Acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(ortografie)
(Diacritice noi)
 
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator)
Linia 1: Linia 1:
[[Ioan Iacob Hozevitul|Ioan Iacob de la Neamţ]] sau Hozevitul, Sfânt [[Preacuvios]] Părinte, [[prăznuire]] la [[5 august]]
+
[[Ioan Iacob Hozevitul|Ioan Iacob de la Neamț]] sau Hozevitul, Sfânt [[Preacuvios]] Părinte, [[prăznuire]] la [[5 august]]
  
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate Ceresc, ... . Sfinte Dumnezeule, ... . (de trei ori). Slavă ... Şi acum ... . Amin! Preasfântă Treime, ... . Doamne miluieşte, (de trei ori), Slavă ... Şi acum ... . Amin! Tatăl nostru, ... . Amin. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!  
+
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție! Împărate Ceresc, ... . Sfinte Dumnezeule, ... . (de trei ori). Slavă ... Și acum ... . Amin! Preasfântă Treime, ... . Doamne miluiește, (de trei ori), Slavă ... Și acum ... . Amin! Tatăl nostru, ... . Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin!  
Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca Unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.  
+
Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca Unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi.  
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
+
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv, şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.
+
Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și Numele Tău chemăm.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.  
+
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.  
Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.  
+
Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.  
Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă ... Şi acum ... Amin.
+
Doamne miluiește (de 12 ori). Slavă ... Și acum ... Amin.
  
 
'''Troparul:'''
 
'''Troparul:'''
Pe tine, Părinte, te cinstim, căci lăsând lumea şi patria ta, ai luat Crucea, urmând lui Hristos, şi în Valea Iordanului, în peşteră pustnicească, la Hozeva nevoindu-te, te-ai mutat la Cel dorit. Pentru aceasta împreună cu îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte Ioane, duhul tău.
+
Pe tine, Părinte, te cinstim, căci lăsând lumea și patria ta, ai luat Crucea, urmând lui Hristos, și în Valea Iordanului, în peșteră pustnicească, la Hozeva nevoindu-te, te-ai mutat la Cel dorit. Pentru aceasta împreună cu îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte Ioane, duhul tău.
  
 
'''Condacul 1:'''
 
'''Condacul 1:'''
Adunaţi-vă toţi iubitorii de Hristos, din Biserica Lui cea dreptmăritoare, la pomenirea Cuviosului Ioan Românul, care în Sfânta Mănăstire a Neamţului a fost călugărit şi în Sfânta Mănăstire Hozeva, din Ţara Sfântă, de Dumnezeu a fost proslăvit. Cu credinţă şi cu evlavie să-l cinstim şi aşa să-i cântăm: Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!
+
Adunați-vă toți iubitorii de Hristos, din Biserica Lui cea dreptmăritoare, la pomenirea Cuviosului Ioan Românul, care în Sfânta Mănăstire a Neamțului a fost călugărit și în Sfânta Mănăstire Hozeva, din Țara Sfântă, de Dumnezeu a fost proslăvit. Cu credință și cu evlavie să-l cinstim și așa să-i cântăm: Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!
  
 
'''Icosul 1:'''
 
'''Icosul 1:'''
Îngerească viaţă din copilărie dorind, de la fericita sa bunică credinţa a învăţat şi la toată fapta bună s-a deprins, pentru care şi noi, smeriţii, cu laude îl cinstim aşa:
+
Îngerească viață din copilărie dorind, de la fericita sa bunică credința a învățat și la toată fapta bună s-a deprins, pentru care și noi, smeriții, cu laude îl cinstim așa:
Bucură-te, mlădiţă crescută din buciumul Hristos;
+
Bucură-te, mlădiță crescută din buciumul Hristos;
 
Bucură-te, că la vremea cuvenită, multora ai fost de folos;
 
Bucură-te, că la vremea cuvenită, multora ai fost de folos;
Bucură-te, că la şcoala din Crăiniceni ai fost dat spre învăţătură;
+
Bucură-te, că la școala din Crăiniceni ai fost dat spre învățătură;
Bucură-te, că şi acolo ai avut o purtare bună;
+
Bucură-te, că și acolo ai avut o purtare bună;
Bucură-te, că de jocurile copilăreşti şi tinereşti pururea ai fugit;
+
Bucură-te, că de jocurile copilărești și tinerești pururea ai fugit;
 
Bucură-te, că din copilărie obiceiurile cele bune ai iubit;
 
Bucură-te, că din copilărie obiceiurile cele bune ai iubit;
Bucură-te, că în sărbători şi duminici Sfintele Scripturi le citeai;
+
Bucură-te, că în sărbători și duminici Sfintele Scripturi le citeai;
 
Bucură-te, că prin aceasta pe bunica ta o bucurai;
 
Bucură-te, că prin aceasta pe bunica ta o bucurai;
 
Bucură-te, că prin aceste citiri foarte pe ea o foloseai;
 
Bucură-te, că prin aceste citiri foarte pe ea o foloseai;
Bucură-te, că fericita ta bunică de mic dreapta credinţă te-a învăţat;
+
Bucură-te, că fericita ta bunică de mic dreapta credință te-a învățat;
Bucură-te, că ea auzindu-te citind prin sfintele cărţi, foarte se bucura;
+
Bucură-te, că ea auzindu-te citind prin sfintele cărți, foarte se bucura;
Bucură-te, că şi pe alţi creştini cu citirea Sfintelor Scripturi i-ai luminat;
+
Bucură-te, că și pe alți creștini cu citirea Sfintelor Scripturi i-ai luminat;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!
+
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!
  
 
'''Condacul al 2-lea:'''
 
'''Condacul al 2-lea:'''
Sfaturile fericitei tale bunici, care de la vârsta de şase luni te-a crescut şi dreapta credinţă te-a învăţat, foarte cu evlavie le-ai primit şi după ce ai crescut, aducându-ţi aminte cu mare evlavie de sfaturile ei, în sfintele tale rugăciuni o pomeneai şi cu mulţumire lui Dumnezeu cântai: Aliluia!
+
Sfaturile fericitei tale bunici, care de la vârsta de șase luni te-a crescut și dreapta credință te-a învățat, foarte cu evlavie le-ai primit și după ce ai crescut, aducându-ți aminte cu mare evlavie de sfaturile ei, în sfintele tale rugăciuni o pomeneai și cu mulțumire lui Dumnezeu cântai: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 2-lea:'''
 
'''Icosul al 2-lea:'''
Când aveai zece ani, fericita ta bunică s-a mutat către Dumnezeu şi tu ai rămas în grija unchiului tău şi, fiindcă ai terminat cu premiu clasele primare, unchiul tău, Alecu Iacob, te-a dat la gimnaziu şi apoi la liceu. Iar noi, pentru luminata ta minte, te lăudăm:
+
Când aveai zece ani, fericita ta bunică s-a mutat către Dumnezeu și tu ai rămas în grija unchiului tău și, fiindcă ai terminat cu premiu clasele primare, unchiul tău, Alecu Iacob, te-a dat la gimnaziu și apoi la liceu. Iar noi, pentru luminata ta minte, te lăudăm:
Bucură-te, că în şcolile ce ai urmat, unul dintre cei mai buni ai fost;
+
Bucură-te, că în școlile ce ai urmat, unul dintre cei mai buni ai fost;
 
Bucură-te, că prin purtarea ta cea bună, multora ai fost de folos;
 
Bucură-te, că prin purtarea ta cea bună, multora ai fost de folos;
Bucură-te, că în toată vremea vieţii tale, blând şi credincios ai fost;
+
Bucură-te, că în toată vremea vieții tale, blând și credincios ai fost;
Bucură-te, că prin calităţile tale multora ai fost de folos;
+
Bucură-te, că prin calitățile tale multora ai fost de folos;
Bucură-te, că în duminici şi sărbători nelipsit de la biserică erai;
+
Bucură-te, că în duminici și sărbători nelipsit de la biserică erai;
Bucură-te, că de distracţii şi obiceiuri lumeşti foarte te fereai;
+
Bucură-te, că de distracții și obiceiuri lumești foarte te fereai;
Bucură-te, că prietenie cu cei evlavioşi aveai;
+
Bucură-te, că prietenie cu cei evlavioși aveai;
 
Bucură-te, că în inima ta focul dragostei de Hristos pururea îl aveai;
 
Bucură-te, că în inima ta focul dragostei de Hristos pururea îl aveai;
Bucură-te, că în timpul liber cu citirea sfintelor cărţi zăboveai;
+
Bucură-te, că în timpul liber cu citirea sfintelor cărți zăboveai;
Bucură-te, că frumuseţile naturii foarte le iubeai;
+
Bucură-te, că frumusețile naturii foarte le iubeai;
 
Bucură-te, că de cântecul păsărilor din livezi te mângâiai;
 
Bucură-te, că de cântecul păsărilor din livezi te mângâiai;
Bucură-te, că văzând frumuseţile naturii, pe Dumnezeu lăudai;
+
Bucură-te, că văzând frumusețile naturii, pe Dumnezeu lăudai;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!
+
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!
  
