Îngeri: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Îngerii vindecători)
(Îngerii pot şi pedepsi pe cei necredincioşi)
Linia 108: Linia 108:
 
===Îngerii pot şi pedepsi pe cei necredincioşi===
 
===Îngerii pot şi pedepsi pe cei necredincioşi===
 
Îngerii îi lovesc cu orbire pe cei care erau la uşa casei lui Lot care vroiau să spargă uşa şi să se împreuneze cu ei (care aveau înfăţisare omenească).(Fac19.11) Îngerii nimicesc Sodoma, făcând să plouă pucioasă şi foc din cer. (Fac19.13,24) Îngerul Domnului ucide prin ciumă 70 000 de oameni în Israel pentru păcatul lui [[David]] de a fi iniţiat o numărătoare a poporului şi în momentul când se pregătea să nimicească de tot Israelul, lui Dumnezeu I se face [[mila|milă]] şi  porunceşte ca îngerul să-şi tragă mâna şi să se oprească.( 2Sam24, 1 Cron 21). Un înger îl pedepseşte pe trufaşul Sanherib care batjocorise Numele Domnului şi ucide 185 000 de oameni din tabăra acestuia într-o singură noapte, protejând Israelul lui [[Ezechia]] şi împlinind profeţia lui [[Isaia]]. Sanherib este forţat apoi să se întoarcă la Ninive unde este omorât de fiii săi, pe când se ruga în templu.(4Regi 19.20-37, 2Cron32.21). Psalmistul se roagă lui Dumnezeu să trimită îngerul său spre cei care vor să-i ia viaţa şi acesta să-i gonească şi să-i urmărească. (Ps35.5-6). Psalmistul vorbeşte de o droaie de îngeri aducători de nenorociri, referindu-se la aceia care au declanşat cele 10 urgii ale lui Dumnezeu împotriva lui Faraon. (Ps78.42-49-51) Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărăteşti, a şezut pe scaunul lui împărătesc, şi le vorbea. Norodul a strigat: ,,Glas de Dumnezeu, nu de om!``Îndată  l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Şi a murit mâncat de viermi. (FA7.21)
 
Îngerii îi lovesc cu orbire pe cei care erau la uşa casei lui Lot care vroiau să spargă uşa şi să se împreuneze cu ei (care aveau înfăţisare omenească).(Fac19.11) Îngerii nimicesc Sodoma, făcând să plouă pucioasă şi foc din cer. (Fac19.13,24) Îngerul Domnului ucide prin ciumă 70 000 de oameni în Israel pentru păcatul lui [[David]] de a fi iniţiat o numărătoare a poporului şi în momentul când se pregătea să nimicească de tot Israelul, lui Dumnezeu I se face [[mila|milă]] şi  porunceşte ca îngerul să-şi tragă mâna şi să se oprească.( 2Sam24, 1 Cron 21). Un înger îl pedepseşte pe trufaşul Sanherib care batjocorise Numele Domnului şi ucide 185 000 de oameni din tabăra acestuia într-o singură noapte, protejând Israelul lui [[Ezechia]] şi împlinind profeţia lui [[Isaia]]. Sanherib este forţat apoi să se întoarcă la Ninive unde este omorât de fiii săi, pe când se ruga în templu.(4Regi 19.20-37, 2Cron32.21). Psalmistul se roagă lui Dumnezeu să trimită îngerul său spre cei care vor să-i ia viaţa şi acesta să-i gonească şi să-i urmărească. (Ps35.5-6). Psalmistul vorbeşte de o droaie de îngeri aducători de nenorociri, referindu-se la aceia care au declanşat cele 10 urgii ale lui Dumnezeu împotriva lui Faraon. (Ps78.42-49-51) Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărăteşti, a şezut pe scaunul lui împărătesc, şi le vorbea. Norodul a strigat: ,,Glas de Dumnezeu, nu de om!``Îndată  l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Şi a murit mâncat de viermi. (FA7.21)
 +
===Legea şi Apocalipsa au fost trimise prin îngeri===
 +
Lui Moise  i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. [[Apostolul Ştefan (Întâiul-mucenic)|Ştefan]] arată ca lui Moise i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Când l -a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta; şi, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului, care i -a zis: ,Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui Iacov.` Şi Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i -a zis: ,Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai, este un pământ sfânt.(FA7.30,35). El (Moise) este acela care, în adunarea Israeliţilor din pustie, cu îngerul, care i -a vorbit pe muntele Sinai, şi cu părinţii noştri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă. (FA7.38)
 +
Ştefan îi mustră pe evreii necredincioşi, ai căror urmaşi erau marele preot şi saducheii care-l acuzau, spunându-le că ei au primit Legea dată prin îngeri şi n-au păzit-o. (FA7.53) [[Apostolul Pavel]] spune că Legea ,,a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină ,,Sămânţa``, căreia îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.”(Ga3.19). În [[Epistola către evrei]] apostolul arată: ,,Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit’’(Evrei 2.2)
  
