Modificări

Salt la: navigare, căutare

Eclesiologie

1.175 de octeți adăugați, 7 iulie 2014 17:49
m
leg. int.
{{Traducere_EN}} [[ImageImagine:Hagia_Sophia_BW.jpg|right|thumb|400px|Haghia Sophia [[Sfânta Sofia (Constantinopol)]]]]{{CreştinismOrtodoxTeologie}}{{CreștinismOrtodox}}'''Eclesiologia''' (sau '''ecleziologia''') este învățătura despre [[Biserică]], sau, în teologia de școală, acea ramură sau disciplină a [[teologie]]i care tratează despre Biserică.
==Biserica==
Biserica este '''Trupul lui Hristos''', comuniune divino-umană (''teantropică''- gr. Θεαντροπια) între [[Iisus Hristos]] și poporul Său. Unicul Cap al Bisericii este Hristos. Biserica este un obiect al credinței, în sensul că ortodocșii ''cred în'' Biserică. Credința tradițională a Bisericii este mărturisită în [[Crezul|Crezul niceo-constantinopolitan]]: '''"[cred] întru una, sfântă, sobornicească (catholicăcatolică - gr. καθολικη) și apostolească Biserică"'''. Sensul acestei afirmații este că Biserica este :*''una'' : una singură, nedespărțită în mai multe Biserici, *''sfântă'' : sfințită și pusă deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu, *''sobornicească / catolică'' : desăvârșită și caracterizată prin deplinătate și universalitate (καθολικη înseamnă în grecește în același timp deplinătate și universalitate)*''catholicăapostolească'') și : Biserica are drept caracteristică fundamentală mărturisirea și propovăduirea [[Evanghelie]]i și [[botez]]area tuturor neamurilor (''apostolică'') ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=28 Matei 28,18-20]).
Întrucât Biserica este Trupul lui Hristos, ea este și templul și locul asupra căruia odihnește [[Duhul Sfânt]]. Ea este '''o permanentă Cincizecime'''.
Biserica este '''Mireasa lui Hristos''', Mireasa [[eshatologie|eshatologică]] a Fiului lui Dumnezeu, unită cu El întru credință și dragoste, cea pentru care S-a jertfit pe [[Cruce]]. Relația stabilită între dintre Hristos și Biserica sa Sa este asemuită cu relația dintre soț și soția sa, iar imaginea nunții pământești este o închipuire, o umbră a nunții Mielului lui Dumnezeu cu Biserica.
Pentru ortodocși, Biserica este un '''trup mistictainic''', nu o organizație omenească oarecare. În Biserică se află comunitatea, unde omul își regăsește adevărata natură și unde poate crește veșnic în comuniunea cu Dumnezeu, prin Hristos, întru [[Duhul Sfânt]]. Unitatea Bisericii nu este întreruptă în timp sau spațiu și nu este limitată doar la cei care trăiesc astăzi pe pământ. Unitatea Bisericii este comuniunea [[Sfânta Treime|Sfintei Treimi]] cu toți cei care trăiesc întru Dumnezeu: Sfinții [[Îngeri]], drepții adormiți și toți cei ce trăiesc pe pământ după poruncile lui Hristos și cu puterea [[Duhul Sfânt|Duhului Sfânt]].
 Comunitatea Bisericii este locul [[soteriologie|mântuirii]] oamenilor; este cu adevărat [[Arca ]] în care omenirea se poate salva de [[potop]]ul decăderii și al [[păcat]]ului. În Biserică, creștinii lucrează în mod [[Sfintele Taine|sacramental]] la propria mântuire , "cu frică și cutremur" ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=28&cap=2 Filipeni 2, 12]), închinându-se Sfintei Treimi în Duh și adevăr. Biserica este '''stâlpul și temelia adevărului ''' ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=78&cap=3 I Timotei 3, 15]) și pe ea se pot bizui creștinii în lupta lor de a afla ei înșiși unicul Adevăr. Biserica este veșnică, și porțile [[Iad]]ului nu o vor birui ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=16 Matei 16, 18]).
===Unitate în diversitate===
Biserica în întregul ei este o '''icoană a lui Dumnezeu în Treime''', taină a unității în diversitate. În [[Sfânta Treime]], cei trei sunt un singur Dumnezeu, dar fiecare Persoană este distinctă; în Biserică, mulțimea persoanelor umane se face una, dar fiecare își păstrează identitatea personală nestânjenită. Perihoreza (împreună-locuirea ) Persoanelor Sfintei Treimi este modelul ideal al Bisericii care nu poate ființa decât comunitar (nu există Biserică formată dintr-o singură persoană). În Biserică nu există conflict între libertate și autoritate; în Biserică este unitate, dar nu totalitarism.
