Modificări

Salt la: navigare, căutare

Prohodul Domnului (liturgică)

10.399 de octeți adăugați, 28 mai 2008 03:53
m
fără descrierea modificării
<th colspan="3">Starea a II-a</th>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
1. Neamurile toate laudă'n gropării ţi-aduc Hristoase al meu.
2. Aritmatiianul, jalnic te pogoară şi în mormânt te'ngroapă.
 
3. Cele 'nţelepţite, mir ţie Cristoase aduc cu sârguinţă.
 
4. O făptură vino, psalmi de îngropare dui Cristos să-i aducem.
 
5. Pre cel viu ce doarme, toţi cu mir să-l ungem cu Mironosiţele.
 
6. Prea 'ncuviinţatul Iosif îngroapă pre cel ce dă viaţă.
 
7. Cei hrăniţi cu mană, sfat viclean ridică spre tine ce le-ai dat-o.
 
8. Cei hrăniţi cu mană, fiere şi cu smirnă 'ţi-aduc să te adape.
 
9. O ce nebunie ! pe Cristos omoară Evreii cei zavistnici.
 
1O. Ca cel -ce turbează a vândut Iuda pre ziditorul lumii.
 
11. Vinde slobozirea, rob se dă pre sine'şi Iuda cel pierzător.
 
12. Bine-a zis Psalmistul, groap'adâncă este gâtlejul jidovilor.
 
13. Strâmbe căi şi rele, la spurcaţii jidovi pururi-au fost şi curse.
 
14. Iosif Nicodim, pre Domnul îngroapă cu toată cuviinţa.
 
15. Slavă ţie Doamne, cel ce dai vieaţă şi Iadul l-ai omorît.
 
16. Maica şi Fecioara când te-au văzut jost mort se tângui cu jale.
 
17. Primăvară dulce fiul meu cel dulce frumuseţea unde ţi-a pus!
 
18. Plângere prea mare, a pornit Curata, dac'ai murit Cuvinte.
 
19. Mir şi cu Mirezme, cele 'nţelepţite 'ţi-au adus să te ungă.
 
20. Cu moartea pre moarte, o omori Cuvinte Dumnezeu tare fiind.
 
21. Scapă amăgitul, 'nşală-se vicleanul prins d'a ta înţelepciune.
 
22. Cade 'n stricăciune, şi'n Iad se pogoară Iuda vânzătorul.
 
23. Spini, ciulini şi curse, sunt căile Iudei celui nebun şi viclean.
 
24. Pier răstignitorii, cu toţi împreună ce te hulesc pre tine.
 
25. Pier toţi împreună, în fundul stricării bărbaţii sângiurilor.
 
26. Unule născute, Fiule din Tatăl, cum rabzi de voe patimi.
 
27. Maica mieluşeana, Mielul ei pre Cruce văzându-l s-a văetat.
 
28. Trup ce dă vieaţă, Iosif îngroapă 'mpreună cu Nicodim.
 
29. Glas a dat Fecioara, şi a vărsat lacrimi inima pătrunzându-şi.
 
30. O a mea lumină! Fiul meu cel dulce cum zaci acum în groapă.
 
31. Pre Adam şi Eva, ca să-i scap o Maică voind rabd, ci nu plânge.
 
32. Fiul meu mărescu-ţi a ta îndurare că voind rabzi acestea.
 
33. Cu oţet şi fiere, te-au adăpat Doamne ca să strici gustul Evei.
 
34. Te-ai suit pre Cruce, cel ce prin lumină pre jidovi marea-ai trecut.
 
35. De mir purtătoare, viind l'a ta groapă ţi-au adus mir cu lacrimi.
 
36. Scoală-te 'ndurate, şi pre noi ridică din Iad şi întunerec.
 
37. Scoală Milostive, zis-a vărsând lacrimi Maica Ta Ce te-a născut.
 
38. Grăbeşte 'nviază, şi 'ntristarea schimbă a Maicei Tale Doamne.
 
39. Cele cereşti cete, s'a 'ngrozit de frică văzându-te mort Doamne.
 
40. Celor ce cu frică, te măresc pre tine, iartă-le orice-au greşit.
 
41. O înfricoşată ! streine vedere ! cum cu pământ te-acoperi.
 
42. Orecând losif, ţi-a slujit la fugă. iar altul Te îngroapă.
 
43. Plânge se jeleşte, Prea Curata Maică Cuvinte de-a Ta moarte.
 
44. Frică ia pe Îngeri, de-a Ta îngropare a toate Fă¬cătorul.
 
45. Cu Mir şi Mirezme, 'ţi-au stropit Mormântul cele înţelepţite.
 
46. Pace adunării, nouă mântuire prin înviere-ţi dă-ne.
 
47. O Treime sfântă, Tată Fiu şi Duhul pre toţi ne milueşte.
 