 
== Sursa ==
 
== Sursa ==

Versiunea de la data 16 decembrie 2010 11:30

Soborul Sfinţilor Îngeri
Acest articol face parte din seria
Îngeri
Îngeri și demoni
Înger | Diavol
Îngerul Domnului | Îngerul păzitor
Mihail | Gavriil | Rafail | Uriel
Lucifer
Cele nouă cete îngerești
Prima ierarhie: Serafimi | Heruvimi | Tronuri
A doua ierarhie: Puteri | Stăpâniri | Principate
A treia ierarhie: Virtuți | Arhangheli | Îngeri
Editați această casetă

Cuvântul înger înseamnă "mesager" sau "trimis" şi acest cuvânt exprimă natura serviciului angelic făcut oamenilor. La îngeri ne referim de asemenea ca la "Puteri ale Paradisului fără de trup". Îngerii sunt organizaţi în câteva ordine angelice, sau Ierarhii Îngereşti. Cea mai importantă dintre aceste clasificări este cea făcută de cel ce-şi spunea Dionisie Areopagitul în secolul al IV-lea sau al V-lea în cartea sa Despre ierarhia cerească.

În această lucrare autorul a intercalat câteva pasaje ambigue din Noul Testament, în special Efeseni 6:12 şi Coloseni 1:16, pentru a construi o schemă din trei Ierarhii, Sfere şi Triade de îngeri, fiecare Ierarhie conţinând trei Ordine sau Grupuri. În ordine descrescătoare a puterii, acestea sunt:

Încercaţi să comparaţi acest model al Trinităţii din Lumea Imaterială, neîntrupată şi invizibilă cu cel existent în lumea noastră întrupată, materială şi vizibilă:

 • Spaţiu:
  • Lungime
  • Lărgime sau Lăţime
  • Înălţime sau Adâncime
 • Timp:
  • Trecut
  • Prezent
  • Viitor
 • Materiale:
  • Solide
  • Lichide
  • Gaze

Cu toate acestea, trebuie să fim un pic precauţi să nu luăm modelul numitului Dionisie la modul concret, căci el este singura sursă pe care o avem pentru un asemenea sistem de clasificare. Autorul însuşi a fost un avocat destul de imparţial al apofatismului, care insistă mai mult asupra unei descrieri negative a lui Dumnezeu. Totuşi, mulţi l-au acuzat pe autor că a pendulat între Ortodoxie şi Neoplatonism, un sistem filozofic grecesc păgân; aceşti critici spun că cele trei grupuri de câte trei a ierarhiei angelice derivă din Neoplatonism:

Conceptul elenic al lumi ca "ordine" și "ierarhie," stricta diviziune a lui Platon între lumile "inteligibile"
şi "sensibile" şi gruparea neoplatonică a fiinţelor în "triade" reapare în scrierile faimoase ale unui
unui misterios scriitor de la începutul secolului al VI-lea care a scris sub pseudonimul de Dionisie Areopagitul.[1]

Mai mult, comparaţia spaţiului ceresc cu cel terestru cade dacă luăm în considerare ştiinţa modernă care ne povesteşte despre cea de-a patra categorie de materie şi de un număr discutabil de dimensiuni (vezi "Teoria Sforii" pentru cei interesaţi). Acestea fiind zise, acest articol nu este scris pentru a discredita în totalitate pe cel care a publicat sub pseudonimul de Dionisie şi care a fost foarte stimat până în zilele noastre de numeroşi Părinţi ai Bisericii şi de teologi.