 
'''Condacul al 3-lea:'''
 
'''Condacul al 3-lea:'''
După terminarea liceului de la Cernăuţi, bun povăţuitor pe arhimandritul Eugen Laiu ai câştigat, care stareţului Sfintei Mănăstiri Neamţu te-a recomandat, unde cu mare evlavie ai venit şi lui Dumnezeu din inimă ai mulţumit, cântând: Aliluia!
+
După terminarea liceului de la Cernăuți, bun povățuitor pe arhimandritul Eugen Laiu ai câștigat, care starețului Sfintei Mănăstiri Neamțu te-a recomandat, unde cu mare evlavie ai venit și lui Dumnezeu din inimă ai mulțumit, cântând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 3-lea:'''
 
'''Icosul al 3-lea:'''
Episcopul Nicodim Munteanu, stareţul Sfintei Mănăstiri Neamţu, cu toată bunăvoinţa te-a primit şi la ascultarea îngrijirii de bolnavi te-a rânduit. Iar tu cu mare dragoste ascultarea ai primit-o, pentru care şi noi nevrednicii, te lăudăm:
+
Episcopul Nicodim Munteanu, starețul Sfintei Mănăstiri Neamțu, cu toată bunăvoința te-a primit și la ascultarea îngrijirii de bolnavi te-a rânduit. Iar tu cu mare dragoste ascultarea ai primit-o, pentru care și noi nevrednicii, te lăudăm:
Bucură-te, că ascultarea ta la bolniţa multora a fost de folos;
+
Bucură-te, că ascultarea ta la bolnița multora a fost de folos;
 
Bucură-te, că bolnavilor le slujeai cu dragostea lui Hristos;
 
Bucură-te, că bolnavilor le slujeai cu dragostea lui Hristos;
Bucură-te, că acolo la bolniţă peste un părinte duhovnicesc ai dat;
+
Bucură-te, că acolo la bolniță peste un părinte duhovnicesc ai dat;
Bucură-te, că multe lucruri bune de la el ai învăţat;
+
Bucură-te, că multe lucruri bune de la el ai învățat;
 
Bucură-te, că acest părinte duhovnicesc Iov Burlacu se numea;
 
Bucură-te, că acest părinte duhovnicesc Iov Burlacu se numea;
Bucură-te, că acest părinte duhovnicesc ţie de folos ţi-a fost;
+
Bucură-te, că acest părinte duhovnicesc ție de folos ți-a fost;
 
Bucură-te, că după câteva luni rasoforia ai primit;
 
Bucură-te, că după câteva luni rasoforia ai primit;
 
Bucură-te, că după aceasta la biblioteca sfintei mănăstiri ai fost rânduit;
 
Bucură-te, că după aceasta la biblioteca sfintei mănăstiri ai fost rânduit;
Bucură-te, că acolo multe cărţi sfinte ai citit;
+
Bucură-te, că acolo multe cărți sfinte ai citit;
 
Bucură-te, că din acea vreme cu arhimandritul Claudiu Derebreanu te-ai întâlnit;
 
Bucură-te, că din acea vreme cu arhimandritul Claudiu Derebreanu te-ai întâlnit;
Bucură-te, că şi la bibliotecă fiind, de îngrijirea bolnavilor n-ai uitat;
+
Bucură-te, că și la bibliotecă fiind, de îngrijirea bolnavilor n-ai uitat;
Bucură-te, că şi la pravila bisericii totdeauna te-ai aflat;
+
Bucură-te, că și la pravila bisericii totdeauna te-ai aflat;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!
+
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!
  
 
'''Condacul al 4-lea:'''
 
'''Condacul al 4-lea:'''
Când te pregăteai de plecare la Mormântul Domnului ai fost luat în armată, şi acolo la îngrijirea bolnavilor ai fost rânduit, pentru care din toată inima lui Dumnezeu ai mulţumit, cântând: Aliluia!
+
Când te pregăteai de plecare la Mormântul Domnului ai fost luat în armată, și acolo la îngrijirea bolnavilor ai fost rânduit, pentru care din toată inima lui Dumnezeu ai mulțumit, cântând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 4-lea:'''
 
'''Icosul al 4-lea:'''
Când ai fost eliberat din armată, te-ai întors la obştea Sfintei Mănăstiri Neamţu, unde ţi s-a dat iarăşi ascultarea la bibliotecă; pentru care şi noi te cinstim:
+
Când ai fost eliberat din armată, te-ai întors la obștea Sfintei Mănăstiri Neamțu, unde ți s-a dat iarăși ascultarea la bibliotecă; pentru care și noi te cinstim:
Bucură-te, fiule al ascultării şi următorul lui Hristos;
+
Bucură-te, fiule al ascultării și următorul lui Hristos;
Bucură-te, că şi acolo multora ai fost de folos;
+
Bucură-te, că și acolo multora ai fost de folos;
 
Bucură-te, că la ascultare cu mintea la Hristos priveai;
 
Bucură-te, că la ascultare cu mintea la Hristos priveai;
 
Bucură-te, că din inimă lui Hristos te rugai;
 
Bucură-te, că din inimă lui Hristos te rugai;
Bucură-te, că prin ascultare smerenia ai câştigat;
+
Bucură-te, că prin ascultare smerenia ai câștigat;
Bucură-te, că prin ascultare şi smerenie către desăvârşire ai alergat;
+
Bucură-te, că prin ascultare și smerenie către desăvârșire ai alergat;
Bucură-te, că şi profesor la şcoala monahală ai fost rânduit;
+
Bucură-te, că și profesor la școala monahală ai fost rânduit;
Bucură-te, că şi acolo cu pilda vieţii pe toţi i-ai folosit;
+
Bucură-te, că și acolo cu pilda vieții pe toți i-ai folosit;
Bucură-te, că prin faptele tale cele bune mai mult decât prin cuvinte pe elevi i-ai învăţat;
+
Bucură-te, că prin faptele tale cele bune mai mult decât prin cuvinte pe elevi i-ai învățat;
Bucură-te, că blândeţe, smerenie şi dragoste faţă de elevi aveai;
+
Bucură-te, că blândețe, smerenie și dragoste față de elevi aveai;
Bucură-te, că toată fapta bună cu pilda vieţii pe toţi i-ai învăţat;
+
Bucură-te, că toată fapta bună cu pilda vieții pe toți i-ai învățat;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!
+
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!
  
 
'''Condacul al 5-lea:'''
 
'''Condacul al 5-lea:'''
În Miercurea Sfintelor Patimi chipul îngeresc al călugăriei l-ai primit şi numele marelui Prooroc Ioan Botezătorul ţi s-a dat şi pentru buna rânduială a lui Dumnezeu ai mulţumit şi din inimă ai cântat: Aliluia!
+
În Miercurea Sfintelor Patimi chipul îngeresc al călugăriei l-ai primit și numele marelui Prooroc Ioan Botezătorul ți s-a dat și pentru buna rânduială a lui Dumnezeu ai mulțumit și din inimă ai cântat: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 5-lea:'''
 
'''Icosul al 5-lea:'''
Fost-ai vizitat la Sfânta Mănăstire Neamţu de prietenul tău din Crăiniceni, preotul Gheorghe Lazăr, căruia i-ai spus hotărârea ta de a pleca în Ţara Sfântă pentru toată viaţa. Pentru această sfântă hotărâre, noi nevrednicii, te lăudăm:
+
Fost-ai vizitat la Sfânta Mănăstire Neamțu de prietenul tău din Crăiniceni, preotul Gheorghe Lazăr, căruia i-ai spus hotărârea ta de a pleca în Țara Sfântă pentru toată viața. Pentru această sfântă hotărâre, noi nevrednicii, te lăudăm:
 
