Acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 27 noiembrie 2013 14:37, autor: Vladimir-Adrian (Discuție | contribuții) (ortografie)
Salt la: navigare, căutare

Ioan Iacob de la Neamţ sau Hozevitul, Sfânt Preacuvios Părinte, prăznuire la 5 august

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate Ceresc, ... . Sfinte Dumnezeule, ... . (de trei ori). Slavă ... Şi acum ... . Amin! Preasfântă Treime, ... . Doamne miluieşte, (de trei ori), Slavă ... Şi acum ... . Amin! Tatăl nostru, ... . Amin. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin! Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca Unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv, şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc. Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă ... Şi acum ... Amin.

Troparul: Pe tine, Părinte, te cinstim, căci lăsând lumea şi patria ta, ai luat Crucea, urmând lui Hristos, şi în Valea Iordanului, în peşteră pustnicească, la Hozeva nevoindu-te, te-ai mutat la Cel dorit. Pentru aceasta împreună cu îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte Ioane, duhul tău.

Condacul 1: Adunaţi-vă toţi iubitorii de Hristos, din Biserica Lui cea dreptmăritoare, la pomenirea Cuviosului Ioan Românul, care în Sfânta Mănăstire a Neamţului a fost călugărit şi în Sfânta Mănăstire Hozeva, din Ţara Sfântă, de Dumnezeu a fost proslăvit. Cu credinţă şi cu evlavie să-l cinstim şi aşa să-i cântăm: Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!

Icosul 1: Îngerească viaţă din copilărie dorind, de la fericita sa bunică credinţa a învăţat şi la toată fapta bună s-a deprins, pentru care şi noi, smeriţii, cu laude îl cinstim aşa: Bucură-te, mlădiţă crescută din buciumul Hristos; Bucură-te, că la vremea cuvenită, multora ai fost de folos; Bucură-te, că la şcoala din Crăiniceni ai fost dat spre învăţătură; Bucură-te, că şi acolo ai avut o purtare bună; Bucură-te, că de jocurile copilăreşti şi tinereşti pururea ai fugit; Bucură-te, că din copilărie obiceiurile cele bune ai iubit; Bucură-te, că în sărbători şi duminici Sfintele Scripturi le citeai; Bucură-te, că prin aceasta pe bunica ta o bucurai; Bucură-te, că prin aceste citiri foarte pe ea o foloseai; Bucură-te, că fericita ta bunică de mic dreapta credinţă te-a învăţat; Bucură-te, că ea auzindu-te citind prin sfintele cărţi, foarte se bucura; Bucură-te, că şi pe alţi creştini cu citirea Sfintelor Scripturi i-ai luminat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!

Condacul al 2-lea: Sfaturile fericitei tale bunici, care de la vârsta de şase luni te-a crescut şi dreapta credinţă te-a învăţat, foarte cu evlavie le-ai primit şi după ce ai crescut, aducându-ţi aminte cu mare evlavie de sfaturile ei, în sfintele tale rugăciuni o pomeneai şi cu mulţumire lui Dumnezeu cântai: Aliluia!

Icosul al 2-lea: Când aveai zece ani, fericita ta bunică s-a mutat către Dumnezeu şi tu ai rămas în grija unchiului tău şi, fiindcă ai terminat cu premiu clasele primare, unchiul tău, Alecu Iacob, te-a dat la gimnaziu şi apoi la liceu. Iar noi, pentru luminata ta minte, te lăudăm: Bucură-te, că în şcolile ce ai urmat, unul dintre cei mai buni ai fost; Bucură-te, că prin purtarea ta cea bună, multora ai fost de folos; Bucură-te, că în toată vremea vieţii tale, blând şi credincios ai fost; Bucură-te, că prin calităţile tale multora ai fost de folos; Bucură-te, că în duminici şi sărbători nelipsit de la biserică erai; Bucură-te, că de distracţii şi obiceiuri lumeşti foarte te fereai; Bucură-te, că prietenie cu cei evlavioşi aveai; Bucură-te, că în inima ta focul dragostei de Hristos pururea îl aveai; Bucură-te, că în timpul liber cu citirea sfintelor cărţi zăboveai; Bucură-te, că frumuseţile naturii foarte le iubeai; Bucură-te, că de cântecul păsărilor din livezi te mângâiai; Bucură-te, că văzând frumuseţile naturii, pe Dumnezeu lăudai; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!

