Îngeri: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Înfăţişări)
(Îngerii le spun oamenilor credincioşi ce să facă)
Linia 67: Linia 67:
  
 
Un înger îi zice lui [[Apostolul Filip|Filip]] să meargă spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, unde întâlneşte un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a Etiopienilor iar apoi duhul îi spune să ajungă carul acestuia şi Filip îi lămureşte un pasaj din [[Sfânta Scriptură|Scriptură]] unde era vorba despre Iisus şi apoi, dând peste o apă, îl botează pe acesta căci famenul mărturiseşte [[credinţa]] sa că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. (FA8.26,29)
 
Un înger îi zice lui [[Apostolul Filip|Filip]] să meargă spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, unde întâlneşte un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a Etiopienilor iar apoi duhul îi spune să ajungă carul acestuia şi Filip îi lămureşte un pasaj din [[Sfânta Scriptură|Scriptură]] unde era vorba despre Iisus şi apoi, dând peste o apă, îl botează pe acesta căci famenul mărturiseşte [[credinţa]] sa că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. (FA8.26,29)
 +
 +
Un înger  îi spune lui [[Apostolul Pavel|Pavel]], aflat pe o corabie în mijlocul unei furtuni grozave să nu se teamă căci Dumnezeu are în plan ca el să stea în faţa Cezarului şi îi mai spune că Dumnezeu îi dăruieşte lui pe toţi cei din corabie, asigurându-l astfel că şi ceilalţi vor scăpa. Iar Pavel le spune celor de pe corabie acest lucru îndemnându-i să se liniştească. (Fa27.21-26)
  
 
== Sursa ==
 
== Sursa ==

Versiunea de la data 16 decembrie 2010 09:55

Soborul Sfinţilor Îngeri
Acest articol face parte din seria
Îngeri
Îngeri și demoni
Înger | Diavol
Îngerul Domnului | Îngerul păzitor
Mihail | Gavriil | Rafail | Uriel
Lucifer
Cele nouă cete îngerești
Prima ierarhie: Serafimi | Heruvimi | Tronuri
A doua ierarhie: Puteri | Stăpâniri | Principate
A treia ierarhie: Virtuți | Arhangheli | Îngeri
Editați această casetă

Cuvântul înger înseamnă "mesager" sau "trimis" şi acest cuvânt exprimă natura serviciului angelic făcut oamenilor. La îngeri ne referim de asemenea ca la "Puteri ale Paradisului fără de trup". Îngerii sunt organizaţi în câteva ordine angelice, sau Ierarhii Îngereşti. Cea mai importantă dintre aceste clasificări este cea făcută de cel ce-şi spunea Dionisie Areopagitul în secolul al IV-lea sau al V-lea în cartea sa Despre ierarhia cerească.

În această lucrare autorul a intercalat câteva pasaje ambigue din Noul Testament, în special Efeseni 6:12 şi Coloseni 1:16, pentru a construi o schemă din trei Ierarhii, Sfere şi Triade de îngeri, fiecare Ierarhie conţinând trei Ordine sau Grupuri. În ordine descrescătoare a puterii, acestea sunt:

Încercaţi să comparaţi acest model al Trinităţii din Lumea Imaterială, neîntrupată şi invizibilă cu cel existent în lumea noastră întrupată, materială şi vizibilă:

 • Spaţiu:
  • Lungime
  • Lărgime sau Lăţime
  • Înălţime sau Adâncime
 • Timp:
  • Trecut
  • Prezent
  • Viitor
 • Materiale:
  • Solide
  • Lichide
  • Gaze

Cu toate acestea, trebuie să fim un pic precauţi să nu luăm modelul numitului Dionisie la modul concret, căci el este singura sursă pe care o avem pentru un asemenea sistem de clasificare. Autorul însuşi a fost un avocat destul de imparţial al apofatismului, care insistă mai mult asupra unei descrieri negative a lui Dumnezeu. Totuşi, mulţi l-au acuzat pe autor că a pendulat între Ortodoxie şi Neoplatonism, un sistem filozofic grecesc păgân; aceşti critici spun că cele trei grupuri de câte trei a ierarhiei angelice derivă din Neoplatonism:

