Acatistul Sfinților Români: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(corect. leg. internă)
 
(Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
În numele [[Dumnezeu Tatăl|Tatălui]] şi al [[Iisus|Fiului]] şi al [[Duhul Sfânt|Sfântului Duh]], Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate Ceresc...Sfinte Dumnezeule (de 3 ori), Slavă ... Şi acum  ... . Amin. Preasfântă Treime ..., Doamne miluieşte (de 3 ori), Slavă ... Şi acum ... . Amin. Tatăl nostru ... . Pentru rugăciunile [[Fecioara Maria|Preasfintei Născătoare de Dumnezeu]], ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor [[Sfinţi]]lor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.  
+
În numele [[Dumnezeu Tatăl|Tatălui]] și al [[Iisus|Fiului]] și al [[Duhul Sfânt|Sfântului Duh]], Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție! Împărate Ceresc...Sfinte Dumnezeule (de 3 ori), Slavă ... Și acum  ... . Amin. Preasfântă Treime ..., Doamne miluiește (de 3 ori), Slavă ... Și acum ... . Amin. Tatăl nostru ... . Pentru rugăciunile [[Fecioara Maria|Preasfintei Născătoare de Dumnezeu]], ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor [[Sfinți]]lor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.  
  
 
'''Condacul 1:'''
 
'''Condacul 1:'''
Celor ce din neamul nostru s-au învrednicit a dobândi, prin nevoinţele şi sângele lor, darul sfinţeniei, fiind astfel slava neamului nostru înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, acestora şi noi, ca unora ce pururea mijlocesc înaintea tronului lui Dumnezeu pentru [[mântuire]]a noastră, să le strigăm cu bucurie: Bucuraţi-vă sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
+
Celor ce din neamul nostru s-au învrednicit a dobândi, prin nevoințele și sângele lor, darul sfințeniei, fiind astfel slava neamului nostru înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, acestora și noi, ca unora ce pururea mijlocesc înaintea tronului lui Dumnezeu pentru [[mântuire]]a noastră, să le strigăm cu bucurie: Bucurați-vă sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!
  
 
'''Icosul 1:'''
 
'''Icosul 1:'''
Începutul mântuirii neamului nostru s-a arătat a fi cel dintâi chemat dintre Apostoli, slăvitul Andrei. Că el din bezna neştiinţei scoţându-ne, ne-a învăţat a ne închina Treimii celei de viaţă făcătoare. Cântăm, aşadar lui şi tuturor celor ce i-au urmat în [[credinţă]] unele ca acestea:
+
Începutul mântuirii neamului nostru s-a arătat a fi cel dintâi chemat dintre Apostoli, slăvitul Andrei. Că el din bezna neștiinței scoțându-ne, ne-a învățat a ne închina Treimii celei de viață făcătoare. Cântăm, așadar lui și tuturor celor ce i-au urmat în [[credința|credință]] unele ca acestea:
Bucură-te, Andreie, că tu ai binevestit mântuirea neamului omenesc în părţile noastre;
+
Bucură-te, Andreie, că tu ai binevestit mântuirea neamului omenesc în părțile noastre;
Bucură-te, că strămoşii noştri după vrednicie te-au cinstit;
+
Bucură-te, că strămoșii noștri după vrednicie te-au cinstit;
Bucură-te, că mereu te-ai arătat apărător al nostru înaintea lui Hristos şi a Maicii Sale;
+
Bucură-te, că mereu te-ai arătat apărător al nostru înaintea lui Hristos și a Maicii Sale;
Bucură-te, că prin tine putem cânta tuturor sfinţilor neamului nostru laude, zicând:
+
Bucură-te, că prin tine putem cânta tuturor sfinților neamului nostru laude, zicând:
Bucuraţi-vă, toţi cei ce împodobiţi binecuvântatul pământ al ţării cu florile sfinţeniei;
+
Bucurați-vă, toți cei ce împodobiți binecuvântatul pământ al țării cu florile sfințeniei;
Bucuraţi-vă, că lacrimile voastre cad fără oprire înaintea lui Dumnezeu, cerând iertare nenumăratelor noastre păcate;
+
Bucurați-vă, că lacrimile voastre cad fără oprire înaintea lui Dumnezeu, cerând iertare nenumăratelor noastre păcate;
Bucuraţi-vă, că voi sunteţi măsura neamului nostru şi binecuvântarea lui cea nepieritoare;
+
Bucurați-vă, că voi sunteți măsura neamului nostru și binecuvântarea lui cea nepieritoare;
Bucuraţi-vă, că doar întru voi putem să ne lăudăm cu adevărat;
+
Bucurați-vă, că doar întru voi putem să ne lăudăm cu adevărat;
Bucuraţi-vă, că fără ajutorul vostru demult am fi fost în ghearele morţii;
+
Bucurați-vă, că fără ajutorul vostru demult am fi fost în ghearele morții;
Bucuraţi-vă, că doar pentru suspinele voastre ne mai îngăduie Dumnezeu răutatea;
+
Bucurați-vă, că doar pentru suspinele voastre ne mai îngăduie Dumnezeu răutatea;
Bucuraţi-vă, că împreună cu Maica Domnului sunteţi singura noastră [[nădejdea|nădejde]] de mântuire;
+
Bucurați-vă, că împreună cu Maica Domnului sunteți singura noastră [[nădejdea|nădejde]] de mântuire;
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
+
Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!
  
 
'''Condacul al 2-lea:'''
 
'''Condacul al 2-lea:'''
Prin Andrei, Apostolul nostru, s-a luminat pământul ţării de lumina cea dulce a [[Învierea|Învierii]] şi neamul românesc a început a-i naşte pe cei mai buni dintre fiii săi, sfinţi în cer; care pururea ne izbăvesc pe noi în chip tainic din toată ispita. Cinstindu-i pe ei după cuviinţă, cu bucurie să-I mulţumim Celui ce ni i-a dat, cântând: Aliluia!
+
Prin Andrei, Apostolul nostru, s-a luminat pământul țării de lumina cea dulce a [[Învierea|Învierii]] și neamul românesc a început a-i naște pe cei mai buni dintre fiii săi, sfinți în cer; care pururea ne izbăvesc pe noi în chip tainic din toată ispita. Cinstindu-i pe ei după cuviință, cu bucurie să-I mulțumim Celui ce ni i-a dat, cântând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 2-lea:'''
 
'''Icosul al 2-lea:'''
Sângele [[mucenic]]ilor este sămânţă pentru alţi creştini. Iar sângele vostru, primilor mucenici care v-aţi jertfit pe pământurile noastre, a fost temelia cea neclintită pe care a luat fiinţă neamul nostru, deodată român şi creştin. Pentru aceasta, vouă tuturor, vă cântăm aşa:
+
Sângele [[mucenic]]ilor este sămânță pentru alți creștini. Iar sângele vostru, primilor mucenici care v-ați jertfit pe pământurile noastre, a fost temelia cea neclintită pe care a luat ființă neamul nostru, deodată român și creștin. Pentru aceasta, vouă tuturor, vă cântăm așa:
Bucură-te, Sfinte [[Montan]], preotul lui Hristos, că împreună cu soţia ta Maxima neînfricaţi L-aţi mărturisit pe Stăpânul;
+
Bucură-te, Sfinte [[Montan]], preotul lui Hristos, că împreună cu soția ta Maxima neînfricați L-ați mărturisit pe Stăpânul;
Bucură-te, că pentru aceasta aţi primit cununa muceniciei prin înecare;
+
Bucură-te, că pentru aceasta ați primit cununa muceniciei prin înecare;
Bucură-te, [[Nichita Daco-romanul|Nichita]], cel ce ai stat împotriva goţilor celor păgâni;
+
Bucură-te, [[Nichita Daco-romanul|Nichita]], cel ce ai stat împotriva goților celor păgâni;
Bucură-te, că pentru aceasta ai pătimit moarte prin foc, învrednicindu-te de slava cea veşnică;
+
Bucură-te, că pentru aceasta ai pătimit moarte prin foc, învrednicindu-te de slava cea veșnică;
 
Bucură-te, Sfinte [[Sava de la Buzău|Sava]], mare mucenice, că apa Buzăului s-a învrednicit a primi preacinstitul tău trup;
 
Bucură-te, Sfinte [[Sava de la Buzău|Sava]], mare mucenice, că apa Buzăului s-a învrednicit a primi preacinstitul tău trup;
Bucură-te, că moaştelor tale şi Marele Vasile s-a închinat cu evlavie;
+
Bucură-te, că moaștelor tale și Marele Vasile s-a închinat cu evlavie;
Bucuraţi-vă, [[Zotic]], [[Atal]], [[Camasie]] şi [[Filip]], că sângele vostru ca pe o comoară de mare preţ l-aţi adus lui Hristos;
+
Bucurați-vă, [[Zotic, Atal, Camasis și Filip]] , că sângele vostru ca pe o comoară de mare preț l-ați adus lui Hristos;
Bucuraţi-vă, că aţi umplut de veselie inimile creştinilor prin minunata arătare a cinstitelor voastre moaşte;
+
Bucurați-vă, că ați umplut de veselie inimile creștinilor prin minunata arătare a cinstitelor voastre moaște;
Bucuraţi-vă, că Dumnezeu prin ele ne-a arătat că încă ne mai aşteaptă [[pocăinţă|pocăinţa]];
+
Bucurați-vă, că Dumnezeu prin ele ne-a arătat că încă ne mai așteaptă [[pocăință|pocăința]];
Bucuraţi-vă şi voi, Sfinţilor [[Epictet şi Astion din Halmyris|Epictet]] şi [[Epictet şi Astion din Halmyris|Astion]], care cu darul facerii de minuni aţi adus pe mulţi strămoşi de-ai noştri la [[credinţa|credinţă]];
+
Bucurați-vă și voi, Sfinților [[Epictet și Astion din Halmyris|Epictet]] și [[Epictet și Astion din Halmyris|Astion]], care cu darul facerii de minuni ați adus pe mulți strămoși de-ai noștri la [[credința|credință]];
Bucuraţi-vă, că mai apoi înfricoşătoarele chinuri le-aţi socotit, pentru Hristos, a fi dulceaţa cerească;
+
Bucurați-vă, că mai apoi înfricoșătoarele chinuri le-ați socotit, pentru Hristos, a fi dulceața cerească;
Bucuraţi-vă, că şi moaştele voastre împodobesc Dobrogea cu daruri de la Dumnezeu;
+
Bucurați-vă, că și moaștele voastre împodobesc Dobrogea cu daruri de la Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
+
Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!
  
 
'''Condacul al 3-lea:'''
 
'''Condacul al 3-lea:'''
Sfinţit-au pământul ţării noastre cu sângele lor mucenicii. Că ei pe toate le-au socotit deşertăciune, şi prin pătimiri de puţină vreme au câştigat bucuria cea veşnică. Pentru aceasta pot şi nouă, celor ce ne închinăm lor cu [[iubirea|dragoste]], să ne ajute în toată greutatea. Iar noi, cei ce suntem urmaşi nevrednici ai lor, să ne străduim a cânta împreună cu ei, Dumnezeului tuturor: Aliluia!
+
Sfințit-au pământul țării noastre cu sângele lor mucenicii. Că ei pe toate le-au socotit deșertăciune, și prin pătimiri de puțină vreme au câștigat bucuria cea veșnică. Pentru aceasta pot și nouă, celor ce ne închinăm lor cu [[iubirea|dragoste]], să ne ajute în toată greutatea. Iar noi, cei ce suntem urmași nevrednici ai lor, să ne străduim a cânta împreună cu ei, Dumnezeului tuturor: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 3-lea:'''
 
'''Icosul al 3-lea:'''
Învrednicitu-s-au, în vremurile cele dintâi, străbunii noştri, de păstori desăvârşiţi, care prin viaţa lor sfântă i-au povăţuit pe calea cea strâmtă a [[mântuire|mântuirii]]. Că unii şi mucenicie au [[răbdarea|răbdat]] iar alţii L-au mărturisit pe Hristos cu tărie. Pentru aceasta şi noi, ca unor părinţi ai noştri, să le cântăm cu credinţă:
+
Învrednicitu-s-au, în vremurile cele dintâi, străbunii noștri, de păstori desăvârșiți, care prin viața lor sfântă i-au povățuit pe calea cea strâmtă a [[mântuire|mântuirii]]. Că unii și mucenicie au [[răbdarea|răbdat]] iar alții L-au mărturisit pe Hristos cu tărie. Pentru aceasta și noi, ca unor părinți ai noștri, să le cântăm cu credință:
Bucură-te, Sfinte [[Irineu de Sirmium|Irineu]], episcop al Sirmiumului, că tu cu vitejie sângele ţi-ai vărsat pentru Hristos;
+
Bucură-te, Sfinte [[Irineu de Sirmium|Irineu]], episcop al Sirmiumului, că tu cu vitejie sângele ți-ai vărsat pentru Hristos;
Bucură-te, că diaconul Dimitrie ţi-a urmat în răbdare;
+
Bucură-te, că diaconul Dimitrie ți-a urmat în răbdare;
Bucură-te, cinstite [[Efrem al Tomisului|Efrem]], că pe mulţi pregătindu-i pentru mucenicie şi tu te-ai jertfit împreună cu ei;
+
Bucură-te, cinstite [[Efrem al Tomisului|Efrem]], că pe mulți pregătindu-i pentru mucenicie și tu te-ai jertfit împreună cu ei;
Bucură-te, [[Bretanion al Tomisului|Vetranioane]], episcop al Tomisului, că te-ai înflăcărat de râvna pentru credinţa cea ortodoxă;
+
Bucură-te, [[Bretanion al Tomisului|Vetranioane]], episcop al Tomisului, că te-ai înflăcărat de râvna pentru credința cea ortodoxă;
 
