Modificări

Salt la: navigare, căutare

Lindisfarne

144 de octeți șterși, 6 februarie 2008 06:13
fără descrierea modificării
{{Traducere EN}}
[[Image:Lindisfarne_Cemetery.jpg|right|thumb|300px|Cimitirul Lindisfarne Cemetery (the priory and castle on the island can be seen in the backgroundstăreţia şi castelul de pe insulă pot fi văzute în fundal)]]'''Lindisfarne''', also called sau '''Holy IslandInsula Sfântă''' (variant spelling, cu pronunţia alternativă ''Lindesfarne''), is este o insulă de maree de pe coasta de nord-est a tidal island off the northeast coast of EnglandAngliei, which is connected to the mainland of care este legată de Northumberland by a causeway, and is cut off twice a day by tidesde un drum pavat care este acoperit de maree de două ori pe zi. In the La recensământul din 2001 census it had a usual population of avea o populaţie stabilă de 162de locuitori.
==HistoryIstoric==The [[monasteryMănăstire]] of a din '''Lindisfarne''' was founded by St. a fost fondată de Sfântul [[Aidan of din Lindisfarne]], who had been sent from care a fost trimis din [[Iona]], off the west coast of Scotland to de pe coasta vestică a Scoţiei în Northumbria at the request of King St. la cererea Regelui Sfântului [[Oswald of din Northumbria]] around în jurul anului 635 A.D. It became the base for Christian evangelism in the North of EnglandA devenit punctul de plecare pentru propovăduirea creştinismului în nordul Angliei, and also sent a successful mission to Merciadar şi în Morea. Monks from the community of Călugări din comunitatea din [[Iona]] settled on the islands-au stabilit pe insulă. Northumberland's [[Sfântul patron saint]], al Northumberlandului [[Cuthbert of din Lindisfarne]], was a monk and later fost călugăr şi apoi [[abbotstareţ]] of the al [[monasterymănăstire|mănăstirii]], and his miracles and life are recorded by the Venerable iar viaţa şi minunile sale sunt relatate de Venerabilul [[BedeBeda]]. Cuthbert later became Bishop of a devenit apoi episcop de Durham.
Starting in the early 700sLa începuturile anilor 700, monks of the community produced the famous illuminated manuscript known as the călugării din această obşte au început să realizeze faimosul manuscris iluminat cunoscut sub numele de [[Evangheliile din Lindisfarne Gospels]], an illustrated Latin copy of the o copie ilustrată a variantei latine a [[GospelsEvanghelie|Evangheliilor]] of Markdupă Marcu, LukeLuca, Matthew and John in the manuscript tradition of the Matei şi Ioan în tradiţia realizării manuscriselor numită [[Book of Cartea din Kells]]. Sometime in the 900s Cândva prin anii 900, un călugăr numit Eadfrith a monk named Eadfrith added an Angloadăugat o traducere anglo-Saxon saxonă (Old Englishengleza veche) gloss to the Latin textla textul latin, producing one of the earliest Old English copies of the realizând una din cele mai vechi copii ale [[GospelsEvanghelie]]i în engleza veche. The Gospels are illustrated in a Celtic style, and were originally covered with a fine Evangheliile sunt ilustrate în stil celtic şi iniţial erau acoperite cu o copertă din metal case made by a subţire făcută de un [[hermitpustnic]]. ThisAceasta, howevertotuşi, was lost when Viking raids in s-a pierdut în timpul raidului vikingilor din 793 sacked the monastery, killed many of the communitycând aceştia au cucerit mănăstirea, and forced the monks to flee au omorât majoritatea călugărilor şi i-au obligat pe călugări să fugă (taking with them the body of St. luând cu ei şi trupul Sfântului Cuthbert, which is now buried at the cathedral in care acum se găseşte înmomântat în catedrala din Durham). The Evangheliile din Lindisfarne Gospels now reside in the British Library in Londonsunt acum păstrate în Biblioteca Britanică din Londra, somewhat to the annoyance of some Northumbriansîntr-un fel spre supărarea unor Northumbriani. The priory was re-established in Norman times as Abaţia a fost reînfiinţată în vremea normanzilor sub benedictini şi a Benedictine house and continued until its suppression in activat până în 1536 under Henry sub Henri al VIII-lea. It is now a ruin in the În prezent este o ruină în grija Moştenirii Engleze care of English Heritage who also run a museum and visitor center nearbymai conduce şi un muzeu şi un centru de vizitatori în apropiere. The neighbouring parish church Biserica parohială din vecinătate (see belowvezi mai jos) is still in useeste încă în uz.
