Modificări

Salt la: navigare, căutare

Titlurile sfinților

7.351 de octeți adăugați, 14 ianuarie 2020 21:51
+pt
{{Traducere EN}}[[Image:All saints.jpg|frame|right|Icoana Tuturor Sfinţilor]]
The holy ones of the Orthodox Church have various customary În Biserica Ortodoxă există diferite '''saint titlestitluri''' with which they are care sunt atribuite '''sfinților''' în limbajul bisericesc şi liturgic, cu care aceștia sunt [[saint commemorationsprăznuire|commemoratedpomeniți]] on the în [[Church Calendar|calendarul bisericesc]] and in divine servicesși la Sfintele Slujbe.
==Titluri specifice==
The following list explains the referencesLista de mai jos explică termenii folosiți:
*'''ConfessorCuvios'''sau Cuvioasă: one who has suffered for the faith but not martyred outrightun Sfânt [[monah]]. De exemplu: Sfântul Cuvios [[Ioan Scărarul]].*'''Enlightener of NCuvios Mucenic''': un Sfânt monah care a fost martirizat.De exemplu: Sfântul Cuvios Mucenic [[Anastasie Persul]].*''' or Doctor fără de arginți'''Illuminator of N: un Sfânt care a făcut vindecări, dar a refuzat să fie plătit pentru acestea. De exemplu: Sfinții Doctori fără de arginți [[Cosma şi Damian]].*'''Drept''': the saint who first brought the faith to o persoană sfântă din timpul Vechiului Legământ (Israelul [[Vechiul Testament|Vechiului Testament]]), uneori termenul este folosit și pentru unii sfinţi căsătoriți din Biserica creștină (a people or region, or who did major work of evangelization there[[Noul Testament|Noului Legământ]]). *'''Equal-to-the-ApostlesDreptcredincios''' sau '''Binecredincios''': one whose work greatly built up the Churchse folosește mai ales pentru conducătorii politici (domni, whether through direct missionary work or through assisting the Church's place in societyprinți, regi, împăraţi) canonizați. Ex. Binecredinciosul Voievod [[Ştefan cel Mare şi Sfânt]].*'''[[Fool-for-ChristFăcător de minuni]]''' sau '''Taumaturg''': un Sfânt cunoscut pentru faptul facerea de minuni (fie din timpul vieții, fie după moarte). De exemplu: Sfântul [[Nectarie din Eghina|Nectarie Taumaturgul]]*'''Fericit''': este un apelativ folosit uneori pentru Sfinții a saint known for his apparentcăror operă teologică nu întrunește integral acordul Bisericii, precum Fericitul [[Augustin de Hippona]]. Distincția de sorginte romano-catolică între Sfinți (''sancti'') și Fericiți (''beati'') nu se face însă cu rigurozitate în Biserica Ortodoxă, yet holy insanityasfel că apelativele de Sfânt și Fericit tind să fie considerate echivalente și să fie folosite alternativ (ex: Sfântul/Fericitul [[Ieronim]]). *'''GodGură de Aur''' sau '''Hrisostom''': este apelativul-bearerepitet acordat exclusiv Sfântului [[Ioan Gură de Aur]] pentru deosebitele sale capacități oratorice și scriitoricești puse în slujba credinței. *'''Iconograf''' sau '''făcător de icoane''' este un Sfânt care s-a făcut cunoscut (și) prin pictarea de icoane. De exemplu: one who bears God within himself and is aflame in heart with love for Him Sfântul [[httpAndrei Rubliov]] iconograful.*'''Izvorâtor de Mir'''://homeun Sfânt ale cărui [[moaşte]] emană un undelemn cu miros bun (dulce) și adesea făcător de minuni.iprimusEx.comSf.au/xenos/ignatius[[Dimitrie Izvorâtorul de Mir]].html]*'''Great-martyrÎnaintemergătorul''' (în gr.: ''Prodromos''): one who was martyred for the faith and suffered tortureeste un titlu atribuit exclusiv Sfântului [[Ioan Botezătorul]], cel care a pregătit venirea Domnului [[Iisus Hristos]].*'''HieromartyrÎntâiul chemat''': a martyr who is also a este un apelativ folosit pentru Sfântul Apostol [[clergyApostolul Andrei (cel Întâi chemat)|Andrei]]man, deoarece a fost primul care a fost chemat la apostolie de Mântuitorul Hristos.