Bucură-te, că pentru aceasta, pe împăratul cel pământesc l-ai înfruntat din dragoste pentru Împăratul ceresc;
 
Bucură-te, că pentru aceasta, pe împăratul cel pământesc l-ai înfruntat din dragoste pentru Împăratul ceresc;
Bucură-te, [[Teotim al Tomisului|Teotime]], care prin minunile tale L-ai propovăduit pe Hristos şi hunilor celor barbari;
+
Bucură-te, [[Teotim al Tomisului|Teotime]], care prin minunile tale L-ai propovăduit pe Hristos și hunilor celor barbari;
 
Bucură-te, că tu pe [[Ioan Gură de Aur|Ioan cel cu Gura de Aur]] l-ai aparat cu neînfricare;
 
Bucură-te, că tu pe [[Ioan Gură de Aur|Ioan cel cu Gura de Aur]] l-ai aparat cu neînfricare;
Bucură-te, [[Niceta de Remesiana|Niceta]], că pe mulţi dintre daci i-ai botezat în numele Sfintei Treimi;
+
Bucură-te, [[Niceta de Remesiana|Niceta]], că pe mulți dintre daci i-ai botezat în numele Sfintei Treimi;
Bucură-te, că scrierile tale luminate de Duhul Sfânt, au apărat dreapta credinţă;
+
Bucură-te, că scrierile tale luminate de Duhul Sfânt, au apărat dreapta credință;
Bucuraţi-vă, [[Ioan Casian]] şi [[Gherman din Dobrogea|Gherman]], cei odrăsliţi din pământul Dobrogei şi înfloriţi în ţinuturile apusene;
+
Bucurați-vă, [[Ioan Casian]] și [[Gherman din Dobrogea|Gherman]], cei odrăsliți din pământul Dobrogei și înfloriți în ținuturile apusene;
Bucuraţi-vă, că voi pe toţi sfinţii i-aţi cercetat, adunând ca nişte albine nectarul duhovnicesc de la fiecare;
+
Bucurați-vă, că voi pe toți sfinții i-ați cercetat, adunând ca niște albine nectarul duhovnicesc de la fiecare;
Bucuraţi-vă, că după ce v-aţi desăvârşit în sfinţenie aţi întemeiat viaţa monahală în Apus;
+
Bucurați-vă, că după ce v-ați desăvârșit în sfințenie ați întemeiat viața monahală în Apus;
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
+
Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!
  
 
'''Condacul al 4-lea:'''
 
'''Condacul al 4-lea:'''
Cel ce vă face şi învaţă acela mare se va chema în [[Împărăţia lui Dumnezeu]], zice Domnul. Iar voi, măriţilor ierarhi, turma cea cuvântătoare încredinţată vouă aţi scos-o dintru neştiinţă, cu fapta şi cu cuvântul învăţând pe strămoşii noştri a-L lăuda pe Dumnezeu cel Unul în Treime, cântând: Aliluia!
+
Cel ce vă face și învață acela mare se va chema în [[Împărăția lui Dumnezeu]], zice Domnul. Iar voi, măriților ierarhi, turma cea cuvântătoare încredințată vouă ați scos-o dintru neștiință, cu fapta și cu cuvântul învățând pe strămoșii noștri a-L lăuda pe Dumnezeu cel Unul în Treime, cântând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 4-lea:'''
 
'''Icosul al 4-lea:'''
Prin munţi, prin peşteri sau prin păduri vieţuind cuvioşii, au umplut întreg pământul ţării noastre de nevoinţe sfinte. Că ei de toate s-au lepădat pentru a-I urma lui [[Iisus|Hristos]]; pentru care Acela, după făgăduinţă, i-a făcut moşteni ai vieţii celei veşnice. Să le cântăm şi noi, aşadar, cu glas de bucurie:
+
Prin munți, prin peșteri sau prin păduri viețuind cuvioșii, au umplut întreg pământul țării noastre de nevoințe sfinte. Că ei de toate s-au lepădat pentru a-I urma lui [[Iisus|Hristos]]; pentru care Acela, după făgăduință, i-a făcut moșteni ai vieții celei veșnice. Să le cântăm și noi, așadar, cu glas de bucurie:
Bucură-te, Sfinte [[Nicodim]], că prin aspre nevoinţe în Muntele cel Sfânt al Athosului viaţa ţi-ai sfinţit;
+
Bucură-te, Sfinte [[Nicodim]], că prin aspre nevoințe în Muntele cel Sfânt al Athosului viața ți-ai sfințit;
Bucură-te, că în pământul nostru venind, te-ai arătat începător al vieţii de obşte;
+
Bucură-te, că în pământul nostru venind, te-ai arătat începător al vieții de obște;
 
Bucură-te, că multe mănăstiri ai întemeiat, adăpându-ne din lumina cea curată a Ortodoxiei;
 
Bucură-te, că multe mănăstiri ai întemeiat, adăpându-ne din lumina cea curată a Ortodoxiei;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe [[Leontie de la Rădăuţi|Leontie]], cel ce pustia ai făcut-o să înflorească prin luptele tale;
+
Bucură-te, Sfinte Ierarhe [[Leontie de la Rădăuți|Leontie]], cel ce pustia ai făcut-o să înflorească prin luptele tale;
Bucură-te, că darul facerii de minuni luând, ai ajuns păstor al Rădăuţilor;
+
Bucură-te, că darul facerii de minuni luând, ai ajuns păstor al Rădăuților;
Bucură-te, că după moartea ta, Dumnezeu S-a slăvit prin moaştele tale cele izvorâtoare de tămăduiri şi bună mireasmă;
+
Bucură-te, că după moartea ta, Dumnezeu S-a slăvit prin moaștele tale cele izvorâtoare de tămăduiri și bună mireasmă;
Bucură-te, [[Ioan cel Nou de la Suceava|Ioane]], minunatule arhiepiscop, care la Râşca ai trăit în înfrânare şi sfinţenie;
+
Bucură-te, [[Ioan cel Nou de la Suceava|Ioane]], minunatule arhiepiscop, care la Râșca ai trăit în înfrânare și sfințenie;
Bucură-te, [[Daniil Sihastrul|Daniile]], mare sihastru, că din pruncie viaţa ţi-ai împodobit cu toată virtutea;
+
Bucură-te, [[Daniil Sihastrul|Daniile]], mare sihastru, că din pruncie viața ți-ai împodobit cu toată virtutea;
Bucură-te, că ai ajuns povăţuitor al lui Ştefan, Domnul cel Sfânt al Moldovei;
+
Bucură-te, că ai ajuns povățuitor al lui Ștefan, Domnul cel Sfânt al Moldovei;
Bucură-te, că moartea ta a arătat poporului că eşti viu în cer prin minunile izvorâte din mormântul tău;
+
Bucură-te, că moartea ta a arătat poporului că ești viu în cer prin minunile izvorâte din mormântul tău;
Bucură-te, [[Ghelasie de la Râmeţ|Ghelasie]], ierarhe, care te-ai arătat călugăr desăvârşit şi păstor al moţilor;
+
Bucură-te, [[Ghelasie de la Râmeț|Ghelasie]], ierarhe, care te-ai arătat călugăr desăvârșit și păstor al moților;
Bucură-te, că tu şi azi ne mângâi cu minunile tale, rugându-te cu durere pentru pământul cel chinuit al Apusenilor;
+
Bucură-te, că tu și azi ne mângâi cu minunile tale, rugându-te cu durere pentru pământul cel chinuit al Apusenilor;
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
+
Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!
  
 
'''Condacul al 5-lea:'''
 
'''Condacul al 5-lea:'''
Şi neamul nostru s-a învrednicit a aduce lui Hristos jertfa curată, mulţime de cuvioşi. Dar aşa a bineplăcut lor, ca neştiuţi de oameni să-şi sfinţească viaţa prin pustii şi-n singurătate. Că numele lor, doar Dumnezeu le ştie. Dar noi, încredinţaţi fiind că ei umplu cerurile de rugători neclintiţi pentru mântuirea noastră, slăvim pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!
+
Și neamul nostru s-a învrednicit a aduce lui Hristos jertfa curată, mulțime de cuvioși. Dar așa a bineplăcut lor, ca neștiuți de oameni să-și sfințească viața prin pustii și-n singurătate. Că numele lor, doar Dumnezeu le știe. Dar noi, încredințați fiind că ei umplu cerurile de rugători neclintiți pentru mântuirea noastră, slăvim pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 5-lea:'''
 
'''Icosul al 5-lea:'''
Biruinţa voastră, cinstiţilor mucenici, s-a arătat a fi însăşi moartea. Că prin aceasta v-aţi făcut vii în cer, unde staţi de-a dreapta tronului lui Hristos, neîncetat suspinând pentru noi. [[rugăciune|Rugându-vă]] să nu ne lepădaţi pentru păcatele noastre, vă cinstim cu nevrednicie, zicând:
+
Biruința voastră, cinstiților mucenici, s-a arătat a fi însăși moartea. Că prin aceasta v-ați făcut vii în cer, unde stați de-a dreapta tronului lui Hristos, neîncetat suspinând pentru noi. [[rugăciune|Rugându-vă]] să nu ne lepădați pentru păcatele noastre, vă cinstim cu nevrednicie, zicând:
Bucură-te, [[Constantin Brâncoveanu|Vodă Constantin]], mucenice, că te-ai arătat a fi mai darnic decât toţi domnii;
+
Bucură-te, [[Constantin Brâncoveanu|Vodă Constantin]], mucenice, că te-ai arătat a fi mai darnic decât toți domnii;
Bucură-te, că pentru aceasta şi Hristos te-a răsplătit cu cununa muceniciei, pe care şi fiii tăi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei au primit-o împreună cu tine;
+
Bucură-te, că pentru aceasta și Hristos te-a răsplătit cu cununa muceniciei, pe care și fiii tăi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei au primit-o împreună cu tine;
Bucură-te, că nici pe ei şi nici pe sfetnicul Ianache nu i-ai cruţat, îndemnându-i să rabde patima cu bucurie;
+
Bucură-te, că nici pe ei și nici pe sfetnicul Ianache nu i-ai cruțat, îndemnându-i să rabde patima cu bucurie;
Bucură-te, că ne spăimântăm toţi de vitejia ta cea mucenicească, cu care moartea ai înfruntat;
+
Bucură-te, că ne spăimântăm toți de vitejia ta cea mucenicească, cu care moartea ai înfruntat;
Bucuraţi-vă dar, Sfinţilor Brâncoveni, că întru totul v-aţi asemănat mucenicilor celor din vechime, slavă făcând neamului şi lui Dumnezeu;
+
Bucurați-vă dar, Sfinților Brâncoveni, că întru totul v-ați asemănat mucenicilor celor din vechime, slavă făcând neamului și lui Dumnezeu;
Bucura-te şi tu, Sfinte [[Antim Ivireanul|Antim]], că din pământul Iviriei ai ajuns păstor al Ţării Româneşti;
+
Bucura-te și tu, Sfinte [[Antim Ivireanul|Antim]], că din pământul Iviriei ai ajuns păstor al Țării Românești;
Bucură-te, că împreună cu Sfântul Domn Constantin aţi ridicat poporul din neştiinţă, prin cărţile cele cu folos sufletesc;
+
Bucură-te, că împreună cu Sfântul Domn Constantin ați ridicat poporul din neștiință, prin cărțile cele cu folos sufletesc;
Bucură-te, că în dulce grai românesc ai rânduit a se sluji în Biserici, spre slava lui Dumnezeu şi folosul oamenilor;
+
Bucură-te, că în dulce grai românesc ai rânduit a se sluji în Biserici, spre slava lui Dumnezeu și folosul oamenilor;
Bucură-te, că mai apoi de turci fiind omorât, ai ajuns şi mucenic al lui Hristos;
+
Bucură-te, că mai apoi de turci fiind omorât, ai ajuns și mucenic al lui Hristos;
 
Bucură-te, viteazule [[Ioan Valahul|Ioane]], cel ce te-ai arătat vlăstar binecuvântat al pământului nostru;
 
Bucură-te, viteazule [[Ioan Valahul|Ioane]], cel ce te-ai arătat vlăstar binecuvântat al pământului nostru;
Bucură-te, că deşi tânăr fiind cu vârsta, ai biruit atât pofta trupească cât şi moartea;
+
Bucură-te, că deși tânăr fiind cu vârsta, ai biruit atât pofta trupească cât și moartea;
 
Bucură-te, că ai fost înjunghiat ca un miel nevinovat de turcii cei fără de lege;  
 
Bucură-te, că ai fost înjunghiat ca un miel nevinovat de turcii cei fără de lege;  
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
+
Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!
  
