Acatistul Sfântului Mucenic Fanurie: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Acatistul Sfântului Fanurie)
 
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator)
Linia 1: Linia 1:
prăznuire la 27 august  
+
'''Acatistul Sfântului Mucenic [[Fanurie]]'''<br>
 +
[[prăznuire]] la [[27 august]]
 +
 
 +
'''Rugăciunile începătoare''' :
  
Rugăciunile începătoare :
 
 
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.
 
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.
 +
 +
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! <br>
 +
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! <br>
 
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!  
 
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!  
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
 
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
 
 
 
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăsluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
 
  
 +
[[Împărate Ceresc]], Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăsluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
  
 
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !
 
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !
Linia 15: Linia 16:
 
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !
 
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !
  
 +
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
  
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
 
 
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
 
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
  
 +
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
  
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
 
 
Slavă Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
 
Slavă Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
  
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
+
[[Tatăl nostru]], Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
 +
 
 
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!  
 
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!  
  
Condacul 1
+
'''[[Condac]]ul 1'''
  
 
Apărătorului credinţei ortodocşilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulţumire toţi, care prin ale lui înţelepte învăţături ne-am luminat cu credinţa şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Apărătorului credinţei ortodocşilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulţumire toţi, care prin ale lui înţelepte învăţături ne-am luminat cu credinţa şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
 +
'''[[Icos]]ul 1'''
  
Icosul 1
+
Poporul cel credincios cunoscând mulţimea minunilor tale, prin care ai ruşinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinţei noastre, cu umilire strigă către tine aşa:<br>
 
+
Bucură-te, mare Mucenice al Mântuitorului Hristos;<br>
Poporul cel credincios cunoscând mulţimea minunilor tale, prin care ai ruşinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinţei noastre, cu umilire strigă către tine aşa:
+
Bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine;<br>
Bucură-te, mare Mucenice al Mântuitorului Hristos;
+
Bucură-te, îndreptătorul credinţei;<br>
Bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine;
+
Bucură-te, ajutorul celor necăjiţi;<br>
Bucură-te, îndreptătorul credinţei;
+
Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;<br>
Bucură-te, ajutorul celor necăjiţi;
+
Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinţei;<br>
Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;
+
Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;<br>
Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinţei;
+
Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;<br>
Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;
+
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor;<br>
Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;
+
Bucură-te, cel ce cu blândeţe primeşti la tine pe cei greşiţi;<br>
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor;
+
Bucură-te, învăţătorul legii creştineşti;<br>
Bucură-te, cel ce cu blândeţe primeşti la tine pe cei greşiţi;
+
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepricepuţi;<br>
Bucură-te, învăţătorul legii creştineşti;
 
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepricepuţi;
 
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
 
+
'''Condacul al 2-lea'''
Condacul al 2-lea
 
  
 
Deşi nu avem destulă vrednicie şi pricepere ca să putem lăuda minunile tale, din suflet curat şi din inimă umilită te rugăm să primeşti aceste mărturisiri de la noi, care cântăm cu tine: Aliluia!
 
Deşi nu avem destulă vrednicie şi pricepere ca să putem lăuda minunile tale, din suflet curat şi din inimă umilită te rugăm să primeşti aceste mărturisiri de la noi, care cântăm cu tine: Aliluia!
  
 +
'''Icosul al 2-lea'''
  
Icosul al 2-lea
+
Nimeni dintre noi păcătoşii nu se poate lăuda că rugăciunea lui va fi primită la tine cu vrednicie, căci ştii slăbiciunea firii noastre; de aceea te rugăm pentru necazurile noastre a primi cântarea aceasta:<br>
 
+
Bucură-te, cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu;<br>
Nimeni dintre noi păcătoşii nu se poate lăuda că rugăciunea lui va fi primită la tine cu vrednicie, căci ştii slăbiciunea firii noastre; de aceea te rugăm pentru necazurile noastre a primi cântarea aceasta:
+
Bucură-te, cel ce fără cunoştinţe filosofice ai biruit pe filosofi;<br>
Bucură-te, cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu;
+
Bucură-te, comoara legii noastre cea mult preţuită;<br>
Bucură-te, cel ce fără cunoştinţe filosofice ai biruit pe filosofi;
+
Bucură-te, povăţuitorul legiuirilor şi al legiuitorilor celor învăţaţi;<br>
Bucură-te, comoara legii noastre cea mult preţuită;
+
Bucură-te, lauda părinţilor şi a dascălilor;<br>
Bucură-te, povăţuitorul legiuirilor şi al legiuitorilor celor învăţaţi;
+
Bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos;<br>
Bucură-te, lauda părinţilor şi a dascălilor;
+
Bucură-te, mustrătorul ereticilor;<br>
Bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos;
+
Bucură-te, cel ce ai fost înţelept din pruncie;<br>
Bucură-te, mustrătorul ereticilor;
+
Bucură-te, mare şi înţelept învăţător;<br>
Bucură-te, cel ce ai fost înţelept din pruncie;
+
Bucură-te, luptătorul pentru lege;<br>
Bucură-te, mare şi înţelept învăţător;
+
Bucură-te, cel ce şi astăzi ne ajuţi pe noi credincioşii;<br>
Bucură-te, luptătorul pentru lege;
 
Bucură-te, cel ce şi astăzi ne ajuţi pe noi credincioşii;
 
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
 
+
'''Condacul al 3-lea'''
Condacul al 3-lea
 
  
 
Împovăraţi de multe păcate şi ispite vătămătoare fiind, altă nădejde nu avem afară de tine, mângâierea celor necăjiţi; deci te rugăm să fii mijlocitor pentru sufletele noastre spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Împovăraţi de multe păcate şi ispite vătămătoare fiind, altă nădejde nu avem afară de tine, mângâierea celor necăjiţi; deci te rugăm să fii mijlocitor pentru sufletele noastre spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
  
 +
'''Icosul al 3-lea'''
  
Icosul al 3-lea
+
Darul Duhului Sfânt fiind cu tine din tinereţe, te-ai arătat apărător şi de minuni făcător; pentru aceasta îţi cântăm ţie aşa:<br>
 
+
Bucură-te, mare Mucenice al lui Hristos;<br>
Darul Duhului Sfânt fiind cu tine din tinereţe, te-ai arătat apărător şi de minuni făcător; pentru aceasta îţi cântăm ţie aşa:
+
Bucură-te, lauda poporului credincios;<br>
Bucură-te, mare Mucenice al lui Hristos;
+
Bucură-te, a bolnavilor tămăduire;<br>
Bucură-te, lauda poporului credincios;
+
Bucură-te, cel ce te rogi lui Dumnezeu pentru toţi;<br>
Bucură-te, a bolnavilor tămăduire;
+
Bucură-te, cel ce izbăveşti din primejdii pe cei ce aleargă la tine;<br>
Bucură-te, cel ce te rogi lui Dumnezeu pentru toţi;
+
Bucură-te, izbăvitorul patimilor celor sufleteşti şi al celor trupeşti;<br>
Bucură-te, cel ce izbăveşti din primejdii pe cei ce aleargă la tine;
+
Bucură-te, tămăduitorul rănilor vechi;<br>
Bucură-te, izbăvitorul patimilor celor sufleteşti şi al celor trupeşti;
+
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce te cheamă pe tine;<br>
Bucură-te, tămăduitorul rănilor vechi;
+
Bucură-te, doctor fără plată;<br>
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce te cheamă pe tine;
+
Bucură-te, nădejdea celor necăjiţi;<br>
Bucură-te, doctor fără plată;
+
Bucură-te, acoperământul şi scăpărea tuturor;<br>
Bucură-te, nădejdea celor necăjiţi;
 
Bucură-te, acoperământul şi scăpărea tuturor;
 
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
 
+
'''Condacul al 4-lea'''
Condacul al 4-lea
 
  
 