==Membrii Bisericii==
Biserica este alcătuită din [[Prooroc]]ii și [[sfânt|sfinții]] [[Vechiul Testament|Vechiului]] și [[Noul Testament|Noului Testament]], din [[îngeri]] și din comunitatea istorică a credincioșilor vii, adormiți și din generațiile viitoare, și în ea se află unul și același [[Har]] al lui Dumnezeu. Este o comunitate atât vizibilă cât și invizibilă, divină ca și umană. Ea este vizibilă, întrucât cuprinde comunități concrete de oameni care se închină lui Dumnezeu; este invizibilă întrucât îi cuprinde și pe sfinți și pe îngeri. Este umană, întrucât membrii ei pământeni sunt păcătoși; este divină, pentru că este Trupul lui Hristos.
Dar nu există separare între vizibil și invizibil, între ''Biserica militantă'' și ''Biserica triumfătoare'' (după terminologia occidentală scolastică), deoarece ambele alcătuiesc, împreună, o singură realitate continuă. Biserica vizibilă, cea de pe pământ, trăiește în deplină comuniune și unitate cu întregul trup al Bisericii, al cărei Cap este [[Iisus Hristos|Hristos]]. Astfel, deși Ortodoxia folosește termenii de "Biserică vizibilă" și "invizibilă", insistă foarte mult asupra faptului că nu sunt două Biserici, ci una singură (iar termenii sunt folosiți doar în raport cu înțelegerea umană).
The Church consists of the [[prophet]]s and [[saint]]s of both the Old and New Covenants, the [[angels]] and the concretePână la urmă, historical community of believers in this earthly lifemarginile Bisericii sunt cunoscute doar lui Dumnezeu, past and future generationsdar în afara contextului istoric al Bisericii - al Bisericii Ortodoxe - natura relației oricărei ființe umane cu Biserica (fie că e vorba de un creștin, in one and the same grace of God fie că nu) ne este necunoscută. It is both visible and invisible, both divine and human. It is visible, for it is composed of concrete congregations, worshipping here on earth; it is invisible, for it also includes the saints and the angels. It is human, for its earthly members are sinners; it is divine, for it is the Body of Christ. Not unlike the De-a lungul [[incarnationIstoria Bisericii Ortodoxe (cronologie)|istoriei Bisericii]]. There is no separation between the visible and the invisible, between (to use western terminology) the ''Church militant'' and the ''Church triumphant'', for the two make up a single and continuous reality. The Church visible, or upon earthdiferite grupări s-au separat de Biserică; este o realitate tragică, lives incare însă nu face ca Biserica să se rupă în mai multe Biserici, complete communion and unity with the whole body of the Church, of which Christ is the Headci mai degrabă unii credincioși sunt separați de Biserică. Orthodoxy, therefore, while using the phrase 'the Church visible and invisible,' strongly insists that there are not two ChurchesSoarta finală a acestor creștini din comunitățile separate de Biserică se află la mila și Harul lui Dumnezeu, but one. (The term is only in relation to mandupă cum la mila lui Dumnezeu se află și cei care au fost membri ai Bisericii în viața aceasta.)
The boundaries of the Church are ultimately known only to God himself, but outside the historical context of the Church—that is, the Orthodox Church—the nature of the connection of any human being to the Church (whether a believer in Christ or not) is unknown to us. Throughout [[Church History]], various groups have broken from the Church, a tragic reality which does not divide the Church but rather divides believers from the Church. The final status of Christians in such communities is dependent on God's mercy and [[grace]], as is the case with those with membership in the Church in this life.==Înainte de Cincizecime==