Condacul al 3-lea: După terminarea liceului de la Cernăuţi, bun povăţuitor pe arhimandritul Eugen Laiu ai câştigat, care stareţului Sfintei Mănăstiri Neamţu te-a recomandat, unde cu mare evlavie ai venit şi lui Dumnezeu din inimă ai mulţumit, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea: Episcopul Nicodim Munteanu, stareţul Sfintei Mănăstiri Neamţu, cu toată bunăvoinţa te-a primit şi la ascultarea îngrijirii de bolnavi te-a rânduit. Iar tu cu mare dragoste ascultarea ai primit-o, pentru care şi noi nevrednicii, te lăudăm: Bucură-te, că ascultarea ta la bolniţa multora a fost de folos; Bucură-te, că bolnavilor le slujeai cu dragostea lui Hristos; Bucură-te, că acolo la bolniţă peste un părinte duhovnicesc ai dat; Bucură-te, că multe lucruri bune de la el ai învăţat; Bucură-te, că acest părinte duhovnicesc Iov Burlacu se numea; Bucură-te, că acest părinte duhovnicesc ţie de folos ţi-a fost; Bucură-te, că după câteva luni rasoforia ai primit; Bucură-te, că după aceasta la biblioteca sfintei mănăstiri ai fost rânduit; Bucură-te, că acolo multe cărţi sfinte ai citit; Bucură-te, că din acea vreme cu arhimandritul Claudiu Derebreanu te-ai întâlnit; Bucură-te, că şi la bibliotecă fiind, de îngrijirea bolnavilor n-ai uitat; Bucură-te, că şi la pravila bisericii totdeauna te-ai aflat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!

Condacul al 4-lea: Când te pregăteai de plecare la Mormântul Domnului ai fost luat în armată, şi acolo la îngrijirea bolnavilor ai fost rânduit, pentru care din toată inima lui Dumnezeu ai mulţumit, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea: Când ai fost eliberat din armată, te-ai întors la obştea Sfintei Mănăstiri Neamţu, unde ţi s-a dat iarăşi ascultarea la bibliotecă; pentru care şi noi te cinstim: Bucură-te, fiule al ascultării şi următorul lui Hristos; Bucură-te, că şi acolo multora ai fost de folos; Bucură-te, că la ascultare cu mintea la Hristos priveai; Bucură-te, că din inimă lui Hristos te rugai; Bucură-te, că prin ascultare smerenia ai câştigat; Bucură-te, că prin ascultare şi smerenie către desăvârşire ai alergat; Bucură-te, că şi profesor la şcoala monahală ai fost rânduit; Bucură-te, că şi acolo cu pilda vieţii pe toţi i-ai folosit; Bucură-te, că prin faptele tale cele bune mai mult decât prin cuvinte pe elevi i-ai învăţat; Bucură-te, că blândeţe, smerenie şi dragoste faţă de elevi aveai; Bucură-te, că toată fapta bună cu pilda vieţii pe toţi i-ai învăţat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!

Condacul al 5-lea: În Miercurea Sfintelor Patimi chipul îngeresc al călugăriei l-ai primit şi numele marelui Prooroc Ioan Botezătorul ţi s-a dat şi pentru buna rânduială a lui Dumnezeu ai mulţumit şi din inimă ai cântat: Aliluia!

Icosul al 5-lea: Fost-ai vizitat la Sfânta Mănăstire Neamţu de prietenul tău din Crăiniceni, preotul Gheorghe Lazăr, căruia i-ai spus hotărârea ta de a pleca în Ţara Sfântă pentru toată viaţa. Pentru această sfântă hotărâre, noi nevrednicii, te lăudăm: Bucură-te, că hotărâre sfântă ai luat; Bucură-te, că de Dumnezeu în Ţara Sfântă ai fost chemat; Bucură-te, că Dumnezeu din copilărie te-a ales şi te-a chemat; Bucură-te, că lui Dumnezeu din copilărie şi din tinereţe ai urmat; Bucură-te, că ajungând la sfintele locuri, cu mare evlavie te-ai închinat; Bucură-te, că la mănăstirea Sfântului Sava te-ai închinoviat; Bucură-te, că acolo mai multe ascultări ai primit; Bucură-te, că tu cu mare dragoste şi sârguinţă le-ai împlinit; Bucură-te, că pe bolnavii din sfânta mănăstire cu mare dragoste i-ai îngrjit; Bucură-te, că paracliser şi clopotar ai fost rânduit; Bucură-te, că foarte puţin noaptea dormeai; Bucură-te, că masă o dată pe zi după-amiaza primeai; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!