Mucenice mult-milostive, primeşte rugăciunea noastră a păcătoşilor şi mijloceşte către Ziditorul să dăruiască tămăduire şi sănătate robilor Săi, celor ce te cheamă în ajutor şi cântă cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Mucenice mult-milostive, primeşte rugăciunea noastră a păcătoşilor şi mijloceşte către Ziditorul să dăruiască tămăduire şi sănătate robilor Săi, celor ce te cheamă în ajutor şi cântă cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
  
 +
'''Icosul al 4-lea'''
  
Icosul al 4-lea
+
Stând înaintea Sfintei tale icoane, noi păcătoşii socotim a fi înaintea ta; şi mărturisind minunile tale, te rugăm, ascultă această puţină rugăciune şi tinde dreapta ta spre ajutorul nostru, ca să-ţi cântăm ţie aşa:<br>
 
+
Bucură-te, cel ce eşti împreună slujitor cu îngerii;<br>
Stând înaintea Sfintei tale icoane, noi păcătoşii socotim a fi înaintea ta; şi mărturisind minunile tale, te rugăm, ascultă această puţină rugăciune şi tinde dreapta ta spre ajutorul nostru, ca să-ţi cântăm ţie aşa:
+
Bucură-te, cel ce ai fost cu oamenii petrecător;<br>
Bucură-te, cel ce eşti împreună slujitor cu îngerii;
+
Bucură-te, cel ce faci minuni mari;<br>
Bucură-te, cel ce ai fost cu oamenii petrecător;
+
Bucură-te, lauda pământului Egiptului;<br>
Bucură-te, cel ce faci minuni mari;
+
Bucură-te, cel ce eşti în toată lumea vestit;<br>
Bucură-te, lauda pământului Egiptului;
+
Bucură-te, cel ce te osteneşti a face bine;<br>
Bucură-te, cel ce eşti în toată lumea vestit;
+
Bucură-te, ajutătorul celor necăjiţi;<br>
Bucură-te, cel ce te osteneşti a face bine;
+
Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii;<br>
Bucură-te, ajutătorul celor necăjiţi;
+
Bucură-te, lauda oamenilor şi a îngerilor;<br>
Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii;
+
Bucură-te, umbrirea serafimilor;<br>
Bucură-te, lauda oamenilor şi a îngerilor;
+
Bucură-te, slujitor preamărit al creştinilor;<br>
Bucură-te, umbrirea serafimilor;
 
Bucură-te, slujitor preamărit al creştinilor;
 
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
 
+
'''Condacul al 5-lea'''
Condacul al 5-lea
 
  
 
Aşa precum în Egipt cercetezi şi tămăduieşti neputinţele poporului celui binecredincios care aşteaptă ajutorul tău, îndură-te şi ne izbăveşte de necazurile ce ne-au cuprins, spre a cânta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Aşa precum în Egipt cercetezi şi tămăduieşti neputinţele poporului celui binecredincios care aşteaptă ajutorul tău, îndură-te şi ne izbăveşte de necazurile ce ne-au cuprins, spre a cânta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
  
 +
'''Icosul al 5-lea'''
  
Icosul al 5-lea
+
Totdeauna arăţi marea ta milostivire asupra neamului omenesc şi te faci scăpare a celor ce se învolburează pe marea acestei vieţi; de aceea strigăm către tine aşa:<br>
 
+
Bucură-te, ocârmuitorul corăbiilor învăluite în valuri;<br>
Totdeauna arăţi marea ta milostivire asupra neamului omenesc şi te faci scăpare a celor ce se învolburează pe marea acestei vieţi; de aceea strigăm către tine aşa:
+
Bucură-te, scapărea înotătorilor deznădăjduiţi;<br>
Bucură-te, ocârmuitorul corăbiilor învăluite în valuri;
+
Bucură-te, alinarea valurilor tulburate;<br>
Bucură-te, scapărea înotătorilor deznădăjduiţi;
+
Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale risipeşti furtuna;<br>
Bucură-te, alinarea valurilor tulburate;
+
Bucură-te, că prin mijlocirea ta luminezi negura norilor;<br>
Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale risipeşti furtuna;
+
Bucură-te, ajutorul celor înspăimântaţi de tunet;<br>
Bucură-te, că prin mijlocirea ta luminezi negura norilor;
+
Bucură-te, izbăvitorul celor înfricoşaţi de fulger;<br>
Bucură-te, ajutorul celor înspăimântaţi de tunet;
+
Bucură-te, cel ce ne ajuţi în primejdii, mijlocind către Mântuitorul;<br>
Bucură-te, izbăvitorul celor înfricoşaţi de fulger;
+
Bucură-te, nădejdea şi scapărea noastră;<br>
Bucură-te, cel ce ne ajuţi în primejdii, mijlocind către Mântuitorul;
+
Bucură-te, că în toate primejdiile la tine năzuim;<br>
Bucură-te, nădejdea şi scapărea noastră;
+
Bucură-te, că ajuţi cu rugăciunile tale tuturor care aleargă la tine;<br>
Bucură-te, că în toate primejdiile la tine năzuim;
 
Bucură-te, că ajuţi cu rugăciunile tale tuturor care aleargă la tine;
 
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
 
+
'''Condacul al-6-lea'''
Condacul al-6-lea
 
  
 
Cinstitorule de Dumnezeu, Fanurie, ascultă această rugăciune a noastră întru acest ceas şi prin Sfintele tale rugăciuni mântuieşte-ne de necazuri şi de supărări, precum ai izbăvit pe cei ce erau învăluiţi pe mare, când au chemat ajutorul tău; pentru ca şi noi, ca aceia, să aducem cântare: Aliluia!
 
Cinstitorule de Dumnezeu, Fanurie, ascultă această rugăciune a noastră întru acest ceas şi prin Sfintele tale rugăciuni mântuieşte-ne de necazuri şi de supărări, precum ai izbăvit pe cei ce erau învăluiţi pe mare, când au chemat ajutorul tău; pentru ca şi noi, ca aceia, să aducem cântare: Aliluia!
  
 +
'''Icosul al-6-lea'''
  
Icosul al-6-lea
+
Mucenice al lui Hristos, cinstit slujitor al darului, soleşte nouă păcătoşilor mijlocirile tale cele bogate către Stăpânul, pentru ca să ne învrednicim a ne împărtăşi de bunătăţile cele făgăduite credincioşilor şi să cântăm ţie aşa:<br>
 
+
Bucură-te, mare Mucenice al lui Hristos;<br>
Mucenice al lui Hristos, cinstit slujitor al darului, soleşte nouă păcătoşilor mijlocirile tale cele bogate către Stăpânul, pentru ca să ne învrednicim a ne împărtăşi de bunătăţile cele făgăduite credincioşilor şi să cântăm ţie aşa:
+
Bucură-te, cinstit slujitor al darului;<br>
Bucură-te, mare Mucenice al lui Hristos;
+
Bucură-te, tămăduitorule al bolilor;<br>
Bucură-te, cinstit slujitor al darului;
+
Bucură-te, mir care împrăştii durerea;<br>
Bucură-te, tămăduitorule al bolilor;
+
Bucură-te, rouă care răcoreşti patimile;<br>
Bucură-te, mir care împrăştii durerea;
+
Bucură-te, cel ce întăreşti pe slăbănogi cu alte tale rugăciuni;<br>
Bucură-te, rouă care răcoreşti patimile;
+
Bucură-te, ajutorul celor din primejdii;<br>
Bucură-te, cel ce întăreşti pe slăbănogi cu alte tale rugăciuni;
+
Bucură-te, cel ce rogi pe Domnul pentru cei din patul durerilor;<br>
Bucură-te, ajutorul celor din primejdii;
+
Bucură-te, cel ce ne ajuţi şi nouă păcătoşilor;<br>
Bucură-te, cel ce rogi pe Domnul pentru cei din patul durerilor;
+
Bucură-te, alinarea tuturor durerilor;<br>
Bucură-te, cel ce ne ajuţi şi nouă păcătoşilor;
+
Bucură-te, mângâierea cea mare a celor ce pătimesc în dureri;<br>
Bucură-te, alinarea tuturor durerilor;
+
Bucură-te, sprijinitorul celor neputincioşi;<br>
Bucură-te, mângâierea cea mare a celor ce pătimesc în dureri;
 
Bucură-te, sprijinitorul celor neputincioşi;
 
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
 
+
'''Condacul al-7-lea'''
Condacul al-7-lea
 
  
 
O, Preamilostive şi îndurate Doamne! Nu trece cu vederea lacrimile robilor tăi, ci le ajută şi-i miluieşte după mare mila Ta; izbăvindu-i de asupririle şi de necazurile care i-au cuprins pentru mulţimea păcatelor lor; şi precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, aşa ridică-ne şi pe noi din primejdia în care ne aflăm, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Fanurie, ca împreună cu el să-Ţi cântăm: Aliluia!
 