Bucură-te, că hotărâre sfântă ai luat;
 
Bucură-te, că hotărâre sfântă ai luat;
Bucură-te, că de Dumnezeu în Ţara Sfântă ai fost chemat;
+
Bucură-te, că de Dumnezeu în Țara Sfântă ai fost chemat;
Bucură-te, că Dumnezeu din copilărie te-a ales şi te-a chemat;
+
Bucură-te, că Dumnezeu din copilărie te-a ales și te-a chemat;
Bucură-te, că lui Dumnezeu din copilărie şi din tinereţe ai urmat;
+
Bucură-te, că lui Dumnezeu din copilărie și din tinerețe ai urmat;
 
Bucură-te, că ajungând la sfintele locuri, cu mare evlavie te-ai închinat;
 
Bucură-te, că ajungând la sfintele locuri, cu mare evlavie te-ai închinat;
 
Bucură-te, că la mănăstirea Sfântului Sava te-ai închinoviat;
 
Bucură-te, că la mănăstirea Sfântului Sava te-ai închinoviat;
 
Bucură-te, că acolo mai multe ascultări ai primit;
 
Bucură-te, că acolo mai multe ascultări ai primit;
Bucură-te, că tu cu mare dragoste şi sârguinţă le-ai împlinit;
+
Bucură-te, că tu cu mare dragoste și sârguință le-ai împlinit;
 
Bucură-te, că pe bolnavii din sfânta mănăstire cu mare dragoste i-ai îngrjit;
 
Bucură-te, că pe bolnavii din sfânta mănăstire cu mare dragoste i-ai îngrjit;
Bucură-te, că paracliser şi clopotar ai fost rânduit;
+
Bucură-te, că paracliser și clopotar ai fost rânduit;
Bucură-te, că foarte puţin noaptea dormeai;
+
Bucură-te, că foarte puțin noaptea dormeai;
 
Bucură-te, că masă o dată pe zi după-amiaza primeai;
 
Bucură-te, că masă o dată pe zi după-amiaza primeai;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!
+
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!
  
 
'''Condacul al 6-lea:'''
 
'''Condacul al 6-lea:'''
În Mănăstirea Sfântului Sava în scurtă vreme limba greacă ai învăţat şi multe din cărţile Sfinţilor Părinţi ai citit, apoi ca îngrijitor al bolnavilor ai fost rânduit şi cu mare dragoste i-ai îngrijit şi lui Dumnezeu din toată inima cântai: Aliluia!
+
În Mănăstirea Sfântului Sava în scurtă vreme limba greacă ai învățat și multe din cărțile Sfinților Părinți ai citit, apoi ca îngrijitor al bolnavilor ai fost rânduit și cu mare dragoste i-ai îngrijit și lui Dumnezeu din toată inima cântai: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 6-lea:'''
 
'''Icosul al 6-lea:'''
Fost-ai în primejdie de moarte, Cuvioase Părinte Ioane, fiind atacat în Valea Cedrilor de nişte hoţi. Din mila şi ajutorul lui Dumnezeu te-au scăpat cu viaţă, pentru care şi noi, nevrednicii, mulţumim lui Dumnezeu, Care te-a ocrotit, şi zicem aşa:
+
Fost-ai în primejdie de moarte, Cuvioase Părinte Ioane, fiind atacat în Valea Cedrilor de niște hoți. Din mila și ajutorul lui Dumnezeu te-au scăpat cu viață, pentru care și noi, nevrednicii, mulțumim lui Dumnezeu, Care te-a ocrotit, și zicem așa:
 
Bucură-te, că îndurarea lui Dumnezeu din primejdie de moarte te-a salvat;
 
Bucură-te, că îndurarea lui Dumnezeu din primejdie de moarte te-a salvat;
 
Bucură-te, că de moarte năpraznică ai scăpat;
 
Bucură-te, că de moarte năpraznică ai scăpat;
Bucură-te, că de multe ori şi bolnav erai;
+
Bucură-te, că de multe ori și bolnav erai;
 
Bucură-te, că în toate ajutorul lui Dumnezeu îl cereai;
 
Bucură-te, că în toate ajutorul lui Dumnezeu îl cereai;
Bucură-te, că la linişte şi la pustie te-ai gândit;
+
Bucură-te, că la liniște și la pustie te-ai gândit;
Bucură-te, că luând blagoslovenie de la duhovnicul tău în pustia Tumran te-ai liniştit;
+
Bucură-te, că luând blagoslovenie de la duhovnicul tău în pustia Tumran te-ai liniștit;
Bucură-te, că de acolo în peştera Calomona ai plecat;
+
Bucură-te, că de acolo în peștera Calomona ai plecat;
 
Bucură-te, că acolo pe ucenicul Ioanichie ai dobândit;
 
Bucură-te, că acolo pe ucenicul Ioanichie ai dobândit;
Bucură-te, că acolo un an şi jumătate ai sihăstrit;
+
Bucură-te, că acolo un an și jumătate ai sihăstrit;
Bucură-te, că în această peşteră Acatistul Maici Domnului în limba greacă l-ai tradus;
+
Bucură-te, că în această peșteră Acatistul Maici Domnului în limba greacă l-ai tradus;
 
Bucură-te, că bolile pe tine aproape te-au distrus;
 
Bucură-te, că bolile pe tine aproape te-au distrus;
 
Bucură-te, că de acolo în vremea războiului ai plecat;
 
Bucură-te, că de acolo în vremea războiului ai plecat;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!
+
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!
  
 
'''Condacul al 7-lea:'''
 
'''Condacul al 7-lea:'''
Din lagărul englez te-ai dus din nou la Mănăstirea Sfântului Sava, fiind iarăşi paraclisier şi îngrijitor de bolnavi, pe care cu mare dragoste şi milă i-ai îngrijit şi pentru toate muţumind lui Dumnezeu, din inimă Îi cântai: Aliluia!
+
Din lagărul englez te-ai dus din nou la Mănăstirea Sfântului Sava, fiind iarăși paraclisier și îngrijitor de bolnavi, pe care cu mare dragoste și milă i-ai îngrijit și pentru toate muțumind lui Dumnezeu, din inimă Îi cântai: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 7-lea:'''
 
'''Icosul al 7-lea:'''
Cu înalta binecuvântare a patriarhului Ierusalimului, precum şi a patriarhului Nicodim al Bisericii Ortodoxe Române, ai fost hirotonit preot de Preasfinţiul Victorin Ursache; pentru care şi noi nevrednicii cu laude te cinstim:
+
Cu înalta binecuvântare a patriarhului Ierusalimului, precum și a patriarhului Nicodim al Bisericii Ortodoxe Române, ai fost hirotonit preot de Preasfințiul Victorin Ursache; pentru care și noi nevrednicii cu laude te cinstim:
Bucură-te, că numai de ascultare preoţia ai primit;
+
Bucură-te, că numai de ascultare preoția ai primit;
 
Bucură-te, că după aceea egumen la schitul românesc de la Iordan ai fost rânduit;
 
Bucură-te, că după aceea egumen la schitul românesc de la Iordan ai fost rânduit;
Bucură-te, că şi acolo multe lipsuri aveai;
+
Bucură-te, că și acolo multe lipsuri aveai;
 
Bucură-te, că din mila unui credincios hrană primeai;
 
Bucură-te, că din mila unui credincios hrană primeai;
Bucură-te, că acolo cinci ani ai stăreţit;
+
Bucură-te, că acolo cinci ani ai stărețit;
 
Bucură-te, că după aceasta în pustia Hozeva cu ucenicul tău Ioanichie te-ai retras;
 
Bucură-te, că după aceasta în pustia Hozeva cu ucenicul tău Ioanichie te-ai retras;
Bucură-te, că acolo în Peştera Sfânta Ana ai rămas;
+
Bucură-te, că acolo în Peștera Sfânta Ana ai rămas;
Bucură-te, că acolo şapte ani te-ai nevoit;
+
Bucură-te, că acolo șapte ani te-ai nevoit;
Bucură-te, că acolo program de scris ţi-ai rânduit;
+
Bucură-te, că acolo program de scris ți-ai rânduit;
Bucură-te, că acolo multe traduceri în româneşte din cărţile Sfinţilor Părinţi ai făcut;
+
Bucură-te, că acolo multe traduceri în românește din cărțile Sfinților Părinți ai făcut;
Bucură-te, că şi în această sfântă peşteră multe nevoinţe ai răbdat;
+
Bucură-te, că și în această sfântă peșteră multe nevoințe ai răbdat;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!
+
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!
  
