Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă
Ahazia, fiul lui Ahab, a fost rege al Israelului timp de doi ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, și a umblat în calea tatălui său și în calea mamei sale (Izabela), și în calea lui Ieroboam (adică calea idolatriei), care făcuse pe Israel să păcătuiască. Pentru că a trimis unii soli să întrebe pe un alt zeu dacă se va vindeca sau nu de pe urma unei căzături, acesta este pedepsit de Dumnezeu, care îi spune prin gura proorocului Ilie că va muri și acest lucru se împlinește.

Domnia

Iată cum mai este evocată domnia lui Ahazia, boala și moartea sa în cartea 4 Regi 1, 1-18:

1. Moab s'a răzvrătit împotriva lui Israel, după moartea lui Ahab.

2. Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus în Samaria, și s'a îmbolnăvit. A trimes niște soli, și le -a zis: "Duceți-vă și întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta."

3. Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie, Tișbitul: "Scoală-te, suie-te înaintea solilor împăratului Samariei, și spune-le: Oare nu este Dumnezeu în Israel, de vă duceți să întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?

4. De aceea, așa vorbește Domnul: Nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri." Și Ilie a plecat.

5. Solii s'au întors la Ahazia. Și el le -a zis: "Pentruce v'ați întors?"

6. Ei i-au răspuns: "Un om s'a suit înaintea noastră, și ne-a zis: ,,Întoarceți-vă la împăratul care v'a trimes, și spuneți-i: ,Așa vorbește Domnul: ,,Oare nu este Dumnezeu în Israel, de trimeteți să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri."

7. Ahazia le -a zis: "Ce înfățișare avea omul acela care s'a suit înaintea voastră și v'a spus aceste cuvinte?"

8. Ei au răspuns: "Era un om îmbrăcat cu o manta de păr și încins cu o curea la mijloc." Și Ahazia a zis: "Este Ilie, Tișbitul."

9. A trimes la el pe o căpetenie de cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta s'a suit la Ilie, care ședea pe vîrful muntelui, și i-a zis: "Omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis: Pogoară-te!"

10. Ilie a răspuns căpeteniei peste cincizeci: "Dacă sînt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer și să te mistuie, pe tine și pe cei cincizeci de oameni ai tăi!" Și s'a pogorît foc din cer și l-a mistuit pe el și pe cei cincizeci de oameni ai lui.

11. Ahazia a trimes din nou la el altă căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuvîntul, și a zis lui Ilie: "Omule al lui Dumnezeu, așa a zis împăratul: Grăbește-te de te pogoară!"

12. Ilie le -a răspuns: "Dacă sînt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer și să te mistuiască, pe tine și pe cei cincizeci de oameni ai tăi!" Și s'a pogorît foc din cer și l-a mistuit, pe el și pe cei cincizeci de oameni ai lui.

13. Ahazia a trimes din nou o a treia căpetenie peste cincizeci, împreună cu cei cincizeci de oameni ai săi. Această a treia căpetenie peste cincizeci s'a suit; și, la sosire, și-a plecat genunchii înaintea lui Ilie, și i-a zis, rugîndu-l: "Omule al lui Dumnezeu, te rog, viața mea și viața acestor cincizeci de oameni, slujitorii tăi, să fie scumpă înaintea ta!

14. Iată, s'a pogorît foc din cer și a mistuit pe cele dintîi două căpetenii peste cincizeci și pe cei cincizeci de oameni ai lor: dar acum, viața mea să fie scumpă înaintea ta!"

15. Îngerul Domnului a zis lui Ilie: "Pogoară-te împreună cu el, n'ai nicio frică de el." Ilie s'a sculat și s'a pogorît cu el la împăratul.

16. El i -a zis: "Așa vorbește Domnul: ,Pentrucă ai trimes soli să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca și cum n'ar fi în Israel Dumnezeu al cărui cuvînt să-l poți întreba, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri."

17. Ahazia a murit, după cuvîntul Domnului, rostit prin Ilie. Și în locul lui, a început să domnească Ioram, în al doilea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda; căci n'avea fiu.

18. Celelalte fapte ale lui Ahazia, și ce a făcut el, nu sînt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Israel?

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
  2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1997, București, ISBN 973-9130-88-7.
  3. English Standard Version Bible, 1971.
  4. Nicolae Ciudin- Studiul Vechiului Testament, Editura Institului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, pag
  5. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, pag, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4