O, Preamilostive şi îndurate Doamne! Nu trece cu vederea lacrimile robilor tăi, ci le ajută şi-i miluieşte după mare mila Ta; izbăvindu-i de asupririle şi de necazurile care i-au cuprins pentru mulţimea păcatelor lor; şi precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, aşa ridică-ne şi pe noi din primejdia în care ne aflăm, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Fanurie, ca împreună cu el să-Ţi cântăm: Aliluia!
  
 +
'''Icosul al-7-lea'''
  
Icosul al-7-lea
+
Toate puterile cereşti lăudând credinţa ta cea tare către Dumnezeu, împreună cu tine slujesc Ziditorului celui fără de început; iar noi îţi aducem aceste cuvinte de laudă aşa:<br>
 
+
Bucură-te, că prin minuni ai făcut să strălucească credinţa;<br>
Toate puterile cereşti lăudând credinţa ta cea tare către Dumnezeu, împreună cu tine slujesc Ziditorului celui fără de început; iar noi îţi aducem aceste cuvinte de laudă aşa:
+
Bucură-te, cel ce prin credinţă ai făcut minuni mari;<br>
Bucură-te, că prin minuni ai făcut să strălucească credinţa;
+
Bucură-te, că rugăciunile tale totdeauna au fost ascultate;<br>
Bucură-te, cel ce prin credinţă ai făcut minuni mari;
+
Bucură-te, înţeleptule rugător către Dumnezeu;<br>
Bucură-te, că rugăciunile tale totdeauna au fost ascultate;
+
Bucură-te, tămâie bineprimită înaintea lui Dumnezeu;<br>
Bucură-te, înţeleptule rugător către Dumnezeu;
+
Bucură-te, cel ce ai scăpat multe suflete necăjite cu rugăciunile tale;<br>
Bucură-te, tămâie bineprimită înaintea lui Dumnezeu;
+
Bucură-te, cel ce pierzi pe cei puternici şi fără de lege;<br>
Bucură-te, cel ce ai scăpat multe suflete necăjite cu rugăciunile tale;
+
Bucură-te, ajutătorul cel tare al binecredincioşilor creştini;<br>
Bucură-te, cel ce pierzi pe cei puternici şi fără de lege;
+
Bucură-te, tăria ţărilor creştineşti;<br>
Bucură-te, ajutătorul cel tare al binecredincioşilor creştini;
+
Bucură-te, cel ce sfărâmi zidurile cetăţilor păgâne;<br>
Bucură-te, tăria ţărilor creştineşti;
+
Bucură-te, cel prin care tiranii sunt biruiţi;<br>
Bucură-te, cel ce sfărâmi zidurile cetăţilor păgâne;
+
Bucură-te, temelia şi fala credinţei noastre;<br>
Bucură-te, cel prin care tiranii sunt biruiţi;
 
Bucură-te, temelia şi fala credinţei noastre;
 
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
 
+
'''Condacul al-8-lea'''
Condacul al-8-lea
 
  
 
Toţi creştinii ortodocşi de pe pământ având nădejdea lor către tine, în orice întâmplare nu vor fi ruşinati, Mucenice Fanurie, căci tu eşti mare folositor al creştinătăţii. Pentru aceasta nu trece cu vederea şi ale noastre rugăciuni şi ne ajută, izbăvindu-ne din toate primejdiile, ca să cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Toţi creştinii ortodocşi de pe pământ având nădejdea lor către tine, în orice întâmplare nu vor fi ruşinati, Mucenice Fanurie, căci tu eşti mare folositor al creştinătăţii. Pentru aceasta nu trece cu vederea şi ale noastre rugăciuni şi ne ajută, izbăvindu-ne din toate primejdiile, ca să cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
  
 +
'''Icosul al-8-lea'''
  
Icosul al-8-lea
+
Având puterea darului de la Dumnezeu, ai prefăcut seceta în ploi şi cu Sfintele tale rugăciuni ai oprit mulţimea prea mare, de prisos, a ploilor, scăpând poporul de foametea care îi ameninţa, risipind hambarele strângătorilor de grâu; pentru care noi minunându-ne îţi cântăm aşa:<br>
 
+
Bucură-te, scăparea poporului de foamete;<br>
Având puterea darului de la Dumnezeu, ai prefăcut seceta în ploi şi cu Sfintele tale rugăciuni ai oprit mulţimea prea mare, de prisos, a ploilor, scăpând poporul de foametea care îi ameninţa, risipind hambarele strângătorilor de grâu; pentru care noi minunându-ne îţi cântăm aşa:
+
Bucură-te, cel ce ai prefăcut seceta, ca al doilea Ilie, în ploi binefăcătoare;<br>
Bucură-te, scăparea poporului de foamete;
+
Bucură-te, cel ce prin rugăciune ai oprit ploile prisositoare;<br>
Bucură-te, cel ce ai prefăcut seceta, ca al doilea Ilie, în ploi binefăcătoare;
+
Bucură-te, nădejdea cea mare a lucrătorului de pământ;<br>
Bucură-te, cel ce prin rugăciune ai oprit ploile prisositoare;
+
Bucură-te, mulţumirea celor ce seamănă cu credinţă;<br>
Bucură-te, nădejdea cea mare a lucrătorului de pământ;
+
Bucură-te, secerişul cel îmbelşugat al secerătorilor;<br>
Bucură-te, mulţumirea celor ce seamănă cu credinţă;
+
Bucură-te, comoara cea bogată a săracilor<br>
Bucură-te, secerişul cel îmbelşugat al secerătorilor;
+
Bucură-te, ajutorul nostru în vreme de secetă;<br>
Bucură-te, comoara cea bogată a săracilor
+
Bucură-te, ajutătorul şi chivernisitorul nostru de-a pururea;<br>
Bucură-te, ajutorul nostru în vreme de secetă;
+
Bucură-te, mângâierea celor ce sunt în nevoi;<br>
Bucură-te, ajutătorul şi chivernisitorul nostru de-a pururea;
+
Bucură-te, lauda cuvioşilor monahi şi a bunilor creştini;<br>
Bucură-te, mângâierea celor ce sunt în nevoi;
+
Bucură-te, ograda bine roditoare;<br>
Bucură-te, lauda cuvioşilor monahi şi a bunilor creştini;
 
Bucură-te, ograda bine roditoare;
 
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
 
+
'''Condacul al-9-lea'''
Condacul al-9-lea
 
  
 
Făcătorule de minuni, Sfinte Fanurie, după cum în vremea vieţii tale pe pământ ai izbăvit poporul credincios de primejdii şi de foamete prin Sfintele tale rugăciuni, aşa şi acum trimite mila ta asupra noastră, dăruindu-ne timp roditor şi îmbelşugat pentru creşterea şi ajutorul pruncilor sugari şi al sărmanilor, cu care vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Făcătorule de minuni, Sfinte Fanurie, după cum în vremea vieţii tale pe pământ ai izbăvit poporul credincios de primejdii şi de foamete prin Sfintele tale rugăciuni, aşa şi acum trimite mila ta asupra noastră, dăruindu-ne timp roditor şi îmbelşugat pentru creşterea şi ajutorul pruncilor sugari şi al sărmanilor, cu care vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
  