 
'''Condacul al 6-lea:'''
 
'''Condacul al 6-lea:'''
Prin [[răbdarea]] lor în chinuri, prin dragostea pentru Mântuitorul Hristos, prin [[credinţa]] în viaţa cea veşnică, prin bărbăţia lor în faţa morţii, mucenicii ne sunt siguri îndrumători spre mântuire. Să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel ce i-a întărit întru toate, cântând: Aliluia!
+
Prin [[răbdarea]] lor în chinuri, prin dragostea pentru Mântuitorul Hristos, prin [[credința]] în viața cea veșnică, prin bărbăția lor în fața morții, mucenicii ne sunt siguri îndrumători spre mântuire. Să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel ce i-a întărit întru toate, cântând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 6-lea:'''
 
'''Icosul al 6-lea:'''
Înfrânându-se întru cunoştinţă cuvioşii, trupul şi sufletul şi-au sfinţit, umplându-se de [[Duhul Sfânt|Duh Sfânt]]; iar pentru aceasta au şi rămas după moarte nestricaţi. După cuviinţă dar, ca unora care ne ocrotesc prin rugăciunile lor, cu [[iubirea|dragoste]] să le cântăm:
+
Înfrânându-se întru cunoștință cuvioșii, trupul și sufletul și-au sfințit, umplându-se de [[Duhul Sfânt|Duh Sfânt]]; iar pentru aceasta au și rămas după moarte nestricați. După cuviință dar, ca unora care ne ocrotesc prin rugăciunile lor, cu [[iubirea|dragoste]] să le cântăm:
Bucură-te, [[Parascheva de la Iaşi|Paraschiva]] noastra cea iubita, care viaţa desăvârşit ţi-ai închinat-o lui Hristos;
+
Bucură-te, [[Parascheva de la Iași|Paraschiva]] noastra cea iubita, care viața desăvârșit ți-ai închinat-o lui Hristos;
Bucură-te, că pe Acesta dorindu-L neîncetat, cu toată vîrtutea sufletul ţi-ai împodobit;
+
Bucură-te, că pe Acesta dorindu-L neîncetat, cu toată vîrtutea sufletul ți-ai împodobit;
Bucură-te, că tu eşti ocrotitoarea întregii Moldove prin moaştele tale cele prea dorite;
+
Bucură-te, că tu ești ocrotitoarea întregii Moldove prin moaștele tale cele prea dorite;
Bucură-te, că toţi românii vin la tine ca la o grabnică izbăvitoare din nevoi;
+
Bucură-te, că toți românii vin la tine ca la o grabnică izbăvitoare din nevoi;
 
Bucură-te, [[Grigorie Decapolitul|Grigorie cel din Decapole]], apărătorule al sfintelor [[icoană|icoane]], că ai dobândit darul facerii de minuni;
 
Bucură-te, [[Grigorie Decapolitul|Grigorie cel din Decapole]], apărătorule al sfintelor [[icoană|icoane]], că ai dobândit darul facerii de minuni;
Bucură-te, că prin rânduiala dumnezeiască cinstitele tale moaşte au ajuns în Oltenia, de unde dăruiesc vindecări tuturor;
+
Bucură-te, că prin rânduiala dumnezeiască cinstitele tale moaște au ajuns în Oltenia, de unde dăruiesc vindecări tuturor;
Bucură-te, [[Dimitrie cel Nou din Basarabi|Dimitrie]], bouarule din Basarabi, că în deplină [[smerenia|smerenie]] viaţa şi moartea ţi-ai trecut;
+
Bucură-te, [[Dimitrie cel Nou din Basarabi|Dimitrie]], bouarule din Basarabi, că în deplină [[smerenia|smerenie]] viața și moartea ți-ai trecut;
Bucură-te, că Dumnezeu moaştele tale minunat le-a descoperit, făcându-te apărător al Bucureştiului;
+
Bucură-te, că Dumnezeu moaștele tale minunat le-a descoperit, făcându-te apărător al Bucureștiului;
Bucură-te, Sfinte [[Ioane]], care în mănăstirea Prislop prin aspre nevoinţe te-ai sfinţit;
+
Bucură-te, Sfinte [[Ioan de la Prislop|Ioane]], care în mănăstirea Prislop prin aspre nevoințe te-ai sfințit;
Bucură-te, că întreaga Ţara Haţegului te cinsteşte cu dragoste ca pe un fiu al ei;
+
Bucură-te, că întreaga Țara Hațegului te cinstește cu dragoste ca pe un fiu al ei;
Bucură-te şi tu, [[Antonie (Plămădeală) al Ardealului|Antonie de la Iezeru]], că în Carpaţi pustniceşte ai trăit;
+
Bucură-te și tu, [[Antonie (Plămădeală) al Ardealului|Antonie de la Iezeru]], că în Carpați pustnicește ai trăit;
Bucură-te, că pe oamenii cei ce te căutau cu credinţă, i-ai povăţuit pe calea mântuirii;
+
Bucură-te, că pe oamenii cei ce te căutau cu credință, i-ai povățuit pe calea mântuirii;
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
+
Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!
  
 
'''Condacul al 7-lea:'''
 
'''Condacul al 7-lea:'''
Sfinţi ai noştri şi ajutători nouă s-au arătat cei ce cu moaştele lor au binecuvântat ţara, cuvioşi şi mucenici, deşi odrăsliţi din alte pământuri. Pentru aceasta Îi mulţumim lui Dumnezeu, Cel ce neamurile le tine în dragoste unul pentru altul, toţi împreună cântând: Aliluia!
+
Sfinți ai noștri și ajutători nouă s-au arătat cei ce cu moaștele lor au binecuvântat țara, cuvioși și mucenici, deși odrăsliți din alte pământuri. Pentru aceasta Îi mulțumim lui Dumnezeu, Cel ce neamurile le tine în dragoste unul pentru altul, toți împreună cântând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 7-lea:'''
 
'''Icosul al 7-lea:'''
Pe apărătorii dreptei credinţe şi ai neamului strămoşesc, pe cei ce în faţa prigoanelor şi a duşmanilor L-au mărturisit neclintit pe Hristos şi Biserica Sa au păzit-o cu neînfricare, pe aceştia după dreptate să îi lăudăm zicând:
+
Pe apărătorii dreptei credințe și ai neamului strămoșesc, pe cei ce în fața prigoanelor și a dușmanilor L-au mărturisit neclintit pe Hristos și Biserica Sa au păzit-o cu neînfricare, pe aceștia după dreptate să îi lăudăm zicând:
Bucură-te, Ştefan cel Mare, spaima păgânilor şi apărătorul întregii creştinătăţi;
+
Bucură-te, Ștefan cel Mare, spaima păgânilor și apărătorul întregii creștinătăți;
Bucură-te, că tu eşti pavăza neamului nostru până la sfârşitul vremurilor;
+
Bucură-te, că tu ești pavăza neamului nostru până la sfârșitul vremurilor;
Bucură-te, că pentru slava dreptei credinţe ai umplut pământul ţării de mănăstiri şi biserici;
+
Bucură-te, că pentru slava dreptei credințe ai umplut pământul țării de mănăstiri și biserici;
Bucură-te, că în timpul vieţii cu sabia ai luptat pentru neam şi pentru credinţă iar acum cu rugăciunea te lupţi pentru noi;
+
Bucură-te, că în timpul vieții cu sabia ai luptat pentru neam și pentru credință iar acum cu rugăciunea te lupți pentru noi;
 
Bucură-te, [[Petru Movilă]], mitropolitule al Kievului, că în bun chip te-ai nevoit pentru slava Ortodoxiei;
 
Bucură-te, [[Petru Movilă]], mitropolitule al Kievului, că în bun chip te-ai nevoit pentru slava Ortodoxiei;
Bucură-te, [[Iosif Mărturisitorul|Iosif Mărturisitorule]], ierarhe al Maramureşului, că nedreptatea şi batjocurile cu vitejie le-ai răbdat;
+
Bucură-te, [[Iosif Mărturisitorul|Iosif Mărturisitorule]], ierarhe al Maramureșului, că nedreptatea și batjocurile cu vitejie le-ai răbdat;
Bucură-te, că pe maramureşeni întru bună credinţă şi evlavie i-ai păstorit;
+
Bucură-te, că pe maramureșeni întru bună credință și evlavie i-ai păstorit;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor mitropoliţi [[Ilie Iorest|Iorest]] şi [[Sava Brancovici|Sava]], care pe poporul cel încredinţat vouă l-aţi păzit de prigoana calvinilor;
+
Bucurați-vă, Sfinților mitropoliți [[Ilie Iorest|Iorest]] și [[Sava Brancovici|Sava]], care pe poporul cel încredințat vouă l-ați păzit de prigoana calvinilor;
Bucuraţi-vă, că pentru aceasta şi temniţă şi bătăi aţi pătimit, mărturisind dreapta credinţă;
+
Bucurați-vă, că pentru aceasta și temniță și bătăi ați pătimit, mărturisind dreapta credință;
Bucuraţi-vă, [[Visarion]] şi [[Sofronie]], cei ce cu neînfricare aţi luptat pentru legea cea strămoşească;
+
Bucurați-vă, [[Visarion]] și [[Sofronie]], cei ce cu neînfricare ați luptat pentru legea cea strămoșească;
Bucuraţi-vă, că în temniţi bătuţi şi chinuiţi fiind, pururea v-aţi rugat pentru poporul cel greu prigonit al Ardealului;
+
Bucurați-vă, că în temniți bătuți și chinuiți fiind, pururea v-ați rugat pentru poporul cel greu prigonit al Ardealului;
Bucuraţi-vă, că prin predica voastră cea înflăcărată, românii s-au întors într-un cuget la credinţă;
+
Bucurați-vă, că prin predica voastră cea înflăcărată, românii s-au întors într-un cuget la credință;
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
+
Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!
  
 
'''Condacul al 8-lea:'''
 
'''Condacul al 8-lea:'''
Pentru credinţă au pătimit mărturisitorii şi pentru neam. Că palme, scuipări, bătăi, închisori şi încă multe altele [[răbdarea|răbdând]], ne-au arătat cum se cade a apăra credinţa strămoşească. Iar noi, nici cu mintea putându-ne ridica la a lor [[virtute]], să ne alăturăm lor în neîncetata cântare adusă lui Dumnezeu, zicând: Aliluia!
+
Pentru credință au pătimit mărturisitorii și pentru neam. Că palme, scuipări, bătăi, închisori și încă multe altele [[răbdarea|răbdând]], ne-au arătat cum se cade a apăra credința strămoșească. Iar noi, nici cu mintea putându-ne ridica la a lor [[virtute]], să ne alăturăm lor în neîncetata cântare adusă lui Dumnezeu, zicând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 8-lea:'''
 
'''Icosul al 8-lea:'''
Cuvioşilor ce din pământul Moldovei au răsărit şi care viaţa întreagă în munţi şi-n peşteri şi-au petrecut, în posturi şi-n privegheri de toată noaptea şi care, dobândind dragostea cea adevărată, s-au rugat cu lacrimi pentru întreaga lume, acestora şi noi, închinându-ne acum, cu evlavie să le cântăm:
+
Cuvioșilor ce din pământul Moldovei au răsărit și care viața întreagă în munți și-n peșteri și-au petrecut, în posturi și-n privegheri de toată noaptea și care, dobândind dragostea cea adevărată, s-au rugat cu lacrimi pentru întreaga lume, acestora și noi, închinându-ne acum, cu evlavie să le cântăm:
Bucură-te, Sfinte Chiriac, cel ce în muntele Bisericani gol ai petrecut vreme de 60 de ani, îndurând arşiţa şi gerul;
+
Bucură-te, Sfinte Chiriac, cel ce în muntele Bisericani gol ai petrecut vreme de 60 de ani, îndurând arșița și gerul;
 
