Acachie al Constantinopolului: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} '''Acacius of Constantinople''' was the Patriarch of Constantinople from 471 to 489, during the reign of the Eastern Roman Emperor Zeno. His p...)
 
m (leg. int.)
 
(Nu s-au afișat 12 versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
'''Acachie al Constantinopolului''' a fost [[Patriarh]]ul [[Biserica Ortodoxă a Constantinopolului|Constantinopolului]] din anul 471 până în 489, în timpul domniei [[Imperiul Roman de Răsărit|Împăratului Roman de Răsărit]] [[Zenon]]. Participarea sa împreună cu Zenon într-o încercare de aplanare a disputei dintre calcedonieni și ne-calcedonieni a dus la prima ruptură dintre [[Biserica Ortodoxă a Constantinopolului|Biserica din Constantinopol]] și [[Biserica Romei]]. Această separare a primit numele de [[Schisma acachiană]] după numele său.
  
'''Acacius of Constantinople''' was the [[Patriarch]] of Constantinople from 471 to 489, during the reign of the Eastern Roman Emperor [[Zeno (emperor)|Zeno]]. His participation with Zeno in an attempt to heal the dispute between the Chalcedons and the non-Chalcedons resulted in the first rift between the [[Church of Constantinople]] and the [[Church of Rome]]. This separation came to be called the [[Acacian Schism]] after him.
+
==Viața==
 +
Nu se cunosc date despre copilăria și tinerețea lui Acachie. El apare prima dată în istorie deținând poziția de ''orphanotrophos'', o poziție din cadrul Bisericii din Constantinopol care era responsabilă cu grija orfanilor, sarcină de care Acachie s-a ocupat cu succes. De asemenea, el este menționat ca având o personalitate plăcută și maniere sociale foarte bune, inclusiv un discurs plin de curte, ceea ce îl făcea un curtean desăvârșit și provocând astfel interesul împăratului Leon I.
  
==Life==
+
La moartea Patriarhului [[Ghenadie I al Constantinopolului|Ghenadie I]] în 471, Acachie i-a succedat ca noul patriarh al Constantinopolului. După cinci ani și ceva în care el nu a provocat nici o controversă, Acachie a fost implicat în disputele [[Hristologie|hristologice]] din Biserică. În 474, Zenon i-a succedat lui Leon I ca împărat după moartea acestuia. Aproape imediat, în 475 într-o conspirație cu văduva lui Leon I, Basiliscus a uzurpat tronul. Sub influența lui Timotei Aelerus, patriarhul [[monofizitism|monofizit]] de Alexandria, Basiliscus a sprijinit poziția lui [[Eutihie]] și a pregătit o proclamație imperială (''egkylios'') care respingea învățăturile Sinodului de la Calcedon. Inițial, Acacius și-a pus numele pe proclamația lui Basiliscus alături de numele altor episcopi, dar după presiunile lui [[Daniel Stâlpnicul]] și ale comunităților [[monah]]ale din Constantinopol el a trecut de partea celor care apărau Sinodul de la Calcedon. Totuși, sinceritatea lui în privința susținerii calcedonienilor a fost pusă sub semnul întrbării din cauza intereselor personale ale lui Acachie în această problemă.
Acacius' childhood and early life are not known. He first appears in history holding the position of ''orphanotrophos'', a position in the Church of Constantinople that was responsible for the care of orphans, duties that Acacius performed successfully. He was also noted as having a pleasing personality and very good social manners including courtly speech, that is he was an accomplished courtier and enjoyed the interest of Emperor Leo I.  
 