 +
'''Icosul al-9-lea'''
  
Icosul al-9-lea
+
Când cereau săracii ajutor de la tine în necazurile lor, nu i-ai depărtat cu vorbe întristătoare, ci i-ai ajutat în tot felul, dându-le blagoslovenia ta şi ceea ce le trebuia, scăpându-i din nevoi; pentru aceea aducem ţie această laudă aşa:<br>
 
+
Bucură-te, împlinirea lipsurilor săracilor;<br>
Când cereau săracii ajutor de la tine în necazurile lor, nu i-ai depărtat cu vorbe întristătoare, ci i-ai ajutat în tot felul, dându-le blagoslovenia ta şi ceea ce le trebuia, scăpându-i din nevoi; pentru aceea aducem ţie această laudă aşa:
+
Bucură-te, chivernisitorul tuturor celor lipsiţi;<br>
Bucură-te, împlinirea lipsurilor săracilor;
+
Bucură-te, cel ce preschimbi necazurile în bunătăţi;<br>
Bucură-te, chivernisitorul tuturor celor lipsiţi;
+
Bucură-te, cel ce îmblânzeşti fiarele sălbatice;<br>
Bucură-te, cel ce preschimbi necazurile în bunătăţi;
+
Bucură-te, cel ce lepezi lucrurile amăgitoare;<br>
Bucură-te, cel ce îmblânzeşti fiarele sălbatice;
+
Bucură-te, izbăvitorul tuturor celor ce sunt în nevoi;<br>
Bucură-te, cel ce lepezi lucrurile amăgitoare;
+
Bucură-te, cel ce pedepseşti pe neguţătorii cei lacomi;<br>
Bucură-te, izbăvitorul tuturor celor ce sunt în nevoi;
+
Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale faci lucruri preamuninate;<br>
Bucură-te, cel ce pedepseşti pe neguţătorii cei lacomi;
+
Bucură-te, vistierul darurilor lui Hristos Mântuitorul;<br>
Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale faci lucruri preamuninate;
+
Bucură-te, cel ce ai renunţat la avuţie şi ai împărţit-o cu cei săraci;<br>
Bucură-te, vistierul darurilor lui Hristos Mântuitorul;
 
Bucură-te, cel ce ai renunţat la avuţie şi ai împărţit-o cu cei săraci;
 
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
 
+
'''Condacul al 10-lea'''
Condacul al 10-lea
 
  
 
Dăruieşte şi nouă ajutorul tău ca acelor săraci, ca să scăpăm de năvălirea şerpilor otrăvitori şi mai ales a balaurului înspăimântător şi de vicleanul înşelător ce se luptă cu noi neîncetat pentru a răpune sufletele noastre; noi însă prin rugăciunile tale nădăjduim să dobândim cele de folos în viaţa aceasta şi în cea viitoare; ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Dăruieşte şi nouă ajutorul tău ca acelor săraci, ca să scăpăm de năvălirea şerpilor otrăvitori şi mai ales a balaurului înspăimântător şi de vicleanul înşelător ce se luptă cu noi neîncetat pentru a răpune sufletele noastre; noi însă prin rugăciunile tale nădăjduim să dobândim cele de folos în viaţa aceasta şi în cea viitoare; ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
  
 +
'''Icosul al 10-lea'''
  
Icosul al 10-lea
+
Nu te depărta de la noi, Sfinte Fanurie, şi de la toţi cei ce cheamă Sfânt numele tău, pentru că toţi recunoaştem grelele noastre păcate; şi ne rugăm ţie şi cerem cu credinţă ajutorul tău, cântându-ţi graiurile acestea aşa:<br>
 
+
Bucură-te, mântuirea celor ce işi mărturisesc curat păcatele;<br>
Nu te depărta de la noi, Sfinte Fanurie, şi de la toţi cei ce cheamă Sfânt numele tău, pentru că toţi recunoaştem grelele noastre păcate; şi ne rugăm ţie şi cerem cu credinţă ajutorul tău, cântându-ţi graiurile acestea aşa:
+
Bucură-te, mustrătorul acelora ce ascund păcatele lor;<br>
Bucură-te, mântuirea celor ce işi mărturisesc curat păcatele;
+
Bucură-te, cel ce nu suferi pe nelegiuţi;<br>
Bucură-te, mustrătorul acelora ce ascund păcatele lor;
+
Bucură-te, folositor mare al celor ce s-au pocăit;<br>
Bucură-te, cel ce nu suferi pe nelegiuţi;
+
Bucură-te, mare ajutător al celor ce vieţuiesc în smerenie;<br>
Bucură-te, folositor mare al celor ce s-au pocăit;
+
Bucură-te, văzând întoarcerea la Stăpân a lucrurilor furate;<br>
Bucură-te, mare ajutător al celor ce vieţuiesc în smerenie;
+
Bucură-te, descoperirea multor taine neştiute;<br>
Bucură-te, văzând întoarcerea la Stăpân a lucrurilor furate;
+
Bucură-te, cel ce ai adus pe mulţi la Hristos prin minunile tale;<br>
Bucură-te, descoperirea multor taine neştiute;
+
Bucură-te, preaminunate Mucenice, că nu ne laşi şi pe noi;<br>
Bucură-te, cel ce ai adus pe mulţi la Hristos prin minunile tale;
+
Bucură-te, cel ce mijloceşti la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre;<br>
Bucură-te, preaminunate Mucenice, că nu ne laşi şi pe noi;
+
Bucură-te, cel ce mângâi pe toţi cu ale tale mari minuni;<br>
Bucură-te, cel ce mijloceşti la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre;
+
Bucură-te, că prin tine şi neamul călugăresc capătă mântuire;<br>
Bucură-te, cel ce mângâi pe toţi cu ale tale mari minuni;
+
Bucură-te, că şi tot clerul bisericesc prin tine se mântuieşte;<br>
Bucură-te, că prin tine şi neamul călugăresc capătă mântuire;
 
Bucură-te, că şi tot clerul bisericesc prin tine se mântuieşte;
 
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
 
+
'''Condacul al 11-lea'''
Condacul al 11-lea
 
  
 
Mărgăritarul de mult preţ al lui Dumnezeu, care fiind ascuns în ţărână, străluceşte acum în Rhodos ca o comoară de mult preţ şi îmbogăţeşte, desfătează, luminează şi înveseleşte pe toţi cei ce vin la el cu credinţă şi cu dragoste; cu tine împreună cântăm Purtătorului de grijă al tuturor şi Dumnezeul nostru: Aliluia!
 
Mărgăritarul de mult preţ al lui Dumnezeu, care fiind ascuns în ţărână, străluceşte acum în Rhodos ca o comoară de mult preţ şi îmbogăţeşte, desfătează, luminează şi înveseleşte pe toţi cei ce vin la el cu credinţă şi cu dragoste; cu tine împreună cântăm Purtătorului de grijă al tuturor şi Dumnezeul nostru: Aliluia!
  