 
'''Condacul al 8-lea:'''
 
'''Condacul al 8-lea:'''
Trăind în mare sărăcie, căldura soarelui răbdând şi umezeala peşterii suferind, toată noaptea în rugăciuni şi mătănii o petreceai şi din inimă, cu lacrimi, lui Dumnezeu cântai: Aliluia!
+
Trăind în mare sărăcie, căldura soarelui răbdând și umezeala peșterii suferind, toată noaptea în rugăciuni și mătănii o petreceai și din inimă, cu lacrimi, lui Dumnezeu cântai: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 8-lea:'''
 
'''Icosul al 8-lea:'''
Odată pe zi hrană primeai, cu pesmeţi şi cu smochine te hrăneai, în sărbătorile mari Sfânta Liturghie în Peştera Sfintei Ana o săvârşeai şi acolo cu Preacuratele Taine te împărtăşeai. Pentru care şi noi, nevrednicii, cinstind viaţa ta cea pustnicească, te lăudăm, zicând:
+
Odată pe zi hrană primeai, cu pesmeți și cu smochine te hrăneai, în sărbătorile mari Sfânta Liturghie în Peștera Sfintei Ana o săvârșeai și acolo cu Preacuratele Taine te împărtășeai. Pentru care și noi, nevrednicii, cinstind viața ta cea pustnicească, te lăudăm, zicând:
 
Bucură-te, că o dată pe zi hrană primeai;
 
Bucură-te, că o dată pe zi hrană primeai;
Bucură-te, că acolo în peşteră petrecând, cu gândul la cele cereşti pururea erai;
+
Bucură-te, că acolo în peșteră petrecând, cu gândul la cele cerești pururea erai;
Bucură-te, că în peştera ta foarte rar pe cineva primeai;
+
Bucură-te, că în peștera ta foarte rar pe cineva primeai;
Bucură-te, că faţă de dreapta credinţă mare râvnă aveai;
+
Bucură-te, că față de dreapta credință mare râvnă aveai;
Bucură-te, că pe cei ce veneau la tine, pururea frica de Dumnezeu îi învăţai;
+
Bucură-te, că pe cei ce veneau la tine, pururea frica de Dumnezeu îi învățai;
Bucură-te, că celor ce veneau la tine din scrierile Sfinţilor Părinţi le citeai;
+
Bucură-te, că celor ce veneau la tine din scrierile Sfinților Părinți le citeai;
Bucură-te, că de mila şi dragostea Mântuitorului către oameni totdeauna vorbeai;
+
Bucură-te, că de mila și dragostea Mântuitorului către oameni totdeauna vorbeai;
Bucură-te, că de înfricoşatele Patimi ale Domnului le aminteai;
+
Bucură-te, că de înfricoșatele Patimi ale Domnului le aminteai;
Bucură-te, că de ceasul morţii aminte le aduceai;
+
Bucură-te, că de ceasul morții aminte le aduceai;
 
Bucură-te, că la citirea Psaltirii zăboveai;
 
Bucură-te, că la citirea Psaltirii zăboveai;
Bucură-te, că citirea dumnezeieştilor Scripturi ca pe o hrană duhovnicească o aveai;
+
Bucură-te, că citirea dumnezeieștilor Scripturi ca pe o hrană duhovnicească o aveai;
Bucură-te, că în toate faptele bune sfinţilor Părinţi te asemănai;
+
Bucură-te, că în toate faptele bune sfinților Părinți te asemănai;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!
+
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!
  
 
'''Condacul al 9-lea:'''
 
'''Condacul al 9-lea:'''
Voind Preaînduratul şi Preamilostivului Dumnezeu să te cheme la Sine, o boală grea ţi-a trimis, iar tu, cunoscând că ţi-a venit ceasul plecării din această lume, cu Sfintele şi Preacuratele Taine te-ai împărtăşit şi din adâncul inimii tale ai chemat mila lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
+
Voind Preaînduratul și Preamilostivului Dumnezeu să te cheme la Sine, o boală grea ți-a trimis, iar tu, cunoscând că ți-a venit ceasul plecării din această lume, cu Sfintele și Preacuratele Taine te-ai împărtășit și din adâncul inimii tale ai chemat mila lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 9-lea:'''
 
'''Icosul al 9-lea:'''
Auzind de adormirea ta stareţul Sfintei Mănăstiri Hozeva, Preacuviosul Amfilohie, a venit cu câţiva călugări şi cele spre înmormântarea ta au rânduit, cântând aşa:
+
Auzind de adormirea ta starețul Sfintei Mănăstiri Hozeva, Preacuviosul Amfilohie, a venit cu câțiva călugări și cele spre înmormântarea ta au rânduit, cântând așa:
Bucură-te, ostaşul lui Hristos cel adevărat;
+
Bucură-te, ostașul lui Hristos cel adevărat;
Bucură-te, că lupta cea bună o ai săvârşit;
+
Bucură-te, că lupta cea bună o ai săvârșit;
Bucură-te, că şi călătoria ta spre cer acum s-a terminat;
+
Bucură-te, că și călătoria ta spre cer acum s-a terminat;
Bucură-te, că de la Dumnezeu cununa biruinţei ai luat;
+
Bucură-te, că de la Dumnezeu cununa biruinței ai luat;
 
Bucură-te, sluga lui Hristos care bine te-ai nevoit;
 
Bucură-te, sluga lui Hristos care bine te-ai nevoit;
Bucură-te, că nevoinţele tale acum au luat sfârşit;
+
Bucură-te, că nevoințele tale acum au luat sfârșit;
Bucură-te, că stareţul Amfilohie slujba înmormântării a început;
+
Bucură-te, că starețul Amfilohie slujba înmormântării a început;
 
Bucură-te, că o mare minune s-a făcut;
 
Bucură-te, că o mare minune s-a făcut;
 
Bucură-te, că păsărele în cârduri au venit;
 
Bucură-te, că păsărele în cârduri au venit;
 
Bucură-te, că ele cu glasuri jalnice lângă sicriul tău ciripeau;
 
Bucură-te, că ele cu glasuri jalnice lângă sicriul tău ciripeau;
 
Bucură-te, că păsărelele după tine plângeau;
 
Bucură-te, că păsărelele după tine plângeau;
Bucură-te, că în viaţa ta pe ele le-ai ajutat;
+
Bucură-te, că în viața ta pe ele le-ai ajutat;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!
+
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!
  
 
'''Condacul al 10-lea:'''
 
'''Condacul al 10-lea:'''
Trimis-a preabunul Dumnezeu la înmormântarea ta mare mulţime de păsărele care zburau peste capetele celor ce erau acolo şi băteau din aripi deasupra sicriului tău. Aceasta văzându-le cei adunaţi acolo, au cunoscut minunea şi lui Dumnezeu cântau: Aliluia!
+
Trimis-a preabunul Dumnezeu la înmormântarea ta mare mulțime de păsărele care zburau peste capetele celor ce erau acolo și băteau din aripi deasupra sicriului tău. Aceasta văzându-le cei adunați acolo, au cunoscut minunea și lui Dumnezeu cântau: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 10-lea:'''
 
'''Icosul al 10-lea:'''
Voind Preasfântul Dumnezeu să descopere Sfintele tale moaşte, un arhimandrit grec din America, fost ucenic al tău, a auzit în vis glasul tău, care de trei ori i-a zis: "Daca vrei să mă vezi, vino până la Peştera Sfintei Ana, din pustia Iordanului". Acela, neştiind că te-ai mutat la Domnul, a venit să se închine la Mormântul Domnului, iar de acolo la peştera Sfintei Ana, unde a rugat pe stareţul Amfilohie să-i arate mormântul tău. Luând deci blagoslovenie, au deschis mormântul şi, văzând toţi buna mireasmă care ieşea din trupul tău, închinându-se, cu mare bucurie au cântat:
+
Voind Preasfântul Dumnezeu să descopere Sfintele tale moaște, un arhimandrit grec din America, fost ucenic al tău, a auzit în vis glasul tău, care de trei ori i-a zis: "Dacă vrei să mă vezi, vino până la Peștera Sfintei Ana, din pustia Iordanului". Acela, neștiind că te-ai mutat la Domnul, a venit să se închine la Mormântul Domnului, iar de acolo la peștera Sfintei Ana, unde a rugat pe starețul Amfilohie să-i arate mormântul tău. Luând deci blagoslovenie, au deschis mormântul și, văzând toți buna mireasmă care ieșea din trupul tău, închinându-se, cu mare bucurie au cântat:
 
