Modificări

Salt la: navigare, căutare

Prooroc

173 de octeți adăugați, 12 februarie 2008 06:58
fără descrierea modificării
{{Traducere EN}}
 
'''Proorocii''' sau '''profeţii''' sunt personaje din [[Biblia|Biblie]] (dar nu exclusiv) care, sub însuflarea Sfântului Duh au prezis evenimente care au avut loc, au loc şi vor avea loc în viitor. Venirea pe lume a lui [[Iisus Hristos]] a fost prezisă de către proorocii din [[Vechiul Testament]]. În general, se consideră ca primul dintre profeţi a fost Avraam, iar ultimul a fost [[Ioan Botezătorul]].
==Profeţiile din [[Old Vechiul Testament]] Prophecy==The word Cuvântul ''prophetprofet'' itself derives from the Greeksprovine din limba greacă, who used the word din cuvântul προφήτης to refer to an interpreter or spokesperson of a deity, who şi se referă la interpret sau purtător de cuvânt al unei zeităţi care "vorbeşte înainte"utters forth." In HebrewÎn ebraică, howevertotuşi, the word traditionally translated as prophet profet este tradus de obicei prin ''nevi'', which likely means care mai degrabă înseamnă "dezvăluitor"proclaimer." The meaning of Vocaţia unui ''nevi'' is perhaps described in este descrisă în [[DeuteronomyDeuteronom]] 18:18, where God said, unde Domnul spune: "I will put my words in his mouth and he will speak to them all that I command himvoi pune cuvintele mele în gura sa şi va spune tuturor ceea ce îi cer." ThusAstfel, the ''navinevi'' was thought to be the este considerat ca fiind "mouthgura" of GodDomnului. The root Rădăcina nun-bet-alef (''navi'') is based on the two-letter root se bazează pe rădăcina din două litere ''nun-bet'' which denotes hollowness or opennesscare sugerează adâncime sau deschidere, perhaps in reference to Godprobabil în relaţia cu Dumnezeu.
Some examples of prophets in the Old Câţiva din profeţii Vechiului Testament include sunt: [[AbrahamAvraam]], [[Righteous SarahDreapata Sara|SarahSara]], [[MosesMoise]], [[IsaiahIsaia]], [[David]], [[Solomon]], and şi [[Job the Long-sufferingIov cel Îndelung Răbdător|JobIov]]. AlsoDe asemenea, sixteen books in the Old şaisprezece cărţi din Vechiul Testament are called by the names of sunt denumite după numele [[prophetprofet|profeţilor]]s, although not necessarily written by their handscu toate că acestea nu sunt în mod obligatoriu scrise de ei. They are traditionally divided into the În mod tradiţional se împart în două categorii: "majormari" and şi "minormici" prophets:.
===Major prophetsProfeţii mari=== * [[Book of IsaiahCartea lui Isaia|IsaiahIsaia]] * [[Book of JeremiahCartea lui Ieremia|JeremiahIeremia]] includes book of inclusiv cartea lui [[BaruchBaruh]] and the şi [[Letter of JeremiahScrisoarea lui Ieremia]]* [[Book of EzekielCartea lui Iezechiel|EzekielIezechiel]] * [[Book of Cartea lui Daniel|Daniel]]
===Minor prophetsProfeţii mici===The books of the Cartea celor numiţi cei 12 so-called ''minor prophetsprofeţi mici'':* [[Book of HoseaCartea lui Osea|HoseaOsea]] * [[Book of JoelCartea lui Ioil|JoelIoil]] * [[Book of Cartea lui Amos|Amos]] * [[Book of ObadiahCartea lui Avdie|ObadiahAvdie]] * [[Book of JonahCartea lui Iona|JonahIona]] * [[Book of MicahCartea lui Miheia|MicahMiheia]] * [[Book of NahumCartea lui Naum|NahumNaum]] * [[Book of HabakkukCartea lui Avacum|HabakkukAvacum]] * [[Book of ZephaniahCartea lui Sofonie|ZephaniahSofonie]] * [[Book of HaggaiCartea lui Agheu|HaggaiAgheu]] * [[Book of ZechariahCartea lui Zaharia|ZechariahZaharia]] * [[Book of MalachiCartea lui Maleahi|MalachiMaleahi]]
==The End of ProphecySfârşitul profeţiilor==
Orthodoxy teaches that John the Baptist Ortodoxia mărturiseşte că Ioan Botezătorul (also known as John the Forerunnercunoscut şi ca Ioan Înaintemergătorul) was the last of the prophetsa fost ultimul profet, thus tightly linking the period of prophecy in the Old acest lucru alăturând perioada profeţiilor din Vechiul Testament with cu [[Jesus Christ|JesusIisus Hristos]], who delivered the fullness or fulfillment of the lawcare a propovăduit realizarea împlinirii legii.