 +
'''Icosul al 11-lea'''
  
Icosul al 11-lea
+
Strălucit-a astăzi sărbătoarea plină de veselie şi praznicul luminat al Sfântului Mucenic Fanurie, cel mult pătimitor şi de biruinţă purtător; că Dumnezeu l-a învrednicit de cununa cerească a celor bineplăcuţi Lui şi l-a aşezat laolaltă cu îngerii. Pentru aceasta, lăudând pe Domnul care a făcut minunată voia Sa întru Sfinţii Săi, Sfântului Fanurie să-i grăim:<br>
 
+
Bucură-te, că ai stat în faţa idolilor;<br>
Strălucit-a astăzi sărbătoarea plină de veselie şi praznicul luminat al Sfântului Mucenic Fanurie, cel mult pătimitor şi de biruinţă purtător; că Dumnezeu l-a învrednicit de cununa cerească a celor bineplăcuţi Lui şi l-a aşezat laolaltă cu îngerii. Pentru aceasta, lăudând pe Domnul care a făcut minunată voia Sa întru Sfinţii Săi, Sfântului Fanurie să-i grăim:
+
Bucură-te, că ai defăimat minciuna lor;<br>
Bucură-te, că ai stat în faţa idolilor;
+
Bucură-te, că ai fost ars cu cărbuni aprinşi;<br>
Bucură-te, că ai defăimat minciuna lor;
+
Bucură-te, că ai stins credinţa în idoli;<br>
Bucură-te, că ai fost ars cu cărbuni aprinşi;
+
Bucură-te, că demonii te-au văzut şi au plâns;<br>
Bucură-te, că ai stins credinţa în idoli;
+
Bucură-te, că îngerii în juru-ţi s-au strâns;<br>
Bucură-te, că demonii te-au văzut şi au plâns;
+
Bucură-te, că iadul adânc s-a cutremurat;<br>
Bucură-te, că îngerii în juru-ţi s-au strâns;
+
Bucură-te, bărbat viteaz al Bisericii;<br>
Bucură-te, că iadul adânc s-a cutremurat;
+
Bucură-te, pecete curată a credinţei;<br>
Bucură-te, bărbat viteaz al Bisericii;
+
Bucură-te, cel ce eşti pildă luminată pentru noi;<br>
Bucură-te, pecete curată a credinţei;
+
Bucură-te, ostaşule nebiruit al lui Hristos;<br>
Bucură-te, cel ce eşti pildă luminată pentru noi;
+
Bucură-te, al nostru Mucenic preamărit;<br>
Bucură-te, ostaşule nebiruit al lui Hristos;
 
Bucură-te, al nostru Mucenic preamărit;
 
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
 
+
'''Condacul al 12-lea'''
Condacul al 12-lea
 
  
 
Pe cei ce sărutăm Sfânta ta icoană cu credinţă, Mucenice, şi lăudăm vieţuirea ta cea Sfântă, Fanurie preamărite, cu rugăciunile tale arată-ne moştenitori ai împărăţiei celei cereşti şi veşnice, şi părtaşi ai slavei celei de sus; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat: Aliluia!
 
Pe cei ce sărutăm Sfânta ta icoană cu credinţă, Mucenice, şi lăudăm vieţuirea ta cea Sfântă, Fanurie preamărite, cu rugăciunile tale arată-ne moştenitori ai împărăţiei celei cereşti şi veşnice, şi părtaşi ai slavei celei de sus; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat: Aliluia!
  
Icosul al 12-lea
+
'''Icosul al 12-lea'''
  
Minuni străine şi mai presus de înţelegere a făcut Dumnezeu întotdeauna întru Sfinţii Săi; împreună cu care, în timpul din urmă, a arătat ca pe un alt soare strălucind cu minunile pe Minunatul Fanurie, lauda Rhodosului şi a Bisericii. Căruia şi noi, aprinşi de dragoste şi de râvnă, să-i grăim din suflet:
+
Minuni străine şi mai presus de înţelegere a făcut Dumnezeu întotdeauna întru Sfinţii Săi; împreună cu care, în timpul din urmă, a arătat ca pe un alt soare strălucind cu minunile pe Minunatul Fanurie, lauda Rhodosului şi a Bisericii. Căruia şi noi, aprinşi de dragoste şi de râvnă, să-i grăim din suflet:<br>
Bucură-te, că ai fost aruncat în cuptor de foc;
+
Bucură-te, că ai fost aruncat în cuptor de foc;<br>
Bucură-te, că şi acolo te-ai bucurat;
+
Bucură-te, că şi acolo te-ai bucurat;<br>
Bucură-te, că te-ai rugat pentru cei ce te chinuiau;
+
Bucură-te, că te-ai rugat pentru cei ce te chinuiau;<br>
Bucură-te, cel ce eşti mijlocitor pentru toţi;
+
Bucură-te, cel ce eşti mijlocitor pentru toţi;<br>
Bucură-te, cel ce nu încetezi a ruga pe Hristos pentru noi;
+
Bucură-te, cel ce nu încetezi a ruga pe Hristos pentru noi;<br>
Bucură-te, scump prinos al credincioşilor;
+
Bucură-te, scump prinos al credincioşilor;<br>
Bucură-te, că ai umilit pe cei ce s-au trufit;
+
Bucură-te, că ai umilit pe cei ce s-au trufit;<br>
Bucură-te, că ai înălţat pe cel smerit;
+
Bucură-te, că ai înălţat pe cel smerit;<br>
Bucură-te, rugătorul nostru către Hristos;
+
Bucură-te, rugătorul nostru către Hristos;<br>
Bucură-te, tăria celui evlavios;
+
Bucură-te, tăria celui evlavios;<br>
Bucură-te, miluitorul credincioşilor;
+
Bucură-te, miluitorul credincioşilor;<br>
Bucură-te, cel ce te rogi pentru iertarea păcătoşilor;
+
Bucură-te, cel ce te rogi pentru iertarea păcătoşilor;<br>
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
Condacul al 13-lea
+
'''Condacul al 13-lea'''
  
O, Preaminunate Fanurie, cu lacrimi fierbinţi alergând la a ta ocrotire, ne rugăm ţie: izbăveşte-ne cu rugăciunile tale cele bineplăcute lui Dumnezeu, de toată nevoia şi necazul; îndepărtează de la noi toată durerea şi suferinţa şi ne învredniceşte ca şi în viaţa de veci să fim părtaşi ai împărăţiei veşnice şi împreună cu tine cântare să aducem lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)
+
O, Preaminunate Fanurie, cu lacrimi fierbinţi alergând la a ta ocrotire, ne rugăm ţie: izbăveşte-ne cu rugăciunile tale cele bineplăcute lui Dumnezeu, de toată nevoia şi necazul; îndepărtează de la noi toată durerea şi suferinţa şi ne învredniceşte ca şi în viaţa de veci să fim părtaşi ai împărăţiei veşnice şi împreună cu tine cântare să aducem lui Dumnezeu: Aliluia! ''(acest condac se zice de trei ori)''
  
 +
Apoi se zice iarăşi '''Icosul 1'''
  
Apoi se zice iarăşi Icosul 1
+
Poporul cel credincios cunoscând mulţimea minunilor tale, prin care ai ruşinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinţei noastre, cu umilire strigă către tine aşa:<br>
 
+
Bucură-te, mare Mucenice al Mântuitorului Hristos;<br>
Poporul cel credincios cunoscând mulţimea minunilor tale, prin care ai ruşinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinţei noastre, cu umilire strigă către tine aşa:
+
Bucură-te, scapărea celor ce aleargă la tine;<br>
Bucură-te, mare Mucenice al Mântuitorului Hristos;
+
Bucură-te, îndreptătorul credinţei;<br>
Bucură-te, scapărea celor ce aleargă la tine;
+
Bucură-te, ajutorul celor necăjiţi;<br>
Bucură-te, îndreptătorul credinţei;
+
Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;<br>
Bucură-te, ajutorul celor necăjiţi;
+
Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinţei;<br>
Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;
+
Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;<br>
Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinţei;
+
Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;<br>
Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;
+
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor;<br>
Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;
+
Bucură-te, cel ce cu blândeţe primeşti la tine pe cei greşiţi;<br>
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor;
+
Bucură-te, învăţătorul legii creştineşti;<br>
Bucură-te, cel ce cu blândeţe primeşti la tine pe cei greşiţi;
+
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepricepuţi;<br>
Bucură-te, învăţătorul legii creştineşti;
 
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepricepuţi;
 
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
 +
Şi '''Condacul 1'''
  
Şi Condacul 1
+
Apărătorului credinţei ortodocşilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulţumire toţi, care prin ale lui înţelepte învăţături ne-am luminat cu credinţa şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
  
Apărătorului credinţei ortodocşilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulţumire toţi, care prin ale lui înţelepte învăţături ne-am luminat cu credinţa şi să-i cântăm:
+
După aceasta se zice '''Rugăciunea către Sfântul Mucenic Fanurie''':
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!
 
