Școala catehetică din Alexandria: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} '''Școala catehetică din Alexandria''' este cea mai veche și mai renumită din școlile teologice ale creștinismului timpuriu. The school was the focus for the de...)
 
(traducere)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
'''Școala catehetică din Alexandria''' este cea mai veche și mai renumită din școlile teologice ale creștinismului timpuriu. A fost unul din centrele unde s-au dezvoltat prima prezentare sistematică a teologiei creştine şi metoda alegorică de interpretare a textului [[Biblia|Sfintei Scripturi]]. După controversele [[hristologie|hristologice]] din secolele al V-lea şi al VI-lea, influenţa sa a scăzut treptat. În anul 1893, [[Biserica din Alexandria (coptă)|Biserica Coptă din Alexandria]], inspirându-se din vechea Şcoală, a reîntemeiat-o sub forma unui Seminar teologic copt.  
'''Școala catehetică din Alexandria''' este cea mai veche și mai renumită din școlile teologice ale creștinismului timpuriu. The school was the focus for the development of the first system of Christian theology and the allegorical method of biblical exegesis. After the [[Christology|Christological]] controversies of the fifth and sixth centuries its influence waned. During the last decade of the nineteenth century the [[Church of Alexandria (Coptic)|Coptic Church of Alexandria]] in concept re-established the Catechetical school as the Coptic Theological Seminary.  
 
  
==Istorie==
+
==Istoric==
In antiquity, the city of Alexandria was famous for its schools. Such schools as the ''Museum'' founded by Ptolemy, the ''Serapeum'', and the ''Sebastium'' were noted for the scholarship of their directors and for their large libraries. The presence of these institutions as well as many Jewish schools formed an environment for Christian learning as well.  
+
În antichitate, oraşul Alexandria era celebru pentru şcolile sale. Şcoli precum ''Musaion''-ul întemeiat de Ptolemeu, ''Serapeum''-ul şi ''Sebasteum''-ul erau renumite pentru erudiţia profesorilor şi bogăţia bibliotecilor lor. Alături de acestea mai existau şi o serie de şcoli iudaice. În acest context s-au dezvoltat şi instituţiile de educaţie creştină.
  
According to St. [[Jerome]] the origins of a Christian school in Alexandria can be traced the [[Apostle Mark]] who appointed the first leader of the school, St. Justus, who later was the sixth [[bishop]] of Alexandria. Other opinions point to an origin of the Catechetical school in the last decade of the second century. In form, the school was informal, that is, instruction was in the homes of the instructors not in designated buildings or facilities. In the beginning, the school functioned to ready candidates for admission to the Christian faith.
+
Potrivit spuselor Fer. [[Ieronim]], Şcoala catehetică din Alexandria îşi avea originile în vremea propovăduirii Sf. Apostol [[Apostolul Marcu|Marcu]], care l-a numit pe Sf. Iustus, viitorul [[episcop]] al [[Biserica Ortodoxă din Alexandria|Alexandriei]] drept primul conducător al şcolii. Această şcoală era organizată informal – cursurile se desfăşurau prin casele profesorilor, iar nu în nişte clădiri anume stabilite. Iniţial, şcoala avea scopul de a-i instrui pe [[catehumen]]i în credinţa creştină înainte de primirea [[Botez|botezului]].  
  
The Catechetical school grew in fame under the leadership of a long line of scholars, including [[Pantanaeus of Alexandria|Pantanaeus]], [[Clement of Alexandria|Clement]], [[Origen]], [[Heraklas of Alexandria|Heraklas]], and Didymus the Blind. Origen was considered the father of theology in the Christian Church and was active in the field of commentary and comparative Biblical studies, as demonstrated in his [[Hexapla]]. The school taught doctrine as well as instruction in Christian life, as Origen explained saying, ''If you want to receive [[Baptism]], you must first learn about God’s Word, cut away the roots of your vices, correct your barbarous wild lives, and practice meekness and humility. Then, you will be fit to receive the grace of the Holy Spirit''. In the broader sense, the school had a spiritual and educational effect on the [[clergy]] and [[laity|layman]] throughout the church.  
+
Reputaţia Şcolii catehetice a crescut sub conducerea unor profesori erudiţi precum [[Pantaneus din Alexandria|Pantaneus]], [[Clement al Alexandriei|Clement]], [[Origen]], [[Heraclas al Alexandriei|Heraclas]] şi [[Didim cel Orb]].  
  