  
With the death of Patriarch [[Gennadius]] in 471, Acacius succeeded as the new patriarch of Constantinople. After five or so years without controversy as patriarch Acacius became involved with the [[Christological]] disputes of the Church. In 474, Zeno succeeded Leo I as emperor upon his death. Almost immediately in 475, Basiliscus, in a conspiracy with Leo I’s widow, usurped the throne. Basiliscus, under the influence of Timothy Aelerus, the [[Monophysitism|Monophysite]] Patriarch of Alexandria, supported the position of [[Eutyches]] and prepared an imperial proclamation (''egkylios'') that rejected the teaching of the Council of Chalcedon. Initially, Acacius considered adding his name, with other bishops, to Basiliscus' proclamation, but under pressure from [[Daniel the Stylite]] and the [[monasticism|monastic]] communities of Constantinople he instead threw himself into the defense of the Chalcedon council. His sincerity, however, toward supporting the Chalcedon council has been questioned in view of Acacius' interest in his own personal ends.
+
Spre sfârșitul anului 475, Zenon și-a recuperat tronul și, împreună cu Acachie, a sprijinit tabăra calcedonienilor. În 482 au izbucnit tulburări mari când ne-calcedonienii l-au propus pe Petru Mongus ca Patriarh de Alexandria. Ioan Talaia, un aderent declarat al calcedonienilor fusese [[hirotonire|hirotonit]] ca Patriarh al Alexandriei în 481, această zonă fiind una cu puternice sentimente ne-calcedoniene. Într-o încercare de unire cu forța, Zenon i-a cerut în acest moment lui Acachie să pregătească un document de unire, numit ''[[Henoticon]]'', care afirma Crezul de la Niceea, îi condamna pe [[Eutihie]] și [[Nestorie]] și accepta anatemele Sfântului [[Chiril al Alexandriei]]. Totuși, învățăturile de la Calcedon erau ignorate iar Iisus Hristos era descris ca „unul-născut Fiul lui Dumnezeu ... unul și nu doi”, fără nici o mențiune la cele două firi. În timp ce Petru a acceptat Henoticonul de bună voie, Talaia a refuzat să îl accepte și a fost depus din scaunul patriarhal de Zenon, fiind înlocuit cu Petru Mongus.  
  
In late 475, Zeno recovered the throne and, with Acacius, supported the Chalcedonian position. In 482, major troubles broke out when the non-Chalcedonians moved to place Peter Mongus as the Patriarch of Alexandria. In 481, John Talaia, a confirmed adherent of the Council of Chalcedon, had been consecrated Patriarch of Alexandria, an area which had strong non-Chalcedon feelings. At this time Zeno in an attempt to force a union of the two factions had Acacius prepare an instrument of reunion, the ''[[Henoticon]]'', that affirmed the Nicene-Constantinople Creed, condemned [[Eutyches]] and [[Nestorius]], and accepted the anathamas of St [[Cyril of Alexandria]]. The teachings of Chalcedon, however, were ignored, and Jesus Christ was described as the “only-begotten Son of God . . . one and not two” with no mention of the two Natures. While Peter willingly accepted the Henoticon, Talaia refused to accept it and was removed as patriarch by Zeno and replaced him with Peter Mongus.
+
Papa Simplicius al Romei a protestat împotriva numirii lui Petru Mongus (Petru al III-lea) pe [[tron]]ul Alexandriei din cauza implicării lui Petru în mișcarea ne-calcedoniană din Alexandria și a stat de partea lui Talaia, care îl dăduse de-o parte pe Acachie căutând sprijunul direct al lui Simplicius. Petru s-a prezentat la Acachie și i-a spus că poate repara ruptura dintre cele două tabere dacă este reconfirmat ca patriarh. Acachie, împreună cu Teofan de Antiohia, l-au recunoscut pe Petru, care, în 479, fusese hirotonit ca patriarh în scaunul Antiohiei de către Acachie. Aceste evenimente i-au dat lui Acachie ocazia mult așteptată să pretindă întâietatea de onoare și jurisdicție asupra întregului Răsărit. În timpul păstoririi lui Acachie în scaunul Patriarhiei de Constantinopol a fost folosit pentru prima dată titlul de "oikoumenikos" (ecumenic). Acachie a intrat în grațiile lui Zenon sugerându-i acestuia că este de partea lui Petru și că respinge obiecțiile Romei.
 +
 +
După ce a pierdut partida în Alexandria, Ioan Talaia a început să corespondeze cu Roma pentru a-și susține cauza. Dar corespondența a fost fără efect iar Simplicius a murit la scurt timp. Succesorul lui Simplicius, [[Felix al III-lea]], a preluat cauza lui Talaia și a dus-o mai departe trimițând doi [[episcop]]i, Vitalis și Misenus, la Constantinopol pentru a-l face pe Acachie să vină la Roma și să răspundă la acuzațiile lui Talaia. Misiunea acestora a eșuat și cei doi s-au reîntors la Roma în 484. Ca răspuns, Felix a convocat un sinod local care i-a depus și excomunicat pe cei doi episcopi pentru că nu și-au îndeplinit misiunea într-un mod satisfăcător și l-a anatemizat din nou pe Petru Mongus, excomunicându-l și pe Acachie pentru partea sa de implicare în prezența lui Petru pe scaunul Alexandriei.
  
