Modificări

Salt la: navigare, căutare

Caterisire

134 de octeți adăugați, 2 septembrie 2019 15:33
traducere finală
{{Traducere ENîmbunătățire2|corectare finală}}
'''LaicizationCaterisirea''', also sau '''defrockinglaicizarea''', is an action within the Orthodox Church whereby the rights are removed of members of the este o acțiune prin care în [[clergyBiserica Ortodoxă]] to exercise the functions of their officesprin care unui [[cler]]ic îi sunt îndepărtate toate drepturile de a sluji. In the process of laicizationÎn procesul de caterisire, or defrocking, the status of statutul de [[ordinationhirotonire|hirotonit]] is completely removedîi este îndepărtat complet. All sacred actions, beginning from the time of laicization, of a former cleric are normally considered invalidToate slujbele și acțiunile sfinte ale un caterisit sunt considerate invalide din momentul caterisirii.
Laicization may come as a result of a personal request for removal from the Caterisirea poate fi rezultatul unei cereri personale de îndepărtare din [[Holy OrdersOrdinele mari]], or as an ecclesiastical punishmentsau ca pedeapsă ecleziatică. In the first caseÎn primul caz, very oftencel mai frecvent, the cleric may ask to be laicized in order to enter clericul poate cere caterisirea pentru a second marriage after the divorce or the death of the spouseputea să se recăsătorească după divorț sau după moartea soției. In this caseÎn acest caz, bărbatul rămâne în relații bune cu Biserica, the man remains in good standing with the Church as a layman but is no longer a member of the clergydar în rândul laicilor nu al clericilor.
According to canonical procedureÎn conformitate cu procedura canonică, a member of the clergyun membru al clerului care este găsit vinovat de violarea disciplinei ecleziastice, who is found guilty of violation of ecclesiastical discipline, can be suspended by the ruling poate fi suspendat de către [[bishopepiscop]] from exercising all clerical functionsul în exercițiu de la exercitarea fucțiilor clericale. If he disregards his [[suspension]] and continues to serve or does not repent of his actionsDacă el nu respectă suspendarea și continuă să slujescă sau nu se pocăiește de acțiunile sale, he may be permanently el poate fi [[depositiondepunere|deposeddepus]] from the Holy Orderspermanent din Sfintele Ordine. Such a forced laicization or removal from Holy Orders (defrocking) is a form of ecclesiastical punishment imposed in accordance with canonical procedures of those clergy who has been found guilty of an infringement of a sacred vowO astfel de caterisire forțată sau îndepărtare din Ordinele Sfinte este o formă de pedeapsă ecleziastică impusă în concordanță cu procedurile canonice acelor clerici care sunt găsiți vinovați de nerespectarea voturilor sfinte, unrepentant [[heresyerezie]]nepocăită, breaking of încălcarea [[canon law]], or violating ecclesiastical disciplineului sau violarea disciplinei ecleziastice. Strictly speakingTeoretic vorbind, deposition can be appealed to the la o caterisire poate fi făcut apel la [[ecclesiastical courttribunalul ecleziastic]], butdar, in modern practiceîn practica modernă, the bishop's decision is usually finaldecizia episcopului este, de obicei, definitivă. Laicization proceedings of hierarchs is normally conducted by an ecclesiastical court of hierarchsProcedurile de caterisire ale ierarhilor sunt, în mod normal, realizate de un tribunal ecleziastic format din ierarhi.
Laicization as an ecclesiastical punishment may carry with it Caterisirea este o pedeapsă ecleziastică ce se poate continua prin [[excommunicationexcomunicare]], that is placing the former ceea ce face ca fostul cleric să fie 'out of communionscos din comuniune' from the church for a certain periodcu biserica pentru o anumită perioadă, or indefinitelysau definitiv, but still a member of the churchdar să rămână, or with the totuși, membru al Bisericii sau prin [[anathemaanatema]]care este o expulzare din Biserică. Aceste acțiuni sunt, de obicei, that is expulsion from the church. Such actions are usually imposed by the decision of a decizia unui [[synodsinod]] of bishops or a ecclesiastical courtal episcopilor sau al unui tribunal ecleziastic. In such casesÎn aceste cazuri, this not only defrocks the former nu numai că îl caterisește pe fostul cleric but also banishes him from entering an Orthodox church, receiving the dar îi și interzice intrarea într-o biserică ortodoxă și primirea [[EucharistEuharistie]] and other sacraments, or being blessed by a i sau altor lucruri sfinte sau primirea de binecuvântare din partea unui [[priestpreot]].
==SourceIzvoare==
*[[Wikipedia: Laicization]]
==External linkLegături externe==
*[http://www.oca.org/DOCstatute.asp?SID=12&ID=11 OCA: Article XI - Church Courts and Canonical Procedures ]
[[CategoryCategorie: LiturgicsLiturgică]]
[[en:Laicization]]
4.112 modificări

Meniu de navigare