The school attracted students from all of the Christian world of its time. Many of the students became leaders and bishops in their own local churches. Many leaders of the school rose to become [[archbishop]]s of Alexandria. Among these were [[Peter of Alexandria|Peter]], [[Achillas of Alexandria|Achillas]], and [[Dioscorus of Alexandria|Dioscorus]].
+
Origen a fost considerat părintele teologiei în Biserica creştină: în lucrarea lui, [[Hexapla]], el se ocupă de comentariul biblic şi studiul comparativ al textelor Scripturii. Şcoala din Alexandria îşi iniţia studenţii atât în învăţătura cât şi în viaţa creştină, după cum explica Origen:  ''Dacă vrei să primeşti Botezul, trebuie să învăţaţi mai întâi despre Cuvântul lui Dumnezeu, să tăiaţi rădăcina patimilor, să vă îndreptaţi vieţile voastre sălbatice şi barbare şi să învăţaţi blândeţea şi smerenia. Atunci veţi fi vrednici să primiţi harul Duhului Sfânt''. În sens mai larg, şcoala funcţiona ca o instituţie de educaţie teologică şi materială, impactul ei extinzându-se asupra [[cler]]ului şi [[mirean|mirenilor]] din întreaga Biserică.  
  
In addition to theology, other subjects were included in the scope of studies at the school. The subjects included science, mathematics, humanities, and philosophy. The study of philosophy enabled the students to use philosophic techniques against the arguments of pagan philosophers.
+
Şcoala atrăgea studenţi din întreaga lume creştină a vremii. Mulţi dintre studenţii şcolii au ajuns conducători şi episcopi ai Bisericilor din ţinuturile lor de origine. Mai mulţi conducători ai şcolii au ajuns arhiepiscopi ai Alexandriei. Între aceştia îi amintim pe [[Petru I al Alexandriei|Petru]], [[Ahila al Alexandriei|Ahila]], [[Clement al Alexandriei|Clement]] şi [[Dioscor al Alexandriei|Dioscor]].  
 +
 
 +
Mulţi profesori, printre care şi Sfântul Ieronim au vizitat şcoala din Alexandria pentru schimbul de idei şi discuţiile cu profesorii de acolo. Această şcoală nu era limitată la subiectele teologice. Se predau şi  ştiinţele, matematica şi ştiinele umaniste şi filosofia. Studiul filosofiei le permitea studenţilor să se folosească de metodele şi tehnicile de argumentaţie filosofică în disputele lor cu filosofii păgâni. Tot în Şcoala din Alexandria  a fost concepută şi metoda comentariului biblic prin întrebare şi răspuns.
 +
Cu 15 secole înaintea inventării limbajului Braille, se foloseau tehnici de sculptare în lemn pentru a permite şi studenţilor orbi să înveţe să scrie şi să citească.
 +
 
 +
În ciuda reputaţiei sale extraordinare, angajarea profesorilor săi în disputele hristologice, mai ales în sprijinul lui [[Dioscor al Alexandriei|Dioscor]], corelată cu invaziile [[islam|musulmanilor]] din secolele V-VI au dus la decăderea şcolii, iar aceasta şi-a pierdut poziţia de prestigiu în sânul Bisericii Ortodoxe.
 +
 
 +
Un Seminar teologic copt urmând modelul colegiului teologic al şcolii din Alexandria a fost înfiinţat în 1893. Noua şcoală în prezent campusuri în Alexandria, Cairo, New Jersey şi Los Angeles, unde preoţi şi teologi [[Biserica din Alexandria (coptă)|copţi]] şi alte persoane calificate predau printre altele teologie creştină, istorie, limbă şi artă (cor, muzică, iconografie şi tapiţerie) coptă.
  
After the times of the Christological controversies and the [[Islam|Muslim]] invasions of the fifth and sixth centuries the school lost its position in the Orthodox Church.
 
 
 
==Surse==
 
==Surse==
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Catechetical_School_of_Alexandria  Wikipedia: Catechetical School of Alexandria]
+
*en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Catechetical_School_of_Alexandria  Wikipedia: Catechetical School of Alexandria]
*[http://www.copticchurch.net/topics/patrology/schoolofalex/I-Intro/chapter1.html  An Introduction to the School of Alexandria]
+
*en: [http://www.copticchurch.net/topics/patrology/schoolofalex/I-Intro/chapter1.html  An Introduction to the School of Alexandria]
  
 
[[Categorie: Istoria Bisericii]]
 
[[Categorie: Istoria Bisericii]]

Versiunea de la data 24 septembrie 2011 11:56

Școala catehetică din Alexandria este cea mai veche și mai renumită din școlile teologice ale creștinismului timpuriu. A fost unul din centrele unde s-au dezvoltat prima prezentare sistematică a teologiei creştine şi metoda alegorică de interpretare a textului Sfintei Scripturi. După controversele hristologice din secolele al V-lea şi al VI-lea, influenţa sa a scăzut treptat. În anul 1893, Biserica Coptă din Alexandria, inspirându-se din vechea Şcoală, a reîntemeiat-o sub forma unui Seminar teologic copt.