*'''[[MartyrÎntocmai cu Apostolii]]''': one who has died for the faithun Sfânt sau Sfântă a cărui (cărei) lucrare a contribuit la întemeierea vieții Bisericii, fie prin lucrare misionară directă sau prin susținerea rolului Bisericii în societate. Ex: Sf. Mironosiță Întocmai cu Apostolii [[Maria Magdalena]]. Se adaugă mai ales Sfinților de rang împărătesc.*'''MercifulLuminătorul X (nume de țară)''': one known for charitable workSfântul care a adus cel dintâi credința unui popor sau regiune, especially toward the poorsau care a avut o lucrare de evanghelizare importantă în acel loc. Ex: Sf. [[Grigorie, luminătorul Armeniei]]. Uneori, aceștia mai primesc și numele de [[apostoli]] ai popoarelor pe care le-au adus la credință. *'''Myrrh-bearercel Mare''': Those who were present at Christeste un apelativ atribuit Sfinților a căror lucrare a fost deosebit de importantă pentru Biserica Ortodoxă, precum Sfântul [[Antonie cel Mare]] (ca unul din întemeietorii [[monahism]]ului) sau Sf. [[Atanasie al Alexandriei|Atanasie cel Mare]], cunoscut pentru scrierile sale de apărare a Ortodoxiei împotriva [[arianism|arienilor]].*'''Mărturisitor''s passion and went to the tomb to anoint the body of Jesus': este Sfântul care a suferit pentru credință, dar nu a suferit moartea [[mucenic]]ească. De exemplu: Sf. [[Maxim Mărturisitorul]] *'''Myrrh-streamingMelod''', '''Myrrh-gusher[[imnograf]]''' sau '''făcător de cântări''': este un Sfânt cunoscut pentru faptul că a alcătuit mai multe cântări bisericești. De exemplu: Sfântul [[Roman Melodul]].*'''Milostivul''', or sau '''Myrobletecel Milostiv''': the un Sfânt cunoscut pentru lucrarea sa filantropică, în special pentru mila față de săraci. De exemplu: Sfântul [[relicsIoan cel Milostiv]] of the saint exude holy and sweet-smelling , arhiepiscopul Alexandriei (and often miraculous[[12 noiembrie]]) oil*'''[[New-martyrMironosiţă]]''' sau '''de Mir purtătoare''': se spune despre femeile care au fost prezente la Patimile Mântuitorului și care au mers la mormânt ca să ungă trupul lui Iisus cu miresme. De exemplu: a martyr often bearing the same name as a more ancient martyrSfânta Mironosiță [[Maria din Betania|Maria]], but usually more recent in the Churchsora lui Lazăr.*'''[[Mucenic]]'''s history : un Sfânt care a murit pentru credință. De exemplu: Sfântul Mare Mucenic [[Mina]].**''See full article at 'Întâiul Mucenic''': primul mucenic dintr-o anumită regiune (in cazul Sfântului Mucenic și Arhidiacon [[New MartyrsApostolul Ştefan (Întâiul-mucenic)|Ştefan]], acesta este întâiul mucenic al întregii Biserici).**'''Mare Mucenic''': un Sfânt care a suferit chinuri (torturi) și moarte pentru credința în Hristos, şi a cărui pătimire lui a fost mai deosebită (ex. Sf. Mare Mucenic [[Pantelimon]].**'''Nou Mucenic''': un mucenic din vremuri mai recente care, adesea, poartă același nume cu unul din vechime. De exemplu: Sfântul Noul Mucenic [[Ioan Valahul]]. Se spune mai ales despre sfinţii mucenici din vremea turcocraţiei sau de cei martirizați pe vremea comunismului în Rusia și în alte părți.***''A se vedea articolul întreg la [[Passion-bearerNoii Mucenici]].''**''': one who faced his death in cel Nou''' se spune despre orice Sfinți de dată mai recentă care poartă același nume cu alții de mai demult, şi deci pentru a Christ-like manneri deosebi.**'''Sfințit Mucenic''': (en:Hieromartyr) un [[mucenic]] care era și [[cler]]ic. Ex. Sf. Sfinţit Mucenic [[Patrichie]].**'''ProtomartyrMuceniță fecioară''': the first martyr in o Sfântă muceniță necăsătorită care a given region trăit în curăție (in the case of dar care nu a fost [[Apostle Stephen the Protomartyr|Stephen the Protomartyrmonah]], the first martyr of the whole Churchie). Ex: Sf. Muceniță [[Lucia fecioara]]*'''Right-believing[[Nebun pentru Hristos]]''': an epithet used for sainted secular rulersun Sfânt cunoscut pentru aparenta, dar în fapt sfânta sa nebunie. Ex: Sf. [[Andrei cel Nebun pentru Hristos]].