Bucură-te, că prin luptele tale ai ajuns la măsurile nevoitorilor celor din vechime;
 
Bucură-te, că prin luptele tale ai ajuns la măsurile nevoitorilor celor din vechime;
Bucură-te şi tu, Sfinte [[Chiriac]] de la Tazlău, care ai fost povăţuitorul sihaştrilor;
+
Bucură-te și tu, Sfinte [[Chiriac]] de la Tazlău, care ai fost povățuitorul sihaștrilor;
Bucură-te, că prin nevoinţele şi smerenia ta cea adâncă ai sporit în rugăciune, biruind cu totul pe diavoli;
+
Bucură-te, că prin nevoințele și smerenia ta cea adâncă ai sporit în rugăciune, biruind cu totul pe diavoli;
 
Bucură-te, Sfinte [[Rafaile din Agapia]], că întru deplină ascultare trăind, darul înainte-vederii ai primit;
 
Bucură-te, Sfinte [[Rafaile din Agapia]], că întru deplină ascultare trăind, darul înainte-vederii ai primit;
Bucură-te, că şi după moarte demonii i-ai izgonit prin moaştele tale cele minunate;
+
Bucură-te, că și după moarte demonii i-ai izgonit prin moaștele tale cele minunate;
 
Bucură-te, [[Partenie]], egumen al Agapiei, că te-ai îmbrăcat în toată făpta cea bună;
 
Bucură-te, [[Partenie]], egumen al Agapiei, că te-ai îmbrăcat în toată făpta cea bună;
Bucură-te, Sfinte [[Inochentie]], că în Mănăstirea Probota prin simplitate şi sărăcie ai dobândit Împărăţia cea cerească;
+
Bucură-te, Sfinte [[Inochentie]], că în Mănăstirea Probota prin simplitate și sărăcie ai dobândit Împărăția cea cerească;
Bucură-te, că pentru dragostea ta, Dumnezeu ţi-a dat darul facerii de minuni;
+
Bucură-te, că pentru dragostea ta, Dumnezeu ți-a dat darul facerii de minuni;
Bucură-te şi tu, [[Eustaţie]], cuvioase, cel ce vrednic următor Sfântului Inochentie te-ai facut;
+
Bucură-te și tu, [[Eustație]], cuvioase, cel ce vrednic următor Sfântului Inochentie te-ai făcut;
Bucură-te, [[Vasile de la Moldoviţa|Sfinte Vasile]], că intrând în obştea Moldoviţei în scurtă vreme ai ajuns egumen vestit;
+
Bucură-te, [[Vasile de la Moldovița|Sfinte Vasile]], că intrând în obștea Moldoviței în scurtă vreme ai ajuns egumen vestit;
 
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi sfetnicul lui Alexandru cel Bun;
 
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi sfetnicul lui Alexandru cel Bun;
Bucură-te, că moaştele tale până acum ne sunt de grabnic ajutor în nevoi;
+
Bucură-te, că moaștele tale până acum ne sunt de grabnic ajutor în nevoi;
Bucură-te, [[Epifanie de la Voroneţ|Epifanie]], că în Voroneţ trăind, ai fost urmaş cinstit al Sfântului [[Daniil Sihastrul|Daniil Sihastru]];
+
Bucură-te, [[Epifanie de la Voroneț|Epifanie]], că în Voroneț trăind, ai fost urmaș cinstit al Sfântului [[Daniil Sihastrul|Daniil Sihastru]];
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
+
Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!
  
 
'''Condacul al 9-lea:'''
 
'''Condacul al 9-lea:'''
Pildă vrednică de urmat ne-au arătat cuvioşii. Că ei prin [[post]]urile îndelungi cu care trupul şi-au potolit, prin lacrimile neîncetate cu care ochii şi-au luminat şi prin privegherile cele de toată noaptea în care au petrecut în [[rugăciune]], ne-au învăţat cum să dobândim Împărăţia cea veşnică. Să-I mulţumim lui Dumnezeu, aşadar, pentru ei şi pentru toate, cântând: Aliluia!
+
Pildă vrednică de urmat ne-au arătat cuvioșii. Că ei prin [[post]]urile îndelungi cu care trupul și-au potolit, prin lacrimile neîncetate cu care ochii și-au luminat și prin privegherile cele de toată noaptea în care au petrecut în [[rugăciune]], ne-au învățat cum să dobândim Împărăția cea veșnică. Să-I mulțumim lui Dumnezeu, așadar, pentru ei și pentru toate, cântând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 9-lea:'''
 
'''Icosul al 9-lea:'''
Întru mucenicie aţi primit cununa cea neveştejită şi mai presus de minte de la Însuşi Hristos, Stăpânul nostru. Cu vitejie neplecăndu-vă în faţa celor ce vă chinuiau, prin pătimiri şi prin moarte aţi răpit raiul. Pentru care vă şi cântăm, mucenicilor, unele ca acestea:
+
Întru mucenicie ați primit cununa cea neveștejită și mai presus de minte de la Însuși Hristos, Stăpânul nostru. Cu vitejie neplecăndu-vă în fața celor ce vă chinuiau, prin pătimiri și prin moarte ați răpit raiul. Pentru care vă și cântăm, mucenicilor, unele ca acestea:
Bucură-te, [[Teodosie al Moldovei|Teodosie]], Mitropolitule al Moldovei, că din pricina dragostei ce o purtai păstoriţilor tăi ai fost prigonit de domnul cel nelegiuit;
+
Bucură-te, [[Teodosie al Moldovei|Teodosie]], Mitropolitule al Moldovei, că din pricina dragostei ce o purtai păstoriților tăi ai fost prigonit de domnul cel nelegiuit;
Bucură-te, că după moartea ta cea mucenicească, Sfântul [[Antipa de la Calapodeşti|Antipa]] s-a facut părtaş minunatei descoperiri a moaştelor tale;
+
Bucură-te, că după moartea ta cea mucenicească, Sfântul [[Antipa de la Calapodești|Antipa]] s-a facut părtaș minunatei descoperiri a moaștelor tale;
 
Bucură-te, [[Ioan cel Nou de la Suceava|Ioane]], mare mucenice al lui Hristos, că toată viclenia celui rău s-a dovedit a fi spre slava ta mai mare;
 
Bucură-te, [[Ioan cel Nou de la Suceava|Ioane]], mare mucenice al lui Hristos, că toată viclenia celui rău s-a dovedit a fi spre slava ta mai mare;
 
Bucură-te, că ajungând trupul tău preaiubit la Suceava, ai vindecat toate rănile moldovenilor;
 
Bucură-te, că ajungând trupul tău preaiubit la Suceava, ai vindecat toate rănile moldovenilor;
Bucură-te, că de atunci prin multe minuni ne-ai încredinţat de dragostea pe care ne-o porţi nouă tuturor;
+
Bucură-te, că de atunci prin multe minuni ne-ai încredințat de dragostea pe care ne-o porți nouă tuturor;
Bucură-te, nevinovată [[Filofteie]], că milostenia ta a deschis cerurile;
+
Bucură-te, nevinovată [[Filofteia|Filofteie]], că milostenia ta a deschis cerurile;
Bucură-te, că securea care ţi-a fost spre moarte, te-a făcut mireasă a lui Hristos;
+
Bucură-te, că securea care ți-a fost spre moarte, te-a făcut mireasă a lui Hristos;
Bucură-te, că moaştele tale păzesc cu străşnicie pământul ţării şi pe cei ce locuiesc într-însa;
+
Bucură-te, că moaștele tale păzesc cu strășnicie pământul țării și pe cei ce locuiesc într-însa;
Bucură-te, [[Oprea (Miclăuş) din Sălişte|Oprea]], cioban minunat, care cu vitejie ai înfruntat stăpânirea străină, cerând libertate pentru românii dreptslăvitori;
+
Bucură-te, [[Oprea (Miclăuș) din Săliște|Oprea]], cioban minunat, care cu vitejie ai înfruntat stăpânirea străină, cerând libertate pentru românii dreptslăvitori;
Bucură-te, că pentru aceasta temniţa până la moarte ai răbdat, mucenic al lui Hristos învrednicindu-te a fi;
+
Bucură-te, că pentru aceasta temnița până la moarte ai răbdat, mucenic al lui Hristos învrednicindu-te a fi;
Bucuraţi-vă, [[Ioane]] şi Moise, preoţi neînfricaţi, că nu aţi vrut cu nici un chip să vă lepădaţi de credinţa strămoşească;
+
Bucurați-vă, [[Ioan din Galeș|Ioane]] și [[Moise Măcinic|Moise]], preoți neînfricați, că nu ați vrut cu nici un chip să vă lepădați de credința strămoșească;
Bucuraţi-vă, adevăraţilor apărători ai [[Ortodoxia|Ortodoxiei]], că aţi fost băgaţi în închisoare şi aţi îndurat multe chinuri, dobândind moarte pentru [[credinţa]] cea dreaptă;
+
Bucurați-vă, adevăraților apărători ai [[Introducere în Creștinismul Ortodox|Ortodoxiei]], că ați fost băgați în închisoare și ați îndurat multe chinuri, dobândind moarte pentru [[credința]] cea dreaptă;
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
+
Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!
  
 
'''Condacul al 10-lea:'''
 
'''Condacul al 10-lea:'''
Ajutor nebiruit ne-am câştigat noi în ceruri, pe sfinţii mucenici. Că ei de dragoste arzând pentru Stăpânul şi pe toate lepădându-le pentru El, pe toate le-au şi câştigat. Iar acum se roagă pentru noi, ne întăresc în credinţă, ne apără neamul şi ne păzesc de toată răutatea. Lui [[Iisus|Hristos]], aşadar, Care prin ei şi prin [[Fecioara Maria|Maica]] Sa ne trimite harurile Lui cele bogate, să-I mulţumim, cântând: Aliluia!
+
Ajutor nebiruit ne-am câștigat noi în ceruri, pe sfinții mucenici. Că ei de dragoste arzând pentru Stăpânul și pe toate lepădându-le pentru El, pe toate le-au și câștigat. Iar acum se roagă pentru noi, ne întăresc în credință, ne apără neamul și ne păzesc de toată răutatea. Lui [[Iisus|Hristos]], așadar, Care prin ei și prin [[Fecioara Maria|Maica]] Sa ne trimite harurile Lui cele bogate, să-I mulțumim, cântând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 10-lea:'''
 
'''Icosul al 10-lea:'''
Să se bucure neamul nostru cu desăvârşita şi duhovniceasca bucurie. Că a dobândit în cer sfinţi cuvioşi, care plăcând lui Dumnezeu în viaţa aceasta, şi-au agonisit veşnica răsplată, pe care ne-o pot da şi nouă, celor ce le cântăm cu evlavie:
+
Să se bucure neamul nostru cu desăvârșita și duhovniceasca bucurie. Că a dobândit în cer sfinți cuvioși, care plăcând lui Dumnezeu în viața aceasta, și-au agonisit veșnica răsplată, pe care ne-o pot da și nouă, celor ce le cântăm cu evlavie:
Bucură-te, [[Vasile de la Poiana Mărului|Vasile]] cel din Poiana Mărului, că părăsindu-ţi ţara ai venit în pământurile Vrancei, pe care le-ai luminat cu viaţa ta cea desăvârşită;
+
Bucură-te, [[Vasile de la Poiana Mărului|Vasile]] cel din Poiana Mărului, că părăsindu-ți țara ai venit în pământurile Vrancei, pe care le-ai luminat cu viața ta cea desăvârșită;
Bucură-te, că sporind în rugăciunea inimii, te-ai învrednicit a fi stareţ al cuviosului Paisie, cel ce ţi-a urmat întru totul în virtute;
+
Bucură-te, că sporind în rugăciunea inimii, te-ai învrednicit a fi stareț al cuviosului Paisie, cel ce ți-a urmat întru totul în virtute;
Bucură-te, Sfinte [[Paisie de la Neamţ|Paisie]], că în Moldova şi-n Athos te-ai întărit întru toată virtutea, ajungând părinte al părinţilor;
+
Bucură-te, Sfinte [[Paisie de la Neamț|Paisie]], că în Moldova și-n Athos te-ai întărit întru toată virtutea, ajungând părinte al părinților;
 
Bucură-te, că te-ai făcut mare dascăl al rugăciunii celei neîncetate a inimii;
 