Conceptul elenic al lumi ca "ordine" și "ierarhie," stricta diviziune a lui Platon între lumile "inteligibile"
şi "sensibile" şi gruparea neoplatonică a fiinţelor în "triade" reapare în scrierile faimoase ale unui
unui misterios scriitor de la începutul secolului al VI-lea care a scris sub pseudonimul de Dionisie Areopagitul.[1]

Mai mult, comparaţia spaţiului ceresc cu cel terestru cade dacă luăm în considerare ştiinţa modernă care ne povesteşte despre cea de-a patra categorie de materie şi de un număr discutabil de dimensiuni (vezi "Teoria Sforii" pentru cei interesaţi). Acestea fiind zise, acest articol nu este scris pentru a discredita în totalitate pe cel care a publicat sub pseudonimul de Dionisie şi care a fost foarte stimat până în zilele noastre de numeroşi Părinţi ai Bisericii şi de teologi.

Învăţătura ortodoxă despre îngeri

Ca şi întreaga creaţie, îngerii sunt creaţi de Dumnezeu, din nimic, nu din ceva preexistent şi nici din fiinţa lui Dumnezeu. Învăţătura Bisericii despre îngeri are la baza datele Sfintei Scripturi. Chiar dacă referatul biblic despre creaţie nu vorbeşte în mod precis, determinat, despre crearea îngerilor, acest adevăr este exprimat prin cuvintele: "La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul" (Facere 1, 1). Cerul înseamnă lumea spirituală a puterilor cereşti, a îngerilor, iar pământul, lumea materială. Existenţa îngerilor este afirmată, însă, în mod clar, şi în multe locuri din Sfânta Scriptură, de la prima ei carte până la ultima. Astfel, după scoaterea din rai a primilor oameni, îngerii păzeau drumul spre pomul vieţii (Facere 3, 24), un înger a oprit pe Avraam de a jertfi pe fiul sau Isaac (Facere 22, 11) ; Iacob vede în vis, la Betel, îngeri ai lui Dumnezeu suindu-se şi coborând pe o scara între cer şi pământ (Facere 28, 12-13) ; îngerul Domnului se arată lui Balaam (Numeri 22, 22 şi următoarele).

Îngerii slujesc lui Iisus după ispita din pustie (Matei 4, 11) şi tot un înger Îl întăreşte în grădina din Ghetsimani (Luca 22, 43). îngerii vestesc femeilor mironosiţe învierea lui Hristos (Matei 28, 2-8 ; Marcu 16,  5-8 ; Luca 24, 4-8 ; Ioan, 20, 12) ; un înger se arată apostolilor la înălţare şi le anunţă a doua venire întru mărire a Mântuitorului (Fapte 1, 10, 11).

Starea morală actuală a îngerilor buni este una de sfinţenie şi de ne-păcătuire, dar nu prin însăşi natura lor, ci prin harul divin. Conlucrând cu harul divin, îngerii s-au desăvârşit în bine, aşa încât nu pot sa păcătuiască. Deci nepăcătuirea îngerilor este rezultatul rezistenţei lor faţă de ispite, al persistenţei în bine şi al întăririi prin harul dumnezeiesc.

Îngerii în Biblie

Înfăţişări

Ei pot apărea în vis oamenilor sau pot lua înfăţişare omenească.

