18 decembrie: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m
m (Sinaxar)
Linia 13: Linia 13:
  
 
==Sinaxar==
 
==Sinaxar==
===În această lună, în ziua a optsprezecea pomenirea Sfântului Mucenic Sebastian și Zoe soția lui și a celor împreună cu el: Tranchilin, Nicostrat, Claudie, Castor, Tiburtie, Castul, Marcelin și Marcu===
+
[http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie18.htm 18 decembrie]
Dintre acești sfinți mucenici, Sebastian a făcut parte din senatul roman pe vremea împăraților Dioclețian și Maximian. Era de loc din orașul Milan și a adus pe mulți la dreapta credință. Marcelin și Marcu, frați buni și oameni cu vază și în privința neamului și în privința bogăției, au stat închiși" în temniță vreme îndelungată; au fost supuși la multe feluri de chinuri și era să li se taie capetele.
 
  
Dar Tranchilin, tatăl lor, elin fiind, și mama lor Maria, erau cât pe-aci să-i împiedice prin plânsetele lor să sufere pentru Hristos. Și poate că s-ar fi întâmplat aceasta, dacă fericitul întru pomenire Sebastian n-ar fi pășit atunci cu îndrăzneală, el, cel dintâi (că, mai înainte Sebastian căuta să se țină ascuns, pentru ca să aducă pe tăinuite pe mulți la credință) și n-ar fi întărit în credință nu numai pe Marcelin și Marcu, ci trăgând la credință și pe tatăl lor, pe Tranchilin prefectul, pe care l-a învățat credința creștină și a crezut. Îndată dar prefectul a chemat la dânsul pe preafericitul Sebastian și pe preotul Policarp; le-a cerut să-i facă parte de mântuire și să-l vindece de boala de care suferea. Tranchilin a scăpat de boală, a crezut în Hristos din tot sufletul, a zdrobit idolii din casa lui și s-a botezat.
 
 
Fericitul Galu episcopul a hirotonit pe cei doi frați, pe Marcelin și Marcu, diaconi, iar pe tatăl lor preot. Pe Sebastian l-a făcut apărător al Bisercii. Pornindu-se prigoana împotriva creștinilor împreună cu aceștia au fost prinși și Nicostrat, Claudie, Castor, Tiburtie, Castul și Zoe. Au fost chinuiți în felurite chipuri și și-au sfârșit viața. Sfântul Sebastian a fost chemat de Dioclețian la el; a fost cercetat și pentru că a mărturisit cu îndrăzneală dreapta credință s-a tras în el cu săgeți ca într-o țintă, i-a fost bătut trupul cu ciomege și tăiat în bucăți; și așa și-a dat lui Dumnezeu duhul.
 
 
===Tot în această zi, pomenirea Sfinților Patermutie, Coprie și Alexandru, pustnici in Egipt===
 
Patermutie a fost la început păgân și capul unei bande de hoți, dar după ce s-a căit de păcatele sale a fost botezat și s-a retras în deșert. Pustnicul și-a dedicat toată viața îngrijirii bolnavilor și îngropării morților. Pentru faptele bune și nevoințele sale, Patermutie a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni.
 
 
Preotul Coprie a fost martor al faptelor părintelui Patermutie și a păstrat însemnări despre viața și minunile acestuia. Sf. Coprie a povestit această Viață preotului Rufin, care la rândul său a povestit-o lui Paladie, Episcopul din Hellenopolis, care a inclus narațiunea în cartea sa Istoria Lausiacă.
 
 
Odată, Sf. Coprie se contrazicea puternic cu un eretic maniheu și văzând că nu era chip să-l convingă de eretismul său, a propus să se aprindă un foc mare și să intre amândoi în el ca să arate Dumnezeu credința fiecăruia. Ereticul nu a avut curaj să intre dar Sf. Coprie intrând în mijlocul flăcărilor a rămas nevătămat. Oamenii l-au slăvit pe Sf. Coprie pentru credința lui și l-au aruncat și pe eretic în foc. Acesta a sărit ars și pârjolit de flăcări încercând să fugă. Oamenii l-au prins din nou și l-au mai împins o dată în foc, până când Sf. Coprie a liniștit mulțimea și l-a lăsat pe eretic să plece.
 