  
 +
Către tine, Sfinte Mucenice Fanurie, înălţându-ne gândurile, noi păcătoşii cu umilinţă şi cu căldură te rugăm: caută dintru înălţimea cea plină de slavă a cerurilor, unde, prin viaţa ta Sfântă şi prin chinurile tale muceniceşti pentru Hristos, ţi-ai dobândit sălăşluire veşnică, şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, pătimirile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorile noastre. Şi te roagă cu îndrăzneala pe care ai agonisit-o, către Stăpânul tău ceresc şi Dumnezeul nostru, să ne ierte păcatele pe care cu ştiinţă şi cu neştiinţă, pururea, ca nişte robi nevrednici săvârşim, şi să nu se mânie pe noi până în sfârşit, pentru puţinătatea dragostei noastre faţă de El şi faţă de aproapele nostru; ci să fie pururea plin de milostivire faţă de noi şi să îndepărteze de la noi toată suferinţa şi durerea, toate patimile şi necazurile, toate amărăciunile şi strâmtorile, zidind în noi cuget curat, ca să putem rupe cu viaţa noastră de păcat de până acum, şi privind la ceruri, să ne înflăcăram de dorul de a deveni şi noi bineplăcuţi lui Dumnezeu. Aşa, Sfinte Mucenice Fanurie, fii povăţuitorul şi îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieţii, pentru ca urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de Hristos, să ne învrednicim de darurile tale, pentru iubirea de oameni şi binecuvântarea Marelui nostru Dumnezeu; şi trecând dintru această viaţă pământească, să ne bucurăm, laolaltă cu tine şi cu toţi cei bineplăcuţi din veac ai Domnlui, de împărăţia cea nesfârşită a cerurilor şi de partea celor drepţi, ca împreună cu toţi şi înconjuraţi de cereştii îngeri, să aducem slavă, cinste şi închinăciune lui Dumnezeu Celui slăvit în Treime, în vecii vecilor. Amin!
  
După aceasta se zice Rugăciunea către Sfântul Mucenic Fanurie:
+
Se face [[otpust]]ul.
 
 
Către tine, Sfinte Mucenice Fanurie, înălţându-ne gândurile, noi păcătoşii cu umilinţă şi cu căldură te rugăm: caută dintru înălţimea cea plină de slavă a cerurilor, unde, prin viaţa ta Sfântă şi prin chinurile tale muceniceşti pentru Hristos, ţi-ai dobândit sălăşluire veşnică, şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, pătimirile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorile noastre. Şi te roagă cu îndrăzneala pe care ai agonisit-o, către Stăpânul tău ceresc şi Dumnezeul nostru, să ne ierte păcatele pe care cu ştiinţă şi cu neştiinţă, pururea, ca nişte robi nevrednici săvârşim, şi să nu se mânie pe noi până în sfârşit, pentru puţinătatea dragostei noastre faţă de El şi faţă de aproapele nostru; ci să fie pururea plin de milostivire faţă de noi şi să îndepărteze de la noi toată suferinţa şi durerea, toate patimile şi necazurile, toate amărăciunile şi strâmtorile, zidind în noi cuget curat, ca să putem rupe cu viaţa noastră de păcat de până acum, şi privind la ceruri, să ne înflăcăram de dorul de a deveni şi noi bineplăcuţi lui Dumnezeu. Aşa, Sfinte Mucenice Fanurie, fii povăţuitorul şi îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieţii, pentru ca urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de Hristos, să ne învrednicim de darurile tale, pentru iubirea de oameni şi binecuvântarea Marelui nostru Dumnezeu; şi trecând dintru această viaţă pământească, să ne bucurăm, laolaltă cu tine şi cu toţi cei bineplăcuţi din veac ai Domnlui, de împărăţia cea nesfârşită a cerurilor şi de partea celor drepţi, ca împreună cu toţi şi înconjuraţi de cereştii îngeri, să aducem slavă, cinste şi închinăciune lui Dumnezeu Celui slăvit în Treime, în vecii vecilor. Amin!
 
  
Se face otpustul.
+
[[Categorie:Acatiste]]

Versiunea curentă din 7 decembrie 2014 17:41

Acatistul Sfântului Mucenic Fanurie
prăznuire la 27 august

Rugăciunile începătoare :

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăsluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!

Condacul 1

Apărătorului credinţei ortodocşilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulţumire toţi, care prin ale lui înţelepte învăţături ne-am luminat cu credinţa şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Icosul 1

Poporul cel credincios cunoscând mulţimea minunilor tale, prin care ai ruşinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinţei noastre, cu umilire strigă către tine aşa:
Bucură-te, mare Mucenice al Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, îndreptătorul credinţei;
Bucură-te, ajutorul celor necăjiţi;
Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;
Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinţei;
Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor;
Bucură-te, cel ce cu blândeţe primeşti la tine pe cei greşiţi;
Bucură-te, învăţătorul legii creştineşti;
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepricepuţi;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 2-lea

Deşi nu avem destulă vrednicie şi pricepere ca să putem lăuda minunile tale, din suflet curat şi din inimă umilită te rugăm să primeşti aceste mărturisiri de la noi, care cântăm cu tine: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Nimeni dintre noi păcătoşii nu se poate lăuda că rugăciunea lui va fi primită la tine cu vrednicie, căci ştii slăbiciunea firii noastre; de aceea te rugăm pentru necazurile noastre a primi cântarea aceasta:
Bucură-te, cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce fără cunoştinţe filosofice ai biruit pe filosofi;
Bucură-te, comoara legii noastre cea mult preţuită;
Bucură-te, povăţuitorul legiuirilor şi al legiuitorilor celor învăţaţi;
Bucură-te, lauda părinţilor şi a dascălilor;
Bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, mustrătorul ereticilor;
Bucură-te, cel ce ai fost înţelept din pruncie;
Bucură-te, mare şi înţelept învăţător;
Bucură-te, luptătorul pentru lege;
Bucură-te, cel ce şi astăzi ne ajuţi pe noi credincioşii;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 3-lea

Împovăraţi de multe păcate şi ispite vătămătoare fiind, altă nădejde nu avem afară de tine, mângâierea celor necăjiţi; deci te rugăm să fii mijlocitor pentru sufletele noastre spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Darul Duhului Sfânt fiind cu tine din tinereţe, te-ai arătat apărător şi de minuni făcător; pentru aceasta îţi cântăm ţie aşa:
Bucură-te, mare Mucenice al lui Hristos;
Bucură-te, lauda poporului credincios;
Bucură-te, a bolnavilor tămăduire;
Bucură-te, cel ce te rogi lui Dumnezeu pentru toţi;
Bucură-te, cel ce izbăveşti din primejdii pe cei ce aleargă la tine;
Bucură-te, izbăvitorul patimilor celor sufleteşti şi al celor trupeşti;
Bucură-te, tămăduitorul rănilor vechi;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce te cheamă pe tine;
Bucură-te, doctor fără plată;
Bucură-te, nădejdea celor necăjiţi;
Bucură-te, acoperământul şi scăpărea tuturor;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 4-lea

