Îmbisericire: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(propunere de traducere din engleza)
 
m (Îmbisericirea pruncului: leg.int.)
 
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
'''Îmbisericirea''' este o slujbă de mulțumire și de binecuvântare a mamei și a copilului, atunci când aceștia vin pentru prima dată la biserică, după nașterea pruncului. Amintește de slujba de curățire [[Vechiul Testament|vetero-testamentară]] (Levitic 12, 2-8) și de aducerea lui Iisus la Templu (Luca 2, 22-29)/ Există slujbe distincte pentru îmbisericirea mamei și cea a pruncului.
'''Îmbisericirea''' is a service of thanksgiving and blessing of the mother and her child when they return to the church after childbirth. It is reminiscent of the [[Old Testament]] ceremony of purification (Lev. 12: 2-8) and the presentation of Jesus at the Temple (Luke 2: 22-29). There are separate services of churching for the mother and for the child.
 
  
In some traditions, it is customary to [[baptism|baptize]] the child on the eighth day, following the example of the [[Old Testament]] rite of ''bris'' or [[circumcision]] of boys with the naming of the child taking place in the [[temple]]. When this occurs, the mother does not attend and the child is presented by its [[godparent]]s.
+
În unele tradiții, se obișnuiește ca pruncul să fie botezat a opta zi după naștere, urmând pilda ritualului circumciziei (tăierii împrejur) a pruncilor de parte bărbătească din tradiția vechi-testamentară, când se punea și numele copilului, la templu. În aceste circumstanțe, mama nu participă la slujbă, iar copilul este adus la biserică de [[naș]]i.  
  
===Churching of the mother===
+
==Îmbisericirea mamei==
The mother traditionally comes to church on the fortieth day after childbirth for special blessings. After the birth of her child a mother remains at home for forty days to recuperate and to care for her child. However, if the child has not survived, the woman still remains at home to heal physically and emotionally. During the time of her confinement, the mother does not normally receive Holy [[Communion]], unless she is in danger of death. As the service is practiced in some traditions, churching involves both the blessing of the mother and the presentation of the child to God.  
+
Potrivit tradiției, mama se întoarce la biserică a patruzecea zi după naștere, pentru o slujbă specială de binecuvântare. După nașterea copilului, mama rămâne acasă, pentru a-și recăpăta puterile și a se îngriji de prunc. Dacă pruncul nu supraviețuiește, rămâne totuși acasă pentru a-și reveni fizic și emoțional. În perioada lăuziei (perioada de după naștere), mama nu se [[Euharistie|împărtășește]], cu excepția cazului în care se află în pericol de moarte. Așa cum este practicată în unele tradiții, slujba de îmbisericire cuprinde atât binecuvântarea mamei cât și aducerea copilului în biserică, înaintea Domnului.
  
In contemporary practice, it is rarely medically necessary and sometimes not even possible for the mother to remain confined in the home for forty days. Pastors must determine whether it is more important pastorally that the churching be the first thing the woman does upon leaving the home or that the churching happen on the symbolic fortieth day. Not all pastors make the same determination.
+
În practica contemporană, este arareori necesar din punct de vedere medical, iar uneori nici nu este posibil ca mama să stea în casă vreme de patruzeci de zile. Preotul hotărăște dacă este mai potrivit, în perspectivă pastorală, ca îmbisericirea să se facă din ziua în care mama iese din casă sau dacă îmbisericirea se face simbolic, în a patruzecea zi. Nu toți preoții aleg aceeași soluție în fiecare caz.
  
On the day of her churching, the mother comes to the temple to receive a blessing as she begins attending church and receiving the [[Holy Mysteries]] once again. The child, that has already been cleansed and washed, is brought by the mother accompanied by the intended godparents who will stand at the child's baptism. They all stand together in the [[narthex]] of the [[church]] before the doors of the [[nave]] of the temple, facing east toward the [[altar]]. The [[priest]] blesses them and says prayers for the woman and the child, gives thanks for their wellbeing and asks God's grace and blessings upon them.
+
În ziua îmbisericirii ei, mama vine la biserică pentru a primi o binecuvântare specială, atunci când reîncepe să frecventeze slujbele bisericești și să primească iarăși [[Sfintele Taine]]. Copilul, care a fost deja curățit, este adus la biserică de mamă împreună cu viitorii nași ai copilului. Aceștia rămân cu toții în [[pridvor]]ul bisericii, înainte de intrarea în [[naos]], cu fața către răsărit (către [[altar]]). Preotul îi binecuvintează și se roagă pentru femeie și pentru copil, aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru că nașterea s-a petrecut cu bine și cheamă [[har]]ul și binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lor.  
  