 
===Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Eviot===
 
Sfântul Mucenic Eviot a trăit pe vremea împăraților Dioclețian și Maximian. Era din locul numit Opsichiu, unde se și născuse. Prin viața lui virtuoasă și prin minunile ce săvârșea în fiecare zi, aducea pe mulți la Domnul. De aceea a suferit nenumărate necazuri de la elini: lipsirea de averi, lanțuri, biciuiri și tot felul de chinuri pe care le-a răbdat fără cârtire, dar a rămas nevătămat. Aceasta a adus pe mulți la credința în Hristos, și sfântul i-a botezat în biserica de acolo, sfințită de Sfinții Apostoli Pavel și Sila.
 
 
Pentru aceasta Leontie, ighemonul Cizicului, a trimis de l-a adus la el. Și a fost din nou supus la chinuri, dar a rămas teafăr. Apoi a fost aruncat în temniță. Săvârșind mari minuni, a făcut pe mulți elini creștini. Aceasta l-a înfuriat cumplit pe tiran, așa că a poruncit celor ce se luptă cu sabia, gladiatorilor, să-l junghie. Dar întuneric a căzut pe ochii lor și s-au junghiat unii pe alții. Rămas nevătămat, mucenicul a fost dus la închisoare. Pe când era închis s-a auzit că împăratul Constantin cel Mare, a pornit război contra tiranului și că vine din părțile Apusului spre Răsărit. Tiranul, de teamă, a poruncit să fie sloboziți toți din legături. O dată cu aceia a fost slobozit și fericitul acesta Eviot și s-a dus acasă. A mai trăit cinci ani și și-a dat cu pace lui Dumnezeu duhul.
 
 
===Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Flor, episcopul Aminsului===
 
Cuviosul Părintele nostru Flor a trăit în Constantinopol pe vremea împăraților Justin cel Nou, Tiberie și Mauriciu. Pe tatăl său îl chema tot Flor, iar pe mama lui Eufimia. Era iscusit în toată știința și în cea elinească și în aceea a Sfintelor și dumnezeieștilor Scripturi. Mai întâi a fost scriitor împărătesc, apoi a fost ridicat la dregătoria de patrician. S-a însurat și a avut copii. Murindu-i femeia și copiii de ciumă, a dus viață călugărească la una din moșiile lui din Anaplu. Pentru virtutea lui cea mare a fost făcut episcop al Aminsului. În eparhie a povățuit bine turma încredințată lui, a făcut multe minuni și s-a mutat la Domnul.
 
 
===Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Foca și Ermil, care de sabie s-au săvârșit===
 
 
===Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Zaheu diaconul și Alfie citețul, care au pătimit în Cezareea===
 
 
===Tot în această zi, pomenirea Sfintei și făcătoarei de minuni Sofia===
 
 
===Tot în această zi, pomenirea sfințirii cinstitei biserici a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu din Halcopratia===
 
 
===Tot în această zi, pomenirea Cuviosului părintelui nostru Mihail Sincelul, mărturisitorul===
 
Cuviosul Părintele nostru Mihail Sincelul era din cetatea Ierusalimului, fiul unor părinți binecredincioși. După ce a învățat bine înțelepciunea elinilor și a noastră a creștinilor, a îmbrățișat viața singuratică. La moartea tatălui său, mama lui și cu fiicele ei au intrat într-o mănăstire și s-au călugărit; iar el s-a dus la mănăstirea Sfântului Sava și s-a tuns călugăr. În mănăstire, Sfântul Mihail a viețuit bine și a plăcut lui Dumnezeu și s-a supus la tot felul de nevoințe pustnicești. Pentru aceasta a fost învrednicit cu harul preoției. Apoi a intrat într-o peșteră liniștită. Aici veneau des la el Teodor și Teofan mărturisitorii și filozofii. Episcopul Ierusalimului l-a făcut pe fericitul Mihail sincel, iar pe dumnezeieștii frați buni, Teodor și Teofan, preoți.
 
