Modificări

Salt la: navigare, căutare

Irodion de la Lainici

Nicio modificare în dimensiune, 3 mai 2018 04:41
m
diacritice noi (cu virgulă)
Sfântul Cuvios '''Irodion de la Lainici''' a trăit în secolul al XIX-lea, fiind [[monah]] la [[Mănăstirea Cernica|mănăstirea Cernica]], apoi [[stareț]] vreme de 41 de ani (1854-1900) al [[Mănăstirea Lainici|Mănăstirii Lainici]]. [[Prăznuire]]a sa în [[Biserica Ortodoxă]] se face pe [[3 mai]].
==ViaţaViața==[[Cuvios]]ul Irodion Ionescu s-a născut la Bucureşti București în anul 1821, primind la [[botez]] numele de Ioan. La vârsta de 20 de ani, simţind simțind chemarea spre [[viaţa viața monahală]], a intrat ca vieţuitor viețuitor la Mănăstirea Cernica, unde era pe atunci stareţ stareț Sfântul [[Calinic de la Cernica|Calinic]]. A fost [[Tundere|tuns]] în [[monahism]] în anul 1846, primind numele de Irodion.
Era iubitor de fraţifrați, nevorbind pe nimeni de rău şi și era nevoitor, chinuindu-şi și trupul cu [[post]]uri, [[Privegherea de toată noaptea|privegheri]] îndelungi şi și sute de [[Metanie|metanii]] zilnice. A ajuns să fie iubit şi și respectat de toată obştea şi obștea și mai ales de stareţul starețul său, Sfântul Calinic.
Când acesta devine [[episcop]] de [[episcopia Râmnicului|Râmnic]], îşi își ia cu el câţiva câțiva [[ucenic]]i pentru a-l ajuta. Între aceştia aceștia se afla şi și cuviosul Irodion, pe care episcopul îl trimite la schitul Lainici în anul 1851. În 1853, este [[hirotonie|hirotonit]] [[diacon]], apoi [[preot]], având ascultarea de [[ecleziarh]], apoi de [[stareţstareț]], însărcinare pe care şiși-o păstrează, cu scurte întreruperi, vreme de 41 de ani.
Când [[duhovnic]]ul Sfântului Calinic a trecut la Domnul, acesta şi și l-a ales pe cuviosul Irodion, fostul său ucenic, ca [[duhovnic]] și povățuitor. Cucerit de darurile duhovnicești ale starețului Irodion, Sfântul Calinic avea să-l numească „Luceafărul de la Lainici”.
Cuviosul Irodion a avut multe de îndurat din partea celor din jurul său, care-l pizmuiau pentru viața lui curată și pentru darurile de care îl învrednicise [[Dumnezeu]], însă el a răbdat toate cu [[smerenie]]. Faima lui s-a întins repede atât în Regatul României cât și dincolo de munți, în Transilvania, căci se învrednicise de darul facerii de minuni, alungând și duhurile necurate. Era și văzător cu duhul, astfel încât mulți dintre cei care alergau la el primeau vindecare sufletească și trupească. A prevestit și pustiirea schitului, care avea să se și petreacă nu după multă vreme de la adormirea sa.
Cuviosul Irodion a trecut la Domnul pe în ziua de [[3 mai]] 1900, fiind îngropat la schitul Lainici. La şapte șapte ani după adormirea sa, la stăruinţele stăruințele ucenicului său şi și prin grija stareţului starețului de atunci, trupul său a fost dezgropat pentru a i se face iarăşi iarăși rânduiala înmormântării, potrivit unei vechi rânduieli monahale, însă, dezgropându-l, i-au aflat trupul neputrezit.
Întrucât schitul nu avea un osuar sau o gropniţăgropniță, trupul cuviosului Irodion a fost îngropat din nou, cu slujba cuviincioasă. La mormântul cuviosului veneau mulţi credincioşi mulți credincioși să se roage, căutând şi și primind alinare şi și vindecare, căci sfântul avea şi și după moarte darul facerii de minuni.