Învăţătura ortodoxă despre îngeri

Ca şi întreaga creaţie, îngerii sunt creaţi de Dumnezeu, din nimic, nu din ceva preexistent şi nici din fiinţa lui Dumnezeu. Învăţătura Bisericii despre îngeri are la baza datele Sfintei Scripturi. Chiar dacă referatul biblic despre creaţie nu vorbeşte în mod precis, determinat, despre crearea îngerilor, acest adevăr este exprimat prin cuvintele: "La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul" (Facere 1, 1). Cerul înseamnă lumea spirituală a puterilor cereşti, a îngerilor, iar pământul, lumea materială. Existenţa îngerilor este afirmată, însă, în mod clar, şi în multe locuri din Sfânta Scriptură, de la prima ei carte până la ultima. Astfel, după scoaterea din rai a primilor oameni, îngerii păzeau drumul spre pomul vieţii (Facere 3, 24), un înger a oprit pe Avraam de a jertfi pe fiul sau Isaac (Facere 22, 11) ; Iacob vede în vis, la Betel, îngeri ai lui Dumnezeu suindu-se şi coborând pe o scara între cer şi pământ (Facere 28, 12-13) ; îngerul Domnului se arată lui Balaam (Numeri 22, 22 şi următoarele).

Îngerii slujesc lui Iisus după ispita din pustie (Matei 4, 11) şi tot un înger Îl întăreşte în grădina din Ghetsimani (Luca 22, 43). îngerii vestesc femeilor mironosiţe învierea lui Hristos (Matei 28, 2-8 ; Marcu 16,  5-8 ; Luca 24, 4-8 ; Ioan, 20, 12) ; un înger se arată apostolilor la înălţare şi le anunţă a doua venire întru mărire a Mântuitorului (Fapte 1, 10, 11).

Starea morală actuală a îngerilor buni este una de sfinţenie şi de ne-păcătuire, dar nu prin însăşi natura lor, ci prin harul divin. Conlucrând cu harul divin, îngerii s-au desăvârşit în bine, aşa încât nu pot sa păcătuiască. Deci nepăcătuirea îngerilor este rezultatul rezistenţei lor faţă de ispite, al persistenţei în bine şi al întăririi prin harul dumnezeiesc.

Îngerii în Biblie

Înfăţişări

Ei pot apărea în vis oamenilor sau pot lua înfăţişare omenească.

Îngerii pot apărea în vis cum i se întâmplă lui Iosif când un înger îi vesteşte naşterea lui Iisus (Mt1.18-24, Lc2.16). Un alt înger îi spune tot în vis să fugă în Egipt pentru că Irod va căuta pruncul să-l omoare şi apoi să se reîntoarcă în ţară pentru că Irod murise.(Mt2.13-21)

Îngerii pot lua înfăţişare omenească precum cei doi bărbaţi care-l vizitează pe Lot şi care, convingându-se de stricăciunea sexuală a locuitorilor Sodomei, distrug Sodoma şi Gomora (Fac19.1-29). Iacov se întâlneşte cu nişte îngeri în locul pe care avea să-l numească Mahanaim(Tabără îndoită), aici împăcându-se cu Esau, fratele său. (Fac32.1-33.11). Aravna Iebusitul vede îngerul care ucisese prin ciumă 70 000 de oameni în Israel ca pedeapsă pentru păcatul lui David.(1Cron21.20)

Îngerii le spun oamenilor credincioşi ce să facă

Doi îngeri îi spun lui Lot să plece cu familia lui din Sodoma pentru a-şi salva vieţile (Fac19.12-13). Un înger îi spune lui Ilie să le zică solilor împăratului Samariei, Ahazia că acesta va muri. În Cartea lui Iov Elihu vorbeşte de un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea, care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze (Iov33.23-30)

Matei relatează cum, aflând că logodnica sa este însărcinată, Iosif, bărbatul Mariei, deoarece era un om neprihănit, şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii şi -a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului, şi i -a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi -i vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.``Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa. Şi el i -a pus numele Iisus (Mt1.18-24, Lc2.16)