Istoric

În antichitate, oraşul Alexandria era celebru pentru şcolile sale. Şcoli precum Musaion-ul întemeiat de Ptolemeu, Serapeum-ul şi Sebasteum-ul erau renumite pentru erudiţia profesorilor şi bogăţia bibliotecilor lor. Alături de acestea mai existau şi o serie de şcoli iudaice. În acest context s-au dezvoltat şi instituţiile de educaţie creştină.

Potrivit spuselor Fer. Ieronim, Şcoala catehetică din Alexandria îşi avea originile în vremea propovăduirii Sf. Apostol Marcu, care l-a numit pe Sf. Iustus, viitorul episcop al Alexandriei drept primul conducător al şcolii. Această şcoală era organizată informal – cursurile se desfăşurau prin casele profesorilor, iar nu în nişte clădiri anume stabilite. Iniţial, şcoala avea scopul de a-i instrui pe catehumeni în credinţa creştină înainte de primirea botezului.

Reputaţia Şcolii catehetice a crescut sub conducerea unor profesori erudiţi precum Pantaneus, Clement, Origen, Heraclas şi Didim cel Orb.

Origen a fost considerat părintele teologiei în Biserica creştină: în lucrarea lui, Hexapla, el se ocupă de comentariul biblic şi studiul comparativ al textelor Scripturii. Şcoala din Alexandria îşi iniţia studenţii atât în învăţătura cât şi în viaţa creştină, după cum explica Origen: Dacă vrei să primeşti Botezul, trebuie să învăţaţi mai întâi despre Cuvântul lui Dumnezeu, să tăiaţi rădăcina patimilor, să vă îndreptaţi vieţile voastre sălbatice şi barbare şi să învăţaţi blândeţea şi smerenia. Atunci veţi fi vrednici să primiţi harul Duhului Sfânt. În sens mai larg, şcoala funcţiona ca o instituţie de educaţie teologică şi materială, impactul ei extinzându-se asupra clerului şi mirenilor din întreaga Biserică.

Şcoala atrăgea studenţi din întreaga lume creştină a vremii. Mulţi dintre studenţii şcolii au ajuns conducători şi episcopi ai Bisericilor din ţinuturile lor de origine. Mai mulţi conducători ai şcolii au ajuns arhiepiscopi ai Alexandriei. Între aceştia îi amintim pe Petru, Ahila, Clement şi Dioscor.

Mulţi profesori, printre care şi Sfântul Ieronim au vizitat şcoala din Alexandria pentru schimbul de idei şi discuţiile cu profesorii de acolo. Această şcoală nu era limitată la subiectele teologice. Se predau şi ştiinţele, matematica şi ştiinele umaniste şi filosofia. Studiul filosofiei le permitea studenţilor să se folosească de metodele şi tehnicile de argumentaţie filosofică în disputele lor cu filosofii păgâni. Tot în Şcoala din Alexandria a fost concepută şi metoda comentariului biblic prin întrebare şi răspuns. Cu 15 secole înaintea inventării limbajului Braille, se foloseau tehnici de sculptare în lemn pentru a permite şi studenţilor orbi să înveţe să scrie şi să citească.

În ciuda reputaţiei sale extraordinare, angajarea profesorilor săi în disputele hristologice, mai ales în sprijinul lui Dioscor, corelată cu invaziile musulmanilor din secolele V-VI au dus la decăderea şcolii, iar aceasta şi-a pierdut poziţia de prestigiu în sânul Bisericii Ortodoxe.

Un Seminar teologic copt urmând modelul colegiului teologic al şcolii din Alexandria a fost înfiinţat în 1893. Noua şcoală în prezent campusuri în Alexandria, Cairo, New Jersey şi Los Angeles, unde preoţi şi teologi copţi şi alte persoane calificate predau printre altele teologie creştină, istorie, limbă şi artă (cor, muzică, iconografie şi tapiţerie) coptă.

Surse