 
După trecere de câtva vreme, s-a iscat în bătrâna Romă o erezie. Întâistătătorul sfintei cetăți a Ierusalimului a primit scrisori de la romani ca să trimită niște oameni pricepuți, care să fie în stare să pună capăt pricinii iscate acolo. Și întâistătătorul Ierusalimului a trimis la Roma pentru un lucru de nevoie ca acesta pe Mihail și pe frații Teodor și Teofan. Le-a mai poruncit ca în trecere să dea niște scrisori sinodale împăratului Leon Armeanul, luptătorul împotriva sfintelor icoane, și lui Teodot, patriarhul de atunci al Constantinopolului. Acești trei cuvioși au dat ascultare celui ce i-a trimis, au dat scrisorile și au spus și ei multe cuvinte de învățătură, celor ce grăiau împotriva sfintelor icoane. La porunca tiranului împărat au fost bătuți cumplit și aruncați în închisoare. Dar pentru că sfinții nu s-au plecat învățăturilor lor greșite, tiranul i-a bătut din nou. Pe Teodor și Teofan i-a osândit cu surghiunul, iar pe fericitul Mihail și pe fratele său Iov i-a închis în pretoriu. De acolo Sfântul Mihail a fost trimis împreună cu ucenicul lui într-o mănăstire din Plusiada, după ce a fost legat cu lanțuri grele de gât, de Mihail Cepeleagul. Din pricina multor chinuiri și a vârstei înaintate, s-a îmbolnăvit de curgere de ochi și s-a îngheboșat; dar fericitul Mihail a rămas neclintit, ca un diamant. Când s-au suit pe tronul împărătesc împărații Teodora și Mihail și au dat voie ca să cinstească oricine cu îndrăznire icoanele sfinților, au fost chemați toți cei surghiuniți și au fost învredniciți cu mari dregătorii. Împărăteasa l-a rugat atunci și pe acest mare mărturisitor să primească scaunul patriarhal al Constantinopolului. El n-a vrut și a fost făcut patriarh Sfântul Metodie. Sfântul a fost cinstit iarăși cu vrednicie de sincel și a primit întru a sa stăpânire și odihnă cea mai mare mănăstire din țară. După ce a trăit și restul vieții în chip cuvios și bineplăcut lui Dumnezeu, în vârstă de 85 de ani, s-a mutat în pace la Dumnezeu, în ziua a optsprezecea a lunii decembrie.
 
 
===Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți Părintelui nostru Modest, arhiepiscopul Ierusalimului===
 
Cel întru sfinți Părintele nostru Modest, patriarhul Ierusalimului, s-a născut din părinți ortodocși, în orașul Sebastia. Tatăl său se numea Eusebiu, iar mama lui Teodula era stearpă. La rugăciunea celor doi soți, Dumnezeu le-a dat un fiu, pe acest mare părinte, după 40 de ani de împreună-viețuire. După nașterea acestui mare părinte, tatăl său a fost pârât lui Maximian că este creștin. A fost legat și închis în temniță. Când a auzit Teodula s-a dus și ea la închisoare cu copilul. Acolo, rugându-se amândoi Domnului, și-au dat în pace, în mâinile îngerilor, duhurile lor, și au fost mucenici prin voință. Paznicii închisorii i-au găsit morți, iar pe copil viu între ei. L-au luat și l-au dus lui Maximian. Copilul era de cinci luni. Văzând Maximian că e frumos și plăcut, l-a dat unui senator să-l crească bine, ca să ajungă vrednic să slujească lui Zeus. Pe când era crescut de acela, fericitul Modest a aflat cine i-au fost părinții și că au murit pentru Hristos. La vârsta de 13 ani a dat peste un dascăl creștin. Acesta l-a învățat dreapta credință și s-a lipit fericitul cu tot sufletul de ea. Avea însă o durere, că trăiește cu elinii.
 
