Modificări

Salt la: navigare, căutare

Filocalia

3.668 de octeți adăugați, 22 ianuarie 2019 10:00
Volumul 3
=== Volumul 3 ===
 
'''Sfântul Maxim Mărturisitorul'''
:CUVÂNT ÎNAINTE a Sfântului Maxim
:CUVÂNT ÎNAINTE LA SCOLII
:Întrebarea 1: Despre afecte
:Întrebarea 2: Despre lucrarea lui Dumnezeu
:Întrebarea 3: Despre omul cu ulciorul.
:Întrebarea 4: Despre veşmintele Mântuitorului.
:Întrebarea 5: Despre blestemul lui Adam.
:Întrebarea 6: Despre îndoita naştere din Dumnezeu.
:Întrebarea 7: Despre binevestirea celor morţi.
:Întrebarea 8: Dumnezeu este lumină.
:Întrebarea 9: Ce ne-a descoperit şi ce ne va descoperi Dumnezeu.
:Întrebarea 10: Despre cele două temeri de Dumnezeu.
:Întrebarea 11: Starea dintâi a îngerilor.
:Întrebarea 12: Despre cămaşa mânjită de trup
:Întrebarea 13: Despre "cele nevăzute ale lui Dumnezeu"
:Întrebarea 14: Ce este închinarea la făpturi.
:Întrebarea 15: Despre prezenţa duhului în toate.
:Întrebarea 16: Despre viţelul de aur din pustie.
:Întrebarea 17: Moise ameninţat cu uciderea.
:Întrebarea 18: îndreptarea din lege.
:Întrebarea 19: Judecata, după lege.
:Întrebarea 20: Despre smochinul fără rod.
:Întrebarea 21: Despre dezbrăcarea stăpâniilor.
:Întrebarea 22: Despre sfârşitul veacurilor ajuns la noi.
:Întrebarea 23 : Despre tronul lui David dat lui Iisus
:Întrebarea 24: Cele două străji trecute de Petru
:Întrebarea 25: Hristos e capul bărbatului
:Întrebarea 26: Nabucodonosor, sluga Domnului
:Întrebarea 27: Descoperirea despre Cornelie
:Întrebarea 28: Amestecarea limbilor
:Întrebarea 29: Proorocirea despre suirea lui Pavel la Ierusalim
:Întrebarea 30: Paharul şi botezul
:Întrebarea 31: Dumnezeu nu locuieşte în temple făcute de mâini
:Întrebarea 32: Dibuirea lui Dumnezeu
:Întrebarea 33: Credinţa mută munţii
:Întrebarea 34: Ce primim prin rugăciune
:Întrebarea 35: De ce mâncăm trupul şi sângele Cuvântului, dar nu şi oasele?
:Întrebarea 36: Ce înseamnă trupul şi sângele animalelor jertfite?
:Întrebarea 37: Despre ştergarele puse pe trupul Ap. Pavel
:Întrebarea 38: Despre cei şapte fraţi luaţi de o femeie
:Întrebarea 39: înţelesul celor trei zile cât au stat mulţimile lângă Domnul
:Întrebarea 40: Despre cele şase vase cu apă de la nunta lui Cana
:Întrebarea 41: Despre cei cinci bărbaţi ai Samarinencii
:Întrebarea 42: Cum s-a făcut Domnul păcat?
:Întrebarea 43: Deosebirea între pomul vieţii şi pomul cunoştinţii binelui şi răului
:Întrebarea 44: în ce înţeles zice Dumnezeu:"Iată Adam s-a făcut ca unul din noi"
:Întrebarea 45: Ce înseamnă pieptul legănat şi braţul despărţit
:Întrebarea 46: Despre deosebirea între oglindă şi ghicitură
:Întrebarea 47: Despre "glasul celui ce strigă în pustie"
:Întrebarea 48: Şi a zidit Ozia turnuri în Ierusalim
:Întrebarea 49: Ezechia astupă izvoarele
:Întrebarea 50: îngerul nimiceşte oastea lui Senaeherib
:Întrebarea 51: Mulţi aduceau daturi lui Dumnezeu şi plocoane lui Ezechia
:Întrebarea 52: Ezechia se înalţă, apoi se smereşte
:Întrebarea 53: Despre îngroparea lui Ezechia
:Întrebarea 54: Zorobabel binecuvânta Domnul
:Întrebarea 55: Numărătoarea cetor întorşi din Babilon
:Întrebarea 56: Despre zidirea templului
:Întrebarea 57: Mult poate rugăciunea lucrătoare a dreptului
:Întrebarea 58: Bucuria în întristări
:Întrebarea 59: Despre căutare şi cercetare
:Întrebarea 60: Taina lui Hristos, rânduită dinainte de veacuri
:Întrebarea 61: E vremea să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu
:Întrebarea 62: Despre secera văzută de Zaharia
:Întrebarea 63: Despre candelabrul văzut de Zaharia
:Întrebarea 64: Despre proorocul Iona şi Ninive
:Întrebarea 65: Despre Ghibeoniţi şi urmaşii lui Saul
==Ediții în engleză==
4.112 modificări

Meniu de navigare