Îngerii pot apărea în vis cum i se întâmplă lui Iosif când un înger îi vesteşte naşterea lui Iisus (Mt1.18-24, Lc2.16). Un alt înger îi spune tot în vis să fugă în Egipt pentru că Irod va căuta pruncul să-l omoare şi apoi să se reîntoarcă în ţară pentru că Irod murise.(Mt2.13-21)

Îngerii pot lua înfăţişare omenească precum cei doi bărbaţi care-l vizitează pe Lot şi care, convingându-se de stricăciunea sexuală a locuitorilor Sodomei, distrug Sodoma şi Gomora (Fac19.1-29). Iacov se întâlneşte cu nişte îngeri în locul pe care avea să-l numească Mahanaim(Tabără îndoită), aici împăcându-se cu Esau, fratele său. (Fac32.1-33.11). Aravna Iebusitul vede îngerul care ucisese prin ciumă 70 000 de oameni în Israel ca pedeapsă pentru păcatul lui David.(1Cron21.20)

Îngerii le spun oamenilor credincioşi ce să facă

Doi îngeri îi spun lui Lot să plece cu familia lui din Sodoma pentru a-şi salva vieţile (Fac19.12-13). Un înger îi spune lui Ilie să le zică solilor împăratului Samariei, Ahazia că acesta va muri. În Cartea lui Iov Elihu vorbeşte de un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea, care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze (Iov33.23-30)

Matei relatează cum, aflând că logodnica sa este însărcinată, Iosif, bărbatul Mariei, deoarece era un om neprihănit, şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii şi -a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului, şi i -a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi -i vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.``Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa. Şi el i -a pus numele Iisus (Mt1.18-24, Lc2.16)

Un înger i se arată lui Iosif în vis şi îi spune să plece cu pruncul Hristos şi cu mama Lui şi să fugă şi să rămână în Egipt până îi va da de ştire din nou pentru că Irod avea să caute Pruncul să-l omoare. După moartea lui Irod (care masacrase toţi pruncii de parte bărbătească de până la doi ani), îngerul îi apare din nou în vis lui Iosif şi îi spune să se reîntoarcă în ţara lui Israel căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului, ceea ce Iosif face întocmai. (Mt2.13-21)

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze în spre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalina şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului, şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui, şi au rămas ca nişte morţi. Dar îngerul a luat cuvântul, şi a zis femeilor: ,,Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.``(Matei 28.1-7, Lc 24.23).

Corneliu era om cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului, şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el, şi i -a zis: ,,Cornelie!`` Corneliu s-a uitat ţintă la el, s-a înfricoşat, şi a răspuns: ,,Ce este, Doamne?`` Şi îngerul i -a zis: ,,Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Şi -a adus aminte de ele. Trimete acum nişte oameni la Iope, şi cheamă pe Simon, zis şi Petru. El găzduieşte la un om, numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare: acela îţi va spune ce trebuie să faci.`` (FA 10.3,7,22)

Un înger îi zice lui Filip să meargă spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, unde întâlneşte un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a Etiopienilor iar apoi duhul îi spune să ajungă carul acestuia şi Filip îi lămureşte un pasaj din Scriptură unde era vorba despre Iisus şi apoi, dând peste o apă, îl botează pe acesta căci famenul mărturiseşte credinţa sa că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. (FA8.26,29)

Un înger îi spune lui Pavel, aflat pe o corabie în mijlocul unei furtuni grozave să nu se teamă căci Dumnezeu are în plan ca el să stea în faţa Cezarului şi îi mai spune că Dumnezeu îi dăruieşte lui pe toţi cei din corabie, asigurându-l astfel că şi ceilalţi vor scăpa. Iar Pavel le spune celor de pe corabie acest lucru îndemnându-i să se liniştească. (Fa27.21-26)

Sursa

 • Orthodox Life, Vol. 27, Nr. 6 (Nov.-Dec., 1977), pag. 39-47.
 • alte surse

Site-uri externe

Note

 1. Teologia Bizantină: Orientări istorice şi teme doctrinare de Dr. John Meyendorff. New York: Fordham University Press, 1974, p. 27. ISBN 0-8232-0967-9.