Un înger i se arată lui Iosif în vis şi îi spune să plece cu pruncul Hristos şi cu mama Lui şi să fugă şi să rămână în Egipt până îi va da de ştire din nou pentru că Irod avea să caute Pruncul să-l omoare. După moartea lui Irod (care masacrase toţi pruncii de parte bărbătească de până la doi ani), îngerul îi apare din nou în vis lui Iosif şi îi spune să se reîntoarcă în ţara lui Israel căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului, ceea ce Iosif face întocmai. (Mt2.13-21)

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze în spre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalina şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului, şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui, şi au rămas ca nişte morţi. Dar îngerul a luat cuvântul, şi a zis femeilor: ,,Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.``(Matei 28.1-7, Lc 24.23).

Corneliu era om cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului, şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el, şi i -a zis: ,,Cornelie!`` Corneliu s-a uitat ţintă la el, s-a înfricoşat, şi a răspuns: ,,Ce este, Doamne?`` Şi îngerul i -a zis: ,,Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Şi -a adus aminte de ele. Trimete acum nişte oameni la Iope, şi cheamă pe Simon, zis şi Petru. El găzduieşte la un om, numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare: acela îţi va spune ce trebuie să faci.`` (FA 10.3,7,22)

Un înger îi zice lui Filip să meargă spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, unde întâlneşte un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a Etiopienilor iar apoi duhul îi spune să ajungă carul acestuia şi Filip îi lămureşte un pasaj din Scriptură unde era vorba despre Iisus şi apoi, dând peste o apă, îl botează pe acesta căci famenul mărturiseşte credinţa sa că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. (FA8.26,29)

Un înger îi spune lui Pavel, aflat pe o corabie în mijlocul unei furtuni grozave să nu se teamă căci Dumnezeu are în plan ca el să stea în faţa Cezarului şi îi mai spune că Dumnezeu îi dăruieşte lui pe toţi cei din corabie, asigurându-l astfel că şi ceilalţi vor scăpa. Iar Pavel le spune celor de pe corabie acest lucru îndemnându-i să se liniştească. (Fa27.21-26)

Îngerii vestesc viitorul

Îngerii îi spun lui Lot că vor nimici Sodoma (Fac19.13). Un înger îi vesteşte lui Ilie că are un drum lung de făcut(3Regi 19.3-8). Un înger îi vesteşte lui Ilie că Ahazia va muri. Un înger îi vesteşte Lui Iosif naşterea lui Iisus şi faptul că acesta va mântui poporul de păcatele sale(Mt1.18-24 Lc2.16). Un înger îi vesteşte lui Iosif că Irod va căuta pruncul să-l omoare (Mt2.13). Un înger îi vesteşte lui Zaharia naşterea lui Ioan Botezătorul şi-l pedepseşte pentru necredinţă (Lc1.8-25). Îngerul Gavriil o anunţă pe fecioara Maria că este binecuvântată între femei pentru va avea un fiu de la Duhul Sfânt care va fi chemat Fiul lui Dumnezeu şi o anunţă că Elisabeta, rudenia ei are deja un fiu care este în a şasea lună. (Lc1.26-38). Un înger se înfăţişează unor păstori cărora le vesteşte naşterea Mântuitorului, le spune semnul după care îl vor cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.`` Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu, şi zicând: ,,Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.`` După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: ,,Haidem să mergem până la Betleem, şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne -a făcut cunoscut Domnul.`` (Lc2.1-15)

Îngerii îi întăresc pe oamenii credincioşi în încercări, păzindu-i în toate căile lor, izbăvindu-i din mari pericole

Îngerul păzitor

Iisus le spune ucenicilor că îngerii acestor micuţi copilaşi smeriţi care cred în El văd pururea faţa lui Dumnezeu care este în ceruri. (Matei 18.1-11)

Chiar înainte de arestare, în timp ce Iisus se ruga zicând: ,,Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.`` Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să -L întărească. (Lc22.43) Ucenicii săi dormeau la momentul acela.