Pope Simplicius of Rome protested the appointment Peter Mongus (Peter III) to the [[see]] of Alexandria because of Peter’s involvement with the non-Chalcedonians of Alexandria and sided with Talaia, who had slighted Acacius by seeking the support of Simplicius directly. Peter represented to Acacius that he was able to heal the divisions caused by the dispute if he were confirmed as patriarch. Peter was recognized by Acacius and Theophanes of Antioch, who, in 479, had been consecrated as the patriarch to the Anitochian see by Acacius. These events gave Acacius the opportunity for which he seemed to have been waiting of claiming the primacy of honor and jurisdiction over the entire Christian East. The title "Oikoumenikos" (Ecumenical) was first used while Acacius was Patriarch of Constantinople. Acacius ingratiated himself with Zeno by suggesting he side with Peter in spite of the objections from Rome.
+
Mesajul acestor acțiuni a fost dus la Constantinopol de către un trimis pe nume Tutus, care a încercat să-i prezinte documentele lui Acachie personal. Acachie a refuzat și ca semn de desconsiderare a autorității Romei și a sinodului care l-a condamnat, Acachie a îndepărtat numele Papei Felix al III-lea din [[diptic]]. Amenințările lui Felix, practic, nu au avut nici un fel de efect asupra creștinilor răsăriteni care au rămas în comuniune cu Acachie.
 
Having lost in Alexandria, John Talaia journeyed to Rome to champion his cause through letters from Simplicius. The correspondence did not accomplish anything, and Simplicius soon died. Simplicius' successor, Felix III, carried the cause of Tataia further by sending two [[bishop]]s, Vitalis and Misenus, to Constantinople to cause Acacius to come to Rome and answer Talaia’s charges. They were unsuccessful and returned to Rome in 484. In response, Felix convened a local [[synod]] that deposed and excommunicated the two bishops for not accomplishing their mission satisfactorily, issued a new anathema against Peter Mongus, and excommunicated Acacius for his part in the seating of Peter in Alexandria.
 
  
The message of these actions were carried to Constantinople by an envoy, Tutus, who attempted to present the documents personally to Acacius. Acacius refused them and, in a show of disdain to the authority of the Roman see and the synod that had condemned him, Acacius removed the name of Pope Felix from the [[diptychs]]. The threats of Felix had no practical effects on the Christians of the East, who remained in communion with Acacius.
+
Aceste controverse au continuat de-a lungul întregii perioade în care Acachie a stat pe tronul Constantinopolului deoarece Acachie și Zenon au continuat să acționeze pentru adoptarea Henoticonului în întreg răsăritul. Acțiunile lui Acachie împotriva vechilor săi oponenți din rândul [[călugăr]]ilor a dus la multe violențe și persecuții. Condamnarea lui Acachie de către Roma a continuat iar în 485 [[schismă|schisma]] dintre Constantinopol și Roma a fost completă. Acachie nu a dat nici o importanță sentințelor împotriva sa până la moartea sa în 489. Petru Mongus a murit în 490 iar Zenon în 491.
  
These controversies continued through the rest of Acacius' patriarchate as Acacius and Zeno pursed a course of enforcing a general adoption of the Henoticon throughout the East. Acacius' actions against his old opponents among the [[monk]]s turned to a policy of violence and persecution. The condemnation of Acacius by Rome continued and by 485 the [[schism]] between Constantinople and Rome was complete. Acacius took no heed of the sentence against him through to his death in 489. Peter Mongus died in 490 and Zeno in 491.
+
Henoticonul a eșuat în a restaura unitatea Răsăritului iar schisma acachiană a continuat până în 519 când a fost reparată în timpul domniei împăratului [[Iustinian]] și a păstoririi Patriarhului Ioan al II-lea Capadocianul.
  
The Henoticon failed to restore unity in the East and the Acacian schism continued until it was healed in 519 during the reign of Emperor Justin I and Patriarch John II Cappadocia.
 