Din prea mare evlavie, mai mulţi mulți au încercat să sape mormântul ca să ia părticele din [[moaştemoaște]]le Sfântului Irodion, spre cinstire. După ce obştea obștea monahală s-a reînnoit cu monahi de la [[mănăstirea Frăsinei]] (1929), în anul 1930, stareţul starețul Visarion a pus să se dezgroape [[moaştemoaște]]le cuviosului din nou şi și le-a aşezat așezat într-un sicriu mai mic, iar sicriul a fost pus într-o groapă dublă, foarte adâncă, aşezând așezând mai apoi deasupra, pe ascuns, osemintele altui părinte, ca să ferească moaştele moaștele cuviosului de eventualii hoţihoți. Taina s-a păstrat atât de bine încât stareţul starețul următor, Caliopie, care a încercat să afle moaştele moaștele sfântului, făcând săpături între anii 1975-1985, a găsit doar osemintele aşezate așezate deasupra acestora şiși, ştiind știind că nu aflase ceea ce căuta, a oprit după o vreme cercetările, văzând că nu reuşea reușea să afle sfintele moaştemoaște. Credincioşii Credincioșii care aveau evlavie la cuviosul Irodion au rămas tulburaţitulburați.
După căderea comunismului, odată cu reînceperea, în libertate, a canonizării sfinţilor sfinților români, s-a ridicat şi și problema proslăvirii cuviosului Irodion de la Lainici. Dovezi despre viaţa viața sfântă a cuviosului s-au strâns încă de la începutul anilor 1990, însă acesta a început cu sfinţii sfinții din perioade mai timpurii.
Sub îndrumarea mitropolitului [[Irineu (Popa) al Olteniei|Irineu]] al Olteniei, s-a încheiat cercetarea istorică asupra vieţii vieții sfântului şi și s-a trecut, după zile de post şi și rugăciune, la dezgroparea mormântului pentru aflarea sfintelor moaştemoaște. După câteva încercări nereuşitenereușite, acestea au fost găsite în sfârşit sfârșit pe [[10 aprilie]] 2009: erau foarte uşoareușoare, maronii-portocalii la culoare şi și răspândeau o mireasmă plăcută. Au fost aşezate așezate într-o raclă, spre închinare, în biserica mănăstirii Lainici.
===Proslăvirea===
==Imnografie==
[[Tropar]], [[glas]] 1:
:Părinte duhovnicesc al Sfântului Ierarh [[Calinic de la Cernica|Calinic]], povăţuitor povățuitor al călugărilor şi și luceafăr al Olteniei, Sfinte Cuvioase Părinte Irodioane, ajutătorul celor din nevoi; pentru aceasta cu îngerii din ceruri te veseleştiveselești, cu care roagă-L pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască pace şi și mare milă.
[[Condac]], glasul al 7-lea :
:Cel ce ai fost vrednic cinstitor al Preacuratei Maicii Domnului, încrezându-te ei ca un fiu, în lăcaşurile lăcașurile Domnului ai ajuns jertfelnic sfânt al Dumnezeirii; că aprins fiind de focul [[Duhul Sfânt|Duhului Sfânt]], ai întărit în rugăciune pe ucenicii tăi, cu care te bucuri în veci, părinte Irodioane.
==Surse==
*[http://www.manastirealainici.ro/sfantul-irodion/ Viaţa Viața Sf. Cuv. Irodion Ionescu], pe siteul Mănăstirii Lainici, cu icoana sfântului şi și imagini ale sfintelor moaştemoaște.
*[http://www.basilica.ro/ro/stiri/canonizarea_sfantului_irodion_staretul_manastirii_lainici_6701.html Canonizarea Sf. Irodion de la Lainici], pe basilica.ro
==Legături externe==
*[http://hristos-imparatul-slavei.blogspot.com/2011/05/slujba-acatistul-si-viata-cu-nevointele.html Slujba, acatistul, viaţa şi nevoinţele viața și nevoințele Sf. Cuvios Irodion de la Lainici].
*[http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/474/mai_irodion_lainici_icoane.html Icoane, imagini, fotografii ale Sf. Irodion de la Lainici]
*George Crăsnean, [http://www.lumeacredintei.com/sct_6/c_2/art_1190/irodion_de_la_lainici_noi_descoperiri_biografice.htm Irodion de la Lainici – noi descoperiri biografice], Lumea monahilor, nr. 34 (4), aprilie 2010.
*[http://www.youtube.com/user/Alythos#p/u/51/e1LxkI_ztRc Aflarea unui sfânt] – reportaj al [http://tvr.ro/ TVR1] despre aflarea moaştelor moaștelor Sf. Irodion de la Lainici.*Fragmente video de la slujba de canonizare a Sf. Irodion [http://www.youtube.com/watch?v=DXAd1FdkMX0 Aici] şi și [http://www.youtube.com/watch?v=Jq0YUTZekp0&feature=related aici].
[[Categorie:Monahi]]
[[Categorie:Sfinți români]]
13.087 de modificări

Meniu de navigare