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ioane, că Dumnezeu pe tine te-a proslăvit;
 
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ioane, că Dumnezeu pe tine te-a proslăvit;
 
Bucură-te, că noi tocmai din America la tine am venit;
 
Bucură-te, că noi tocmai din America la tine am venit;
Bucură-te, că Dumnezeu spre folosul nostru şi al multora te-a proslăvit;
+
Bucură-te, că Dumnezeu spre folosul nostru și al multora te-a proslăvit;
Bucură-te, că de această minune îndată mulţi au auzit;
+
Bucură-te, că de această minune îndată mulți au auzit;
 
Bucură-te, că douăzeci de ani după moartea ta Dumnezeu întru nestricăciune te-a păzit;
 
Bucură-te, că douăzeci de ani după moartea ta Dumnezeu întru nestricăciune te-a păzit;
Bucură-te, că bună mireasmă din sfintele tale moaşte foarte s-a răspândit;
+
Bucură-te, că bună mireasmă din sfintele tale moaște foarte s-a răspândit;
 
Bucură-te, că nici hainele tale cu nimic nu s-au schimbat;
 
Bucură-te, că nici hainele tale cu nimic nu s-au schimbat;
Bucură-te, că acest lucru pe toţi i-a spăimântat;
+
Bucură-te, că acest lucru pe toți i-a spăimântat;
Bucură-te, că mulţi cu lacrimi în ochi către tine se rugau;
+
Bucură-te, că mulți cu lacrimi în ochi către tine se rugau;
Bucură-te, că alţii cu mare glas pe Dumnezeu lăudau;
+
Bucură-te, că alții cu mare glas pe Dumnezeu lăudau;
Bucură-te, că toţi de această minune s-au mirat;
+
Bucură-te, că toți de această minune s-au mirat;
Bucură-te, că şi călugării de la Mănăstirea Hozeva s-au spăimântat;
+
Bucură-te, că și călugării de la Mănăstirea Hozeva s-au spăimântat;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!
+
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!
  
 
'''Condacul al 11-lea:'''
 
'''Condacul al 11-lea:'''
Adus-a părintele stareţ Amfilohie împreună cu călugării de la Mănăstirea Hozeva sfintele tale moaşte de la Peştera Sfintei Ana la mănăstirea lor. Pentru această preaslăvită minune au dat slavă Bunului Dumnezeu, cântând: Aliluia!
+
Adus-a părintele stareț Amfilohie împreună cu călugării de la Mănăstirea Hozeva sfintele tale moaște de la Peștera Sfintei Ana la mănăstirea lor. Pentru această preaslăvită minune au dat slavă Bunului Dumnezeu, cântând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 11-lea:'''
 
'''Icosul al 11-lea:'''
Aşezat-au sicriul cu sfintele tale moaşte lângă sicriul Sfântului Gheorghe Hozevitul, ctitorul acestei mănăstiri. Deschizând apoi sicriul şi văzându-te neatins de stricăciune, au simţit o bună mireasmă şi cu toţii au slăvit pe Dumnezeu, zicând:
+
Așezat-au sicriul cu sfintele tale moaște lângă sicriul Sfântului Gheorghe Hozevitul, ctitorul acestei mănăstiri. Deschizând apoi sicriul și văzându-te neatins de stricăciune, au simțit o bună mireasmă și cu toții au slăvit pe Dumnezeu, zicând:
 
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ioane, slava monahilor din Mănăstirea Hozeva;
 
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ioane, slava monahilor din Mănăstirea Hozeva;
Bucură-te, că sfintele tale moaşte arată desăvârşirea;
+
Bucură-te, că sfintele tale moaște arată desăvârșirea;
Bucură-te, că Dumnezeu, cu darul Său, sfintele tale moaşte le-a împodobit;
+
Bucură-te, că Dumnezeu, cu darul Său, sfintele tale moaște le-a împodobit;
 
Bucură-te, că prin tine, Dumnezeu o minune a secolului nostru a arătat;
 
Bucură-te, că prin tine, Dumnezeu o minune a secolului nostru a arătat;
 
Bucură-te, că Dumnezeu pe tine cu nestricăciune te-a încununat;
 
Bucură-te, că Dumnezeu pe tine cu nestricăciune te-a încununat;
Bucură-te, mlădiţă sfântă din neamul românesc;
+
Bucură-te, mlădiță sfântă din neamul românesc;
 
Bucură-te, podoaba cinului călugăresc;
 
Bucură-te, podoaba cinului călugăresc;
Bucură-te, că prin tine cinstirea sfinţilor iarăşi se dovedeşte;
+
Bucură-te, că prin tine cinstirea sfinților iarăși se dovedește;
Bucură-te, că prin tine minunea lui Dumnezeu întru sfinţi se adevereşte;
+
Bucură-te, că prin tine minunea lui Dumnezeu întru sfinți se adeverește;
Bucură-te, că întru sfinţi, Dumnezeu prin tine minune S-a arătat;
+
Bucură-te, că întru sfinți, Dumnezeu prin tine minune S-a arătat;
Bucură-te, sluga lui Dumnezeu, cu slavă şi cu cinste încununat;
+
Bucură-te, sluga lui Dumnezeu, cu slavă și cu cinste încununat;
Bucură-te, cu darul şi cu puterea lui Dumnezeu întru tine s-au arătat;
+
Bucură-te, cu darul și cu puterea lui Dumnezeu întru tine s-au arătat;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa ta marilor cuvioşi ai urmat!
+
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!
  
 
'''Condacul al 12-lea:'''
 
'''Condacul al 12-lea:'''
Patriarhul Benedict al Ierusalimului, auzind de minunea cu sfintele tale moaşte, a trimis o comisie formată din trei mitropoliţi la Sfânta Mănăstire Hozeva, pentru a le vedea şi a rândui unde să le aşeze. Făcându-se toate cu buna cuviinţă, au dat slavă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
+
Patriarhul Benedict al Ierusalimului, auzind de minunea cu sfintele tale moaște, a trimis o comisie formată din trei mitropoliți la Sfânta Mănăstire Hozeva, pentru a le vedea și a rândui unde să le așeze. Făcându-se toate cu buna cuviință, au dat slavă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
  
 
'''Icosul al 12-lea:'''
 
'''Icosul al 12-lea:'''
Învăţat-ai, Preacuvioase Părinte Ioane, cât ai fost în viaţă, pe toţi monahii şi creştinii care veneau la tine să păstreze cu mare scumpătate dreapta credinţă întru Hristos, chiar cu preţul vieţii şi multe manuscrise ai lăsat de mare folos sufletesc. Pentru care toţi cei dreptcredincioşi cu mare evlavie te cinstim, zicând:
+
Învățat-ai, Preacuvioase Părinte Ioane, cât ai fost în viață, pe toți monahii și creștinii care veneau la tine să păstreze cu mare scumpătate dreapta credință întru Hristos, chiar cu prețul vieții și multe manuscrise ai lăsat de mare folos sufletesc. Pentru care toți cei dreptcredincioși cu mare evlavie te cinstim, zicând:
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care cu viaţa şi cu învăţătura pe mulţi i-ai luminat;
+
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care cu viața și cu învățătura pe mulți i-ai luminat;
 
Bucură-te, a monahilor pildă de urmat;
 
Bucură-te, a monahilor pildă de urmat;
Bucură-te, că multe suferinţe şi boli ai răbdat;
+
Bucură-te, că multe suferințe și boli ai răbdat;
Bucură-te, că după douăzeci de ani de la adormirea ta, sfinţenia vieţii tale Dumnezeu a arătat;
+
Bucură-te, că după douăzeci de ani de la adormirea ta, sfințenia vieții tale Dumnezeu a arătat;
 
Bucură-te, făclie duhovnicească în pământ ascunsă;
 
Bucură-te, făclie duhovnicească în pământ ascunsă;
Bucură-te, făclie în sfeşnicul Bisericii de Dumnezeu pusă;
+
Bucură-te, făclie în sfeșnicul Bisericii de Dumnezeu pusă;
Bucură-te, că pe mulţi cu cuvântul şi cu pilda vieţii ai luminat;
+
Bucură-te, că pe mulți cu cuvântul și cu pilda vieții ai luminat;
Bucură-te, că adevărata credinţă pe toţi i-ai învăţat;
+
Bucură-te, că adevărata credință pe toți i-ai învățat;
Bucură-te, că acum în ceata sfinţilor petrecere ai aflat;
+
Bucură-te, că acum în ceata sfinților petrecere ai aflat;
 
Bucură-te, al Bisericii Ortodoxe fiu adevărat;
 
Bucură-te, al Bisericii Ortodoxe fiu adevărat;
Bucură-te, ostaş duhovnicesc al Marelui Împărat;
+
Bucură-te, ostaș duhovnicesc al Marelui Împărat;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viata ta marilor cuvioşi ai urmat!
+
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viata ta marilor cuvioși ai urmat!
  
