Înălțarea Domnului

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 24 mai 2009 19:27, autor: Juanmanuelarcia (Discuție | contribuții) (es:Ascensión de Jesús)
Salt la: navigare, căutare
Înălţarea la Cer a Domnului

Înălţarea Domnului Iisus Hristos este unul din Praznicele Împărăteşti ale Bisericii Ortodoxe, prăznuită la patruzeci de zile după Sfintele Paşti (şi de aceea cade mereu într-o zi de joi -- vezi Pascalia).

La patruzeci de zile după Înviere, în timp ce îi binecuvânta pe ucenicii Săi (Evanghelia după Luca 24:50-51), Hristos s-a înălţat la Cer, luându-şi locul de-a dreapta Tatălui (Evanghelia după Luca 16:19 şi Crezului niceo-constantinopolitan).

Referinţe scripturale

Prima menţionare a Înălţării în Sfânta Scriptură se găseşte în Evanghelia după Marcu (16:14-19). Descrierea este sumară. Iisus şi cei unsprezece ucenici rămaşi sunt aşezaţi la masă, probabil într-o încăpere din sau pe lângă Ierusalim. Iisus le cere apostolilor Săi să propovăduiască Evanghelia şi le spune că cei credincioşi vor fi neatinşi de otravă, îi vor vindeca pe bolnavi şi altele asemenea. După aceste cuvinte finale, Iisus este primit în Rai să stea de-a dreapta Tatălui: Nu este nimic precizat despre perioada de după Înălţare; Marcu, pur şi simplu descrie ceea ce s-a întâmplat.

Evanghelia după Luca este şi mai succintă în descriere (24:50-51). Iisus îi duce pe cei unsprezece în Betania, nu departe de Ierusalim. În timp ce îi binecuvintează, Iisus se ridică la Cer.

A treia, şi cea mai citită, descriere a Înălţării se găseşte în Faptele Apostolilor (1:9-12). Timp de patruzeci de zile după Înviere, Iisus continuă să propovăduiască Evanghelia. Iisus şi cei unsprezece sunt adunaţi lângă Muntele Olivet (sau Muntele Măslinilor), în nord-estul Betaniei. Iisus le spune discipolilor săi că vor primi puterea Sfântului Duh şi că ei trebuie să ducă mesajul său în lumea întreagă. Iisus este luat şi ridicat de un nor. Unele tradiţii spun că a fost luat într-un car de foc, asemănător cu Profetul Ilie. Doi oameni îmbrăcaţi în alb le-au apărut ucenicilor şi le-au spus că Iisus se va reîntoarce în acelaşi mod ca la Înălţare. Ei au spus: " Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer. "1 (Fapte 1:11). După acestea, ucenicii s-au reîntors în Ierusalim bucurându-se şi rămânând în continuare în Templu.

Evanghelia după Matei se termină la un munte din Galileea, cu Iisus trimiţându-i pe ucenici să propovăduiască Evanghelia. Nu se face nici o menţionare a Înălţării.

Importanţă

Înălţarea Domnului prezintă ultimul stadiu al planului lui Dumnezeu privitor la lumea întreagă: unirea deplină cu El Însuşi după plecarea fiecăruia dintre noi din lumea aceasta. Conform OCA, "în Înălţare se găseşte scopul şi deplinătatea Învierii lui Hristos....şi împreună cu Hristos se înalţă şi firea umană."

Imnografie

Tropar (Glasul 4)

Înălţatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduinţa Sfântului Duh, încredinţându-se ei, prin binecuvântare, că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.

Condac (Glasul 6)

Plinind rânduiala cea pentru noi şi cele de pe pământ unindu-le cu cele cereşti, Te-ai înălţat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, nicicum despărţindu-Te, ci rămânând nedepărtat şi strigând celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră!

Vezi şi

Izvoare şi legături externe