Modificări

Salt la: navigare, căutare

Isidora cea nebună pentru Hristos

Nicio modificare în dimensiune, 1 mai 2018 05:03
m
diacritice noi (cu virgulă)
Sfânta Cuvioasă '''Isidora''', cea [[nebun pentru Hristos|nebună pentru Hristos]] a trăit în secolul al IV-lea în mănăstirea de femei de la [[Tabenisi]] sau Tavenisi, în Egiptul de Sus<ref>Tabenisi este locul unde Sf. [[Pahomie cel Mare]] şiși-a întemeiat prima mănăstire de tip cenobitic. </ref>. Viaţa Viața ei este cunoscută prin intermediul scriitorului creştin creștin [[Paladie]] (sec. IV-V), care o evocă în a sa ''Istorie lausiacă (Lavsaicon)''. <ref>Paladie, ''Istoria lausiacă (Lavsaicon)'', traducere, introducere şi și note de Pr. Prof Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, BucureştiBucurești, 2007, cap. XXXIV.</ref> [[Prăznuire]]a sa se face pe [[1 mai]].
==ViaţaViața==
Viaţa Viața Sfintei Isidora ne este cunoscută doar în parte, din relatarea lui Paladie, preluată apoi şi și în [[Patericul egiptean|Pateric]]. Cuvioasa vieţuia viețuia într-una din mănăstirile mari de femei din Tavenisi (care avea pe atunci circa 3-400 de vieţuitoareviețuitoare). Căutând smerenia, se prefăcea faţă față de celelalte maici a fi nebună, încât era uneori socotită chiar demonizată.
Ea căuta însă să se smerească, slujind tuturor fără împotrivire şi și primind să fie tratată cu dispreţ şi dispreț și brutalitate de surorile din mănăstire, pentru nebunia ei aparentă. Adeseori era bătută, ocărâtă sau batjocorită de surori, dar nu se împotrivea. Se ruga îndelung în ascuns, mai ales noaptea, când nu o vedeau surorile.
Se îmbrăca neîngrijit, acoperindu-şi și capul cu o basma de cârpă veche şi și probabil, pentru „nebunia” ei părută, nu primise încă [[tundere]]a în monahism.
Slujea, între altele, la bucătărie şi și la [[trapeză]], ajutând la strângerea mesei. Se spune despre ea că nu mânca niciodată la masă cu maicile, la masă, şi și primea să mănânce doar resturile de la masă pe care le aduna cu buretele şi și lăturile rămase de la spălatul vaselor.
În acea vreme trăia şi și un ascet îmbunătăţitîmbunătățit, vestit în acele părţi părți pentru nevoinţele nevoințele lui, [[avva]] Pitirun. Acesta a avut într-o zi o vedenie. Un înger i s-a arătat, mustrându-l că se mândrea pentru nevoinţele nevoințele lui şi și descoperindu-i că în mănăstirea de maici din Tavenisi se găsea o femeie care era mai nevoitoare decât el. Avva Pitirun, deşi deși arareori îşi își părăsea sihăstria, a coborât atunci din muntele unde se retrăsese şi și s-a dus mai întâi la mănăstirea principală (de monahi) din Tavenisi, ca să ceară stareţului starețului voie să viziteze mănăstirea de maici (unde bărbaţii bărbații nu aveau în general acces). Fiind bătrân şi și cunoscut ca nevoitor, i s-a dat voie să meargă la mănăstirea de maici, unde a fost întâmpinat de stareţă stareță cu mare evlavie.
A cerut atunci să vadă toate surorile din mănăstire, dorind să o afle pe cea pe care i-o descoperise îngerul. I s-au înfăţişat înfățișat toate, pe rând, însă nu şi și sfânta Isidora, pe care, pe de o parte, surorile nu o luaseră în seamă, iar pe de altă parte căutase ea însăşi însăși să se ascundă. Cercetându-le, avva Pitirun nu a aflat-o pe cea pe care o căuta. A întrebat atunci dacă nu mai era alta. Ele i-au răspuns atunci că mai era o soră, care era însă nebună, şi și de aceea nu o aduseseră la el. Avva Pitirun a stăruit, şi și atunci surorile au adus-o cu sila înaintea lui, căci se împotrivea să se arate înaintea sfântului. Văzând-o astfel, în smerenia şi și nebunia ei părută, cuviosului Pitirun i s-a descoperit că aceasta era cea despre care îi vestise îngerul.
Spre spaima şi neînţelegerea și neînțelegerea surorilor, a făcut atunci metanie înaintea ei <ref>Potrivit obiceiului, fratele (sora) sau monahul cel mai mic în rang face de obicei metanie înaintea celui mai mare şi și cere binecuvântarea acestuia. La venirea avvei Pitirun, stareţa însăşi şi stareța însăși și ajutoarele ei i-au slujit acestuia. Era deci cu totul neobişnuit neobișnuit ca un avvă, un pustnic şi și părinte duhovnicesc cunoscut să ceară binecuvântarea unei surori de mănăstire. </ref> şi și i-a cerut binecuvântarea. Cuvioasa s-a plecat la rândul ei înaintea pustnicului, cerând şi și ea binecuvântare. Stareţa şi Stareța și surorile au stăruit că nu se cuvenea ca avva Pitirun să se plece în faţa fața unei femei nebune, însă el le-a mustrat, arătându-le că ele erau cele nebune, întrucât Isidora era, după cum îi descoperise îngerul, ''amma'', maică duhovnicească şi și mai presus decât el. Surorile, primind cuvântul avvei, şiși-au mărturisit atunci urâtele purtări faţă față de sfânta Isidora.
La scurt timp după aceea, însă, cuvioasa, fiind descoperită, nu a răbdat să fie lăudată de surori, ci a fugit pe ascuns din mănăstire, plecând să se nevoiască în altă parte. Nu se ştie știe unde s-a aşezatașezat. A trecut la Domnul într-un loc necunoscut de nimeni, probabil în preajma anului 365.
==Note==
==Surse==
*Paladie, [ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/Paladie%20-%20Lavsaicon.%20Istoria%20Lausiaca.pdf Istoria lausiacă (Lavsaicon)], traducere, introducere şi și note de Pr. Prof Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, BucureştiBucurești, 2007, cap. XXXIV
*[http://www.sfaturiortodoxe.ro/pateric/slovat.htm Patericul egiptean], slova T.
==Legături externe==
*[http://www.calendar-ortodox.ro/luna/mai/mai01.htm Sinaxar 1 mai, Sfânta Cuvioasă Isidora]
*[http://paginiortodoxe.tripod.com/vsmai/05-10-cv_isidora.html Cuvioasa Isidora, care s-a făcut nebună pentru Hristos], Vieţile SfinţilorViețile Sfinților.*[http://poeziicrestinortodoxe.wordpress.com/2012/05/01/araclisul-cuvioasei-maicii-noastre-isidora-cea-nebuna-pentru-hristos/ Paraclisul] şi și [http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.ro/2012/05/acatistul-cuvioasei-isidora-condacul-1.html Acatistul] Sfintei Cuvioase Isidora*[http://www.trilulilu.ro/muzica-country/10-viata-sf-cuvioase-isidora-viata-sf-cuvioase-isi Viaţa Viața Sfintei Cuvioase Isidora] (audio).
[[Categorie:Monahi]]
[[Categorie:Cuvioși]]
[[Categorie:Sfinți egipteni]]
13.916 modificări

Meniu de navigare