Bucură-te, că te-ai făcut mare dascăl al rugăciunii celei neîncetate a inimii;
Bucură-te, că sub oblăduirea ta ai strâns părinţi de multe neamuri, lăsând mulţime de ucenici care au umplut toată Ortodoxia de lumină duhovnicească;
+
Bucură-te, că sub oblăduirea ta ai strâns părinți de multe neamuri, lăsând mulțime de ucenici care au umplut toată Ortodoxia de lumină duhovnicească;
Bucură-te, minunate [[Antipa de la Calapodeşti|Antipa]], care din Moldova ieşind şi-n Sfântul Munte desăvârşindu-te, ai rodit în îndepătatul Valaam;
+
Bucură-te, minunate [[Antipa de la Calapodești|Antipa]], care din Moldova ieșind și-n Sfântul Munte desăvârșindu-te, ai rodit în îndepătatul Valaam;
Bucură-te, că ai strălucit cu sfinţenia ta din Athos până în Rusia, cinste făcând neamului tău, pentru care te şi rogi neîncetat;
+
Bucură-te, că ai strălucit cu sfințenia ta din Athos până în Rusia, cinste făcând neamului tău, pentru care te și rogi neîncetat;
Bucură-te, Ioane, române, că rămânând de mic orfan, Dumnezeu ţi-a purtat de grijă ca unui adevărat copil al Său;
+
Bucură-te, Ioane, române, că rămânând de mic orfan, Dumnezeu ți-a purtat de grijă ca unui adevărat copil al Său;
Bucură-te, că El ţi-a călăuzit paşii spre pustiile Iordanului, unde sihăstreşte, în aspră nevoinţă ai trăit;
+
Bucură-te, că El ți-a călăuzit pașii spre pustiile Iordanului, unde sihăstrește, în aspră nevoință ai trăit;
Bucură-te, că au săltat inimile noastre de bucurie la aflarea moaştelor tale iubite, prin care ne-am încredinţat că avem un nou mijlocitor pentru noi;
+
Bucură-te, că au săltat inimile noastre de bucurie la aflarea moaștelor tale iubite, prin care ne-am încredințat că avem un nou mijlocitor pentru noi;
Bucură-te, Teodora, pustnico, care femeie fiind după fire ai întrecut cu nevoinţele pe mulţi dintre bărbaţi;
+
Bucură-te, Teodora, pustnico, care femeie fiind după fire ai întrecut cu nevoințele pe mulți dintre bărbați;
Bucură-te, că în singurătate întreaga viaţă ai petrecut, punându-ţi toată nădejdea în Dumnezeu, Care te-a şi slăvit cu trup nestricăcios;
+
Bucură-te, că în singurătate întreaga viață ai petrecut, punându-ți toată nădejdea în Dumnezeu, Care te-a și slăvit cu trup nestricăcios;
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
+
Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!
  
 
'''Condacul al 11-lea:'''
 
'''Condacul al 11-lea:'''
Să ne plecăm înaintea celor ce prin luptele lor au biruit cele ale firii şi s-au făcut îngeri în trup, surpând pe surpătorul mântuirii noastre; iar lui Dumnezeu, Care le-a arătat lor calea cea strâmtă şi cu chinuri, să-I cântăm, zicând: Aliluia!
+
Să ne plecăm înaintea celor ce prin luptele lor au biruit cele ale firii și s-au făcut îngeri în trup, surpând pe surpătorul mântuirii noastre; iar lui Dumnezeu, Care le-a arătat lor calea cea strâmtă și cu chinuri, să-I cântăm, zicând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 11-lea:'''
 
'''Icosul al 11-lea:'''
Şi în vremurile mai noi au strălucit pe pământul ţării păstori desăvârşiţi în sfinţenie. Că ei sufletul şi-au pus pentru noi în faţa lui Dumnezeu, străduindu-se cu timp şi fără timp a ne face vrednici de [[Împărăţia lui Dumnezeu|Împărăţia Cerurilor]]. Ca unora ce fără zăbavă s-au nevoit pentru binele nostru şi încă se mai nevoiesc să le cântăm zicând:
+
Și în vremurile mai noi au strălucit pe pământul țării păstori desăvârșiți în sfințenie. Că ei sufletul și-au pus pentru noi în fața lui Dumnezeu, străduindu-se cu timp și fără timp a ne face vrednici de [[Împărăția lui Dumnezeu|Împărăția Cerurilor]]. Ca unora ce fără zăbavă s-au nevoit pentru binele nostru și încă se mai nevoiesc să le cântăm zicând:
Bucură-te, [[Calinic de la Cernica|Calinic]], netrupescule păstor, că nu ştim de unde să începem a lăuda virtuţile tale;
+
Bucură-te, [[Calinic de la Cernica|Calinic]], netrupescule păstor, că nu știm de unde să începem a lăuda virtuțile tale;
Bucură-te, că deşi ai fost egumen şi ierarh cu multe griji, nevoinţele cele călugăreşti nu le-ai lepădat, ci mai vârtos te-ai întărit întru ele;
+
Bucură-te, că deși ai fost egumen și ierarh cu multe griji, nevoințele cele călugărești nu le-ai lepădat, ci mai vârtos te-ai întărit întru ele;
 
Bucură-te, că prin negrăita ta milostenie te-ai urcat până la cer, fiind până azi părinte al săracilor;
 
Bucură-te, că prin negrăita ta milostenie te-ai urcat până la cer, fiind până azi părinte al săracilor;
Bucură-te, că în fel şi chip te-ai nevoit pentru binele păstoriţilor tăi, luptând pentru unirea tuturor românilor întru dragoste de Dumnezeu şi de neam;
+
Bucură-te, că în fel și chip te-ai nevoit pentru binele păstoriților tăi, luptând pentru unirea tuturor românilor întru dragoste de Dumnezeu și de neam;
Bucură-te, că ai luminat poporul cel dreptcredincios, tipărind cărţi cu folos sufletesc şi zidind nenumărate biserici;
+
Bucură-te, că ai luminat poporul cel dreptcredincios, tipărind cărți cu folos sufletesc și zidind nenumărate biserici;
Bucură-te, că şi după moarte românilor tăi iubiţi le împarţi mulţime de daruri prin moaştele tale cele preacinstite;
+
Bucură-te, că și după moarte românilor tăi iubiți le împarți mulțime de daruri prin moaștele tale cele preacinstite;
Bucură-te, [[Iosif cel Nou|Iosif de la Partoş]], mitropolitule al Timişoarei, care în Sfântul Munte Athos ai urcat pe calea cea dumnezeiască a virtuţilor;
+
Bucură-te, [[Iosif cel Nou|Iosif de la Partoș]], mitropolitule al Timișoarei, care în Sfântul Munte Athos ai urcat pe calea cea dumnezeiască a virtuților;
Bucură-te, că deşi bătrân fiind, ai venit să păstoreşti poporul Banatului;
+
Bucură-te, că deși bătrân fiind, ai venit să păstorești poporul Banatului;
Bucură-te, că de darul facerii de minuni învrednicindu-te, prin moaştele tale ne stai şi azi întru ajutor;
+
Bucură-te, că de darul facerii de minuni învrednicindu-te, prin moaștele tale ne stai și azi întru ajutor;
Bucură-te, Sfinte [[Nifon]], că şi tu în Grădina Maicii Domnului te-ai nevoit întru sfinţenie;
+
Bucură-te, Sfinte [[Nifon al II-lea al Constantinopolului|Nifon]], că și tu în Grădina Maicii Domnului te-ai nevoit întru sfințenie;
Bucură-te, că ai fost ales patriarh al Constantinopolului iar mai apoi ai ajuns păstor al Ţării Româneşti;
+
Bucură-te, că ai fost ales patriarh al Constantinopolului iar mai apoi ai ajuns păstor al Țării Românești;
Bucură-te, că pe binecredinciosul şi înţeleptul voievod [[Neagoe Basarab]] l-ai povăţuit pe căile sfinţeniei;
+
Bucură-te, că pe binecredinciosul și înțeleptul voievod [[Neagoe Basarab]] l-ai povățuit pe căile sfințeniei;
Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
+
Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!
  
 
'''Condacul al 12-lea:'''
 
'''Condacul al 12-lea:'''
Pe vrednicii noştri ierarhi şi stăpâni, care întru frica Domnului s-au nevoit a scoate poporul din mâinile vrăjmaşilor văzuţi ţi nevăzuţi, îndrumându-l întru toate poruncile Mântuitorului, pe aceştia, dar, lăudându-i, lui Dumnezeu, Celui ce i-a inţelepţit cu lumina Sa cea bogată, să-I cântăm cu bucurie, strigând: Aliluia!
+
Pe vrednicii noștri ierarhi și stăpâni, care întru frica Domnului s-au nevoit a scoate poporul din mâinile vrăjmașilor văzuți ți nevăzuți, îndrumându-l întru toate poruncile Mântuitorului, pe aceștia, dar, lăudându-i, lui Dumnezeu, Celui ce i-a ințelepțit cu lumina Sa cea bogată, să-I cântăm cu bucurie, strigând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 12-lea:'''
 
'''Icosul al 12-lea:'''
Din mormânt a ieşit mântuirea neamului omenesc, prin slăvita Înviere. Iar mucenicii şi mărturisitorii vremurilor de pe urmă, locuind în temniţi ca-n nişte morminte, au adus, prin jertfa lor, învierea neamului românesc. Să cântăm, aşadar, tuturor celor care neştiuţi au pătimit pentru credinţă sub prigoana celor fără de Dumnezeu, unele ca acestea:
+
Din mormânt a ieșit mântuirea neamului omenesc, prin slăvita Înviere. Iar mucenicii și mărturisitorii vremurilor de pe urmă, locuind în temniți ca-n niște morminte, au adus, prin jertfa lor, învierea neamului românesc. Să cântăm, așadar, tuturor celor care neștiuți au pătimit pentru credință sub prigoana celor fără de Dumnezeu, unele ca acestea:
Bucuraţi-vă, arhierei şi preoţi, călugări şi credincioşi, care aţi umplut temniţele comuniste;
+
Bucurați-vă, arhierei și preoți, călugări și credincioși, care ați umplut temnițele comuniste;
Bucuraţi-vă, toţi cei ce v-aţi stins în vremea cruntei prigoane, ştiuţi doar de Dumnezeu;
+
Bucurați-vă, toți cei ce v-ați stins în vremea cruntei prigoane, știuți doar de Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, că în iertare şi nevoinţă desăvârşindu-vă, aţi făcut închisoarea prilej de sfinţire;
+
Bucurați-vă, că în iertare și nevoință desăvârșindu-vă, ați făcut închisoarea prilej de sfințire;
Bucuraţi-vă, toţi cei ce închişi la Piteşti L-aţi mărturisit pe Hristos, îndurând biruitori chinurile cele mai presus de minte;
+
Bucurați-vă, toți cei ce închiși la Pitești L-ați mărturisit pe Hristos, îndurând biruitori chinurile cele mai presus de minte;
Bucuraţi-vă, Aiudule şi Jilava, că sângele mulţimilor de mucenici v-au făcut locuri de închinare;
+
Bucurați-vă, Aiudule și Jilava, că sângele mulțimilor de mucenici v-au făcut locuri de închinare;
Bucuraţi-vă, Gherla şi Periprava, că în voi a strălucit lumina [[rugăciunea|rugăciunii]] celei din suferinţă;
+
Bucurați-vă, Gherla și Periprava, că în voi a strălucit lumina [[rugăciunea|rugăciunii]] celei din suferință;
Bucuraţi-vă, toate temniţele comuniste, că v-aţi făcut scară spre cer pentru nenumăraţi [[mucenic]]i;
+
Bucurați-vă, toate temnițele comuniste, că v-ați făcut scară spre cer pentru nenumărați [[mucenic]]i;
Bucuraţi-vă, că fără să vrea călăii cei nemiloşi au lucrat spre slava lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale;
+
Bucurați-vă, că fără să vrea călăii cei nemiloși au lucrat spre slava lui Dumnezeu și a Bisericii Sale;
Bucuraţi-vă, că prin ei floarea neamului românesc a umplut cerul, pururea mijlocind pentru noi înaintea lui Dumnezeu;
+
Bucurați-vă, că prin ei floarea neamului românesc a umplut cerul, pururea mijlocind pentru noi înaintea lui Dumnezeu;
Bucuraţi-vă dar, noilor mucenici, că vitejia şi [[răbdarea]] voastră v-au agonisit cununa cea veşnică;
+
Bucurați-vă dar, noilor mucenici, că vitejia și [[răbdarea]] voastră v-au agonisit cununa cea veșnică;
Bucuraţi-vă, că întru bucuria [[rai]]ului sălăşluind acum, sunteţi [[nădejdea]] cea tare a neamului nostru;
+
Bucurați-vă, că întru bucuria [[rai]]ului sălășluind acum, sunteți [[nădejdea]] cea tare a neamului nostru;
Bucuraţi-vă, că prin jertfa voastră, [[Dumnezeu]] ne trimite în dar binecuvântările Lui cele bogate;
+
Bucurați-vă, că prin jertfa voastră, [[Dumnezeu]] ne trimite în dar binecuvântările Lui cele bogate;
Bucuraţi-vă, [[sfinţi]]lor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre!
+
Bucurați-vă, [[sfinți]]lor toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!
  
