Învierea Domnului: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Anularea modificării 15437 făcute de Cacatel (discuţie))
(Înlocuit pagina cu '[img]http://www.encyclopediadramatica.com/Image:Decapitated_dog.jpg[/img] TIMPUL SA VA TREZITI !!!!! FANATICI OBSEDATI !')
Linia 1: Linia 1:
[[Image:Pascha.jpg|right|frame|Învierea Domnului<br>Coborârea la [[iad]]]]Învăţătura despre '''învierea Domnului''' nostru [[Iisus Hristos]] se află în centrul credinţei creştine: "Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credinţa voastră", spune apostolul Pavel (I Corinteni 15, 17). Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul din [[Sfânta Treime]], S-a întrupat pentru noi şi a noastră mântuire, a suferit, a fost dat la moarte şi a treia zi a înviat din morţi ([[Crezul]]).
+
[img]http://www.encyclopediadramatica.com/Image:Decapitated_dog.jpg[/img]
  
==Învierea Domnului şi lucrarea de răscumpărare a omului==
+
TIMPUL SA VA TREZITI !!!!!
Dar învăţătura ortodoxă despre învierea Domnului nu este separată de întreaga lucrare de [[răscumpărare]], de ridicare a omului din îndepărtarea sa de [[Dumnezeu]]. Astfel, ea nu trebuie separată nici de răstignirea şi moartea Sa pe [[cruce]], astfel ca lucrarea de răscumpărare ce a făcut Dumnezeu prin Fiul Său întrupat să fie unitară, după cum mărturisim şi în [[Crez]]:
+
FANATICI OBSEDATI !
 
 
:Cred [...] întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii: Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel ce este de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.<br>
 
:Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.<br>
 
:Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.<br>
 
:Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.<br>
 
:Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.<br>
 
:Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Căruia împărăţie nu va avea sfârşit.
 
 
 
==Învăţătura ortodoxă despre învierea Domnului==
 
:"În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul şi pe scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le Cel ce eşti necuprins".
 
 
 
Acest [[tropar]], pe care preotul în rosteşte în timpul Sfintei Liturghii, este adesea considerat ca un rezumat al învăţăturii ortodoxe despre învierea lui Hristos.
 
 
 
Dumnezeu adevărat, Hristos este pretutindeni şi pe toate le umple, fiind necuprins. Niciodată nu s-a despărţit de Tatăl şi de Duhul, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt fiind "Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită".
 
 
 
Om adevărat, el este îngropat ca un mort, înfăşurat în [[giulgiu]]rile de îngropare.
 
 
 
Dumnezeu-om, Mântuitorul Hristos se coboară la iad, dar nu ca un osândit, ci ca un Dumnezeu ducând în acel adânc al despărţirii de Dumnezeu viaţa şi lumina învierii, sfărâmând încuietorile [[iadul]]ui şi scoţându-i de acolo pe toţi cei ce au crezut în El (I Petru 3, 19-20). În acelaşi timp, El este şi în rai cu tâlharul cel bun, după făgăduinţă ("Astăzi vei fi cu Mine în rai" - Luca 23, 43), lucru ce arată că Hristos a murit pentru toţi, pentru întreg neamul omenesc.
 
 
 
==Taina învierii==
 
:Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este şi rămâne taină, oricât am vorbi noi despre Învierea Domnului Hristos nu putem ajunge la înţelegere deplină. Ştiţi, poate ştiţi mai bine zis, că este o alcătuire între catavasiile Crucii în care Învierea este prezentată expres "cea mai presus de lume Înviere a lui Hristos Dumnezeu", adică ceva care e mai presus de ceea ce putem noi înţelege cu puterile firii şi de fapt e mai presus de ceea ce putem înţelege noi deplin. În orice caz nu ajungem niciodată să înţelegem Învierea Mântuitorului, pentru că este mai presus de fire. Deci în ce a constat Învierea Mântuitorului Hristos? A constat în învierea trupului, în unirea lui cu sufletul, deci sufletul la Învierea Domnului Hristos s-a unit cu trupul Domnului Hristos şi prin putere dumnezeiască a înviat din morţi. Despre acest lucru e scris în Sfintele Evanghelii, în cele patru Evanghelii. Fiecare Evanghelist prezintă Învierea Domnului Hristos ca realitate, nu o explică, nici nu face aprecieri asupra Învierii, ci fiecare Evanghelist prezintă Învierea ca o realitate, ca ceva care s-a întâmplat. ([[Arhimandrit]]ul [[Teofil Părăian]], "Taina Învierii", în volumul ''Gânduri bune pentru gânduri bune'')
 
 
 
==Învierea Domnului în [[Noul Testament]]==
 
În fiecare [[Evanghelie]] din cele patru ale Noului Testament avem istorisiri ale Învierii, ale împrejurărilor în care a înviat Domnul Hristos, şi a arătărilor Mântuitorului care au urmat după Înviere. Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 28 al Evangheliei sale are aprecieri în legătură cu Învierea, respectiv prezentarea celor ce au fost în legătură cu Învierea. La fel Sfântul Evanghelist Marcu, avem în capitolul 16 astfel de relatări, în Sfânta Evanghelie de la Luca în capitolul 24, tot capitolul, şi în Sfânta Evanghelie de la Ioan, două capitole, 20 şi 21.
 
 
 
În [[Faptele Apostolilor]] se fac la fel unele afirmaţii în legătură cu Învierea Domnului Hristos.
 
 
 
Sfântul Apostol [[Pavel]] în capitolul 15 din [[Epistola I către Corinteni]], într-o bună parte din capitol, mai ales în partea de început, are aprecieri în legătură cu cele ce s-au întâmplat la Înviere.
 
 
 
==Legături externe==
 
*http://www.nistea.com/invierea-domnului.htm - texte la Învierea Domnului şi Săptămâna Luminată
 
*http://www.credo.ro/INVIEREA-DOMNULUI__Sfintele-Pasti.php - materiale scrise şi audio despre Învierea Domnului
 
 
 
[[Categorie:Teologie]]
 
[[Categorie:Sărbători]]
 
[[Categorie:Istoria Bisericii]]
 
[[Categorie:Articole de calitate]]
 
 
 
[[en:Resurrection]]
 

Versiunea de la data 21 ianuarie 2010 06:31

[img]http://www.encyclopediadramatica.com/Image:Decapitated_dog.jpg[/img]

TIMPUL SA VA TREZITI !!!!! FANATICI OBSEDATI !