Some Protestant Unele secte protestante (and thus hereticalşi deci eretice) sects hold that prophecy continues to this daysusţin că profeţiile continuă până în zilele noastre, including Pentecostals and Quakersinclusiv Penticostalii şi Quacherii. In doing soFăcând aceasta, they often manage to diminish the role of [[Holy Tradition]] by overemphasizing such new deseori ei diminuează rolul Sfintei Tradiţii prin supraaccentuarea noilor "revelaţii"revelations." [[Mormonism|MormonsMormonii]] also think that the current president of their cred că preşedintele "churchbisericii" is a prophetlor este un profet. An early Christian heresy centering around continuing prophecy was O erezie creştină timpurie centrată în jurul ideei continuării profeţiilor este [[Montanism]]ul, whose most notable adherent was al cărei reprezentant de seamă a fost [[Tertullian]].
ThisAceasta, howevertotuşi, is not to say that the spirit of prophecy is dead in the Churchnu înseamnă că profeţiile au încetat în biserică; there are many instances of saints and other Orthodox receiving prophetic dreams or visionssunt mulţi sfinţi sau alţi ortodocşi care au visuri profetice sau viziuni. The term Cu toate acestea termenul însuşi de "prophetprofet" itself, though, is generally reserved for Old este rezervat pentru persoanele Vechiului Testament figures.
==Assessment of the prophet's authenticity and false prophetsDespre autenticitatea profeţilor şi despre falşii profeţi==
According to Deuteronomy În concordanţă cu Deuteronom 18:21-22, one should judge a prophet by checking whether his predictions come truetrebuie să judecăm profeţiile prin prisma împlinirii lor. LikewiseMai mult, in the în [[New Noul Testament]] Christ warned against false prophets and said that one should judge a prophet by his fruits, Hristos avertizează împotriva falşilor profeţi şi spune că fiecare trebuie să judece profetul după roadele sale. From Din ([[Gospel of MatthewEvanghelia după Matei|MatthewMatei]] 7)::''Beware of false prophetsFeriţi-vă de proorocii mincinoşi, which come to you in sheep's clothingcare vin la voi în haine de oi, but inwardly they are ravening wolvesiar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.'':''Ye shall know them by their fruitsDupă roadele lor îi veţi cunoaşte. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistlesAu doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?'' :''Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruitAşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.'' :''A good tree cannot bring forth evil fruitNu poate pom bun să facă roade rele, neither can a corrupt tree bring forth good fruitnici pom rău să facă roade bune.'' :''Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fireIar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.'' :''Wherefore by their fruits ye shall know themDe aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.''{{ref|1}}
Sts. Sfinţii [[Apostle PeterApostolul Petru|PeterPetru]] and şi [[Apostle PaulApostolul Pavel|PaulPavel]] also enjoin the faithful to beware of întăresc avertizarea împotriva "false prophetsfalşilor profeţi" (i.e. hereticseretici) repeatedly in their epistlesîn repetate rânduri în epistolele lor. See Vezi [[2 PeterPetru]] 2 and şi [[Acts of the ApostlesFaptele Apostolilor|ActsFaptele]] 20:28 in particular. în special.
==Sources and external linksIzvoare şi legături externe==
*[[:en:Prophet]]
*{{note|1}}[http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%207;&version=9; Matthew 7]King James Version, in public domain. Cited on www.biblegateway.com.necesită actualizare
[[Categorie:Sfinţi biblici]]
[[Categorie:Sfinţi]]
4.112 modificări

Meniu de navigare