===Churching of the Child===
+
==Îmbisericirea pruncului==
If the infant has already been baptized, the priest performs the churching of the child. If not, he does the churching immediately after the child's baptism.  
+
Dacă pruncul a fost [[botez]]at, preotul săvârșește îmbisericirea acestuia. Dacă nu este botezat, îmbisericirea se face imediat după botezul pruncului.
  
Taking up the child, the priest lifts it up, making the [[Sign of the Cross]] with the child before the doors of the temple, saying: "The servant of God (''Name'') is churched, in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen."  
+
Preotul ia pruncul în brațe și, la intrarea în naos, face cu el [[semnul crucii]], zicând: "Se îmbisericește robul (roaba) lui Dumnezeu ''Numele'', în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin."  
  
The priest then carries the child into the center of the nave, as he says, "I will go into Thy House. I will worship toward Thy Holy Temple in fear of Thee." Stopping in the center, he says, "The servant of God (''Name'') is churched, in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the midst of the congregation I will sing praises unto Thee."  
+
Apoi preotul duce pruncul până în mijlocul naosului, zicând în acest timp: "Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi în Sfântă Biserica Ta, întru frica Ta." Oprindu-se în mijlocul bisericii, spune: "Se îmbisericește robul (roaba) lui Dumnezeu ''Numele'', în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În mijlocul adunării aduce-voi Ție cântare de laudă."
  
He then walks up to the [[iconostasis]], and stopping in front of the [[Holy Doors]], he says, "The servant of God (''Name'') is churched, in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen."  
+
Apoi înaintează cu pruncul până la [[iconostas]] și, oprindu-se înaintea [[Ușile Împărătești|Ușilor împărătești]], zice iarăși: "Se îmbisericește robul (roaba) lui Dumnezeu ''Numele'', în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin."
  
If the child is a girl, the priest places her on the ''[[solea]]'' in front of the [[icon]] of the [[Theotokos]]. If the child is a boy, he carries him through the south deacon's door into the altar and around the back of the Holy Table exiting the altar through the north deacon's door and again places the baby boy onto the solea.  
+
Dacă pruncul este de parte femeiască, preotul o așază pe [[Amvon#Soleea_altarului|soleea]] altarului, înaintea [[icoană|icoanei]] [[Maica Domnului |Maicii Domnului]]. Dacă pruncul este de parte bărbătească, intră cu el pe ușa diaconească dinspre sud în altar și îl poartă pe după [[Sfânta Masă]] și iese cu el prin ușa de nord, după care așază pruncul pe solee.
  
He then chants the Song of Simeon and says a special apolysis ([[dismissal]]), after which he blesses the child with the Sign of the Cross on its forehead, mouth and heart, and returns it to its mother.
+
Apoi intonează Cântarea lui Simeon (''Acum slobozește...'') și face [[apolis|încheierea]] slujbei, potrivit unei rânduieli speciale. Apoi binecuvintează pruncul făcându-i semnul Crucii pe frunte, pe gură și deasupra inimii, după care îl redă mamei sale.
  
==Sources==
+
==Surse==
*[[Wikipedia:Churching of women]]
+
[[:en:Churching|Orthodoxwiki:Churching]], după:
*[http://www.apostle1.com/a_dictionary_of_orthodox_terminology.htm  Churching]
+
*en:[[Wikipedia:Churching of women]]
 +
*en:[http://www.apostle1.com/a_dictionary_of_orthodox_terminology.htm  Churching]
  
==External link==
+
==Legături externe==
*[http://www.orthodoxytoday.org/OT/view/wehr-the-churching-of-women  The Churching of Women]
+
*en:[http://www.orthodoxytoday.org/OT/view/wehr-the-churching-of-women  The Churching of Women]
  
[[Categorie: Liturgică]]
+
[[Categorie:Liturgică]]
[[Category: Services]]
 
 
[[en:Churching]]
 
[[en:Churching]]

Versiunea curentă din 5 martie 2014 19:18

Îmbisericirea este o slujbă de mulțumire și de binecuvântare a mamei și a copilului, atunci când aceștia vin pentru prima dată la biserică, după nașterea pruncului. Amintește de slujba de curățire vetero-testamentară (Levitic 12, 2-8) și de aducerea lui Iisus la Templu (Luca 2, 22-29)/ Există slujbe distincte pentru îmbisericirea mamei și cea a pruncului.