[[Image:Lindisfarne_Priory.jpg|left|thumb|300px|The ruins of the Ruinele Abaţiei Benedictine priory on Lindisfarne]]Pe insula Lindisfarne also has the small Lindisfarne Castleexistă, de asemenea, un castel mic, based on a Tudor care este construit peste un fortdin vremea Tudorilor, which was refurbished in the Arts and Crafts style by care a fost renovat în stil Arte şi Meserii de către Sir Edwin Lutyens and has a garden created by şi care are o grădină amenajată de Gertrude Jekyll. The castleCastelul, garden and nearby lime kilns are in the care of the Grădina din cuptoarele de var din apropiere sunt în grija National Trust and open to visitorsşi sunt deschise vizitării.
==Present DayÎn prezent==Pentru mulţi ani Lindisfarne was mainly a fishing community for many yearsfost în principal o comunitate de pescari, with farming and the production of lime also of some importancepe lângă agricultură şi producţia de var. Tourism grew steadily throughout the twentieth century and it is now Turismul a crescut în continuu de-a lungul secolului XX şi în prezent Lindisfarne este un loc popular place with visitors—sometimes a little too câteodată prea popular, as space and facilities are limiteddeoarece spaţiul şi utilităţile sunt limitate. By staying on the island while the tide cuts it off Rămânând pe insulă în perioada în care fluxul o izolează (time permittingdacă timpul o permite) the non-resident visitor can experience the island in a much quieter mood, as most day visitors leave when the tide is rising againvizitatorii se pot delecta cu liniştea insulei, deoarece majoritatea turiştilor de o zi pleacă în momentul în care începe să crească mareea. It is possibleEste posibil, weather and tide permittingdacaă fluxul şi vremea o permit, to walk at low tide across the sands following the older crossing line known as the Pilgrims' Way and marked with postssă mergi pe jos de-a lungul nisipurilor pe vechiul drum numit Calea Pelerinilor şi marcat prin stâlpi: it also has refuge boxes for the careless walkeracesta are refugii pentru călătorii neglijenţi, in the same way as the road has a refuge box for those who have left their crossing too late. Please see the safety note belowla fel ca şi drumul care are un locaş de refugiu pentru ce-i care au întârziat la traversarea înapoi.
Recently Recent, Lindisfarne has become the centre for the revival of soa devenit centrul a.a-called numitului "Creştinism Celtic Christianity" in the North of Englanddin nordul Angliei; the minister of the church there is a wellpreotul bisericii din Lindisfarne este un bine-known author of Celtic Christian books and prayerscunoscut autor de carţi şi rugăciuni creştine celtice. Following from this Drept urmare, Lindisfarne has become a devenit un centru de recreere popular retreat center, as well as holiday destinationca şi destinaţie de vacanţă.
==SafetyLegături externe==Visitors wishing to walk across are urged to keep to the marked path, check tides and weather '''carefully''', and seek local advice if in doubt*[http://www. Visitors driving should pay close attention to the timetables which are prominently displayed at both ends of the causeway and where the Holy Island road leaves the A1 Great North Road at Beallindisfarne. The causeway is generally open from about 3 hours after high tide, until 2 hours before the next high tide, but there is no substitute for checking the timetables for a specific dateorg. uk/ Site-ul oficial al insulei]*[http://www.northumberland.gov.uk/vg/holyisland/ Tabelele de maree ale Consiliului Regiunii Northumberland]
==External links==
*[http://www.lindisfarne.org.uk/ The island's own web site]
*[http://www.northumberland.gov.uk/vg/holyisland/ Northumberland County Council's tide tables] for crossing times
 [[CategoryCategorie:British MonasteriesMănăstiri britanice]][[CategoryCategorie:Celtic and AngloSfinţi celţi şi anglo-Saxon Saintssaxoni]][[CategoryCategorie:Church HistoryIstoria Bisericii]][[CategoryCategorie:Featured ArticlesArticole importante]][[CategoryCategorie:MonasteriesMănăstiri]][[CategoryCategorie:PlacesLocuri]]
4.112 modificări

Meniu de navigare