Condacul al 6-lea: În Mănăstirea Sfântului Sava în scurtă vreme limba greacă ai învăţat şi multe din cărţile Sfinţilor Părinţi ai citit, apoi ca îngrijitor al bolnavilor ai fost rânduit şi cu mare dragoste i-ai îngrijit şi lui Dumnezeu din toată inima cântai: Aliluia!

Icosul al 6-lea: Fost-ai în primejdie de moarte, Cuvioase Părinte Ioane, fiind atacat în Valea Cedrilor de nişte hoţi. Din mila şi ajutorul lui Dumnezeu te-au scăpat cu viaţă, pentru care şi noi, nevrednicii, mulţumim lui Dumnezeu, Care te-a ocrotit, şi zicem aşa: Bucură-te, că îndurarea lui Dumnezeu din primejdie de moarte te-a salvat; Bucură-te, că de moarte năpraznică ai scăpat; Bucură-te, că de multe ori şi bolnav erai; Bucură-te, că în toate ajutorul lui Dumnezeu îl cereai; Bucură-te, că la linişte şi la pustie te-ai gândit; Bucură-te, că luând blagoslovenie de la duhovnicul tău în pustia Tumran te-ai liniştit; Bucură-te, că de acolo în peştera Calomona ai plecat; Bucură-te, că acolo pe ucenicul Ioanichie ai dobândit; Bucură-te, că acolo un an şi jumătate ai sihăstrit; Bucură-te, că în această peşteră Acatistul Maici Domnului în limba greacă l-ai tradus; Bucură-te, că bolile pe tine aproape te-au distrus; Bucură-te, că de acolo în vremea războiului ai plecat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!

Condacul al 7-lea: Din lagărul englez te-ai dus din nou la Mănăstirea Sfântului Sava, fiind iarăşi paraclisier şi îngrijitor de bolnavi, pe care cu mare dragoste şi milă i-ai îngrijit şi pentru toate muţumind lui Dumnezeu, din inimă Îi cântai: Aliluia!

Icosul al 7-lea: Cu înalta binecuvântare a patriarhului Ierusalimului, precum şi a patriarhului Nicodim al Bisericii Ortodoxe Române, ai fost hirotonit preot de Preasfinţiul Victorin Ursache; pentru care şi noi nevrednicii cu laude te cinstim: Bucură-te, că numai de ascultare preoţia ai primit; Bucură-te, că după aceea egumen la schitul românesc de la Iordan ai fost rânduit; Bucură-te, că şi acolo multe lipsuri aveai; Bucură-te, că din mila unui credincios hrană primeai; Bucură-te, că acolo cinci ani ai stăreţit; Bucură-te, că după aceasta în pustia Hozeva cu ucenicul tău Ioanichie te-ai retras; Bucură-te, că acolo în Peştera Sfânta Ana ai rămas; Bucură-te, că acolo şapte ani te-ai nevoit; Bucură-te, că acolo program de scris ţi-ai rânduit; Bucură-te, că acolo multe traduceri în româneşte din cărţile Sfinţilor Părinţi ai făcut; Bucură-te, că şi în această sfântă peşteră multe nevoinţe ai răbdat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!

Condacul al 8-lea: Trăind în mare sărăcie, căldura soarelui răbdând şi umezeala peşterii suferind, toată noaptea în rugăciuni şi mătănii o petreceai şi din inimă, cu lacrimi, lui Dumnezeu cântai: Aliluia!

Icosul al 8-lea: Odată pe zi hrană primeai, cu pesmeţi şi cu smochine te hrăneai, în sărbătorile mari Sfânta Liturghie în Peştera Sfintei Ana o săvârşeai şi acolo cu Preacuratele Taine te împărtăşeai. Pentru care şi noi, nevrednicii, cinstind viaţa ta cea pustnicească, te lăudăm, zicând: Bucură-te, că o dată pe zi hrană primeai; Bucură-te, că acolo în peşteră petrecând, cu gândul la cele cereşti pururea erai; Bucură-te, că în peştera ta foarte rar pe cineva primeai; Bucură-te, că faţă de dreapta credinţă mare râvnă aveai; Bucură-te, că pe cei ce veneau la tine, pururea frica de Dumnezeu îi învăţai; Bucură-te, că celor ce veneau la tine din scrierile Sfinţilor Părinţi le citeai; Bucură-te, că de mila şi dragostea Mântuitorului către oameni totdeauna vorbeai; Bucură-te, că de înfricoşatele Patimi ale Domnului le aminteai; Bucură-te, că de ceasul morţii aminte le aduceai; Bucură-te, că la citirea Psaltirii zăboveai; Bucură-te, că citirea dumnezeieştilor Scripturi ca pe o hrană duhovnicească o aveai; Bucură-te, că în toate faptele bune sfinţilor Părinţi te asemănai; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!