 
'''Condacul al 13-lea:'''
 
'''Condacul al 13-lea:'''
O, preacuvioase Părinte Ioane, care din neamul românesc ai răsărit şi în ţara sfânta Dumnezeu te-a proslăvit, numele marilor Prooroci Ilie şi Ioan Botezătorul în viaţa le-a purtat şi lor după putinţă le-ai urmat. Roagă-te pururea pentru noi, nevrednicii, ca să aflăm milă în ziua judecăţii de apoi şi împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)
+
O, preacuvioase Părinte Ioane, care din neamul românesc ai răsărit și în țara sfânta Dumnezeu te-a proslăvit, numele marilor Prooroci Ilie și Ioan Botezătorul în viața le-a purtat și lor după putință le-ai urmat. Roagă-te pururea pentru noi, nevrednicii, ca să aflăm milă în ziua judecății de apoi și împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)
Apoi se zice iarăşi '''Icosul 1:''' ''Îngerească viaţă din copilărie dorind...'' şi '''Condacul 1:''' ''Adunaţi-vă toţi iubitorii de Hristos...'' .
+
Apoi se zice iarăși '''Icosul 1:''' ''Îngerească viață din copilărie dorind...'' și '''Condacul 1:''' ''Adunați-vă toți iubitorii de Hristos...'' .
  
 
După aceea zicem această rugăciune:
 
După aceea zicem această rugăciune:
O, Preacuvioase Părinte Ioane, care cu darul lui Dumnezeu din fragedă copilărie ai mers pe calea cea sfântă a desăvârşirii şi pentru care Preabunul şi Preaînduratul Dumnezeu a binevoit să te proslăveşti pe pământ şi în cer, te rugăm, auzi-ne şi pe noi, nevrednicii şi păcătoşii, care îndrăznim să venim cu toată evlavia şi umilinţa către tine, ca să te rogi Preabunului Dumnezeu, ca şi nouă să ne ajute cu mila şi cu îndurările Sale şi, prin rugăciunile tale, să mergem pe calea cea sfântă a poruncilor Lui şi din toată inima să ne silim a lucra cele bune spre folosul sufletelor noastre. Fie ca, prin mila şi îndurarea lui Dumnezeu şi prin sfintele tale rugăciuni, să avem şi noi milă şi îndurare în ceasul morţii noastre şi în ziua Judecăţii de apoi. Amin.
+
O, Preacuvioase Părinte Ioane, care cu darul lui Dumnezeu din fragedă copilărie ai mers pe calea cea sfântă a desăvârșirii și pentru care Preabunul și Preaînduratul Dumnezeu a binevoit să te proslăvești pe pământ și în cer, te rugăm, auzi-ne și pe noi, nevrednicii și păcătoșii, care îndrăznim să venim cu toată evlavia și umilința către tine, ca să te rogi Preabunului Dumnezeu, ca și nouă să ne ajute cu mila și cu îndurările Sale și, prin rugăciunile tale, să mergem pe calea cea sfântă a poruncilor Lui și din toată inima să ne silim a lucra cele bune spre folosul sufletelor noastre. Fie ca, prin mila și îndurarea lui Dumnezeu și prin sfintele tale rugăciuni, să avem și noi milă și îndurare în ceasul morții noastre și în ziua Judecății de apoi. Amin.
  
 
[[Categorie:Acatiste]]
 
[[Categorie:Acatiste]]

Versiunea curentă din 22 septembrie 2014 09:29

Ioan Iacob de la Neamț sau Hozevitul, Sfânt Preacuvios Părinte, prăznuire la 5 august

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție! Împărate Ceresc, ... . Sfinte Dumnezeule, ... . (de trei ori). Slavă ... Și acum ... . Amin! Preasfântă Treime, ... . Doamne miluiește, (de trei ori), Slavă ... Și acum ... . Amin! Tatăl nostru, ... . Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin! Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca Unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și Numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește (de 12 ori). Slavă ... Și acum ... Amin.

Troparul: Pe tine, Părinte, te cinstim, căci lăsând lumea și patria ta, ai luat Crucea, urmând lui Hristos, și în Valea Iordanului, în peșteră pustnicească, la Hozeva nevoindu-te, te-ai mutat la Cel dorit. Pentru aceasta împreună cu îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte Ioane, duhul tău.

Condacul 1: Adunați-vă toți iubitorii de Hristos, din Biserica Lui cea dreptmăritoare, la pomenirea Cuviosului Ioan Românul, care în Sfânta Mănăstire a Neamțului a fost călugărit și în Sfânta Mănăstire Hozeva, din Țara Sfântă, de Dumnezeu a fost proslăvit. Cu credință și cu evlavie să-l cinstim și așa să-i cântăm: Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!

Icosul 1: Îngerească viață din copilărie dorind, de la fericita sa bunică credința a învățat și la toată fapta bună s-a deprins, pentru care și noi, smeriții, cu laude îl cinstim așa: Bucură-te, mlădiță crescută din buciumul Hristos; Bucură-te, că la vremea cuvenită, multora ai fost de folos; Bucură-te, că la școala din Crăiniceni ai fost dat spre învățătură; Bucură-te, că și acolo ai avut o purtare bună; Bucură-te, că de jocurile copilărești și tinerești pururea ai fugit; Bucură-te, că din copilărie obiceiurile cele bune ai iubit; Bucură-te, că în sărbători și duminici Sfintele Scripturi le citeai; Bucură-te, că prin aceasta pe bunica ta o bucurai; Bucură-te, că prin aceste citiri foarte pe ea o foloseai; Bucură-te, că fericita ta bunică de mic dreapta credință te-a învățat; Bucură-te, că ea auzindu-te citind prin sfintele cărți, foarte se bucura; Bucură-te, că și pe alți creștini cu citirea Sfintelor Scripturi i-ai luminat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!

Condacul al 2-lea: Sfaturile fericitei tale bunici, care de la vârsta de șase luni te-a crescut și dreapta credință te-a învățat, foarte cu evlavie le-ai primit și după ce ai crescut, aducându-ți aminte cu mare evlavie de sfaturile ei, în sfintele tale rugăciuni o pomeneai și cu mulțumire lui Dumnezeu cântai: Aliluia!

Icosul al 2-lea: Când aveai zece ani, fericita ta bunică s-a mutat către Dumnezeu și tu ai rămas în grija unchiului tău și, fiindcă ai terminat cu premiu clasele primare, unchiul tău, Alecu Iacob, te-a dat la gimnaziu și apoi la liceu. Iar noi, pentru luminata ta minte, te lăudăm: Bucură-te, că în școlile ce ai urmat, unul dintre cei mai buni ai fost; Bucură-te, că prin purtarea ta cea bună, multora ai fost de folos; Bucură-te, că în toată vremea vieții tale, blând și credincios ai fost; Bucură-te, că prin calitățile tale multora ai fost de folos; Bucură-te, că în duminici și sărbători nelipsit de la biserică erai; Bucură-te, că de distracții și obiceiuri lumești foarte te fereai; Bucură-te, că prietenie cu cei evlavioși aveai; Bucură-te, că în inima ta focul dragostei de Hristos pururea îl aveai; Bucură-te, că în timpul liber cu citirea sfintelor cărți zăboveai; Bucură-te, că frumusețile naturii foarte le iubeai; Bucură-te, că de cântecul păsărilor din livezi te mângâiai; Bucură-te, că văzând frumusețile naturii, pe Dumnezeu lăudai; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!