Mucenice mult-milostive, primeşte rugăciunea noastră a păcătoşilor şi mijloceşte către Ziditorul să dăruiască tămăduire şi sănătate robilor Săi, celor ce te cheamă în ajutor şi cântă cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Stând înaintea Sfintei tale icoane, noi păcătoşii socotim a fi înaintea ta; şi mărturisind minunile tale, te rugăm, ascultă această puţină rugăciune şi tinde dreapta ta spre ajutorul nostru, ca să-ţi cântăm ţie aşa:
Bucură-te, cel ce eşti împreună slujitor cu îngerii;
Bucură-te, cel ce ai fost cu oamenii petrecător;
Bucură-te, cel ce faci minuni mari;
Bucură-te, lauda pământului Egiptului;
Bucură-te, cel ce eşti în toată lumea vestit;
Bucură-te, cel ce te osteneşti a face bine;
Bucură-te, ajutătorul celor necăjiţi;
Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii;
Bucură-te, lauda oamenilor şi a îngerilor;
Bucură-te, umbrirea serafimilor;
Bucură-te, slujitor preamărit al creştinilor;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 5-lea

Aşa precum în Egipt cercetezi şi tămăduieşti neputinţele poporului celui binecredincios care aşteaptă ajutorul tău, îndură-te şi ne izbăveşte de necazurile ce ne-au cuprins, spre a cânta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Totdeauna arăţi marea ta milostivire asupra neamului omenesc şi te faci scăpare a celor ce se învolburează pe marea acestei vieţi; de aceea strigăm către tine aşa:
Bucură-te, ocârmuitorul corăbiilor învăluite în valuri;
Bucură-te, scapărea înotătorilor deznădăjduiţi;
Bucură-te, alinarea valurilor tulburate;
Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale risipeşti furtuna;
Bucură-te, că prin mijlocirea ta luminezi negura norilor;
Bucură-te, ajutorul celor înspăimântaţi de tunet;
Bucură-te, izbăvitorul celor înfricoşaţi de fulger;
Bucură-te, cel ce ne ajuţi în primejdii, mijlocind către Mântuitorul;
Bucură-te, nădejdea şi scapărea noastră;
Bucură-te, că în toate primejdiile la tine năzuim;
Bucură-te, că ajuţi cu rugăciunile tale tuturor care aleargă la tine;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al-6-lea

Cinstitorule de Dumnezeu, Fanurie, ascultă această rugăciune a noastră întru acest ceas şi prin Sfintele tale rugăciuni mântuieşte-ne de necazuri şi de supărări, precum ai izbăvit pe cei ce erau învăluiţi pe mare, când au chemat ajutorul tău; pentru ca şi noi, ca aceia, să aducem cântare: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Mucenice al lui Hristos, cinstit slujitor al darului, soleşte nouă păcătoşilor mijlocirile tale cele bogate către Stăpânul, pentru ca să ne învrednicim a ne împărtăşi de bunătăţile cele făgăduite credincioşilor şi să cântăm ţie aşa:
Bucură-te, mare Mucenice al lui Hristos;
Bucură-te, cinstit slujitor al darului;
Bucură-te, tămăduitorule al bolilor;
Bucură-te, mir care împrăştii durerea;
Bucură-te, rouă care răcoreşti patimile;
Bucură-te, cel ce întăreşti pe slăbănogi cu alte tale rugăciuni;
Bucură-te, ajutorul celor din primejdii;
Bucură-te, cel ce rogi pe Domnul pentru cei din patul durerilor;
Bucură-te, cel ce ne ajuţi şi nouă păcătoşilor;
Bucură-te, alinarea tuturor durerilor;
Bucură-te, mângâierea cea mare a celor ce pătimesc în dureri;
Bucură-te, sprijinitorul celor neputincioşi;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al-7-lea

O, Preamilostive şi îndurate Doamne! Nu trece cu vederea lacrimile robilor tăi, ci le ajută şi-i miluieşte după mare mila Ta; izbăvindu-i de asupririle şi de necazurile care i-au cuprins pentru mulţimea păcatelor lor; şi precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, aşa ridică-ne şi pe noi din primejdia în care ne aflăm, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Fanurie, ca împreună cu el să-Ţi cântăm: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Toate puterile cereşti lăudând credinţa ta cea tare către Dumnezeu, împreună cu tine slujesc Ziditorului celui fără de început; iar noi îţi aducem aceste cuvinte de laudă aşa:
Bucură-te, că prin minuni ai făcut să strălucească credinţa;
Bucură-te, cel ce prin credinţă ai făcut minuni mari;
Bucură-te, că rugăciunile tale totdeauna au fost ascultate;
Bucură-te, înţeleptule rugător către Dumnezeu;
Bucură-te, tămâie bineprimită înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai scăpat multe suflete necăjite cu rugăciunile tale;
Bucură-te, cel ce pierzi pe cei puternici şi fără de lege;
Bucură-te, ajutătorul cel tare al binecredincioşilor creştini;
Bucură-te, tăria ţărilor creştineşti;
Bucură-te, cel ce sfărâmi zidurile cetăţilor păgâne;
Bucură-te, cel prin care tiranii sunt biruiţi;
Bucură-te, temelia şi fala credinţei noastre;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al-8-lea

Toţi creştinii ortodocşi de pe pământ având nădejdea lor către tine, în orice întâmplare nu vor fi ruşinati, Mucenice Fanurie, căci tu eşti mare folositor al creştinătăţii. Pentru aceasta nu trece cu vederea şi ale noastre rugăciuni şi ne ajută, izbăvindu-ne din toate primejdiile, ca să cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-8-lea

Având puterea darului de la Dumnezeu, ai prefăcut seceta în ploi şi cu Sfintele tale rugăciuni ai oprit mulţimea prea mare, de prisos, a ploilor, scăpând poporul de foametea care îi ameninţa, risipind hambarele strângătorilor de grâu; pentru care noi minunându-ne îţi cântăm aşa:
Bucură-te, scăparea poporului de foamete;
Bucură-te, cel ce ai prefăcut seceta, ca al doilea Ilie, în ploi binefăcătoare;
Bucură-te, cel ce prin rugăciune ai oprit ploile prisositoare;
Bucură-te, nădejdea cea mare a lucrătorului de pământ;
Bucură-te, mulţumirea celor ce seamănă cu credinţă;
Bucură-te, secerişul cel îmbelşugat al secerătorilor;
Bucură-te, comoara cea bogată a săracilor
Bucură-te, ajutorul nostru în vreme de secetă;
Bucură-te, ajutătorul şi chivernisitorul nostru de-a pururea;
Bucură-te, mângâierea celor ce sunt în nevoi;
Bucură-te, lauda cuvioşilor monahi şi a bunilor creştini;
Bucură-te, ograda bine roditoare;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al-9-lea

Făcătorule de minuni, Sfinte Fanurie, după cum în vremea vieţii tale pe pământ ai izbăvit poporul credincios de primejdii şi de foamete prin Sfintele tale rugăciuni, aşa şi acum trimite mila ta asupra noastră, dăruindu-ne timp roditor şi îmbelşugat pentru creşterea şi ajutorul pruncilor sugari şi al sărmanilor, cu care vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Când cereau săracii ajutor de la tine în necazurile lor, nu i-ai depărtat cu vorbe întristătoare, ci i-ai ajutat în tot felul, dându-le blagoslovenia ta şi ceea ce le trebuia, scăpându-i din nevoi; pentru aceea aducem ţie această laudă aşa:
Bucură-te, împlinirea lipsurilor săracilor;
Bucură-te, chivernisitorul tuturor celor lipsiţi;
Bucură-te, cel ce preschimbi necazurile în bunătăţi;
Bucură-te, cel ce îmblânzeşti fiarele sălbatice;
Bucură-te, cel ce lepezi lucrurile amăgitoare;
Bucură-te, izbăvitorul tuturor celor ce sunt în nevoi;
Bucură-te, cel ce pedepseşti pe neguţătorii cei lacomi;
Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale faci lucruri preamuninate;
Bucură-te, vistierul darurilor lui Hristos Mântuitorul;
Bucură-te, cel ce ai renunţat la avuţie şi ai împărţit-o cu cei săraci;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 10-lea