 
Odată împăratul Maximian a poruncit ca toată lumea să aducă jertfa idolilor. Atunci fericitul s-a dus la mormântul părinților lui și s-a rugat lor din toată inima să-l scape din mâna elinilor ca să fie învrednicit și de dumnezeiescul Botez. Și l-a găsit un argintar din Atena care l-a luat cu el și l-a dus la Atena. Pe cale a făcut sfântul felurite minuni. Ajunși la Atena, l-a dus la arhiereu ca să-l învețe tainele credinței și să-l boteze. Pe când se săvârșea Botezul, argintarul a văzut că s-a pogorât un stâlp de foc din cer și s-a sprijinit pe capul celui ce se boteza. După botez a vindecat de o boală aducătoare de moarte pe fratele argintarului, numai cu rugăciunile și cu atingerea mâinii. A vindecat și pe un om îndrăcit. Mai târziu au murit argintarul și soția lui. Argintarul îl înscrisese și pe el în testament ca moștenitor, împreună cu fiii lui. Sfântul însă a dăruit partea sa de moștenire fiilor argintarului, iar el s-a dus în locuri pustii de tot și trăia acolo în schimnicie. Fiii argintarului, văzându-l cinstit de toți, de invidie n-au mai putut răbda. Și când au plecat pentru neguțătorie, l-au înduplecat pe fericit să meargă cu ei. În Egipt l-au vândut rob unui necredincios, de la care a avut multe de suferit, vreme de șapte ani. Cu rugăciunile stăruitoare către Dumnezeu, l-a izbăvit pe stăpânul lui de rătăcirea păgânească și l-a înduplecat să se boteze. L-a vindecat și de o boală grea. După moartea stăpânului lui s-a dus să se închine Mormântului celui de viață purtător al Domnului. Apoi s-a dus la Muntele Sinai; și acolo slujind lui Dumnezeu a săvârșit multe minuni.
 
 
La moartea arhiereului Ierusalimului, fericitul Modest, cu descoperire dumnezeiască, a fost hirotonit arhiereu al Ierusalimului în al cincizeci și nouălea an al vieții lui. A făcut multe minuni și ca arhiereu. Pe fiii argintarului care veniseră la Ierusalim pentru neguțătorie și care îl vânduseră în Egipt și nu știau ca el e arhiereul cetății, nu numai că nu s-a răzbunat pentru cele făcute, dar i-a și primit cu dragoste; i-a găzduit cu bunăvoință și le-a făcut bine cu dărnicie. Și astfel acest mare părinte viețuind cu cuvioșie, ca arhiereu 38 de ani, iar de totul ani 97, s-a mutat în veșnicele locașuri.
 
 
===Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuviosului Părintele nostru Daniil Sihastrul===
 
Acest cuvios părinte s-a născut din părinți dreptmăritori creștini într-un sat nu departe de Rădăuți. Din copilărie cuprins de o deosebită râvnă către cele duhovnicești a părăsit casa părintească și a trăit o vreme în obștea cuvioșilor părinți de la biserica Sfântul Nicolae din Rădăuți, nevoindu-se la sporirea credinței și a faptelor bune, iubind foarte mult rugăciunea și privegherile de toată noaptea.
 
 
Îmbogățindu-se în cunoștințele teologice din citirea cărților de slujbă și din sfinții părinți, arătând ascultare și smerenie în toate cele încredințate de starețul acestei sfinte obști călugărești de la Catedrala din Rădăuți, a primit chipul îngeresc al vieții călugărești, cu numele de David.
 
Râvna spre și mai multe nevoințe duhovnicești l-a mânat la mănăstirea Sfântului Lavrenție, aproape de satul Laura de astăzi. În acest loc de sihăstrie, ziua lucra împreună cu toți ostenitorii sfintei mănăstiri, iar noaptea, în chilia sa, petrecea în necontenită rugăciune și priveghere. Cunoscându-i râvna și simțindu-i dorința neîncetată după Dumnezeu, la sfatul părintelui său duhovnicesc, starețul acestei Lavre i-a dat schima cea mare, primind numele de Daniil.
 