Îngerii îi păzesc pe oamenii credincioşi în toate căile lor

Psalmistul arată că graţie faptului că cineva îşi face din Dumnezeu adăpost şi turn de scăpare, Dumnezeu va porunci îngerilor săi să-l păzească în toate căile sale; ei îl vor duce de mâini ca nu cumva piciorul să-şi lovească de vreo piatră şi va păşi peste lei şi năpârci şi va călca peste pui de lei şi peste şerpi.(Ps91.1-9-13).

Un înger îi izbăveşte din primejdie pe trei iudei credincioşi aruncaţi în foc

Aruncându-i într-un cuptor pe trei iudei ( Şadrac, Meşac şi Abed-Nego) care nu vroiau să se închine unui chip de aur făcut de el, Nebucadneţar vede că aceştia umblă slobozi şi nevătămaţi prin cuptor fiind însoţiţi de cineva care avea o faţă de fiu de Dumnezeu. Atunci îi scoate de acolo şi spune ,,Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimes pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi cari s-au încrezut în El, au călcat porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească şi să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului lor! După aceea, împăratul a înălţat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego la mare cinste, în ţinutul Babilonului.(Daniel 3)

Un înger închide gura leilor şi Daniel rămâne nevătămat

Pentru că nu puteau să-i găsească vreo vină, cei din anturajul lui Dariu îi propun împăratului să dea o poruncă împărătească prin care oricine se închină vreunui alt Dumnezeu sau altui om afară de Dariu să fie aruncat în groapa cu lei. Acesta acceptă, oamenii împăratului îl pândesc pe Daniel şi îl pârăsc la împărat care, mâhnit, vrea să-l scape dar până la urmă îl aruncă în groapa cu lei zicând că Dumnezeul căruia îi slujea să-l scape. Şi aşa se întâmplă. Dimineaţa îl găseşte pe Daniel nevătămat care îi spune că îngerul Domnului a închis gura leilor pentru că a fost găsit nevinovat înaintea Lui. (Daniel 6)

Îngerii sunt grabnici ajutători

Un înger îi lasă lui Ilie turtă coaptă pe nişte pietre încălzite şi un ulcior cu apă în două rânduri pentru a-l întări pentru lungul drum (de 40 zile) până la Horeb( 3Regi 19.3-8)

Un înger îi eliberează pe apostoli

Marele preot şi cei din partida saducheilor, invidioşi pe semnele, minunile şi vindecările făcute de apostoli îi întemniţează pe aceştia dar un înger al Domnului a deschis uşile temniţei, noaptea, i -a scos afară, şi le -a zis: ,,Duceţi-vă, staţi în Templu, şi vestiţi norodului toate cuvintele vieţii acesteia.`` Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineaţă în Templu, şi au început să înveţe pe norod. Marele preot şi cei ce erau cu el, au venit pe neaşteptate, au adunat Soborul şi pe toată bătrânimea fiilor lui Israel, şi au trimes la temniţă să aducă pe apostoli. (FA5.19)

Petru eliberat din închisoare de înger

În noaptea zilei când avea de gând Irod să -l înfăţişeze la judecată, Petru dormea între doi ostaşi, legat de mâini cu două lanţuri; şi nişte păzitori păzeau temniţa la uşă. Şi iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neaşteptate, şi o lumină a strălucit în temniţă. Îngerul a deşteptat pe Petru, lovindu -l în coastă, şi i -a zis: ,,Scoală-te, iute!`` Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i -a zis: ,,Încinge-te, şi leagă-ţi încălţămintele.`` Şi el a făcut aşa. Îngerul i -a mai zis: ,,Îmbracă-te în haină, şi vino după mine.`` Petru a ieşit afară, şi a mers după el, fără să ştie dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia şi a doua, au ajuns la poarta de fer, care dă în cetate, şi ea li s-a deschis singură; au ieşit, şi au trecut într-o uliţă. Îndată, îngerul a plecat de lângă el. Când şi -a venit Petru în fire, a zis: ,,Acum văd cu adevărat că Domnul a trimes pe îngerul Său, şi m-a scăpat din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul Iudeu.`` (FA12.7-11)

Îngerii vindecători

La scăldătoarea Betezda, lângă Poarta Oilor, în Ierusalim zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, cari aşteptau mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora, din când în când, în scăldătoare, şi turbura apa. Şi cel dintâi, care se pogora în ea, după turburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. (Ioan 5.4). Acolo Iisus se întâlneşte cu un om care era bolnav de 38 de ani care se plânge că n-are pe nimeni să-l arunce în scăldătoare şi altul se băgă înaintea lui. Mântuitorul îl vindecă pe loc.

