Modificări

Salt la: navigare, căutare

Șenuda al III-lea (Gayyid) al Alexandriei

419 octeți adăugați, 1 august 2019 05:50
traducere parțială
{{Traducere EN}}
{{Oriental}}[[Image:HH_Pope_Shenouda_III.jpg|thumb|250px|His Holiness Pope Shenouda Sfinția Sa Șenuda al III-lea]] His Holiness Sfinția Sa '''Pope Shenouda Papa Șenuda al III -lea (Gayyid)''' was the 117th a fost al 117-lea Papă [[Church of Biserica din Alexandria (Copticcoptă)|Coptic Orthodoxortodox copt]] Pope of Alexandria al Alexandriei (1971-2012). He died on El a murit în [[March 17martie]], 2012.
==A Brief Biography of His Holiness Pope Shenouda O scurtă biografie al Sfinției Sale Papa Șenuda al III-lea==His Holiness was born on Sfinția Sa s-a născut în [[August 3august]], 1923 in the city of în orașul Assiut in Upper Egyptdin Egiptul de Sus; he was given the name of a primit numele de Nazir Gayed. He obtained his Bachelor of Arts degree in History in Și-a luat licența în istorie în 1947 from the University of la Universitatea din Cairo. Mr. Gayed was very active in his church and served as a Sunday School teacherera foarte activ în parohie și servea ca profesor la Școala Duminicală, first at Saint Anthony's Church in întâi la Biserica Sf. Anton din Shoubra and then at Saint Mary's Church in și apoi la Biserica Sfânta Maria din Mahmasha. He worked as a high school English and Social Studies teacher in Lucra ca profesor de liceu de engleză și studii sociale în Cairo by day, and attended classes at the Coptic Theological Seminary by nightziua iar noaptea participa la cursurile Seminarului de Teologie Coptă. Upon graduation from the seminary in După absolvirea seminarului în 1949, he was chosen to teach New Testament Studiesa fost ales să predea Studii nou-testamentare. He was appointed in A fost numit profesor la Școala Monahală în 1953 as a teacher in the Monastic School.
From his youthÎncă din tinerețe, His Holiness enjoyed writing very muchSfinția Sa a îndrăgit foarte mult scrisul, especially poemsîn special poezii; he is a remarkably literate man as evidenced by the over 100 books that have been written by himel era un literat remarcabil așa cum depun mărturie cele peste o sută de cărți scrise de el. For many yearsTimp de mulți ani, he was the Editor-in-Chief of the Sunday School Magazinea fost redactor șef la Revista Școlii Duminicale. At the same timeÎn același timp, he followed his el urma cursurile școlii post-graduate studies at the Seminary of Archeologyliceale al Seminarul de Arheologie.
On În [[July 18iulie]], 1954, Mr. Gayed was led to the monastic life at a intrat în monahism la [http://www.st-mary-mons.org/ Mănăstirea "El-Suryan" Monastery] in the western desert of Egypt; he was given the name of Father Antonyos din deșertul vestic al Egiptului cu numele de Părintele Antonie El-Suryaani. For six yearsTimp de șase ani, from din 1956 to până în 1962, he lived a life of solitude in a cave about seven miles away from the monasterydus o viață solitară într-o peșteră la circa șapte kilometri distanță de mănăstire, dedicându-și, dedicating all his time to meditationîn întregime, prayertimpul meditației, and asceticismrugăciunii și ascetismului. He was among the candidates nominated for the A fost unul dintre cei nominalizați la tronul papal throne in în 1956, but [dar [https://en.orthodoxwiki.org/Cyril_VI_%28Atta%29_of_Alexandria|Pope Cyril (Atta)_of_Alexandria Papa Chiril al VI-lea]] was the one ultimately chosen for the posta fost cel ales, în cele din urmă.
In În 1962, he was ordained by the late Pope Cyril VI as Bishop of Ecclesiastical el a fost hirotonit Episcop al Educației (ReligiousReligioase) Education and was named President of the Coptic Theological SeminaryEcleziastice de către Papa Chiril al VI-lea și a fost numit Președinte al Seminarului Teologic Copt; he was given the name of Bishop Shenouda on a fost numit Episcop Șenuda în [[September 30septembrie]], 1962. Continuing from his literary pastContinuîndu-și activitatea literară din trecut, Bishop Shenouda published the first issue of Episcopul Șenuda a publicat primul număr al revistei "El-Keraza" magazine in Arabic in în limba arabă în 1965, and remains the Editor-in-Chief to this dayrămânând editor șef până în zilele noastre. Bishop Shenouda was suspended in În 1966 by Pope Kyrillos Episcopul Șenuda a fost suspendat de către Papa Chiril al VI-lea.<sup>[http://www.coptichistory.org/new_page_1494.htm], [http://www.zeitun-eg.net/members_contrib/DrGeorgeHBebawi16Nov06.doc]</sup> This was essentially the result of Bishop ShenoudaAceastă suspendare a fost, în principal, consecința 's (and studentscampaniei pentru schimbare') enthusiastic 'campaigns for change' that used rather strong wordsa Episcopului Șenuda și a studenților, e.g.campanie entuziastă în care s-au folosit expresii puternice, supporting people's right to choose their bishops and priestscum ar fi dreptul oamenilor de ași alege episcopii și preoții, un principiu pe care el l-a principle he later applied when he became pope after the repose of Pope Kyrillos aplicat după ce a i-a urmat Papei Chiril al VI-lea după ce acesta a răposat. This Se pare că acest "conflict" between Pope Kyrillos dintre Papa Chiril al VI and -lea și Anba Shenouda seems to have later been resolvedȘenuda a fost rezolvat, în cele din urmă.