==Before Pentecost== It is sometimes inaccurate to think that the Church started on Dintr-un anumit punct de vedere, este inexact să gândim că Biserica a început la [[PentecostPogorârea Sfântului Duh|Cincizecime]]. The teaching of the holy [[FathersSfinții Părinți]] is that the Church existed before all other things. ne învață că Biserica a existat dinaintea tuturor celorlalte lucruri:* Saint Sfântul [[Epiphanius of CyprusEpifanie de Salamina|Epifanie al Ciprului]] writes, scrie că "The Catholic ChurchBiserica sobornicească (catholică), which exists from the agescare există de la începutul veacurilor, is revealed most clearly in the incarnate advent of Christse descoperă cel mai limpede în venirea în trup a lui Hristos". * Saint Sfântul [[John of Damascus|John DamasceneIoan Damaschin]] observes, ul observă că "The Holy Catholic Church of GodAstfel, therefore, is the assembly of the holy FathersBiserica sobornicească (catholică) a lui Dumnezeu este adunarea Sfinților Părinți, [[PatriarchPatriarh]]si, [[ProphetProoroc]]si, [[ApostlesApostoli]], [[EvangelistEvanghelist|Evangheliști]]s, and și [[MartyrsMucenic]] who have been from the very beginningi care au fost dintru început, la care se adaugă toate neamurile care au crezut, to whom were added all the nations who believed with one accordîntr-un glas". * According to Saint Sfântul [[Gregory the TheologianGrigorie Teologul]], spunea că "The Prophets established the ChurchProorocii au întemeiat Biserica, the Apostles conjoined itApostolii i s-au alăturat, and the Evangelists set it in orderiar Evangheliștii au pus-o în bună rânduială". * The Church existed from the creation of the AngelsBiserica a existat cel puțin de la crearea îngerilor, for the Angels came into existence before the creation of the worldori îngerii au fost creați înaintea lumii materiale, and they have always been members of the Churchiar ei au fost dintotdeauna membri ai Bisericii. Saint Sfântul [[Clement of RomeRomanul|Clement ]], Bishop of Rome[[episcop]] al Romei spune, says in his second în a doua sa [[epistleepistolă]] to the Corinthianscătre Corinteni, the Church că Biserica "was created before the sun and moona fost creată înaintea soarelui și a lunii"; and a little further on, iar ceva mai încolo zice că "The Church exists not now for the first timeBiserica nu a început să ființeze acum, but has been from the beginningci ea a existat dintru început".
Pentecost was the Cincizecimea a fost învestirea Apostolilor pentru a-și începe [[ordinationpropovăduire]] of the Apostles, the commencement of the apostolic preaching to the nations, and the inauguration of the priesthood of the new a către neamuri și începutul preoției Noului Israel. The feast of holy PentecostAstfel, therefore, determined the beginning of the priesthood of gracesărbătoarea Cincizecimii a fost momentul pogorârii Sfântului Duh și începutul preoției după [[Har]], not the beginning of the Churchiar nu începutul Bisericii.
==See alsoA se vedea și==*[[Biserică]]
*[[Biserica Ortodoxă]]
*[[Biserica locală]]
*[[:en:Primacy_and_Unity_in_Orthodox_Ecclesiology|Primat şi și unitate în eclesiologia ortodoxă]] ==Sursa==
*[[:en:Ecclesiology]] ==External linksLegături externe==În limba engleză:* [http://orthodoxytoday.org/articles5/HilarionPrimacy.shtml The Orthodox Understanding of Primacy and Catholicity], by Bishop [[Hilarion (Alfayev) of Viennaal Vienei|Hilarion of Vienna and Austriaal Vienei și Austriei]] (paper read at the meeting of the theological commission of the Swiss Bishops' Conference in Baselcomunicare prezentată la întrunirea comisiei teologice a Conferinței episcopilor olandezi de la Bâle, [[24 January ianuarie]] 2005).* [http://www.wcc-coe.org/wcc/who/crete-01-e.html The Limits of the Church], by Frde Pr. [[Georges Florovsky]] (1933)* [http://oca.org/OCchapter.asp?SID=2&ID=26 Church ], ''The Orthodox Faith'', by Frde Pr. [[Thomas Hopko]] * [http://www.fatheralexander.org/booklets/english/history_timothy_ware_2.htm#n3 The Church of God] Extrase din ''Excerpts from the The Orthodox Church'' by Bishop de PS [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Kallistos Ware]], "Part II: Faith and Worship"
[[Categorie:Eclesiologie]]
[[Categorie:Ecumenism]]
 
[[el:Εκκλησιολογία]]
[[en:Ecclesiology]]
[[fr:Ecclésiologie]]
11.751 de modificări

Meniu de navigare