Modificări

Salt la: navigare, căutare

Sinoade Ecumenice

427 de octeți adăugați, 12 octombrie 2007 20:11
Lista Sinoadelor Ecumenice: traducere
== Lista Sinoadelor Ecumenice ==
* I. [[Sinodul I Ecumenic|Primul Sinod de la Niceea]], (325); repudiated a respins [[Arianismarianism]], adopted the ul și a adoptat [[Nicene-Constantinopolitan CreedCrezul|Nicene CreedCrezul de la Niceea]].* II. [[Sinodul II Ecumenic|Primul Sinod de la Constantinopol]], (381); revised the a revizuit [[Nicene-Constantinopolitan CreedCrezul|Nicene CreedCrezul de la Niceea]] into the present form used in the , dându-i forma care este utilizată până în zilele noastre în [[Orthodox Church|EasternBiserica Ortodoxă]] and și în [[Oriental OrthodoxBiserici Ortodoxe Orientale|Bisericile Orientale ne-calcedoniene]] churches.* III. [[Sinodul III Ecumenic|Sinodul de la Efes]], (431); repudiated a respins [[Nestorianismnestorianism]]ul, proclaimed the Virgin Mary as the Mother of God stabilind că [[Maica Domnului]] trebuie numită "Născătoare de Dumnezeu" (Greekîn greacă, [[Theotokos|- Θεοτόκος]]).* IV. [[Sinodul IV Ecumenic|Sinodul de la Calcedon]], (451); repudiated the a respins [[Eutychianism|Eutychianeutihianism]] doctrine of ul, doctrina [[Monophysitismmonofizitism|monofizită]], described and delineated the two natures of Christ, human and divine; adopted the a descris și stabilit delimitarea între cele două naturi ale lui [[Chalcedonian CreedIisus Hristos|Hristos]]. This and all following councils are not recognized by și a adoptat [[Oriental Orthodox|Oriental Orthodox CommunionCrezul de la Calcedon]]. Acest Sinod și toate cele următoare nu sunt recunoscute de către comunitățile orientale ortodoxe (din această cauză numite și necalcedoniene sau chiar anticalcedoniene.* V. [[Sinodul V Ecumenic|Al doilea Sinod de la Constantinopol]], (553); reaffirmed decisions and doctrines explicated by previous Councils, condemned new a reafirmat deciziile și doctrinele explicitate la Sinoadele precedente și a condamnat noile scrieri [[Arianismarianism|Arianariene]], [[Nestorianismnestorianism|Nestoriannestoriene]], and și [[Monophysitismmonofizitism|Monophysitemonofizite]] writings.* VI. [[Sinodul VI Ecumenic|Al treilea Sinod de la Constantinopol]], (680-681); repudiated a respins [[Monothelitismmonotelism]]ul, affirmed that Christ had both human and Divine willsdeclarând că în persoana lui Hristos coexistau două voințe, cea dumnezeiască și cea omenească.**[[Sinodul Quinisext|Sinodul Quinisext (al cinci-șaselea)]] , numit și Sinodul in Trullo (= Fifth and Sixthtrulan) or Council in Trullo, (692); mostly an administrative council that raised some local a fost în primul rând un Sinod de natură administrativă care a înălțat câteva [[canon|canoane]]s to ecumenical status and established principles of clerical disciplinecu aplicare locală la statutul de canoane universal aplicabile și a stabilit principiile disciplinei cleului. It is not considered to be Nu este considerat un Sinod de sine stătător, întrucât nu a full-fledged council in its own right because it did not determine matters of doctrinedezbătut chestiuni doctrinare. This council is accepted by the Acest Sinod este acceptat de către [[Orthodox ChurchBiserica Ortodoxă]] as drept parte a part of the celui de-al [[Sixth Ecumenical CouncilSinodul VI Ecumenic|șaselea Sinod Ecumenic]], but that is rejected by dar este respins de catre [[Roman Catholic ChurchBiserica Romano-Catolică|Roman Catholicsromano-cathlici]].* VII. [[Sinodul VII Ecumenic|Al doilea Sinod de la Niceea]], (787); restoration of the veneration of restabilește cinstirea [[iconsicoană|icoanelor]] and end of the first la sfârșitul primei crize [[iconoclasm|iconoclaste]].
The next two are regarded as ecumenical by some in the [[Orthodox Church]] but not by other Orthodox ChristiansUnii creștini ortodocși (dar nu întreaga Biserică Ortodoxă) consideră și următoarele două Sinoade ca având caracter ecumenic. Alții, who instead consider them to be important local councilsîn schimb, le consideră doar Sinoade locale importante.
* VIII. [[Eighth Ecumenical CouncilSinodul VIII Ecumenic|Fourth Council of ConstantinopleAl Patrulea Sinod de la Constantinopol]], (879-880); restored St. l-a repus în scaunul constantinopolitan pe Sfântul [[Fotie cel Mare]] și a [[Photius the Greatanatema]] to his see in Constantinople and anathematized any who altered the tizat pe oricine ar aduce modificări [[NiceneCrezul|Crezului Niceo-Constantinopolitan Creed]], abrogating the decrees of the abrogând deciziile [[Robber Council of Sinodul tâlhăresc din 869-870]]. This council was at first accepted as ecumenical by the West but later repudiated in favor of the robber council in 869-870 which had deposed PhotiusAcest Sinod a fost inițial acceptat în Occident, dar a fost ulterior dezavuat în favoarea Sinodului tâlhăresc care îl înlăturarse din scaun pe Fotie.* IX. [[Ninth Ecumenical CouncilSinodul IX Ecumenic|Fifth Council of ConstantinopleAl Cincilea Sinod de la Constantinopol]], (1341-1351); affirmed a atestat ortodoxia teologiei [[hesychasmisihasm|hesychasticisihaste]] theology according to St, așa cum era ea formulată de Sf. [[Gregory Grigorie Palamas]] and condemned the Westernized philosopher și l-a condamnat pe filosoful occidentalizat [[Barlaam of Varlaam din Calabria]].
==Later councils==
6.119 modificări

Meniu de navigare