Dăruieşte şi nouă ajutorul tău ca acelor săraci, ca să scăpăm de năvălirea şerpilor otrăvitori şi mai ales a balaurului înspăimântător şi de vicleanul înşelător ce se luptă cu noi neîncetat pentru a răpune sufletele noastre; noi însă prin rugăciunile tale nădăjduim să dobândim cele de folos în viaţa aceasta şi în cea viitoare; ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Nu te depărta de la noi, Sfinte Fanurie, şi de la toţi cei ce cheamă Sfânt numele tău, pentru că toţi recunoaştem grelele noastre păcate; şi ne rugăm ţie şi cerem cu credinţă ajutorul tău, cântându-ţi graiurile acestea aşa:
Bucură-te, mântuirea celor ce işi mărturisesc curat păcatele;
Bucură-te, mustrătorul acelora ce ascund păcatele lor;
Bucură-te, cel ce nu suferi pe nelegiuţi;
Bucură-te, folositor mare al celor ce s-au pocăit;
Bucură-te, mare ajutător al celor ce vieţuiesc în smerenie;
Bucură-te, văzând întoarcerea la Stăpân a lucrurilor furate;
Bucură-te, descoperirea multor taine neştiute;
Bucură-te, cel ce ai adus pe mulţi la Hristos prin minunile tale;
Bucură-te, preaminunate Mucenice, că nu ne laşi şi pe noi;
Bucură-te, cel ce mijloceşti la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre;
Bucură-te, cel ce mângâi pe toţi cu ale tale mari minuni;
Bucură-te, că prin tine şi neamul călugăresc capătă mântuire;
Bucură-te, că şi tot clerul bisericesc prin tine se mântuieşte;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 11-lea

Mărgăritarul de mult preţ al lui Dumnezeu, care fiind ascuns în ţărână, străluceşte acum în Rhodos ca o comoară de mult preţ şi îmbogăţeşte, desfătează, luminează şi înveseleşte pe toţi cei ce vin la el cu credinţă şi cu dragoste; cu tine împreună cântăm Purtătorului de grijă al tuturor şi Dumnezeul nostru: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Strălucit-a astăzi sărbătoarea plină de veselie şi praznicul luminat al Sfântului Mucenic Fanurie, cel mult pătimitor şi de biruinţă purtător; că Dumnezeu l-a învrednicit de cununa cerească a celor bineplăcuţi Lui şi l-a aşezat laolaltă cu îngerii. Pentru aceasta, lăudând pe Domnul care a făcut minunată voia Sa întru Sfinţii Săi, Sfântului Fanurie să-i grăim:
Bucură-te, că ai stat în faţa idolilor;
Bucură-te, că ai defăimat minciuna lor;
Bucură-te, că ai fost ars cu cărbuni aprinşi;
Bucură-te, că ai stins credinţa în idoli;
Bucură-te, că demonii te-au văzut şi au plâns;
Bucură-te, că îngerii în juru-ţi s-au strâns;
Bucură-te, că iadul adânc s-a cutremurat;
Bucură-te, bărbat viteaz al Bisericii;
Bucură-te, pecete curată a credinţei;
Bucură-te, cel ce eşti pildă luminată pentru noi;
Bucură-te, ostaşule nebiruit al lui Hristos;
Bucură-te, al nostru Mucenic preamărit;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 12-lea

Pe cei ce sărutăm Sfânta ta icoană cu credinţă, Mucenice, şi lăudăm vieţuirea ta cea Sfântă, Fanurie preamărite, cu rugăciunile tale arată-ne moştenitori ai împărăţiei celei cereşti şi veşnice, şi părtaşi ai slavei celei de sus; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Minuni străine şi mai presus de înţelegere a făcut Dumnezeu întotdeauna întru Sfinţii Săi; împreună cu care, în timpul din urmă, a arătat ca pe un alt soare strălucind cu minunile pe Minunatul Fanurie, lauda Rhodosului şi a Bisericii. Căruia şi noi, aprinşi de dragoste şi de râvnă, să-i grăim din suflet:
Bucură-te, că ai fost aruncat în cuptor de foc;
Bucură-te, că şi acolo te-ai bucurat;
Bucură-te, că te-ai rugat pentru cei ce te chinuiau;
Bucură-te, cel ce eşti mijlocitor pentru toţi;
Bucură-te, cel ce nu încetezi a ruga pe Hristos pentru noi;
Bucură-te, scump prinos al credincioşilor;
Bucură-te, că ai umilit pe cei ce s-au trufit;
Bucură-te, că ai înălţat pe cel smerit;
Bucură-te, rugătorul nostru către Hristos;
Bucură-te, tăria celui evlavios;
Bucură-te, miluitorul credincioşilor;
Bucură-te, cel ce te rogi pentru iertarea păcătoşilor;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Condacul al 13-lea

O, Preaminunate Fanurie, cu lacrimi fierbinţi alergând la a ta ocrotire, ne rugăm ţie: izbăveşte-ne cu rugăciunile tale cele bineplăcute lui Dumnezeu, de toată nevoia şi necazul; îndepărtează de la noi toată durerea şi suferinţa şi ne învredniceşte ca şi în viaţa de veci să fim părtaşi ai împărăţiei veşnice şi împreună cu tine cântare să aducem lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1

Poporul cel credincios cunoscând mulţimea minunilor tale, prin care ai ruşinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinţei noastre, cu umilire strigă către tine aşa:
Bucură-te, mare Mucenice al Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, scapărea celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, îndreptătorul credinţei;
Bucură-te, ajutorul celor necăjiţi;
Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;
Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinţei;
Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor;
Bucură-te, cel ce cu blândeţe primeşti la tine pe cei greşiţi;
Bucură-te, învăţătorul legii creştineşti;
Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepricepuţi;
Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

Şi Condacul 1

Apărătorului credinţei ortodocşilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulţumire toţi, care prin ale lui înţelepte învăţături ne-am luminat cu credinţa şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!

După aceasta se zice Rugăciunea către Sfântul Mucenic Fanurie:

Către tine, Sfinte Mucenice Fanurie, înălţându-ne gândurile, noi păcătoşii cu umilinţă şi cu căldură te rugăm: caută dintru înălţimea cea plină de slavă a cerurilor, unde, prin viaţa ta Sfântă şi prin chinurile tale muceniceşti pentru Hristos, ţi-ai dobândit sălăşluire veşnică, şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, pătimirile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorile noastre. Şi te roagă cu îndrăzneala pe care ai agonisit-o, către Stăpânul tău ceresc şi Dumnezeul nostru, să ne ierte păcatele pe care cu ştiinţă şi cu neştiinţă, pururea, ca nişte robi nevrednici săvârşim, şi să nu se mânie pe noi până în sfârşit, pentru puţinătatea dragostei noastre faţă de El şi faţă de aproapele nostru; ci să fie pururea plin de milostivire faţă de noi şi să îndepărteze de la noi toată suferinţa şi durerea, toate patimile şi necazurile, toate amărăciunile şi strâmtorile, zidind în noi cuget curat, ca să putem rupe cu viaţa noastră de păcat de până acum, şi privind la ceruri, să ne înflăcăram de dorul de a deveni şi noi bineplăcuţi lui Dumnezeu. Aşa, Sfinte Mucenice Fanurie, fii povăţuitorul şi îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieţii, pentru ca urmând pilda credinţei şi a dragostei tale faţă de Hristos, să ne învrednicim de darurile tale, pentru iubirea de oameni şi binecuvântarea Marelui nostru Dumnezeu; şi trecând dintru această viaţă pământească, să ne bucurăm, laolaltă cu tine şi cu toţi cei bineplăcuţi din veac ai Domnlui, de împărăţia cea nesfârşită a cerurilor şi de partea celor drepţi, ca împreună cu toţi şi înconjuraţi de cereştii îngeri, să aducem slavă, cinste şi închinăciune lui Dumnezeu Celui slăvit în Treime, în vecii vecilor. Amin!

Se face otpustul.