  
 
{{start box}}
 
{{start box}}
{{succession|
+
{{succesiune|
before=Gennadius I|
+
înainte=[[Ghenadie I al Constantinopolului|Ghenadie I]]|
title=Patriarch of Constintiople|
+
titlu=[[Listă a patriarhilor Constantinopolului|Patriarh al Constantinopolului]]|
years=471-489|
+
ani=471-489|
after=Fravitta}}
+
după=Fravita}}
{{end box}}  
+
{{end box}}
  
==Sources==
+
==Surse==
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Patriarch_Acacius_of_Constantinople Wikipedia: Partiarch Acacius of Constantinople]
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Patriarch_Acacius_of_Constantinople Wikipedia: Partiarch Acacius of Constantinople]
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Patriarch_John_I_of_Alexandria  Wikipedia: Patriarch John I of Alexandria]
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Patriarch_John_I_of_Alexandria  Wikipedia: Patriarch John I of Alexandria]
 
*[http://www.newadvent.org/cathen/01082a.htm Catholic Encyclopedia: Acacius]
 
*[http://www.newadvent.org/cathen/01082a.htm Catholic Encyclopedia: Acacius]
  
==External link==
+
==Legături externe==
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Henotikon Wikipedia: Henotikon]
 
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Henotikon Wikipedia: Henotikon]
  
  
[[Category: Bishops]]
+
[[Categorie:Episcopi]]
[[Category: Patriarchs of Constantinople]]
+
[[Categorie:Patriarhi ai Constantinopolului]]
 +
 
 +
[[en:Acacius of Constantinople]]

Versiunea curentă din 5 aprilie 2018 19:39

Acachie al Constantinopolului a fost Patriarhul Constantinopolului din anul 471 până în 489, în timpul domniei Împăratului Roman de Răsărit Zenon. Participarea sa împreună cu Zenon într-o încercare de aplanare a disputei dintre calcedonieni și ne-calcedonieni a dus la prima ruptură dintre Biserica din Constantinopol și Biserica Romei. Această separare a primit numele de Schisma acachiană după numele său.

Viața

Nu se cunosc date despre copilăria și tinerețea lui Acachie. El apare prima dată în istorie deținând poziția de orphanotrophos, o poziție din cadrul Bisericii din Constantinopol care era responsabilă cu grija orfanilor, sarcină de care Acachie s-a ocupat cu succes. De asemenea, el este menționat ca având o personalitate plăcută și maniere sociale foarte bune, inclusiv un discurs plin de curte, ceea ce îl făcea un curtean desăvârșit și provocând astfel interesul împăratului Leon I.

La moartea Patriarhului Ghenadie I în 471, Acachie i-a succedat ca noul patriarh al Constantinopolului. După cinci ani și ceva în care el nu a provocat nici o controversă, Acachie a fost implicat în disputele hristologice din Biserică. În 474, Zenon i-a succedat lui Leon I ca împărat după moartea acestuia. Aproape imediat, în 475 într-o conspirație cu văduva lui Leon I, Basiliscus a uzurpat tronul. Sub influența lui Timotei Aelerus, patriarhul monofizit de Alexandria, Basiliscus a sprijinit poziția lui Eutihie și a pregătit o proclamație imperială (egkylios) care respingea învățăturile Sinodului de la Calcedon. Inițial, Acacius și-a pus numele pe proclamația lui Basiliscus alături de numele altor episcopi, dar după presiunile lui Daniel Stâlpnicul și ale comunităților monahale din Constantinopol el a trecut de partea celor care apărau Sinodul de la Calcedon. Totuși, sinceritatea lui în privința susținerii calcedonienilor a fost pusă sub semnul întrbării din cauza intereselor personale ale lui Acachie în această problemă.