 
'''Condacul al 13-lea:'''
 
'''Condacul al 13-lea:'''
Tuturor sfinţilor neamului nostru, mucenici, ierarhi, cuvioşi, mărturisitori şi voievozi, ştiuţi sau neştiuţi, să le aducem cinstirea noastră şi dragostea şi evlavia. Şi să le mulţumim ca unora care plâng pentru noi şi pentru păcatele noastre, aducând binecuvântarea lui Dumnezeu peste pământul ţării. Iar lui Dumnezeu, Celui ce până acum nu a lepădat neamul nostru cel dreptcredincios, să-I cântăm din inimă, în veşnică şi dulce cântare zicând: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)  
+
Tuturor sfinților neamului nostru, mucenici, ierarhi, cuvioși, mărturisitori și voievozi, știuți sau neștiuți, să le aducem cinstirea noastră și dragostea și evlavia. Și să le mulțumim ca unora care plâng pentru noi și pentru păcatele noastre, aducând binecuvântarea lui Dumnezeu peste pământul țării. Iar lui Dumnezeu, Celui ce până acum nu a lepădat neamul nostru cel dreptcredincios, să-I cântăm din inimă, în veșnică și dulce cântare zicând: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)  
Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Începutul mântuirii neamului nostru... şi Condacul 1: Celor ce din neamul nostru s-au învrednicit a dobândi... .
+
Apoi se zice iarăși Icosul 1: Începutul mântuirii neamului nostru... și Condacul 1: Celor ce din neamul nostru s-au învrednicit a dobândi... .
  
'''Rugăciune către sfinţii români:'''
+
'''Rugăciune către sfinții români:'''
Sfinţilor români, voi, care sunteţi podoaba neamului nostru şi roada lui cea mai de preţ: mucenici, care aţi murit pentru Stăpânul [[Iisus|Hristos]]; ierarhi, care ne-aţi păstorit cu sfinţenie; cuvioşi, care v-aţi nevoit ca nişte [[înger]]i în trup; mărturisitori, care aţi păzit dreapta [[credinţă]]; şi voievozi, care ne-aţi apărat [[Biserica]] şi neamul, staţi tari, precum aţi şi stat, înaintea tronului lui Dumnezeu, rugându-vă cu lacrimi să ne ierte păcatele şi să ne întoarcă spre toată fapta cea bună. Noi credem şi mărturisim că voi, sfinţilor care aţi odrăslit din neamul nostru, sau care aţi venit în aceste părţi pentru a ne lumina cu viaţa sau cu [[moaşte]]le voastre, vă rugaţi cu [[iubirea|dragoste]] pentru noi şi ne sunteţi cel dintâi ajutor în faţa lui Dumnezeu şi pentru aceasta ne şi rugăm vouă cu evlavie: păziţi-ne, împreuna cu [[Fecioara Maria|Maica Domnului]], de toate greutăţile şi încercările care se abat asupra noastră; nu de cele ce sunt îngăduite spre pocăinţă şi spre întoarcere la Dumnezeu să ne păziţi, sfinţilor, ci de cele care sunt din răutatea şi [[invidia]] vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi şi care sunt mai presus de puterea noastră. Izbăviţi-ne, aşadar, cu rugăciunile şi îndurările voastre, de venirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi, de secetă, de cutremur, de foc, de potop, de [[boală]] şi de toate necazurile pe care din cauza răutăţii noastre le pătimim. Că, iată, cu nenumărate [[păcat]]e Îl mâhnim pe milostivul Dumnezeu: cu uciderea de prunci cea cumplită, cu desfrânarea cea ruşinoasă, cu hoţii şi viclenii şi minciuni şi îndeobşte cu toată fapta cea rea. Ne-am îndepărtat sfinţilor, întru totul de Dumnezeu şi de Biserica Sa şi vă rugăm acum să cereţi pentru noi iertare de păcate, chip de pocăinţă şi râvnă pentru toată fapta cea bună. Şi să ne întoarceţi la dragoste pentru Dumnezeu şi pentru Maica Sa şi pentru Biserica cea strămoşească. Ca nu cumva din pricina noastră să fie hulit Dumnezeu printre neamuri, ci mai degrabă să fim un neam întru care să se slăvească sfânt numele Lui. Ca astfel, ridicându-ne la cinstea cea dintâi, să ne închinăm vouă, iubiţi ai noştri sfinţi români şi să slăvim pe Dumnezeu cel Unul în Treime, [[Dumnezeu Tatăl|Tatăl]], [[Iisus|Fiul]] şi [[Sfântul Duh|Duhul Sfânt]], acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
+
Sfinților români, voi, care sunteți podoaba neamului nostru și roada lui cea mai de preț: mucenici, care ați murit pentru Stăpânul [[Iisus|Hristos]]; ierarhi, care ne-ați păstorit cu sfințenie; cuvioși, care v-ați nevoit ca niște [[înger]]i în trup; mărturisitori, care ați păzit dreapta [[credința|credință]]; și voievozi, care ne-ați apărat [[Biserica]] și neamul, stați tari, precum ați și stat, înaintea tronului lui Dumnezeu, rugându-vă cu lacrimi să ne ierte păcatele și să ne întoarcă spre toată fapta cea bună. Noi credem și mărturisim că voi, sfinților care ați odrăslit din neamul nostru, sau care ați venit în aceste părți pentru a ne lumina cu viața sau cu [[moaște]]le voastre, vă rugați cu [[iubirea|dragoste]] pentru noi și ne sunteți cel dintâi ajutor în fața lui Dumnezeu și pentru aceasta ne și rugăm vouă cu evlavie: păziți-ne, împreuna cu [[Fecioara Maria|Maica Domnului]], de toate greutățile și încercările care se abat asupra noastră; nu de cele ce sunt îngăduite spre pocăință și spre întoarcere la Dumnezeu să ne păziți, sfinților, ci de cele care sunt din răutatea și [[invidia]] vrăjmașilor noștri văzuți și nevăzuți și care sunt mai presus de puterea noastră. Izbăviți-ne, așadar, cu rugăciunile și îndurările voastre, de venirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi, de secetă, de cutremur, de foc, de potop, de [[boala|boală]] și de toate necazurile pe care din cauza răutății noastre le pătimim. Că, iată, cu nenumărate [[păcat]]e Îl mâhnim pe milostivul Dumnezeu: cu uciderea de prunci cea cumplită, cu desfrânarea cea rușinoasă, cu hoții și viclenii și minciuni și îndeobște cu toată fapta cea rea. Ne-am îndepărtat sfinților, întru totul de Dumnezeu și de Biserica Sa și vă rugăm acum să cereți pentru noi iertare de păcate, chip de pocăință și râvnă pentru toată fapta cea bună. Și să ne întoarceți la dragoste pentru Dumnezeu și pentru Maica Sa și pentru Biserica cea strămoșească. Ca nu cumva din pricina noastră să fie hulit Dumnezeu printre neamuri, ci mai degrabă să fim un neam întru care să se slăvească sfânt numele Lui. Ca astfel, ridicându-ne la cinstea cea dintâi, să ne închinăm vouă, iubiți ai noștri sfinți români și să slăvim pe Dumnezeu cel Unul în Treime, [[Dumnezeu Tatăl|Tatăl]], [[Iisus|Fiul]] și [[Sfântul Duh|Duhul Sfânt]], acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
  
 
[[Categorie:Acatiste]]
 
[[Categorie:Acatiste]]

Versiunea curentă din 20 decembrie 2021 20:22

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție! Împărate Ceresc...Sfinte Dumnezeule (de 3 ori), Slavă ... Și acum ... . Amin. Preasfântă Treime ..., Doamne miluiește (de 3 ori), Slavă ... Și acum ... . Amin. Tatăl nostru ... . Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Condacul 1: Celor ce din neamul nostru s-au învrednicit a dobândi, prin nevoințele și sângele lor, darul sfințeniei, fiind astfel slava neamului nostru înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, acestora și noi, ca unora ce pururea mijlocesc înaintea tronului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, să le strigăm cu bucurie: Bucurați-vă sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!

Icosul 1: Începutul mântuirii neamului nostru s-a arătat a fi cel dintâi chemat dintre Apostoli, slăvitul Andrei. Că el din bezna neștiinței scoțându-ne, ne-a învățat a ne închina Treimii celei de viață făcătoare. Cântăm, așadar lui și tuturor celor ce i-au urmat în credință unele ca acestea: Bucură-te, Andreie, că tu ai binevestit mântuirea neamului omenesc în părțile noastre; Bucură-te, că strămoșii noștri după vrednicie te-au cinstit; Bucură-te, că mereu te-ai arătat apărător al nostru înaintea lui Hristos și a Maicii Sale; Bucură-te, că prin tine putem cânta tuturor sfinților neamului nostru laude, zicând: Bucurați-vă, toți cei ce împodobiți binecuvântatul pământ al țării cu florile sfințeniei; Bucurați-vă, că lacrimile voastre cad fără oprire înaintea lui Dumnezeu, cerând iertare nenumăratelor noastre păcate; Bucurați-vă, că voi sunteți măsura neamului nostru și binecuvântarea lui cea nepieritoare; Bucurați-vă, că doar întru voi putem să ne lăudăm cu adevărat; Bucurați-vă, că fără ajutorul vostru demult am fi fost în ghearele morții; Bucurați-vă, că doar pentru suspinele voastre ne mai îngăduie Dumnezeu răutatea; Bucurați-vă, că împreună cu Maica Domnului sunteți singura noastră nădejde de mântuire; Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!

Condacul al 2-lea: Prin Andrei, Apostolul nostru, s-a luminat pământul țării de lumina cea dulce a Învierii și neamul românesc a început a-i naște pe cei mai buni dintre fiii săi, sfinți în cer; care pururea ne izbăvesc pe noi în chip tainic din toată ispita. Cinstindu-i pe ei după cuviință, cu bucurie să-I mulțumim Celui ce ni i-a dat, cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea: Sângele mucenicilor este sămânță pentru alți creștini. Iar sângele vostru, primilor mucenici care v-ați jertfit pe pământurile noastre, a fost temelia cea neclintită pe care a luat ființă neamul nostru, deodată român și creștin. Pentru aceasta, vouă tuturor, vă cântăm așa: Bucură-te, Sfinte Montan, preotul lui Hristos, că împreună cu soția ta Maxima neînfricați L-ați mărturisit pe Stăpânul; Bucură-te, că pentru aceasta ați primit cununa muceniciei prin înecare; Bucură-te, Nichita, cel ce ai stat împotriva goților celor păgâni; Bucură-te, că pentru aceasta ai pătimit moarte prin foc, învrednicindu-te de slava cea veșnică; Bucură-te, Sfinte Sava, mare mucenice, că apa Buzăului s-a învrednicit a primi preacinstitul tău trup; Bucură-te, că moaștelor tale și Marele Vasile s-a închinat cu evlavie; Bucurați-vă, Zotic, Atal, Camasis și Filip , că sângele vostru ca pe o comoară de mare preț l-ați adus lui Hristos; Bucurați-vă, că ați umplut de veselie inimile creștinilor prin minunata arătare a cinstitelor voastre moaște; Bucurați-vă, că Dumnezeu prin ele ne-a arătat că încă ne mai așteaptă pocăința; Bucurați-vă și voi, Sfinților Epictet și Astion, care cu darul facerii de minuni ați adus pe mulți strămoși de-ai noștri la credință; Bucurați-vă, că mai apoi înfricoșătoarele chinuri le-ați socotit, pentru Hristos, a fi dulceața cerească; Bucurați-vă, că și moaștele voastre împodobesc Dobrogea cu daruri de la Dumnezeu; Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!

Condacul al 3-lea: Sfințit-au pământul țării noastre cu sângele lor mucenicii. Că ei pe toate le-au socotit deșertăciune, și prin pătimiri de puțină vreme au câștigat bucuria cea veșnică. Pentru aceasta pot și nouă, celor ce ne închinăm lor cu dragoste, să ne ajute în toată greutatea. Iar noi, cei ce suntem urmași nevrednici ai lor, să ne străduim a cânta împreună cu ei, Dumnezeului tuturor: Aliluia!

