralieze poziţiei lui. Disputa în jurul arianismului s-a agravat, iar problema a devenit în scurtă vreme atât de serioasă încât i-a atras atenţia şi împăratului Constantin I. Constantin le-a scris lui Alexandru şi lui Arie cerându-le să pună capăt disputei. Alexandru a rămas pe poziţii, iar un alt sinod general al diocezei sale a reafirmat excomunicarea lui Arie. Arie i s-a plâns atunci pe cale oficială împăratului de modul în care era tratat de către Alexandru. Constantin i-a cerut lui Arie să-şi prezinte cazul înaintea unui sinod bisericesc general care urma să fie reunit la Niceea, în Asia Mică, pe 14 iunie 325.

După lungi dezbateri, sinodul a reafirmat anatema împotriva lui Arie. Sinodul l-a autorizat totodată pe Alexandru, la rugămintea acestuia, să-i îngăduie lui Meletie să-şi păstreze titlul episcopal, dar fără dreptul de a exercita nici un fel de autoritate episcopală. Sinodul i-a dat lui Alexandru dreptul de a calcula data Paştilor, cu îndatorirea de a-şi comunica apoi decizia întregii creştinătăţi. Sinodul a mai permis Bisericii din Egipt să-şi păstreze tradiţia privind celibatul clerului.

Alexandru a răposat la cinci luni după întoarcerea lui de la Niceea la Alexandria, pe 17 aprilie 326. Se spune că pe patul de moarte l-ar fi numit pe diaconul său Atanasie drept succesor. Sfântul Ierarh Alexandru al Alexandriei este cinstit în Biserica Ortodoxă, dar şi în Bisericile necalcedoniene şi în Biserica Romano-Catolică.

Casetă de succesiune:
Alexandru al Alexandriei
Precedat de:
Ahila
Patriarh al Alexandriei
313 - 326
Urmat de:
Atanasie ISurse

Legături externe