Condacul al 3-lea: După terminarea liceului de la Cernăuți, bun povățuitor pe arhimandritul Eugen Laiu ai câștigat, care starețului Sfintei Mănăstiri Neamțu te-a recomandat, unde cu mare evlavie ai venit și lui Dumnezeu din inimă ai mulțumit, cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea: Episcopul Nicodim Munteanu, starețul Sfintei Mănăstiri Neamțu, cu toată bunăvoința te-a primit și la ascultarea îngrijirii de bolnavi te-a rânduit. Iar tu cu mare dragoste ascultarea ai primit-o, pentru care și noi nevrednicii, te lăudăm: Bucură-te, că ascultarea ta la bolnița multora a fost de folos; Bucură-te, că bolnavilor le slujeai cu dragostea lui Hristos; Bucură-te, că acolo la bolniță peste un părinte duhovnicesc ai dat; Bucură-te, că multe lucruri bune de la el ai învățat; Bucură-te, că acest părinte duhovnicesc Iov Burlacu se numea; Bucură-te, că acest părinte duhovnicesc ție de folos ți-a fost; Bucură-te, că după câteva luni rasoforia ai primit; Bucură-te, că după aceasta la biblioteca sfintei mănăstiri ai fost rânduit; Bucură-te, că acolo multe cărți sfinte ai citit; Bucură-te, că din acea vreme cu arhimandritul Claudiu Derebreanu te-ai întâlnit; Bucură-te, că și la bibliotecă fiind, de îngrijirea bolnavilor n-ai uitat; Bucură-te, că și la pravila bisericii totdeauna te-ai aflat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!

Condacul al 4-lea: Când te pregăteai de plecare la Mormântul Domnului ai fost luat în armată, și acolo la îngrijirea bolnavilor ai fost rânduit, pentru care din toată inima lui Dumnezeu ai mulțumit, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea: Când ai fost eliberat din armată, te-ai întors la obștea Sfintei Mănăstiri Neamțu, unde ți s-a dat iarăși ascultarea la bibliotecă; pentru care și noi te cinstim: Bucură-te, fiule al ascultării și următorul lui Hristos; Bucură-te, că și acolo multora ai fost de folos; Bucură-te, că la ascultare cu mintea la Hristos priveai; Bucură-te, că din inimă lui Hristos te rugai; Bucură-te, că prin ascultare smerenia ai câștigat; Bucură-te, că prin ascultare și smerenie către desăvârșire ai alergat; Bucură-te, că și profesor la școala monahală ai fost rânduit; Bucură-te, că și acolo cu pilda vieții pe toți i-ai folosit; Bucură-te, că prin faptele tale cele bune mai mult decât prin cuvinte pe elevi i-ai învățat; Bucură-te, că blândețe, smerenie și dragoste față de elevi aveai; Bucură-te, că toată fapta bună cu pilda vieții pe toți i-ai învățat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!

Condacul al 5-lea: În Miercurea Sfintelor Patimi chipul îngeresc al călugăriei l-ai primit și numele marelui Prooroc Ioan Botezătorul ți s-a dat și pentru buna rânduială a lui Dumnezeu ai mulțumit și din inimă ai cântat: Aliluia!

Icosul al 5-lea: Fost-ai vizitat la Sfânta Mănăstire Neamțu de prietenul tău din Crăiniceni, preotul Gheorghe Lazăr, căruia i-ai spus hotărârea ta de a pleca în Țara Sfântă pentru toată viața. Pentru această sfântă hotărâre, noi nevrednicii, te lăudăm: Bucură-te, că hotărâre sfântă ai luat; Bucură-te, că de Dumnezeu în Țara Sfântă ai fost chemat; Bucură-te, că Dumnezeu din copilărie te-a ales și te-a chemat; Bucură-te, că lui Dumnezeu din copilărie și din tinerețe ai urmat; Bucură-te, că ajungând la sfintele locuri, cu mare evlavie te-ai închinat; Bucură-te, că la mănăstirea Sfântului Sava te-ai închinoviat; Bucură-te, că acolo mai multe ascultări ai primit; Bucură-te, că tu cu mare dragoste și sârguință le-ai împlinit; Bucură-te, că pe bolnavii din sfânta mănăstire cu mare dragoste i-ai îngrjit; Bucură-te, că paracliser și clopotar ai fost rânduit; Bucură-te, că foarte puțin noaptea dormeai; Bucură-te, că masă o dată pe zi după-amiaza primeai; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!

Condacul al 6-lea: În Mănăstirea Sfântului Sava în scurtă vreme limba greacă ai învățat și multe din cărțile Sfinților Părinți ai citit, apoi ca îngrijitor al bolnavilor ai fost rânduit și cu mare dragoste i-ai îngrijit și lui Dumnezeu din toată inima cântai: Aliluia!

Icosul al 6-lea: Fost-ai în primejdie de moarte, Cuvioase Părinte Ioane, fiind atacat în Valea Cedrilor de niște hoți. Din mila și ajutorul lui Dumnezeu te-au scăpat cu viață, pentru care și noi, nevrednicii, mulțumim lui Dumnezeu, Care te-a ocrotit, și zicem așa: Bucură-te, că îndurarea lui Dumnezeu din primejdie de moarte te-a salvat; Bucură-te, că de moarte năpraznică ai scăpat; Bucură-te, că de multe ori și bolnav erai; Bucură-te, că în toate ajutorul lui Dumnezeu îl cereai; Bucură-te, că la liniște și la pustie te-ai gândit; Bucură-te, că luând blagoslovenie de la duhovnicul tău în pustia Tumran te-ai liniștit; Bucură-te, că de acolo în peștera Calomona ai plecat; Bucură-te, că acolo pe ucenicul Ioanichie ai dobândit; Bucură-te, că acolo un an și jumătate ai sihăstrit; Bucură-te, că în această peșteră Acatistul Maici Domnului în limba greacă l-ai tradus; Bucură-te, că bolile pe tine aproape te-au distrus; Bucură-te, că de acolo în vremea războiului ai plecat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!

Condacul al 7-lea: Din lagărul englez te-ai dus din nou la Mănăstirea Sfântului Sava, fiind iarăși paraclisier și îngrijitor de bolnavi, pe care cu mare dragoste și milă i-ai îngrijit și pentru toate muțumind lui Dumnezeu, din inimă Îi cântai: Aliluia!

Icosul al 7-lea: Cu înalta binecuvântare a patriarhului Ierusalimului, precum și a patriarhului Nicodim al Bisericii Ortodoxe Române, ai fost hirotonit preot de Preasfințiul Victorin Ursache; pentru care și noi nevrednicii cu laude te cinstim: Bucură-te, că numai de ascultare preoția ai primit; Bucură-te, că după aceea egumen la schitul românesc de la Iordan ai fost rânduit; Bucură-te, că și acolo multe lipsuri aveai; Bucură-te, că din mila unui credincios hrană primeai; Bucură-te, că acolo cinci ani ai stărețit; Bucură-te, că după aceasta în pustia Hozeva cu ucenicul tău Ioanichie te-ai retras; Bucură-te, că acolo în Peștera Sfânta Ana ai rămas; Bucură-te, că acolo șapte ani te-ai nevoit; Bucură-te, că acolo program de scris ți-ai rânduit; Bucură-te, că acolo multe traduceri în românește din cărțile Sfinților Părinți ai făcut; Bucură-te, că și în această sfântă peșteră multe nevoințe ai răbdat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!

Condacul al 8-lea: Trăind în mare sărăcie, căldura soarelui răbdând și umezeala peșterii suferind, toată noaptea în rugăciuni și mătănii o petreceai și din inimă, cu lacrimi, lui Dumnezeu cântai: Aliluia!

Icosul al 8-lea: Odată pe zi hrană primeai, cu pesmeți și cu smochine te hrăneai, în sărbătorile mari Sfânta Liturghie în Peștera Sfintei Ana o săvârșeai și acolo cu Preacuratele Taine te împărtășeai. Pentru care și noi, nevrednicii, cinstind viața ta cea pustnicească, te lăudăm, zicând: Bucură-te, că o dată pe zi hrană primeai; Bucură-te, că acolo în peșteră petrecând, cu gândul la cele cerești pururea erai; Bucură-te, că în peștera ta foarte rar pe cineva primeai; Bucură-te, că față de dreapta credință mare râvnă aveai; Bucură-te, că pe cei ce veneau la tine, pururea frica de Dumnezeu îi învățai; Bucură-te, că celor ce veneau la tine din scrierile Sfinților Părinți le citeai; Bucură-te, că de mila și dragostea Mântuitorului către oameni totdeauna vorbeai; Bucură-te, că de înfricoșatele Patimi ale Domnului le aminteai; Bucură-te, că de ceasul morții aminte le aduceai; Bucură-te, că la citirea Psaltirii zăboveai; Bucură-te, că citirea dumnezeieștilor Scripturi ca pe o hrană duhovnicească o aveai; Bucură-te, că în toate faptele bune sfinților Părinți te asemănai; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!