48. Robilor tăi Maică, dă-le ca să vază 'nvierea Fiului.
</td>
<td>
1. Neamurile toate, laudă'ngropării ţi-aduc Hristoase al meu.
2. Arimatianul, jalnic Te pogoară şi în mormânt Te'ngroapă.
3. Cele'nţelepţite, mir Ţie Hristoase aduc cu sârguinţă.
4. O făptură vino, psalmi de îngropare lui Hristos să-i aducem.
5. Pre cel viu ce doarme, toţi cu mir să-l ungem, cu mironosiţele.
6. Prea'ncuviinţate, Iosife'ngroapă, pre cel ce dă viaţă.
7. Cei hrăniţi cu mană, sfat viclean ridică spre Tine ce le-ai dat-o.
8. Cei hrăniţi cu mana, fiere şi cu smirnă, Ţi-aduc să Te adape.
9. O ce nebunie, pre Hristos omoară, Evreii cei zavistnici.
10. Ca cel ce turbează, a vândut Iuda pre Ziditorul lumei.
11. Vinde slobozirea, rob se dă pre sine, Iuda cel pierzător.
12. Bine-a zis psalmistul, groapă-adâncă este gâtlejul Jidovilor.
l3. Strâmbe căi şi rele, la spurcaţii Jidovi, pururea-au fost şi curse.
14. Iosif, Nicodim, pre Domnul îngroapă cu toată cuviinţa.
15. Slavă Ţie Doamne, cel ce dai viaţă şi iadul l-ai omorât.
16. Maica şi Fecioara, când Te-a văzut jos mort se tângui a cu jale.
17. Primăvară dulce, Fiui Meu prea dulce, frumseţea unde Ti-ai pus ?
18. Plângere prea mare, a pornit Curata, dac'ai murit Cuvinte.
19. Mir şi cu miresme, cele'nţelepţite Ţi-au adus să Te ungă.
20. Cu moartea pre moarte, o omori Cuvinte, Dumnezeu tare fiind.
21. Scapă amăgitul, înşeală-se vicleanul, prins de-a Ta'nţelepciune.
22. Cade'n stricăciune, şi'n iad se pogoară, Iuda vânzătorul.
23. Spini, ciulini şi curse, sunt căile Iudei celui nebun şi viclean.
24. Pier răstignitorii, cu toţi împreună, ce Te hulesc pre Tine.
25. Toţi pier împreună, în fundul stricării, bărbaţii sângiurilor.
26. Unule Născute, Fiule din Tatăl, cum rabzi de voie patimi.
27. Maica, Mieluşeaua, Mielul ei pre cruce, văzându-L s'a văetat.
28. Trup ce dă viaţă, Iosif îngroapă'mpreună cu Nicodim.
29. Glas a dat Fecioara, şi a vărsat lacrămi, inima pătrunzându-şi.
30. O a Mea lumină, Fiul Meu cel dulce, cum zaci acum în groapă.
31. Pre Adam şi Eva, ca să scap o Maică, vroind rabd ci nu plânge.
32. Fiul Meu mărescu-Ţi, a Ta îndurare, că voind rabzi acestea.
33. Cu oţet şi fiere Te-au adăpat Doamne, ca să strici gustul Evei.
34. Te-ai suit pre cruce, cel ce prin lumină, pre Jidovi mare-ai trecut.
 
35. De mir purtătoare, viind l'a Ta groapă, Ţi-au adus mir cu lacrămi.
36. Scoală-Te'ndurate şi pre noi ridică din iad şi din'tunerec.
37. Scoală Milostive, zis-a vărsând lacrămi, Maica Ta ce Te-a născut.
38. Grăbeşte'nviază, şi'ntristarea schimbă, a Maicii Tale Doamne.
39. Cele cereşti cete, s'au îngrozit de frică, văzâdu-Te mort Doamne.
40. Celor ce cu frică, Te măresc pre Tine, iartă-le orice-au greşit.
41. O înfricoşată, streină vedere, cum cu pământ Te-acoperi.
42. Oarecând Iosif, Ţi-a slujit în fugă, iar altul Te îngroapă.
43. Plânge se jeleşte, Preacurata Maică, de-a Ta moarte Cuvinte.
44. Frică ia pre îngeri, de-a Ta îngropare, a toate făcătorul.
45. Cu mir şi miresme, Ţi-au stropit mormântul cele înţelepţite.
 
46. Pace adunării, nouă mântuire, prin înviere-ţi dă-ne.
Mărire Tatălui...
47. O Treime Sfântă, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, pre toţi ne mântueşte.
Si acum...
48. Robilor Tăi Maică, dă-le ca să vadă'nvierea Fiului Tău.
</td>
<td>
1. Neamurile toate
Laudă-ngropării
Ţi-aduc, Hristoase-al meu.
 