Icosul al 3-lea: Învrednicitu-s-au, în vremurile cele dintâi, străbunii noștri, de păstori desăvârșiți, care prin viața lor sfântă i-au povățuit pe calea cea strâmtă a mântuirii. Că unii și mucenicie au răbdat iar alții L-au mărturisit pe Hristos cu tărie. Pentru aceasta și noi, ca unor părinți ai noștri, să le cântăm cu credință: Bucură-te, Sfinte Irineu, episcop al Sirmiumului, că tu cu vitejie sângele ți-ai vărsat pentru Hristos; Bucură-te, că diaconul Dimitrie ți-a urmat în răbdare; Bucură-te, cinstite Efrem, că pe mulți pregătindu-i pentru mucenicie și tu te-ai jertfit împreună cu ei; Bucură-te, Vetranioane, episcop al Tomisului, că te-ai înflăcărat de râvna pentru credința cea ortodoxă; Bucură-te, că pentru aceasta, pe împăratul cel pământesc l-ai înfruntat din dragoste pentru Împăratul ceresc; Bucură-te, Teotime, care prin minunile tale L-ai propovăduit pe Hristos și hunilor celor barbari; Bucură-te, că tu pe Ioan cel cu Gura de Aur l-ai aparat cu neînfricare; Bucură-te, Niceta, că pe mulți dintre daci i-ai botezat în numele Sfintei Treimi; Bucură-te, că scrierile tale luminate de Duhul Sfânt, au apărat dreapta credință; Bucurați-vă, Ioan Casian și Gherman, cei odrăsliți din pământul Dobrogei și înfloriți în ținuturile apusene; Bucurați-vă, că voi pe toți sfinții i-ați cercetat, adunând ca niște albine nectarul duhovnicesc de la fiecare; Bucurați-vă, că după ce v-ați desăvârșit în sfințenie ați întemeiat viața monahală în Apus; Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!

Condacul al 4-lea: Cel ce vă face și vă învață acela mare se va chema în Împărăția lui Dumnezeu, zice Domnul. Iar voi, măriților ierarhi, turma cea cuvântătoare încredințată vouă ați scos-o dintru neștiință, cu fapta și cu cuvântul învățând pe strămoșii noștri a-L lăuda pe Dumnezeu cel Unul în Treime, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea: Prin munți, prin peșteri sau prin păduri viețuind cuvioșii, au umplut întreg pământul țării noastre de nevoințe sfinte. Că ei de toate s-au lepădat pentru a-I urma lui Hristos; pentru care Acela, după făgăduință, i-a făcut moșteni ai vieții celei veșnice. Să le cântăm și noi, așadar, cu glas de bucurie: Bucură-te, Sfinte Nicodim, că prin aspre nevoințe în Muntele cel Sfânt al Athosului viața ți-ai sfințit; Bucură-te, că în pământul nostru venind, te-ai arătat începător al vieții de obște; Bucură-te, că multe mănăstiri ai întemeiat, adăpându-ne din lumina cea curată a Ortodoxiei; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Leontie, cel ce pustia ai făcut-o să înflorească prin luptele tale; Bucură-te, că darul facerii de minuni luând, ai ajuns păstor al Rădăuților; Bucură-te, că după moartea ta, Dumnezeu S-a slăvit prin moaștele tale cele izvorâtoare de tămăduiri și bună mireasmă; Bucură-te, Ioane, minunatule arhiepiscop, care la Râșca ai trăit în înfrânare și sfințenie; Bucură-te, Daniile, mare sihastru, că din pruncie viața ți-ai împodobit cu toată virtutea; Bucură-te, că ai ajuns povățuitor al lui Ștefan, Domnul cel Sfânt al Moldovei; Bucură-te, că moartea ta a arătat poporului că ești viu în cer prin minunile izvorâte din mormântul tău; Bucură-te, Ghelasie, ierarhe, care te-ai arătat călugăr desăvârșit și păstor al moților; Bucură-te, că tu și azi ne mângâi cu minunile tale, rugându-te cu durere pentru pământul cel chinuit al Apusenilor; Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!

Condacul al 5-lea: Și neamul nostru s-a învrednicit a aduce lui Hristos jertfa curată, mulțime de cuvioși. Dar așa a bineplăcut lor, ca neștiuți de oameni să-și sfințească viața prin pustii și-n singurătate. Că numele lor, doar Dumnezeu le știe. Dar noi, încredințați fiind că ei umplu cerurile de rugători neclintiți pentru mântuirea noastră, slăvim pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea: Biruința voastră, cinstiților mucenici, s-a arătat a fi însăși moartea. Că prin aceasta v-ați făcut vii în cer, unde stați de-a dreapta tronului lui Hristos, neîncetat suspinând pentru noi. Rugându-vă să nu ne lepădați pentru păcatele noastre, vă cinstim cu nevrednicie, zicând: Bucură-te, Vodă Constantin, mucenice, că te-ai arătat a fi mai darnic decât toți domnii; Bucură-te, că pentru aceasta și Hristos te-a răsplătit cu cununa muceniciei, pe care și fiii tăi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei au primit-o împreună cu tine; Bucură-te, că nici pe ei și nici pe sfetnicul Ianache nu i-ai cruțat, îndemnându-i să rabde patima cu bucurie; Bucură-te, că ne spăimântăm toți de vitejia ta cea mucenicească, cu care moartea ai înfruntat; Bucurați-vă dar, Sfinților Brâncoveni, că întru totul v-ați asemănat mucenicilor celor din vechime, slavă făcând neamului și lui Dumnezeu; Bucura-te și tu, Sfinte Antim, că din pământul Iviriei ai ajuns păstor al Țării Românești; Bucură-te, că împreună cu Sfântul Domn Constantin ați ridicat poporul din neștiință, prin cărțile cele cu folos sufletesc; Bucură-te, că în dulce grai românesc ai rânduit a se sluji în Biserici, spre slava lui Dumnezeu și folosul oamenilor; Bucură-te, că mai apoi de turci fiind omorât, ai ajuns și mucenic al lui Hristos; Bucură-te, viteazule Ioane, cel ce te-ai arătat vlăstar binecuvântat al pământului nostru; Bucură-te, că deși tânăr fiind cu vârsta, ai biruit atât pofta trupească cât și moartea; Bucură-te, că ai fost înjunghiat ca un miel nevinovat de turcii cei fără de lege; Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!

Condacul al 6-lea: Prin răbdarea lor în chinuri, prin dragostea pentru Mântuitorul Hristos, prin credința în viața cea veșnică, prin bărbăția lor în fața morții, mucenicii ne sunt siguri îndrumători spre mântuire. Să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel ce i-a întărit întru toate, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea: Înfrânându-se întru cunoștință cuvioșii, trupul și sufletul și-au sfințit, umplându-se de Duh Sfânt; iar pentru aceasta au și rămas după moarte nestricați. După cuviință dar, ca unora care ne ocrotesc prin rugăciunile lor, cu dragoste să le cântăm: Bucură-te, Paraschiva noastra cea iubita, care viața desăvârșit ți-ai închinat-o lui Hristos; Bucură-te, că pe Acesta dorindu-L neîncetat, cu toată vîrtutea sufletul ți-ai împodobit; Bucură-te, că tu ești ocrotitoarea întregii Moldove prin moaștele tale cele prea dorite; Bucură-te, că toți românii vin la tine ca la o grabnică izbăvitoare din nevoi; Bucură-te, Grigorie cel din Decapole, apărătorule al sfintelor icoane, că ai dobândit darul facerii de minuni; Bucură-te, că prin rânduiala dumnezeiască cinstitele tale moaște au ajuns în Oltenia, de unde dăruiesc vindecări tuturor; Bucură-te, Dimitrie, bouarule din Basarabi, că în deplină smerenie viața și moartea ți-ai trecut; Bucură-te, că Dumnezeu moaștele tale minunat le-a descoperit, făcându-te apărător al Bucureștiului; Bucură-te, Sfinte Ioane, care în mănăstirea Prislop prin aspre nevoințe te-ai sfințit; Bucură-te, că întreaga Țara Hațegului te cinstește cu dragoste ca pe un fiu al ei; Bucură-te și tu, Antonie de la Iezeru, că în Carpați pustnicește ai trăit; Bucură-te, că pe oamenii cei ce te căutau cu credință, i-ai povățuit pe calea mântuirii; Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!

Condacul al 7-lea: Sfinți ai noștri și ajutători nouă s-au arătat cei ce cu moaștele lor au binecuvântat țara, cuvioși și mucenici, deși odrăsliți din alte pământuri. Pentru aceasta Îi mulțumim lui Dumnezeu, Cel ce neamurile le tine în dragoste unul pentru altul, toți împreună cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea: Pe apărătorii dreptei credințe și ai neamului strămoșesc, pe cei ce în fața prigoanelor și a dușmanilor L-au mărturisit neclintit pe Hristos și Biserica Sa au păzit-o cu neînfricare, pe aceștia după dreptate să îi lăudăm zicând: Bucură-te, Ștefan cel Mare, spaima păgânilor și apărătorul întregii creștinătăți; Bucură-te, că tu ești pavăza neamului nostru până la sfârșitul vremurilor; Bucură-te, că pentru slava dreptei credințe ai umplut pământul țării de mănăstiri și biserici; Bucură-te, că în timpul vieții cu sabia ai luptat pentru neam și pentru credință iar acum cu rugăciunea te lupți pentru noi; Bucură-te, Petru Movilă, mitropolitule al Kievului, că în bun chip te-ai nevoit pentru slava Ortodoxiei; Bucură-te, Iosif Mărturisitorule, ierarhe al Maramureșului, că nedreptatea și batjocurile cu vitejie le-ai răbdat; Bucură-te, că pe maramureșeni întru bună credință și evlavie i-ai păstorit; Bucurați-vă, Sfinților mitropoliți Iorest și Sava, care pe poporul cel încredințat vouă l-ați păzit de prigoana calvinilor; Bucurați-vă, că pentru aceasta și temniță și bătăi ați pătimit, mărturisind dreapta credință; Bucurați-vă, Visarion și Sofronie, cei ce cu neînfricare ați luptat pentru legea cea strămoșească; Bucurați-vă, că în temniți bătuți și chinuiți fiind, pururea v-ați rugat pentru poporul cel greu prigonit al Ardealului; Bucurați-vă, că prin predica voastră cea înflăcărată, românii s-au întors într-un cuget la credință; Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!

Condacul al 8-lea: Pentru credință au pătimit mărturisitorii și pentru neam. Că palme, scuipări, bătăi, închisori și încă multe altele răbdând, ne-au arătat cum se cade a apăra credința strămoșească. Iar noi, nici cu mintea putându-ne ridica la a lor virtute, să ne alăturăm lor în neîncetata cântare adusă lui Dumnezeu, zicând: Aliluia!

Icosul al 8-lea: Cuvioșilor ce din pământul Moldovei au răsărit și care viața întreagă în munți și-n peșteri și-au petrecut, în posturi și-n privegheri de toată noaptea și care, dobândind dragostea cea adevărată, s-au rugat cu lacrimi pentru întreaga lume, acestora și noi, închinându-ne acum, cu evlavie să le cântăm: Bucură-te, Sfinte Chiriac, cel ce în muntele Bisericani gol ai petrecut vreme de 60 de ani, îndurând arșița și gerul; Bucură-te, că prin luptele tale ai ajuns la măsurile nevoitorilor celor din vechime; Bucură-te și tu, Sfinte Chiriac de la Tazlău, care ai fost povățuitorul sihaștrilor; Bucură-te, că prin nevoințele și smerenia ta cea adâncă ai sporit în rugăciune, biruind cu totul pe diavoli; Bucură-te, Sfinte Rafaile din Agapia, că întru deplină ascultare trăind, darul înainte-vederii ai primit; Bucură-te, că și după moarte demonii i-ai izgonit prin moaștele tale cele minunate; Bucură-te, Partenie, egumen al Agapiei, că te-ai îmbrăcat în toată făpta cea bună; Bucură-te, Sfinte Inochentie, că în Mănăstirea Probota prin simplitate și sărăcie ai dobândit Împărăția cea cerească; Bucură-te, că pentru dragostea ta, Dumnezeu ți-a dat darul facerii de minuni; Bucură-te și tu, Eustație, cuvioase, cel ce vrednic următor Sfântului Inochentie te-ai făcut; Bucură-te, Sfinte Vasile, că intrând în obștea Moldoviței în scurtă vreme ai ajuns egumen vestit; Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi sfetnicul lui Alexandru cel Bun; Bucură-te, că moaștele tale până acum ne sunt de grabnic ajutor în nevoi; Bucură-te, Epifanie, că în Voroneț trăind, ai fost urmaș cinstit al Sfântului Daniil Sihastru; Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!