 
Nu după multă vreme de la primirea stării de schimnic, cu binecuvântarea starețului său, se retrage în locurile tainice ale codrului, lângă pârâul cu numele Viteu, localitatea Putna, unde cu ajutorul ciobanilor și al altor iubitori de viață duhovnicească și-a săpat într-o stâncă o chilie pe care o vedem și astăzi, nu departe de Mănăstirea Putna.
 
 
Cunoscut ca mare nevoitor și stăruitor în rugăciune, Cuviosul Daniil este cercetat de foarte mulți credincioși spre a-i cere sfat și îndrumare de învățătură și trăire creștinească și a se ruga lui Dumnezeu pentru vindecare de bolile sufletești și trupești. Un alt loc unde a sihăstrit Cuviosul Daniil este și stânca Șoimului, lângă Voroneț, unde, de asemenea, era căutat de credincioși pentru folosul lor duhovnicesc.
 
 
Între nenumărații săi fii duhovnicești care-l cercetau adesea, pomenim pe dreptcredinciosul voievod Ștefan cel Mare, așa cum arată cronicile și multe alte însemnări din paginile de istorie a neamului și Bisericii noastre strămoșești.
 
 
Cuvintele încrustate pe piatra de mormânt a cuviosului Daniil, pusă de Dreptcredinciosul Voievod Ștefan cel Mare: "Acesta este mormântul părintelui nostru David, schimnicul Daniil", arată legătura duhovnicească a fiului cu părintele său duhovnicesc. De aici și rânduiala statornicită de Biserica noastră ca acești doi mari bărbați preaiubitori de Dumnezeu să fie cinstiți deopotrivă ca unii care au fost uniți în rugăciune, în credința curată și în iubire de Biserică și neam.
 
 
După îngroparea sa, în biserica mănăstirii Voroneț, unde a povățuit multă vreme pe ostenitorii acelei obști, Sfântul Cuvios Daniil a fost și este cinstit ca părinte duhovnicesc, pomenit fiind împreună cu Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe, ca ocrotitori ai acelei Sfinte Mănăstiri. La mormântul său străjuiește un sfeșnic cu lumânare aprinsă, iar credincioșii vin continuu spre a primi binecuvântare și ajutor duhovnicesc, dobândind vindecări de bolile sufletești și trupești, așa cum se arată în diferite scrieri până în vremea noastră.
 
 
Chipul Cuviosului Părinte Daniil Sihastrul este zugrăvit alături de cel al Mitropolitului Grigore Roșca, alt fiu duhovnicesc al său, pe peretele exterior al Bisericii Voroneț, deasupra ușii de intrare, pe latura de sud a acesteia. Pe pergamentul pe care Cuviosul Daniil îl ține în mână stă scris: Veniți fraților, de mă ascultați, învăța-vă-voi frica Domnului...".
 
 
Aceasta frică de Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii, să ne călăuzească în toate zilele vieții noastre cu rugăciunile Sfântului Cuviosului Părintele nostru Daniil Sihastrul. Amin.
 
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
 
 
===Duminica Sfinților Strămoși===
 
În această zi, în Duminica dinaintea Nașterii lui Hristos, s-a rânduit de sfinții și de Dumnezeu purtătorii părinți să se facă pomenire de toți drepții părinți care din veac au bineplăcut lui Dumnezeu, de la Adam și până la Iosif, logodnicul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, după neamuri, precum i-a numărat istoricește Evanghelistul Matei. La fel, tot în această zi, se face pomenirea proorocilor și proorocițelor.
 
 
Pomenirea celor întâi zidiți, Adam și Eva.
 
 
Pomenirea dreptului Abel, fiul lui Adam.
 
 
Pomenirea dreptului Set, fiul lui Adam.
 
 
Pomenirea dreptului Enos, fiul lui Set.
 
 
Pomenirea dreptului Cainan, fiul lui Enos.
 
 
Pomenirea dreptului Maleleil, fiul lui Cainan.
 
 
Pomenirea dreptului Iared, fiul lui Maleleil.
 
 
Pomenirea dreptului Enoh, fiul lui Iared.
 