2. Arimateanul
Jalnic Te pogoară
Şi în mormânt Te-ngroapă.
 
3. De mir purtătoare,
Mir Ţie, Hristoase,
Ţi-aduc cu sârguinţă.
 
4. Vino-întreagă fire,
Psalmi de îngropare
Lui Hristos să-I aducem,
 
5. Pe Cel viu cu miruri,
Ca pe-un mort să-L ungem,
Cu mironosiţele.
 
6. Fericite losif !
Trupul ce dă viaţă,
Al lui Hristos, îngroapă.
 
7. Cei hrăniţi cu mană
Lovesc cu piciorul
În Binefăcătorul.
 
8. Cei hrăniţi cu mană,
Oţet şi cu fiere
Ţi-aduc, Hristoase al meu.
 
9. O, ce nebunie !
Pe Hristos omoară
Cei ce-au ucis pe profeţi.
 
10. Ca rob făr’ de minte,
A trădat Iuda
Pe-Adâncu-nţelepciunii.
 
11. Rob ajunge-acuma
Vicleanul de Iuda,
Cel ce-a vândut pe Domnul.
 
12. Zis-a înţeleptul:
„Groap’-adâncă este
Gâtlejul jidovilor.”
 
13. La viclenii jidovi,
Căile lor strâmbe
Curse şi ciulini sunt.
 
14. Iosif şi Nicodim
Pe Domnul îngroapă,
Cu toată cuviinţa.
 
15. Slavă Ţie, Doamne,
Cel ce dai viaţă
Şi-n iad, puternic, cobori.
 
16. Maica Preacurata
Se jelea, Cuvinte,
Pe tine mort văzându-Te.
 
17. „Primăvara dulce,
Fiul meu preadulce.
Frum’seţea unde Ţi-a apus ?”
 
18. Plângere pornit-a
Maica Preacurata,
Când ai murit, Cuvinte.
 
19. Vin cu mir, să-L ungă,
De mir purtătoare,
Pe Hristos, Mirul ceresc.
 
20. Cu moartea pe moarte
O omori Tu, Doamne,
Cu sfânta Ta putere.
 
21. Piere-amăgitorul,
Scapă amăgitul
Cu-nţelepciunea-Ţi, Doamne.
 
22. Cade vânzătorul
În fundul gheenei,
În groapa stricăciunii.
 
23.Curse de ciulini sunt
Căile lui Iuda,
Celui nebun şi viclean.
 
24. Pier răstignitorii,
Împărate-a toate,
Dumnezeiescule Fiu.
 
25. Toţi pier, împreună,
În groapa pierzării,
Bărbaţii sângiurilor.
 
26. „Fiule din Tatăl,
Împărat a toate,
Cum ai primit patima ?”
 
27. Maica, mieluşeaua,
Mielul ei pe cruce
Văzându-L, s-a tânguit.
 
28. Trupul ce dă viaţă
losif împreună
Cu Nicodim îngroapă.
 
29. Mult înlăcrimată
A strigat Fecioara,
Rărunchii pătrunzându-şi:
 
30. „O, a mea lumină,
Fiul meu preadulce,
Cum Te-ai ascuns în groapă ?”
 
31. „Nu mai plânge Maică;
Pe Adam şi Eva
Ca să-i slobod, Eu sufăr”.
 
32.„Fiul meu, slăvescu-Ţi
Înalta-ndurare
Prin care rabzi acestea”.
 
33. Cu oţet şi fiere
Te-au adăpat, Doamne,
Gustarea veche s-o strici.
 
34. Te-ai suit pe cruce,
Cel ce altădată
Umbrişi poporul sub nor.
 
35. De mir purtătoare,
Venind la a Ta groapă,
Ţi-aduceau, Doamne, miruri.
 
36. Scoală-Te, ’ndurate,
Şi pe noi ne scoate
Din a gheenei groapă !
 
37. „Doamne, înviază”,
Zicea, vărsând lacrimi,
Maica Ta ce Te-a născut.
 
38. Înviază-n grabă,
Alungând durerea
Curatei Tale Maice !
 
39. Prinse-au fost de frică
Cereştile cete,
Când Te-au văzut mort, Doamne.
 
40. Iartă de greşale
Pe cei ce, cu frică,
Cinstesc ale Tale patimi.
 
41. O, înfricoşată,
Străină vedere;
Pâmântul cum Te-ascunde !
 
42. Altădat’ un losif
Ţi-a slujit în fugă
Şi-acum Te-ngroapă altul.
 
43. Plânge, Te jeleşte,
Preacurata-Ţi Maică,
Fiind Tu mort, Cuvinte.
 
44. Spaimă ia pe îngeri
De grozava-Ţimoarte,
O, Făcător a toate !
 
45. Până-n zori, cu miruri
Ţi-au stropit mormântul
Cele înţelepţite.
 
46. Pace în Biserici,
Lumii mântuire,
Prin învierea-Ţi dă-ne !
 
47. O, Treime Sfântă,
Tată, Fiu şi Duh Sfânt,
Lumea o mântuieşte.
 
48. Robilor tăi, Maică,
Dă-le ca să vadă
’Nvierea Fiului tău !
 
49. Neamurile toate
Laudă-ngropării
Ţi-aduc, Hristoase al meu.
</td>
</tr></table>
Birocrați, interwiki, renameuser, Administratori
7.216 modificări

Meniu de navigare