Modificări

Salt la: navigare, căutare

Efrem Sirul

519 octeți adăugați, 15 noiembrie 2007 07:01
fără descrierea modificării
În 337, împăratul [[Constantin cel Mare|Constantin I]], care a transformat creştinismul în religie legală (recepta) în Imperiul Roman, a murit. Profitând de această oportunitate, Shapur al II-lea al Persiei a iniţiat o serie de atacuri în nordul Mesopotamiei de sub administraţie romană. Nisibis a fost asediat în 338, 346 şi 350. În timpul primului asediu, Efrem consideră că episcopul Iacov a apărat oraşul cu rugăciunile sale. Episcopul îndrăgit de Efrem a murit curând după acest evenimet, iar Babu a condus destinele bisericii prin vremurile tulburi ale disputelor de frontieră. În timpul celui de-al treilea asediu, din anul 350, Shapur a schimbat cursul râului Mygdonius pentru a ocoli zidurile Nisibisului. Nisibisenii au refăcut repede fortificaţiile în timp ce cavaleria pe elefanţi a perşilor s-a împotmolit în pământul mocirlos de pe fundul râului. Efrem a sărbătorit salvarea miraculoasă a oraşului într-un imn ca fiind ca plutirea sigură [[Arca lui Noe|Arcei lui Noe]] pe puhoaiele potopului.
One important physical link to Ephrem's lifetime is the baptistery of O legătura fizică importantă cu viaţa lui Efrem o constituie baptisteriul din Nisibis. The inscription tells that it was constructed under Bishop Vologeses in Inscripţia spune că a fost construit sub episcopul Vologese în 359. That was the year that Acesta este anul în care Shapur began to harry the region once againa început iarăşi să jefuiască regiunea. The cities around Nisibis were destroyed one by one, and their citizens killed or deportedOraşele din jurul Nisibisului au fost distruse pe rând iar locuitorii lor ucişi sau deportaţi. The Imperiul Roman Empire was preoccupied in the westavea interese predominante în vest, and iar [[ConstantiusConstanţius]] and şi [[Julian the ApostateIulian Apostatul]] struggled for overall controlse luptau pentru controlul întregului imperiu. EventuallyÎn cele din urmă, with Constantius deadla moartea lui Constanţius, Julian began his march into şi-a început marşul către Mesopotamia. He brought with him his increasingly stringent persecutions on ChristiansEl a adus cu sine persecuţiile sălbatice din ce în ce mai puternice asupra creştinilor. Julian began a foolhardy march against the Persian capital început un marş temerar cu destinaţia finală capitala perşilor, Ctesiphon, whereunde, overstretched and outnumberedsuprasolicitat şi depăşit numeric, he began an immediate retreat back along the same roada început imediat retragerea pe acelaşi drum. Julian was killed defending his retreata fost omorât în timp ce asigura retragerea, and the army elected iar armata l-a ales pe Jovian as the new emperorca împărat în locul lui. Unlike his predecessorSpre deosebire de predecesorul său, Jovian was a Nicene Christianera un creştin nicenian. He was forced by circumstances to ask for terms from A fost silit de circumstanţe să încheie pace cu Shapur, and conceded Nisibis to Persiaşi a cedat Nisibisul Persiei, with the rule that the city's Christian community would leavecu condiţia ca toţi creştinii să poată părăsi liberi oraşul. Bishop Episcopul Abraham, the successor to succesorul lui Vologeses, led his people into exileşi-a condus poporul în exil.
Ephrem found himself among Efrem s-a alăturat unui grup numeros de refugiaţi care s-a large group of refugees that fled westîndreptat către vest, first to iniţial către Amida (Diyarbakir), and eventually settling in şi în cele din urmă în Edessa (modern actualul Sanli Urfa) in în 363. EphremEfrem, in his late fiftiesspre sfârşitul celui de al VI-lea deceniu de viaţă a candidat la preoţie în noua biserică, applied himself to ministry in his new church, and seems to have continued his work as şi se pare că şi-a teacher continuat munca de profesor (perhaps in the School of probabil în şcoala din Edessa). Edessa had always been at the heart of the Syriac-speaking worldfusese dintotdeauna inima lumii vorbitoare de siriacă, and the city was full of rival philosophies and religionsiar oraşul era plin de filizofii şi religii păgâne. Ephrem comments that Orthodox Nicene Christians were simply called Efrem spune despre creştinii ortodocşi nicenieni că erau numiţi, pur şi simplu, "Palutians" in în Edessa, after a former bishopdupă un episcop decedat. [[Arianism|AriansArianii]], [[Marcionism|MarcionitesMarcioniţii]], [[ManichaeismManiheism|ManicheesManiheiştii]], [[Bardaisan|Bardaisan-iştii]]ites and various şi diverse mişcări [[Gnosticism|Gnostic sectsGnostice]] proclaimed themselves as the true Churchse autoproclamau ca fiind adevărata biserică. In this confusionÎn toată această confuzie, Ephrem wrote Efrem a great number of hymns defending Orthodoxyscris un mare număr de imnuri în apărarea ortodoxiei. A later Syriac writer, Un scriitor siriac ulterior [[Jacob of din Serugh]], wrote that Ephrem rehearsed all female choirs to sing his hymns set to Syriac folk tunes in the forum of scrie că Efrem a pus toate corurile de femei să îi cânte imnurile transpuse pe melodii populare siriace în forumul din Edessa.
After a ten-year residency in După zece ani de rezidenţă în Edessa, in his sixtiesdupă şaizeci de ani, Ephrem reposed in peaceEfrem a trecut la Domnul, according to some in the year după unii în 373, according to others, iar după alţii în 379.