În unele tradiții, se obișnuiește ca pruncul să fie botezat a opta zi după naștere, urmând pilda ritualului circumciziei (tăierii împrejur) a pruncilor de parte bărbătească din tradiția vechi-testamentară, când se punea și numele copilului, la templu. În aceste circumstanțe, mama nu participă la slujbă, iar copilul este adus la biserică de nași.

Îmbisericirea mamei

Potrivit tradiției, mama se întoarce la biserică a patruzecea zi după naștere, pentru o slujbă specială de binecuvântare. După nașterea copilului, mama rămâne acasă, pentru a-și recăpăta puterile și a se îngriji de prunc. Dacă pruncul nu supraviețuiește, rămâne totuși acasă pentru a-și reveni fizic și emoțional. În perioada lăuziei (perioada de după naștere), mama nu se împărtășește, cu excepția cazului în care se află în pericol de moarte. Așa cum este practicată în unele tradiții, slujba de îmbisericire cuprinde atât binecuvântarea mamei cât și aducerea copilului în biserică, înaintea Domnului.

În practica contemporană, este arareori necesar din punct de vedere medical, iar uneori nici nu este posibil ca mama să stea în casă vreme de patruzeci de zile. Preotul hotărăște dacă este mai potrivit, în perspectivă pastorală, ca îmbisericirea să se facă din ziua în care mama iese din casă sau dacă îmbisericirea se face simbolic, în a patruzecea zi. Nu toți preoții aleg aceeași soluție în fiecare caz.

În ziua îmbisericirii ei, mama vine la biserică pentru a primi o binecuvântare specială, atunci când reîncepe să frecventeze slujbele bisericești și să primească iarăși Sfintele Taine. Copilul, care a fost deja curățit, este adus la biserică de mamă împreună cu viitorii nași ai copilului. Aceștia rămân cu toții în pridvorul bisericii, înainte de intrarea în naos, cu fața către răsărit (către altar). Preotul îi binecuvintează și se roagă pentru femeie și pentru copil, aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru că nașterea s-a petrecut cu bine și cheamă harul și binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lor.

Îmbisericirea pruncului

Dacă pruncul a fost botezat, preotul săvârșește îmbisericirea acestuia. Dacă nu este botezat, îmbisericirea se face imediat după botezul pruncului.

Preotul ia pruncul în brațe și, la intrarea în naos, face cu el semnul crucii, zicând: "Se îmbisericește robul (roaba) lui Dumnezeu Numele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin."

Apoi preotul duce pruncul până în mijlocul naosului, zicând în acest timp: "Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi în Sfântă Biserica Ta, întru frica Ta." Oprindu-se în mijlocul bisericii, spune: "Se îmbisericește robul (roaba) lui Dumnezeu Numele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În mijlocul adunării aduce-voi Ție cântare de laudă."

Apoi înaintează cu pruncul până la iconostas și, oprindu-se înaintea Ușilor împărătești, zice iarăși: "Se îmbisericește robul (roaba) lui Dumnezeu Numele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin."

Dacă pruncul este de parte femeiască, preotul o așază pe soleea altarului, înaintea icoanei Maicii Domnului. Dacă pruncul este de parte bărbătească, intră cu el pe ușa diaconească dinspre sud în altar și îl poartă pe după Sfânta Masă și iese cu el prin ușa de nord, după care așază pruncul pe solee.

Apoi intonează Cântarea lui Simeon (Acum slobozește...) și face încheierea slujbei, potrivit unei rânduieli speciale. Apoi binecuvintează pruncul făcându-i semnul Crucii pe frunte, pe gură și deasupra inimii, după care îl redă mamei sale.

Surse

Orthodoxwiki:Churching, după:

Legături externe