On În [[November 14noiembrie]], 1971, His Holiness was enthroned as Pope Shenouda Sfinția Sa a fost [[întronizare|întronizat]] ca Papa Șenuda al III-lea, the 117th Pope of Alexandria, and successor of the see of St. Markcel de-al 117-lea Papă al Alexandriei și succesor al scaunului Sfântului Marcu. Some argue that the choice of Pope Shenouda Sunt voci care argumentează că alegerea Papei Șenuda al III as Pope -lea ca Papă (and Bishopși Episcop) of the City of al orașului Alexandria is not canonical nu este canonică (against Nicea Canon este împotriva Canonului al 15 and other Church councils-lea de la Niceea și a altor sinoade/canonscanoane ale Bisericii), because His Holiness was already bishop deoarece Sfinția Sa era deja episcop (with another fiind deja [[episcopatehirotonire|hirotonit]]) in the 1960sca episcop în anii 1960.<sup>[http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?t=0&userID=981&aid=80855], [http://groups.yahoo.com/group/arbible/message/35806], [http://groups.yahoo.com/group/arbible/message/35814], [http://www.zeitun-eg.net/members_contrib/FrBishoyKamelBayan.zip], [http://groups.yahoo.com/group/arbible/message/35816], and p.și de la pagina 30 onward in [http://web.archive.org/web/20031007020943/http://home.ptd.net/~yanney/The_Transfigured_Cross.pdf]</sup> HoweverCu toate acestea, there are also modern day examples from other Churches of patriarchs who were previously bishops before their election as patriarchsexistă exemple din zilele noastre din alte Biserici care erau episcopi anteriori alegerii lor ca patriarhi, e.g., [[Theophilus_III_%28Giannopoulos%29_of_Jerusalem|[1]]], [[Bartholomew_I_%28Archontonis%29_of_Constantinople|[2]]].
==Early LifePerioada de început==His Holiness Pope Shenouda Sfinția Sa Papa Șenuda al III was born the youngest of eight children (five sisters and two brothers) on -lea s-a născut în [[August 3august]], 1923 in the Upper Egyptian province of ca ultimul dintre cei opt frați (cinci fete și trei băieți) în provincia Assiut, and was named din Egiptul de Sus și a primit numele de Nazeer Gayed. His mother passed away shortly after his birthMama sa a murit curând după nașterea sa. By the age of sixteenLa vârsta de 16 ani, Nazeer began service in the Sunday School of Sta început să lucreze la Școala de Duminică a Bisericii Sf. Anthony's Church Antonie d in Shoubra, Cairo, where he also went to schoolunde a și absolvit școala.
In În 1943, Nazeer entered the University of a intrat la Universitatea din Cairo and completed unde a Bachelor of Arts in English and History while he spent his summer vacations at the Monastery of Stterminat ca Licențiat în Artă Engleză și Istorie. Mary În această perioadă și-a petrecut vacanțele de vară la Mănăstirea Sfânta Maria (Souryan). Although at this time only graduate students were admitted to the evening classes at the Coptic Theological SeminaryDeși la vremea aceea, doar studenți absolvenți erau admiși la Seminarul Teologic Copt, Dean Archdeacon Decanul Arhidiacon Habib Guirguis admitted l-a acceptat pe Nazeer while he was still in his final year of undergraduate studydeși acesta încă era elev în ultimul an de liceu.
After graduation from the University of După absolvirea Universitații din Cairo in în 1947, Nazeer completed his military service and began work as și-a teacher of English and Historyefectuat stagiul militar obligatoriu și a început să lucreze ca profesor de istorie și engleză. MeanwhileÎntre timp, he completed his Bachelor of Theology and the Dean appointed him as lecturer in the Old and New Testamentsel și-a finalizat Licența în Teologie, iar decanul l-anumit lector în Vechiul și Noul Testament. In În 1950 , Nazeer resigned from his secular employment to take a full-time lecturing positiondemisionat din slujbele sale seculare pentru a prelua o poție completă de lector. In În 1953, he was appointed a lecturer at the fost numit lector la Colegiul Monastic College in din Helwan.
Nazeer and other servants labored for several years to establish înpreună cu alți slujitori au lucrat câțiva ani pentru a strong Sunday School and youth group at St. Anthony's Church in întări Școala de Duminică și ungrup de studiu pentru tineri la Biserica Sfântul Antonie din Shoubra. his service produced hundreds of devoted servants who began establishing youth groups in neighboring parishesSlujirea sa a avut ca efect instruirea a sute de slujitori devotați care au înființat grupuri pentru tineri și în parohiile învecinate.
==Monastic Life==
4.112 modificări

Meniu de navigare