== Writings Scrieri==Over four hundred [[hymn]]S-au păstrat peste patru sute de imnuri compuse de Efrem. Admiţând totuşi că unele dintre ele s composed by Ephrem still exist. Granted that some have been lost to us-au pierdut, Ephrem's productivity is not in doubtnu există nic un dubiu privind productivitatea lui Efrem. The church historian Istoricul bisericii [[Sozomen]] credits Ephrem with having written over three million linesspune că Efrem ar fi scris peste trei milioane de versuri. Ephrem combines in his writing a threefold heritageEfrem combină în scrierile sale o moştenire triplă: he draws on the models and methods of early Rabbinic el schiţează pe modelele şi metodele [[Judaismiudaism|iudaismului]]rabinic timpuriu, he engages wonderfully with Greek science and philosophyel foloseşte strălucit ştiinţa şi filizofia greacă, and he delights in the Mesopotamianşi delectează cu simbolismul misterelor în tradiţia mesopotamiană/Persian tradition of mystery symbolismpersană.
The most important of his works are his lyric hymns Cele mai importante opere ale sale sunt imnurile lirice (''madrâšê''). These hymns are full of rich imagery drawn for biblical sources, folk traditionAceste imnuri sunt pline cu imagini după izvoare biblice, and other religions and philosophiestradiţii populare sau alte religii şi filozofii. The madrâšê are written in stanzas of syllabic verse, and employ over fifty different metrical schemes-ele sunt scrise în strofe ritmate şi acoperă peste cincizeci de schme metrice de versificare. Each Fiecare madrâšê has its are propria ''qâlâ'', a traditional tune identified by its opening lineo linie tradiţională identificată după primul vers. All of these Toate aceste ''qâl&ecircacirc; are now lost'', sunt acum pierdute. It seems that Se pare că [[Bardaisan]] and şi [[Mani]] composed compuneau madrâšê, and Ephrem felt that the medium was iar Efrem a sesizat că le poate folosi pentru a suitable tool to use against their claimsse împotrivii pretenţiilor lor. The madrâšê sunt strânse în diferite şi numeroase cicluri de imnuri. Fiecare grup are gathered into various hymn cycles. Each group has a title un nume — ''Carmina Nisibena'', ''On FaithDespre Credinţă'', ''On ParadiseÎn Rai'', ''On VirginityDespre Feciorie'', ''Against HeresiesÎmpotriva ereziilor''—but some of these titles do not do justice to the entirety of the collection dar aceste titluri nu sunt justificate pentru întreaga colecţie. (for instance, only the first half of the de exemplu doar prima jumătate din ''Carmina Nisibena'' is about este despre Nisibis). Each Fiecare madrâšâ usually had a refrain are un refren de obicei (''`unîtâ''), which was repeated after each stanzacare este repetat după fiecare strofă. Later writers have suggested that the Scriitori de după Efrem au susţinut că madrâšê were sung by all women choirs with an accompanying lyreerau cântate de corurile de femei cu acompaniament de liră.
Ephrem also wrote verse Efrem a scris şi [[homilyomilie|homiliesomilii]] (''mêmrê'')în versuri. These sermons in poetry are far fewer in number than the Aceste predici în versuri sunt însă mult mai puţine decât madrâšê. The mmadrâ&ecirc#353;mrê are written in a heptosyllabic couple.sunt scrise în perechi [[heptosilabic|heptosilabice]]s (pairs of lines of seven syllables eachperechi de versuri de şapte silabe fiecare).
The third category of Ephrem's writings is his prose work. He wrote biblical commentaries on [[Tatian]]'s [[Diatessaron]] (the single gospel harmony of the early Syriac church), on [[Genesis]] and [[Exodus]], and on the [[Acts of the Apostles]] and [[Pauline Epistles]]. He also wrote refutations against [[Bardaisan]], [[Mani]], [[Marcion]] and others.
Ephrem wrote exclusively in the Syriac language, but translations of his writings exist in Armenian, Coptic, Greek and other languagesA treia categorie de scriei ale lui Efrem o constituie lucările în proză. Some of his works are extant only in translation A scri comentarii biblice la [[Diatessaron]]-ul lui [[Tatian]] (particularly in Armeniansingura concordanţă evanghelică a bisericii siriace timpurii), la [[Geneză|Geneză]], [[Ieşire]] şi la [[Faptele Apostolilor]] şi [[Scrisorile Sfântului Apostol Pavel]]. Syriac churches still use many of Ephrem's hymns as part of the annual cycle of worship. HoweverDe asemnea a scris împotriva lui [[Bardaisan]], [[Mani]], most of these liturgical hymns are edited and conflated versions of the originals[[Marcion]] şi a altora.
The most completeEfrem a scris exclusiv în limba siriacă, critical text of authentic Ephrem was compiled between dar există traducei ale scrierilor sale în armeană, coptă, greacă şi în alte limbi. Unele din operele sale există doar în traduceri (majoritatea în armeană). Bisericile siriace încă folosesc multe din imnurile lui Efrem ca parte din ciclul anual de cult. Însă, multe din aceste imnuri liturgice au fost prelucrate şi vin în conflict cu versiunile originale. Textul cel mai mare, critic şi autentic al lui Efrem a fost compilat între 1955 and şi 1979 by de către Dom Edmund Beck, OSB as part of the ca perte integrantă din ''Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium''.
=="Greek Ephrem"==
4.112 modificări

Meniu de navigare