Agneț

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Agneţul (sl. agnĭcĭ, "miel") este este bucata, de formă cubică sau paralelipipedică, tăiată de către preot la proscomidie din prescura principală, şi care se va preface, în cadrul Sfintei Liturghii, în Trupul lui Hristos. Agneţul este deci propriu-zis pâinea de împărtăşanie, şi doar el se preface în Trupul lui Hristos la la epicleză.

Pregătirea agneţului

Pe fiecare prescură se află una sau mai multe peceţi, făcute cu prescurnicerul de către cei ce au făcut prescura.

La proscomidie preotul alege prescura cu pecetea pe care o consideră cea mai potrivită (literele se văd limpede, este crescută aşa încât să poată fi bine tăiată, nu are găuri de aer etc.), şi face cruce peste ea de trei ori cu copia (suliţa), zicând: "Întru pomenirea Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos".

Pecetea principală are formă pătrată. Acest pătrat conţine la rândul lui patru pătrate, cu inscripţia IC-XC NI-KA (gr. "Iisus Hristos învinge"), astfel:

  • IC (=Iisus), sus, în stânga;
  • XC (=Hristos), sus, la dreapta;
  • NI şi KA, jos (în greacă, νικά = « învinge ».

Preotul, rostind versete din Biblie, cartea Isaia, capitolul 53, va decupa agneţul cubic sau paralelipipedic, în jurul peceţii.

Mai întâi face o inciziune adâncă prin bordura stângă a peceţii, anume în dreptul lui IC şi NI, zicând: « Ca un miel spre junghiere S-a adus. » A doua inciziune se va face prin bordura dreaptă, în dreptul lui XC şi KA, zicând: « Şi ca o oaie fără de glas împotriva celui ce o tunde pe ea, aşa nu şi-a deschis gura Sa. » Urmează o a treia inciziune prin bordura de sus, în dreptul lui IC şi XC, cu cuvintele: « Întru smerenia Lui judecata Lui s-a arătat ». A patra inciziune se face prin bordura de jos, în dreptul lui NI şi KA, cu cuvintele: « Şi pe neamul Lui, cine-l va spune? » După aceasta, preotul face o inciziune pe un plan paralel cu pecetea, în unghi drept faţă de celelalte inciziuni precedente, şi astfel scoate agneţul afară din prescură, zicând: « Că s-a luat de pe pămînt viaţa Lui. »

Preotul ia agneţul în mână, şi-l întoarce cu coaja (inscripţiunile) în jos, şi cu miezul în sus, şi aşa-l pune pe placă. Apoi, cu suliţa, taie miezul (fără însă a tăia şi coaja), încât să despartă mai mult sau mai puţin cele patru părţi ale agneţului. Astfel dosul agneţului – partea cu miezul – va avea o cruce încrustată. Făcând încrustările, preotul zice prima parte din versetul X din capitolul X din Evanghelia după Ioan: « Un ostaş cu suliţa a împuns coasta Lui. » Şi aşa pune pe disc agneţul, întorcându-l cu coaja în sus, şi aşezându-l pe partea de sus a discului.