Condacul al 9-lea: Voind Preaînduratul şi Preamilostivului Dumnezeu să te cheme la Sine, o boală grea ţi-a trimis, iar tu, cunoscând că ţi-a venit ceasul plecării din această lume, cu Sfintele şi Preacuratele Taine te-ai împărtăşit şi din adâncul inimii tale ai chemat mila lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea: Auzind de adormirea ta stareţul Sfintei Mănăstiri Hozeva, Preacuviosul Amfilohie, a venit cu câţiva călugări şi cele spre înmormântarea ta au rânduit, cântând aşa: Bucură-te, ostaşul lui Hristos cel adevărat; Bucură-te, că lupta cea bună o ai săvârşit; Bucură-te, că şi călătoria ta spre cer acum s-a terminat; Bucură-te, că de la Dumnezeu cununa biruinţei ai luat; Bucură-te, sluga lui Hristos care bine te-ai nevoit; Bucură-te, că nevoinţele tale acum au luat sfârşit; Bucură-te, că stareţul Amfilohie slujba înmormântării a început; Bucură-te, că o mare minune s-a făcut; Bucură-te, că păsărele în cârduri au venit; Bucură-te, că ele cu glasuri jalnice lângă sicriul tău ciripeau; Bucură-te, că păsărelele după tine plângeau; Bucură-te, că în viaţa ta pe ele le-ai ajutat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!

Condacul al 10-lea: Trimis-a preabunul Dumnezeu la înmormântarea ta mare mulţime de păsărele care zburau peste capetele celor ce erau acolo şi băteau din aripi deasupra sicriului tău. Aceasta văzându-le cei adunaţi acolo, au cunoscut minunea şi lui Dumnezeu cântau: Aliluia!

Icosul al 10-lea: Voind Preasfântul Dumnezeu să descopere Sfintele tale moaşte, un arhimandrit grec din America, fost ucenic al tău, a auzit în vis glasul tău, care de trei ori i-a zis: "Dacă vrei să mă vezi, vino până la Peştera Sfintei Ana, din pustia Iordanului". Acela, neştiind că te-ai mutat la Domnul, a venit să se închine la Mormântul Domnului, iar de acolo la peştera Sfintei Ana, unde a rugat pe stareţul Amfilohie să-i arate mormântul tău. Luând deci blagoslovenie, au deschis mormântul şi, văzând toţi buna mireasmă care ieşea din trupul tău, închinându-se, cu mare bucurie au cântat: Bucură-te, Cuvioase Părinte Ioane, că Dumnezeu pe tine te-a proslăvit; Bucură-te, că noi tocmai din America la tine am venit; Bucură-te, că Dumnezeu spre folosul nostru şi al multora te-a proslăvit; Bucură-te, că de această minune îndată mulţi au auzit; Bucură-te, că douăzeci de ani după moartea ta Dumnezeu întru nestricăciune te-a păzit; Bucură-te, că bună mireasmă din sfintele tale moaşte foarte s-a răspândit; Bucură-te, că nici hainele tale cu nimic nu s-au schimbat; Bucură-te, că acest lucru pe toţi i-a spăimântat; Bucură-te, că mulţi cu lacrimi în ochi către tine se rugau; Bucură-te, că alţii cu mare glas pe Dumnezeu lăudau; Bucură-te, că toţi de această minune s-au mirat; Bucură-te, că şi călugării de la Mănăstirea Hozeva s-au spăimântat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!