*'''RighteousPatriarh''': a holy person under the Old Covenant (Old se folosește cu două sensuri distincte: pentru Sfinții [[ierarh]]i ortodocși de rang patriarhal, dar și pentru unii dintre drepții Vechiului Testament Israel) but also sometimes used for married saints of the New Covenant (the Church), precum [[Avraam|Patriarhul Avraam]]. *'''Unmercenary[[Purtător de chinuri]]''': un Sfânt care și-a saint who refused to take payment for healingînfruntat moartea într-un mod asemănător cu Hristos. Ex. Sf. Mare Mucenic [[Pantelimon]].*'''VenerablePurtător de Dumnezeu''' sau '''Teofor''': a un Sfânt care Îl poartă pe Dumnezeu în el și care are inima aprinsă de iubirea Lui. Ex: Sf. [[monasticIgnatie Teoforul]] saint([http://home.iprimus.com.au/xenos/ignatius.html]).*'''Venerable-martyrPurtător de biruință''': titlu ce poate fi atribuit atribuit unui Sfânt militar care a martyred monasticdat dovadă în timpul vieții de un mare curaj și care a fost cinstit în mod particular de credincioși ca ajutător în războaie. Ex: Sf. Mare Mucenic [[Gheorghe purtătorul de biruinţă|Gheorghe]], purtătorul de biruinţă.*'''Virgin-martyrSfințit''': an unmarried, non-monastic, chaste female martyreste un apelativ folosit pentru toți sfinții [[cler]]ici. *'''[[WonderworkerStâlpnic]]''': un Sfânt cuvios care s-a saint renowned for performing miraclesnevoit cel puțin o parte din viața sa locuind în vârful unei coloane, also called "miracle-worker"fără nici un fel de acoperiș. Ex. Sfântul [[Simeon Stâlpnicul]].*'''Teolog''': un Sfânt a cărui învățătură despre Dumnezeu și cunoaștere a lui Dumnezeu au fost considerate ca excepțional de importante pentru Biserica creștină. Doar trei Sfinți poartă numele de Teolog în Biserica Ortodoxă: Sfântul Apostol și Evanghelist [[Ioan Teologul]], Sfântul [[Grigorie Teologul]] și Sfântul [[Simeon Noul Teolog]].
==See alsoApelative pentru Maica Domnului==*[[Saint commemorations]]*[[Honorifics]]
'''[[CategoryMaica Domnului]]''' este numită în Biserica Ortodoxă: ''Preasfânta, Preacurata, Prea Binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria''. Întreaga titulatură este explicată în articolul dedicat Ei. ==Alte apelative==Alte apelative folosite pentru Sfinți vizează :# rolul lor în Biserică și/sau în societate: [[prooroc]], [[apostol]], [[evanghelist]], [[episcop]]/[[ierarh]], [[preot]], (arhi)[[diacon]], împărat/împărăteasă, doctor/doctoriță, filosof, ostaș etc. #* a se vedea și articolul principal despre ''[[Sfinţi]]'', # modul de viață care le-a fost definitoriu (ex: [[pustnic]] sau [[sihastru]], [[stâlpnic]], [[post]]itor etc.), #locul de proveniență : Sf. [[Isidor Pelusiotul|Isidor]] ''Pelusiotul'', [[Isaac Sirul|Isaac]] ''Sirul'', [[Andrei Criteanul|Andrei]] ''Cretanul'' sau ''Criteanul'') sau # o lucrare pentru care este cunoscut (Sf. [[Ioan Scărarul|Ioan]] ''Scărarul'', autorul [[Scara dumnezeiescului urcuş|lucrării]] omonime sau Sfântul [[Grigorie Dialogul]], autor al unor ''Dialoguri'' celebre) etc. ==Prescurtări== În calendarul bisericesc se întâlnesc și unele prescurtări ale acestor titluri și apelative, după cum urmează: *[[Apostol]]: '''Ap.'''*[[Arhangheli|Arhanghel]]: '''Arh.'''*[[Arhiepiscop]]: '''Arhiep.'''*[[Cuvios]]: '''Cuv.'''*[[Episcop]]: '''Ep.'''*[[Ierarh]]: '''Ier.'''*[[Mărturisitor]]: '''Mărt.'''*[[Mucenic]]: '''Mc.'''*Mare Mucenic: '''M. Mc.'''*[[Patriarh]]: '''Patr.'''*[[Proroc]]: '''Pr.''' (n.b.: această prescurtare se folosește doar în calendar. În scrisul comun, "pr." este prescurtarea pentru cuvântul "[[preot]]")  ==Surse== * [[:en:Saint titles]]* Ieromonah Seraphim ROSE, ''Locul Fericitului Augustin în Biserica Ortodoxă'', ed. Sophia, București, 2002. ==A se vedea şi==*[[Sfinți]]  [[Categorie:Liturgică]][[Categorie:LiturgicsSfinți]][[CategoryCategorie:SaintsTermeni din limbajul bisericesc]]
[[en:Saint titles]]
[[pt:Epítetos atribuídos aos santos]]
6.629 de modificări

Meniu de navigare