Spre sfârșitul anului 475, Zenon și-a recuperat tronul și, împreună cu Acachie, a sprijinit tabăra calcedonienilor. În 482 au izbucnit tulburări mari când ne-calcedonienii l-au propus pe Petru Mongus ca Patriarh de Alexandria. Ioan Talaia, un aderent declarat al calcedonienilor fusese hirotonit ca Patriarh al Alexandriei în 481, această zonă fiind una cu puternice sentimente ne-calcedoniene. Într-o încercare de unire cu forța, Zenon i-a cerut în acest moment lui Acachie să pregătească un document de unire, numit Henoticon, care afirma Crezul de la Niceea, îi condamna pe Eutihie și Nestorie și accepta anatemele Sfântului Chiril al Alexandriei. Totuși, învățăturile de la Calcedon erau ignorate iar Iisus Hristos era descris ca „unul-născut Fiul lui Dumnezeu ... unul și nu doi”, fără nici o mențiune la cele două firi. În timp ce Petru a acceptat Henoticonul de bună voie, Talaia a refuzat să îl accepte și a fost depus din scaunul patriarhal de Zenon, fiind înlocuit cu Petru Mongus.

Papa Simplicius al Romei a protestat împotriva numirii lui Petru Mongus (Petru al III-lea) pe tronul Alexandriei din cauza implicării lui Petru în mișcarea ne-calcedoniană din Alexandria și a stat de partea lui Talaia, care îl dăduse de-o parte pe Acachie căutând sprijunul direct al lui Simplicius. Petru s-a prezentat la Acachie și i-a spus că poate repara ruptura dintre cele două tabere dacă este reconfirmat ca patriarh. Acachie, împreună cu Teofan de Antiohia, l-au recunoscut pe Petru, care, în 479, fusese hirotonit ca patriarh în scaunul Antiohiei de către Acachie. Aceste evenimente i-au dat lui Acachie ocazia mult așteptată să pretindă întâietatea de onoare și jurisdicție asupra întregului Răsărit. În timpul păstoririi lui Acachie în scaunul Patriarhiei de Constantinopol a fost folosit pentru prima dată titlul de "oikoumenikos" (ecumenic). Acachie a intrat în grațiile lui Zenon sugerându-i acestuia că este de partea lui Petru și că respinge obiecțiile Romei.

După ce a pierdut partida în Alexandria, Ioan Talaia a început să corespondeze cu Roma pentru a-și susține cauza. Dar corespondența a fost fără efect iar Simplicius a murit la scurt timp. Succesorul lui Simplicius, Felix al III-lea, a preluat cauza lui Talaia și a dus-o mai departe trimițând doi episcopi, Vitalis și Misenus, la Constantinopol pentru a-l face pe Acachie să vină la Roma și să răspundă la acuzațiile lui Talaia. Misiunea acestora a eșuat și cei doi s-au reîntors la Roma în 484. Ca răspuns, Felix a convocat un sinod local care i-a depus și excomunicat pe cei doi episcopi pentru că nu și-au îndeplinit misiunea într-un mod satisfăcător și l-a anatemizat din nou pe Petru Mongus, excomunicându-l și pe Acachie pentru partea sa de implicare în prezența lui Petru pe scaunul Alexandriei.

Mesajul acestor acțiuni a fost dus la Constantinopol de către un trimis pe nume Tutus, care a încercat să-i prezinte documentele lui Acachie personal. Acachie a refuzat și ca semn de desconsiderare a autorității Romei și a sinodului care l-a condamnat, Acachie a îndepărtat numele Papei Felix al III-lea din diptic. Amenințările lui Felix, practic, nu au avut nici un fel de efect asupra creștinilor răsăriteni care au rămas în comuniune cu Acachie.

Aceste controverse au continuat de-a lungul întregii perioade în care Acachie a stat pe tronul Constantinopolului deoarece Acachie și Zenon au continuat să acționeze pentru adoptarea Henoticonului în întreg răsăritul. Acțiunile lui Acachie împotriva vechilor săi oponenți din rândul călugărilor a dus la multe violențe și persecuții. Condamnarea lui Acachie de către Roma a continuat iar în 485 schisma dintre Constantinopol și Roma a fost completă. Acachie nu a dat nici o importanță sentințelor împotriva sa până la moartea sa în 489. Petru Mongus a murit în 490 iar Zenon în 491.

Henoticonul a eșuat în a restaura unitatea Răsăritului iar schisma acachiană a continuat până în 519 când a fost reparată în timpul domniei împăratului Iustinian și a păstoririi Patriarhului Ioan al II-lea Capadocianul.


Casetă de succesiune:
Acachie al Constantinopolului
Precedat de:
Ghenadie I
Patriarh al Constantinopolului
471-489
Urmat de:
FravitaSurse

Legături externe