 
Pomenirea dreptului Matusalem, fiul lui Enoh.
 
 
Pomenirea dreptului Lameh, fiul lui Matusalem.
 
 
Pomenirea dreptului Noe, fiul lui Lameh.
 
 
Pomenirea dreptului Sem, fiul lui Noe.
 
 
Pomenirea dreptului Iafet, fiul lui Noe.
 
 
Pomenirea dreptului Arfaxad, fiul lui Sem.
 
 
Pomenirea dreptului Cainan, fiul lui Arfaxad.
 
 
Pomenirea dreptului Selah, fiul lui Cainan.
 
 
Pomenirea dreptului Eber, fiul lui Selah, de la care și iudeii s-au numit evrei.
 
 
Pomenirea dreptului Peleg, fiul lui Eber.
 
 
Pomenirea lui Ragav, fiul lui Peleg.
 
 
Pomenirea dreptului Serug, fiul lui Ragav.
 
 
Pomenirea dreptului Nahor, fiul lui Serug.
 
 
Pomenirea dreptului Terah, fiul lui Nahor.
 
 
Pomenirea dreptului patriarh Avraam, fiul lui Terah.
 
 
Pomenirea patriarhului Isaac, fiul lui Avraam.
 
 
Pomenirea patriarhului Iacob, fiul lui Isaac.
 
 
Pomenirea patriarhului Ruben, întâiul fiu al lui Iacob.
 
 
Pomenirea patriarhului Simeon, al doilea fiu al lui Iacob.
 
 
Pomenirea patriarhului Levi, al treilea fiu al lui Iacob, din care este seminția levitică.
 
 
Pomenirea patriarhului Iuda, fiul lui Iacob, din a cărui seminție S-a născut Hristos.
 
 
Pomenirea patriarhului Zabulon, fiul lui Iacob, a cărui seminție este pe țărmul mării.
 
 
Pomenirea patriarhului Isahar, fiul lui Iacob, a cărui seminție lucrează pământul.
 
 
Pomenirea patriarhului Dan, fiul lui Iacob, din a cărui seminție sunt judecătorii.
 
 
Pomenirea patriarhului Gad, fiul lui Iacob a cărui seminție este furată sau fură.
 
 
Pomenirea patriarhului Așer, fiul lui Iacob, a cărui seminție e bogată, cu recolte bogate pe ogoare.
 
 
Pomenirea patriarhului Neftali, fiul lui Iacob, a cărui seminție este numeroasă.
 
 
Pomenirea patriarhului Iosif, fiul lui Iacob, a cărui seminție este slăvită și vestită.
 
 
Pomenirea patriarhului Veniamin, fiul lui Iacob, a cărui seminție din sălbatică a ajuns blândă.
 
 
Pomenirea lui Fares și Zara, gemenii, fiii patriarhului Iuda. Pomenirea lui Esrom, fiul lui Fares.
 
 
Pomenirea lui Aram, fiul lui Esrom.
 
 
Pomenirea lui Aminadav, fiul lui Aram.
 
 
Pomenirea lui Naason, fiul lui Aminadav.
 
 
Pomenirea lui Salmon, fiul lui Naason.
 
 
Pomenirea lui Booz, fiul lui Salmon.
 
 
Pomenirea lui Obed, fiul lui Booz, care s-a născut din Rut.
 
 
Pomenirea lui Iesei, fiul lui Obed.
 
 
Pomenirea lui David împăratul, fiul lui Iesei.
 
 
Pomenirea lui Solomon împăratul, fiul lui David.
 
 
Pomenirea lui Roboam împăratul, fiul lui Solomon.
 
 
Pomenirea lui Abia împăratul, fiul lui Roboam.
 
 
Pomenirea lui Asa împaratul, fiul lui Abia.
 
 
Pomenirea lui Iosafat împaratul, fiul lui Asa.
 
 
Pomenirea lui Ioram împăratul, fiul lui Iosafat.
 
 
Pomenirea lui Ozia împăratul, fiul lui Ioram.
 
 
Pomenirea lui Ioatan împăratul, fiul lui Ozia.
 
