Modificări

Salt la: navigare, căutare

Rugăciunea de Vineri

203 octeți adăugați, 22 mai 2017 12:22
m
Corectare diacritice.
Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"|-!width="280" style="background: #ffdead;" | Crucificarea Domnului nostru Iisus Hristos|-|[[CruceImagine:Crucifixion-0001.jpg|center|277 px]] ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.|}
Mă rog însă bunătăţii Doamne [[Iisus Hristos|Iisuse Hristoase]], Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale celei nespuse să pe [[Cruce]] ai pătimit și ai luat moarte pentru păcatele noastre, învredniceşti cu Darul Tău, Doamne[[Spovedania|mărturisesc]] înaintea Ta, ca şi cum că eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea sunt cel ce le Te-am către Tine, precum Tu, Cel îndurat, ai răbdat pentru mântuirea mearăstignit cu păcatele mele cele multe.
Întăreşte-Mă rog însă bunătății Tale celei nespuse să învrednicești cu Darul Tău, oDoamne, Doamne ca de astăzi înainte și eu port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţăpot răbda patimi pentru credința, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristare de moartea Tasperanța și iubirea ce le am către Tine, ca să o simt precum au simţit-o iubita Ta MaicăTu, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir care stăteau lângă Crucea TaCel îndurat, ai răbdat pentru mântuirea mea.
LumineazăÎntărește-mi simţirile cele sufleteştimă, o, Doamne ca de astăzi înainte se mişte şi port Crucea Ta cu bucurie și cu mare căință, și priceapă urăsc cugetele mele și voințele mele cele rele. Sădește în inima mea întristare de moartea Ta, ca să o simt precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când ssimțit-au mişcat la răstignirea o iubita Ta, şi mai vârtos cum Te-a cunoscut [[DismasMaica Domnului|tâlharul cel credinciosMaică]] şi pocăit, şi Ți s-a plecat, ucenicii Tăi și [[Mironosiță|femeile purtătoare de l-ai pus în Rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşază împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eştimir]] care stăteau lângă Crucea Ta.
Mă închin Crucii TaleLuminează-mi simțirile cele sufletești, ca să se miște și să priceapă moartea Ta, Hristoaseprecum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite, şi pentru iubirea când s-au mișcat la răstignirea Ta către noi, zic către dânsa: Bucurăși mai vârtos cum Te-tea cunoscut [[Dismas|tâlharul cel credincios]] și pocăit, cinstită Cruce și Ți s-a lui Hristosplecat, de l-ai pus în Rai. Dă-mi, Doamne, și mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia și-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, pe care ridicat şi pironit fiind Domnulși cu bună întoarcere și căință mă așează împreună cu el în [[Rai]], a mântuit lumea!ca un Dumnezeu și Ziditor ce-mi ești.
Bucură-teMă închin Crucii Tale, pom binecuvântatHristoase, și pentru că tu ai ţinut rodul vieţiiiubirea Ta către noi, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.zic către dânsa:
Bucură-te, cheie împărăteascăcinstită Cruce a lui Hristos, ce ai deschis uşa raiului.pe care ridicat și pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!
OBucură-te, Hristoase al meu răstignitpom binecuvântat, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară că tu ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!Si fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşaținut rodul vieții, numai spre folosul nostru care ne pedepseşte în această viaţă; de aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav a mântuit de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc acum şi pururea şi în vecii vecilor. Aminmoartea [[păcat|păcatului]].
== Sursa ==Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat ușile [[Iad|iadului]]. Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis ușa raiului.  O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări și câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre și pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferințele și necazurile vieții acesteia!Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm și să ne apropiem de El, și așa, numai spre folosul nostru ne pedepsește în această viață; de aceea, rogu-mă Ție, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele și durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulțești împreună și răbdarea, puterea și mulțumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneț; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata și Dumnezeiasca Ta putere și cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin și o măresc acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
*[http://www.biserica.org/Publicatii/Rugaciuni/Ceaslov/Vineri/index.html Biserica.org]
{{Format:Rugăciuni}}
[[Categorie:Rugăciuni]]
987 de modificări

Meniu de navigare