Condacul al 11-lea: Adus-a părintele stareţ Amfilohie împreună cu călugării de la Mănăstirea Hozeva sfintele tale moaşte de la Peştera Sfintei Ana la mănăstirea lor. Pentru această preaslăvită minune au dat slavă Bunului Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea: Aşezat-au sicriul cu sfintele tale moaşte lângă sicriul Sfântului Gheorghe Hozevitul, ctitorul acestei mănăstiri. Deschizând apoi sicriul şi văzându-te neatins de stricăciune, au simţit o bună mireasmă şi cu toţii au slăvit pe Dumnezeu, zicând: Bucură-te, Cuvioase Părinte Ioane, slava monahilor din Mănăstirea Hozeva; Bucură-te, că sfintele tale moaşte arată desăvârşirea; Bucură-te, că Dumnezeu, cu darul Său, sfintele tale moaşte le-a împodobit; Bucură-te, că prin tine, Dumnezeu o minune a secolului nostru a arătat; Bucură-te, că Dumnezeu pe tine cu nestricăciune te-a încununat; Bucură-te, mlădiţă sfântă din neamul românesc; Bucură-te, podoaba cinului călugăresc; Bucură-te, că prin tine cinstirea sfinţilor iarăşi se dovedeşte; Bucură-te, că prin tine minunea lui Dumnezeu întru sfinţi se adevereşte; Bucură-te, că întru sfinţi, Dumnezeu prin tine minune S-a arătat; Bucură-te, sluga lui Dumnezeu, cu slavă şi cu cinste încununat; Bucură-te, cu darul şi cu puterea lui Dumnezeu întru tine s-au arătat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!

Condacul al 12-lea: Patriarhul Benedict al Ierusalimului, auzind de minunea cu sfintele tale moaşte, a trimis o comisie formată din trei mitropoliţi la Sfânta Mănăstire Hozeva, pentru a le vedea şi a rândui unde să le aşeze. Făcându-se toate cu buna cuviinţă, au dat slavă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea: Învăţat-ai, Preacuvioase Părinte Ioane, cât ai fost în viaţă, pe toţi monahii şi creştinii care veneau la tine să păstreze cu mare scumpătate dreapta credinţă întru Hristos, chiar cu preţul vieţii şi multe manuscrise ai lăsat de mare folos sufletesc. Pentru care toţi cei dreptcredincioşi cu mare evlavie te cinstim, zicând: Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care cu viaţa şi cu învăţătura pe mulţi i-ai luminat; Bucură-te, a monahilor pildă de urmat; Bucură-te, că multe suferinţe şi boli ai răbdat; Bucură-te, că după douăzeci de ani de la adormirea ta, sfinţenia vieţii tale Dumnezeu a arătat; Bucură-te, făclie duhovnicească în pământ ascunsă; Bucură-te, făclie în sfeşnicul Bisericii de Dumnezeu pusă; Bucură-te, că pe mulţi cu cuvântul şi cu pilda vieţii ai luminat; Bucură-te, că adevărata credinţă pe toţi i-ai învăţat; Bucură-te, că acum în ceata sfinţilor petrecere ai aflat; Bucură-te, al Bisericii Ortodoxe fiu adevărat; Bucură-te, ostaş duhovnicesc al Marelui Împărat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viata ta marilor cuvioşi ai urmat!

Condacul al 13-lea: O, preacuvioase Părinte Ioane, care din neamul românesc ai răsărit şi în ţara sfânta Dumnezeu te-a proslăvit, numele marilor Prooroci Ilie şi Ioan Botezătorul în viaţa le-a purtat şi lor după putinţă le-ai urmat. Roagă-te pururea pentru noi, nevrednicii, ca să aflăm milă în ziua judecăţii de apoi şi împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Îngerească viaţă din copilărie dorind... şi Condacul 1: Adunaţi-vă toţi iubitorii de Hristos... .

După aceea zicem această rugăciune: O, Preacuvioase Părinte Ioane, care cu darul lui Dumnezeu din fragedă copilărie ai mers pe calea cea sfântă a desăvârşirii şi pentru care Preabunul şi Preaînduratul Dumnezeu a binevoit să te proslăveşti pe pământ şi în cer, te rugăm, auzi-ne şi pe noi, nevrednicii şi păcătoşii, care îndrăznim să venim cu toată evlavia şi umilinţa către tine, ca să te rogi Preabunului Dumnezeu, ca şi nouă să ne ajute cu mila şi cu îndurările Sale şi, prin rugăciunile tale, să mergem pe calea cea sfântă a poruncilor Lui şi din toată inima să ne silim a lucra cele bune spre folosul sufletelor noastre. Fie ca, prin mila şi îndurarea lui Dumnezeu şi prin sfintele tale rugăciuni, să avem şi noi milă şi îndurare în ceasul morţii noastre şi în ziua Judecăţii de apoi. Amin.