Îngerii se implică real în luptă pe pământ şi în cer

Dumnezeu îi spune lui Moise să se suie în ţara pe care a jurat că o va da Avraam, lui Isaac şi lui Iacov căci El va trimite un înger pentru a izgoni pe Cananiţi, Amoriţi, Hetiţi, Fereziţi, Heviţi şi Iebusiţi. (Exod.33.1-2). Când au venit să-l aresteze pe Iisus Şi unul din cei ce erau cu Iisus, a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot, şi i -a tăiat urechea. Atunci Iisus i -a zis: ,,Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile, cari zic că aşa trebuie să se întâmple?`` În clipa aceea, Iisus a zis gloatelor: ,,Aţi ieşit ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele şedeam în mijlocul vostru, şi învăţam norodul în Templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin prooroci.`` Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.(Matei 26.51-56)

Îngerii pot şi pedepsi pe cei necredincioşi

Îngerii îi lovesc cu orbire pe cei care erau la uşa casei lui Lot care vroiau să spargă uşa şi să se împreuneze cu ei (care aveau înfăţisare omenească).(Fac19.11) Îngerii nimicesc Sodoma, făcând să plouă pucioasă şi foc din cer. (Fac19.13,24) Îngerul Domnului ucide prin ciumă 70 000 de oameni în Israel pentru păcatul lui David de a fi iniţiat o numărătoare a poporului şi în momentul când se pregătea să nimicească de tot Israelul, lui Dumnezeu I se face milă şi porunceşte ca îngerul să-şi tragă mâna şi să se oprească.( 2Sam24, 1 Cron 21). Un înger îl pedepseşte pe trufaşul Sanherib care batjocorise Numele Domnului şi ucide 185 000 de oameni din tabăra acestuia într-o singură noapte, protejând Israelul lui Ezechia şi împlinind profeţia lui Isaia. Sanherib este forţat apoi să se întoarcă la Ninive unde este omorât de fiii săi, pe când se ruga în templu.(4Regi 19.20-37, 2Cron32.21). Psalmistul se roagă lui Dumnezeu să trimită îngerul său spre cei care vor să-i ia viaţa şi acesta să-i gonească şi să-i urmărească. (Ps35.5-6). Psalmistul vorbeşte de o droaie de îngeri aducători de nenorociri, referindu-se la aceia care au declanşat cele 10 urgii ale lui Dumnezeu împotriva lui Faraon. (Ps78.42-49-51) Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărăteşti, a şezut pe scaunul lui împărătesc, şi le vorbea. Norodul a strigat: ,,Glas de Dumnezeu, nu de om!``Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Şi a murit mâncat de viermi. (FA7.21)

Legea şi Apocalipsa au fost trimise prin îngeri

Lui Moise i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Ştefan arată ca lui Moise i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Când l -a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta; şi, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului, care i -a zis: ,Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui Iacov.` Şi Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i -a zis: ,Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai, este un pământ sfânt.(FA7.30,35). El (Moise) este acela care, în adunarea Israeliţilor din pustie, cu îngerul, care i -a vorbit pe muntele Sinai, şi cu părinţii noştri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă. (FA7.38) Ştefan îi mustră pe evreii necredincioşi, ai căror urmaşi erau marele preot şi saducheii care-l acuzau, spunându-le că ei au primit Legea dată prin îngeri şi n-au păzit-o. (FA7.53) Apostolul Pavel spune că Legea ,,a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină ,,Sămânţa``, căreia îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.”(Ga3.19). În Epistola către evrei apostolul arată: ,,Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit’’(Evrei 2.2)

Sursa

 • Orthodox Life, Vol. 27, Nr. 6 (Nov.-Dec., 1977), pag. 39-47.
 • alte surse

Site-uri externe

Note

 1. Teologia Bizantină: Orientări istorice şi teme doctrinare de Dr. John Meyendorff. New York: Fordham University Press, 1974, p. 27. ISBN 0-8232-0967-9.