Condacul al 9-lea: Voind Preaînduratul și Preamilostivului Dumnezeu să te cheme la Sine, o boală grea ți-a trimis, iar tu, cunoscând că ți-a venit ceasul plecării din această lume, cu Sfintele și Preacuratele Taine te-ai împărtășit și din adâncul inimii tale ai chemat mila lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea: Auzind de adormirea ta starețul Sfintei Mănăstiri Hozeva, Preacuviosul Amfilohie, a venit cu câțiva călugări și cele spre înmormântarea ta au rânduit, cântând așa: Bucură-te, ostașul lui Hristos cel adevărat; Bucură-te, că lupta cea bună o ai săvârșit; Bucură-te, că și călătoria ta spre cer acum s-a terminat; Bucură-te, că de la Dumnezeu cununa biruinței ai luat; Bucură-te, sluga lui Hristos care bine te-ai nevoit; Bucură-te, că nevoințele tale acum au luat sfârșit; Bucură-te, că starețul Amfilohie slujba înmormântării a început; Bucură-te, că o mare minune s-a făcut; Bucură-te, că păsărele în cârduri au venit; Bucură-te, că ele cu glasuri jalnice lângă sicriul tău ciripeau; Bucură-te, că păsărelele după tine plângeau; Bucură-te, că în viața ta pe ele le-ai ajutat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!

Condacul al 10-lea: Trimis-a preabunul Dumnezeu la înmormântarea ta mare mulțime de păsărele care zburau peste capetele celor ce erau acolo și băteau din aripi deasupra sicriului tău. Aceasta văzându-le cei adunați acolo, au cunoscut minunea și lui Dumnezeu cântau: Aliluia!

Icosul al 10-lea: Voind Preasfântul Dumnezeu să descopere Sfintele tale moaște, un arhimandrit grec din America, fost ucenic al tău, a auzit în vis glasul tău, care de trei ori i-a zis: "Dacă vrei să mă vezi, vino până la Peștera Sfintei Ana, din pustia Iordanului". Acela, neștiind că te-ai mutat la Domnul, a venit să se închine la Mormântul Domnului, iar de acolo la peștera Sfintei Ana, unde a rugat pe starețul Amfilohie să-i arate mormântul tău. Luând deci blagoslovenie, au deschis mormântul și, văzând toți buna mireasmă care ieșea din trupul tău, închinându-se, cu mare bucurie au cântat: Bucură-te, Cuvioase Părinte Ioane, că Dumnezeu pe tine te-a proslăvit; Bucură-te, că noi tocmai din America la tine am venit; Bucură-te, că Dumnezeu spre folosul nostru și al multora te-a proslăvit; Bucură-te, că de această minune îndată mulți au auzit; Bucură-te, că douăzeci de ani după moartea ta Dumnezeu întru nestricăciune te-a păzit; Bucură-te, că bună mireasmă din sfintele tale moaște foarte s-a răspândit; Bucură-te, că nici hainele tale cu nimic nu s-au schimbat; Bucură-te, că acest lucru pe toți i-a spăimântat; Bucură-te, că mulți cu lacrimi în ochi către tine se rugau; Bucură-te, că alții cu mare glas pe Dumnezeu lăudau; Bucură-te, că toți de această minune s-au mirat; Bucură-te, că și călugării de la Mănăstirea Hozeva s-au spăimântat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!

Condacul al 11-lea: Adus-a părintele stareț Amfilohie împreună cu călugării de la Mănăstirea Hozeva sfintele tale moaște de la Peștera Sfintei Ana la mănăstirea lor. Pentru această preaslăvită minune au dat slavă Bunului Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea: Așezat-au sicriul cu sfintele tale moaște lângă sicriul Sfântului Gheorghe Hozevitul, ctitorul acestei mănăstiri. Deschizând apoi sicriul și văzându-te neatins de stricăciune, au simțit o bună mireasmă și cu toții au slăvit pe Dumnezeu, zicând: Bucură-te, Cuvioase Părinte Ioane, slava monahilor din Mănăstirea Hozeva; Bucură-te, că sfintele tale moaște arată desăvârșirea; Bucură-te, că Dumnezeu, cu darul Său, sfintele tale moaște le-a împodobit; Bucură-te, că prin tine, Dumnezeu o minune a secolului nostru a arătat; Bucură-te, că Dumnezeu pe tine cu nestricăciune te-a încununat; Bucură-te, mlădiță sfântă din neamul românesc; Bucură-te, podoaba cinului călugăresc; Bucură-te, că prin tine cinstirea sfinților iarăși se dovedește; Bucură-te, că prin tine minunea lui Dumnezeu întru sfinți se adeverește; Bucură-te, că întru sfinți, Dumnezeu prin tine minune S-a arătat; Bucură-te, sluga lui Dumnezeu, cu slavă și cu cinste încununat; Bucură-te, cu darul și cu puterea lui Dumnezeu întru tine s-au arătat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viața ta marilor cuvioși ai urmat!

Condacul al 12-lea: Patriarhul Benedict al Ierusalimului, auzind de minunea cu sfintele tale moaște, a trimis o comisie formată din trei mitropoliți la Sfânta Mănăstire Hozeva, pentru a le vedea și a rândui unde să le așeze. Făcându-se toate cu buna cuviință, au dat slavă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea: Învățat-ai, Preacuvioase Părinte Ioane, cât ai fost în viață, pe toți monahii și creștinii care veneau la tine să păstreze cu mare scumpătate dreapta credință întru Hristos, chiar cu prețul vieții și multe manuscrise ai lăsat de mare folos sufletesc. Pentru care toți cei dreptcredincioși cu mare evlavie te cinstim, zicând: Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care cu viața și cu învățătura pe mulți i-ai luminat; Bucură-te, a monahilor pildă de urmat; Bucură-te, că multe suferințe și boli ai răbdat; Bucură-te, că după douăzeci de ani de la adormirea ta, sfințenia vieții tale Dumnezeu a arătat; Bucură-te, făclie duhovnicească în pământ ascunsă; Bucură-te, făclie în sfeșnicul Bisericii de Dumnezeu pusă; Bucură-te, că pe mulți cu cuvântul și cu pilda vieții ai luminat; Bucură-te, că adevărata credință pe toți i-ai învățat; Bucură-te, că acum în ceata sfinților petrecere ai aflat; Bucură-te, al Bisericii Ortodoxe fiu adevărat; Bucură-te, ostaș duhovnicesc al Marelui Împărat; Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viata ta marilor cuvioși ai urmat!

Condacul al 13-lea: O, preacuvioase Părinte Ioane, care din neamul românesc ai răsărit și în țara sfânta Dumnezeu te-a proslăvit, numele marilor Prooroci Ilie și Ioan Botezătorul în viața le-a purtat și lor după putință le-ai urmat. Roagă-te pururea pentru noi, nevrednicii, ca să aflăm milă în ziua judecății de apoi și împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi se zice iarăși Icosul 1: Îngerească viață din copilărie dorind... și Condacul 1: Adunați-vă toți iubitorii de Hristos... .

După aceea zicem această rugăciune: O, Preacuvioase Părinte Ioane, care cu darul lui Dumnezeu din fragedă copilărie ai mers pe calea cea sfântă a desăvârșirii și pentru care Preabunul și Preaînduratul Dumnezeu a binevoit să te proslăvești pe pământ și în cer, te rugăm, auzi-ne și pe noi, nevrednicii și păcătoșii, care îndrăznim să venim cu toată evlavia și umilința către tine, ca să te rogi Preabunului Dumnezeu, ca și nouă să ne ajute cu mila și cu îndurările Sale și, prin rugăciunile tale, să mergem pe calea cea sfântă a poruncilor Lui și din toată inima să ne silim a lucra cele bune spre folosul sufletelor noastre. Fie ca, prin mila și îndurarea lui Dumnezeu și prin sfintele tale rugăciuni, să avem și noi milă și îndurare în ceasul morții noastre și în ziua Judecății de apoi. Amin.