Condacul al 9-lea: Pildă vrednică de urmat ne-au arătat cuvioșii. Că ei prin posturile îndelungi cu care trupul și-au potolit, prin lacrimile neîncetate cu care ochii și-au luminat și prin privegherile cele de toată noaptea în care au petrecut în rugăciune, ne-au învățat cum să dobândim Împărăția cea veșnică. Să-I mulțumim lui Dumnezeu, așadar, pentru ei și pentru toate, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea: Întru mucenicie ați primit cununa cea neveștejită și mai presus de minte de la Însuși Hristos, Stăpânul nostru. Cu vitejie neplecăndu-vă în fața celor ce vă chinuiau, prin pătimiri și prin moarte ați răpit raiul. Pentru care vă și cântăm, mucenicilor, unele ca acestea: Bucură-te, Teodosie, Mitropolitule al Moldovei, că din pricina dragostei ce o purtai păstoriților tăi ai fost prigonit de domnul cel nelegiuit; Bucură-te, că după moartea ta cea mucenicească, Sfântul Antipa s-a facut părtaș minunatei descoperiri a moaștelor tale; Bucură-te, Ioane, mare mucenice al lui Hristos, că toată viclenia celui rău s-a dovedit a fi spre slava ta mai mare; Bucură-te, că ajungând trupul tău preaiubit la Suceava, ai vindecat toate rănile moldovenilor; Bucură-te, că de atunci prin multe minuni ne-ai încredințat de dragostea pe care ne-o porți nouă tuturor; Bucură-te, nevinovată Filofteie, că milostenia ta a deschis cerurile; Bucură-te, că securea care ți-a fost spre moarte, te-a făcut mireasă a lui Hristos; Bucură-te, că moaștele tale păzesc cu strășnicie pământul țării și pe cei ce locuiesc într-însa; Bucură-te, Oprea, cioban minunat, care cu vitejie ai înfruntat stăpânirea străină, cerând libertate pentru românii dreptslăvitori; Bucură-te, că pentru aceasta temnița până la moarte ai răbdat, mucenic al lui Hristos învrednicindu-te a fi; Bucurați-vă, Ioane și Moise, preoți neînfricați, că nu ați vrut cu nici un chip să vă lepădați de credința strămoșească; Bucurați-vă, adevăraților apărători ai Ortodoxiei, că ați fost băgați în închisoare și ați îndurat multe chinuri, dobândind moarte pentru credința cea dreaptă; Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!

Condacul al 10-lea: Ajutor nebiruit ne-am câștigat noi în ceruri, pe sfinții mucenici. Că ei de dragoste arzând pentru Stăpânul și pe toate lepădându-le pentru El, pe toate le-au și câștigat. Iar acum se roagă pentru noi, ne întăresc în credință, ne apără neamul și ne păzesc de toată răutatea. Lui Hristos, așadar, Care prin ei și prin Maica Sa ne trimite harurile Lui cele bogate, să-I mulțumim, cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea: Să se bucure neamul nostru cu desăvârșita și duhovniceasca bucurie. Că a dobândit în cer sfinți cuvioși, care plăcând lui Dumnezeu în viața aceasta, și-au agonisit veșnica răsplată, pe care ne-o pot da și nouă, celor ce le cântăm cu evlavie: Bucură-te, Vasile cel din Poiana Mărului, că părăsindu-ți țara ai venit în pământurile Vrancei, pe care le-ai luminat cu viața ta cea desăvârșită; Bucură-te, că sporind în rugăciunea inimii, te-ai învrednicit a fi stareț al cuviosului Paisie, cel ce ți-a urmat întru totul în virtute; Bucură-te, Sfinte Paisie, că în Moldova și-n Athos te-ai întărit întru toată virtutea, ajungând părinte al părinților; Bucură-te, că te-ai făcut mare dascăl al rugăciunii celei neîncetate a inimii; Bucură-te, că sub oblăduirea ta ai strâns părinți de multe neamuri, lăsând mulțime de ucenici care au umplut toată Ortodoxia de lumină duhovnicească; Bucură-te, minunate Antipa, care din Moldova ieșind și-n Sfântul Munte desăvârșindu-te, ai rodit în îndepătatul Valaam; Bucură-te, că ai strălucit cu sfințenia ta din Athos până în Rusia, cinste făcând neamului tău, pentru care te și rogi neîncetat; Bucură-te, Ioane, române, că rămânând de mic orfan, Dumnezeu ți-a purtat de grijă ca unui adevărat copil al Său; Bucură-te, că El ți-a călăuzit pașii spre pustiile Iordanului, unde sihăstrește, în aspră nevoință ai trăit; Bucură-te, că au săltat inimile noastre de bucurie la aflarea moaștelor tale iubite, prin care ne-am încredințat că avem un nou mijlocitor pentru noi; Bucură-te, Teodora, pustnico, care femeie fiind după fire ai întrecut cu nevoințele pe mulți dintre bărbați; Bucură-te, că în singurătate întreaga viață ai petrecut, punându-ți toată nădejdea în Dumnezeu, Care te-a și slăvit cu trup nestricăcios; Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!

Condacul al 11-lea: Să ne plecăm înaintea celor ce prin luptele lor au biruit cele ale firii și s-au făcut îngeri în trup, surpând pe surpătorul mântuirii noastre; iar lui Dumnezeu, Care le-a arătat lor calea cea strâmtă și cu chinuri, să-I cântăm, zicând: Aliluia!

Icosul al 11-lea: Și în vremurile mai noi au strălucit pe pământul țării păstori desăvârșiți în sfințenie. Că ei sufletul și-au pus pentru noi în fața lui Dumnezeu, străduindu-se cu timp și fără timp a ne face vrednici de Împărăția Cerurilor. Ca unora ce fără zăbavă s-au nevoit pentru binele nostru și încă se mai nevoiesc să le cântăm zicând: Bucură-te, Calinic, netrupescule păstor, că nu știm de unde să începem a lăuda virtuțile tale; Bucură-te, că deși ai fost egumen și ierarh cu multe griji, nevoințele cele călugărești nu le-ai lepădat, ci mai vârtos te-ai întărit întru ele; Bucură-te, că prin negrăita ta milostenie te-ai urcat până la cer, fiind până azi părinte al săracilor; Bucură-te, că în fel și chip te-ai nevoit pentru binele păstoriților tăi, luptând pentru unirea tuturor românilor întru dragoste de Dumnezeu și de neam; Bucură-te, că ai luminat poporul cel dreptcredincios, tipărind cărți cu folos sufletesc și zidind nenumărate biserici; Bucură-te, că și după moarte românilor tăi iubiți le împarți mulțime de daruri prin moaștele tale cele preacinstite; Bucură-te, Iosif de la Partoș, mitropolitule al Timișoarei, care în Sfântul Munte Athos ai urcat pe calea cea dumnezeiască a virtuților; Bucură-te, că deși bătrân fiind, ai venit să păstorești poporul Banatului; Bucură-te, că de darul facerii de minuni învrednicindu-te, prin moaștele tale ne stai și azi întru ajutor; Bucură-te, Sfinte Nifon, că și tu în Grădina Maicii Domnului te-ai nevoit întru sfințenie; Bucură-te, că ai fost ales patriarh al Constantinopolului iar mai apoi ai ajuns păstor al Țării Românești; Bucură-te, că pe binecredinciosul și înțeleptul voievod Neagoe Basarab l-ai povățuit pe căile sfințeniei; Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!

Condacul al 12-lea: Pe vrednicii noștri ierarhi și stăpâni, care întru frica Domnului s-au nevoit a scoate poporul din mâinile vrăjmașilor văzuți ți nevăzuți, îndrumându-l întru toate poruncile Mântuitorului, pe aceștia, dar, lăudându-i, lui Dumnezeu, Celui ce i-a ințelepțit cu lumina Sa cea bogată, să-I cântăm cu bucurie, strigând: Aliluia!

Icosul al 12-lea: Din mormânt a ieșit mântuirea neamului omenesc, prin slăvita Înviere. Iar mucenicii și mărturisitorii vremurilor de pe urmă, locuind în temniți ca-n niște morminte, au adus, prin jertfa lor, învierea neamului românesc. Să cântăm, așadar, tuturor celor care neștiuți au pătimit pentru credință sub prigoana celor fără de Dumnezeu, unele ca acestea: Bucurați-vă, arhierei și preoți, călugări și credincioși, care ați umplut temnițele comuniste; Bucurați-vă, toți cei ce v-ați stins în vremea cruntei prigoane, știuți doar de Dumnezeu; Bucurați-vă, că în iertare și nevoință desăvârșindu-vă, ați făcut închisoarea prilej de sfințire; Bucurați-vă, toți cei ce închiși la Pitești L-ați mărturisit pe Hristos, îndurând biruitori chinurile cele mai presus de minte; Bucurați-vă, Aiudule și Jilava, că sângele mulțimilor de mucenici v-au făcut locuri de închinare; Bucurați-vă, Gherla și Periprava, că în voi a strălucit lumina rugăciunii celei din suferință; Bucurați-vă, toate temnițele comuniste, că v-ați făcut scară spre cer pentru nenumărați mucenici; Bucurați-vă, că fără să vrea călăii cei nemiloși au lucrat spre slava lui Dumnezeu și a Bisericii Sale; Bucurați-vă, că prin ei floarea neamului românesc a umplut cerul, pururea mijlocind pentru noi înaintea lui Dumnezeu; Bucurați-vă dar, noilor mucenici, că vitejia și răbdarea voastră v-au agonisit cununa cea veșnică; Bucurați-vă, că întru bucuria raiului sălășluind acum, sunteți nădejdea cea tare a neamului nostru; Bucurați-vă, că prin jertfa voastră, Dumnezeu ne trimite în dar binecuvântările Lui cele bogate; Bucurați-vă, sfinților toți, care ați strălucit pe pământul țării noastre!

Condacul al 13-lea: Tuturor sfinților neamului nostru, mucenici, ierarhi, cuvioși, mărturisitori și voievozi, știuți sau neștiuți, să le aducem cinstirea noastră și dragostea și evlavia. Și să le mulțumim ca unora care plâng pentru noi și pentru păcatele noastre, aducând binecuvântarea lui Dumnezeu peste pământul țării. Iar lui Dumnezeu, Celui ce până acum nu a lepădat neamul nostru cel dreptcredincios, să-I cântăm din inimă, în veșnică și dulce cântare zicând: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi se zice iarăși Icosul 1: Începutul mântuirii neamului nostru... și Condacul 1: Celor ce din neamul nostru s-au învrednicit a dobândi... .

Rugăciune către sfinții români: Sfinților români, voi, care sunteți podoaba neamului nostru și roada lui cea mai de preț: mucenici, care ați murit pentru Stăpânul Hristos; ierarhi, care ne-ați păstorit cu sfințenie; cuvioși, care v-ați nevoit ca niște îngeri în trup; mărturisitori, care ați păzit dreapta credință; și voievozi, care ne-ați apărat Biserica și neamul, stați tari, precum ați și stat, înaintea tronului lui Dumnezeu, rugându-vă cu lacrimi să ne ierte păcatele și să ne întoarcă spre toată fapta cea bună. Noi credem și mărturisim că voi, sfinților care ați odrăslit din neamul nostru, sau care ați venit în aceste părți pentru a ne lumina cu viața sau cu moaștele voastre, vă rugați cu dragoste pentru noi și ne sunteți cel dintâi ajutor în fața lui Dumnezeu și pentru aceasta ne și rugăm vouă cu evlavie: păziți-ne, împreuna cu Maica Domnului, de toate greutățile și încercările care se abat asupra noastră; nu de cele ce sunt îngăduite spre pocăință și spre întoarcere la Dumnezeu să ne păziți, sfinților, ci de cele care sunt din răutatea și invidia vrăjmașilor noștri văzuți și nevăzuți și care sunt mai presus de puterea noastră. Izbăviți-ne, așadar, cu rugăciunile și îndurările voastre, de venirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi, de secetă, de cutremur, de foc, de potop, de boală și de toate necazurile pe care din cauza răutății noastre le pătimim. Că, iată, cu nenumărate păcate Îl mâhnim pe milostivul Dumnezeu: cu uciderea de prunci cea cumplită, cu desfrânarea cea rușinoasă, cu hoții și viclenii și minciuni și îndeobște cu toată fapta cea rea. Ne-am îndepărtat sfinților, întru totul de Dumnezeu și de Biserica Sa și vă rugăm acum să cereți pentru noi iertare de păcate, chip de pocăință și râvnă pentru toată fapta cea bună. Și să ne întoarceți la dragoste pentru Dumnezeu și pentru Maica Sa și pentru Biserica cea strămoșească. Ca nu cumva din pricina noastră să fie hulit Dumnezeu printre neamuri, ci mai degrabă să fim un neam întru care să se slăvească sfânt numele Lui. Ca astfel, ridicându-ne la cinstea cea dintâi, să ne închinăm vouă, iubiți ai noștri sfinți români și să slăvim pe Dumnezeu cel Unul în Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.