Modificări

Salt la: navigare, căutare

Lumina Sfântă

295 de octeți adăugați, 8 februarie 2008 06:10
fără descrierea modificării
{{Traducere EN}}
[[Image:Holysepulchre.jpg|right|thumb|The Tomb of ChristMormmântul lui Hristos, within the Cathedral of the Holy Sepulchredin interiorul Catedralei Sfântului Mormânt, from which the Patriarch din care Patriarhul (or presiding archbishopsau arhiepiscopul care slujeşte) of Jerusalem emerges with the Firedin Ierusalimiese cu Focul.]]The '''Holy FireFocul Sfânt''' (Greek 'Αγιος Φως, "Holy LightLumina Sfântă") is a miracle that occurs every year at the este un miracol care se întâmplă în fiecare an în [[Church of the Holy SepulchreBiserica Sfântului Mormânt]] in în [[JerusalemIerusalim]] on în [[Holy SaturdaySâmbăta Mare]], the day preceding Ziua de dinaintea [[PaschaSfintele Paşti|Sfintelor Paşti]]. It is considered by many to be the longest attested annual miracle in the Christian worldEste considerată de unii oameni ca fiind cea mai lungă minune anuală atestată în lumea creştină, though the event has only been documented consecutively since cu toate că evenimentul este documentat consecutiv doar din 1106. In many Orthodox countries around the world the event is televised live. The ceremony begins at noon when the [[Patriarch]] of Jerusalem or another Orthodox [[Archbishop]] recites a specific prayer. The faithful gathered will then chant "Lord, have mercy" (''Kyrie eleison'' in Greek) until the Holy Fire descends on a lamp of olive oil held by the patriarch while he is alone in the tomb chamber of [[Jesus Christ]]. The patriarch will then emerge from the tomb chamber, recite some prayersÎn multe ţări ortodoxe din lumea întreagă, and light either 33 or 12 candles to distribute to the faithfulacest eveniment este televizat.
The fire is also said to spontaneously light other lamps and candles around the churchCeremonia începe la amiază când [[patriarh]]ul Ierusalimului sau alt [[arhiepiscop]] ortodox spune rugăciunile cuvenite. Pilgrims say the Holy Fire will not burn hairMulţimea adunată acolo cântă apoi "Doamne miluieşte" (''Kyrie eleison'' în greacă) până când Focul Sfânt coboară şi aprinde o lampă cu ulei de măsline ţinută de patriarh în timp ce el este singur în camera mormântului Mântuitorului. Apoi, facespatriarhul iese din această cameră, etc. in the first spune rugăciunile şi apoi aprinde 33 minutes after it is ignited. Before entering the Lord's Tomb, the patriarch or presiding archbishop is inspected by Israeli authorities to prove that he does not carry the technical means to light the fire. This investigation used to be carried out by Turkish soldierssau 12 candele pe care le împarte credincioşilor.
The Holy Fire is first mentioned in the documents dating from the 4th centuryDe asemenea, focul aprinde spontan alte candele şi lumânări din biserică. A detailed description of the miracle is contained in the travelogue of the Russian [[igumen]] DanielPelerinii povestesc că Focul Sfânt nu arde părul, who was present at the ceremony in 1106feţele, etc. Daniel mentions în primele 33 de minute după ce este aprins. Înainte de a blue incandescence descending from the dome to the edicula where the patriarch awaits the holy fireintra în Mormântul Domnului, patriarhul sau arhiepiscopul slujitor este inspectat de autorităţile Israelului care probează astfel că el nu are mijloacele tehnice necesare pentru aprinderea focului. Some claim to have witnessed this incandescence in modern timesMai demult, această investigaţie o făceau soldaţii turci.
During the many centuries of the miracle's historyPrima dată, the Holy Fire is said to have descended on certain other occasions, usually when heterodox Focul Sfânt a fost menţionat într-un document din secolul IV. O descriere detaliată a miracolului este inclusă în jurnalul de călătorie al [[clergyegumen]]men attempted to obtain it. According to the traditionului rus Daniel, in 1099, for example, the failure of Crusaders to obtain the fire led to street riots in Jerusalemcare a fost prezent la slujba din 1106. It is also claimed that in 1579, the Armenian patriarch prayed day and night in order to obtain the Holy Fire, but the Fire miraculously struck a column near the entrance and lit a candle held by the Orthodox patriarch standing nearbyDaniel menţionează o incandescenţă albastră care coboară din dom către edicula unde patriarhul aşteaptă focul. Upon entering the temple, many Orthodox Christians venerate this column, which bears marks and a large crack attributed to the bolt of lightening from the Holy FireExistă persoane care pretind că au văzut această incandescenţă şi în timpurile moderne.
==Source and external links==De-a lungul multor secole de apariţie a acestei minuni, se spune că Focul Sfânt a coborât în câteva alte ocazii, de obicei când [[cler]]ul heterodox încerca să-l obţină. În concordanţă cu tradiţia, în 1099, de exemplu, eşecul cruciaţilor de a face să coboare focul a dus la revolte de stradă în Ierusalim. Se spune că în 1579, patriarhul armean s-a rugat zi şi noapte pentru a face Focul Sfânt să coboare, dar, miraculos, Focul a ţâşnit dintr-o coloană de lângă intrare şi a aprins candela ţinută de patriarhul ortodox care stătea alături. După intrarea în biserică, mulţi creştini ortodocşi cinstesc această coloană, care poartă semne şi o crăpătură largă atribuită trecerii prin ea a fulgerului Focului Sfânt.
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Fire wikipedia:Holy Fire]* [http://www.holyfire.org/eng/ A Russian site with info on the Holy Fire]* [http://www.holylight.gr/enmain.html A Greek site detailing the events of the miracle]* [http://www.wildlife-photo.org/gallery/Holy-Fire-Holy-Light?page=4 A Photogallery with images of the Fire from 2005]* [http://www.interfax-religion.com/print.php?act=news&idIzvoare şi legături externe==1573 Russian scientists ready to study Holy Fire]
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Fire wikipedia: Focul Sfânt]* [http://www.holyfire.org/eng/ Un site rusesc cu informaţii despre Focul Sfânt]* [http://www.holylight.gr/enmain.html Un site grecesc care detaliază minunea apariţiei Focului Sfânt]* [http://www.wildlife-photo.org/gallery/Holy-Fire-Holy-Light?page=4 O galerie foto cu imagini de coborâre Focului Sfânt din 2005]* [http://www.interfax-religion.com/print.php?act=news&id=1573 Cercetătorii ruşi pregătiţi să studieze Focul Sfânt] [[CategoryCategorie:Church LifeViaţa bisericii]]
4.112 modificări

Meniu de navigare