 
Pomenirea lui Ahaz împăratul, fiul lui Ioatan.
 
 
Pomenirea lui Iezechia împăratul, fiul lui Ahaz.
 
 
Pomenirea lui Manasi împăratul, fiul lui Iezechia.
 
 
Pomenirea lui Amon împăratul, fiul lui Manasi.
 
 
Pomenirea lui Iosia împăratul, fiul lui Amon.
 
 
Pomenirea lui Iehonia împăratul, fiul lui Iosia.
 
 
Pomenirea lui Salatiel, fiul lui Iehonia.
 
 
Pomenirea lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, care a ridicat templul din Ierusalim ce fusese ars.
 
 
Pomenirea lui Abiud, fiul lui Zorobabel.
 
 
Pomenirea lui Eliachim, fiul lui Abiud.
 
 
Pomenirea lui Azor, fiul lui Eliachim.
 
 
Pomenirea lui Sadoc, fiul lui Azor.
 
 
Pomenirea lui Ahim, fiul lui Sadoc.
 
 
Pomenirea lui Eliud, fiul lui Ahim.
 
 
Pomenirea lui Eleazar, fiul lui Eliud.
 
 
Pomenirea lui Matan, fiul lui Eleazar.
 
 
Pomenirea lui Iacob, fiul lui Matan.
 
 
Pomenirea lui Iosif, logodnicul, fiul lui Iacob.
 
 
Pomenirea dreptului Melhisedec.
 
 
Pomenirea dreptului Iov.
 
 
Pomenirea Proorocilor Moise, Or, și Aaron, preoți.
 
 
Pomenirea lui Isus, fiul lui Navi.
 
 
Pomenirea Sfântului Prooroc Samuel.
 
 
Pomenirea Proorocului Natan.
 
 
Pomenirea Sfântului Prooroc Daniel.
 
 
Pomenirea Sfinților trei Tineri.
 
 
Pomenirea dreptei Sarra, femeia lui Avraam.
 
 
Pomenirea dreptei Reveca, soția lui Isaac.
 
 
Pomenirea dreptei Lia, întâia soție a lui Iacob.
 
 
Pomenirea dreptei Rahila, a doua soție a lui Iacob.
 
 
Pomenirea dreptei Asineta, soția lui Iosif cel prea frumos.
 
 
Pomenirea dreptei Mariam, sora lui Moise.
 
 
Pomenirea dreptei Debora, care a judecat pe Israel.
 
 
Pomenirea dreptei Rut.
 
 
Pomenirea dreptei Saraftia, la care a fost trimis Ilie.
 
 
Pomenirea dreptei Sumanitida, care a găzduit pe Elisei.
 
 
Pomenirea dreptei Iudita, care a ucis pe Olofern.
 
 
Pomenirea dreptei Estera, care a izbăvit pe Israel de moarte.
 
 
Pomenirea dreptei Ana, mama Proorocului Samuel.
 
 
Pomenirea dreptei Suzana.
 
 
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
 
 
http://www.calendar-ortodox.ro/
 
 
{{ziledecembrie}}
 
{{ziledecembrie}}
  

Versiunea de la data 2 ianuarie 2019 20:02

Zilele lunii decembrie: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Sfinții zilei

Maica Domnului

Sf. Cuvios Daniil Sihastrul
Sf. Mucenic Sebastian și cei împreună cu el: Zoe, Tranchilin, Nicostrat, Claudie, Castor, Tiburtie, Castul, Marcelin și Marcu
Sf. Mucenic Eviot
Sf. Cuvios Flor, episcopul Aminsului
Sf. Mucenici Foca și Ermil
Sf. Mucenici Zaheu diaconul și Alfie citețul
Sfânta și Făcătoarea de minuni Sofia
Pomenirea sfințirii Bisericii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu din Halcopratia
Sf. Cuvios Mihail Sincelul, mărturisitorul
Sf. Modest, arhiepiscopul Ierusalimului

Evenimente

Nașteri

Decese

Sărbători

Sinaxar

18 decembrie

Zilele lunii decembrie: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31